Валютний та процентний арбітраж

Тип работы:
Лекция
Предмет:
Финансы


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Тема 10. Валютний та процентний арбітраж

План

1. Суть арбітражу. Валютний арбітраж, його види

2. Операції з процентним арбітражем

3. Суть позитивного процентного арбітражу

1. Суть арбітражу. Валютний арбітраж, його види

Арбітраж у початковому розумінні цього слова означає одержання швидкої вигоди на основі різниці в ціні на різних ринках. З точки зору об'єкта арбітражної операції у літературі виділяють три види арбітражу, при цьому перші два відносяться до валютних операцій:

· валютний арбітраж;

· процентний арбітраж;

· товарний арбітраж.

У своєму історичному значенні валютний арбітраж є валютною операцією, що поєднує купівлю (продаж) валюти з подальшим здійсненням контругоди з метою отримання прибутку за рахунок різниці в курсах валют на різних валютних ринках (просторовий арбітраж) або за рахунок курсових коливань протягом певного періоду (часовий арбітраж). Проте, в сучасних умовах з розвитком електронних засобів зв’язку та інформації, розширенням обсягу валютних угод курсові відмінності на окремих валютних ринках стали виникати рідше, і в результаті просторовий валютний арбітраж поступився місцем часовому, хоча за деяких умов функціонування валютного ринку просторовий арбітраж активно використовується і сьогодні.

Розрізняють простий і складний валютний арбітраж.

При простому арбітражер використовує різницю курсів однієї валюти, зафіксовану на валютних ринках двох країн. Операція купівлі здійснюється арбітражером миттєво у поєднанні з продажем валюти. Передумовою для здійснення таких операцій є неспівпадання курсів на різних валютних ринках, а також неспівпадання курсів різних платіжних засобів на одному і тому ж ринку.

При складному арбітражі операції проводяться одночасно з декількома валютами на різних валютних ринках. Більш складнішим буде валютний арбітраж, коли в операції беруть участь кілька валют і декілька різних валютних ринків. Але й у цьому випадку арбітражеp повинен завершити операцію в тій валюті, з якої він почав валютний арбітраж. Так, американський арбітражер може одночасно купити GBР на USD, RUR на GBP, ЕUR на RUR, USD на EUR, тобто вихідна і кінцева валюти співпадають, а перевищення останньої величини (котирування) над першою і складає основну мету цієї операції, яку називають «валютною спекуляцією». У сучасних умовах валютні курси на різних валютних ринках можуть відхилятись на величину, яка більша чи рівна різниці між курсами покупця і продавця, що дозволяє практикувати конверсійний арбітраж.

Валютний арбітраж, на відміну від інших видів валютних операцій, сприяє короткотерміновому вирівнюванню валютних курсів на різних валютних ринках. Так, на валютному ринку, де валюта має відносно низький курс, арбітражні операції збільшують на неї попит, в результаті цього курс валюти починає рости. І навпаки.

2. Операції з процентним арбітражем

валютний процентний арбітраж

Процентний арбітраж — угода з метою отримання прибутку за рахунок різниці в процентних ставках по різних валютах. Використовується для регулювання валютної структури короткотермінових активів і пасивів.

Розрізняють процентний арбітраж з покриттям на строк (купівля іноземної валюти по поточному курсу, відкриття депозиту по ній на якийсь строк і одночасний продаж валюти по строковому курсу на цей же строк) і процентний арбітраж без покриття на строк (відкриття строкового депозиту в іноземній валюті, котра куплена по поточному курсу, а по закінченню строку депозиту — продаж валюти по новому поточному курсі).

Процентний арбітраж з двома валютами у своєму виді являє собою отримання кредиту в одній валюті і її конверсію в іншу з інвестуванням отриманої виручки на період хеджування і отримання прибутку в результаті всієї операції, при умові здійснення форвардного покриття для страхування від можливих процентних курсових змін. При проведенні цього виду операції необхідно розрахувати річний процент на основі спот-курсу з використанням форвардної маржі.

Формула розрахунку простого проценту:

,

де S — основна сума;

r - річна відсоткова ставка;

T — період проведення операції (кількість днів).

Визначення беззбиткового форвардного курсу:

;

;

,

де SK - спот-курс валюти позики;

1k — одиниця валюти що оцінюється;

X — зміна курсу валюти позики з урахуванням відсоткової ставки;

Y — зміна курсу одиниці валюти, що оцінюється, з урахуванням відсоткової ставки.

Визначення (нижньої) межі курсу, при якій валютно-процентний арбітраж дасть прибуток:

,

де r1, r2 - відсоткові ставки у відповідних валютах.

3. Суть позитивного процентного арбітражу

Позитивний процентний арбітраж є специфічною формою арбітражних операцій. Основною метою проведення даного типу операцій є одержання процентного прибутку по прийнятому депозиту за рахунок зміни процентних ставок. Приймаючи на себе певний ризик і отримуючи в результаті прибуток, дилери можуть або покращити структуру своїх активів, або скористатися іншим джерелом коштів. Так як ймовірність отримання прибутку з’являється рідко, то дилер вимушений підтримати відкриті ліквідні позиції. Фактично головне, що вимагається від дилера — це вміння обмежувати елемент ризику та передбачити події і досягати сприятливих результатів, маніпулюючи відкритими позиціями.

Суть позитивного процентного арбітражу полягає в тому, що, розміщуючи депозит в валюті А, арбітражер не застрахований від зміни процентної ставки у несприятливий бік (процентна ставка піднімається) після укладення угоди, тому він старається знайти способи прибуткового розміщення відкритих позицій. А отже, арбітражер підшуковує потрібну валюту В під достатньо низький процент (передбачаючи, що у найближчому майбутньому валютний курс валюти В буде стабільним), щоб покрити свої втрати по валюті А за рахунок конверсійної різниці (різниця між процентними ставками по різних валютах).

Використовуючи позитивний процентний арбітраж, арбітражер не тільки покриває свої втрати, але й в більшості випадків отримує прибуток.

На жаль, не завжди ситуація, яка складається, надає можливість для проведення цього виду процентного арбітражу. Для цього необхідне постійне спостереження за поведінкою процентних ставок по певних валютах і оцінка ступеню впливу тенденції зміни процентних ставок на майбутню тенденцію зміни валютних курсів.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой