Впровадження проектного офісу на підприємстві ПрАТ Кондитерська фабрика "Лагода"

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Менеджмент


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра управління проектами

магістерська робота

Впровадження проектного офісу на підприємстві ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода»

КНУБА 2011 р.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ЛАГОДА»

1.1 Характеристика бізнесу ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода»

1.2 Аналіз конкуренції в ринковому сегменті діяльності ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода»

1.3 Проектний офіс в складі підприємства як сучасний інструмент вирішення проблем конкурентоспроможного розвитку ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода»

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОГО ОФІСУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ЛАГОДА»

2.1 Cтатут проекту створення проектного офісу в ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода»

2.1.1 Загальна інформація по проекту

2.1.2 Застосовуєма термінологія

2.1.3 Опис проекту, об'єкта та продукта проекту

2.1.4 Мета та очікуємі результати проекту

2.1.5 Обмеження та допущення по проекту станом на початок виконання

2.1.6 Зміст та границі проекту станом на початок виконання

2.1.7 Економічне обгрунтування проекту

2.1.8 Організаційна структура проекту та команда управління проектом

2.1.9 Критерії досягнення мети проекту

2.1. 10 Основні ризики проекту

2.1. 11 Невирішені та відкладені питання по проекту

2.2 Документація проекту створення проектного офісу ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» за технологією РМВОК в Microsoft Project

2.2.1 «Дерево цілей» проекту створення проектного офісу

2.2.2 WBS — структура робіт проекту по створенню проектного офісу

2.2.3 OBS — організаційна структура проекту

2.2.4 СТR — словник та матриця відповідальності проекту

2.2.5 CBS- ресурсно-витратна структура проекту

2.2.6 Календарний та сітьовий план проекту

2.2.7 Діаграма Ганнта проекту

2.2.8 Бюджетно-часові діаграми проекту

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОГО ОФІСУ В ПрАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ЛАГОДА»

3.1 Еволюція та показники ефективності впровадження проектного офісу на підприємстві

3.2 Обгрунтування на 3-му щаблі еволюції проектним офісом ПрАТ КФ «Лагода» пропозицій по впровадженню нетрадиційних джерел збереження енергії (НДЗЕ)

3.3 Проектні стандарти моделювання проектним офісом ПрАТ КФ «Лагода» розрахункових варіантів НДЗЕ

3.4 Стандарти розрахунків економічного ефекту пропозиції проектного офісу по впровадженню НДЗЕ в ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода»

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми магістерської роботи полягає в необхідності дослідження шляхів практичного впровадження технологій менеджменту «Управління проектами» в діяльності виробничих підприємств України, які обирають інноваційний шлях розвитку конкурентоздатного виробництва.

Предмет дослідження — впровадження технологій менеджменту «Управління проектами» в діяльності виробничого підприємства.

Об'єкт дослідження — проект впровадження проектного офісу на підприємстві кондитерської промисловості ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода».

Мета магістерської роботи — обгрунтування доцільності введення проектного офісу в структуру управління виробничого підприємства, розробка та обґрунтування економічної ефективності впровадження за допомогою команди проектного офісу проекту енергозбереження на базі «теплових насосів» з автоматизацією виконання проектних робіт в пакеті Microsoft Project — 2007.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

— провести аналіз конкурентного становища досліджуємого підприємства в сегментах ринку кондитерської продукції України;

— проаналізувати сутність та доцільність впровадження на виробничому підприємстві проектного офісу як ефективного інструменту стратегії інноваційного розвитку підприємства;

— побудувати автоматизовану проектну документацію в системі Microsoft Project -2007 згідно стандартам PM BOK.

Теоретичну і методологічну основу магістерської роботи становлять сучасні теорії управління проектами, конкуренції та конкурентних переваг на ринку кондитерської продукції.

У процесі роботи використано такі методи досліджень: системного підходу, порівняльного економічного аналізу, опрацювання статистичної інформації та побудови проектної документації в середовищі Microsoft Project -2007 з використанням ПЕОМ.

Магістерська дипломна робота виконана на матеріалах звітів про діяльність ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» за 2007 — 2010 рр., а також з використанням статистичних матеріалів по показникам діяльності підприємств кондитерської промисловості України з офіційних Інтернет-сайтів Державного комітету статистики України, асоціації ЗАТ «Укркондитерпром» та Інтернет- сайтів окремих виробників за 2007 — 2010 рр.

Практична цінність результатів магістерської роботи полягає в побудові автоматизованої документації управління проектом впровадження проектного офісу, розробки методології оцінки ефективності його діяльності в составі підприємства на різних стадіях його еволюції і прикладу розробки ним стандартизованих передпроектних пропозицій по впровадження енергозбе-рігаючих технологій в діяльності ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» в середовищі Microsoft Project-2007, а також обґрунтуванні економічної ефективності пропонуємого проекту для реалізації стратегії розширення ринку реалізації продукції за рахунок зростання конкурентних переваг при використанні інструменту «мінімізації виробничих витрат».

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ЛАГОДА»

1.1 Характеристика бізнесу ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода»

Об'єкт дослідження — приватне акціонерне товаристов з національним капіталом ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» (код ЕДРПОУ 32 967 502, м. Кагарлик Київської області, вул. Фрунзе, 99), яка займається виробництвом борошняних кондитерських виробів [36].

Основними видами діяльності підприємства є наступні [48]:

— 15. 82.0 Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання;

— 51. 17.0 Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

— 51. 39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;

— 15. 82.0 Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання;

— 51. 17.0 Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

— 51. 39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.

Засновником підприємства та основним акціонером (61,95% акцій) є Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Золоте курча» (ЕДРПОУ 32 619 343, Україна, пров. Серпневий, 6, м. Кагарлик, Київська обл., Україна, 9 200).

Статутний капітал ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» становить 17,6 млн. грн. та матеріалізований в основних виробничих засобах підприємства, рівень зношеності основних фондів станом на 01. 01. 2011 р. становить 42,3%. Розмір додаткового капітала за рахунок капіталізованого прибутку підприємства становить на 01. 01. 2011 р. — 2,41 млн. грн. [48].

Процес фінансування оборотних виробничих фондів реалізований за рахунок довгострокової фінансової допомоги основного акціонера у розмірі 21,5 млн. грн. та додаткового короткострокового револьверного банківського кредитування у розмірі 2,0 — 3,0 млн. грн.

Фабрика випускає й реалізує кондитерські вироби з 1998 року й за цей час увійшла в четвірку лідерів галузі в Україні, а її частка у виробництві вафель і печива склала 6,5%. При цьому ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» не зупиняється на досягнутому й з кожним роком нарощує потужності - навіть у кризовому 2009 році обсяг реалізації продукції виріс з рівня 169 млн. грн. у 2008 році до рівня 197 млн. грн., а у 2010 році - виріс до рівня 249,3 млн. грн. Усього за 12 місяців 2009 року було продано 13,6 тис. тонн виробів, а виробничі потужності кондитерської фабрики досягли показника в 15 тис. тонн солодкої продукції в рік.

Фабрика відома на українському ринку та на ринку країн СНД з 1999 року як виробник печива та вафель під ТМ «Загора». Виробничі площі підприємства розташовані в місті Кагарлик Київської області [36].

ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» випускає й реалізує кондитерські вироби не тільки під своїми торговельними марками, а так само є виробником продукції в сегменті Private Label, виробляючи продукцію під договірною приватною торговельною маркою. Так, ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» вже успішно працює по проектах PL з такими великими мережами України як ТОВ «МЕТРО Кеш Энд Керри Україна «- ТМ «Аро», ТОВ «АТБ-Маркет» — ТМ «Солодко», ЗАТ «Fozzy Group» — ТМ «Премія», ТОВ «Квиза-Трейд» — ТМ «№ 1», ТОВ «КРУЧЕНА» — ТМ «Копійка».

Місія ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» сформульована наступним чином: насичення ринку якісними борошняними кондитерськими виробами в достатньому асортименті.

З початку функціонування підприємство виготовляло близько 200 тонн борошняних виробів в рік. У 2001−2003 рр. була проведена реконструкція підприємства, що дозволило збільшити обсяг кондитерських виробів до 700 тонн в рік.

У 2009 — 2010 рр. завдяки додатковому будівництву на підприємстві досягнутий обсяг кондитерських виробів до 1200 т на місяць при збільшені кількості працівників до 1230 осіб. Також значно збільшено асортимент бісквітних виробів. Загальна кількість кондитерських виробів, що випускаються ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода», складає 102 найменування. Асортиментний портфель ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» (ТМ «Загора») нараховує 22 асортиментні позиції у ваговому форматі і 16 марок у фасованому (див. Додаток, А та Додаток Б).

Портфель можна розділити на такі групи [36]:

— печиво цукрове (у глазурі/без);

— печиво затяжне (у глазурі/без);

— сандвіч (цукровий/затяжний) (у глазурі/без);

— вафлі (у глазурі/без).

Зокрема, фабрика випускає таку продукцію як: фасоване печиво («Княжна», «Браво», «Моя Люба», «Ладушки», «Маруся», «Загора к чаю», «Хакер», «Лагода», «Тет-а-Тет», «Комплімент»), вафлі («Артек», «Джинс», «Круїз»), вагове печиво та вафлі. Новим асортиментним рядом є початок випуску у 2010 році «сухого"(без жирів) печива для діабетиків «Смачне на фруктозі», яке практично не має конкурентів на ринку борошняних кондитерських виробів на Україні. Особливої уваги заслуговує співробітництво ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» з партнерами, завдяки якому в Україні продукцію ТМ «Загора» можна знайти в будь-якому регіоні - більш ніж в 70% торговельних точок, що реалізували в 2009 році продукції на 146,5 млн. грн. ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» також поставляє кондитерські вироби в Росію, Білорусію, Румунію, Азербайджан, Таджикистан, Грузію, Монголію, Ізраїль, Молдавію й Наддністрянщину, у країни Балтії. Печиво і вафлі випікаються з натуральної сировини, а професійна команда технологів постійно працює над створенням нових оригінальних рецептів. Особливою гордістю колективу є печиво-сендвіч — дві ароматні печеньки з дуже смачним прошарком між ними. Саме на кондитерській фабриці «Лагода» навчилися робити їх першими в Україні. Вся продукція фабрики сертифікована згідно обов’язковим нормам УкрСЕПРО (див. Додаток Б). Використання сучасних технологій дозволяє підприємству виробляти продукцію смачною, корисною, з натуральними інгредієнтами і добавками. Основними споживачами продукції ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» є великі оптові фірми (Торгові Доми), що займаються оптовою торгівлею харчовими продуктами, та великі супермаркети. В табл. 1.1 наведені обсяги випуску продукції у 2007 — 2010 рр. най-ближчими по виробничим потужностям кондитерськими фабриками України, спеціалізованими в сегменті борошняних кондвиробів.

Таблиця 1.1 Найближчі по виробничим потужностям кондитерські фабрики України, спеціалізовані в сегменті борошняних кондвиробів (печиво+вафлі) (*)

*) Систематизовано та побудовано самостійно за матеріалами довідково-го серверу ДКЦПФР [48]

Формування перспективних напрямків розвитку ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» пов’язане з результатами проведеного дослідження його діяльності, яке засвідчило, що підприємство має низку проблем в своїй діяльності.

Рис. 1.1. Аналіз динаміки формування реалізаційного, операційного та чистого прибутку в ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» у 2007 — 2010 рр.

Так, економічна діагностика діяльності ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» у 2007 — 2010 рр., наведена на графіках рис. 1.1 — 1. 2, показує, що у підприємства є наступні проблеми:

— темп росту реалізаційного прибутку вище темпа росту валових доходів від реалізації продукції, які вище темпа росту активів балансу підприємства — тобто за цими показниками на підприємстві виконується «золоте правило» економічного розвитку підприємства;

— але високий темп росту собівартості продукції, який практично дорів-нює темпу росту обсягу реалізації продукції у 2009 році, показує тенденцію екстенсивного напрямку розвитку економіки підприємства;

— підприємство характеризується низьким рівнем реалізаційного при-бутку, якого недостатньо для покриття операційних витрат на адміністрування, збут та інші операційні витрати, що приводить до збитковості роботи підприємства чи дуже низького рівня рентабельності власного акцінерного капіталу, що є інвестиційно — непривабливим рівнем для розширення акціонерного капіталу приватного акціонерного товариства при ринковій ставці доходності капіталу 14,5% у 2010 році. Це свідчить про необхідність суттєвого зниження собівартості вироб-лення продукції, одним їз основних показників якої є великі енергетичні витрати підприємства, характерні для борошняних кондвиробів.

Рис. 1.2. Аналіз динаміки рентабельності реалізованої продукції та власного капіталу по чистому прибутку після оподаткування в ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» у 2007 — 2010 рр.

Таблиця 1.2 Динаміка та структура виробничих витрат на ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» у 2007 — 2010 рр.

Схема організаційної структури управління товариством наведена на рис. Як показує аналіз графіків, організаційна структура ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода», як виробничого підприємства є лінійно-функціональною. Виробничий процес на фабриці розбитий на 4 цехи, які опалюються та отримують постачання гарячою водою для технологічних потреб від центра-лізованої котельні з газовими та мазутними котлами, теплоносії (пара та вода) після використання підлягають повертанню в замкнутих системах опалення та сбросу в каналізацію без очищення чи з додатковим очищенням. В цехах встановлені газові та електричні агрегати печей по випіканню борошняних виробів, а також системи вентиляції для охолодження виробничих приміщень та гарячих виробів з викиданням тепла в повітря навколишнього середовища. Таким чином, в технологічних процесах ПрАТ «Кондитерська фабрика „Лагода“» є джерела неутилізованої теплової енергії, які можуть бути використані для опалення адміністративних будівель та зменшення витратності палива в централізованій котельні підприємства.

1.2 Аналіз конкуренції в ринковому сегменті діяльності ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода»

Виробнича потужність кондитерської галузі України становить 1,5 млн т. виробів на рік. Українські кондитерські підприємства споживають близько 600 тис. т цукру на рік. Національна кондитерська промисловість представлена підприємствами, що входять до системи Державного департаменту продовольства України: ЗАТ «Укркондитер», «Укрпродсоюз», «Укрхліб» і неасоційованими підприємствами приватного сектору. В систему «Укркондитер» входить 28 фабрик, заводи продтоварів, цехи і підприємства громадського харчування. Сумарна виробнича потужність 28 кондитерських фабрик системи ЗАТ «Укркондитер» становить до ¾ обсягу виробництва кондитерської промисловості України. На рис. 1.4 наведені графіки показників динаміки загального випуску продукції в хлібопекарній та кондитерській промисловості України (окремо сегмент «Печиво та вафлі») у 2003 — 2010 рр. Як показує аналіз графіків, наведених на рис. 1. 3, при суттєвому падінні виробництва в України хлібобулочних виробів, випуск продукції в кондитерській промисловості України динамічно наростає.

Рис. 1.4. Динаміка загального випуску продукції в хлібопекарній та кондитерській промисловості України (окремо сегмент «Печиво та вафлі») у 2003 — 2010 рр.

Таблиця 1.3 Динаміка вартісного обсягу випуску продукції кондитерської промисловості України в валютному еквіваленті у 2003 — 2010 рр. [47]

При цьому під впливом світової фінансової кризи 2008 — 2009 рр. у сегменті борошняних кондвиробів (печиво+вафлі) мав місце спад виробництва у 2009 році (на -10% по абсолютним обсягам в тис. тон та на -24% у валютному еквіваленті, враховуючи інфляційний стрибок національної валюти з рівня 4,85 до 8,0 грн./ 1 долар США у 4 кварталі 2008 року), який має перспективи поступового подолання — у 2010 році обсяг виробництва в сегменті знов збільшився до рівня вище результатів 2007 року (див. табл.1. 3).

Загальна кількість підприємств кондитерської галузі на початок 2007 р. становила близько 800, а на початок 2010 року під впливом фінансової кризи 2008 — 2009 рр. їх кількість скоротилась до 500. Приблизно 90% підприємств випускають борошняні кондитерські вироби і тільки 10% виробляють цукристі (шоколад, карамель, цукерки, драже тощо). Сім найбільших кондитерських підприємств України мають ринкову частку від 3 до 25% і виробляють до 65% загального обсягу продукції (див. рис. 1. 5).

Рис. 1.5. Конкурентна позиція ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» відносно основних виробників кондитерської продукції в Україні у 2005 — 2009 рр. [48]

Як показує аналіз графіків, наведених на рис. 1. 4, питома вага ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» на ринку кондитерських виробів є невеликою та поступово зростає від рівня 1,3% у 2005 році до рівня 2,02% у 2009 році.

Ринок кондитерської продукції умовно ділиться на три основних сегменти: цукристі, борошняні і шоколадні вироби. Найзначніший сегмент — цукристі кондитерські вироби (карамель, драже і цукерки). Сегмент борошняних виробів (печива, вафлі, торти і крекери) займає до 38,6% всього обсягу продукції, а сегмент шоколадних виробів — 5,7% (див. рис. 1. 6). Споживання кондитерських виробiв на душу населення в Українi становить 15 кг/людину на рiк, що поки що нижче нiж в iнших країнах Європи (22−25кг/рiк на людину) і є орієнтиром перспектив розвитку галузі.

Рис. 1.6. Товарна структура виробництва в кондитерській промисловості України, 2009 рік [49]

За оцінкою спеціалістів, ємність внутрішнього ринку кондитерських виробів становить близько 1 млн. т на рік, тобто сумарно з 2007 року (див. табл.1. 1) обсяг випуску продукції в кондитерській промисловості досяг насищення внутрішнього ринку, що суттєво підвищило рівень конкуренції в галузі, привело до практичного витіснення імпортної кондитерської продукції та переходу до експортної орієнтованості підприємств.

Найбільшими виробниками та конкурентами ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» в сегменті борошняних кондитерських виробів в Україні є компанії: Roshen, ЗАТ «АВК» та ЗАТ «ВО «Київ-Конті». Проведений в дипломному дослідженні аналіз виробничих потужностей та географічного розташування кондитерських факбрик основних конкурентів ПАТ КФ «Лагода» показав наступне.

Кондитерська корпорація ROSHEN є дочірнім підприємством концерну «Укрпромінвест» (м. Київ). У складі корпорації Київська, Кременчуцька, Вінницька, Маріупольська кондитерські фабрики. З 2002 року в корпорацію входить Ліпецька кондитерська фабрика «Ліконф» (Росія), з травня 2006 року — литовська Klaipedos konditerija (Клайпеда).

Фабрики корпорації «ROSHEN» [50]:

1. ПАТ «Київська кондитерська фабрика „ROSHEN“» (раніше ЗАТ «Київська кондитерська фабрика ім. К. Маркса»)

- Обсяг випуску печива та вафель у 2009 році склав 19 597 т (10,9% від загального обсягу випуску кондитерської продукції).

2. Кременчуцька кондитерська фабрика «ROSHEN» (немає даних)

3. Вінницька кондитерська фабрика «ROSHEN»

— Обсяг випуску печива та вафель у 2009 році склав 26 719 т (34,4% від загального обсягу випуску кондитерської продукції).

4. Маріупольська кондитерська фабрика «ROSHEN» (немає даних)

Компанія «АВК» — один з найбільших українських виробників кондитер-ської продукції, яка розпочала свою діяльність в 1991 році як постачальник какао-продуктів на кондитерські фабрики України.

Сьогодні до складу «АВК» входять 4 кондитерських фабрики у Донецьку, Дніпропетровську, Луганську й Мукачові. На ринку України «АВК» — лідер категорії шоколадних виробів.

Фабрики концерну «АВК» [52]:

1. ЗАТ «Кондитерська фабрика АВК м. Дніпропетровськ»

Дата будівництва — 1973 р.

Площа фабрики — 14 639 кв. м.

Кількість співробітників — 2 342 осіб.

Потужність фабрики — 79 838 тонн продукції в рік.

Основна спеціалізація — шоколадні, пралінові цукерки й цукерки на основі вафельних листів.

2. ЗАТ «Кондитерська фабрика АВК м. Донецьк»

Дата будівництва — 1926 р., новий будинок — 2000 р.

Площа фабрики — 23 946 кв. м.

Кількість співробітників — 1836 осіб.

Потужність фабрики — 85 778 тонн продукції в рік.

Основна спеціалізація — желейно-жувальні цукерки, здобне печиво, продукти екструзійної технології й комбіновані.

3. ЗАТ «Кондитерська фабрика АВК м. Луганськ»

Дата будівництва -1978 р.

Площа фабрики — 7 162 кв. м.

Кількість співробітників — 1547 осіб.

Потужність фабрики — 39 578 тонн продукції в рік.

Основна спеціалізація — комбіновані цукерки й здобне печиво.

4. ВАТ «Кондитерська фабрика АВК м. Мукачеві»

Дата будівництва — 1937 р.

Площа фабрики — 3 682 кв. м.

Кількість співробітників — 440 осіб.

Потужність фабрики — 12 474 тонн продукції в рік.

Основна спеціалізація — помадні цукерки

ЗАТ «ВО «Київ-Конті» (Донецька область) має 3 фабрики — Донецьку, Константинівську та Горлівську (сумарна кількість працівників — 5290 осіб):

1. Донецька кондитерська фабрика ВО «Конті»:

— Випуск печива — 787 т/місяць;

— Випуск вафель — 1 199 т/місяць;

2. Константинівська кондитерська фабрика ВО «Конті»:

— Випуск печива — 2 999 т/місяць;

— Випуск вафель — 284 т/місяць;

3. Горлівська кондитерська фабрика ВО «Конті»:

— Випуск печива — 2 101 т/місяць;

— Випуск вафель — 0 т/місяць;

Сумарний обсяг місячного випуску продукції - 15 769 т/місяць (загрузка виробничих потужностей — 85,7%).

Враховуючи, що виробничі потужності ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» випускають до 14 500 т печива та вафель на рік, а кількість праців-никків становить на початок 2010 року — 1230 осіб, основні фабрики трьох най-більших виробників кондитерської продукції виробничі потужності по вироб-ництву печива та вафель в 1,5 — 2,0 раза більші, ніж ПрАТ Кондитерська фаб-рика «Лагода».

В табл. В.1 — В.2 Додатку В наведені основні порівняльні дані по обсягам асортименту випуску печива та вафель в ПрАТ Кондитерська фабрика «Лаго-да» та на кондитерських фабриках основних конкурентів.

Як показує порівняльний аналіз даних табл. В.1. — В.2 Додатку В, за ши-ротою асортиментного ряду ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» має сильні конкурентні позиції:

1. ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода"(Київська область) — 70 видів печива/ 13 видів вафель;

2. ЗАТ ВО «КОНТІ"(Донецька область) — 95 видів печива/ 12 видів вафель;

3. ЗАТ «Житомирські ласощі» (Житомирська область) — 39 видів печива/ 24 видів вафель;

4. Корпорація «Рошен» (Київська, Вінніцька, Донецька область) — 40 видів печива/ 39 видів вафель;

5. ЗАТ «АВК» (Донецька, Дніпропетровська область) — 45 видів печива/ 0 видів вафель;

6. ЗАТ «Харківська БФ» (Харківська область) — 72 видів печива/ 37 видів вафель.

На рис. 1.7 — 1.8 наведені результати розрахунків питомої ваги ринку, яку займає борошняна продукція ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» в сегменті «Печиво+Вафлі» у 2008 -2009 рр.

Рис. 1.7. Питома вага ринку, яку займає борошняна продукція ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» в сегменті «Печиво+Вафлі» у 2008 р.

Рис. 1.8. Питома вага ринку, яку займає борошняна продукція ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» в сегменті «Печиво+Вафлі» у 2009 р.

Як показує аналіз графіків, наведених на рис. 1.7 — 1. 8, питома вага ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» в сегменті «Печиво+Вафлі» ринку борошня-них кондвиробів в Україні поступово підвищується з рівня 6,3% у 2008 році до рівня 6,97% у 2009 році.

На рис. 1.9 — 1. 10 наведені результати порівняльного аналізу цінової по-літики ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» відносно продукції конкурентів за даними Інтернет -супермаркету «Фуршет» станом на 18. 02. 2011 року [54].

Як показує аналіз даних, наведених на рис. 1.9 — 1. 10, ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» використовує стратегію конкурентних переваг найбільш низької ціни на свою продукцію за рахунок зниження собівартості спеціалізова-ного виробництва. Це дозволяє підприємству, займаючи 13 -15 позицію в сег-менті борошняних конвиробів на ринку України, успішно конкурувати з най-більшими підприємствами кондитерської промисловості України.

Рис. 1.9. Вартість вагового печива ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» та печива основних конкурентів в роздрібній мережі «Фуршет» [54]

Рис. 1. 10. Вартість вагових вафель ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» та вафель основних конкурентів в роздрібній мережі «Фуршет» [54]

На діяльність ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» на кондитерському ринку України (в сегменті борошняних кондвиробів) величезний вплив здійснюють різноманітні фактори зовнішнього середовища.

Зовнішнє середовище окремої фірми складається з макро- та мікросередовища. Основне призначення аналізу зовнішнього середовища — виділити істотні фактори, що найбільшою мірою впливають на успіх діяльності фірми, і постійно контролювати їх зміни з метою передбачення нових можливостей, що відкриваються і потенційних загроз.

Характер впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» охарактеризований в табл. 1.4.

конкуренція ринковий економічний документація

Таблиця 1.4 Фактори зовнішнього середовища та їх вплив на діяльність ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода»

Групи

фак-торів

Фактор

Прояв

Можливі відповідні дії підприємства

1. Економічні

Збільшення темпу зростання ринку борошняних кондитерських виробів

Поява нових конку-рентів (-);

Підвищення рівня динаміки цін (-);

Збільшення клієнтської бази (+)

Розширення виробничого потенціалу;

Зміцнення та посилення конкурентного становища;

Підвищення якості продукції та збільшення асортименту

Зростання ціни на енергоносії

Зростання витрат на комунальні послуги (-)

Підвищення собівартості продукції (-)

Дослідження доцільності запровадження менш енергомісткого обладнання

2. Нормативно-правові і регуляторні з боку держави

Несприятливе чинне податкове законодавство

Високе мито на ввезення імпортної сировини та устаткування, що не виробляються в Україні (-)

Використання товарів-субститутів (вітчизняної сировини, матеріалів)

Рівень регулю-вання і контролю з боку держави

Прийняття більш жорсткого законодавства в сфері якості продукції (-)

Збільшення видатків на удосконалення системи контролю за якістю продукції

3. Технологічні

Поява нового технологічного обладнання (автоматизо-ваного) і тех-нологій галузі відповідно

Збільшення номенклатури товарів (кондитерських виробів) (+);

Зменшення попиту на продукцію підприємства (-)

Розширення асортименту виробів;

Зменшення цін на продукцію;

Впровадження сучасного автоматизованого обладнання;

Пошук нових кадрів;

Пошук джерел фінансування освоєння нових технологій та придбання обладнання

4. Соціально-демографічні

Покращення кваліфікаційних характеристик робочої сили

Зменшення кількості кадрів на ринку (-);

Нестача персоналу, спроможного працю-вати на новому високотехнологічно-му обладнанні (-);

Збільшення вимог до заробітної плати (-);

Відсіювання неква-ліфікованого персо-налу (+)

Створення системи професій-ного навчання на підприємстві;

Розробка та впровадження си-стеми кваліметричної оцінки працівників;

Запрошення спеціалістів-кон-сультантів у разі впровадження нового обладнання

Покращення рівня життя населення

Покращення платоспроможності клієнтів (+)

Підвищення якості продукції підприємства

Підвищення вимог населен-ня до якості продукції

Зростання попиту на продукцію без вико-ристання барвників та різноманітних домі-шок і консервантів (+)

Випуск продукції без дода-вання барвників та кон-сервантів відповідно;

Просування на ринок якісно нової продукції виключно з натуральної сировини

Зростання кіль-кості діабетиків в Україні

Зменшення попиту на кондитерську продук-цію з використанням сахару та жирів (-)

Зростання попиту на продукцію з викорис-танням сахарозамін-ників по безжировим технологіям

Випуск нового асортименту «сухого» печива та вафель без використання жирів та з використанням фруктози та стевії

Орієнтація на здоровий спосіб життя

Підвищення попиту на продукцію з включенням до її складу вітамінів (-)

Розробка нових рецептів продукції із включенням вітамінів

Аналіз середовища безпосереднього оточення ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» наведено в табл. 1.5.

Таблиця 1.5 Аналіз середовища безпосереднього оточення ПРАТ Кондитерська фабрика «Лагода»

Група факторів

Фактори

Прояв фактора

Вплив на підприємство

Можлива реакція з боку підприємства

1. Спожи-вачі

Збільшення кіль-кості споживачів із середніми дохода-ми, або доходами вище середнього

Збільшення попиту в середньому на 20−25%

Збільшення обсягів реалізації продукції (кондитерських виробів) (+)

Збільшення кількості укладених контрактів на реалізацію кондитерських виробів (продукції) підприємства через мережі супермаркетів

1. Підвищення попиту на нові види продукції

2. Підвищення попи-ту на діабетичну продукцію

1. Підвищення попиту на хрустке печиво та вафлі в середньому на 20%

2. Підвищення попиту на діабетичне печиво на 25%

Збільшення обсягів реалізації хрусткого печива (+) та діабетичного печива (+)

Розширення виробництва хруст-кого печива (на 10%) та діабетичного печива (на 20%) за рахунок повного використання виробничих потужностей

2. Постачальники

Наявність на ринку достатньої кількості постачальників сировини

Зростання конкуренції між постачальниками

Можливість вибору постачальників з найви-гіднішими умовами пос-тачання продукції (+);

Укладання контрактів на постачання сировини з максимальною відстрочкою платежу (на 25−30 днів з дати отримання товару)

3. Товари- замінники

Виробництво альтернативних видів продукції та солодощів (торти, кекси, цукерки тощо)

Збільшення попиту на ці види продукції на 10−15% відповідно

Зменшення обсягів продажу продукції підприємства (-)

Укладання довгострокових контрак-тів із стратегічно важливими клієнтами;

Формування вподобань споживачів (представлення продукції на виставках);

Постійне відслідковування ситуації на ринку;

Розширення асортименту у відповідності із вподобаннями споживачів

4. Конку-ренти

Висока конкуренція на ринку кондитер-ських виробів

Ведення жорсткої конкурентної боротьби з основними конкурент-тами; Перерозподіл часток ринку

Постійна загроза втрати споживачів та зменшення частки ринку (-)

Перегляд та вдосконалення конкурентної стратегії товариства;

Поява нових видів продукції та нових технологій

Розширення конку-рентом асортименту за рахунок впровадження нових видів продукції

Загроза втрати частини споживачів (-);

Зменшення ціни конкурентами (-)

Аналіз доцільності виробництва нових видів продукції;

Оновлення асортименту продукції у відповідності з потребами ринку (% нової продукції в асортименті залежатиме від рівня попиту на неї та потребує проведення грунтовного аналізу планово-економічним відділом).

Аналіз засвідчив, що більшість факторів викликають необхідність розширення асортименту продукції ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода». Так, зі сторони споживачів спостерігається підвищення попиту на нові види продукції, зокрема хрустке печиво та діабетичне печиво. Конкуренти також впливають на діяльність підприємства шляхом впровадження нових видів продукції. Необхідність розширення асортименту у відповідності із вподобаннями споживачів обумовлюється також появою значної маси товарів-замінників.

Отже, відділу збуту та маркетингу необхідно проводити постійний моніторинг попиту на ринку та аналіз доцільності виробництва нових видів продукції у відповідності з потребами ринку.

В табл. 1.6 визначимо сильні та слабкі сторони ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода».

Аналіз, проведений в табл. 1. 6, свідчить, що основними сильними сторонами ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» є:

широкий асортимент виробів;

наявність власних брендів;

унікальність деяких видів продукції;

гнучкість цін;

висока якість продукції;

ефективна система контролю якості продукції;

стабільний сегмент ринку;

ефективна система мотивації персоналу;

наявність власних оборотних коштів.

До слабких сторін підприємства відносяться:

відсутність певної, чітко вираженої маркетингової стратегії;

нестабільний фінансовий стан;

низька автоматизація виробничих процесів;

слабка інноваційна діяльність підприємства;

відсутність системи професійного навчання персоналу.

Таблиця 1.6 Сильні і слабкі сторони ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода»

Підсистеми

внутрішнього

середовища

Сильні сторони

Слабкі сторони

Загальні характеристики

підприємства

Імідж підприємства

Гнучкість виробничої системи;

Наявність чітко визначених цілей та стратегій

Недостатнє ресурсне забезпечення підприємства;

Висока капіталоємність та енерго-ємність виробництва

Маркетингова

сфера

Вагома ринкова частка;

Наявність власних брендів;

Можливість завоювання нових ринків;

Гнучке ціноутворення

Відсутність marketing mix;

Слабкий відділ маркетингу;

Структура збуту поки не дозволяє фокусно працювати з поканальним розподілом товару й нарощувати якісну дистрибуцію

Продукт і

виробництво

Широкий асортимент виробів;

Висока якість продукції;

Унікальність деяких видів продукції;

Сертифікація продукції підпри-ємства;

Ефективна система контролю якості продукції;

Повне використання виробничої потужності

Недостатній рівень автоматизації виробництва;

Необхідність частих ремонтів і перевірки технічного стану устаткування;

Слабка інноваційна діяльність підприємства

Фінансове

становище

Наявність власних оборотних коштів;

Позитивна динаміка чистого доходу підприємства;

Тенденція зростання активів підприємства

Зниження ділової активності;

Недосконалий механізм управління грошовими коштами;

Збитковість діяльності;

Недостатня інвестиційна привабливість підприємства

Середовище

управління

Ефективна структура управління підприємством;

Достатня гнучкість та мобільність реагування на зміни

Недостатнє використання системи стратегічного управління

Персонал

Можливість залучення та ефективного використання висококваліфікованих кадрів;

Компетентність менеджерів

Відсутність системи професійного навчання персоналу на підприємстві

Організаційна

культура

Позитивна, дружня «атмосфера» у колективі;

Мотивація діяльності, ефективна система матеріальної та нематеріальної винагороди;

Гарно сформовані спільні цінності та норми поведінки

В організаційній культурі спостерігається переважання елементів регламентованості над елементами креативності;

Тип стилю керівництва є ближчим до авторитарного

Таблиця 1.7 Матриця SWOT-аналізу ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода»

Можливості

1. Збільшення клієнтської бази

2. Покращення платоспроможності клієнтів

3. Зростання попиту на продукцію без барвників та домішок

4. Можливість вибору поста-чальників з найвигіднішими умовами постачання продукції

6. Можливість виходу на нові ринки

Загрози

1. Поява нових конкурентів

2. Підвищення цін на сировину та комунальні послуги

3. Високе імпортне мито

4. Прийняття більш жорсткого законодавства в сфері якості продукції

5. Нестача персоналу, спроможного працювати на новому високо-технологічному обладнанні

6. Збільшення вимог до заробітної плати

7. Підвищення попиту на продукцію з включенням до її складу вітамінів

8. Постійна загроза втрати спо-живачів та зменшення частки ринку

9. Зменшення ціни конкурентами

Сильні сторони

1. Позитивний імідж фірми

2. Наявність чітко визначених цілей та стратегій

3. Вагома ринкова частка

4. Наявність власних брендів

5. Гнучке ціноутворення

6. Широкий асортимент виробів

7. Висока якість та унікальність продукції

8. Сертифікація продукції

9. Ефективна система контролю якості продукції

10. Позитивна динаміка чистого доходу підприємства

11. Компетентність керівників і підлеглих

12. Ефективна система мотивації

Поле СіМ

1. Пропозиція на ринку широкого асортименту кондитерських виробів

2. Докласти зусилля на поширення торгівельної марки по території України

3. Збільшити частку ринку за рахунок гнучкого ціноутворення

4. Здійснити розробку нових видів продукції для нових сегментів споживачів

Поле СіЗ

1. Позиціонування цінової політики підприємства з точки зору високої якості та унікальності продукції

2. Активізація маркетингових заходів для просування торгівельної марки

3. Залучення висококваліфікованого персоналу на основі використання ефективної системи мотивації

4. Пошук вітчизняних постачаль-ників сировини

5. Розробка нових видів продукції з метою стабілізації частки ринку

Слабкі сторони

1. Недостатнє ресурсне забезпечення підприємства

2. Відсутність marketing mix

3. Недосконала структура збуту

4. Недостатній рівень автоматизації виробництва

5. Слабка інноваційна діяльність підприємства

6. Зниження ділової активності

7. Недостатня інвестиційна при-вабливість

8. Переважання елементів регла-ментованості в організаційній культурі

Поле СлМ

1. Використання приросту доходів та фінансових ресурсів підпри-ємства на створення та функціонування системи профе-сійного навчання персоналу

2. Підвищення рівня автоматизації виробництва

3. Розширення збутової мережі шляхом впровадження директ-маркетингу

Поле СлЗ

1. Вирішення проблеми управління витратами підприємства шляхом впровадження бюджеттування

2. Приведення організаційної культури у відповідність стратегії підприємства

3. Удосконалення цінової політики

4. Підвищення інвестиційної привабливості для вирішення проблеми ресурсного забезпечення підприємства

5. Удосконалення маркетингового забезпечення з метою запобігання втрати споживачів та зменшення частки ринку

З метою встановлення зв’язків між можливостями, загрозами, сильними і слабкими сторонами в табл.1.7 сформованао SWOT-матриця.

На кожному з чотирьох полів матриці розглянуті всі можливі парні комбінації між загрозами, можливостями та сильними і слабкими сторонами ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода».

Аналізуючи матрицю SWOT-аналізу ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода», приходимо до висновку, що у підприємства переважають сильні сторони, але ринок створює більше загроз, ніж надає можливостей. В цьому випадку рекомендується стратегія, спрямована на використання сильних сторін для нейтралізації зовнішніх загроз.

ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» може завойовувати окремі ринкові ніші, але більшість зусиль має спрямовуватись на стримування наступу конкурентів і підготовку до активних дій у майбутньому, коли можливості будуть переважати загрози.

Для визначення основних прямих конкурентів ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» побудуємо карту стратегічних груп конкурентів за параметрами «Асортимент продукції"/"Ціна продукції».

Проаналізувавши карту стратегічних груп, можна зробити висновок, що основними прямими конкурентами ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» є ЗАТ «Харківська БФ» (Харківська область) та ЗАТ «Житомирські ласощі» (Житомирська область). Конкурентна боротьба даних підприємств ведеться переважно щодо асортименту та якості продукції.

Для здійснення більш повного конкурентного аналізу слід порівняти окремі параметри функціонування та результати діяльності ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» з його основними конкурентами. Це дасть змогу оцінити становище, що склалося в «стратегічній групі», та визначити слабкі та сильні сторони компанії відносно основних її конкурентів, спрогнозувати можливі варіанти розвитку ситуації, розробити відповідні стратегії посилення позитивних тенденцій та ослаблення негативних.

Проведемо аналіз конкурентів за допомогою матриці конкурентного профілю (табл. 1. 8). При аналізі використана 5-ти бальна шкала.

З наведеної матриці конкурентного профілю можна зробити висновок, що за основними факторами успіху у даній галузі перше місце займає ЗАТ «Харківська БФ», володіючи високими фінансовими можливостями та маючи високу якість продукції.

Друге місце займає ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода», яке має високу якість продукції та асортимент відповідно. Перевагами продукції фабрики (по відношенню до продукції підприємств-конкурентів) є її якість, безпечність та широкий асортимент. Немаловажним фактором успіху є й цінова політика компанії, адже для споживача продукції це досить суттєво.

Таблиця 1.8 Матриця конкурентного профілю ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода»

Ключові фактори успіху

Вагомість фактора

«Лагода»

«Житомирські ласощі»

«Харківська БФ»

Рейтинг

Загальна оцінка

Рейтинг

Загальна оцінка

Рейтинг

Загальна оцінка

1. Частка ринку борошняних кондитерських виробів

0,15

3

0,3

2

0,3

4

0,6

2. Фінансові можливості підприємства

0,05

3

0,15

3

0,15

5

0,25

3. Завоювання рекламного простору (рекламна діяльність)

0,05

2

0,1

2

0,1

5

0,25

4. Якість продукції

0,30

4

1,2

3

0,9

4

1,2

5. Асортимент борошняних кондитерських виробів

0,10

4

0,4

3

0,3

2

0,2

6. Професійний рівень керівників, спеціалістів

0,10

5

0,5

4

0,4

5

0,5

7. Цінова політика

0,25

4

1,0

3

0,75

3,5

0,85

Всього

1,0

х

3,75

х

2,9

х

3,85

Враховуючи наведені дані, підприємство повинно насамперед сконцентрувати зусилля на формуванні умов для підтримки мінімальної собівартості продукції, підвищенні позитивного іміджу, встановленні довготривалих відносин із замовниками.

На сучасному етапі функціонування ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» застосовує на ринку наступні стратегії:

Стратегія продукту: розширення лінійки ТМ сандвічей; оптимізація й відновлення цукрової групи печива (перегляд смаків), впровадження нової лінійки діабетичного «сухого» печива на фруктозі, підготовка виробництва для випуску діабетичного «сухого» печива на стевії.

Стратегія виробництва: збільшення потужностей з виробництва цукрового печива — переведення печі № 3 тільки на цукрову технологію, все затяжне печиво — на лінію № 1; збільшення виробничих потужностей з виробництва сандвіча; збільшення глазуровочних потужностей; збільшення потужностей з виробництва вафель (холодильник), введення на лінії № 1 виробництва «сухого» діабетичного печива.

Стратегія збуту: утримання та збільшення частки ринку в категорії фасованого печива до 11,5%; збільшення прибутку за рахунок нарощування часток якісної й кількісної дистрибуції; перехід на кластерну (фокусовану) форму збуту — розвиток і розмежування каналів збуту. Метою на 2011 рік є вихід у другій половині року на рівень продажів 1500 т вагової продукції й 800 т фасованої продукції на місяць.

Стратегія просування: оптимізація і постійне впровадження інновацій в асортиментний ряд портфеля вагової групи; репозиціювання й оновлення асортиментного ряду у портфелі фасованої групи.

Основними споживачами продукції ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» є великі супермаркети та оптові фірми, що займаються торгівлею кондитерськими виробами. Серед найбільших споживачів можна назвати такі:

супермаркет «Велика Кишеня»;

оптово-роздрібний магазин «Фуршет»;

супермаркет «Сільпо»;

ТОВ «Еко»;

«АТБ маркет»;

ТД «Ліко».

Доставка продукції до них здійснюється, як правило, самовивезенням за попередньо оформленими заявками безпосередньо зі складу.

В ринковій економіці результативність діяльності багато в чому визначається правильністю вибору постачальника та формою здійснення торговельних угод. Найбільша результативність комерційної діяльності спостерігається на підприємствах, які мають довготривалі господарські зв’язки з постачальниками.

Постачання сировини та матеріалів для ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» здійснюється на підставі довгострокових угод з низкою вітчизняних промислових підприємств. Відносини із постачальниками у підприємства в цілому позитивні і цілком сприяють подальшому розвитку бізнесу. Характеристика основних постачальників сировини для ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» наведена в табл. 1.9.

Таблиця 1.9 Характеристика основних постачальників для ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода»

Назва підприємства

Основна продукція, що постачається

Динаміка поставок у натуральному виразі (зміни у % 2010 р. про-ти 2009 р., +, -)

Договірна дисципліна (частка повністю виконаних зобов’язань)

Цінова політика (середній індекс цін у 2010 р. про-ти 2009 р.)

Інші риси

ВАТ «Київмлин»

Борошно

10,2

100,0

1,15

Надійність поставок

Білоцерківський комбінат хлібопродуктів

Борошно

5,5

99,5

1,2

Надання оптових знижок

ДП «Яготинський цукровий завод»

Цукор

15,0

100,0

1,056

Надійність поставок

ВАТ «Кагарлицький цукровий завод

Цукор

13,2

100,0

1,063

Надійність поставок

Пологівський олійноекстракційний завод

Олія

36,4

100,0

1,15

Відома торгова марка

ВАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат»

Олія

10,0

99,9

1,16

Надання оптових знижок

ВАТ «Sintez», м. Борислав Львівської області

Лецитин

5,5

95,0

1,2

Надання оптових знижок

ДП «Артемсіль»

Сіль кухонна

12,5

100,0

1,05

Надійність поставок

ВАТ «Лисичанська сода»

Сода харчова

20,5

100,0

1,05

Надійність поставок

1.3 Проектний офіс в складі підприємства як сучасний інструмент вирішення проблем конкурентоспроможного розвитку ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода»

Конкурентна стратегія ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода» — «виграш за рахунок найнижчих виробничих витрат» вимагає інноваційного розвитку виробництва та впровадження передових матеріало- та енергозберігаючих технологій. Це потребує повномасштабного впровадження на підприємстві нового стилю менеджменту — «управління проектами».

Управління проектами — як окремими, так і зв’язаними (програмами), а також сукупністю проектів (портфелем) — сьогодні є однією з ключових компетенцій бізнес-менеджменту поряд з такими його складовими, як управління фінансами, управління ланцюгами поставок, управління персоналом тощо. Адже саме за допомогою реалізації проектів компанії будь-яких розмірів та профілів діяльності перетворюють свої цілі на реальність [29].

Система управління проектами — це сукупність процедур, підходів та інструментів, які дають змогу успішно реалізовувати проекти, а саме [30]:

· методологія та підходи до якісного відбору проектів, які будуть реалізовуватися;

· методологія (стандарти) управління проектами, програмами та портфелем;

· процедури реалізації проектів, пов’язані з іншими процедурами діяль-ності організації;

· структура, необхідна і достатня для реалізації проектів;

· фінансові моделі, які дають змогу вести облік фактичних затрат і доходів (якщо це важливо для конкретної компанії) по проектах і програмах, а також прогнозувати фінансові показники;

· IT-інфраструктура, необхідна для здійснення всієї проектної діяльнос-ті (ініціація, планування, реалізація, контроль і закриття проектів);

· персонал, підготовлений до управління проектами і програмами.

Офіс управління проектом може існувати в будь-якій організаційній структурі, у тому числі в функціональнійякою є виробнича структура ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода».

Проектний офіс — це реальна або віртуальна організаційна структура, вся діяльність, який спрямована на побудову, упорядочивание й розвиток проектної діяльності в компанії.

Організація проектного офісу (Project Management Office — PMO) забезпе-чує вирішення наступних задач [35]:

— Інформаційна підтримка управління ресурсами проекту і формування звітності про виконання планів:

— Підтримка системи планування ресурсів.

— Підтримка системи обліку робочого часу.

— Консолідація даних про використання фінансових, трудових і матеріальних ресурсів.

— Підтримка системи формування звітів про виконання планів проекту і ефективності використання ресурсів.

— Підтримка колективної роботи з початковими, проміжними і підсум-ковими проектними документами:

— Автоматизація перетворення початкових документів з паперової фор-ми на електронну.

— Отримання початкової проектної інформації із зовнішніх джерел.

— Зберігання електронних форм початкових документів на доступних для членів проектної команди носіях.

— Автоматизація робочих місць учасників проектної команди.

— Зберігання і обмін проміжною проектною інформацією усередині проектної команди.

— Обмін проміжною проектною інформацією із зовнішніми по відношенню проектної команди суб'єктами.

— Управління версіями проміжних і підсумкових документів.

— Забезпечення інформаційної безпеки і розмежування прав доступу до інформації.

— Формування бази знань проекту:

— Накопичення і зберігання інформації про виконання проекту.

— Формування бази знань проектної групи — аналіз накопиченої інформації і висновків про діяльність проектної групи (систематизація позитивного і негативного досвіду).

— Надання учасникам проектної групи доступу до бази знань цього проекту і попередніх проектів.

Основні функції корпоративного офісу керування проектами [18]:

1. Розробка, документування й зберігання корпоративних стандартів і методик по керуванню проектами.

2. Оцінка ресурсів — аналіз і прогнозування ресурсів, вартості проекту і його строків, дозвіл ресурсних конфліктів.

3. Планування проектів, на основі формування корпоративної Бази знань по проектах.

4. Консультаційний центр по керуванню проектами.

5. Центр контролю й аналізу проектів.

В організаціях, де впроваджене мультипроектне управління (загальне управління ресурсами організації, задіяними в різних проектах), проектний офіс служить штабом такого управління.

Типовими підрозділами проектного офісу є [18]:

— аналітичний центр, в якому ведуться комп’ютерні моделі проектів;

— архів, у якому ведуться архіви проектної документації;

— методологічний центр, у якому розробляються стандарти управління проектами в організації, бази даних характеристик типових операцій і призначень, а також типових проектних рішень.

На підприємствах, які характеризуються жорсткою ієрархічною органі-заційною структурою (аналогчною ПрАТ Кондитерська фабрика «Лагода»), введення корпоративної системи управління проектами зустрічається зі складностями, які зумовлюються протиріччями між управлінням операційною діяльністю, що забезпечується певною організаційною структурою, і управлінням проектами, яке вимагає зміни організаційної структури.

Проведення повної реорганізації не завжди можливе. Одним із рішень такої проблеми є створення трирівневої корпоративної системи управління проектами, яка має узгодити подібні протиріччя.

Під корпоративною системою управління проектами (КСУП) розуміється набір методологій, методів, інструментів і процедур, що використовуються для управління проектом або їхньою сукупністю, а також ряд процесів і пов’язаних з ними функцій, об'єднаних в єдину цілеспрямовану систему [23].

Призначенням КСУП є надання менеджменту всіх рівнів якісної (змістовної, актуальної, достовірної та ін.) інформації для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень. До функціональних елементів комплексної системи управління проектами підприємства (КСУП) відносяться (див. рис. 1. 13): Проектний офіс (ПрОф), групи координації проектів (ГКП), групи управління проектами (ГУП).

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой