Вивчення побудови і роботи розрядних робочих еталонів для перевірки частотомірів

Тип работы:
Лабораторная работа
Предмет:
Производство и технологии


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет"Львівська політехніка"

Інститут комп’ютерних технологій автоматики та метрології

Кафедра метрології стандартизації та сертифікації

Звіт

з навчальної дисципліни «Еталони одиниць фізичних величин»

про виконання лабораторної роботи

на тему:

«Вивчення побудови і роботи розрядних робочих еталонів для перевірки частотомірів»

Виконали: ст. гр. МС-41

Цуцей Ольга, Пеленська Ірина, Берник Наталія, Швець Ольга

Викладач: Янович Р. Р.

Львів 2012

1. Мета роботи

1.1 Вивчити принцип дії та порядок роботи стандарту частоти Ч1−50,частотного компаратора Ч7−12, синтезатора частоти Ч6−31, частотоміра Ч3−34.

1.2 Вивчити методику повірки частотомірів (ГОСТ 8. 329−78

1.3 3дійснити метрологічну перевірку частотоміра Ч3−34 (Ч3−34А, Ч3−35).

1.4 Оформити звіт.

2. Короткі теоретичні відомості

Період T — це інтервал часу, який задовольняє рівняння x (t) = x (T+ t), тобто це інтервал часу, протягом якого повторюються миттєві значення періодичного сигналу. Кількість повних циклів (періодів) зміни сигналу за одиницю часу називають циклічною частотою, або просто частотою f, яка є оберненою величиною до періоду T, тобто

f= 1/T.

Частота і час нерозривно пов’язані між собою, тому вимірювання тієї чи іншої величини диктується умовами експерименту та необхідною точністю вимірювання. Діапазон вимірювання частоти в галузі вимірювань електричних і магнітних величин надзвичайно широкий — від часток герца до тисяч мегагерц, тобто від інфранизьких до надвисоких частот.

частотомір робочий еталон стандарт

2.1 Основні технічні характеристики частотоміра Ч3−34

2.2 Схеми метрологічної перевірки

2. 3Обробка результатів досліджень

Таблиця 1. - Результати вимірювань частотоміром Ч3−34

Виміряна частота, f

Поріг чутливості U, мВ

Похибка вимірювання частоти

1

100

28

2

42

3

58

4

62

5

71

6

250

0,64

Визначення основної відносної похибки вимірювання частоти:

— похибка кварцового генератора;

одиниця молодшого розряду к=6.

.

Допустимі значення

100 кГц — 10,000 ± 0,001 кГц

10 кГц — 100,000 ± 0,004 кГц

1 кГц — 1 000,000 ± 0,031 кГц

Виміряні значення

100 кГц — 10,000 кГц, 10 кГц — 100,001 кГц

1 кГц — 1 000,014 кГц

Визначення основної відносної похибки вимірювання періоду кварцового генератора:

де — виміряне значення

1) Для 100кГц:

2) Для 10кГц:

3) Для 1кГц:

Висновок: в даній лабораторній роботі ми вивчили принцип дії та порядок роботи стандарту частоти Ч1−50, частотного компаратора Ч7−12, синтезатора частоти Ч6−31, вольтметра В3−41, частотоміра Ч3−34, а також методику повірки частотомірів і метрологічну перевірку частотоміра Ч3−34, який виявився придатним для застосування.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой