Бюджетний менеджмент в Управлінні державного казначейства у Жовтневому районі м. Дніпропетровська

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Финансы


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

ЗВІТ

про переддипломну практику

Бюджетний менеджмент в Управлінні державного казначейства у Жовтневому районі м. Дніпропетровська, ЕДРПОУ 24 246 786)

ЖИЖИНОЇ Ю.В.

Дніпропетровськ 2011

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

№ за/п

Назви робіт

Термін

виконання

Примітка

1

Вирішення питань організації практики в ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

2

Ознайомлення з питаннями структури, основних завдань, функцій, прав і обов’язків органів Державного казначейства України

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

3

Ознайомлення з структурою та функціональними обов’язками працівників відділів ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

4

Ознайомлення з сутністю та значенням бюджетної класифікації як організаційної основи управління доходами та витратами в ДКУ

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

5

Ознайомлення з організацією казначейського обслуговування бюджетів за доходами

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

6

Ознайомлення з порядком обслуговування Державного бюджету України за доходами

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

7

Ознайомлення з порядком обслуговування місцевих бюджетів за доходами

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

8

Ознайомлення з організацією казначейського обслуговування бюджетів за видатками

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

9

Ознайомлення з порядком обслуговування Державного бюджету України за видатками

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

10

Ознайомлення з порядком обслуговування місцевих бюджетів за видатками

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

11

Ознайомлення з бухгалтерським обліком та звітністю про виконання бюджетів в Державному казначействі України

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

12

Ознайомлення з принципами організації контролі в системі Державного казначейства України

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

13

Підготовка матеріалів та проведення розрахунків по індивідуальному завданню на виконання дипломної роботи за темою «Касове виконання і бухгалтерській облік доходної частини державного бюджету органами ДКУ» (на прикладі ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська)

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

14

Підготовка та оформлення матеріалів звіту

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

РОБОЧІ ЗАПИСИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Дата

Яка робота була проведена

Підпис керівника

Примітки

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

1. Затвердила календарний графік проходження практики. Пройшла інструктаж з охорони праці та техніки безпеки

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

2. Ознайомилась з питаннями структури, основних завдань, функцій, прав і обов’язків органів Державного казначейства України

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

3. Ознайомилась з структурою та функціональними обов’язками працівників відділів ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

4. Ознайомилась з сутністю та значенням бюджетної класифікації як організаційної основи управління доходами та витратами в ДКУ

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

5. Ознайомилась з організацією казначейського обслуговування бюджетів за доходами

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

6. Законспектувала витяги з «Порядку обслуговування Державного бюджету України за доходами»

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

7. Ознайомилась з «Порядком обслуговування місцевих бюджетів за доходами»

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

8. Ознайомилась з організацією казначейського обслуговування бюджетів за видатками

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

9. Ознайомилась з «Порядком обслуговування Державного бюджету України за видатками»

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

10. Ознайомилась з «Порядком обслуговування місцевих бюджетів за видатками»

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

11. Ознайомилась з бухгалтерським обліком та звітністю про виконання бюджетів в Державному казначействі України

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

12. Ознайомилась з принципами організації контролю в системі Державного казначейства України

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

13. Склала план підготовки матеріалів та проведення розрахунків по індивідуальному завданню на виконання дипломної роботи за темою «Касове виконання і бухгалтерській облік доходної частини державного бюджету органами ДКУ» (на прикладі ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська)

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

14. Законспектувала основні витяги з законодавчих та інструктивних матеріалів з питань організації касового виконання Державного бюджету України за доходами

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

15. Вивчила та законспектувала склад і структуру доходної частини Державного бюджету України

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

16. Опрацювала «Порядок здійснення операцій щодо виконання Державного бюджету України за доходами»

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

17. Виконала збір статистики та аналіз доходної частини Державного бюджету України за 2007 2010 рр.

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

18. Опрацювала документи з організації взаємодії органів ДКУ з учасниками бюджетного процесу в ході виконання Державного бюджету України за доходами

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

19. Ознайомилась з основними напрямками функціональної організації внутрішньої структури ДКУ щодо виконання Державного бюджету України за доходами

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

20. Підготувала висновки та пропозиції щодо удосконалення організації касового виконання Державного бюджету України за доходами

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

21. Підготувала конспект матеріалів з питань бухгалтерського обліку та звітності по доходам Державного бюджету України

хх. хх. 2011 —

хх. хх. 2011

22. Підготувала та оформила матеріали звіту про переддипломну практику

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. САМОСТІЙНА РОБОТА

1.1 Змістовний модуль. Структура, основні завдання, функції, права та обов’язки органів Державного казначейства України

1.1.1 Основи організації практики в Державному казначействі України (ДКУ) у Жовтневому районі м. Дніпропетровська

1.1.2 Структура, основні завдання, функції, права і обов’язки органів Державного казначейства України

1.1.3 Платіжні системи виконання бюджетів в ДКУ

1.2 Змістовний модуль. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами

1.2.1 Порядок обслуговування Державного бюджету України за доходами

1.2.2 Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами

1.3 Змістовний модуль. Казначейське обслуговування бюджетів за видатками

1.3.1 Порядок обслуговування Державного бюджету України за видатками

1.3.2 Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками

1.4 Змістовний модуль. Бухгалтерській облік та звітність про виконання бюджетів в Державному казначействі України

1.4.1 Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджетів

1.4.2 Складання та подання звітності про виконання бюджетів

1.5 Змістовний модуль 5. Контроль в системі Державного казначейства України

1.5.1 Організація фінансового контролю в системі казначейства

РОЗДІЛ 2. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

2.1 Змістовний модуль. Структура, основні завдання, функції, права та обов’язки органів ДКУ

2.1.1 Структура, основні завдання, функції, права та обов’язки органу ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська у сучасних умовах

2.1.2 Схема взаємодії ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська з фінансовими, податковими, контрольно-ревізійними органами, органами державної влади та місцевого самоуправління, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

2.2 Змістовний модуль. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами

2.2.1 Порядок обслуговування Державного бюджету України за доходами

2.2.2 Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами

2.3 Змістовний модуль. Казначейське обслуговування бюджетів за видатками

2.3.1 Порядок обслуговування Державного бюджету України за видатками

2.3.2 Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками

РОЗДІЛ 3. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ПО ТЕМІ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ «КАСОВЕ ВИКОНАННЯ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ОРГАНАМИ ДКУ» (на прикладі ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська)

3.1 Законодавчі та інструктивні матеріали з питань організації касового виконання Державного бюджету України за доходами

3.2 Склад і структура доходної частини Державного бюджету України

3.3 Порядок здійснення операцій щодо виконання Державного бюджету України за доходами

3.4 Аналіз доходної частини Державного бюджету по ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська у 2008 — 2010 рр.

3.5 Організація взаємодії органів ДКУ з учасниками бюджетного процесу в ході виконання Державного бюджету України за доходами

3.6 Бухгалтерський облік та звітність по доходам Державного бюджету України

3.7 Основні напрямки організації внутрішньої структури ДКУ щодо виконання Державного бюджету України за доходами

3.8 Висновки та пропозиції щодо удосконалення організації касового виконання Державного бюджету України за доходами

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Світовий досвід підтверджує доцільність зосередження функцій з управління державними коштами та виконання бюджетів у системі Державного казначейства -- головного фінансового агента держави для концентрації фінансових ресурсів держави на Єдиному казначейському рахунку. Стрімкий розвиток системи Державного казначейства в Україні зумовив суттєве відставання теорії від практики казначейства.

Дійсний звіт складений за результатами переддипломної практики в Державному казначействі України у Жовтневому районі м. Дніпропетровська, пройденої з _. __. 2011 по __. __. 2011, згідно наданим для аналізу організаційним, бухгалтерським, фінансовим та податковим документам за 2007 2010 роки.

За результатами самостійного вивчення наданої документації та технологічних процесів казначейського виконання Державного та місцевих бюджетів в Україні складені короткі конспекти резюме по джерелам та порядку технологічної побудови роботи відділів районного казначейства в процесі контролю та виконання доходної та видаткової частин бюджетів.

РОЗДІЛ 1. САМОСТІЙНА РОБОТА

1.1 Змістовний модуль. Структура, основні завдання, функції, права та обов’язки органів Державного казначейства України

1.1.1 Основи організації практики в Державному казначействі України у Жовтневому районі м. Дніпропетровська

Вимоги до виробничої практики, програма і завдання практиканта.

За час проходження виробничої практики в Державному казначействі України у Жовтневому районі м. Дніпропетровська згідно з «Робочою програмою проходження переддипломної практики для студентів, які навчаються з напряму 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 6. 50 100 «Фінанси» (затвердженою кафедрою фінансів фінансового факультету ДДФА, протокол № 1 від 28. 08. 2009) потрібно було ознайомитися з:

з теоретичними питаннями казначейської форми обслуговування державного та місцевих бюджетів в Україні:

а) Змістовний модуль № 1. Структура, основні завдання, функції та права й обов’язки органів державного казначейства;

б) Змістовний модуль № 2. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами;

в) Змістовний модуль № 3. Казначейське обслуговування бюджетів за видатками;

г) Змістовний модуль № 4. Бухгалтерський облік та звітність про виконання бюджетів;

д) Змістовний модуль № 5. Контроль в системі казначейства;

законодавчими та інструктивними матеріалами з питань організації касового виконання державного бюджету за доходами;

складом і структурою доходної часини державного бюджету України;

з порядком здійснення операцій щодо виконання державного бюджету за доходами;

з аналітичними матеріалами по доходній частині бюджету за останні 3 роки з урахуванням змін по надходженням та скласти відповідні таблиці;

з організацією взаємодії органів ДКУ з учасниками бюджетного процесу в ході виконання державного бюджету за доходами;

з основними напрямками оптимізації внутрішньої структури ДКУ щодо виконання державного бюджету за доходами;

з обліком доходів державного бюджету;

узагальнити результати аналізу, зробити висновки і розробити пропозиції щодо удосконалення організації касового виконання державного бюджету за доходами; а також підготувати матеріали та провести розрахунків по індивідуальному завданню по темі дипломної роботи «Касове виконання і бухгалтерській облік доходної частини державного бюджету органами ДКУ» (на прикладі ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська).

Загальні правила техніки безпеки.

Охорона праці це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

При укладенні трудового договору громадянин має бути проінформований власником під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовується працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

На адміністрацію підприємства покладається проведення інструктажу працюючих:

Вступний інструктаж проводить інженер по охороні праці із усіма поступаючими на роботу, незалежно від їхньої освіти і стажу роботи, а також з учнями і студентами, що прибули на виробниче навчання і практику.

Первинний інструктаж на робочому місці проводить індивідуально безпосередній керівник робіт із усіма робітниками, відрядженими, учнями і студентами, що вперше приступають до даного виду роботи. До ряду професій пред’являються підвищені вимоги з погляду забезпечення безпеки праці. Робітники таких професій перед первинним інструктажем повинні проходити навчання по спеціальних програмах.

Повторний інструктаж проводять із усіма працівниками, що проходять первинний інструктаж, з метою перевірки і підвищення рівня їхніх знань по охороні праці. Його необхідно проводити систематично через визначений проміжок часу.

Позаплановий інструктаж необхідно проводити при змінах різного роду в об'єктах, що обслуговуються, при порушенні працівниками інструкцій з охорони праці і при зміні правил по охороні праці.

Правила трудового розпорядку в Державному казначействі України у Жовтневому районі м. Дніпропетровська передбачають 40часовий робочий тиждень, однозмінна робота з 830 до 1730, вихідний день — субота, неділя.

Проходження інструктажу з охорони праці та техніки безпеки

У службі персоналу відповідальним по техніці безпеки в Державному казначействі України у Жовтневому районі м. Дніпропетровська був проведений інструктаж з техніці безпеки і протипожежній безпеці.

До заходів щодо техніки безпеки і пожежної безпеки на підприємстві відносяться:

— заходи щодо попередження виробничого травматизму;

— заходи щодо запобігання електротравматизму;

— заходи щодо пожежної безпеки;

Основними причинами пожеж на підприємстві можуть бути:

несправність електроустановок та електрообладнання, відсутність калібровочних плавких запобіжників, вихід з строю вузлів автоматичного захисту від коротких замикань електроустановок, не виконання вимог електробезпеки при проектуванні електроустановок;

— відсутність молнієзахистника, із-за чого від первинного впливу блискавки може виникнути пожежа;

— порушення трудової дисципліни та правил пожежної безпеки робітниками в виробничому приміщенні;

— паління у недозволеному місці.

В офісі в Державному казначействі України у Жовтневому районі м. Дніпропетровська передбачені такі первині засоби пожежогасіння:

— вогнегасник вуглекислотний ВУ5 — 3 шт. ;

— вогнегасник вуглекислотнийбромметиловий ВВБ — 2 шт;

1.5. Підготовка наказу про проходження практики на підприємстві та закріплення керівника практики від підприємства.

Прибувши на базу практики, студенткою було подано усі необхідні документи до сектору кадрів в Державному казначействі України у Жовтневому районі м. Дніпропетровська, оформлено наказ про зарахування студентки для проходження практики та владнано усі організаційні питання.

1.6. Затвердження календарного графіка проходження практики

Згідно наказу був призначений керівник від ДКУ, якому була представлена програма проходження переддипломної практики, вимоги інституту щодо проходження практики студентами, було скориговано та затверджено календарний графік проходження практики. Відразу після прибуття студента в установу керівник практики від ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ознайомила студентку з денним внутрішнім розпорядком, основними відділами і секторами.

1.1.2 Структура, основні завдання, функції, права і обов’язки органів Державного казначейства України

Державне казначейство України (ДКУ) є урядовим органом державного управління, що діє у складі Мінфіну і йому підпорядковується [15]. ДКУ є учасником системи електронних платежів Національного банку.

Основними завданнями ДКУ є [15]:

1) забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, що передбачає:

розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів за цими зобов’язаннями;

в межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства;

ведення бухгалтерського обліку і складення звітності про виконання державного та місцевих бюджетів;

2) управління наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються;

3) визначення механізму казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, установлення єдиних правил бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів, визначення порядку і строків подання звітів про виконання кошторисів державних цільових фондів.

Державне казначейство України — це самостійна одиниця, яка формує власну кадрову, господарську та інформаційну політику розвитку казначейської системи. Відповідно, казначейська система України має трирівневу структуру і складається з [92]:

1) Державного казначейства України, яке розташоване у столиці країни;

2) управлінь Державного казначейства обласного значення;

3) районних управлінь Державного казначейства.

1.1.3 Платіжні системи виконання бюджетів в ДКУ

Платіжна система виконання бюджетів в ДКУ побудована на включенні підрозділів казначейства через обласні управління в систему «електронних» платежів Національного банку України, що дає змогу отримувати інформацію про надходження коштів від платників податків в доходну частину бюджету на Єдиний казначейський рахунок в НБУ та виконувати розпорядження про перерахування коштів з Єдиного казначейського рахунку в комерційні банки на розрахункові рахунки дотримувачів бюджетних коштів.

Система виконання державного бюджету за доходами ґрунтується на комплексі касових операцій, що провадяться органами Державного казначейства. Платники податків через Єдиний казначейський рахунок ГУДКУ у Дніпропетровській області, відкритий в обласному управлінні Національного банку України, перераховують платежі до державного бюджету на доходні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, в розрізі кодів класифікації доходів бюджету та територій, на яких справляються дані платежі (районів і міст обласного та республіканського підпорядкування, районів у містах).

Основою платіжної системи виконання бюджетів в ДКУ є бюджетна класифікація [10], запроваджена згідно Бюджетному Кодексу України [1], є обов’язковою для всіх учасників бюджетного процесу, включаючи платників податків, та впроваджує єдині в державі кодифікатори (5 класів):

Класифікація доходів бюджету (державний та місцеві бюджети) у вигляді 8ми значного цифрового коду

Класифікація видатків та кредитування бюджету (5 підкласів):

2.1 Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету у вигляді 4и значного цифрового коду;

2.2 Економічна класифікація видатків бюджету у вигляді 4и значного цифрового коду (КЕКВ);

2.3 Класифікація кредитування бюджету у вигляді 4и значного цифрового коду;

2.4 Відомча класифікація видатків та кредитування державного бюджету у вигляді 2х значного цифрового коду (КВКВ);

2.5 Програмна класифікація видатків та кредитування державного бюджету у вигляді 7и значного цифрового коду;

3. Класифікація фінансування бюджету (2 підкласи):

3.1 Класифікація фінансування бюджету за типом кредитора у вигляді 6и значного цифрового коду;

3.2 Класифікація фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання у вигляді 6и значного цифрового коду;

4. Класифікація боргу (2 підкласи):

4. 1Класифікація боргу за типом кредитора у вигляді 6и значного цифрового коду;

4.2 Класифікація боргу за типом боргового зобов’язання у вигляді 6и значного цифрового коду;

5. Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

В додатках Б В наведена таблиця «Класифікація доходів бюджету» [10], які є предметом дослідження в переддипломній практиці та дипломному проекті, на прикладі форми № 412 доходів Державного та місцевого бюджетів за 2010 рік по ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська.

1.2 Змістовний модуль. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами

1.2.1 Порядок обслуговування Державного бюджету України за доходами

Порядок обслуговування Державного бюджету України за доходами визначається наказом ДКУ № 131 «Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету» [25].

«Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету» [25] складається з наступних розділів:

1. Основні положення про організацію роботи

2. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету

3. Операції за надходженнями від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії

4. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету

5. Операції за надходженнями від повернення до спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, в тому числі залучених державою або під державні гарантії

6. Операції за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету

7. Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами

8. Операції за коштами, тимчасово віднесеними до доходів державного бюджету, що підлягають розподілу

9. Операції за іншими платежами, які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету

10. Операції за власними надходженнями бюджетних установ

11. Операції з обліку платежів у Державному казначействі України (центральний апарат)

12. Операції із зарахування до державного бюджету платежів в іноземній валюті

13. Облік та складання звітності про надходження коштів до Державного бюджету України

1.2.2 Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами

Порядок обслуговування місцевих бюджетів за доходами визначається наказом ДКУ № 205 «Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів» [35].

Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державного казначейства України, місцевими фінансовими органами (далі фінансовими органами) та/або Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, районними, міськими, районними у містах, сільськими, селищними радами або їх виконавчими органами чи міськими, селищними, сільськими головами (в разі, якщо відповідні органи не створені), платниками податків, зборів (обов'язкових платежів), розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів органами Державного казначейства України.

«Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів» [35] складається з наступних розділів по доходам місцевих бюджетів:

1. Основні положення про організацію роботи обслуговування місцевих бюджетів за доходами

2. Операції за платежами до загального фонду місцевих бюджетів

3. Операції за платежами до спеціального фонду місцевих бюджетів

4. Операції за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів

5. Операції за платежами, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів

6. Операції за коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

7. Операції за іншими платежами, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

8. Облік та складання звітності про виконання місцевих бюджетів

Рахунки для обліку операцій щодо виконання місцевих бюджетів відкриваються на балансі Головних управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі Головні управління). Зазначені рахунки відкриваються за балансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів [12] відповідно до Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства, затверджених наказом Державного казначейства України від 28. 11. 2000 N 119 [13].

Перерахування платежів, сплачених платниками до місцевих бюджетів, здійснюється через Систему електронних платежів Національного банку України (далі СЕП НБУ) на рахунки, відкриті на балансі Головних управлінь у розрізі місцевих бюджетів та кодів класифікації доходів бюджету.

Операції з обробки платежів, що надійшли до місцевих бюджетів, здійснюються у такій послідовності:

повернення надміру та/або помилково сплачених коштів;

розподіл платежів до бюджетів за нормативами, визначеними Бюджетним кодексом України та рішенням відповідної ради про місцевий бюджет;

перерахування до державного бюджету та місцевих бюджетів коштів, що передаються з місцевих бюджетів згідно з законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням відповідної ради про місцеві бюджети;

проведення розрахунків за міжбюджетними трансфертами;

погашення позичок, наданих з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів;

перерахування залишків надходжень на рахунки для обліку коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів.

Платники податків (юридичні та фізичні особи) сплачують платежі у безготівковій або готівковій формі на відповідні рахунки, відкриті на балансі Головних управлінь Державного казначейства України. Платежі здійснюються платниками через установи банків, у яких вони обслуговуються, підприємства поштового зв’язку за місцезнаходженням (місцем проживання) платника.

1.3 Змістовний модуль. Казначейське обслуговування бюджетів за видатками

1.3.1 Порядок обслуговування Державного бюджету України за видатками

Порядок обслуговування Державного бюджету України за видатками визначається наказом ДКУ № 89 «Порядок обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету» [27].

Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державного казначейства, розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, а також розподіл обов’язків та відповідальності між ними в процесі обслуговування Державного бюджету України за видатками з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України.

«Порядок обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету» [27] складається з наступних розділів по видаткам Державного бюджету:

1. Основні положення про формування єдиної бази даних мережі розпорядників бюджетних коштів

2. Організація роботи органів Державного казначейства щодо забезпечення обліку бюджетних асигнувань та контролю за їх дотриманням

3. Оформлення змін планових показників, що виникають у процесі виконання державного бюджету

4. Організація роботи органів Державного казначейства щодо обліку та консолідації інформації за бюджетними зобов’язаннями

5. Організація роботи органів Державного казначейства з проведення операцій щодо відкриття асигнувань за загальним фондом державного бюджету

6. Організація роботи органів Державного казначейства з проведення операцій щодо відкриття асигнувань у частині інших надходжень спеціального фонду державного бюджету

7. Особливості здійснення окремих видатків розпорядників бюджетних коштів, у підпорядкуванні яких є бюджетні установи, розташовані за межами України

8. Організація роботи органів Державного казначейства щодо обслуговування одержувачів бюджетних коштів

9. Особливості здійснення окремих видатків державного бюджету

10. Здійснення операцій за рахунок власних надходжень спеціального фонду

11. Здійснення видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

12. Порядок оформлення документів для виплати готівки розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів

13. Проведення видатків розпорядників бюджетних коштів в іноземній валюті

14. Організація роботи органів Державного казначейства при проведенні розрахунків за окремими рішеннями

15. Облік та складання звітності органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету України

16. Порядок обслуговування операцій з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету

Обслуговування Державного бюджету України за видатками спирається на формування «Єдиного реєстру розпорядників і одержувачів бюджетних коштів» згідно Порядку [19].

«Порядок формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів» [19] розроблено з метою формування переліку всіх розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, упорядкування мережі та встановлення загальних процедур з формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів — це сукупність даних про розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, визначених у Реєстраційній картці розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, з метою отримання повної та всеохоплюючої інформації про учасників бюджетного процесу, які утримуються за рахунок бюджетних коштів (отримують бюджетні кошти).

Дія цього Порядку поширюється на розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів.

1.3.2 Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками

Порядок обслуговування місцевих бюджетів за видатками визначається наказом ДКУ № 205 «Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів» [35].

«Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів» [35] складається з наступних розділів по видаткам місцевих бюджетів (Розділ 4):

Основні положення про формування бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів;

Порядок затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання місцевих бюджетів та здійснення операцій з їх обліку;

Оформлення змін, що виникають в процесі виконання місцевих бюджетів та здійснення операцій з їх обліку;

Взаємовідносини органів Державного казначейства України з розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів щодо обліку зобов’язань;

Операції з перерахування коштів на здійснення видатків, передбачених у загальному фонді місцевих бюджетів;

Операції з перерахування коштів на здійснення видатків, передбачених у спеціальному фонді місцевих бюджетів (крім власних надходжень розпорядників);

Операції з зарахування коштів на реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників та рахунки одержувачів коштів місцевих бюджетів;

Здійснення видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;

Проведення видатків розпорядників бюджетних коштів в іноземній валюті.

1.4 Змістовний модуль 4. Бухгалтерській облік та звітність про виконання бюджетів в Державному казначействі України

1.4.1 Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджетів

Бухгалтерський облік та звітність про виконання бюджетів в Державному казначействі України здійснюються згідно «Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України» [11].

Система обліку включає: бухгалтерський, бюджетний, управлінський облік, які ґрунтуються на єдиній теоретичній та інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних.

Основою бухгалтерського обліку операцій ДКУ є «План рахунків по виконанню державного та місцевих бюджетів» [12] систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для реєстрації відповідних операцій та відображення бухгалтерської інформації, забезпечує складання фінансової звітності.

При побудові Плану рахунків враховано особливості виконання державного та місцевих бюджетів, функціонування Єдиного казначейського рахунку, виконання місцевих бюджетів через органи Державного казначейства, з дотриманням загальних принципів і вимог щодо здійснення бухгалтерського обліку та звітності. Будова Плану рахунків базується на класифікації рахунків за економічним змістом з метою отримання інформації про виконання бюджетів та здійснення контролю за цим процесом.

План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів забезпечує відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з виконанням функцій, які покладаються на органи Державного казначейства та фінансові органи, тобто касове виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками тощо.

Структура Плану рахунків [12]:

Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за активами та зобов’язаннями.

Балансові рахунки (синтетичний облік) забезпечують інформацію про операції, які виконуються органами фінансової системи при виконанні бюджетів та їх відображення у фінансовій звітності.

Синтетичний облік здійснюється на рівні класів, розділів, груп та балансових рахунків.

Детальна інформація про кожного контрагента та кожну операцію забезпечується за допомогою аналітичного обліку, що дає змогу уникнути використання зайвої кількості окремих балансових рахунків.

Аналітичний облік забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Відкриття будь-яких аналітичних рахунків передбачає обов’язкові параметри, згідно з вимогами Державного казначейства України. Додаткова інформація, необхідна для органів фінансової системи, може бути забезпечена за допомогою додаткових параметрів, визначених самостійно. Органи фінансової системи можуть самостійно збільшувати кількість необхідних їм параметрів.

Кожний клас розподілений на:

рахунки II порядку (двозначні розділ);

рахунки III порядку (трьохзначні група);

рахунки IV порядку (чотиризначні балансовий рахунок).

План рахунків поділяється на три логічні частини: баланс, бюджетні рахунки (доходи і видатки), меморандні і позабалансові рахунки.

План рахунків складається:

Балансові рахунки:

Клас перший. Активи.

Клас другий. Зобов’язання.

Клас третій. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів.

Клас четвертий. Розрахунки.

Рахунки доходів та видатків бюджету (бюджетні рахунки):

Клас п’ятий. Результат виконання бюджету.

Клас шостий. Доходи бюджету.

Клас сьомий. Видатки бюджету.

1.4.2 Складання та подання звітності про виконання бюджетів

Складання та подання звітності про виконання бюджетів здійснюється згідно наступних документів (наказів Державного казначейства України):

1) Про затвердження єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів А Р Крим, областей, міст Києва та Севастополя (діяв до 01. 01. 2011) // Наказ від 30 січня 2007 року N 25 [33], Наказ ДКУ від 29 жовтня 2010 року N 400 [31];

2) Про затвердження Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання місцевих бюджетів // Наказ державного казначейства України від 10 березня 2010 року N 78 [30];

3) Про затвердження Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання державного бюджету // Наказ 10. 03. 2010 № 77 (втратив чинність у 2011 році згідно Наказу Державного казначейства України № 11 від 24. 01. 2011)

В додатках Ж, М наведені основні форми звітності про виконання Державного та місцевого бюджетів в ДКУ, які дають основні поняття про сутність та зміст складання звітності.

1.5 Змістовний модуль. Контроль в системі Державного казначейства України

1.5.1 Організація фінансового контролю в системі казначейства

Казначейська форма обслуговування державного бюджету України передбачає здійснення Державним казначейством України таких контрольних функцій:

— організація і здійснення контролю за дотриманням установленого порядку виконання Державного бюджету України;

— організація контролю за надходженням доходів до державного бюджету України;

— здійснення контролю за рухом коштів на єдиному казначейському рахунку;

— організація та здійснення контролю за надходженням, рухом і використанням коштів державних позабюджетних фондів;

— контроль за припиненням необґрунтованого зростання кредиторської і дебіторської заборгованості бюджетних установ.

У рамках виконання контрольних функцій органи Державного казначейства України організують свою діяльність у тісній взаємодії з іншими органами державного фінансового контролю: органами контрольно-ревізійної служби, податкової служби України, а також органами виконавчої влади.

Метою контролю виконання Державного бюджету України в системі Державного казначейства України є:

— вивчення об'єктивного стану справ щодо своєчасності надходжень і раціональності витрат бюджетних коштів;

— виявлення фактів неефективного та нецільового витрачання коштів державного бюджету України;

— ужиття заходів у разі виявлення фактів порушення бюджетного законодавства.

До основних напрямів ревізії територіальних управлінь та відділень Державного казначейства належать:

Контроль надходження коштів державного бюджету на єдиний казначейський рахунок та доходів державного бюджету.

Контроль використання коштів державного бюджету.

Контроль касових та фактичних видатків на утримання розпорядників коштів з державного бюджету.

Контроль стану бухгалтерського обліку та звітності в розпорядників коштів державного бюджету.

Акумуляція бюджетних коштів на єдиному казначейському рахунку, який об'єднує систему рахунків, що діють в одному режимі, дає змогу Головному управлінню Державного казначейства мати в реальному режимі часу інформацію про:

— баланс єдиного казначейського рахунку, який отримано як результат здійснення операцій на всіх бюджетних рахунках;

— рух коштів, що надійшли на рахунки і поповнили доходну частину державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;

— результати виконання бюджетів.

Отже, функціонування єдиного казначейського рахунку забезпечує повну незалежність держави від банківської системи у справі здійснення контролю й обліку дохідної частини державного бюджету.

Основні напрями контролю надходження бюджетних коштів на єдиний казначейський рахунок і доходів державного бюджету в територіальних підрозділах Державного казначейства:

1. Перевірка своєчасності виконання банківськими установами платіжних доручень платників щодо зарахування податків і зборів до державного бюджету. Фахівці відділу розмежування та оперативно аналітичного обліку доходів Державного казначейства аналізують щоденну банківську звітність про надходження доходів на рахунки державного бюджету (форма 412Д) та перевіряють одержані з банку документи щодо відповідності дат і сум платіжних документів випискам банку (методи порівняння і логічної документальної перевірки взаємозв'язку операцій).

2. Контроль правильності розподілу відрахувань від регулюючих доходів між бюджетами різних рівнів. Методами нормативної перевірки й техніко-економічних розрахунків за даними відомостей відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів перевіряється правильність зарахування податків і платежів на відповідні підрозділи бюджетної класифікації згідно з чинними нормативами, затвердженими Верховною Радою України. Одночасно здійснюється перевірка дотримання банками фінансово бюджетної дисципліни при розподілі загальнодержавних податків, зборів та їх зарахуванні на рахунки відповідних бюджетів (методи нормативно-правової перевірки й техніко-економічних розрахунків).

3. Щоденний контроль повноти перерахування доходів державного бюджету та залишків бюджетних коштів на єдиному казначейському рахунку в банку здійснюється на підставі порівняння даних про обсяги надходжень коштів державного бюджету за датами місяця і даними про їх перерахування на єдиний казначейський рахунок. При цьому спочатку перевіряється повнота перерахування доходів державного бюджету від платників податків у комерційних банках за кожний робочий день на спеціальні транзитні рахунки Державного казначейства у відповідних регіональних управліннях Національного банку України, а потім -- повнота надходжень від останніх на єдиний казначейський рахунок Державного казначейства України в операційному управлінні НБУ в м. Києві. Для попереднього контролю надходження коштів державного бюджету на єдиний казначейський рахунок і здійснення своєчасних коригувань планів казначейського виконання дохідної частини державного бюджету проводяться вибіркові обстеження тенденцій динаміки залишків бюджетних коштів на єдиному казначейському рахунку в банку.

4. Перевірка дотримання методології бухгалтерського обліку при відображенні всіх надходжень, що належать державному бюджету, та всіх повернень коштів, що за поданням відповідних органів стягуються як помилково або надмірно зараховані до бюджету. Шляхом звіряння даних регістрів за видами доходів (ф. 1Д), які складено на підставі виписок з особових рахунків і платіжних документів, книги доходів (ф. 5Ф) та книги Журнал Головна (ф. 1Ф), з даними територіальних органів податкової служби визначаються суми фактичних надходжень коштів державного бюджету та повернень зайво внесених або неправильно зарахованих до державного бюджету платежів. На підставі такого звіряння складається довідка за формою № 2Д у двох примірниках і підписується відповідальними особами Державного казначейства та податкової служби.

Правомірність здійснення операцій з повернення коштів державного бюджету перевіряється із застосуванням методичних прийомів обстеження, візуального та нормативного документального контролю змісту довідки (ф. 2Д) і даних висновків Державної податкової адміністрації, на основі яких складаються платіжні доручення Державного казначейства на перерахування коштів.

Чинним законодавством України на органи Державного казначейства покладено функції виконання видаткової частини державного бюджету шляхом здійснення платежів з єдиного казначейського рахунку в банку через реєстраційні рахунки, відкриті в територіальних відділеннях Державного казначейства розпорядникам бюджетних коштів (керівникам міністерств, відомств, відділів обласних, міських, районних держадміністрацій та інших установ, яким надано право розпоряджатися бюджетними асигнуваннями). Кількість реєстраційних рахунків, які може мати конкретний розпорядник коштів у системі Державного казначейства України, залежить від ступеня деталізації контролю за використанням бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації.

Територіальні органи Державного казначейства здійснюють попередній контроль ресурсів на єдиному казначейському рахунку тільки в межах лімітів, що встановлюються Головним управлінням Державного казначейства для кожного розпорядника коштів. Фінансування видатків або повернення платежів безпосередньо на користь суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів, здійснюється на підставі даних про невикористані асигнування за кошторисами доходів і видатків державного бюджету.

Органи Державного казначейства здійснюють контроль використання коштів державного бюджету в наступних основних напрямках контроль відповідності кошторисів доходів і видатків розпорядників бюджетних коштів розпису Державного бюджету України. Методами формальної, нормативної та експертної перевірки з’ясовуються, чи відповідають показники видатків, визначені в кошторисах, бюджетній класифікації видатків на функціональні, відомчі та економічні, а також чи визначені в кошторисах напрями використання бюджетних коштів.

Так, в табл. 1.5.1 наведені приклади реальних типових планів асигнувань та зведених кошторисів для бюджетного контролю фінансування видатків в УДКУ Жовтневого району м. Дніпропетровська, які наочно дають змогу вивчення практичних методів казначейського контролю за видатками бюджету.

Таблиця 1.5. 1

Типові плани асигнувань та зведених кошторисів для бюджетного контролю фінансування видатків

РОЗДІЛ 2. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

2.1 Змістовний модуль. Структура, основні завдання, функції, права та обов’язки органів ДКУ

2.1.1 Структура, основні завдання, функції, права та обов’язки органу ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська у сучасних умовах

У Дніпропетровській області структура Державного казначейства України складається з Головно управління Державного казначейства України у Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ) та 45 підпорядкованих міських та районних управлінь (12 — в містах обласного значення, 22 — в сільських районах області, 7 — в районах м. Дніпропетровська та 4 — в районах м. кривий Ріг) [93].

У процесі виконання державного бюджету за доходами та видатками Управління ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська здійснює такі функції [93]:

— відкриває рахунки в головному управлінні Державного казначейства України по Дніпропетровській області для зарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів (надалі платежі), які надійшли від платників податків та вищестоящих бюджетів на єдиний казначейський рахунок в обласному управління Національного банку України;

— веде бухгалтерський облік доходів бюджету, які надійшли в ДКУ у Жовтневому районі, відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів і типів операцій;

— готує розрахункові документи і проводять повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету на підставі висновків органів державної податкової служби у Жовтневому районі м. Дніпропетровська, рішень судових органів, інших органів, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів тощо;

— здійснює відшкодування податку на додану вартість на підставі висновків органів державної податкової служби та рішень судових органів згідно чинного законодавства;

— складає щоденну, періодичну та річну звітність за доходами відповідно до кодів бюджетної класифікації доходів та подає її відповідним органам, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів до бюджету та державних цільових фондів;

— здійснює попередній контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів;

— надає клієнтам виписки з рахунків відкритих у відділенні;

— веде бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання Державного бюджету;

— веде облік зобов’язань розпорядників та одержувачів коштів Державного бюджету;

— здійснює операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на підставі підтвердних документів, зареєстрованих зобов’язань, відповідно до кошторисів, планів асигнувань із загального фонду та спеціального фонду Державного бюджету розпорядників бюджетних коштів та/або відповідно до планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів Державного бюджету;

Управління ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська має право:

— укладати договори за правилами встановленими Цивільним кодексом України, з урахуванням особливостей Господарського кодексу України, інших нормативно правових актів щодо окремих видів договорів.

— вимагати від посадових осіб місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій дотримання установленого порядку виконання державного та місцевих бюджетів, ведення бухгалтерського обліку, складання звітності;

— залучати для надання консультацій кваліфікованих спеціалістів і фахівців експертів з інших установ і організацій, а також працівників інших державних органів;

— призупиняти проведення операцій по рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і відмовляти у оплаті їх видатків у випадках, передбачених законодавством;

— звертатися до суду з позовами щодо наявності бюджетних правопорушень;

— вносити у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення бюджетного законодавства;

Гранична чисельність працівників регулюється штатним розписом який затверджується ГУДКУ у Дніпропетровській області. Якщо аналізувати 2009 2010 рр., то ми бачимо, що протягом року кількість штатних посад не змінювалась, віна складає 29.5 осіб.

Структура управління ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська, згідно з функціями, делегованими ГУДКУ у Дніпропетровській області, складається з керівництва, 3х основних відділів та обслуговуючого підрозділу:

— начальника управління;

— першого заступника начальника управління;

— відділу бюджетних надходжень;

— відділу видатків, обслуговування кошторисів розпорядників коштів та інших клієнтів, моніторингу та контролю платежів;

— відділу фінансової звітності та бухгалтерського обліку операцій бюджету головний бухгалтер;

— адміністративно-господарських служб забезпечення діяльності.

2.1.2 Схема взаємодії ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська з фінансовими, податковими, контрольно-ревізійними органами, органами державної влади та місцевого самоуправління, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

На рис. 1.1 1.3 наведені основні схеми взаємодії ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська з фінансовими, податковими, контрольно-ревізійними органами, органами державної влади та місцевого самоуправління, платниками податків, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Рис. 1.1. Схема взаємодії Державного казначейства та Державної податкової адміністрації в процесі виконання Державного та місцевих бюджетів України за доходами

2.2 Змістовний модуль. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами

2.2.1 Порядок обслуговування Державного бюджету України за доходами

В Додатках Б, Г наведені форми 412 за 2009 2010 рр. по доходам в Державний бюджет в ДКУ Жовтневого району м. Дніпропетровська. Згідно «Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету» [25] - [26] звітність розподілена за видами доходів по бюджетній класифікації та згідно з групами символів:

1 група символів ознака доходів загального фонду державного бюджету (рах. N 6111);

2 група символів ознака доходів спеціального фонду державного бюджету, в тому числі власних надходжень бюджетних установ (рах. N 6112, 6114);

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой