Аналіз схеми виконання автомобільних перевезень бортовим автомобілем КамАЗ-53215 вантажопідйомністю 11 тонн

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

Реферат

Вступ

1. Аналіз виконання перевезень та перевантажувальних робіт

1.1 Аналіз базової схеми виконання автомобільних перевезень

1.2 Розрахунок норм виробітку водіям при виконанні базової перевезень вантажів

1.3 Аналіз базової схеми виконання навантажувальних робіт; розрахунок норм часу на виконання навантажувальних робіт

1.4 Розрахунок кількості транспортних засобів та водіїв

1.5 Розрахунок кількості виконавців навантажувальних робіт

2. Розробка пропозицій щодо вдосконалення роботи комплексної бригади3

2.1 Дослідження впливу нормоутворюючих факторів на норми праці, розробка пропозицій по вдосконаленню автоперевезень та організації навантажувальних робіт

2.2 Розробка раціональної схеми виконання розвантажувальних робіт, розрахунок норм праці та кількості виконавців

2.3 Розрахунок складу комплексної бригади

2.4 Розрахунок відрядних розцінок водіям автомобілів та виконавцям навантажувально-розвантажувальних робіт

2.5 Розрахунок колективного заробітку бригади

2.6 Розробка графіків змінності водіям автомобілів

3. Розрахунок показників ефективності впровадження пропозицій по вдосконаленню організації праці

Висновок

Список використаної літератури

Реферат

В даній роботі був зроблений аналіз виконання перевезень та перевантажувальних робіт базової схеми, також були розроблені пропозиції щодо вдосконалення роботи комплексної бригади.

Були наведені розрахунки відрядних розцінок водіям автомобілів та виконавцям навантажувально-розвантажувальних робіт, колективного заробітку бригади, та розроблені графіки змінності водіям автомобілів.

Після аналізу базової та запропонованої схеми транспортного процесу розраховано показники ефективності впровадження пропозицій по вдосконаленню організації праці.

Курсовий проект складається з 33 сторінок, графічної частини, яка містить 3 графіка, 5 таблиць, для розрахунку було використано більше 20 формул.

Вступ

Технічне нормування праці - це система научно-обґрунтованих методів і правил визначення необхідних витрат праці або часу на виконання певних елементів виробничого процесу, що забезпечує раціональне використання робочого часу.

Сутність нормування праці складається у встановленні для конкретних умов необхідних витрат робочого часу на виробництво одиниці продукції (виконання одиниці роботи) або кількості одиниць продукції (обсягу роботи), що повинне бути зроблене в одиницю часу. Розвиток багатоверстатного й многоагрегатного обслуговування, потокового й автоматизованого виробництва технічного обслуговування й ремонту рухомого складу автомобільного транспорту вимагає застосування при нормуванні праці економічних розрахунків, що дозволяють знайти оптимальне рішення для даних форм організації праці.

Збільшення числа факторів, що враховують при нормуванні праці, і повсюдний перехід на методи технічного нормування значно підвищують питому вагу розрахунків норм праці в загальній трудомісткості підготовки виробництва. Це вимагає розробки економічно обґрунтованих методів нормування праці для різних типів виробництва.

Науковий рівень нормування праці впливає на вдосконалювання організації праці й виробництва. Нормативи й норми повинні ґрунтуватися на критичному аналізі існуючої організації праці й виробництва, передбачати застосування на підприємствах передових методів праці, прогресивних форм його поділу й кооперації, найбільш раціональну організацію робочих місць й оптимальні умови праці.

Основними завданнями технічного нормування праці є:

· всебічне вивчення трудових процесів як основи для наукової організації праці й виробництва;

· створення умов для наукового проектування й планування виробництва на основі об'єктивних кількісних критеріїв, що забезпечують підвищення ефективності виробництва (розробка норм і нормативів по праці, що забезпечують оптимальну побудову виробничого й трудового процесів);

· забезпечення основи для організації заробітної плати й системи матеріального стимулювання працівників відповідно до соціалістичного принципу розподілу по кількості і якості праці.

Нормування сприяє кращому використанню виробничих потужностей у всіх ланках підприємства, удосконалюванню внутрішньозаводського планування й об'єктивному обґрунтуванню виробничої програми, створює умови для розрахунку найвигідніших варіантів технологічних процесів і складання виробничих графіків, що забезпечують ритмічну роботу підприємства.

Технічне нормування має особливе значення для правильної організації оплати праці, тому що дозволяє всебічно диференціювати заробітну плату з урахуванням кваліфікації й продуктивності праці працівника і якості зробленої їм продукції, а також забезпечує випередження росту продуктивності праці в порівнянні з ростом заробітної плати.

Для нормування праці на транспорті також потрібно використовувати задачі логістики: вибір виду та типу транспортних засобів, вибір оптимальної кількості робітників, визначення раціональних маршрутів доставки, утворення транспортних систем та транспортних коридорів для вдосконалення виробничих процесів.

РОЗДІЛ І. Аналіз виконання АВТОМОБІЛЬНИХ перевезень та НАВАНТАЖУВАЛЬНО — РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ робіт

1.1 Аналіз базової схеми виконання автомобільних перевезень

Базова схема виконання автомобільних перевезень в даній роботі ґрунтується на тому, що бортовий автомобіль КАМАЗ-53 215 вантажопідйомності 11 т виконує перевезення вантажу II класу за маятниковим маршрутом на відстань перевезень 15 км. Маршрут проходить по дорогах II-ї групи (50% довжини маршруту), а також в умовах міста (50% довжини маршруту). Нульовий пробіг складає 6 км в умовах міста. Тривалість зміни складає 9,5 годин. Підготовчо-заключний час складає 20 хвилин.

1.2 Розрахунок норм виробітку водіям при виконанні базової схеми перевезень вантажів

Для того щоб розрахувати норми виробітку водіям при виконанні базової схеми перевезень вантажів спочатку розрахуємо тривалість робочого циклу:

(1. 1)

де, загальна відстань перевезень;

— нормативно технічна швидкість руху автомобілів по дорогах і-тої групи;

tпр — норма простою на 1 т вантажу; для автомобілів вантажопідйомністю 11 т tпр = 3,41хв

— маса вантажу;

=1,25 для вантажу II-го класу;

Зважаючи на те, що маршрут перевезень проходить по різних групах доріг слід використовувати швидкість руху автомобілів:

(1. 2)

де аі - доля доріг і-тої групи в загальній довжині маршруту.

Масу вантажу () знаходимо за формулою:

= (1. 3)

де, вантажопідйомність автомобіля;

=0,8 для вантажів II класу

=11*0,8 = 8,8(т)

Розрахуємо скільки можна перевезти мішків з вантажем з даною вантажопідйомністю:

8800/25=215,3

=215*25=55 905?, 6

Для знаходження lг відстань перевезення ділиться на 0,25 оскільки маршрут маятниковий.

lг=15/0,5= 30 км

Кількість транспортних циклів розраховуємо за формулою:

(1. 4)

де Тз — час зміни;

Тпз — підготовчо заключний час;

То — час нульового пробігу.

Час нульового пробігу розрахуємо за формулою:

(1. 5)

Скоригуємо тривалість зміни:

Обсяг перевезень:

(1. 6)

Транспортна робота:

(1. 7)

1.3 Аналіз базової схеми виконання навантажувальних робіт; розрахунок норм часу на виконання навантажувальних робіт

Базова схема виконання навантажувальних робіт в даній роботі ґрунтується на тому, що вантажі у мішках масою 25 кг розташовані на другому поверсі в складському приміщенні і штабельовані на висоті 1,8 м. Їх переміщують за допомогою візка вантажопідйомністю 250 кг на відстань 45 м до вантажних ліфтів, далі переміщують на відстань 32 м та укладають на розташовані на землі піддони вантажопідйомністю 380 кг. Піддони за допомогою автокрану КС-3571 подаються в кузов автомобіля поворотом стріли на кут 210 град. Час підйому ліфта з урахуванням очікування та заїзду (tлп) рівний 1,0 хв., час спуску (tлс)-1,2 хв.

Для розрахунку норм часу на виконання перевантажувальних робіт визначимо продуктивність автокрану КС-3571.

Технічні дані автокрану КС-3571:

· швидкість підняття (опускання) вантажу Vп (о) =5м/хв;

· швидкість повороту платформи (стріли) n=1 об/хв.

Тривалість робочого циклу крану визначається за формулою:

(1. 8)

Час застропики та відстропки вантажу складає tзв =18 сек, tвв=18 сек.

Час на підняття (опускання) вантажу:

(1. 9)

tру =2 сек.

Висота до бортів кузова автомобіля КАМАЗ-53 215 — 1,5 м, а висота бортів кузова — 0,6 м. Отже,

hп =1,5+0,6+0,5=2,6?(м)

Час повороту стріли автокрана з вантажем (без вантажу):

(1. 10)

де — кут повороту стріли

n — кількість обертів платформи крану за хвилину.

Отже, для обчислення тривалості робочого циклу крану всі елементи вже розраховані.

Технічна продуктивність автокрану:

(1. 11)

де gп — маса підйому вантажу або кількість вантажу, що одночасно переміщується за 1 цикл.

Експлуатаційна продуктивність автокрану:

(1. 12)

де Квч — коефіцієнт використання машини в часі, що приблизно

дорівнює 0,8. Отже,

Час на навантаження та розвантаження 1 т вантажу:

(1. 13)

Визначаємо кількість кранів:

(1. 15)

1.4 Розрахунок кількості транспортних засобів та водіїв

Щоб розрахувати кількість транспортних засобів для перевезення вантажу та кількості водіїв слід використовувати формулу:

(1. 16)

де Nв -кількість водіїв, що приходиться на 1 автомобіль;

Тз — тривалість зміни;

Тпз — підготовчо-заключиний час;

Др — кількість днів роботи автомобілю на місяць;

Фм — місячний фонд робочого часу.

Др = 25 днів, Фм = 177 год.

Це означає, що на 10 автомобілі приходиться 16 водіїв.

Кількість автомобілів:

(1. 17)

Кількість водіїв:

Кількість відпрацьованих змін за місяць:

Отже, за 5 автомобілями треба закріпити 8 водіїв, кожний з яких відпрацює за місяць 22 робочі зміни.

1.5 Розрахунок кількості виконавців навантажувальних робіт

Тривалість циклу візка:

(1. 18)

де tнав — час на навалку вантажу;

tперв — час на перевезення вантажу;

tукл — час на укладку вантажу;

tпер — час на переміщення вантажника без вантажу:

tпер.л -час переміщення ліфта.

Tнав = 3 сек.

Tукл = 3 сек.

Tперв =66*1,7=112сек

(За допомогою візка вантажі переміщують на відстань до ліфта =45 м, далі на 32 м)

tпер = 66*1= 66 сек

tпер.л =

Кількість візків:

(візків)

Кількість робітників у ланці вантажників:

(1. 19)

де mн — кількість робітників, що здійснюють навалку;

mп — кількість робітників, що здійснюють переміщення;

mу — кількість робітників, що здійснюють укладку.

2 — чоловік на навалку;

2 — чоловік на укладку;

6 — чоловік переміщують візки.

Норма часу на навантаження-розвантаження 1 тони вантажу:

(1. 20)

Розрахуємо час на розвантаження автомобіля:

(1. 21)

Норма виробітку вантажників:

(1. 22)

РОЗДІЛ II. Розробка пропозицій щодо вдосконалення роботи комплексної бригади

2.1 Дослідження впливу нормоутворюючих факторів на норми праці, розробка пропозицій по вдосконаленню автоперевезень та організації навантажувальних робіт

Для вдосконалення транспортного процесу можна запропонувати збільшити вантажопідйомність автомобіля, за рахунок залучення в транспортний процес причепа ГКБ — 819 вантажопідйомністю 5 т.

Враховуючи це розрахуємо норму виробітку водіям при удосконаленому варіанті організації перевезень:

(2. 1)

tпр — норма простою на 1 т вантажу;

для автомобілів вантажопідйомністю 16 т tпр =3,41 хв

=16*0,8=12,8(т)

12 800/25=446,15

=446*25=1 159 611,6(т)

(2. 2)

Скоригуємо тривалість зміни:

Обсяг перевезень:

(2. 3)

Транспортна робота:

(2. 4)

Тобто, із збільшенням вантажопідйомності автомобіля на 5 т, в даному випадку, збільшується транспортна робота на 360 ткм.

Тепер розрахуємо за новою схемою кількості транспортних засобів та водіїв:

(2. 5)

Кількість автомобілів:

(2. 6)

Кількість водіїв:

Кількість відпрацьованих змін за місяць:

Отже, за 4 автомобілями треба закріпити 6 водіїв, кожний з яких відпрацює за місяць 19 робочих змін.

Для дослідження організації навантажувальних робіт розглянемо експлуатаційну продуктивність автокрану в залежності від куту повороту стріли. Для прикладу візьмемо кут повороту стріли 120є, 150є, 210є.

(2. 7)

Час застропки та відстропки вантажу складає tзв =18 сек, tвв=18 сек.

hп =1,5+0,6+0,5=2,6?(м)

Час повороту стріли автокрана з вантажем (без вантажу):

(2. 8)

1. б = 120є

3. б = 150є

4. б = 210є

Результати розрахунків подані в таблиці 1.

Таблиця 1

б, град.

120 є

150 є

180 є

210 є

We, т/год

9

8,4

7,82

6,4

Рис. 2.1. Графік залежності експлуатаційної продуктивності крану від кута повороту стріли.

Даний графік показує, що зі збільшенням куту повороту стріли продуктивність крану зменшується. Для вдосконаленої схеми я пропоную встановити кут повороту крану на 120є.

Щоб розробити раціональну схему виконання навантажувальних робіт, потрібно дослідити вплив вантажопідйомності піддону та технічну продуктивність автокрану КС-3571.

(2. 9)

автомобільний перевезення водій транспортний

Щоб вдосконалити процес переміщення вантажів потрібно розглянути піддони різної вантажопідйомності: 0.2 т, 0,3 т, 0.5 т, 0.6 т, 0,7 т.

1. При

2. При

3. При

4. При

5. При.

Залежність технічної продуктивності автокрану КС-3571 від вантажопідйомності піддона наведена у таблиці 2.

Таблиця 2

gп, т

0,2

0,3

0,5

0,6

0,7

Wт, т/год

4,89

7,33

12,23

14,67

17,11

Рис. 2.2 Графік залежності технічної продуктивності автокрану КС-3571 від вантажопідйомності піддону.

Даний графік показує, що зі збільшенням вантажопідйомності піддону збільшується технічна продуктивність автокрану.

Для вдосконалення розвантажувальних робіт можна застосовувати піддон вантажопідйомністю 0,6 т. Розрахунок нової схеми виконання робіт:

Розрахунок норм виробітку крановиків.

Технічна продуктивність крану:

(2. 10)

=127,2сек

Експлуатаційна продуктивність автокрану:

Час на навантаження та розвантаження 1 т вантажу:

(2. 11)

Визначаємо кількість кранів:

(2. 12)

Також я пропоную замінити візки вантажопідйомністю 250 кг на візки вантажопідйомністю 300 кг. Розрахуємо кількість виконавців навантажуваль- них робіт та кількість візків у такому випадку.

Тривалість циклу візка:

(2. 13)

Tнав = 3 сек.

Tукл = 3 сек.

Tперв =66*1,5=99сек

tпер = 66*1= 66 сек

tпер.л =

Кількість візків:

Кількість робітників у ланці вантажників:

(2. 14)

де mн — кількість робітників, що здійснюють навалку;

mпер — кількість робітників, що здійснюють переміщення;

mу — кількість робітників, що здійснюють укладку.

2 — чоловік на навалку;

2 — чоловік на укладку;

5 — чоловік переміщують візки.

Норма часу на навантаження-розвантаження 1 тони вантажу:

(2. 15)

2.2 Розробка раціональної схеми виконання розвантажувальних робіт, розрахунок норм праці та кількості виконавців

Розвантаження автомобіля проводиться вручну за наступних умов: переміщення здійснюється за допомогою рокли та піддону вантажопідємністю 400 кг, відстань переміщення 35 м., вантажі штабелюються на висоту 1,8 м.

Тривалість циклу рокли:

(2. 16)

Tнав = 5 сек.

Tукл = 5 сек.

Кількість рокл:

Кількість робітників у ланці вантажників:

Кількість вантажників, що закріплюються за роклами, виходячи з вантажопідйомності складає 2 чоловіки.

2 — чоловік на навалку;

2 — чоловік на укладку;

4 — чоловік переміщують рокли.

Норма часу на розвантаження 1 тони вантажу:

(2. 17)

2.3 Розрахунок складу комплексної бригади

Склад комплексної бригади розраховується виходячи з кількості водіїв, механізаторів, вантажників. Спочатку розрахуємо склад комплексної бригади в базовій схемі:

Кількість водіїв — 8 чол.

Кількість крановиків — 3 чол.

Кількість вантажників на навалку — 4 чол.

Кількість вантажників на укладку — 4 чол.

Кількість чоловік, що переміщують візки -6 чол.

Кількість чоловік, що переміщують рокли — 4чол.

Отже, комплексна бригада складається з 29-ти чоловік.

Склад комплексної бригади при удосконаленій схемі перевезень та розвантаження:

Кількість водіїв — 6 чол.

Кількість крановщиків — 2 чол.

Кількість вантажників на навалку — 4 чол.

Кількість вантажників на укладку — 4 чол.

Кількість чоловік, що переміщують візки — 5 чол.

Кількість чоловік, що переміщують рокли — 4 чол.

Отже, комплексна бригада складається з 25-ти чоловік.

2.4 Розрахунок відрядних розцінок водіям автомобілів та виконавцям навантажувально-розвантажувальних робіт

Заробітну плату водіям розраховують використовуючи відрядно-приміальну систему. Ця система базується на врахуванні таких показників роботи водіїв як вантажообіг та обсяг перевезень, а також відрядних розцінок.

Годинно-тарифна ставка водіїв приймається в розмірі 6 грн., механізаторів-7 грн., вантажників — 5 грн.

1. Заробітна плата водіїв

(2. 18)

і - відрядні розцінки.

Для даного випадку вираховується за наступною формулою:

(2. 19)

=

(2. 20)

2. Заробітна плата крановщиків

(2. 21)

3. Заробітна плата працівників, що здійснюють навантаження:

(2. 22)

4. Заробітна плата працівників, що здійснюють розвантаження:

(2. 23)

Розрахунок відрядних розцінок водіям автомобілів та виконавцям навантажувально-розвантажувальних робіт при вдосконаленій схемі роботи.

1. Заробітна плата водіїв

(2. 24)

і - відрядні розцінки.

Для даного випадку вираховується за наступною формулою:

(2. 2)

=

(2. 26)

2. Заробітна плата крановщиків

(2. 27)

3. Заробітна плата працівників, що здійснюють навантаження:

(2. 28)

4. Заробітна плата працівників, що здійснюють розвантаження:

(2. 29)

2.5 Розрахунок колективного заробітку бригади

Колективний добовий заробіток:

Колективний заробіток за місяць:

Річний фонд заробітної плати:

Розрахунок колективного заробітку бригади після впровадження нової схеми перевезення.

Колективний добовий заробіток:

Колективний заробіток за місяць:

Річний фонд заробітної плати:

Отже при впровадженні нової схеми перевезення та перевантаження можна зекономити на виплату заробітної плати 113 711,5 грн.

2.6 Розробка графіків змінності водіям автомобілів

Нормування праці водіїв складається також у розробці раціональних графіків руху, що забезпечують отримання економічного ефекту від роботи автомобілів на лінії, режиму праці і відпочинку. Графік розробляється для кожного водія і автомобіля. Так як водії мають ненормований робочий день то розробка графіку потребує особливої уваги. Графіки змінності повинні забезпечувати додержання місячної норми робочого часу і рівномірність розподілу роботи і відпочинку.

Розробка графіків змінності при базовій схемі перевезення:

(2. 30)

Кількість автомобілів:

(2. 31)

Кількість водіїв:

Кількість відпрацьованих змін за місяць:

Отже, за 8 автомобілями треба закріпити 11 водіїв, кожний з яких відпрацює за місяць 16 робочих змін. Графік роботи водіїв при базовій схемі представлений у вигляді таблиці 3.

Графік роботи водіїв при базовій схемі Таблиця 3

№п/п

Прізвище водія

Дні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Павленко

Р

В

Р

В

Р

Р

В

Р

В

Р

В

Р

Р

В

В

2.

Сидоров

Р

Р

В

В

В

Р

В

В

Р

Р

Р

Р

В

В

Р

3.

Ткаченко

В

Р

Р

В

В

В

В

Р

В

Р

В

Р

Р

В

Р

4.

Радченко

Р

В

Р

Р

В

В

В

В

Р

В

Р

В

Р

В

Р

5.

Мовчан

Р

Р

В

Р

Р

В

В

В

В

Р

В

Р

Р

В

В

6.

Клименко

Р

Р

Р

Р

Р

Р

В

В

В

В

Р

Р

Р

В

Р

7.

Кужнєр

Р

Р

Р

Р

Р

Р

В

Р

В

В

В

Р

Р

В

Р

8.

Кріпак

Р

Р

Р

Р

Р

Р

В

Р

Р

В

В

В

Р

В

Р

9.

Марчук

В

Р

Р

Р

Р

Р

В

Р

Р

Р

В

В

В

В

Р

10.

Цикалюк

В

В

Р

Р

Р

Р

В

Р

Р

Р

Р

В

В

В

В

11.

Цой

В

В

В

Р

Р

Р

В

Р

Р

Р

Р

Р

В

В

В

№п/п

Прізвище водія

Дні

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

28

30

1.

Павленко

В

В

Р

В

Р

Р

В

Р

Р

В

Р

Р

Р

В

В

2.

Сидоров

Р

Р

В

В

В

Р

В

Р

В

Р

В

Р

Р

В

Р

3.

Ткаченко

Р

В

Р

В

В

В

В

Р

Р

Р

Р

Р

Р

В

Р

4.

Радченко

В

Р

Р

Р

В

В

В

В

Р

Р

Р

Р

Р

В

Р

5.

Мовчан

Р

В

Р

Р

Р

В

В

В

В

Р

Р

Р

Р

В

Р

6.

Клименко

Р

Р

Р

Р

Р

Р

В

В

В

В

Р

Р

Р

В

Р

7.

Кужнєр

Р

Р

Р

Р

Р

Р

В

Р

В

В

В

Р

Р

В

Р

8.

Кріпак

Р

Р

Р

Р

Р

Р

В

Р

Р

В

В

В

Р

В

Р

9.

Марчук

В

Р

Р

Р

Р

Р

В

Р

Р

Р

В

В

В

В

Р

10.

Цикалюк

В

В

Р

Р

Р

Р

В

Р

Р

Р

Р

В

В

В

В

11.

Цой

В

В

В

Р

Р

Р

В

Р

Р

Р

Р

Р

В

В

В

Розробка графіків змінності при вдосконаленій схемі перевезення також базується на наступних розрахунках:

Кількість автомобілів:

Кількість водіїв:

Кількість відпрацьованих змін за місяць:

Отже, за 5 автомобілями треба закріпити 7 водіїв, кожний з яких відпрацює за місяць 19 робочих змін. Графік роботи водіїв при удосконаленій схемі представлений у вигляді таблиці 4.

Таблиця 4

Графік роботи водіїв при удосконаленій схемі перевезень

п/п

Прізвище водія

Дні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Павленко

Р

В

Р

В

Р

Р

В

Р

Р

Р

В

В

Р

В

Р

2.

Сидоров

Р

Р

Р

В

В

Р

В

Р

Р

Р

Р

Р

В

В

В

3.

Ткаченко

Р

Р

Р

Р

В

В

В

Р

Р

Р

Р

Р

Р

В

В

4.

Радченко

Р

Р

Р

Р

Р

В

В

В

Р

Р

Р

Р

Р

В

Р

5.

Мовчан

Р

Р

Р

Р

Р

Р

В

В

В

Р

Р

Р

Р

В

Р

6.

Клименко

В

Р

Р

Р

Р

Р

В

Р

В

В

Р

Р

Р

В

Р

7.

Кужнєр

В

В

Р

Р

Р

Р

В

Р

Р

В

В

В

Р

В

Р

п/п

Прізвище водія

Дні

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1.

Павленко

Р

В

Р

В

Р

Р

В

Р

Р

Р

В

Р

В

Р

Р

2.

Сидоров

Р

Р

Р

В

В

Р

В

Р

Р

Р

Р

Р

В

Р

В

3.

Ткаченко

Р

В

Р

Р

В

Р

В

Р

Р

Р

В

Р

Р

В

В

4.

Радченко

Р

Р

Р

Р

Р

В

В

В

Р

Р

Р

Р

Р

В

Р

5.

Мовчан

Р

Р

Р

Р

Р

Р

В

В

В

Р

Р

Р

Р

В

Р

6.

Клименко

В

Р

Р

Р

Р

Р

В

Р

В

В

Р

Р

Р

В

Р

7.

Кужнєр

В

В

Р

Р

Р

Р

В

Р

Р

В

В

В

Р

В

Р

РОЗДІЛ ІІІ. Розрахунок показників ефективності впровадження пропозицій по вдосконаленню організації праці

Таблиця 5

Порівняння показників до і після удосконалення схеми переміщення вантажу

Показники

В початковій базовій схемі

У вдосконаленій базовій схемі

Обсяг перевезення, т

52,8

76,8

Транспортна робота, ткм

792

1152

Тривалість зміни, год

11

9,55

Кількість автомобілів

5

4

Кількість водіїв

8

6

Кількість візків

6

5

Кількість виконавців навантажувальних робіт

10

9

Кількість кранів

3

2

Технічна продуктивність крану, т/год.

9,2

16,98

Тривалість робочого циклу крану, сек.

147,2

127,2

Кількість робітників, чол.

29

25

При зміні вантажопідйомності за рахунок використання в транспортному процесі причепа ГКБ — 819 необхідна кількість водіїв для виконання транспортної роботи зменшилася від 8 до 6, тобто вдалося вивільнити 2 водія разом з тим вивільнився 1 автомобіль.

За рахунок зміни вантажопідйомності тривалість циклу також зазнала змін, зменшилася кількість циклів на одиницю, тривалість зміни зменшилася на 1,5 години.

Звичайно зміна вантажопідйомності безпосередньо вплинула на обсяг перевезень (зріс на 24,4 т), а також на транспортну роботі, яка збільшилася на 341,6 ткм.

При зміні вантажопідємності візка з 250 кг до 300 кг вдалося зменшити їх кількість на одну одиницю, при цьому вивільнився один навантажувач.

При дослідженні впливу зміни повороту стріли крану виявилося, що при 120 тривалість циклу зменшується з 147,2 сек. до 137,2 сек., експлуатаційна продуктивність зростає на 0,57 т/год, а також вдалося вивільнити один кран.

При збільшенні вантажопідйомності піддону на 0,2 т технічна продуктивність автокрану зросла з 9,78 т/год. до 15,74 т/год, при цьому норма виробітку () за зміну зросла на 62,984.

Загальна кількість вивільнених робітників становить 4 особи.

При впровадженні удосконаленої схеми фонд заробітної плати теж зазнав змін:

Зміна добового колективного заробітку:

Зміна місячного колективного заробітку:

Зміна річного фонду ЗП:

Отже, при впровадженні нової схеми переміщення вантажу вдалося вдосконалити автоперевезення та організацію навантажувальних робіт

Висновок

В даній роботі було проведено аналіз схеми виконання автомобільних перевезень бортовим автомобілем КАМАЗ-53 215 вантажопідєністю 11 т, що виконує перевезення сільськогосподарських вантажів II класу за маятниковим маршрутом на відстань перевезень 15 км. Технічна швидкість автомобіля складає 28,6 км/год. Робочий цикл рівний 2год. 10хв., кількість транспортних циклів — 6, тривалість зміни становить 11год, транспортна робота рівна 792 т*км. Було розраховано, що перевезення виконується на 5 автомобілях за якими закріплено 8 водіїв. Розроблений графік змінності водіям.

Навантаження автомобіля виконується за допомогою 3-х автокранів КС-3571 та бригади вантажників яка складається з вантажників які виконують навалку 2 чол., укладку 2 чол., та 6 чол., які переміщують вантажі на візках до автокранів. Розвантаження проводиться вручну.

Для вдосконалення транспортного процесу було запропоновано збільшити вантажопідємність автомобіля, за рахунок залучення в транспортьний процес причепа ГКБ — 819 враховуючи це норма виробітку водіям при удосконаленому варіанті організації перевезень рівна 1152 т. км., тривалість зміни становить 9,55 год., кількість автомобілів скоротилась на 1 і відповідно зменшилась кількість водіїв на 2 чол.

Дослідження впливу кута повороту стріли показало, що цей параметр зменшує продуктивність автокрану. Також проводилось дослідження залежності продуктивності автокрана від вантажопідємності піддона, з підвищенням вантажопідємності піддона збільшується продуктивність автокрану. Я запропонував збільшити вантажопідємність піддону до 0,6 т., в цьому випадку кількість кранів становить 2, та збільшити вантажопідйомність візка до 300 кг, за рахунок чого зменшилась кількість чоловік, що переміщують візки.

В результаті запропонованої схеми перевезень та перевантажувальних робіт можна вдосконалити транспортний процес, вивільнити 4 робітники та зекономити на виплатах заробітної плати за цілий рік на 108 703 грн.

Таким чином вдосконалена схема транспортного процесу є економічно вигідною і доцільною.

Список використаної літератури

1. «Единые нормы выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-разгрузочные работы» М. «Транспорт» 1977

2. «Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей» М. «Экономыка» 1990

3. Адамчук В. В. «Организация и нормирование труда» М. «Финстатинформ» 2009

4. Александров Л. А. «Техническое нормирование труда на автомобильном транспорте» М. «Транспорт» 1986

5. Воркут А. И. «Грузовые автомобильные перевозки» К. «Вища школа» 1986

6. Голованенко С. Л. «Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта» К. «Техника» 2008

7. Денисов В. В. «Научная организация труда водителей» К. «Техника» 1974

8. Иванов В. Б. «Справочник по нормированию труда на автомобильном транспорте» К. «Техника» 1991

9. Калина А. В. «Организация оплаты труда в условиях рынка» К. МАУП 2010

10. Канарчук В.Є. «Система забезпечення роботоздатності автотранспортних засобів» К. НМК ВО 1991

11. Нагаева И. Д. «Организация и оплата труда на автомобильном транспорте» М. «Транспорт» 1989

12. Порфиренко В. И. «Научная организация и нормирования труда» К. КАДИ 2000

13. Сологуб Д. М. «Техническое нормирование труда на автомобильном транспорте» К. «Вища школа» 1977

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой