Аналіз фінансового стану УДППЗ "Укрпошта"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Финансы


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Облік і аудит»

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»

Виконав: ст. гр. ОА — 102 — Шапка О.І.

Перевірив: доцент — Ющенко Н. Л.

Чернігів ЧДТУ 2013

Зміст

 • Вступ
 • 1. Опис стану галузі, в якій функціонує підприємство та аналіз його діяльності
 • 1.1 Опис стану галузі
 • 1.2 Загальний опис діяльності підприємства
 • 1.3 Вертикальний та горизонтальний аналіз балансу
 • 2. Аналіз ресурсного забезпечення діяльності підприємства
 • 2.1 Аналіз готової продукції
 • 2.2 Аналіз забезпечення підприємства основними засобами
 • 2.3 Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами
 • 2.4 Аналіз забезпечення підприємства обіговими коштами
 • 3. Аналіз фінансових результатів підприємства та фінансового стану
 • 3.1 Аналіз звіту про фінансові результати
 • 3.2 Аналіз ліквідності підприємства
 • 3.3 Аналіз платоспроможності підприємства
 • Висновки
 • Список використаних джерел

Вступ

Аналіз і вивчення діяльності підприємств потребує всебічного підходу. Кожне з них функціонує, з одного боку, в умовах дії ринкових механізмів, що постійно змінюються під впливом макроекономічних процесів у народногосподарському комплексі країни (і на світовому ринку), з іншого боку, — в умовах конкретних особливостей і специфічних задач конкретного підприємства.

Ефективність функціонування кожного підприємства залежить насамперед від того, відповідають чи не відповідають управлінські рішення, якими воно керується для досягнення успіху на ринку, цим умовам. Базою для обґрунтування і прийняття оптимальних управлінських рішень може бути тільки глибокий комплексний аналіз діяльності підприємства. У ході такого аналізу всі сторони діяльності підприємства оцінюються з позицій досягнення максимально можливого економічного результату (а саме — прибутку, рентабельності) за рахунок оптимально — ефективного використання наявних ресурсів, в тому числі і фінансових.

Отже під економічним аналізом діяльності підприємств слід розуміти комплексне вивчення їх функціонування з метою об'єктивної оцінки досягнутих фінансових результатів і виявлення шляхів подальшого підвищення прибутковості (рентабельності) при забезпеченні безпечного рівня ліквідності. Тому в цій роботі я спробую зробити попередню оцінку даного підприємства, запропонувати ряд пропозицій щодо покращення фінансового стану, виходячи зі своїх розрахунків.

1. Опис стану галузі, в якій функціонує підприємство та аналіз його діяльності

1.1 Опис стану галузі

Доставка поштових відправлень — кінцева ланка на шляху багатоетапного їх просування від відправника до адресата. Доставник, як і той, хто приймає пошту, створює імідж галузі, демонструючи її дієвість, обов’язки, можливості і культуру надання послуг. Кожен працівник у цьому процесі наділений довірою і споживачів і держави.

Нині поштовики надають понад 50 видів послуг, більшість із яких люди можуть отримати вдома. Листоноші завжди принесуть послання адресату, незважаючи ні на відстані, ні на погодні умови.

Український листоноша сьогодні не лише розносить листи, а й доставляє газети та журнали, перекази і пенсії, бандеролі і рекламу, приймає передплату на періодику. На селі він ще й продавець знаків поштової оплати та товарів повсякденного вжитку. Досвідчений, працьовитий, кваліфікований поштар на селі уособлює міні-пошту.

Нині поштова мережа області налічує 588 об'єктів поштового зв’язку, (у тому числі 5 пересувних поштових відділень зв’язку), які обслуговують мешканців 1528 населених пунктів області (табл.1. 1)

Таблиця 1.1 — Мережа об'єктів поштового зв’язку

Кількість об'єктів

1995

2000

2005

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

Усього

652

609

629

608

599

588

у т. ч. в сільській місцевості

531

512

526

507

491

485

Зміни, що відбуваються в суспільстві у зв’язку зі стрімким розвитком інформаційних технологій, зокрема мобільного зв’язку та Інтернету, призводять до скорочення обсягів поштових відправлень. Відтак, утримання такої розгалуженої мережі національного оператора поштового зв’язку стає економічно — неефективним.

Відкриття нових пересувних відділень передбачено «Програмою розвитку поштового зв’язку на 2009−2013 рр.». Завдяки цій програмі чимало мешканців сіл, де відсутні стаціонарні відділення, можуть отримувати послуги у визначений час саме у своєму селі, а для багатьох листонош поліпшаться умови праці, зокрема скоротяться проходи і зменшиться ризик. «Пошта на колесах» стала «рятівним колом» для мешканців найвіддаленіших малонаселених сіл, особливо для людей похилого віку, які з нетерпінням чекають на працівників оновленої пошти.

Доходи, отримані від послуг поштового зв’язку у 2011 р., становили 64,2 млн. грн., що (у діючих цінах) на 13,6% перевищує показник 2010 р. (56,6 млн. грн.).

Проте їх частка в загальному обсязі доходів, які надавалися операторами зв’язку області, зменшилась із 28,4% в 1995р. до 5,3% у 2011р.

Поштовики щодня обробляють кореспонденцію, доставляють передплатникам сотні примірників газет і журналів, видають пенсії, приймають оплату за квартиру, телефон, здійснюють грошові перекази.

За 2011 р. поштовими підприємствами області були оброблені 87,6 млн. одиниць періодичних друкованих видань (газет, журналів) за передплатою та в роздріб, 23,9 млн. листів, карток та бандеролей простих, рекомендованих та з оголошеною цінністю, 1,5 млн. посилок звичайних та з оголошеною цінністю, доставлені 4,3 млн. пенсійних виплат (таб.1. 2).

Таблиця 1.2 — Продукція зв’язку, тис. шт.

1995

2000

2005

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

Відправлено

Газет і журналів

18 963,5

15 938,9

17 748,8

18 350,0

16 964,9

17 553,9

Листів

21 750,2

6890,5

5927,9

6020,5

4707,9

4710,2

Посилок

124,8

70,3

212,4

254,4

220,1

267,5

Грошових переказів та пенсійних виплат

11 941,4

10 082,2

5761,2

5160,8

4560,0

4834,0

Загальновідомо, що передплата — це актуальна, щоденна й необхідна послуга Укрпошти. Щоб досягти її високого рівня, потрібно забезпечити якість доставки періодики, задовольнити потреби передплатника.

За нормативами, поштова скринька має бути в кожному селі, де проживає понад 50 осіб, а в селах відстань між скриньками має бути не більше 1 км.

Забезпеченість населення поштовими скриньками на 1000 осіб постійного населення становила 1,5 проти 2,8 у 1995 р.

За 2011 р. їх кількість зменшилася на 17 одиниць (на 1,0%) і на 1 січня 2012р. становила 1669 скриньок, у порівнянні з 1995р. цей показник скоротився у 2,3 раза (рис. 1. 1).

Рисунок 1.1 — Наявність поштових скриньок

Монопольне об'єднання «Укрпошта», раніше орієнтоване на традиційне забезпечення технологічних процесів поштового зв’язку, перетворено на Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» (УДППЗ «Укрпошта»), здатне працювати в конкурентних умовах.

фінансовий баланс ресурсне забезпечення

Зв’язок сьогодні є однією з основних галузей економіки країни і в умовах бурхливого розвитку науки і техніки робить безпосередній вплив, як на розвиток державних сфер економіки, так і на успіх приватного бізнесу.

Виникнення конкурентного середовища на ринку поштових послуг України є визначальним чинником, який впливає на хід розвитку поштової галузі і підвищення ефективності її роботи.

Поштовий ринок України з кожним днем стає все більш цікавим для бізнесменів, у тому числі і іноземних, і все складніше для державного підприємства, яким є «Укрпошта». Частка ринку, яку займає підприємство по письмовій кореспонденції, складає 90−95%, посилкам — 85−90%, періодичним виданням — 70−80%, виплаті пенсій — 80−82%

Нині «Укрпошта» відчуває жорстку конкуренцію на ринку доставки рахунків за дорученням підприємств — постачальників послуг населенню. Регіонам слід докласти зусиль до пошуку партнерів і встановлення надійних ділових відносин з місцевими компаніями — постачальниками послуг.

Головними конкурентами УДППЗ «Укрпошта» є самостійні підприємства міста Чернігова та області. У таблиці 1.3 представлено інформацію щодо основних конкурентів підприємства.

Таблиця 1.3 — Основні конкурента УДППЗ «Укрпошта»

Назвав підприємства

Дані про конкурентів

Адрес

(гол. офіс)

Організаційно — правова форма

Види послуг

1

2

3

4

«НОВА ПОШТА»

36 039, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 57

Товариства з обмеженою відповідаль-ністю

Здійснює повний комплекс послуг з доставки документів та вантажів і на сьогодні є неза-перечним лідером у цій галузі по Україні за усіма техноло-гіями доставки: «від дверей до дверей» та «зі складу на склад».

«PRIMAVERA EXPRESS»

83 012, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Куйбишева, д. 202, к. 192

Товариства з обмеженою відповідальністю

Кур'єрська доставка кореспонденції (листів, документів, бандеролі та ін.) і малогабаритні вантажі по містам України. Здійснюється доставка у країни всього світу і СНД.

«DHL EXPRESS»

Заснована в Сан-Франциско понад 40 років тому (перший офіс DHL

було відкрито в 1997 р. в м. Києві)

-

Надається кур'єрські та експрес-послуги бізнесу та приватним клієнтам через мережу, що охоплює більше 220 країн і територій та більше 500 аеропортів світу. Немає значення документ це, чи вантаж.

«УКРКУР'ЄР»

33 028, м. Рівне, вул. Соборна, 1

Товариства з обмеженою відповідальністю

Доставка періодичних видань та рекламних матеріалів, адресна доставка рахунків комунальних організацій та операторів зв’язку, розклеювання афіш, розповсюдження матеріалів замовника через промоутерів, увесь комплекс рекламних послуг.

Розподіл ринку поштових послуг в м. Чернігів наведено на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 — Розподіл ринку поштових послуг в м. Чернігів та в Чернігівській обл.

Отже, робота в конкурентному оточенні спонукала поштовиків до пошуку шляхів удосконалення поштового зв’язку, поповнення доходів об'єднання, зокрема, і через освоєння нових сегментів ринку послуг, а також до підвищення якості обслуговування клієнтів.

Зв’язок є однією з пріоритетних і найважливіших галузей в Україні, покликаний задовольняти потреби споживачів, органів державної влади, місцевого самоврядування, оборони й безпеки держави у засобах і послугах поштового й електричного зв’язку.

Природа зв’язку передусім проявляється у характері її послуг. Послуги зв’язку явище незвичайне. Вони специфічні. З одного боку, вони не речі. Подолання простору, як предмету зв’язку, не є річчю. Тільки речі можуть мати вартість.

Проте послуги зв’язку, його продукт, який виражається в подоланні простору і за певних умов, проявляються як вартість. З іншого боку, послуги зв’язку стають невід'ємною частиною людини, продовженням його фізичної сутності, виконуючи певні функції і, в першу чергу, функції сприйняття та передавання інформації від однієї людини або колективу (підприємства) до іншої людини або колективу (підприємства).

Таким чином, зв’язок шляхом надання послуг (телефон, телеграф, телефакс, телебачення, пошта, Інтернет) установлює таку форму спілкування між людьми, яка формує їхню життєдіяльність, тобто всі сторони їхнього життя і діяльності.

Високоякісний зв’язок є найбільш важливою складовою інфраструктури ринку, потужним каталізатором ринкових відносин в Україні. Засоби зв’язку обслуговують не тільки виробництво, але й безпосередньо проникають в нього, являючись необхідним елементом вбудованих систем регулювання, автоматизованих технологічних процесів, організаційно-виробничої діяльності, сприяють збереженню всіх видів ресурсів, поліпшенню умов праці, зниженню фізичних і психологічних навантажень.

Зростання ролі галузей невиробничої сфері вимагає від засобів зв’язку обслуговування матеріального виробництва і населення, впровадження в їхню діяльність новітніх досягнень науково-технічного прогресу, які дозволяють швидко і високоякісно отримати необхідну інформацію і прийняти ефективне рішення.

Значну роль відіграють засоби зв’язку в соціальній сфері. Вони допомагають подолати територіальну розрізненість, створюють умови для вирішення соціальних і побутових проблем, економлять час і збільшують вільний час, необхідний для задоволення матеріальних і духовних потреб.

Розвиток засобів зв’язку і підвищення їхньої доступності для населення створюють більший соціальний ефект, який проявляється в поліпшенні умов життя людей, підвищенні його комфортності, зростанні інформованості і комунікабельності суспільства.

Щорічно, у період проведення Європейського тижня якості, підприємства здійснюється опитування споживачів з метою визначення рівня їхньої задоволеності поштовою службою (рис. 1.3 — 1. 4).

Рисунок 1.3 — Готовність споживачів користуватися послугами поштового зв’язку в майбутньому

Рисунок 1.4 — Готовність споживачів рекомендувати друзям та знайомим користуватися послугами поштового зв’язку

Отже, неможна назвати точну кількість споживачів, тому що товарами та послугами УДППЗ «Укрпошта» користуються не тільки фірми, але і все населення України.

1.2 Загальний опис діяльності підприємства

Чернігівська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку (УДППЗ)"Укрпошта" - філіал. Розроблено на основі чинного законодавства України та Статуту Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» (названого далі - Підприємство). Створена наказом генерального директора Підприємства від 24 червня 1998 року № 202 та наказом від 2 листопада 1998 року № 370 і здійснює свою діяльність на території Чернігівської області.

Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта» не є юридичною особою і здійснює свою діяльність від імені Підприємства в межах повноважень, заданих їй Підприємством. У своїй роботі Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта» керується Конституцією України, Законом України «Про поштовий зв’язок» та іншими Законами України та прийнятими відповідно до них нормативно — правовими актами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями, іншими нормативними актами профільних міністрів та відомств.

Підприємство має окремий баланс, рахунки у банках, печатку зі своїм найменуванням та додаткові номерні печатки для кожного без балансового виробничого підрозділу згідно з переліком, штампи, бланки зі своєю назвою. Є платником податків та інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України. Всі служби, відділи, виконавці дирекції підпорядковуються в оперативному порядку за напрямками діяльності відповідним службам, відділам, виконавцям в генеральній дирекції УДППЗ «Укрпошта». Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта» реєструється у статистичних органах.

Переважна частина населення асоціює слово «пошта» передусім із марками, конвертами чи посилками. Для старшого покоління це ще й комунальні платежі, поштові перекази, а для людей похилого віку пошта — це місце щомісячного отримання пенсій.

Нині підприємства надають такі фінансові послуги:

виплата пенсій і грошової допомоги;

пересилання внутрішніх і міжнародних поштових переказів («Укрпошта» пропонує населенню швидко надіслати кошти до будь-якого населеного пункту України та до 25 зарубіжних країн);

виплата переказів, відправлених за міжнародними платіжними системами (у виділених об'єктах поштового зв’язку можна отримати перекази, які надіслано за міжнародними платіжними системами WesternUnion. Money Gram. Blizko);

приймання платежів за житлово-комунальні послуги, засоби телефонного зв’язку, погашення кредитів, оплата штрафів, навчання тощо);

видача готівки законним власникам платіжних карток;

надання послуг за агентськими угодами (оформлення кредитних договорів і реалізація полісів страхування).

Основними завданнями Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта» є:

1) одержання прибутку від надання послуг поштового зв’язку та підприємницької діяльності.

2) забезпечення своєчасного, якісного та повного задоволення потреб споживачів у послугах поштового зв’язку.

3) забезпечення — ефективного розвитку єдиної мережі поштового зв’язку України.

Сьогодні українська пошта здійснює прямий поштовий обмін з 58 країнами світу; двосторонній обмін поштовими переказами — з 17 країнами, односторонній — з 5, двосторонній обмін електронними переказами — з

2 країнами (Російською Федерацією і Казахстаном), обмін відправленнями після оплати — з 10 країнами.

«Укрпошта» як національний оператор поштового зв’язку має виключне право на видання маркованої продукції'. За роки незалежності в Україні випущено 546 сюжетів поштових марок, які несуть інформацію про вітчизняні, історичні, культурні та спортивні події, науково-технічний розвиток нашої країни, її природу тощо.

Протягом останніх років «Укрпошта» займає достойне місце серед 100 кращих компаній країни. Підприємство має високий авторитет у «колег» — поштових служб інших країн. А серед поштових адміністрацій країн-членів СНД українська пошта є лідером у трансформації галузі поштового зв’язку в розвинену сучасну структуру та її інтеграції у світовий інформаційний простір.

Виходячи з стратегії розвитку поштового зв’язку на 2005−2015 рр. планується інтегрування України у світовий економічний простір як країни з конкурентоспроможною економікою, здатної вирішувати найскладніші завдання свого розвитку, ставить відповідні вимоги до підгалузі поштового зв’язку і до національного оператора — Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». У цьому випадку стратегічними напрямками розвитку поштового зв’язку України є такі:

удосконалення організаційних, економічних та техніко-технологічних принципів функціонування поштового зв’язку України;

вихід на загальноєвропейські стандарти якості;

забезпечення динамічного розвитку національного оператора в умовах лібералізації ринку поштового зв’язку України та інтеграції держави у світовий поштовий простір.

Підбиваючи підсумки, можна зазначити, що серед першочергових завдань підприємства на найближчий час є посилення виконавської дисципліни та контроль за дотриманням показників фінансових планів розширення спектра послуг, підвищення рівня доходів, продуктивності праці, оптимізації витрат, поліпшення інвестиційних вкладень та підвищення автоматизації надання послуг і обробки інформації, проведення виваженої тарифної політики та розв’язання питань із розповсюдження періодичних друкованих видань.

Оскільки, Чернігівська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку (УДППЗ)"Укрпошта" сама являється філіалом, то вона не має підпорядкованих філіалів.

Структура управління — лінійно-функціональна. Головні переваги такої структури полягають у тому, що немає великих потреб у спеціалізації широкого профілю, недопустимості дублювання даних, стандартизації, формалізації і програмуванні явищ і процесів у високій компетентності спеціалістів по конкретних функціях. Але є у неї і недоліки, такі як внутрішня конкуренція за ресурси, тенденція до надмірної спеціалізації, повільність процедур прийняття рішень та організаційна форма, яка важко реагує на зміни.

Таблиця 1.4 — Абсолютні значення активу балансу підприємства

На кінець періоду, тис. грн.

Відхилення

%

Середні значення, тис. грн.

Темп росту показників, %

Актив

2010

2011

2012

2011−2010

2012−2011

2011

2012

2011/2010

2012/2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

259 605

235 142

242 615

-24 463

7473

247 374

238 879

90,58

103,18

первісна вартість

495 295

498 435

519 228

3140

20 793

496 865

508 832

100,63

104,17

накопичена амортизація

-235 690

-263 293

-276 613

-27 603

-13 320

-249 492

-269 953

111,71

105,06

Незавершене будівництво

393 516

50 096

225 958

-343 420

175 862

221 806

138 027

12,73

451,05

Основні засоби:

залишкова вартість

30 044 663

30 394 146

32 301 392

349 483

1 907 246

30 219 405

31 347 769

101,16

106,28

первісна вартість

101 488 142

102 988 606

106 443 382

1 500 464

3 454 776

102 238 374

104 715 994

101,48

103,35

знос

-71 443 479

-72 594 460

-74 142 090

-1 150 981

-1 547 630

-72 018 970

-73 368 275

101,61

102,13

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

первісна вартість

накопичена амортизація

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

15 300

11 400

7500

-3900

-3900

13 350

9450

74,51

65,79

Інвестиційна нерухомість:

справедива (залишкова) вартість

171 634

371 327

546 741

199 693

175 414

271 481

459 034

216,35

147,24

первісна вартість

420 090

902 607

1 906 197

482 517

1 003 590

661 349

1 404 402

214,86

211, 19

накопичена амортизація

-248 456

-531 280

-1 359 456

-282 824

-828 176

-389 868

-945 368

213,83

255,88

Відстрочені податкові активи

1 126 709

1 198 258

-1 126 709

1 198 258

563 355

599 129

0,00

Інші необоротні активи

Усього за розділом I

32 011 427

31 068 560

34 522 364

-942 867

3 453 804

31 539 994

32 795 462

97,05

111,12

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

881 543

1 252 038

2 120 639

370 495

868 601

1 066 791

1 686 339

142,03

169,37

Поточні біологічні активи

Незавершене виробництво

Готова продукція

Товари

2 125 828

2 335 231

2 251 221

209 403

-84 010

2 230 530

2 293 226

109,85

96,40

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

296 241

335 611

857 127

39 370

521 516

315 926

596 369

113,29

255,39

первісна вартість

296 241

335 611

857 127

39 370

521 516

315 926

596 369

113,29

255,39

резерв сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

13 076

6296

11 724

-6780

5428

9686

9010

48,15

186,21

за виданими авансами

з нарахованих доходів

із внутрішніх розрахунків

1 302 730

321 508

11 251 231

-981 222

10 929 723

812 119

5 786 370

24,68

3499,52

Інша поточна дебіторська заборгованість

412 631

756 620

1 670 870

343 989

914 250

584 626

1 213 745

183,36

220,83

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

48 410 938

55 366 171

41 406 888

6 955 233

-13 959 283

51 888 555

48 386 530

114,37

74,79

в т. ч. в касі

25 618 041

1 143 115

2 589 187

-24 474 926

1 446 072

13 380 578

1 866 151

4,46

226,50

в іноземній валюті

192 762

165 841

178 804

-26 921

12 963

179 302

172 323

86,03

107,82

Інші оборотні активи

89 131

77 787

38 302

-11 344

-39 485

83 459

58 045

87,27

49,24

Усього за розділом II

53 724 880

60 617 103

59 786 806

6 892 223

-830 297

57 170 992

60 201 955

112,83

98,63

III. Витрати майбутніх періодів

25 131

101 972

94 480

76 841

-7492

63 552

98 226

405,76

92,65

Баланс

85 761 438

91 787 635

94 403 650

6 026 197

2 616 015

88 774 537

93 095 643

107,03

102,85

Таблиця 1.5 — Абсолютні значення пасиву балансу підприємства

На кінець періоду, тис. грн.

Відхилення

%

Середні значення, тис. грн.

Темп росту показників, %

Пасив

2010

2011

2012

2011−2010

2012−2011

2011

2012

2011/2010

2012/2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Власний капітал

Статутний капітал

9 440 257

9 440 257

9 440 257

0

0

9 440 257

9 440 257

100,00

100,00

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

21 749 079

18 062 775

18 476 052

-3 686 304

413 277

19 905 927

18 269 414

83,05

102,29

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-1 581 030

-3 878 789

-3 581 635

-2 297 759

297 154

-2 729 910

-3 730 212

245,33

92,34

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Усього за розділом I

29 608 306

23 624 243

24 334 674

-5 984 063

710 431

26 616 275

23 979 459

79,79

103,01

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

2 270 327

2 553 325

2 300 516

282 998

-252 809

2 411 826

2 426 920,5

112,47

90,10

Інші забезпечення

Цільове фінансування

Усього за розділом II

2 270 327

2 553 325

2 300 516

282 998

-252 809

2 411 826

2 426 920,5

112,47

90,10

III. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

Відстрочені податкові зобов’язання

1 492 593

4 360 409

1 492 593

2 867 816

746 296,5

2 926 501

292,14

Інші довгострокові зобов’язання

Усього за розділом III

1 492 593

4 360 409

1 492 593

2 867 816

746 296,5

2 926 501

292,14

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

945 255

1 893 814

1 198 434

948 559

-695 380

1 419 534,5

1 546 124

200,35

63,28

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

33 633

98 559

239 333

64 926

140 774

66 096

168 946

293,04

242,83

з бюджетом

376 874

336 230

307 456

-40 644

-28 774

356 552

321 843

89,22

91,44

з позабюджетних платежів

зі страхування

511

1 060 258

1 146 357

1 059 747

86 099

530 384,5

1 103 307,5

207 486,89

108,12

з оплати праці

382 793

2 101 023

2 401 013

1 718 230

299 990

1 241 908

2 251 018

548,87

114,28

з учасниками

із внутрішніх розрахунків

1 660 226

5 874 476

4 170 012

4 214 250

-1 704 464

3 767 351

5 022 244

353,84

70,99

Інші поточні зобов’язання

46 620 406

48 934 792

50 588 528

2 314 386

1 653 736

47 777 599

49 761 660

104,96

103,38

Усього за розділом IV

50 019 698

60 299 152

60 051 133

10 279 454

-248 019

55 159 425

60 175 143

120,55

99,59

V. Доходи майбутніх періодів

3 863 107

3 818 322

3 356 918

-44 785

-461 404

3 840 714,5

3 587 620

98,84

87,92

Баланс

85 761 438

91 787 635

94 403 650

6 026 197

2 616 015

88 774 537

93 095 643

107,03

102,85

Таблиця 1.6 — Структура активу та пасиву балансу підприємства

На кінець періоду, тис. грн.

Питома вага у валюті балансу, %

Відхилення, %

Актив

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2011−2010

2012−2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

259 605

235 142

242 615

0,30

0,26

0,26

-0,05

0,00

первісна вартість

495 295

498 435

519 228

0,58

0,54

0,55

-0,03

0,01

накопичена амортизація

-235 690

-263 293

-276 613

-0,27

-0,29

-0,29

-0,01

-0,01

Незавершене будівництво

393 516

50 096

225 958

0,46

0,05

0,24

-0,40

0,18

Основні засоби:

залишкова вартість

30 044 663

30 394 146

32 301 392

35,03

33,11

34,22

-1,92

1,10

первісна вартість

101 488 142

102 988 606

106 443 382

118,34

112, 20

112,75

-6,13

0,55

знос

-71 443 479

-72 594 460

-74 142 090

-83,30

-79,09

-78,54

4,22

0,55

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

первісна вартість

накопичена амортизація

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

15 300

11 400

7500

0,02

0,01

-0,01

-0,01

Інвестиційна нерухомість:

справедива (залишкова) вартість

171 634

371 327

546 741

0, 20

0,40

0,58

0, 20

0,17

первісна вартість

420 090

902 607

1 906 197

0,49

0,98

2,02

0,49

1,04

накопичена амортизація

-248 456

-531 280

-1 359 456

-0,29

-0,58

-1,44

-0,29

-0,86

Відстрочені податкові активи

1 126 709

1 198 258

1,31

1,27

-1,31

1,27

Інші необоротні активи

Усього за розділом I

32 011 427

31 068 560

34 522 364

37,33

33,85

36,57

-3,48

2,72

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

881 543

1 252 038

2 120 639

1,03

1,36

2,25

0,34

0,88

Поточні біологічні активи

Незавершене виробництво

Готова продукція

Товари

2 125 828

2 335 231

2 251 221

2,48

2,54

2,38

0,07

-0,16

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

296 241

335 611

857 127

0,35

0,37

0,91

0,02

0,54

первісна вартість

296 241

335 611

857 127

0,35

0,37

0,91

0,02

0,54

резерв сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

13 076

6296

11 724

0,02

0,01

-0,02

0,01

за виданими авансами

з нарахованих доходів

із внутрішніх розрахунків

1 302 730

321 508

11 251 231

1,52

0,35

11,92

-1,17

11,57

Інша поточна дебіторська заборгованість

412 631

756 620

1 670 870

0,48

0,82

1,77

0,34

0,95

Поточні фінансові інвестиції

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

48 410 938

55 366 171

41 406 888

56,45

60,32

43,86

3,87

-16,46

в т. ч. в касі

25 618 041

1 143 115

2 589 187

29,87

1,25

2,74

-28,63

1,50

в іноземній валюті

192 762

165 841

178 804

0,22

0,18

0, 19

-0,04

0,01

Інші оборотні активи

89 131

77 787

38 302

0,10

0,08

0,04

-0,02

-0,04

Усього за розділом II

53 724 880

60 617 103

59 786 806

62,64

66,04

63,33

3,40

-2,71

III. Витрати майбутніх періодів

25 131

101 972

94 480

0,03

0,11

0,10

0,08

-0,01

Баланс

85 761 438

91 787 635

94 403 650

100,00

100,00

100,00

x

x

Пасив

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Власний капітал

Статутний капітал

9 440 257

9 440 257

9 440 257

11,01

10,28

10,00

-0,72

-0,29

Пайовий капітал

0,00

0,00

Додатковий вкладений капітал

0,00

0,00

Інший додатковий капітал

21 749 079

18 062 775

18 476 052

25,36

19,68

19,57

-5,68

-0,11

Резервний капітал

0,00

0,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-1 581 030

-3 878 789

-3 581 635

-1,84

-4,23

-3,79

-2,38

0,43

Неоплачений капітал

0,00

0,00

Вилучений капітал

0,00

0,00

Усього за розділом I

29 608 306

23 624 243

24 334 674

34,52

25,74

25,78

-8,79

0,04

II. Забезпечення таких витрат і платежів

0,00

0,00

Забезпечення виплат персоналу

2 270 327

2 553 325

2 300 516

2,65

2,78

2,44

0,13

-0,34

Інші забезпечення

0,00

0,00

Цільове фінансування

0,00

0,00

Усього за розділом II

2 270 327

2 553 325

2 300 516

2,65

2,78

2,44

0,13

-0,34

III. Довгострокові зобов’язання

0,00

0,00

Довгострокові кредити банків

0,00

0,00

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

0,00

0,00

Відстрочені податкові зобов’язання

1 492 593

4 360 409

1,63

4,62

1,63

2,99

Інші довгострокові зобов’язання

0,00

0,00

Усього за розділом III

1 492 593

4 360 409

1,63

4,62

1,63

2,99

IV. Поточні зобов’язання

0,00

0,00

Короткострокові кредити банків

0,00

0,00

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

0,00

0,00

Векселі видані

0,00

0,00

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

945 255

1 893 814

1 198 434

1,10

2,06

1,27

0,96

-0,79

Поточні зобов’язання за розрахунками:

0,00

0,00

з одержаних авансів

33 633

98 559

239 333

0,04

0,11

0,25

0,07

0,15

з бюджетом

376 874

336 230

307 456

0,44

0,37

0,33

-0,07

-0,04

з позабюджетних платежів

0,00

0,00

зі страхування

511

1 060 258

1 146 357

1,16

1,21

1,16

0,06

з оплати праці

382 793

2 101 023

2 401 013

0,45

2,29

2,54

1,84

0,25

з учасниками

0,00

0,00

із внутрішніх розрахунків

1 660 226

5 874 476

4 170 012

1,94

6,40

4,42

4,46

-1,98

Інші поточні зобов’язання

46 620 406

48 934 792

50 588 528

54,36

53,31

53,59

-1,05

0,27

Усього за розділом IV

50 019 698

60 299 152

60 051 133

58,32

65,69

63,61

7,37

-2,08

V. Доходи майбутніх періодів

3 863 107

3 818 322

3 356 918

4,50

4,16

3,56

-0,34

-0,60

Баланс

85 761 438

91 787 635

94 403 650

100,00

100,00

100,00

x

x

1.1 1.3 Вертикальний та горизонтальний аналіз балансу

Здійснимо горизонтальний та вертикальний аналіз показників одного із ключового елементу пакету фінансової звітності - «Баланс»; на основі аналізу зробимо висновок про ефективність функціонування УДППЗ «Укрпошта». Спочатку проаналізуємо тенденції абсолютних значень активу балансу (табл.1.4.).

Валюта балансу протягом трьох років 2010—2012 рр., які досліджуються зростала, а саме: з 2010 р. по 2011 р. — 6 026 197 грн., з 2011 р. по 2012 р. — 2 616 015 грн., що є свідченням розширенням діяльності підприємства, про те якщо звернути увагу на зміни у пасивах підприємства — це збільшення спричинене зростанням поточних зобов’язань підприємства. Дана ситуація є в повній мірі недоцільна і не бажана, потрібна необхідність у тактичних змінах.

Первісна вартість нематеріальних активів має тенденцію до збільшення, що спричинено купівлею активів, реконструкцією, модернізацією тощо: з 2010 р. по 2011 р. — 3140 грн., з 2011 р. по 2012 р. — 20 793 грн., відповідно темп росту становить: з 2010 р. по 2011 р. — 100,63%, з 2011 р. по 2012 р. — 104,17%. Амортизація також збільшується, оскільки вона має пряму залежність від суми первісної вартості нематеріальних активів.

Незавершене будівництво з 2010 р. по 2011 р. зменшилося на суму 343 420 грн., що є наслідком оприбуткування активу, яке було створене власними силами підприємства. Варто зазначити, що з 2011 р. по 2012 р. сума незавершеного будівництва зросла на 17 862 грн., тобто поступили нові проекти до розгляду, а наразі вони реалізуються.

Ситуація в основних засобах така сама, яка була наявною і в нематеріальних активів, тобто має місце збільшення кількісного розміру активів внаслідок прибуткування на підприємстві та з одночасним відображенням в аналітичному обліку. Сума первісної вартості зросла: з 2010 р. по 2011 р. — 1 500 464 грн., з 2011 р. по 2012 р. — 3 454 776 грн., а якщо розглядати темп росту, то наразі ситуація наступна: з 2010 р. по 2011 р. — 101,48%, з 2011 р. по 2012 р. — 103,35%.

Сума довгострокової дебіторської заборгованості щорічно зменшується, що в повній мірі є раціональним явищем для операційної діяльності підприємства, оскільки отримані кошти будуть застосованими в діяльності. Абсолютні показники мають таке значення: з 2010 р. по 2011 р. — 3900 грн., з 2011 р. по 2012 р. — 3900 грн., тобто зменшення здійснюється щорічно рівними частинами.

Підприємство володіє активами інвестиційної нерухомості, що є свідченням розширеної діяльності підприємства, так як загальна сума первісної вартості нерухомості збільшується: з 2010 р. по 2011 р. — 1 906 197 грн., з 2011 р. по 2012 р. — 482 517 грн., зокрема темп росту: з 2010 р. по 2011 р. — 214,86%, з 2011 р. по 2012 р. — 211,19%.

Перейдемо до аналізу оборотних активів підприємства. Тенденції виробничих запасів є позитивними, оскільки вони щорічно рухаються в сторону збільшення, внаслідок збільшення обсягів виробництва: з 2010 р. по 2011 р. — 370 495 грн., з 2011 р. по 2012 р. — 868 601 грн., зокрема темп росту: з 2010 р. по 2011 р. — 142,03%, з 2011 р. по 2012 р. — 169,37%.

Товари з 2010 р. по 2011 р. збільшилися на суму 209 403 грн., що каже нам про те — у підприємства наявні вільні кошти, які за допомогою купівлі товарів можуть бути збільшені. З 2011 р. по 2012 р. сума товарів зменшується на 84 010 грн., тобто підприємство продало частину товарів.

Дебіторська заборгованість має тенденцію до збільшення, що є негативним явищем для підприємства, оскільки їх отримання могло вплинути на інтенсивність господарської діяльності, внаслідок купівлі предметів або засобів праці, в яких існує потреба. Сума збільшення: з 2010 р. по 2011 р. — 39 370 грн., з 2011 р. по 2012 р. — 521 516 грн., зокрема темп росту: з 2010 р. по 2011 р. — 113,29%, з 2011 р. по 2012 р. — 255,39%.

Дебіторська заборгованість з розрахунками з авансами з 2010 р. по 2011 р. зменшилася на суму 6780 грн., тобто раніше перераховані грошові аванси «перевтілилися» в інші активи для підприємства, а з 2011 р. по 2012 р. сума зросла на 5428 грн., тобто в короткостроковому майбутньому передбачається купівля основних засобів, нематеріальних активів, інших малоцінних необоротних матеріальних активів тощо.

Інша дебіторська заборгованість збільшилася з 2010 р. по 2011 р. — 343 989 грн., з 2011 р. по 2012 р. — 914 250 грн., зокрема темп росту: з 2010 р. по 2011 р. — 183,36%, з 2011 р. по 2012 р. — 220,83%.

Грошові кошти в національній валюті в період з 2010 р. по 2011 р. збільшилися на суму 6 955 233 грн., дані надходження спричинені тим, що довгострокова дебіторська заборгованість зменшилася, та завдяки іншим надходженням господарської діяльності. В період з 2011 р. по 2012 р. сума грошових коштів зменшилася — на 13 959 283 грн., які були спрямовані на господарську діяльність, частково купівлю засобів праці.

Грошові кошти в іноземній валюті з 2010 р. по 2011 р. зменшились на суму 26 921 грн., що спричинене розрахунками з нерезидентами (резидентами) та внаслідок змін ставки НБУ, в сторону зменшення — негативна курсова різниця. Проте з 2011 р. по 2012 р. ситуація набуває іншого значення, а саме розмір іноземної валюти має тенденцію до збільшення 12 963 грн. В цілому, якщо розглядати темп росту: з 2010 р. по 2011 р. — 86,03%, з 2011 р. по 2012 р. — 107,83%.

Витрати майбутніх періодів з 2010 р. по 2011 р. збільшилися на 76 841 грн., а з 2011 р. по 2012 р. — зменшилися, сума становить 7492 грн.

Загалом аналізуючи горизонтальні зміни в активах підприємства вони, в повній мірі, є доцільними і в подальшій перспективі, мають таким самим чином вплинути й на діяльність підприємства, на раціональність у прийнятті управлінських рішень.

Проаналізуємо зміни, які відбулися у пасиві балансу за допомогою горизонтального аналізу (табл.1. 5).

Змін у розмірі статутного капіталу ніяких не було, тобто розмір залишився сталим, який був встановлений засновниками у Засновницькому договорі - 9 440 257 грн.

Інший додатковий капітал з 2010 р. по 2011 р. зменшився на суму 3 686 304 грн., оскільки дана сума визналась прибутком, тобто маються на увазі активи, які були подаровані підприємству, дооцінки основних засобів, нематеріальних активів тощо. В період з 2011 р. по 2012 р. загальна вартість збільшилася на 413 277 грн., тобто в цілому з 2010 р. по 2011 р. темп росту 83,05%, а з 2011 р. по 2012 р. — 102,29%.

Ситуація, яка спостерігається в статті пасиву нерозподілений прибуток (збиток) є в повній мірі негативною, оскільки присутній значний розмір збитку, що каже нам про неправомірну політику керівництва підприємства. В період з 2010 р. по 2011 р. тенденції наближаються до збільшення у розмірі збитку на 2 297 759 грн., в наступному періоді з 2011 р. по 2012 р. сума збитку зменшується на 297 154 грн. Сума зменшення є не значною в порівнянні із загальною сумою. В відносному показнику темпу росту ситуація має наступний вигляд: з 2010 р. по 2011 р. — 245,33%, а з 2011 р. по 2012 р. — 92,34%.

Загалом розділ «Власний капітал» з 2010 р. по 2011 р. зменшився на 5 984 063 грн., а з 2011 р. по 2012 р. збільшився на 710 431 грн.

У розділі «Забезпечення таких виплат та платежів» наявна лише одна стаття — «Забезпечення виплат персоналу», яка несе в собі інформацію щодо розміру суми нарахованого резерву працівникам на оплату відпусток. Зміни присутні наступні: з 2010 р. по 2011 р. збільшення — 282 998 грн., а з 2011 р. по 2012 р. — навпаки, в сторону зменшення на 252 809 грн.

Інтенсивно збільшується розмір статті «Відстрочені податкові зобов’язання», що каже нам про присутність податкових різниць — відмінність бухгалтерського та податкового обліку визнання доходів та витрат. В період з 2011 р. по 2012 р. — збільшення на суму 2 867 816 грн.

Однією з найголовніших статей при аналізі звітності є кредиторська заборгованість, яка характеризує платоспроможність підприємства. В пасиві балансу її розмір з 2010 р. по 2011 р. збільшується на 948 559 грн., що є свідченням купівлі активів для господарської діяльності. З 2011 р. по 2012 р. підприємство погасило дану заборгованість на суму 695 380 грн. Варто зазначити, що кредиторську заборгованість можна досліджувати й як позитивний аспект, так як підприємство застосовує активи, які не були оплачені - має економічну вигоду.

Розмір одержаних авансів, каже нам проте, що продукція підприємства користується попитом. Зокрема сума авансів кожного року має тенденцію до збільшення: з 2010 р. по 2011 р. — 64 926 грн., а з 2011 р. по 2012 р. — 10 774 грн. Темп росту має наступні характеристики: з 2010 р. по 2011 р. — 293,04%, а з 2011 р. по 2012 р. — 242,83%.

Розрахунки з бюджетом щорічно зменшується, тобто згідно до вимог чинного законодавства підприємство намагається вчасно перераховувати кошти до Державного казначейства України. Розмір нарахованих податків зменшився: з 2010 р. по 2011 р. — 40 644 грн., а з 2011 р. по 2012 р. — 28 774 грн. Темп росту: з 2010 р. по 2011 р. — 89,22%; з 2011 р. по 2012 р. — 91,44%.

Заборгованість із оплати праці має тенденцію до збільшення, тобто підприємство частину нарахованої заробітної плати не виплачує вчасно, що є досить негативним фактором впливу на продуктивність праці робочого персоналу: з 2010 р. по 2011 р. — 1 718 230 грн., а з 2011 р. по 2012 р. — 1 241 908 грн. Заборгованість до фондів соціального страхування, мається на увазі Пенсійний фонд, Фонд із тимчасової втрати працездатності тощо так само вчасно не погашається.

Доходи майбутніх періодів зменшуються, оскільки їх сума трансформується до складу нерозподіленого прибутку, в нашому варіанті - на зменшення розміру непокритого збитку.

У табл. 1.6 має місце вертикальний аналіз, основною метою якого є дослідження змін, які відбулися в загальній структурі балансу.

Розглянемо загально, зокрема:

структурні зміни у 1 розділі «Необоротні активи» Активу: з 2010 р. по 2011 р. мають тенденцію до зменшення на 3,48%, а з 2011 р. по 2012 р. до збільшення на 2,72%. Значний вплив на результат здійснили основні засоби;

структурні зміни у 2 розділі «Оборотні активу» Активу, навпаки з 2010 р. по 2011 р. збільшилися на 3,40%, а з 2011 р. по 2012 р. зменшилась на 2, 71%;

3 розділ «Витрати майбутніх періодів» особливих змін не зазнали і їх структурне відхилення не значне: з 2010 р. по 2011 р. — збільшення на суму 0,08%, а з 2011 р. по 2012 р. зменшення на 0,01%;

зміни у 1 розділі «Власний капітал» Пасиву є помітними, оскільки результатом операційної діяльності є збиток, який є доволі значним і відповідно таким же чином вплинув на питому вагу розділу. В періоді з 2010 р. по 2011 р. розмір зменшився на 8,79%, а з 2011 р. по 2012 р. зріс на незначну частину — 0,04%;

розділи «Забезпечення таких виплат і платежів» та «Довгострокові зобов’язання» мають незначний розмір змін, який коливається від 1 до 2%, що в порівнянні із іншими розмірами є доволі низьким;

розділ «Поточні зобов’язання» зазнав найбільше змін, оскільки його структура найбільше змінювалася, внаслідок того, що підприємство намагалося погашати вчасно заборгованості, зокрема кредиторську.

Якщо в загальній структурі розмір питомої ваги на 2010 р. складав 58,32%, то в наступних: 2011 р. — 65,69%, 2012 р. — 63,61%. Відхилення відповідно із 2010 р. по 2011 р. збільшилося на 7,37%, а з 2011 р. по 2012 р., зменшилось на 2,08%.

розділ V «Доходи майбутніх періодів» сиву також особливих змін не зазнали — структурні зміни коливаються в межах 0,5%, в стороні зменшення.

2. Аналіз ресурсного забезпечення діяльності підприємства

2.1 Аналіз готової продукції

Проаналізуємо динаміку обсягу послуг, що надається Чернігівською дирекцією УДППЗ «Укрпошта». Результати зведемо до таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 — Динаміка обсягу надання послуг

Вид надання послуг

2011

2012

Абсолютне відхилення (+; -)

Темп росту, %

Обсяг надання послуг

(тис. шт.)

Питома вага, %

Обсяг надання послуг

(тис. шт.)

Питома вага, %

1. Письмова кореспонденція

4755,522

52,4

4236,881

51,1

-518,641

89,1

2. Відправлення з оголошеною цінністю

43,273

0,5

33,501

0,4

-9,772

77,4

3. Дрібні пакети

4,946

0,1

6,415

0,1

1,469

129,7

4. Перекази

506,835

5,6

488,08

5,9

-18,755

96,3

5. Посилки

272,457

3,0

282,614

3,4

10,157

103,7

6. Пенсія

3497,728

38,5

3244,124

39,1

-253,604

92,7

Разом

9080,761

100

8291,615

100

-789,146

91,3

В абсолютному значенні кількість наданих послуг за 2012 р. зменшилась на 8,7% у порівнянні з 2011 р. З шести основних видів послуг, що надається дослідженим підприємством, більш ніж половину (51−52%) складає відправка письмової кореспонденції, проте обсяг відправки за звітний період (2012 р.) зменшився на 10,9% у порівнянні з базовим (2011 р.). Доставка пенсій також є одним з приорітетних видів послуг «Укрпошти». Її частка в загальному обсязі послуг Чернігівської дирекції за 2012 р. зросла з 38,5% до 39,1%, а обсяг зменшився на 7,3%. Кількість відправлених переказів зменшилась на 3,7%, а їх питома вага зросла з 5,6% за підсумками 2011 р. до 5,9% за 2012 р.

Визначимо вплив ціни та фактичної кількості послуг Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта» на загальний обсяг надання послуг.

Таблиця 2.2 — Вплив цін та фізичного обсягу на надання послуг

Вид надання послуг

Обсяг надання послуг

Вплив ціни на обсяг надання послуг

(тис. грн.)

Вплив кількості на обсяг надання послуг

(тис. грн.)

2011

2012

Фізичний обсяг

(тис. шт.)

Ціна, грн.

Фізичний обсяг

(тис. шт.)

Ціна, грн.

Письмова кореспонденція

4755,522

2,66

4236,881

3,05

1642,33

-1379,23

Відправлення з оголошеною цінністю

43,273

12,97

33,501

12,89

-2,72

-126,78

Дрібні пакети

4,946

80,51

6,415

78,67

-11,77

118,27

Перекази

506,835

11,29

488,08

10,57

-350,13

-211,77

Посилки

272,457

12,27

282,614

13,60

377,49

124,61

Пенсія

3497,728

10,97

3244,124

12,58

5224,62

-2782,42

Разом

9080,761

8291,615

6879,82

-4257,32

Як видно з таблиці 2. 2, за звітний період середні ціни на такі види послуг «Укрпошти», як відправка письмової кореспонденції, посилок та доставка пенсій зросли, що збільшило загальний обсяг надання послуг у грошовому виразі. Натомість середній розмір цін на відправку дрібних пакетів, відправлень з оголошеною цінністю та переказів зменшились. Завдяки впливу зміни середніх цін на послуги підприємства загальний обсяг надання послуг зріс на 6879,82 тис. грн.

Скорочення абсолютної кількості наданих послуг на 8,7% у порівнянні з 2011 р. призвело до зменшення загального обсягу надання послуг Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта» на 4257,32 тис. грн.

За допомогою таблиці 2.3 визначимо вплив зміни структури обсягу наданих послуг на загальний обсяг надання послуг.

Таблиця 2.3 — Аналіз структурних зрушень

Вид надання послуг

Питома вага обсягу надання послуг, %

Обсяг надання послуг (тис. шт.)

Відхи-лення (тис. шт.)

Ціна за одиницю надання послуг у 2011, грн.

Зміна обсягу надання послуг за рахунок структури

2011

2012

2012

Звіт за структурою поперед-нього періоду

Письмова кореспонденція

52,4

51,1

4236,88

4342,25

-105,37

2,66

-280,22

Відправлення з оголошеною цінністю

0,5

0,4

33,501

39,51

-6,01

12,97

-77,99

Дрібні пакети

0,1

0,1

6,415

4,52

1,90

80,51

152,87

Перекази

5,6

5,9

488,08

462,79

25,29

11,29

285,57

Посилки

3,0

3,4

282,614

248,78

33,83

12,27

415,10

Пенсія

38,5

39,1

3244,12

3193,76

50,36

10,97

552,52

Разом

100,0

100,0

8291,615

0,00

1047,86

Таким чином, за рахунок зміни структури надання послуг, загальний його обсяг у грошовому вимірі збільшився на 1047,86 тис. грн.

2.2 Аналіз забезпечення підприємства основними засобами

Проаналізуємо динаміку та структуру основних засобів Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», результати зведемо до таблиці 2.4.

В структурі основних засобів найбільшу частку мають будинки, споруди та передавальні пристрої. Їх частка наприкінці 2011 р. становила 67,2%, по закінченні 2012 р. вона зменшилась до 61%. на кінець залишкова вартість.

Таблиця 2.4 — Групи основних засобів підприємства

Групи основних засобів

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка+, уцінка —)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Залишок на кінець року

Первісна (пере-оцінена) вартість

Знос

Первіс-ної (пере-оціненої) вартості

Зносу

Первісна (пере-оцінена) вартість

Знос

Первісна (пере-оцінена) вартість

Знос

Інвестиційна нерухомість

902 607

531 280

1 003 590

0

0

0

0

828 176

0

1 906 197

1 359 456

Будинки, споруди та передавальні пристрої

70 032 252

49 364 233

0

0

0

0

620 041

0

70 032 252

49 984 273

Машини та обладнання

14 418 405

10 163 224

1 036 433

0

0

0

0

276 587

0

15 454 838

10 439 811

Транспортні засоби

12 358 633

8 711 335

1 727 388

0

0

0

0

320 962

0

14 086 021

9 032 297

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4 119 544

2 903 778

621 860

0

0

0

0

178 070

0

4 741 404

3 081 848

Інші основні засоби

2 059 772

1 451 889

69 096

0

0

0

0

151 971

0

2 128 868

1 603 860

Разом

103 891 213

73 125 740

4 458 366

0

0

0

0

2 375 806

0

108 349 579

75 501 546

Питома вага машин та обладнання за звітний 2012 р. зросла з 13,8% до 15,3%. Частка транспортних засобів збільшилась з 11,9% до 15,4%. Вартість інструментів, приладів та меблів становила на кінець 2011 р. 4% від загальної залишкової вартості основних засобів. За 2012 р. їх частка зросла до 5,1%.

Розрахуємо показники стану основних засобів.

Таблиця 2.5 — Показники стану основних засобів

Найменування показників

Методика розрахунку

Значення показників

Абсолютне відхилення (+; -)

2011

2012

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз)

Кз=Зоз/Бвоз,

де Зоз — сума зносу основних засобів;

Бвоз — балансова вартість основних засобів.

2,38

2,49

-0,11

Коефіцієнт придатності основних засобів (Кп)

Кп=1-Кз

-1,38

-1,49

0,11

Коефіцієнт оновлення основних засобів (Коновл)

Коновл=ОЗприд/ОЗк. п. ,

де Зприд — вартість основниз засобів, які були введені у звітному періоді;

ОЗк. п. — вартість основних засобів на кінець звітного періоду

0,14

Коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб)

Квиб=ОЗвиб/ОЗп. п. ,

де Зприд — вартість основних засобів, які були виведені в звітному періоді;

ОЗп. п. — вартість основних засобів на початок звітного періоду

0

0,0

Як видно з таблиці 2.5 за підсумками 2011 р. Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта» мала повністю зношені основні засоби. Протягом 2012 р. відбулося оновлення на 14% за рахунок придбання основних засобів на загальну суму 4 458 366 грн.

За допомогою факторного аналізу визначимо вплив фондовіддачі та середньорічної вартості основних засобів на обсяг послуг, що надавалися Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта».

Таблиця 2.6 — Факторний аналіз впливу середньорічної вартості основних засобів та фондовіддачі на обсяг надання послуг

Найменування показників

Значення показників

Абсолютне відхилення (+; -)

2011

2012

1

2

3

4

Обсяг надання послуг (V), тис. грн.

91 649,160

99 984,339

8335,179

Середньорічна вартість основних засобів (ОЗ) тис. грн.

30 219,405

31 347,769

1128,3645

Фондовіддача (f) грн. /грн.

3,033

3, 190

0,157

Методика розрахунку впливу факторів на обсяг надання послуг:

Вплив зміни вартості основних засобів тис. грн.

Vоз= (ОЗзв-ОЗб) * fб

3422,095

Вплив зміни рівня фондовіддачі, тис. грн.

Vf= (fзв-fб) * ОЗзв

4913,0845

Перевірка

Vзв-Vб=Vоз+Vf

8335,179

Як свідчать дані таблиці 2. 6, за 2012 р. фондовіддача Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта» зросла на 5,2% з 3,033 до 3, 190. Середньорічна вартість основних засобів збільшилась на 3,7%. На обсяг послуг підприємства більше впливає зміна рівня фондовіддачі, ніж зміна середньорічної вартості основних засобів.

2.3 Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами

Проаналізуємо склад та структуру персоналу підприємства.

Таблиця 2.7 — Персонал підприємства

Найменування показників

2011

2012

Абсолютне відхилення (+; -)

Темп росту, %

Кількість осіб

Питома вага, %

Кількість осіб

Питома вага, %

Адміністративний персонал

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой