Аналіз фінансового стану ЗАТ КФ "Лагода" за 2007-2008 роки

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

http: ///

http: ///

МІНІСТЕРТСВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра обліку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналізу

Курсова робота

з дисципліни: «Економічний аналіз «

на тему «Аналіз фінансового стану ЗАТ КФ «Лагода» за 2007−2008р.р. «

Виконала: Студентка 3курсу Нещадим Ольга Олександрівна

Перевірила: Ямборко Галина Анатоліївна

Київ 2010

Зміст

1. Загальна характеристика стану кондитерської галузі України

2. Характеристика господарської діяльності ЗАТ «Кондитерська фабрика «Лагода»

3. Аналіз фінансової звітності підприємства ЗАТ КФ «Лагода»

3.1 Аналіз активів і пасивів

3.2 Аналіз ліквідності, ділової активності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства ЗАТ КФ «Лагода»

3.2.1 Аналіз ліквідності та платоспроможності

3.2.2 Аналіз фінансової стійкості підприємства

3.2.3 Аналіз ділової активності

3.3 Аналіз фінансових результатів

3.3.1 Аналіз динаміки і структури доходів і витрат ЗАТ КФ «Лагода»

3.3.2 Аналіз рентабельності

4. Аналіз грошових потоків ЗАТ КФ «Лагода»

Висновки і пропозиції за даними аналізу ЗАТ КФ «Лагода»

Список літератури

1. Загальна характеристика кондитерської галузі України

Кондитерська промисловість — це важлива галузь народного господарства. Основним напрямком розвитку цієї галузі є необхідність значного зростання якості, біологічної цінності і смакових переваг продуктів харчування, а також покращення їх асортименту. Завжди актуальним є повне забезпечення потреб народного господарства і населення у високоякісній продукції; проведення технічного переозброєння, вдосконалення та інтенсифікація виробництва кондитерської галузі. Кондитерські вироби — харчові продукти високої калорійності і засвоюваності, мають приємний смак, тонкий аромат, привабливий зовнішній вигляд. Тому актуальним питанням на сьогоднішній день є використання натуральної вітчизняної сировини, придбання найсучаснішого обладнання та впровадження найновіших технологій для виробництва продуктів високої якості.

У структурі харчової промисловості галузь кондитерських виробів має значну частку, є розвиненою, динамічно діючою та цілком сформованою. Обсяг виробництва кондитерської промисловості становить 3% ВВП країни. Частка України на світовому ринку (93 млрд USD) досягає 1%. Виробнича потужність галузі становить 1,5 млн т. В галузі налічується близько 800 підприємств. Місткість внутрішнього ринку кондитерських виробів — 1 млн. т на рік, з яких 30% - імпортна продукція. Стабільність української кондитерської галузі в 2008 р. забезпечували: «Рошен» — 21,7%, «КОНТІ» — 13,9%, «АВК» — 11%. Вони здійснювали значні інвестиції у модернізацію технологічних процесів, рекламну та маркетингову політику, логістику, енергоощадні технології та кадри, що дало їм можливість випускати нові види продукції, переважно високого цінового сегмента.

Українські кондитерські підприємства споживають близько 600 тис. т цукру на рік. Національна кондитерська промисловість представлена підприємствами, що входять до системи Державного департаменту продовольства України: ЗАТ «Укркондитер», «Укрпродсоюз», «Укрхліб» і неасоційованими підприємствами приватного сектору. В систему «Укркондитер» входить 28 фабрик, заводи продтоварів, цехи і підприємства громадського харчування. Сумарна виробнича потужність 28 кондитерських фабрик системи ЗАТ «Укркондитер» становить до ¾ обсягу виробництва кондитерської промисловості України.

Таблиця 1. Динаміка обсягів виробництва кондитерської продукції в Україні, тис. т

Рік

1990

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Випуск, тис. грн

1111

314

667

756,5

843,6

939,8

998,7

1011,2

1084,4

1115,6

З табл. 1 слідує, що за останні роки спостерігається стабільне зростання обсягів виробництва.

Ринок кондитерської промисловості розвивається завдяки впровадженню нових технологій, сучасного технологічного обладнання, автоматизації виробництва, прогресивних методів управління. За даними Держкомстату України, інвестиції в розвиток підприємств кондитерської промисловості складають щорічно більше 200 млн. грн., всі підприємства галузі є приватними, де активно залучається капітал нерезидентів.

У 2008 р. виробництво кондитерської продукції в Україні здійснювали 28 спеціалізованих підприємств, питома вага яких складає приблизно 60%, і біля 800 малих і середніх підприємств місцевої харчової промисловості. Асортимент кондитерських виробів охоплює 20 груп солодощів. Споживання кондитерських виробів на душу населення у 2008 р. склало 17,4 кг на рік при нормі 15,4 кг. Тому внутрішній ринок забезпечується цією продукцією повністю.

У 2009 кризовому році більшість підприємств знизили обсяги виробництва. За статистичними даними об'єднання Укркондитер, загальний обсяг випуску продукції на спеціалізованих підприємствах знизився з 669,6 тис. т у 2008 р. до 640,1 тис. т (або на 4,4%) у 2009 р.

Зараз кондитери пропонують широкий вибір продукції, яка традиційно розділена на три групи: борошняні кондитерські вироби (солодке печиво, вафлі, пряники, рулети, кекси), вироби, що містять какао (шоколад, шоколадні цукерки, батончики), цукристі вироби без какао (карамель, мармелад, желе, зефір, а також білий шоколад). Сегмент борошняних виробів (печива, вафлі, торти і крекери) займає до 38,6% всього обсягу продукції, а сегмент шоколадних виробів — 5,7%.

Якщо до кризи активно розвивався дорогий сегмент, то зараз люди віддають перевагу більш доступному за ціною продукту. Зокрема, минулого року спостерігалося падіння ринку шоколадних виробів (на п’ять відсотків), хоча до кризи через високу рентабельність (на думку аналітиків, приблизно в два з половиною рази вище, ніж у карамелі) саме він був для кондитерів найбільш привабливим.

Найбільшу нішу на українському кондитерському ринку займає, за даними корпорації Nestle, категорія вагових цукерок. Навіть в кризу цей сегмент показував зростання. Так, минулого року обсяг продажів вагових цукерок збільшився на три відсотки, а з початку 2010-го його зростання склало 7%.

Для більш детального аналізу асортименту кондитерської галузі використаємо матрицю Маркон, розглянувши продукцію ЗАТ «КФ „Лагода“».

Таблиця 2 Аналіз асортиментної групи за допомогою матриці Маркон на прикладі трьох основних продуктів ЗАТ «КФ „Лагода“».

Вид продукції

Ціна продажу, грн. /ящ.

Обсяг реалізації за місяць, ящиків

Змінні витрати на 1 кг продукції, грн

Загальна валова маржа, грн

Валова маржа на од., грн.

Частка маржі в доході,%

Значення коду

БРАВО печиво

67,60

250

13,24

13 590

54,36

80,4

101

101

Артек вафлі

89,76

200

15,06

14 940

74,7

83,2

110

111

Мон Амур шоколад

51,63

150

16,35

5292

35,28

68,33

000

000

Середнє значення

69,66

200

14,88

11 274

54,78

77,31

х

х

Таблиця 3 Матриця Маркон

QPC/AUI

111

110

101

100

011

010

001

000

111

2

110

101

1

100

011

010

001

000

3

1 — «червоні гіганти»;

2 — «білі гіганти»;

3 — «супутники».

За результатами методу матриці Маркон можемо зробити наступні висновки. Наша перша асортиментна позиція, а саме, печиво «Браво», попадає в зону продукції, що має назву «червоні гіганти». Внаслідок великих обсягів продажу вони мають високе значення загальної валової маржі, хоча маржа на одиницю у них нижча, ніж у «білих гігантів». Відповідно товари даної групи приносять значну частку прибутку. У той же час можна подумати про вкладення коштів у просування даного товару на ринок та вдосконалення виробництва. Наша 2 — га позиція під назвою вафлі «Артек» попадає в зону «білих гігантів». Вироби успішно продаються на ринках зі стабільним або зростаючим попитом, що приносять фірмі основні прибутки внаслідок великих обсягів продажів і великої валової маржі. Тобто можемо зробити висновок, що найкращою та найрентабельнішою продукцією для фірми є вафлі, реалізація котрих забезпечує значний дохід і помірні витрати.

Третій продукт шоколад «Мон Амур» зайняв нішу, що має назву «супутники». Товари не приносять високих прибутків, але і не виробляються у великому обсязі. Керівництво не поспішає знімати з виробництва «безперспективний» з погляду прибутку товар, обмежуючи обсяг його виробництва, або цей товар, незважаючи на свою фінансову уразливість, необхідний фірмі для певних цілей (престиж, реклама, традиції, соціальна значимість). КФ «Лагода» у більшій мірі спеціалізується саме на виробництві печива з різноманітними начинками, в глазурі або без та вафель, тому шоколад природно виступає найменш рентабельним продуктом на даному підприємстві. Тут існує два варіанти пояснення існування даного товару на підприємстві: або фабрика починає розширювати свій асортимент і починає це робити з малих обсягів, або на цей продукт дійсно низький попит, тому випускається він в маленькій кількості, аби не зазнавати значних фінансових втрат.

Таким чином, кондитерська галузь незважаючи на певні проблеми у спаді виробництва та споживанні шоколадних виробів, все ж залишається однією з провідних галузей харчової промисловості в Україні та конкурентоспроможним експортером солодощів за кордон. У 2008 р. експорт кондитерської продукції становив 368,3 тис. т (33%) на суму 802,5 млн. дол. США. Експорт здійснено до 46 країн світу, у тому числі до ЄС — 12,5 тис. т (3,39%), 137,3 тис. т (37,3%) — до РФ. Значні експортні поставки мали місце до Казахстану — 20,4%. Далі ідуть Азербайджан — 7,7%, Грузія — 6,1%, Молдова — 5,2%.

У 2009 р. експорт кондитерських виробів з цукру, включаючи білий шоколад без вмісту какао, становив 88,88 тис. т на суму 128,08 млн. дол. США. Основними імпортерами продукції у кількісному вимірі були: РФ — 24,53%, Казахстан — 17,72%, Азербайджан — 12,06%. В цілому на країни СНД припадає 80,68% от загальних обсягів експорту, на країни Європи — відповідно 7,29% Азії - 11,48%.

2. Характеристика господарської діяльності ЗАТ «Кондитерська фабрика „Лагода“»

ЗАТ «Кондитерська фабрика „Лагода“»вже більше 10 років працює на ринку, а торгівельна марка «Загора» завоювала популярність серед населення, що благотворно відбилася на позиціях компанії. Фабрика випускає і реалізує кондитерські вироби з 1998 року і за цей час увійшла до четвірки лідерів галузі в Україні, а її доля у виробництві вафель і печива склала 6,5%. При цьому ЗАТ КФ «Лагода» не зупиняється на досягнутому і з кожним роком нарощує потужності - лише за 2009 рік об'єм реалізації продукції виріс до 197 млн. грн. Всього за 12 місяців було продано 23,6 тис. тонн виробів, а виробничі потужності кондитерської фабрики досягли показника в 25 тис. тонн солодкої продукції на рік. Генеральный директор — Денис Васильевич Кривовяз.

У асортименті ЗАТ КФ «Лагода» кожен знайде собі печиво за смаком, адже він містить 140 найменувань і, серед них, такі ласощі, як «Мон Амур», «До чаю», «Браво», «Тет-а-тет», «Чорний принц», «Артек» і багато інших.

ЗАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» випускає і реалізує кондитерські вироби не лише під своїми торгівельними марками, а так само є виробником продукції в сегменті Private Label. Фабрика виготовляє продукцію під відповідною приватною торгівельною маркою, відповідно до побажань клієнтів. Компанія вже успішно працює по проектах PL з такими крупними мережами України як ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Керрі Україна «- ТМ «Аро», ТОВ «АТБ-маркет» — ТМ «Солодко», ЗАТ «Fozzy Group» — ТМ «Премія», ТОВ «Квіза — Трейд» — ТМ «№ 1», ТОВ «ВІТ» — ТМ «Копійка».

Однією з головних переваг ЗАТ КФ «Лагода» є команда професіоналів, що творить кондитерські шедеври. Над створенням продукції ТМ «Загора» щодня працюють більше 1200 чоловік, що дотримують всі санітарно-гігієнічні і технологічні норми. Унікальна робоча атмосфера, соціальна захищеність і можливість розвитку дозволяють співробітникам фабрики концентруватися на процесі виробництва кондитерських виробів.

На особливу увагу заслуговує співпраця ЗАТ КФ «Лагода» з партнерами, завдяки якому в Україні солодощі від ТМ «Загора» можна знайти в будь-якому регіоні, — більш ніж в 70% торгівельних точок, що реалізували в 2009 році нашої продукції на 146,5 млн. грн. У інших країнах придбати солодощі, також не складе труднощів, оскільки ЗАТ КФ «Лагода» поставляє кондитерські вироби до Росії, Білорусії, Румунії, Азербайджану, Таджикистану, Грузії, Монголії, Ізраїлю, Молдавії і Придністров'я, а також на ринки Балтії.

Якість продукції підтверджено сертифікатами, що відповідають нормам УкрСЕПРО.

3. Аналіз фінансової звітності підприємства ЗАТ КФ «Лагода»

кондитерський господарський ліквідність платоспроможність

3. 1 Загальний аналіз активів і пасивів

Наступним етапом аналізу фінансової звітності підприємства є аналіз і оцінка фінансового потенціалу підприємства, який здійснюється через оцінку структури та динаміки активів і пасивів підприємства. Тому наступним нашим кроком аналізу є побудова таблиці аналітичного групування статей активу та пасиву балансу підприємства за 2008рік.

Агрегований баланс статей активу

Статті активу балансу

код рядка

На початок року

На кінець року

Абсолютне відхилення

Темп зростання

1. Необоротні активи

080

11 525

11 715

190

1,02

2. Оборотні активи:

2.1 Запаси

?100−140

15 182

10 288

-4894

0,678

2.2 Дебіторська заборгованість

161

17 072

29 135

12 063

1,71

2.3 Інша дебіторська заборгованість

?150, 170−210

6837

5879

-958

0,86

2.4 Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

0

0

2.5 Грошові кошти та їх еквіваленти

?230,240

-578

100

678

-0,17

Всього оборотних активів

260

38 676

46 493

7817

1,20

3. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

0

0

4. Необоротні активи утримані для продажу

275

247

0

-247

0

Баланс

50 448

58 208

7760

1,15

Агрегований баланс статей пасиву

Статті балансу

код рядка

На початок року

На кінець року

Абсолютне відхилення

Темп зростання

1. Власний капітал

380

17 436

18 414

978

1,06

2. Забезпечення наступних витрат і платежів

430

0

1

1

-

3. Довгострокові зобов’язання

480

0

21 450

21 450

-

4. Поточні зобов’язання

4.1 Короткострокові кредити банків

500

3750

2110

-1640

0,56

4.2 Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510

0

0

0

0

4.3 Кредитна заборгованість за товари, послуги, роботи

530

28 878

15 656

-13 222

0,54

4.4 Інші поточні зобов’язання

?520, 540−610

384

577

193

1,50

Усього поточних зобов’язань

620

33 012

18 343

-14 669

0,56

5. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

0

0

Баланс

640

50 448

58 208

7760

1,15

З даних агрегованого балансу можемо зробити висновок, що в цілому валюта балансу ЗАТ КФ «Лагода» зросла на кінець 2008року на 7760 тис. грн. порівняно з початком звітного періоду. Такі зрушення відбулися за рахунок наступних змін: Необоротні активи зросли на 190 тис. грн за рахунок приросту власного капіталу на 978 тис. грн (6%) та довгострокових зобов’язань на 21 450 тис. грн. Такі зміни можуть свідчити про зростання та намагання розширення бізнесу, вкладання грошей у нові інвестиційні проекти, але в той же час і про значні ризики, які підприємство отримала разом із зростанням зобов’язаннями. Збільшення довгострокових зобов’язань може бути свідченням того, що підприємство має наміри виходити на нові ринки, тобто розширювати діяльність і має низку проектів з довготривалою перспективою, фінансування яких неможливе без значних коштів. Зростання власного капіталу може бути свідченням значної частки власного капіталу у джерелах фінансування, але для цього необхідно провести більш детальний аналіз на основі показників фінансової стійкості. Оборотні активи підприємства збільшилися у більшій мірі за рахунок зростання дебіторської заборгованості на 12 063 тис. грн. або 71%, що є негативним явищем і свідчить про зменшення виплат від покупців і загрожує ускладненням відносин із кредиторами. У той же час ми маємо зменшення запасів на 4894 тис. грн., що може бути свідченням як збільшення їх оборотності, так і звуження виробництва у звітному періоді порівняно з попереднім. Позитивним явищем є зростання грошових коштів у касі і на рахунках на 678 тис. грн, що є дійсно свідченням збільшенням оборотності активів. До того ж поточні зобов’язання у звітному періоді зменшилися 14 669тис. грн, що є позитивним показником того, що наше підприємство змогло покрити значну частину короткострокових зобов’язань і кредитів та інших поточних зобов’язань у ході операційного циклу.

Візуальна модель балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Неборотні активи 23,3%

Власний капітал 34,6%

Оборотні активи 76,7%

Поточні зобов’язання 65,4%

Неборотні активи 20,1%

Власний капітал 31,6%

Оборотні активи 79,9%

Довгострокові Зобов’язання 36,9%

Поточні зобов’язання 31,5%

На початок року в активах переважали оборотні активи (76,7%), водночас необоротні активи становили 23,3%. Довгострокові зобов’язання становили на початок періоду 0, тому активи фінансувалися за рахунок власного капіталу, що становив 34,6%, поточні зобов’язання становили 65,4%. Зі структури видно, що ми можемо погасити наші зобов’язання за допомогою оборотних активів, що є гарним результатом діяльності підприємства у даному періоді. На кінець року структура балансу дещо змінилась. Зокрема, оборотні активи зросли до 79,9%, водночас зменшились необоротні активи до 20,1%. Власний капітал становив 31,6%, що свідчить про його зменшення, поточні зобов’язання також зменшилися майже в 2 рази до 31,5%, що показує успішний розрахунок з більшою частиною короткострокових зобов’язань. Довгострокові, у свою чергу, зросли до 36,9%. У цілому, структура балансу свідчить про можливість покриття як довгострокових, так і короткострокових зобов’язань за рахунок оборотних активів, що свідчить про швидку оборотність коштів і значну фінансову стійкість підприємства.

3.2 Аналіз ліквідності, ділової активності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства ЗАТ КФ «Лагода»

3.2.1 Аналіз ліквідності та платоспроможності

Аналіз ліквідності балансу, тис. грн

Актив

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Пасив

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Платіжний надлишок або нестача

На початок звітного періоду (2−5)

На кінець звітного періоду (3−6)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Абсолютно ліквідні активи (А1) (?220,230,240)

-578

100

1. Першочергові зобов’язання (П1) (?550−580, 610)

375

568

-953

-468

2. Швидко реалізовані активи (А2) (?150 — 210)

40 981

64 149

2. Поточні зобов’язання (П2) (Розділ 4 пасиву балансу, крім П1)

32 637

17 775

8344

46 374

3. Повільно реалізовані активи (А3) (?100−140)

15 182

10 288

3. Довгострокові зобов’язання (П3) (?430, 480)

0

21 451

15 182

-11 163

4. Важко реалізовані активи (А4) (080)

11 525

11 715

4. Постійні (фіксовані) пасиви (П4) (380)

17 436

18 414

-5911

-6699

Баланс

50 448

58 208

Баланс

50 448

58 208

0

0

Умови абсолютної ліквідності балансу

На початок року

На кінець року

А1? П1

А1?П1

А2? П2

А2? П2

А3? П3

А3? П3

А4? П4

А4? П4

Отже, баланс підприємства на початок року відповідав 3 основним нерівностям, і є ліквідним, тобто здатен покрити зобов’язання за рахунок власних коштів. Виняток становить лише перша нерівність, згідно з якою підприємство має недостатньо грошових коштів для покриття першочергових зобов’язань, це покриття відбувається за рахунок інших статей балансу. На кінець року баланс став менш ліквідним, що спричинене значною сумою довгострокових зобов’язань, взятих підприємством в кінці року. До того ж, як видно з аналізу у кінці звітного періоду підприємство не могло покрити довгострокові зобов’язання лише за рахунок запасів.

Аналіз та розрахунок коефіцієнтів платоспроможності

Показник

Розрахунок

Оптимальне значення

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни за період

1. Коефіцієнт загальної ліквідності ()

1- 2

1,18

2,53

1,36

2. Коефіцієнт поточної ліквідності ()

0,5 — 0,8

0,71

1,97

1,26

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Кабс=Грошові кошти і їх еквіваленти/Пточні зобов’язання

0,15 — 0,2

-0,018

0,01

0,023

4. Коефіцієнт ліквідності при мобілізації засобів ()

Клмз=Грошові кошти + Запаси/ Поточні зобов’язання

0,5 — 0,7

0,44

0,57

0,12

5. Коефіцієнт власної платоспроможності ()

Квлп=Оборотні активи — Поточні зобов’язання /Поточні зобов’язання

Показник залежить від специфіки виробничої та комерційної діяльності під-ства

0,17

1,53

1,36

Згідно з даними таблиці аналізу платоспроможності підприємства, робимо наступні висновок, що підприємство є досить ліквідним і здатне покривати значну частину зобов’язань за рахунок власних коштів. Коефіцієнт загальної ліквідності на початку становив 1,18, а на кінець — 2,53. Даний коефіцієнт перебуває в межах норми, а на кінець року ще й перевищив її, що свідчить про достатність оборотних активів для покриття зобов’язань. Коефіцієнт поточної ліквідності на початок перебував у межах норми і становив 0,71, а на кінець зріс до 1,97, тобто на 26%. Дані значення свідчать про активну роботу з дебіторами та швидкість перетворення товарів у гроші, що сприяє розрахунку із поточною заборгованістю.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить -0,018 на початок періоду, і 0,01 на кінець. Такі показники свідчать, що на початку року підприємство мало значні труднощі з грошовими коштами і не могло покрити зобов’язання за рахунок цих коштів. Такі висновки можна підтвердити і даними балансу, згідно яких підприємство дійсно мало від'ємне значення суми грошових коштів у балансі. На кінець періоду ситуація дещо покращилася, підприємство змогло вийти на додатні показники, але все одно підприємство не в змозі покривати зобов’язання за рахунок грошових коштів. Коефіцієнт ліквідності при мобілізації запасів на початок періоду дещо знаходився поза межами норми, що свідчило про недостатність мобілізації запасів для покриття поточних зобов’язань. На кінець року цей коефіцієнт становив 0,57, і є свідченням або зростання запасів для покриття поточних зобов’язань, або зменшення цих зобов’язань, у нашому випадку зменшення саме поточних зобов’язань.

Коефіцієнт власної платоспроможності залежить від специфіки виробничої та комерційної діяльності підприємства і становив на початок року 0,17 і на кінець — 1,53.

У цілому, ЗАТ КФ «Лагода» залишалося ліквідним протягом обох періодів, за винятком деяких труднощів, пов’язаних зі зниженням активності та зменшенням грошових коштів, викликаних певними кризовими тенденціями.

3.2.2 Аналіз фінансової стійкості підприємства

Показник

Порядок розрахунку показника

Оптимальне значення

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни за період

1. Коефіцієнт фінансової стійкості

0,6 — 0,7

0,53

0,46

-0,07

2. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

0,5

0,35

0,32

-0,03

3. Коефіцієнт заборгованості (фінансової напруги)

Не більше 0,5 (50%)

1,89

2,16

0,27

4. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0 до 10%

0,15

0,61

0,46

5. Коефіцієнт маневрування

Рекомендоване значення 0,2 -0,5

0,32

1,53

1,20

6. Коефіцієнт постійного активу

Зростання, індивідуальний для кожного підприємства

0,66

0,64

-0,02

7. Коефіцієнт відношення необоротних і оборотних активів

Характеризує наміри підприємства

0,30

0,25

-0,05

Для характеристики фінансового стану підприємства та його стабільності використовуються показники фінансової стійкості, розрахувавши їх можемо стверджувати наступне: коефіцієнт фінансової стійкості на початок року становить 0,53 і дорівнював своєму оптимальному значенню, а на кінець року даний показник знизився до 0,46. Такі зміни свідчать про зменшення частки власного капіталу у джерелах фінансування і є свідченням про збільшення заборгованостей, за рахунок яких фінансується діяльність підприємства. Це спричинено значними довгостроковими зобов’язаннями, взятими підприємством на себе. Коефіцієнт фінансової незалежності показує, що підприємство є досить залежним від своїх кредиторів, при чому ця залежність збільшилася на кінець звітного періоду на 0,03.

Насторожуючим є показник коефіцієнта заборгованості, що значно перевищує норму і становить 1,89 на початок року і 2,16 на кінець. Це є свідченням значної залежності підприємства від позикового капіталу, що перевищує власний капітал у декілька разів.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами є більшим свого оптимального значення: на початок року 0,15, на кінець 0,61. Даний коефіцієнт показує яку частку складають чисті оборотні активи в структурі оборотних активів, тобто яка частка оборотних коштів належить підприємству безпосередньо і не залежить від зобов’язань. Частка власних оборотних коштів значно зросла у кінці періоду, ніж на початку на 0,46. Коефіцієнт маневрування знаходиться в межах оптимального значення на початок року — 0,32 і значно перевищує норму на кінець періоду — 1,53. Даний коефіцієнт показує частку власного капіталу вкладену у фінансування оборотних засобів. На кінець року спостерігається значне перевищення оборотних засобів над власним капіталом, що свідчить про недостатність власного капіталу для фінансування оборотних засобів. Коефіцієнт постійного активу становить 0,66 на початок, і 0,64 на кінець, тобто відбулося зменшення на 0,02. Що свідчить про зменшення частки власного капіталу у фінансуванні необоротних активів. Коефіцієнт відношення необоротних і оборотних активів на початок року становив 0,30, а на кінець — 0,25, тобто має тенденцію до зниження на 0,05. Дані показники свідчать про переважання оборотних активів у порівнянні з необоротними активами. І є свідченням активного вкладання коштів в оборотні активи та зменшення таких вкладень у необоротні, що певним чином є свідченням відсутності впровадження нових технологій і спрямувань. Хоча як свідчить баланс необоротні активи збільшилися, але в меншій мірі, ніж оборотні. Якщо даний показник свідчить про наміри підприємства, то можливо цими намірами на даному етапі є збільшення виробництва продукції без значних інноваційних оновлень.

3.2.3 Аналіз ділової активності

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості

Показник

Розрахунок

2007

2008

Зміна

1. Термін погашення ДЗ

39

43

+4 дні

2. Коефіцієнт оборотності ДЗ

Дохід від реалізації/

Середня ДЗ за товари

9,4

8,52

-0,88

3. Термін погашення (КЗ)

93

54

-39 дні

4. Коефіцієнт оборотності КЗ

3,9

6,7

+2,8

Термін погашення дебіторської заборгованості збільшився у 2008 порівняно з 2007роком на 4 дні, тобто у 2007 він становив 39, а у 2007 — 43. Це свідчить значне збільшення дебіторської заборгованості і збільшення труднощів у розрахунку з дебіторами. Зростання терміну погашення ДЗ може призвести до ускладнення розрахунків з кредиторами та уповільнення повернення коштів на підприємство. Але якщо порівнювати з терміном погашення КЗ, то тут м и можемо спостерігати позитивні тенденції, так як термін погашення КЗу звітному і попередньому періодах більший за термін погашення ДЗ. Це є добре, так як дає можливість підприємству погашати кредиторську заборгованість після отримання коштів від дебіторів. При чому можемо помітити, що більш сприятливими умовами характеризується 2007 рік, у якому термін погашення КЗ становить 93 дні, а ДЗ — 39. У 2008 році 54 дні та 43 дні відповідно, тобто розрив між терміном сплати КЗ і ДЗ значно скоротився. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зменшився на 0,88, що є позитивним явищем і свідчить про покращення розрахунків з дебіторами. У той самий час спостерігається прискорення оборотності кредиторської заборгованості у порівнянні з 2007 роком на 2,8. Це свідчить про негативні тенденції і призводить до значного погіршення ліквідності, яке ми і спостерігали аналізуючи показники ліквідності у пункті 3.2.2.

Аналіз оборотності оборотних активів

Показник

Розрахунок

2007

2008

Зміни

Коефіцієнт загальної оборотності

Дохід від реалізації товарів/

Середню вартість активів

3,76

4,6

+0,84

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів

Собівартість від реалізації/

Середній залишок за звітний період матеріалів

15,1

20,6

+5,5

Коефіцієнт оборотності готової продукції

Собівартість від реалізації/

Середній залишок за звітний період готової продукції

44,5

26

-18,5

З даних таблиці бачимо, що коефіцієнт загальної оборотності зріс у 2008 році, порівняно з 2007роком на 0,84, що є свідченням зростання доходу від реалізації. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів збільшився на 5,5, що може бути свідченням збільшення витрат на виробництво продукції і в той же час про зменшення оборотності виробничих запасів, що є не надто позитивним явищем. У той же час існує проблема так званих касових розривів між терміном надходження грошей і терміном погашення. Це ми бачимо, оскільки у 2008 році коефіцієнт оборотності готової продукції становив приблизно (365/26) 14 днів. Тому повний операційний цикл буде складати 43+14=57 днів, що перевищує термін погашення КЗ. (54).

3.3 Аналіз фінансових результатів

3.3.1 Аналіз динаміки і структури доходів і витрат ЗАТ КФ «Лагода»

Показник

Попередній період

Звітний період

Відхилення

Темпи зростання

Приріст, %

Сума, тис. грн

Питома вага%

Сума, тис. грн

Питома вага%

1

2

3

4

5

6

7

9

Дохід від реалізації продукції

119 310

79,5

169 683

77,7

50 373

1,42

42

Операційні доходи

30 611

20,45

48 492

22,2

17 881

1,58

58

Дохід від участі в капіталі

0

0

0

0

0

0

0

Інші фінансові доходи

1

0,0006

1

0,46

-0,14

0,77

-33

Інші доходи від звичайної діяльності

70

0,05

204

0,093

134

2,9

190

Надзвичайні доходи

0

0

0

0

0

0

0

Усього доходів

149 992

100

218 380

100

68 388

1,46

46

Аналіз динаміки та структури витрат

Показник

Попередній період

Звітний період

Відхилення

Темпи зростання

Приріст, %

Сума, тис. грн

%

Сума, тис. грн

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Собівартість реалізованої продукції

97 983

65,2

149 427

68,7

51 444

1,53

53

Адміністративні витрати

4777

3,2

5457

2,5

680

1,14

14

Витрати на збут

9415

6,3

14 038

6,5

4623

1,49

49

Інші операційні витрати

37 053

24,6

47 045

21,6

9992

1,27

27

Фінансові витрати

595

0,4

943

0,43

0

1,58

58

Втрати від участі в капіталі

0

0

0

0

0

0

0

Інші втрати

551

0,37

166

0,076

-385

0,30

-70

Податок на прибуток від звичайної діяльності

0

0

326

0,15

326

-

-

Надзвичайні витрати

0

0

0

0

0

0

0

Усього витрат і відрахувань

150 374

100

217 402

100

67 028

1,45

45

Відповідно до показників динаміки та структури доходів робимо висновок, що найбільшу питому вагу має дохід від реалізації, який становив 79,5% у минулому періоді і 77,7% у звітному. Його частка зменшилася у загальній сумі доходів підприємства, але не за рахунок зменшення доходу, бо дохід насправді зріс на 50 373тис. грн., а за рахунок збільшення частки операційних доходів у звітному періоду, що становили 22,2%. Частка інших доходів у загальній сумі є незначною.

Аналіз структури і динаміки витрат показав, що найбільшу частку у загальній сумі витрат становить собівартість реалізованої продукції, яка у звітному періоді помітно зросла і становила 68,7%. Це може бути свідченням витрат на виробництво продукції. Інші операційні витрати у 2007 році становили 24,6%, а у 2008 — 21,6, тобто мали тенденцію до зменшення. Витрати на збут у 2008році збільшилися і становили 6,5% від загальної суми. Податок на прибуток у звітному періоді становив 0,15%, а у попередньому періоді дорівнював нулю, оскільки підприємство несло збитки.

3.3.2 Аналіз рентабельності

Для аналізу рентабельності нам необхідні наступні дані:

Показник

2007

2008

Абсолютне відхилення

Темп зростання

Чистий дохід від реалізації

119 310

169 683

50 373

1,4

Валовий прибуток

21 327

20 256

-1071

0,95

Собівартість від реалізації товарів і послуг

97 983

149 427

51 444

1,5

Чистий прибуток (збиток)

-382

978

1360

2,6

Дані таблиці свідчать, що становище кондитерської фабрики у 2008 році покращилося, адже вона змогла отримати у цьому періоді чистий прибуток у розмірі 978тис. грн, на відміну від понесеного нею збитку (378тис. грн) у 2007році. Валовий прибуток дещо зменшився і збільшилася собівартість на 51 444 тис. грн, але дохід також збільшився на 50 373тис. грн.

Показники рентабельності

Назва коефіцієнта

Розрахунок

За попередній період (2007)

За звітний період (2008)

Відхилення

1. Рентабельність продажу

0,18

0,01

-0,17

2. Рентабельність підприємства

0,39

0,02

-0,37

3. Рентабельність необоротних активів

1,84

0,08

-1,75

4. Рентабельність власного капіталу

1,19

0,05

-1,14

5. Рентабельність продукції

0,22

0,14

-0,08

6. Загальна рентабельність підприємства

0,39

0,37

-0,02

Проаналізувавши рентабельність підприємства ЗАТ КФ «Лагода», можна побачити, що рентабельність, а отже і прибутковість підприємства знаходяться під загрозою. Як свідчать дані кращі показники були у 2007році, незважаючи на збиток, у 2008році показники значно зменшилися, що є негативною тенденцією для підприємства. Усі показники рентабельності у звітному періоді зазнали зменшення.

Рентабельність продажу за даний період зменшилась на 0,17: у звітному році становила 0,01, а у попередньому 0,18. Тобто, це означає, що підприємство почало нести збитки на кожну гривню вкладеної продукції.

Чиста рентабельність підприємства знизилась становила у звітному році вона. 0,02, а у попередньому 0,39. Це є негативною тенденцією, тому вказує на неефективність і невиправданість вкладених ресурсів.

Рентабельність необоротних активів зменшилася на 75%, це свідчить про неефективне використання необоротних ресурсів у зв’язку зі зменшенням виробництва. Рентабельність власного капіталу зменшилася на 14% і у звітному періоді становила 0,05, що свідчить про зменшення ефективності та раціональності використання капіталу. Рентабельність продукції у звітному періоді, порівняно з минулим знизилась на 8%. Це пояснюється зростанням собівартості продукції та збільшенням податкових відрахувань. Отже, дані показники ставлять під сумнів прибутковість і ефективність функціонування ЗАТ КФ «Лагода» у звітному періоді.

4. Аналіз грошових потоків ЗАТ КФ «Лагода»

Аналіз коефіцієнтів результатів діяльності та достатності грошових коштів

Коефіцієнти руху грошових коштів

Розрахунок

Економічна суть коефіцієнту

2007

2008

1. Відношення руху грошових коштів від операційної діяльності до доходу від реалізації товарів та послуг

Рух грошових коштів від операційної діяльності(170) / дохід від реалізації товарів (010)

Грошові кошти, генеровані кожною грошовою одиницею доходу

0,01

0,03

2. Надходження грошових коштів від активів

Рух грошових коштів від операційної діяльності(170) / загальна сума активів (280 (гр. 3+ гр. 4)/2)

Грошові кошти, генеровані загальними активами

0,02

0,10

3. Надходження грошових коштів на власний капітал

Рух грошових коштів від операційної діяльності(170) / власний капітал (380(гр. 3+ гр. 4)/2)

Грошові кошти, генеровані з власного капіталу

0,05

0,29

4. Коефіцієнт покриття боргу

Рух грошових коштів від операційної діяльності(170) / короткострокові зобов’язання (620(гр. 3+ гр. 4)/2)

Здатність погашати короткострокові зобов’язання чистими грошовими коштами від операційної діяльності

0,03

0,20

5. Коефіцієнт покриття боргу за фінансовими зобов’язаннями

Рух грошових коштів від операційної діяльності(170) / короткострокові фінансові зобов’язання (500(гр. 3+ гр. 4)/2)

Здатність погашати короткострокові фінансові зобов’язання чистими грошовими коштами від операційної діяльності

0,30

1,78

6. Коефіцієнти реінвестування

Рух грошових коштів від операційної діяльності(170) / вибуття грошових коштів на необоротні активи (250)

Здатність придбання необоротних активів за рахунок грошових коштів від операційної діяльності

49,06

2,32

Аналітичні показники

Показник

Розрахунок

Попередній період

Звітний період

Сальдо загального грошового потоку

Дорівнює загальній сумі надходжень грошових коштів зменшеній на загальну суму грошових видатків за період (ст1 ?170,300,390- ст2?170,300,390)

(5229+0+0)-(0+2252+2278)=699

883−18−2158= -1293

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку

Це співвідношення загальної суми надходжень грошових коштів за період до загальної суми грошових платежів за період

(ст1 ?170,300,390/ ст2?170,300,390)

5229/(2252+2278)=1,154

883/(18+2158)= 0,405

Коефіцієнт ефективності грошового потоку

Це співвідношення суми чистого грошового потоку за період до загальної суми грошових платежів за період (400/ ст2?170,300,390)

699/(2252+2278)= 0,154

-1293/(18+2158)= -0,594

Розрахувавши відношення руху від операційної діяльності до доходу ми можемо зробити висновок, що в попередньому періоді гроші генеровані кожною грошовою одиницею доходу були меншими і складали 1 копійку на гривню, але звітному періоді зменшилися і складає 3 копійки на гривню. Ця тенденція має позитивний характер. Тобто частка грошових коштів від операційної діяльності в доході від реалізації товарів становила у 2008р. -3%, у 2007р. — 1%. Надходження грошових коштів від активів збільшилися і становили у загальній сумі активів у 2008р. — 10%, у 2007р. — 2%); Надходження грошових коштів на власний капітал в звітному періоді становили 5%, а в попередньому 29%). Тобто суттєво збільшилися.

Коефіцієнти реінвестування свідчить, що підприємство у попередньому періоді майже не мало змоги придбати необоротні активи за рахунок грошових коштів, а в звітному періоді цей стан покращився.

Сальдо загального грошового потоку показує, що у період 2008 року видатки грошових коштів перевищують надходження на 1293 тис. грн., при цьому надходять кошти на підприємство в результаті операційної діяльності, а видатки формуються за рахунок інвестиційної та фінансової діяльностей.

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку у попередньому періоді перебував у межах норми, в той час як у наступному значно знизився до 0,405. Це є негативним показником діяльності підприємства і свідчить, відтоків було більше, ніж притоків.

Таким чином, здійснивши аналіз коефіцієнтів руху грошових коштів, можна зробити висновок, що підприємство мало значні труднощі у 2008 році, пов’язані із великими витратами коштів і малою часткою продаж продукції. Внаслідок таких подій показники грошових коштів у 2007 році були від'ємними, а у 2008 дещо покращилися за рахунок пожвавлення діяльності, але все одно залишалися на досить низькому рівні.

Висновки і пропозиції за даними аналізу ЗАТ КФ «Лагода»

Здійснивши детальний аналіз фінансового стану підприємства ЗАТ КФ «Лагода», можемо прийти до висновків, що дана кондитерська фабрика мала низку труднощів як у 2007, так і в 2008 роках. У 2007 році підприємству не вдалося отримати чистого прибутку, а лише збиток у розмірі 378 тис. грн, у 2008році ситуація дещо покращилася і підприємство завершило рік з чистим прибутком у сумі 978 тис. грн. Але в загальному ефективність підприємства значно знизилися, як свідчать розраховані нами показники. Це пояснюється впливом світової економічної кризи, яка вдарила по кишенях всіх людей, і як наслідок призвела до зменшення обсягів виробництва та реалізації продукції підприємством. Згідно зі статистичними даними значна частина населення відмовилася від споживання кондитерських виробів, особливо шоколаду та деяких видів печива, через необхідність заощадження коштів для більш необхідних продуктів харчування. З даних балансу можемо зробити висновок, що в цілому валюта балансу ЗАТ КФ «Лагода» зросла на кінець 2008року на 7760 тис. грн. порівняно з початком звітного періоду. Такі зрушення відбулися за рахунок наступних змін: Необоротні активи зросли на 190 тис. грн за рахунок приросту власного капіталу на 978 тис. грн (6%) та довгострокових зобов’язань на 21 450 тис. грн. Такі зміни можуть свідчити про зростання та намагання розширення бізнесу, вкладання грошей у нові інвестиційні проекти, але в той же час і про значні ризики, які підприємство отримала разом із зростанням зобов’язаннями. Збільшення довгострокових зобов’язань може бути свідченням того, що підприємство має наміри виходити на нові ринки, тобто розширювати діяльність і має низку проектів з довготривалою перспективою, фінансування яких неможливе без значних коштів, а також намагання вийти на попередні рівні виробництва, що дещо знизилися порівняно з попередніми періодами. Оборотні активи підприємства збільшилися у більшій мірі за рахунок зростання дебіторської заборгованості на 12 063 тис. грн. або 71%, що, з одного боку, свідчить про зменшення виплат від покупців і загрожує ускладненням відносин із кредиторами, а з іншого, свідчить про активізацію діяльності з покупцями У той же час ми маємо зменшення запасів на 4894 тис. грн., що може бути свідченням як збільшення їх оборотності, так і звуження виробництва у звітному періоді порівняно з попереднім. Позитивним явищем є зростання грошових коштів у касі і на рахунках на 678 тис. грн, що є дійсно свідченням збільшенням оборотності активів. До того ж поточні зобов’язання у звітному періоді зменшилися 14 669тис. грн, що є позитивним показником того, що наше підприємство змогло покрити значну частину короткострокових зобов’язань і кредитів та інших поточних зобов’язань у ході операційного циклу. Підприємство в цілому є ліквідним, але у звітному періоді ліквідність зменшилася за рахунок взятих довгострокових зобов’язань. У подальшому така заборгованість позначилася на фінансовій стійкості та незалежності підприємства, зробивши КФ «Лагода» залежним від кредиторів. При чому більша частка необоротних активів фінансується за рахунок саме довгострокових зобов’язань. Про певні недоліки в роботі підприємства свідчить наявність дебіторської та кредиторської заборгованості. Варто відзначити, що дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги збільшилася на 12 063 тис. грн, а кредиторська заборгованість зменшилася на 13 222 тис. грн. Кредиторська заборгованість на початок року перевищує дебіторську, що свідчить про залучення коштів своїх клієнтів підприємством у власний оборот. На кінець року кредиторська заборгованість зменшилася, що підтверджує покращення ситуації із розрахунками з поточними зобов’язаннями.

Термін погашення дебіторської заборгованості збільшився у 2008 порівняно з 2007роком на 4 дні, тобто у 2007 він становив 39, а у 2007 — 43. Зростання терміну погашення ДЗ може призвести до ускладнення розрахунків з кредиторами та уповільнення повернення коштів на підприємство. Але якщо порівнювати з терміном погашення КЗ, то тут ми можемо спостерігати позитивні тенденції, так як термін погашення КЗ у звітному і попередньому періодах більший за термін погашення ДЗ. Це є добре, так як дає можливість підприємству погашати кредиторську заборгованість після отримання коштів від дебіторів. При чому можемо помітити, що більш сприятливими умовами характеризується 2007 рік, у якому термін погашення КЗ становить 93 дні, а ДЗ — 39. У 2008 році 54 дні та 43 дні відповідно, тобто розрив між терміном сплати КЗ і ДЗ значно скоротився. У той самий час спостерігається прискорення оборотності кредиторської заборгованості у порівнянні з 2007 роком на 2,8. Це свідчить про негативні тенденції і призводить до значного погіршення ліквідності.

Також на підприємстві існує проблема так званих касових розривів між терміном надходження грошей і терміном погашення. Це ми бачимо, оскільки у 2008 році коефіцієнт оборотності готової продукції становив приблизно (365/26) 14 днів. Тому повний операційний цикл буде складати 43+14=57 днів, що перевищує термін погашення КЗ. (54дні).

Досить насторожуючим фактором є показники рентабельності, що свідчить про те, що прибутковість та ефективність функціонування підприємства знаходиться під загрозою. Усі показники рентабельності зазнали зменшення у кінці звітного періоду і поставили під сумнів виправданість та ефективність вкладених коштів у діяльність підприємства. Аналізуючи динаміку та структуру доходів робимо висновок, що найбільшу питому вагу має дохід від реалізації, який становив 79,5% у минулому періоді і 77,7% у звітному. Його частка зменшилася у загальній сумі доходів підприємства, але не за рахунок зменшення доходу, бо дохід насправді зріс на 50 373тис. грн., а за рахунок збільшення частки операційних доходів у звітному періоду, що становили 22,2%. Частка інших доходів у загальній сумі є незначною. Найбільшу частку у загальній сумі витрат становить собівартість реалізованої продукції, яка у звітному періоді помітно зросла і становила 68,7%. Це може бути свідченням витрат на виробництво продукції. Інші операційні витрати у 2007 році становили 24,6%, а у 2008 — 21,6, тобто мали тенденцію до зменшення. Витрати на збут у 2008році збільшилися і становили 6,5% від загальної суми. Податок на прибуток у звітному періоді становив 0,15%, а у попередньому періоді дорівнював нулю, оскільки підприємство несло збитки.

Аналіз руху грошових потоків показав, що у період 2008 року видатки грошових коштів перевищують надходження на 1293 тис. грн., при цьому надходять кошти на підприємство в результаті операційної діяльності, а видатки формуються за рахунок інвестиційної та фінансової діяльностей.

Таким чином, здійснивши аналіз коефіцієнтів руху грошових коштів, можна зробити висновок, що підприємство мало значні труднощі у 2008 році, пов’язані із великими витратами коштів і малою часткою продаж продукції. Внаслідок таких подій показники грошових коштів у 2007 році були від'ємними, а у 2008 дещо покращилися за рахунок пожвавлення діяльності, але все одно залишалися на досить низькому рівні.

Підсумувавши усі складові аналізу, ми більш менш чітко можемо побачити картину функціонування ЗАТ КФ «Лагода» за 2007−2008 роки. Як уже зазначалося, показники свідчать про зменшення ефективності функціонування та значні проблеми, пов’язані із залученням значних коштів від кредиторів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства в період кризи. Я вважаю, що підприємству необхідно прискорити оборотність коштів, щоб швидше розрахуватися з кредиторами, вводити нові технології з метою удосконалення процесів виробництва, розширення ринків збуту та асортименту з метою залучення нових покупців. Можна спробувати трохи зменшити собівартість продукції, що може стати результатом збільшення валового прибутку. Намагатися прискорити розрахунок з дебіторами, щоб позбутися касових розривів та заборгованостей з кредиторами.

Список літератури

Інтернет — ресурси:

1. http: //www. smida. gov. ua/emitents/year/?id=31 325&did=66

2. http: //www. smida. gov. ua/emitents/year/?id=17 853&did=55

3. http: //news. finance. ua/ua/~/2/0/all/2010/11/08/216 070

4. http: //www. minagro. gov. ua

5. http: //www. ukrstat. gov. ua

6. http: //www. rusnauka. com/12_KPSN_2010/Economics/63 408. doc. htm

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой