Вибір схеми видачі потужності електростанції типу АЕС

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Физика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ:

ВИБІР СХЕМИ ВИДАЧІ ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ТИПУ АЕС

Cодержание

 • 1. Вихідні дані завдання
 • 2. Розподіл генераторів між РУ ВН і РУ СН
 • 3. Вибір генераторів і блокових трансформаторів
 • 4. Вибір АТ
 • 5. Визначення втрат у трансформаторах блоків і АТ
 • 6. Вибір провідників для ЛЕП на РУ-330 кВ і РУ-750 кВ
 • 7. Кількість з'єднань на РУ-330 кВ і РУ-750 кВ
 • 8. Вибір варіантів схем РУ всіх напруг
 • 9. Техніко-економічний аналіз варіантів схем
 • 9.1 Визначення втрат електроенергії від потоків відмов елементів схем РУ СН
 • 9.2 Техніко-економічне зіставлення варіантів розглянутих схем
 • Література

1. Вихідні дані завдання

 • Виконати техніко-економічне зіставлення схем.
  • Вихідні дані завдання зведені в таблицю № 1.
  • Тип електростанції й число встановлених на ній генераторів

   Дані РУ вищої напруги

   Дані РУ середньої напруги

   напруга, кВ

   потужність к.з. від системи, МВА

   Напряже

   ние, кВ

   навантаження, МВт

   потужність к.з. від системи, МВА

   АЕС 71 000 МВт

   750

   14 000

   330

   3800/3200

   12 000

   Кількість ЛЕП на напругу 750 кВ (4, довжиною 300 км.

   Кількість ЛЕП на напругу 330 кВ (5, довжиною 30 км.

   Час використання максимального навантаження Тнагр. мах=6000 годин.

   Час використання встановленої потужності генераторів Тг. вуст. =7200 годин. Максимальна активна потужність, що віддається в енергосистему (7000 Мвт.

   2. Розподіл генераторів між РУ ВН і РУ СН

   Схема видачі потужності визначає розподіл генераторів між РУ різних напруг, трансформаторний і автотрансформаторний зв’язок між РУ, спосіб з'єднання генераторів із блоковими: трансформаторами, точки підключення резервних трансформаторів власних потреб.

   Звичайно до РУ середньої напруги (СН) підключається стільки генераторів, скільки необхідно, щоб покрити навантаження в максимальному режимі.

   Інші підключаються до РУ вищої напруги (ВН), тобто:

   nг-сн = Рнг max / Рг = 3800/1000 4

   де: Рнг max — максимальне навантаження РУ СН; Рг — потужність одного генератора; nг-сн — число генераторів, підключених до РУ СН.

   3. Вибір генераторів і блокових трансформаторів

   Згідно завдання вибираємо генератори проектованої станції (вибираються по активній потужності):

   Вибираємо по (Л. 3) генератор ТВВ-1000−4

   Генератор

   Ном. частота обертання, про/хв

   Номінальна потужність

   Ном. напруга, кВ

   Cos ном.

   Ном. струм, кА

   х"

   Та

   S, МВА

   Р, МВт

   ТВВ-1000−4

   1500

   1111

   1000

   24

   0,9

   26,73

   0,324

   0,25

   Згідно завдання вибираємо по (Л. 3) блокові трансформатори:

   Sбл. расч. = 1,05 Sг = 1,05 1111 = 1166,55 МВА

   По літературі (3) вибираємо ОРЦ-417 000/750 і ТЦ-1 250 000/330

   Тип трансформатора

   Sн, МВА

   Рхх, кВт

   Рк, кВт

   НН, кВ

   uквн-нн, %

   uксн-нн, %

   Iхх

   ОРЦ 417 000/750

   3 417

   3 320

   3 800

   24

   14

   45

   0,35

   ТЦ 1 250 000/330

   1250

   500

   2800

   24

   14,5

   -

   0,55

   4. Вибір АТ

   Вихідні дані для розрахунку наведені в таблиці № 1.

   Повна потужність генератора Sг дорівнює:

   Sг = Рг / cos = 1000 / 0,9 = 1111 МВА

   Тому що навантаження власних потреб (с.н.) Sсн не задані, то задаємо її самі з розрахунку 4−6% від потужності генератора:

   Sсн = Sг 5% / 100% = 1111 5% / 100% = 55,55 МВА

   Максимальна повна потужність РУ СН:

   Sн max = Р Снmax / cos = 3800 / 0,85 = 4470,59 МВА

   Мінімальна повна потужність РУ СН:

   Sнг min = Р Сн min / cos = 3200 / 0,85 = 3764,7 МВА

   Розглянемо два варіанти схем:

   Рис. 1 3 блоки на СН і 4 блоки на ВН

   Розглядаємо 1-й варіант: 3 блоки на СН і 4 блоки на ВН.

   SП min = SГсн — Sнг min — Sсн = 3333 — 3764,7 — 166,65 = - 598,35 МВА

   SП max = Sн max — SГсн + Sсн = 4470,59 — 3333 + 166,65 = 1304,24 МВА

   Sпа = Sн max — (SГсн — Sг1) + Sсн = 4470,59 — (3333 — 1111) + 166,65 = 2415,24 МВА

   де:

   Sсн — потужність власних потреб;

   Sг1 — потужність одного генератора;

   SП min — мінімальна потужність перетікань РУ СН РУ ВН;

   SП max — максимальна потужність перетікань РУ СН РУ ВН;

   Sпа — потужність перетікань РУ СН РУ ВН при відключенні одного блоку;

   SГсн — сумарна потужність генераторів на СН;

   Sнг min — мінімальна потужність навантаження на генератори СН;

   Sн max — максимальна потужність навантаження на генератори СН.

   Розглядаємо 2-й варіант: 4 блоки на СН і 3 блоки на ВН.

   SП min = SГсн — Sнг min — Sсн = 4444 — 3764,7 — 222,2 = 457,1 МВА

   SП max = Sн max — SГсн + Sсн = 4470,59 — 4444 + 222,2 = 248,79 МВА

   Sпа = Sн max — (SГсн — Sг1) + Sсн = 4470,59 — (4444 — 1111) + 222,2 = 1359,79 МВА

   Рис. 1 4 блоки на СН і 3 блоки на ВН

   Вибираємо 2-й варіант: 4 блоки на СН і 3 блоки на ВН, тому що згідно розрахунку в другому варіанті максимальні потужності перетікань РУ СН (РУ ВН в аварійному режимі (відключення одного блоку) виявилися нижче майже вдвічі за значенням стосовно першого варіанта, що спричиняється вибір АТ з Л.3.

   Розраховуємо потужність АТ:

   SаТ расч. = 1359,79 МВА

   По літературі (3) вибираємо 1 групу однофазних АТ: АОДЦТН-417 000/750/330

   Sн = 3 417 МВА; ВН = 750/ кВ; СН = 330/ кВ

   5. Визначення втрат у трансформаторах блоків і АТ

   Визначаємо втрати в автотрансформаторі.

   Величина втрат у трифазній групі однофазних двох обмотувальних трансформаторів визначається по формулі:

   Мвт (ч/рік

   де:

   n — число паралельно працюючих трансформаторів;

   Sn — номінальна потужність трансформатора;

   Snmax — максимальне навантаження трансформатора за графіком;

   Рхх, Ркз — втрати потужності одного трансформатора потужністю Sn;

   ТГ — число годин використання потужності (7200 годин);

   max — час найбільших втрат (1% від ТГ).

   Визначаємо втрати в трансформаторах блоку:

   Величина втрат у трифазному двох обмотувальному трансформаторі визначається по формулі:

   на напругу 330 кВ:

   Мвт (ч/рік) на напругу 750 кВ:

   Мвт (ч/рік

   6. Вибір провідників для ЛЕП на РУ-330 кВ і РУ-750 кВ

   Вибір провідників для ЛЕП на РУ-330 кВ:

   де: n — кількість ліній.

   По Л.3 вибираємо провідник АС 400/51

   Iдоп. = 835 А.

   Вибір провідників для ЛЕП на РУ-750 кВ:

   де: n — кількість ліній.

   По Л.3 вибираємо провідник АС 400/51

   Iдоп. = 835 А.

   7. Кількість з'єднань на РУ-330 кВ і РУ-750 кВ

   У виді того, що групи РТСН живляться від ОРУ-330 і 150 кВ Запорізької ТЕС, що перебуває в 2-х км від АЕС, то на РУ-330 кВ і РУ-750 кВ АЕС ми їх не враховуємо.

   Кіл-сть з'єднань на РУ 750 кВ:

   n = nЛЭП + nг + nпртсн + nсекц. + nат = 4 + 3 + 0 + 0 + 1 = 8

   Кіл-У з'єднань на РУ 330 кВ:

   n = nЛЭП + nг + nпртсн + nсекц. + nат = 5 + 4 + 0 + 0 + 1 = 10

   8. Вибір варіантів схем РУ всіх напруг

   Схеми розподільних пристроїв (РУ) підвищених напруг електричних станцій вибираються по номінальній напрузі, числу приєднань, призначенню й відповідальності РУ в енергосистемі, а також з урахуванням схеми прилягаючої мережі, черговості й перспективи розширення.

   Схеми РУ напругою 35 — 750 кВ повинні виконаються з урахуванням вимог і норм технологічного проектування.

   При наявності декількох варіантів схем задовольняючих перерахованим вище вимогам перевага віддається:

   — більше простому й економічному варіанту;

   — варіанту, по якому потрібне найменша кількість операцій з вимикачами, а роз'єднувачами РУ підвищеної напруги при режимних перемиканнях виводу в ремонт окремих ланцюгів і при відключенні ушкоджених ділянок в аварійних режимах.

   Розглянемо основні види схем, застосовувані в схемах РУ330/750 кВ.

   Схема № 1. Схема із двома системами шин і трьома вимикачами на два ланцюги (3/2).

   Схема із двома системами шин і трьома вимикачами на два ланцюги (сх. 1). У розподільних пристроях 330 — 750 кВ застосовується схема із двома системами шин і трьома вимикачами на два ланцюги. Кожне приєднання включене через два вимикачі В нормальному режимі всі вимикачі включені, обидві системи шин перебувають під напругою Для ревізії будь-якого вимикача відключають його й роз'єднувачі, установлені по обох сторони вимикача Кількість операцій для виводу в ревізію — мінімальне, роз'єднувачі служать тільки для відділення вимикача при ремонті, ніяких оперативних перемиканні ними не роблять Достоїнства розглянутої схеми:

   — при ревізії будь-якого вимикача всі приєднання залишаються в роботі;

   — висока надійність схеми;

   — випробування вимикачів виробляється без операцій з роз'єднувачами. Ремонт шин, очищення ізоляторів, ревізія шинних роз'єднувачів виробляються без порушення роботи ланцюгів;

   — кількість необхідних операцій роз'єднувачами в плині року для виводу в ревізію по черзі всіх вимикачів, роз'єднувачів і збірних шин значно менше, ніж у схемі із двома робітниками й обхідний системами шин.

   Розглянута схема:

   — відключення КЗ на лінії двома вимикачами, що збільшує загальну кількість ревізій вимикачів;

   — подорожчання конструкції РУ при непарному числі приєднань, тому що один ланцюг повинна приєднуватися через два вимикачі;

   — зниження надійності схеми, якщо кількість ліній не відповідає числу трансформаторів. У цьому випадку до одного ланцюжка із трьох вимикачів приєднуються два однойменних елементи, тому можливо аварійне відключення одночасно двох ліній;

   — ускладнення релейного захисту;

   — збільшення кількості вимикачів у схемі.

   Схема № 2. Схема із двома системами шин і чотирма вимикачами на три ланцюги.

   Схема із двома системами шин і із чотирма вимикачами на три приєднання (сх. 2). Найкращі показники схема має, якщо число ліній в 2 рази менше або більше числа трансформаторів.

   Достоїнства схеми:

   — схема 4/3 вимикача на приєднання має всі достоїнства властивій полуторній схемі;

   — схема більше економічна в порівнянні з полуторною схемою (1,33 вимикача на приєднання замість 1,5);

   — секціонування збірних шин потрібно тільки при 15 приєднаннях і більше;

   — надійність схеми практично не знижується, якщо до одного ланцюжка будуть приєднані дві лінії й один трансформатор замість двох трансформаторів і однієї лінії;

   — конструкція ОРУ за розглянутою схемою досить економічна й зручна в обслуговуванні.

   9. Техніко-економічний аналіз варіантів схем

   9.1 Визначення втрат електроенергії від потоків відмов елементів схем РУ СН

   Розрахунок робимо за допомогою комп’ютерної програми, розробленої випускником УІПА 2000 року Путиліним О.М.

   Розрахунок показників надійності головної схеми РУ СН (3/2)

   Тип станції - АЕС; Uном, кВ — 330; Топ, год — 2,0

   Устаткування

   Параметр потоку відмов,

   1/рік

   Час після відмови Тв, ч.

   Час на пл. ремонт Тр,

   ч/рік

   Вимикачі

   0,2500

   75

   271

   Система шин

   0,0130

   5

   3

   Отримано результати для вимикачів і систем шин:

   Відмова

   У період

   ремонту

   W, 1/рік

   ОП/Тв

   ОВ

   Wтиж. ,

   МВт год

   B1

   0,13 000

   l1/0,5

   B2 B4 B7 B10 B13

   52,9

   B2

   0,13 000

   (l1) b1/16

   B1 B3

   2116,4

   B3

   0,13 000

   b1/16

   B2 B6 B9 B12 B15

   2116,4

   B4

   0,13 000

   b2/16

   B5 B1 B7 B10 B13

   2116,4

   B5

   0,13 000

   (l2) b2/16

   B4 B6

   2116,4

   B6

   0,13 000

   l2/0,5

   B5 B3 B9 B12 B15

   52,9

   B7

   0,13 000

   l3/0,5

   B8 B1 B4 B10 B13

   52,9

   B8

   0,13 000

   (l3) b3/16

   B7 B9

   2116,4

   B9

   0,13 000

   b3/16

   B8 B3 B6 B12 B15

   2116,4

   B10

   0,13 000

   b4/16

   B11 B1 B4 B7 B13

   2116,4

   B11

   0,13 000

   (l4) b4/16

   B10 B12

   2116,4

   B12

   0,13 000

   l4/0,5

   B11 B3 B6 B9 B15

   52,9

   B13

   0,13 000

   l5/0,5

   B14 B1 B4 B7 B10

   52,9

   B14

   0,13 000

   l5/0,5 a1/0,5

   B13 B15

   52,9

   B15

   0,13 000

   (a1)

   B14 B3 B6 B9 B12

   0,0

   1СШ

   0,3 500

   B1 B4 B7 B10 B13

   0,0

   2СШ

   0,3 500

   B3 B6 B9 B12 B15

   0,0

   B1

   B2

   0,770

   l1/75

   B4 B7 B10 B13

   464,0

   B1

   B3

   0,770

   (l1) b1/16

   B2 B4 B7 B10 B13

   123,7

   B1

   B4

   0,770

   l1/0,5

   B2 B7 B10 B13

   3,1

   B1

   B5

   0,770

   (l1) b2/25

   B2 B4 B7 B10 B13

   193,4

   B1

   B6

   0,770

   l1/0,5

   B2 B4 B7 B10 B13

   3,1

   B1

   B7

   0,770

   l1/0,5

   B2 B4 B10 B13

   3,1

   B1

   B8

   0,770

   l1/0,5 l3/25

   B2 B4 B7 B10 B13

   157,8

   B1

   B9

   0,770

   l1/0,5

   B2 B4 B7 B10 B13

   3,1

   B1

   B10

   0,770

   l1/0,5

   B2 B4 B7 B13

   3,1

   B1

   B11

   0,770

   (l1) b4/25

   B2 B4 B7 B10 B13

   193,4

   B1

   B12

   0,770

   l1/0,5

   B2 B4 B7 B10 B13

   3,1

   B1

   B13

   0,770

   l1/0,5

   B2 B4 B7 B10

   3,1

   B1

   B14

   0,770

   l1/0,5 l5/25

   B2 B4 B7 B10 B13

   157,8

   B1

   B15

   0,770

   l1/0,5

   B2 B4 B7 B10 B13

   3,1

   B2

   B1

   0,770

   b1/16 l1/59

   B3

   488,8

   B2

   B3

   0,770

   (l1) b1/75

   B1

   580,1

   B2

   B4

   0,770

   (l1) b1/16

   B1 B3

   123,7

   B2

   B5

   0,770

   (l1) b1/16

   B1 B3

   123,7

   B2

   B6

   0,770

   (l1) b1/16

   B1 B3

   123,7

   B2

   B7

   0,770

   (l1) b1/16

   B1 B3

   123,7

   B2

   B8

   0,770

   (l1) b1/16

   B1 B3

   123,7

   B2

   B9

   0,770

   (l1) b1/16

   B1 B3

   123,7

   B2

   B10

   0,770

   (l1) b1/16

   B1 B3

   123,7

   B2

   B11

   0,770

   (l1) b1/16

   B1 B3

   123,7

   B2

   B12

   0,770

   (l1) b1/16

   B1 B3

   123,7

   B2

   B13

   0,770

   (l1) b1/16

   B1 B3

   123,7

   B2

   B14

   0,770

   (l1) b1/16

   B1 B3

   123,7

   B2

   B15

   0,770

   (l1) b1/16

   B1 B3

   123,7

   B3

   B1

   0,770

   b1/16

   B2 B6 B9 B12 B15

   123,7

   B3

   B2

   0,770

   b1/75

   B6 B9 B12 B15

   580,1

   B3

   B4

   0,770

   b1/16

   B2 B6 B9 B12 B15

   123,7

   B3

   B5

   0,770

   b1/16 l2/9

   B2 B6 B9 B12 B15

   179,4

   B3

   B6

   0,770

   b1/16

   B2 B9 B12 B15

   123,7

   B3

   B7

   0,770

   b1/16

   B2 B6 B9 B12 B15

   123,7

   B3

   B8

   0,770

   b1/16 b3/25

   B2 B6 B9 B12 B15

   317,1

   B3

   B9

   0,770

   b1/16

   B2 B6 B12 B15

   123,7

   B3

   B10

   0,770

   b1/16

   B2 B6 B9 B12 B15

   123,7

   B3

   B11

   0,770

   b1/16 l4/9

   B2 B6 B9 B12 B15

   179,4

   B3

   B12

   0,770

   b1/16

   B2 B6 B9 B15

   123,7

   B3

   B13

   0,770

   b1/16

   B2 B6 B9 B12 B15

   123,7

   B3

   B14

   0,770

   b1/16 (a1)

   B2 B6 B9 B12 B15

   123,7

   B3

   B15

   0,770

   b1/16

   B2 B6 B9 B12

   123,7

   B4

   B1

   0,770

   b2/16

   B5 B7 B10 B13

   123,7

   B4

   B2

   0,770

   b2/16 l1/9

   B5 B1 B7 B10 B13

   179,4

   B4

   B3

   0,770

   b2/16

   B5 B1 B7 B10 B13

   123,7

   B4

   B5

   0,770

   b2/75

   B1 B7 B10 B13

   580,1

   B4

   B6

   0,770

   b2/16 (l2)

   B5 B1 B7 B10 B13

   123,7

   B4

   B7

   0,770

   b2/16

   B5 B1 B10 B13

   123,7

   B4

   B8

   0,770

   b2/16 l3/9

   B5 B1 B7 B10 B13

   179,4

   B4

   B9

   0,770

   b2/16

   B5 B1 B7 B10 B13

   123,7

   B4

   B10

   0,770

   b2/16

   B5 B1 B7 B13

   123,7

   B4

   B11

   0,770

   b2/16 b4/25

   B5 B1 B7 B10 B13

   317,1

   B4

   B12

   0,770

   b2/16

   B5 B1 B7 B10 B13

   123,7

   B4

   B13

   0,770

   b2/16

   B5 B1 B7 B10

   123,7

   B4

   B14

   0,770

   b2/16 l5/9

   B5 B1 B7 B10 B13

   179,4

   B4

   B15

   0,770

   b2/16

   B5 B1 B7 B10 B13

   123,7

   B5

   B1

   0,770

   (l2) b2/16

   B4 B6

   123,7

   B5

   B2

   0,770

   (l2) b2/16

   B4 B6

   123,7

   B5

   B3

   0,770

   (l2) b2/16

   B4 B6

   123,7

   B5

   B4

   0,770

   (l2) b2/75

   B6

   580,1

   B5

   B6

   0,770

   b2/16 l2/59

   B4

   488,8

   B5

   B7

   0,770

   (l2) b2/16

   B4 B6

   123,7

   B5

   B8

   0,770

   (l2) b2/16

   B4 B6

   123,7

   B5

   B9

   0,770

   (l2) b2/16

   B4 B6

   123,7

   B5

   B10

   0,770

   (l2) b2/16

   B4 B6

   123,7

   B5

   B11

   0,770

   (l2) b2/16

   B4 B6

   123,7

   B5

   B12

   0,770

   (l2) b2/16

   B4 B6

   123,7

   B5

   B13

   0,770

   (l2) b2/16

   B4 B6

   123,7

   B5

   B14

   0,770

   (l2) b2/16

   B4 B6

   123,7

   B5

   B15

   0,770

   (l2) b2/16

   B4 B6

   123,7

   B6

   B1

   0,770

   l2/0,5

   B5 B3 B9 B12 B15

   3,1

   B6

   B2

   0,770

   (l2) b1/25

   B5 B3 B9 B12 B15

   193,4

   B6

   B3

   0,770

   l2/0,5

   B5 B9 B12 B15

   3,1

   B6

   B4

   0,770

   l2/0,5

   B5 B3 B9 B12 B15

   3,1

   B6

   B5

   0,770

   l2/75

   B3 B9 B12 B15

   464,0

   B6

   B7

   0,770

   l2/0,5

   B5 B3 B9 B12 B15

   3,1

   B6

   B8

   0,770

   (l2) b3/25

   B5 B3 B9 B12 B15

   193,4

   B6

   B9

   0,770

   l2/0,5

   B5 B3 B12 B15

   3,1

   B6

   B10

   0,770

   l2/0,5

   B5 B3 B9 B12 B15

   3,1

   B6

   B11

   0,770

   l2/0,5 l4/25

   B5 B3 B9 B12 B15

   157,8

   B6

   B12

   0,770

   l2/0,5

   B5 B3 B9 B15

   3,1

   B6

   B13

   0,770

   l2/0,5

   B5 B3 B9 B12 B15

   3,1

   B6

   B14

   0,770

   l2/0,5 a1/0,5

   B5 B3 B9 B12 B15

   3,1

   B6

   B15

   0,770

   l2/0,5

   B5 B3 B9 B12

   3,1

   B7

   B1

   0,770

   l3/0,5

   B8 B4 B10 B13

   3,1

   B7

   B2

   0,770

   l3/0,5 l1/25

   B8 B1 B4 B10 B13

   157,8

   B7

   B3

   0,770

   l3/0,5

   B8 B1 B4 B10 B13

   3,1

   B7

   B4

   0,770

   l3/0,5

   B8 B1 B10 B13

   3,1

   B7

   B5

   0,770

   (l3) b2/25

   B8 B1 B4 B10 B13

   193,4

   B7

   B6

   0,770

   l3/0,5

   B8 B1 B4 B10 B13

   3,1

   B7

   B8

   0,770

   l3/75

   B1 B4 B10 B13

   464,0

   B7

   B9

   0,770

   (l3) b3/16

   B8 B1 B4 B10 B13

   123,7

   B7

   B10

   0,770

   l3/0,5

   B8 B1 B4 B13

   3,1

   B7

   B11

   0,770

   (l3) b4/25

   B8 B1 B4 B10 B13

   193,4

   B7

   B12

   0,770

   l3/0,5

   B8 B1 B4 B10 B13

   3,1

   B7

   B13

   0,770

   l3/0,5

   B8 B1 B4 B10

   3,1

   B7

   B14

   0,770

   l3/0,5 l5/25

   B8 B1 B4 B10 B13

   157,8

   B7

   B15

   0,770

   l3/0,5

   B8 B1 B4 B10 B13

   3,1

   B8

   B1

   0,770

   (l3) b3/16

   B7 B9

   123,7

   B8

   B2

   0,770

   (l3) b3/16

   B7 B9

   123,7

   B8

   B3

   0,770

   (l3) b3/16

   B7 B9

   123,7

   B8

   B4

   0,770

   (l3) b3/16

   B7 B9

   123,7

   B8

   B5

   0,770

   (l3) b3/16

   B7 B9

   123,7

   B8

   B6

   0,770

   (l3) b3/16

   B7 B9

   123,7

   B8

   B7

   0,770

   b3/16 l3/59

   B9

   488,8

   B8

   B9

   0,770

   (l3) b3/75

   B7

   580,1

   B8

   B10

   0,770

   (l3) b3/16

   B7 B9

   123,7

   B8

   B11

   0,770

   (l3) b3/16

   B7 B9

   123,7

   B8

   B12

   0,770

   (l3) b3/16

   B7 B9

   123,7

   B8

   B13

   0,770

   (l3) b3/16

   B7 B9

   123,7

   B8

   B14

   0,770

   (l3) b3/16

   B7 B9

   123,7

   B8

   B15

   0,770

   (l3) b3/16

   B7 B9

   123,7

   B9

   B1

   0,770

   b3/16

   B8 B3 B6 B12 B15

   123,7

   B9

   B2

   0,770

   b3/16 b1/25

   B8 B3 B6 B12 B15

   317,1

   B9

   B3

   0,770

   b3/16

   B8 B6 B12 B15

   123,7

   B9

   B4

   0,770

   b3/16

   B8 B3 B6 B12 B15

   123,7

   B9

   B5

   0,770

   b3/16 l2/9

   B8 B3 B6 B12 B15

   179,4

   B9

   B6

   0,770

   b3/16

   B8 B3 B12 B15

   123,7

   B9

   B7

   0,770

   b3/16

   B8 B3 B6 B12 B15

   123,7

   B9

   B8

   0,770

   b3/75

   B3 B6 B12 B15

   580,1

   B9

   B10

   0,770

   b3/16

   B8 B3 B6 B12 B15

   123,7

   B9

   B11

   0,770

   b3/16 l4/9

   B8 B3 B6 B12 B15

   179,4

   B9

   B12

   0,770

   b3/16

   B8 B3 B6 B15

   123,7

   B9

   B13

   0,770

   b3/16

   B8 B3 B6 B12 B15

   123,7

   B9

   B14

   0,770

   b3/16 (a1)

   B8 B3 B6 B12 B15

   123,7

   B9

   B15

   0,770

   b3/16

   B8 B3 B6 B12

   123,7

   B10

   B1

   0,770

   b4/16

   B11 B4 B7 B13

   123,7

   B10

   B2

   0,770

   b4/16 l1/9

   B11 B1 B4 B7 B13

   179,4

   B10

   B3

   0,770

   b4/16

   B11 B1 B4 B7 B13

   123,7

   B10

   B4

   0,770

   b4/16

   B11 B1 B7 B13

   123,7

   B10

   B5

   0,770

   b4/16 b2/25

   B11 B1 B4 B7 B13

   317,1

   B10

   B6

   0,770

   b4/16

   B11 B1 B4 B7 B13

   123,7

   B10

   B7

   0,770

   b4/16

   B11 B1 B4 B13

   123,7

   B10

   B8

   0,770

   b4/16 l3/9

   B11 B1 B4 B7 B13

   179,4

   B10

   B9

   0,770

   b4/16

   B11 B1 B4 B7 B13

   123,7

   B10

   B11

   0,770

   b4/75

   B1 B4 B7 B13

   580,1

   B10

   B12

   0,770

   b4/16 (l4)

   B11 B1 B4 B7 B13

   123,7

   B10

   B13

   0,770

   b4/16

   B11 B1 B4 B7

   123,7

   B10

   B14

   0,770

   b4/16 l5/9

   B11 B1 B4 B7 B13

   179,4

   B10

   B15

   0,770

   b4/16

   B11 B1 B4 B7 B13

   123,7

   B11

   B1

   0,770

   (l4) b4/16

   B10 B12

   123,7

   B11

   B2

   0,770

   (l4) b4/16

   B10 B12

   123,7

   B11

   B3

   0,770

   (l4) b4/16

   B10 B12

   123,7

   B11

   B4

   0,770

   (l4) b4/16

   B10 B12

   123,7

   B11

   B5

   0,770

   (l4) b4/16

   B10 B12

   123,7

   B11

   B6

   0,770

   (l4) b4/16

   B10 B12

   123,7

   B11

   B7

   0,770

   (l4) b4/16

   B10 B12

   123,7

   B11

   B8

   0,770

   (l4) b4/16

   B10 B12

   123,7

   B11

   B9

   0,770

   (l4) b4/16

   B10 B12

   123,7

   B11

   B10

   0,770

   (l4) b4/75

   B12

   580,1

   B11

   B12

   0,770

   b4/16 l4/59

   B10

   488,8

   B11

   B13

   0,770

   (l4) b4/16

   B10 B12

   123,7

   B11

   B14

   0,770

   (l4) b4/16

   B10 B12

   123,7

   B11

   B15

   0,770

   (l4) b4/16

   B10 B12

   123,7

   B12

   B1

   0,770

   l4/0,5

   B11 B3 B6 B9 B15

   3,1

   B12

   B2

   0,770

   (l4) b1/25

   B11 B3 B6 B9 B15

   193,4

   B12

   B3

   0,770

   l4/0,5

   B11 B6 B9 B15

   3,1

   B12

   B4

   0,770

   l4/0,5

   B11 B3 B6 B9 B15

   3,1

   B12

   B5

   0,770

   l4/0,5 l2/25

   B11 B3 B6 B9 B15

   157,8

   B12

   B6

   0,770

   l4/0,5

   B11 B3 B9 B15

   3,1

   B12

   B7

   0,770

   l4/0,5

   B11 B3 B6 B9 B15

   3,1

   B12

   B8

   0,770

   (l4) b3/25

   B11 B3 B6 B9 B15

   193,4

   B12

   B9

   0,770

   l4/0,5

   B11 B3 B6 B15

   3,1

   B12

   B10

   0,770

   l4/0,5

   B11 B3 B6 B9 B15

   3,1

   B12

   B11

   0,770

   l4/75

   B3 B6 B9 B15

   464,0

   B12

   B13

   0,770

   l4/0,5

   B11 B3 B6 B9 B15

   3,1

   B12

   B14

   0,770

   l4/0,5 a1/0,5

   B11 B3 B6 B9 B15

   3,1

   B12

   B15

   0,770

   l4/0,5

   B11 B3 B6 B9

   3,1

   B13

   B1

   0,770

   l5/0,5

   B14 B4 B7 B10

   3,1

   B13

   B2

   0,770

   l5/0,5 l1/25

   B14 B1 B4 B7 B10

   157,8

   B13

   B3

   0,770

   l5/0,5

   B14 B1 B4 B7 B10

   3,1

   B13

   B4

   0,770

   l5/0,5

   B14 B1 B7 B10

   3,1

   B13

   B5

   0,770

   (l5) b2/25

   B14 B1 B4 B7 B10

   193,4

   B13

   B6

   0,770

   l5/0,5

   B14 B1 B4 B7 B10

   3,1

   B13

   B7

   0,770

   l5/0,5

   B14 B1 B4 B10

   3,1

   B13

   B8

   0,770

   l5/0,5 l3/25

   B14 B1 B4 B7 B10

   157,8

   B13

   B9

   0,770

   l5/0,5

   B14 B1 B4 B7 B10

   3,1

   B13

   B10

   0,770

   l5/0,5

   B14 B1 B4 B7

   3,1

   B13

   B11

   0,770

   (l5) b4/25

   B14 B1 B4 B7 B10

   193,4

   B13

   B12

   0,770

   l5/0,5

   B14 B1 B4 B7 B10

   3,1

   B13

   B14

   0,770

   l5/75

   B1 B4 B7 B10

   464,0

   B13

   B15

   0,770

   l5/0,5 a1/0,5

   B14 B1 B4 B7 B10

   3,1

   B14

   B1

   0,770

   l5/0,5 a1/0,5

   B13 B15

   3,1

   B14

   B2

   0,770

   l5/0,5 a1/0,5

   B13 B15

   3,1

   B14

   B3

   0,770

   l5/0,5 a1/0,5

   B13 B15

   3,1

   B14

   B4

   0,770

   l5/0,5 a1/0,5

   B13 B15

   3,1

   B14

   B5

   0,770

   l5/0,5 a1/0,5

   B13 B15

   3,1

   B14

   B6

   0,770

   l5/0,5 a1/0,5

   B13 B15

   3,1

   B14

   B7

   0,770

   l5/0,5 a1/0,5

   B13 B15

   3,1

   B14

   B8

   0,770

   l5/0,5 a1/0,5

   B13 B15

   3,1

   B14

   B9

   0,770

   l5/0,5 a1/0,5

   B13 B15

   3,1

   B14

   B10

   0,770

   l5/0,5 a1/0,5

   B13 B15

   3,1

   B14

   B11

   0,770

   l5/0,5 a1/0,5

   B13 B15

   3,1

   B14

   B12

   0,770

   l5/0,5 a1/0,5

   B13 B15

   3,1

   B14

   B13

   0,770

   a1/0,5 l5/75

   B15

   464,0

   B14

   B15

   0,770

   l5/0,5 a1/0,5

   B13

   3,1

   B15

   B1

   0,770

   (a1)

   B14 B3 B6 B9 B12

   0,0

   B15

   B2

   0,770

   (a1) b1/25

   B14 B3 B6 B9 B12

   193,4

   B15

   B3

   0,770

   (a1)

   B14 B6 B9 B12

   0,0

   B15

   B4

   0,770

   (a1)

   B14 B3 B6 B9 B12

   0,0

   B15

   B5

   0,770

   a1/0,5 l2/25

   B14 B3 B6 B9 B12

   154,7

   B15

   B6

   0,770

   (a1)

   B14 B3 B9 B12

   0,0

   B15

   B7

   0,770

   (a1)

   B14 B3 B6 B9 B12

   0,0

   B15

   B8

   0,770

   (a1) b3/25

   B14 B3 B6 B9 B12

   193,4

   B15

   B9

   0,770

   (a1)

   B14 B3 B6 B12

   0,0

   B15

   B10

   0,770

   (a1)

   B14 B3 B6 B9 B12

   0,0

   B15

   B11

   0,770

   a1/0,5 l4/25

   B14 B3 B6 B9 B12

   154,7

   B15

   B12

   0,770

   (a1)

   B14 B3 B6 B9

   0,0

   B15

   B13

   0,770

   (a1)

   B14 B3 B6 B9 B12

   0,0

   B15

   B14

   0,770

   (a1)

   B3 B6 B9 B12

   0,0

   B1

   1СШ

   0,43

   l1/0,5

   B2

   0,2

   B1

   2СШ

   0,43

   (l1) b1/16

   B2 B4 B7 B10 B13

   6,8

   B2

   1СШ

   0,43

   (l1) b1/16

   B1 B3

   6,8

   B2

   2СШ

   0,43

   (l1) b1/16

   B1 B3

   6,8

   B3

   1СШ

   0,43

   (l1) b1/16

   B2 B6 B9 B12 B15

   6,8

   B3

   2СШ

   0,43

   b1/16

   B2

   6,8

   B4

   1СШ

   0,43

   b2/16

   B5

   6,8

   B4

   2СШ

   0,43

   (l2) b2/16

   B5 B1 B7 B10 B13

   6,8

   B5

   1СШ

   0,43

   (l2) b2/16

   B4 B6

   6,8

   B5

   2СШ

   0,43

   (l2) b2/16

   B4 B6

   6,8

   B6

   1СШ

   0,43

   (l2) b2/16

   B5 B3 B9 B12 B15

   6,8

   B6

   2СШ

   0,43

   l2/0,5

   B5

   0,2

   B7

   1СШ

   0,43

   l3/0,5

   B8

   0,2

   B7

   2СШ

   0,43

   (l3) b3/16

   B8 B1 B4 B10 B13

   6,8

   B8

   1СШ

   0,43

   (l3) b3/16

   B7 B9

   6,8

   B8

   2СШ

   0,43

   (l3) b3/16

   B7 B9

   6,8

   B9

   1СШ

   0,43

   (l3) b3/16

   B8 B3 B6 B12 B15

   6,8

   B9

   2СШ

   0,43

   b3/16

   B8

   6,8

   B10

   1СШ

   0,43

   b4/16

   B11

   6,8

   B10

   2СШ

   0,43

   (l4) b4/16

   B11 B1 B4 B7 B13

   6,8

   B11

   1СШ

   0,43

   (l4) b4/16

   B10 B12

   6,8

   B11

   2СШ

   0,43

   (l4) b4/16

   B10 B12

   6,8

   B12

   1СШ

   0,43

   (l4) b4/16

   B11 B3 B6 B9 B15

   6,8

   B12

   2СШ

   0,43

   l4/0,5

   B11

   0,2

   B13

   1СШ

   0,43

   l5/0,5

   B14

   0,2

   B13

   2СШ

   0,43

   l5/0,5 a1/0,5

   B14 B1 B4 B7 B10

   0,2

   B14

   1СШ

   0,43

   a1/0,5 l5/15

   B13 B15

   5,1

   B14

   2СШ

   0,43

   l5/0,5 a1/0,5

   B13 B15

   0,2

   B15

   1СШ

   0,43

   a1/0,5 l5/0,5

   B14 B3 B6 B9 B12

   0,2

   B15

   2СШ

   0,43

   (a1)

   B14

   0,0

   1СШ

   B1

   0,3 000

   B4 B7 B10 B13

   0,0

   2СШ

   B1

   0,3 000

   B3 B6 B9 B12 B15

   0,0

   1СШ

   B2

   0,3 000

   l1/25

   B1 B4 B7 B10 B13

   603,3

   2СШ

   B2

   0,3 000

   b1/25

   B3 B6 B9 B12 B15

   754,1

   1СШ

   B3

   0,3 000

   B1 B4 B7 B10 B13

   0,0

   2СШ

   B3

   0,3 000

   B6 B9 B12 B15

   0,0

   1СШ

   B4

   0,3 000

   B1 B7 B10 B13

   0,0

   2СШ

   B4

   0,3 000

   B3 B6 B9 B12 B15

   0,0

   1СШ

   B5

   0,3 000

   b2/25

   B1 B4 B7 B10 B13

   754,1

   2СШ

   B5

   0,3 000

   l2/25

   B3 B6 B9 B12 B15

   603,3

   1СШ

   B6

   0,3 000

   B1 B4 B7 B10 B13

   0,0

   2СШ

   B6

   0,3 000

   B3 B9 B12 B15

   0,0

   1СШ

   B7

   0,3 000

   B1 B4 B10 B13

   0,0

   2СШ

   B7

   0,3 000

   B3 B6 B9 B12 B15

   0,0

   1СШ

   B8

   0,3 000

   l3/25

   B1 B4 B7 B10 B13

   603,3

   2СШ

   B8

   0,3 000

   b3/25

   B3 B6 B9 B12 B15

   754,1

   1СШ

   B9

   0,3 000

   B1 B4 B7 B10 B13

   0,0

   2СШ

   B9

   0,3 000

   B3 B6 B12 B15

   0,0

   1СШ

   B10

   0,3 000

   B1 B4 B7 B13

   0,0

   2СШ

   B10

   0,3 000

   B3 B6 B9 B12 B15

   0,0

   1СШ

   B11

   0,3 000

   b4/25

   B1 B4 B7 B10 B13

   754,1

   2СШ

   B11

   0,3 000

   l4/25

   B3 B6 B9 B12 B15

   603,3

   1СШ

   B12

   0,3 000

   B1 B4 B7 B10 B13

   0,0

   2СШ

   B12

   0,3 000

   B3 B6 B9 B15

   0,0

   1СШ

   B13

   0,3 000

   B1 B4 B7 B10

   0,0

   2СШ

   B13

   0,3 000

   B3 B6 B9 B12 B15

   0,0

   1СШ

   B14

   0,3 000

   l5/25

   B1 B4 B7 B10 B13

   603,3

   2СШ

   B14

   0,3 000

   (a1)

   B3 B6 B9 B12 B15

   0,0

   1СШ

   B15

   0,3 000

   B1 B4 B7 B10 B13

   0,0

   2СШ

   B15

   0,3 000

   B3 B6 B9 B12

   0,0

   1СШ

   2СШ

   0,11

   B1 B4 B7 B10 B13

   0,0

   2СШ

   1СШ

   0,11

   B3 B6 B9 B12 B15

   0,0

   Усього

   50 828,1736404471

   Подальший розрахунок робимо аналогічно.

   Розрахунок показників надійності головної схеми РУ СН (4/3)

   Тип станції - АЕС; Uном, кВ — 330; Топ, год — 2,0

   Устаткування

   Параметр потоку

   відмов 1/рік

   Час. після відмови

   Тв, ч.

   Час на пл. ремонт Тр,

   ч/рік

   Вимикачі

   0,2500

   75

   271

   Система шин

   0,0130

   5

   3

   Отримано результати для вимикачів і систем шин:

   Відмова

   У період ремонту

   W, 1/рік

   ОП/Тв

   ОВ

   Wтиж., МВт год

   B1

   0,14 000

   l1/0,5

   B2 B5 B9 B13

   56,1

   B2

   0,14 000

   (l1) b1/16

   B1 B3

   2245,7

   B3

   0,14 000

   (l2) b1/16

   B2 B4

   2245,7

   B4

   0,14 000

   l2/0,5

   B3 B8 B12 B14

   56,1

   B5

   0,14 000

   b2/16

   B6 B1 B9 B13

   2245,7

   B6

   0,14 000

   (l3) b2/16

   B5 B7

   2245,7

   B7

   0,14 000

   (l3) b3/16

   B6 B8

   2245,7

   B8

   0,14 000

   b3/16

   B7 B4 B12 B14

   2245,7

   B9

   0,14 000

   l4/0,5

   B10 B1 B5 B13

   56,1

   B10

   0,14 000

   (l4) b4/16

   B9 B11

   2245,7

   B11

   0,14 000

   (l5) b4/16

   B10 B12

   2245,7

   B12

   0,14 000

   l5/0,5

   B11 B4 B8 B14

   56,1

   B13

   0,14 000

   (a1)

   B14 B1 B5 B9

   0,0

   B14

   0,14 000

   (a1)

   B13 B4 B8 B12

   0,0

   1СШ

   0,2 900

   B1 B5 B9 B13

   0,0

   2СШ

   0,2 900

   B4 B8 B12 B14

   0,0

   1СШ

   B1

   0,2 300

   B5 B9 B13

   0,0

   2СШ

   B1

   0,2 300

   B4 B8 B12 B14

   0,0

   1СШ

   B2

   0,2 300

   l1/20

   B1 B5 B9 B13

   360,3

   2СШ

   B2

   0,2 300

   B4 B8 B12 B14

   0,0

   1СШ

   B3

   0,2 300

   B1 B5 B9 B13

   0,0

   2СШ

   B3

   0,2 300

   l2/20

   B4 B8 B12 B14

   360,3

   1СШ

   B4

   0,2 300

   B1 B5 B9 B13

   0,0

   2СШ

   B4

   0,2 300

   B8 B12 B14

   0,0

   1СШ

   B5

   0,2 300

   B1 B9 B13

   0,0

   2СШ

   B5

   0,2 300

   B4 B8 B12 B14

   0,0

   1СШ

   B6

   0,2 300

   b2/20

   B1 B5 B9 B13

   450,4

   2СШ

   B6

   0,2 300

   B4 B8 B12 B14

   0,0

   1СШ

   B7

   0,2 300

   B1 B5 B9 B13

   0,0

   2СШ

   B7

   0,2 300

   b3/20

   B4 B8 B12 B14

   450,4

   1СШ

   B8

   0,2 300

   B1 B5 B9 B13

   0,0

   2СШ

   B8

   0,2 300

   B4 B12 B14

   0,0

   1СШ

   B9

   0,2 300

   B1 B5 B13

   0,0

   2СШ

   B9

   0,2 300

   B4 B8 B12 B14

   0,0

   1СШ

   B10

   0,2 300

   l4/20

   B1 B5 B9 B13

   360,3

   2СШ

   B10

   0,2 300

   B4 B8 B12 B14

   0,0

   1СШ

   B11

   0,2 300

   B1 B5 B9 B13

   0,0

   2СШ

   B11

   0,2 300

   l5/20

   B4 B8 B12 B14

   360,3

   1СШ

   B12

   0,2 300

   B1 B5 B9 B13

   0,0

   2СШ

   B12

   0,2 300

   B4 B8 B14

   0,0

   1СШ

   B13

   0,2 300

   B1 B5 B9

   0,0

   2СШ

   B13

   0,2 300

   (a1)

   B4 B8 B12 B14

   0,0

   1СШ

   B14

   0,2 300

   (a1)

   B1 B5 B9 B13

   0,0

   2СШ

   B14

   0,2 300

   B4 B8 B12

   0,0

   1СШ

   2СШ

   0,7

   B1 B5 B9 B13

   0,0

   2СШ

   1СШ

   0,7

   B4 B8 B12 B14

   0,0

   Усього

   44 091,0562127092

   Розрахунок показників надійності головної схеми РУ ВН (3/2)

   Тип станції - АЕС; Uном, кВ — 750; Топ, год — 2,0

   Устаткування

   Параметр потоку

   відмов, 1/рік

   Час восст. після

   відмови Тв, ч.

   Час на пл. ремонт Тр, ч/рік

   Вимикачі

   0,2500

   75

   271

   Система шин

   0,0100

   6

   5

   Отримано результати для вимикачів і систем шин:

   Відмова

   У період ремонту

   W, 1/рік

   ОП/Тв

   ОВ

   Wтиж., МВт год

   B1

   0,15 000

   l1/0,5

   B2 B4 B7 B10

   62,0

   B2

   0,15 000

   (l1) b1/16

   B1 B3

   2478,5

   B3

   0,15 000

   b1/16

   B2 B6 B9 B12

   2478,5

   B4

   0,15 000

   b2/16

   B5 B1 B7 B10

   2478,5

   B5

   0,15 000

   (l2) b2/16

   B4 B6

   2478,5

   B6

   0,15 000

   l2/0,5

   B5 B3 B9 B12

   62,0

   B7

   0,15 000

   l3/0,5

   B8 B1 B4 B10

   62,0

   B8

   0,15 000

   (l3) b3/16

   B7 B9

   2478,5

   B9

   0,15 000

   b3/16

   B8 B3 B6 B12

   2478,5

   B10

   0,15 000

   a1/0,5

   B11 B1 B4 B7

   15,5

   B11

   0,15 000

   a1/0,5 l4/0,5

   B10 B12

   77,5

   B12

   0,15 000

   l4/0,5

   B11 B3 B6 B9

   62,0

   1СШ

   0,2 500

   B1 B4 B7 B10

   0,0

   2СШ

   0,2 500

   B3 B6 B9 B12

   0,0

   1СШ

   B1

   0,1 500

   B4 B7 B10

   0,0

   2СШ

   B1

   0,1 500

   B3 B6 B9 B12

   0,0

   1СШ

   B2

   0,1 500

   l1/24

   B1 B4 B7 B10

   285,1

   2СШ

   B2

   0,1 500

   b1/24

   B3 B6 B9 B12

   356,4

   1СШ

   B3

   0,1 500

   B1 B4 B7 B10

   0,0

   2СШ

   B3

   0,1 500

   B6 B9 B12

   0,0

   1СШ

   B4

   0,1 500

   B1 B7 B10

   0,0

   2СШ

   B4

   0,1 500

   B3 B6 B9 B12

   0,0

   1СШ

   B5

   0,1 500

   b2/24

   B1 B4 B7 B10

   356,4

   2СШ

   B5

   0,1 500

   l2/24

   B3 B6 B9 B12

   285,1

   1СШ

   B6

   0,1 500

   B1 B4 B7 B10

   0,0

   2СШ

   B6

   0,1 500

   B3 B9 B12

   0,0

   1СШ

   B7

   0,1 500

   B1 B4 B10

   0,0

   2СШ

   B7

   0,1 500

   B3 B6 B9 B12

   0,0

   1СШ

   B8

   0,1 500

   l3/24

   B1 B4 B7 B10

   285,1

   2СШ

   B8

   0,1 500

   b3/24

   B3 B6 B9 B12

   356,4

   1СШ

   B9

   0,1 500

   B1 B4 B7 B10

   0,0

   2СШ

   B9

   0,1 500

   B3 B6 B12

   0,0

   1СШ

   B10

   0,1 500

   B1 B4 B7

   0,0

   2СШ

   B10

   0,1 500

   B3 B6 B9 B12

   0,0

   1СШ

   B11

   0,1 500

   a1/24

   B1 B4 B7 B10

   71,3

   2СШ

   B11

   0,1 500

   l4/24

   B3 B6 B9 B12

   285,1

   1СШ

   B12

   0,1 500

   B1 B4 B7 B10

   0,0

   2СШ

   B12

   0,1 500

   B3 B6 B9

   0,0

   1СШ

   2СШ

   0,9

   B1 B4 B7 B10

   0,0

   2СШ

   1СШ

   0,9

   B3 B6 B9 B12

   0,0

   Усього

   35 548,0950403431

   Розрахунок показників надійності головної схеми РУ ВН (4/3)

   Тип станції - АЕС; Uном, кВ — 750; Топ, год — 2,0

   Устаткування

   Параметр потоку

   відмов, 1/рік

   Час після

   відмови Тв, ч.

   Час на пл. ремонт Тр, ч/рік

   Вимикачі

   0,2500

   75

   271

   Система шин

   0,0100

   6

   5

   Отримано результати для вимикачів і систем шин:

   Відмова

   W, 1/рік

   ОП/Тв

   ОВ

   Wтиж., МВт год

   B1

   0,16 000

   l1/0,5

   B2 B5 B9

   65,3

   B2

   0,16 000

   (l1) b1/16

   B1 B3

   2611,4

   B3

   0,16 000

   (l2) b1/16

   B2 B4

   2611,4

   B4

   0,16 000

   l2/0,5

   B3 B8 B11

   65,3

   B5

   0,16 000

   l3/0,5

   B6 B1 B9

   65,3

   B6

   0,16 000

   (l3) b2/16

   B5 B7

   2611,4

   B7

   0,16 000

   (l4) b2/16

   B6 B8

   2611,4

   B8

   0,16 000

   l4/0,5

   B7 B4 B11

   65,3

   B9

   0,16 000

   b3/16

   B10 B1 B5

   2611,4

   B10

   0,16 000

   (a1) b3/16

   B9 B11

   2611,4

   B11

   0,16 000

   a1/0,5

   B10 B4 B8

   16,3

   1СШ

   0,2 000

   B1 B5 B9

   0,0

   2СШ

   0,2 000

   B4 B8 B11

   0,0

   1СШ

   B1

   0,1 000

   B5 B9

   0,0

   2СШ

   B1

   0,1 000

   B4 B8 B11

   0,0

   1СШ

   B2

   0,1 000

   l1/18

   B1 B5 B9

   147,0

   2СШ

   B2

   0,1 000

   B4 B8 B11

   0,0

   1СШ

   B3

   0,1 000

   B1 B5 B9

   0,0

   2СШ

   B3

   0,1 000

   l2/18

   B4 B8 B11

   147,0

   1СШ

   B4

   0,1 000

   B1 B5 B9

   0,0

   2СШ

   B4

   0,1 000

   B8 B11

   0,0

   1СШ

   B5

   0,1 000

   B1 B9

   0,0

   2СШ

   B5

   0,1 000

   B4 B8 B11

   0,0

   1СШ

   B6

   0,1 000

   l3/18

   B1 B5 B9

   147,0

   2СШ

   B6

   0,1 000

   B4 B8 B11

   0,0

   1СШ

   B7

   0,1 000

   B1 B5 B9

   0,0

   2СШ

   B7

   0,1 000

   l4/18

   B4 B8 B11

   147,0

   1СШ

   B8

   0,1 000

   B1 B5 B9

   0,0

   2СШ

   B8

   0,1 000

   B4 B11

   0,0

   1СШ

   B9

   0,1 000

   B1 B5

   0,0

   2СШ

   B9

   0,1 000

   B4 B8 B11

   0,0

   1СШ

   B10

   0,1 000

   b3/18

   B1 B5 B9

   183,8

   2СШ

   B10

   0,1 000

   a1/18

   B4 B8 B11

   36,8

   1СШ

   B11

   0,1 000

   B1 B5 B9

   0,0

   2СШ

   B11

   0,1 000

   B4 B8

   0,0

   1СШ

   2СШ

   0,5

   B1 B5 B9

   0,0

   2СШ

   1СШ

   0,5

   B4 B8 B11

   0,0

   Усього

   32 285,6627673157

   9.2 Техніко-економічне зіставлення варіантів розглянутих схем

   Основним критерієм оптимальності обраного варіанта є мінімум наведених витрат Зmin.

   Зmin = Рн ДО + И + В, (руб. /рік)

   де: Рн = 1/Тн = 0,12 — нормативний коефіцієнт технічної ефективності;

   Тн — нормативний строк окупності;

   К — капітальні вкладення, необхідні для здійснення схеми, обумовлені за укрупненими показниками вартості встаткування (укрупнена вартість осередків РУ);

   И — щорічні експлуатаційні витрати;

   І = 0,063 ДО + 0,025 ДО + Ипот. (руб. /рік)

   0,063 ДО — щорічні амортизаційні відрахування, прийняті рівними 6,3% від капітальних вкладень (руб. /рік);

   0,025 ДО — щорічні річні витрати на поточні ремонти й зарплату експлуатаційного персоналу, прийняті рівними 2,5% від капітальних вкладень (руб. /рік);

   Ипот. - річні витрати, викликані втратами електроенергії в електроустановках (руб. /рік);

   У — збиток від недовиробітку електроенергії.

   В = W тиж. С тиж,

   Стиж. - вартість недовиробітку (= 0,12 грн/кВт ч)

   РУ-330 кВ (3/2)

   Зmin = Рн К + И + В=

   = (0. 12*287 200*15) +0. 063*287 200*15+0. 025*287 200*15+50 828 173*0. 12 =6 530 180 грн

   РУ-330 кВ (4/3)

   Зmin = Рн К + И + В=

   = (0. 12*287 200*14) +0. 063*287 200*14+0. 025*287 200*14+44 091 056*0. 12 =6 127 253 грн

   РУ-750 кВ (3/2)

   Зmin = Рн К + И + В=

   = (0. 12*452 000*12) +0. 063*452 000*12+0. 025*452 000*12+35 548 095*0. 12 =5 393 963 грн

   РУ-750 кВ (4/3)

   Зmin = Рн К + И + В=

   = (0. 12*452 000*11) +0. 063*452 000*11+0. 025*452 000*11+32 285 663*0. 12 =4 908 455 грн

   На підставі розрахункових даних по наведених витратах вибираємо:

   для ОРУ-330 кВ схема 4/3;

   для ОРУ-750 кВ схема 4/3.

   Література

   1. «Електрична частина станцій і підстанцій» Підручник/ О.А. Васильєв і ін. — 2-е видання, перероблене й доповнене. — К., 2000

   2. Рожкова Л. Д., Козулін В. С. Електроустаткування станцій і підстанцій. Підручник для технікумів. — К., 2006

   3. Неклепаєв Б.Н., Крючков Н. П. Електрична частина електростанцій і підстанцій. Довідкові матеріали для курсового й дипломного проектування. Підручник. — К., 1989

   4. Двоскин П. Н. Схемы и конструкции распределительных устройств — 3-е изд. М.: Энергоатомиздат, 1985

   5. Гук Ю. Б. и др. Проектирование электрических станций и подстанций. Учебное пособие для ВУЗов / Ю. Б. Гук, В. В. Колтан, С. С. Петров. — М., 1985

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой