Загальна характеристика пароварок

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Курсова робота

на тему: Загальна характеристика пароварок

Вступ

Актуальність теми курсової роботи зумовлена тим, що в даний час промисловістю випускається достатньо широкий асортимент пароварок. Розширяється виробництво товарів з підвищеними функціональними можливостями. Торгівля електронікою та побутовою технікою виявилася одним із сегментів роздробної торгівлі, яка в найбільшій мірі постраждала від наслідків економічної кризи, осторонь не залишився і ринок пароварок. Пов’язано це, перш за все зі зниженням купівельної спроможності громадян України та із різким знеціненням гривні наприкінці 2008 року.

Різноманітність товарного асортименту пароварок вимагає від товарознавця глибокого знання споживчих властивостей товарів, принципів роботи їх механізмів і правил експлуатації. Враховуючи, що в даний час налічується декілька сотень моделей, що випускаються десятками заводів, споживачу важко орієнтуватися при виборі пароварок. Аналіз ринкових тенденцій дозволить працівникам підприємств пристосуватись до змін ринкових тенденцій, динаміки ринку.

На сучасному етапі ринкових економічних відносин найбільш гостро стоїть завдання перед виробниками і продавцями оптимального формування асортименту технічно складних електропобутових машин, які б відповідали функціональним, естетичним, ергономічним, економічним умовам сьогодення. Асортимент регулюється ринком, а головний критерій ринкової економіки — це максимальний прибуток, шляхом задоволення потреб споживачів.

Стан ринку пароварок досить складний. Аналіз ринку деяких видів пароварок показав, що для задоволення попиту населення вітчизняні виробники повинні випускати продукцію з високими споживчими характеристиками, оптимальною собівартістю, які мають бути конкурентоспроможними відносно до аналогічних товарів виробництва закордонних країн.

Ринок побутової техніки в Україні має стійкі тенденції зростання. Вітчизняних товарів на ринку пароварок реалізується втричі менше від загального обсягу реалізації товарів цієї групи, пов’язано, перш за все, з невідповідністю цієї групи товарів вимогам світових стандартів якості за доволі високих цін.

Метою даної роботи являється дослідження товарознавчої характеристики пароварок, їх асортименту та оцінки якості.

Об'єктом дослідження є товарознавча характеристика асортименту та якість пароварок, які реалізує магазин «КОМФІ».

Предметом дослідження є процес дослідження товарознавчої характеристики пароварок та оцінки їх якості.

Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання:

1. Досліджено сучасний стан ринку електропобутової техніки в Україні;

2. Розглянуто класифікацію асортименту пароварок;

3. Проведено оцінку товарознавчої характеристики пароварок, що реалізує магазин «КОМФІ»;

4. Проаналізовано нормативно-технічну документацію та оцінку якості пароварок;

5. Проаналізова вимоги до якості пароварок.

1. Сучасний стан ринку електропобутових товарів

Технічний прогрес характеризується безперервним впровадженням принципово нових технологічних процесів, постійною заміною існуючих процесів більш точним, продуктивним та економічним впровадженням нової техніки.

В сучасних ринкових умовах, розширенню міжнародної торгівлі необхідне безперервне стимулювання збуту товарів виробничого призначення. Загострюється боротьба за покупця спеціалістами, що займаються комерційною діяльністю, їм необхідно знати і враховувати в своїх діях вимоги споживачів до товару, а також знати основні характеристики товарів, умови їх використання, принципи маркування, правила постачання, транспортування та зберігання [2].

Варто відзначити позитивну динаміку, яка надалі не полишає ринок великої побутової техніки. Так, другий квартал 2011 року хоч і показав сповільнення темпів приросту порівняно до показників попереднього кварталу, проте у підсумку динаміка залишилась позитивною. Надходження від продажів залишились на рівні попереднього кварталу і склала трохи більше, ніж 2 млрд. грн. Така динаміка дозволила отримати приріст на рівні 18% порівняно до аналогічного кварталу 2010 року [5].

Додатний приріст був характерним для найважливіших груп великої побутової техніки, винятком склали лише найменші за обсягами продажів групи сушильних автоматів та посудомийних машин: падіння їхніх продажів зафіксовано на рівні 34% та 6% відповідно. Вже традиційно найбільшим ростом відзначилась група морозильних камер: порівняно до показників другого кварталу минулого року надходження збільшились на 138%. Майже на чверть (23%) покращились продажі холодильників. Ростом на рівні 16% відзначилась група мікрохвильових печей. Сегменти варильних поверхонь та пральних машин однаковою мірою покращили свої показники в межах 14%. Найменший додатний приріст зафіксовано в групах кухонні плити та кухонні витяжки — 13% та 9% відповідно [4].

За рахунок однієї з найкращих динамік серед груп великої побутової техніки холодильники спромоглись захопити 41% ринку, додавши додаткових 2% відносно аналогічного кварталу минулого року. Стрімка динаміка групи морозильних камер теж істотно вплинула на розподіл ринку серед продуктових категорій — вона посіла четверте місце за часткою і охопила 6,6% ринку, що на 1% більше, ніж у другому кварталі минулого року. Така динаміка холодильного обладнання загалом не могла не вплинути на позиції решти продуктових груп великої побутової техніки — всі вони втратили свою вагу тією чи іншою мірою. Менший, порівняно із загально ринковим, приріст відносно минулого року в групі пральних машин спричинив зменшення на 1% частки цієї продуктової категорії, що у підсумку дозволило охопити 22% від усіх надходжень. Решта ж груп під впливом динаміки сегменту холодильного обладнання втратили не більше, ніж 0,5% на ринку: у підсумку витяжки завоювали 3,5%, кухонні плити — майже 14%, посудомийні машини — трохи більше, ніж 2,5%, мікрохвильові печі - дещо більше 5,5% від усього ринку великої побутової техніки [8].

Охарактеризуємо продаж таких груп товарів великої побутової техніки, зокрема, холодильники та морозильні камери, пральні машини, вбудована техніка.

Холодильники та морозильні камери. В очікуванні сезону найкращих продажів холодильне обладнання у першому півріччі 2011 року вже дозволило отримати 1,667 млрд. грн., що на 31% більше, ніж продажі у першому півріччі 2010 року. Така динаміка дозволяє бути доволі оптимістичними стосовно всього 2011 року.

Як вже стало звичним, найбільшою мірою на динаміку продуктової групи пароварок впливають прилади з нижнім розташуванням морозильної камери — в цьому кварталі на них припало 71%, що на 2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Продажі холодильників з верхньою морозильною камерою зростають дещо повільнішими темпами, тому, закріпивши за собою 19% ринку холодильників, вони втратили 1,5% порівнюючи з минулим роком. Для решти видів холодильників попит залишається стабільним вже протягом кількох періодів поспіль — 4% припадає на холодильники Side by Side, 4,5% - на однодверні холодильники та 1,5% займає обладнання з кількістю дверцят більшою, ніж 3 [4].

Однією з найважливіших технічних характеристик, яка впливає на вибір споживача залишається наявність/відсутність системи охолодження NOFROST. Співвідношення продажів склало 49% до 51% на користь приладів без системи NOFROST. Такий розподіл залишається стабільним третій квартал поспіль, проте за рік частка NOFROST посилилась додатковими 5%. Таке ж співвідношення характерне і для холодильників з нижнім розташування морозильної камери. В категорії холодильників з верхньою морозильною камерою прилади з системою охолодження NOFROST є менш популярними, ніж загалом на ринку — на них припадає 44% продажів.

Другий квартал 2011 року дозволив групі морозильних камер отримати надходжень від продажів на суму 132 млн. грн., що разом з першим кварталом перевершило показники першого півріччя минулого року на половину. На фоні бурхливого розвитку самої продуктової категорії помітна також тенденція до зміщення продажів в бік приладів з системою охолодження NOFROST: якщо ще рік тому на них припадало 18% від усіх продажів морозильних камер, то у цьому кварталі їхня частка перевищила чверть ринку — 26%. Беручи до уваги таку динаміку, можна припустити, що найближчим часом зможемо спостерігати таке ж співвідношення, яке характерне для ринку холодильників [7].

Пральні машини. Перше півріччя виявилось доволі успішним і для продуктової групи пральних машин — надходження склали 984 млн. грн., що на 19% краще, ніж у минулому році. З іншого боку, помітною є тенденція до сповільнення приросту — другий квартал цього року перевершив минулорічний лише на 14% [6].

Звичним і беззмінним є співвідношення продажів між автоматичними та напівавтоматичними пральними машинами, в якому 98% належить першим та 2% другим. Характерною особливість українського ринку є те, що серед автоматичних пральних машин 85% припадає на прилади з фронтальним завантаження прання, решта ж 15% ділять між собою прилади з вертикальним завантаженням та з функцією сушіння. Водночас, тенденція до послаблення позицій вертикально завантаження далі має місце на ринку: якщо ще рік тому пральні машини з вертикальним завантаженням охоплювали 16% ринку, то у другому кварталі цього року на них припало лише 13% усіх надходжень від продажів автоматичних пральних машин.

В межах сегменту пральних машин з фронтальним завантаженням співвідношення приладів за класами глибини другий квартал поспіль залишається стабільним: 73% належить вузьким, 20% та 6% - зі стандартною глибиною (більше, ніж 45 см) та надвузьким (глибина до 36 см та глибина 36−45 см) відповідно. Останні два дещо втратили свою вагу порівняно до показників минулого року, що пов’язано з пришвидшеним на загальному фоні ринку ростом вузьких пральних машин.

Завдяки швидкому розгортанню тенденції до збільшення завантаження на ринку пральних машин з фронтальним завантаженням головними сегментами, за якими закріпилось лідерство, стали 4,5−5 кг та 5,5−6 кг. Більше, ніж половина проданих пральних машин мали завантаження 4,5−5 кг і 31% - 5,5−6 кг. Ці два сегменти цілковито витіснили сегмент 4−4,5 кг, на який у другому кварталі цього року припало лише 8% продажів, хоча ще рік тому йому належала чверть. З невеликими коливаннями 7% закріплено за сегментом 5−5,5 кг в категорії вузьких пральних машин. Серед фронтальних пральних машин зі стандартною глибиною найкращою динамікою відрізнились прилади із завантаженням 5,5−6 кг — їхня частка за рік виросла з 26% до 35%. Такий ріст найбільше зачепив категорію 4,5−5 кг, частка якої стрімко скоротилась з 35% у другому кварталі минулого року до 21% цьогоріч. Також позитивний приріст помітний і в сегменті 6−7 кг — його вага серед пральних машин зі стандартною глибиною посилилась із 11% минулого року до 19% у другому кварталі поточного року. Другою за значущістю залишається категорія із завантаження >7 кг: втративши 2%, вона охопила 22% від усіх продажів приладів зі стандартною глибиною. Тенденція до збільшення завантаження спричинила до того, що серед найвужчих пральних машин з фронтальним завантаження вже 77% припадає на сегмент із завантаженням 3,5−4 кг, а лише рік тому 70% надходжень забезпечував сегмент 3−3,5 кг.

Вбудована техніка. За рахунок того, що найкращою динамікою відносно минулого року відзначились групи незалежної техніки, холодильники та морозильні камери, категорія вбудованої техніки, втративши 1% ринкової ваги відносно минулого року, охопила 16% надходжень від продажу всією великої побутової техніки. На жаль, без позитивних зрушень на ринку нерухомості ринок вбудованої техніки не зможе показати стрімкої динаміки [5]. В межах ринку вбудованої техніки традиційно найбільшими за продажами залишаються категорії варильних поверхонь та вбудованих духових шаф: їхня частка у другому кварталі становила 32% та 28% відповідно. 20% беззмінно належать кухонним витяжкам та 11% вбудованим посудомийним машинам [7].

Отже, в сегменті великої побутової техніки в цьому році головною тенденцією стане зниження динаміки продажів. Декілька іншими будуть тенденції в сегменті дрібної побутової техніки. У 2011 р. динаміка продажів не зменшиться. Збільшення доходів і задоволення потреб у великій побутовій техніці дозволяє споживачам купувати дрібну техніку, на яку вони не могли виділити кошти раніше. Попит також обумовлюється її низькою вартістю, а також меншим строком експлуатації.

Залишається відкритим питання про підвищення конкурентоспроможності побутової техніки. За ціною майже всі українські вироби в галузі побутової техніки є конкурентоспроможними, за якістю — тільки деякі марки холодильників і пральних машин. Відсутність нових технологій, висока ризикованість інвестицій, незахищеність вітчизняного виробника є головними причинами неконкурентоспроможності великої частини української техніки. пароварка електропобутовий товар ринок

Пароварки відносяться до ринку малої побутової техніки, останній квартал 2010 року для якого став найкращим за 2007−2010 — обсяг продажів сягнув позначки майже 2,8 млрд. грн. Водночас, ринок показав стрімку динаміку як в абсолютних показниках, так і в темпах приросту: сезонно згладжений приріст у третьому кварталі на рівні 33% покращився до рівня 42% в четвертому квартал. Динаміка продажу на ринку великої побутової техніки наведена на рис. 1.1 [19, с. 42].

Рис. 1.1. Динаміка продажу на ринку великої побутової техніки України у 2007−2010 рр., млрд. грн.

Загалом показники продажів побутової техніки 2010 року перевищили результати попереднього року на чверть і становили майже 8,5 млрд. грн. Серед факторів, які, ймовірно, вплинули на таку динаміку — не лише активне розширенням мереж організованої роздрібної торгівлі, ай з нереалізований у 2009 році попит на товари великої побутової техніки.

Обсяг продажів побутової техніки у четвертому кварталі 2010 року склав третину річних продажів та продовжив позитивну динаміку відносно минулого року. Порівняно з четвертим кварталом 2009 року показники росту мали, за винятком найменшої за обсягами групи сушильних машин, додатні значення з мінімальним показником в групі мікрохвильових печей (на рівні 17%) та максимальним (138%) — в морозильних камерах. Однаковою мірою відбулось зростання груп холодильників та кухонних плит/вбудованих духовок — в межах 47%. На третину збільшилися продажі пральних машин та кухонних витяжок; 28% та 39% склав ріст в сегментах посудомийних машин та варильних поверхонь відповідно.

У четвертому кварталі 2010 року обсяг продажів холодильників становив 918 млн. гривень, що склало третину всіх продажів на ринку великої побутової техніки. За підсумками року холодильники залишили за собою лідерство за обсягом продажів на рівні 3 млрд. грн. та часткою більше 36%. Ця група товарів здивувала всіх одним з найбільших показників росту порівняно з 2009 роком: 47% відносно аналогічного кварталу 2009 року та 29% порівняно із 2009 роком загалом. Традиційно на 12% зменшились продажі відносно попереднього кварталу, що можна було спостерігати і минулоріч, і позаминулоріч, оскільки сегменту холодильників притаманна така сезонність.

Протягом всього 2010 року сегмент холодильників із нижнім розташуванням морозильної камери набирав свою вагу. У річному підсумку, відтіснивши моделі з верхнім розташуванням морозильної камери, він збільшив свою частку на 8% до 71% ринку холодильників [17].

Хоча за загальними річними показниками частка інших типів холодильників не змінилась порівняно з 2009 роком, в четвертому кварталі моделі Syde by Syde додали 2% до 5% від усіх продажів. Одночасно 3% припало на однодверні холодильники, що на 1% більше, ніж загальорічний показник. Найменш вагомою групою залишились холодильники з кількістю дверцят більшою, ніж 3: їхня частка у четвертому кварталі становила 2%.

Протягом року можна було спостерігати збільшення частки холодильників із системою охолодження NOFROST. Як результат в останньому кварталі 2010 року вже майже половину від усього проданого продукту становили саме ці холодильники, а загалом за рік вони додали 3%. Такий ріст сегменту з системою охолодження NOFROST пов’язаний перш за все з ростом у категорії дводверних холодильників з нижньою морозильною камерою, де вони до 37% додали ще 8% у цьому році. Проте у сегменті з верхнім розміщенням морозильної камери спостерігається зворотна динаміка — частка NOFROST зменшилась на 11%, і цей сегмент охопив 43% продажів холодильників з верхньою камерою.

Демонструючи надшвидкі темпи росту, продуктова група морозильних камер подвоїла свою частку на ринку великої побутової техніки: якщо у 2009 році на цю групу припадало 3% від усіх продажів, то у 2010 році цей показник склав 6%. У четвертому кварталі 2010 року надходження від цієї групи сягнули 160 млн. грн., за рік цей показник дорівнював майже півмільярда гривень. Якщо такі темпи будуть збережені в 2011 році, то ця група за обсягом продажів буде поступатись лише традиційним лідерам продажів — холодильникам, пральним машинам та плитам разом з групою вбудованих духових шаф.

Динаміка змін питомої ваги пароварок в усьому асортименті великої побутової техніки наведена на рис. 1.2 [23].

Рис. 1.2. Динаміка змін питомої ваги пароварок на ринку електропобутової техніки в Україні, протягом 2008−2010 рр., %

Як видно з рис. 1.2 пароварки займають досить значну питому вагу у роздрібних продажах великої побутової техніки в Україні.

Згідно даних Державного комітету статистики України, переважна більшість пароварок, що реалізуються у роздрібній торгівлі закордонного виробництва (рис. 1. 3) [19, с. 54].

Дані свідчать про те, що обсяг реалізації пароварок в Україні протягом 2005−2007 рр. зріс з 353,7 тис. шт. у 2005 році до 652,7 тис. шт. у році. Також зростали і обсяги реалізації пароварок вітчизняного виробництва з 50,2 тис. шт. до 70,3 тис. шт. Проте, у 2008 році із-за впливу фінансово-економічної кризи, обсяги продажу пароварок знизилися до 627,5 тис. шт., а у 2009 році - взагалі до 326,4 тис. шт. У 2010 році у зв’язку з економічним зростанням обсяги продажу пароварок зросли до 535,7 тис. шт., що в цілому позитивно вплинуло на обсяги реалізації великої побутової техніки. Негативним є лише те, що обсяги реалізації пароварок вітчизняного виробництва знизилися до 26,4 тис. шт., що є найгіршим показником з 2005 року. Безумовно, дана ситуація вплинула на обсяги виручки у роздрібній торгівлі пароварками (рис. 1. 4) [19, с. 63].

Видно, що у грошовому вимірі обсяги реалізації пароварок у звітному 2010 році порівняно з 2008 роком зросли на 170,8 млн. грн., хоча у натуральному вимірі вони зменшилися. Дана ситуація пояснюється подорожанням імпортованих пароварок у зв’язку із знеціненням курсу гривні наприкінці 2008 року.

На даний момент ринок пароварок в Україні розвивається в умовах жорсткої конкуренції. Супермаркети та мінімаркети будуються в прямому розумінні «один на одному» («Фоксмарт», «Фокстрот», «Ельдорадо», «Мегамакс», «Комфі», «Ельдорадо» та багато інших). Практично відбувається жорстка конкурентна боротьба за покупця та диспропорція між попитом та пропозицією, між об'ємами потреб та об'ємами реалізації. При цьому розходження між об'ємами потреб населення в пароварок та об'ємами ресурсів цих товарів як у груповому так і у видовому асортименті (розрізі) значно менше, ніж розходження між об'ємами потреб та об'ємами роздрібного продажу. Це призводить до накопичення нереалізованих пароварок в підприємствах. Причина — не досить великі доходи основної маси населення.

На українському ринку побутової електротехніки присутні понад 30 торгових марок. Однак у кожному з сегментів основними виступають 6−7 виробників. На ринку пароварок 50−60%, припадає на Nord, Samsung, LG, Indesit, Beko, Snaige, Atlant.

Найбільший попит у покупців мають двокамерні пароварки, які займають до 80% у загальній структурі продажу. Аналіз реалізації структури торгових марок за місткістю показав такі результати: пароварками з об'ємом 250--400 дм куб. становлять 50% обсягу продажу, до 250 дм куб. -- 30%, 400--600 дм куб. -- 18%, понад 600 дм куб. -- 2%.

У середньому ціновому діапазоні 2500--4000 грн. конкурують недорогі моделі інших закордонних виробників.

У ціновому сегменті понад 4000 грн. споживачі в основному, надають перевагу пароваркам виробництва закордонних фірм. Якщо побутові пароварки вартістю від 1500 грн. південнокорейського та європейського виробництва мають однаковий попит, то цінову нішу понад 2000 грн. посідають тільки пароварки виробництва європейських фірм [23].

Більше половини покупок пароварок припадає на спеціалізовані магазини та супермаркети.

Великі торговельні мережі («Фокстрот», «Ельдорадо», «КОМФІ») крім роздрібного продажу займаються оптовими поставками техніки для дрібних магазинів.

Для забезпечення подальшого розвитку ринку пароварок доцільне впровадження таких маркетингових та управлінських рішень:

-- довгострокового (10−15 років) маркетингового прогнозування розвитку виробництва і реалізації пароварок;

-- опрацювання на основі маркетингових досліджень генерального плану науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт зі створення і удосконалення пароварок;

-- максимальна уніфікація пароварок, стандартизація відповідно до техніко-економічних показників кращих світових зразків.

Таким чином, ринок пароварок є масовим. Виробництво і технічний рівень яких повинен відповідати вимогам споживачів, споживачі вимагають постійного вдосконалення конструктивного і технологічного виконання приладів, за рахунок чого розширюється їхній асортимент. Постійному оновленню асортименту товарів на ринку сприяє також жорстка конкуренція виробників. Поряд з цим надходження до ринку нових товарів завжди супроводжується зміною їхніх споживчих властивостей.

Отже, холодильники на ринку електропобутової техніки мають значну питому вагу, яка сягає майже 40% усього асортиментну. На вітчизняному ринку реалізується в середньому близько 500−600 тис. пароварок за рік. При чому, більшість з них імпортується, оскільки вітчизняна промисловість виготовляє у рік близько 26−35 тис. пароварок, що становить всього двадцяту частину ринку побутової техніки України.

2. Товарознавча характеристика пароварок, що реалізує магазин «КОМФІ»

Магазин «КОМФІ», який працює за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17 (у приміщенні торговельного центру «Мегамол») є одним з магазинів ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» — одного з найбільших операторів на ринку побутової техніки в Україні. Юридична адреса ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД»: м. Дніпропетровськ, бульвар Слави, 6-Б, офіс 413.

Магазин «КОМФІ» реалізує широкий асортимент пароварок основних виробників, які офіційно поставляється в Україну та мають високий рівень сервісного обслуговування. Це такі виробники як: «Bosh», «Фея», «Tefal», «LG», «Indesit», «Beko», «Snaige», «Atlant», «Ariston», «Gorenje» та ряд інших. Кожен виробник представлений 2−6 моделями в залежності від класу, габаритів, функціональних властивостей, об'єму та типу пароварок. Питома вага пароварок у структурі великої побутової техніки наведена на рис. 3.1.

/

Рис. 3.1. Питома вага обсягів реалізації пароварок у структурі великої побутової техніки магазину «КОМФІ» у 2008−2010 рр., %

Як видно з рис. 3.1 обсяги реалізації пароварок за питомою вагою у структурі асортименту великої побутової техніки в цілому відповідають загальноринковим тенденціям в Україні (рис. 1. 2).

Обсяги реалізації пароварок у структурі асортименту великої побутової техніки значні і складають, у 2008 році - 5,5 млн. грн., у 2009 році - 3,1 млн. грн., у 2010 році - 5,8 млн. грн. (табл. 3. 1).

Таблиця 3.1 Динаміка асортименту пароварок магазину «КОМФІ» за виробниками у 2009−2011 рр., тис. грн.

Виробник

Роки

Відхилення (+,-)

2009

2010

2011

2010 р. до 2009 р.

2011 р. до 2010 р.

Boch

609,8

293,5

532,6

-316,3

239,1

Фея

471,2

290,4

509,4

-180,8

219,1

Tefal

565,5

399,7

758,4

-165,8

358,7

LG

482,3

234,2

440,0

-248,1

205,8

Indesit

515,6

256,0

584,7

-259,5

328,7

Beko

438,0

331,0

660,0

-107,0

329,0

Snaige

321,5

196,7

387,9

-124,8

191,2

Atlant

681,9

440,3

764,2

-241,6

323,9

Ariston

249,5

153,0

248,9

-96,5

95,9

Gorenje

360,3

137,4

277,9

-223,0

140,5

Інші виробники

848,2

390,3

625,2

-457,9

234,9

По усім виробникам разом

5543,7

3122,4

5789,2

-2421,3

2666,8

З табл. 3.1 видно, що протягом 2008−2010 рр. у асортименті пароварок сталися певні зміни. Зокрема, у 2008 році відбулося зниження обсягів реалізації по усім виробникам, а найбільше: «LG» — мінус 248,1 тис. грн., «Bosh» — мінус 316,3 тис. грн., «Indesit» — 259,5 тис. грн. Це пояснюється тим, що продукція цих виробників була представлена в основному у дорогому сегменті, а під час кризи та відсутності кредитування споживачі не мали можливості у своїй більшості купувати дорогу техніку. У 2010 році із-за економічного зростання обсяги реалізації пароварок збільшилися до 5789,2 тис. грн., що більше ніж у 2008 році. Структура асортименту пароварок наведена у табл. 3.2.

Таблиця 3.2 Структура асортименту пароварок магазину «КОМФІ» за виробниками у 2009−2011 рр., %

Виробник

Роки

Відхилення (+,-)

2009

2010

2011

2010 р. до 2009 р.

2011 р. до 2010 р.

Bosh

11

9,4

9,2

-1,6

-0,2

Фея

8,5

9,3

8,8

0,8

-0,5

Tefal

10,2

12,8

13,1

2,6

0,3

LG

8,7

7,5

7,6

-1,2

0,1

Indesit

9,3

8,2

10,1

-1,1

1,9

Beko

7,9

10,6

11,4

2,7

0,8

Snaige

5,8

6,3

6,7

0,5

0,4

Atlant

12,3

14,1

13,2

1,8

-0,9

Ariston

4,5

4,9

4,3

0,4

-0,6

Gorenje

6,5

4,4

4,8

-2,1

0,4

Інші виробники

15,3

12,5

10,8

-2,8

-1,7

По усім виробникам разом

100

100

100

0

0

Як видно з табл. 3.2 у структурі асортименту за виробниками також сталися певні зміни. Так, питома вага пароварок, які виготовлені іншими виробниками (менш розкручені виробники) знизилася з 15,3% у 2008 році до 10,8% у звітному 2010 році. Причина такої ситуації полягає у тому, що великі виробники побутової техніки у кризовий період значно розширили асортимент моделей пароварок низького цінового сегменту. Тому, конкурувати маловідомим виробникам з досить розрекламованими з якісною сервісною підтримкою досить важко.

Загалом, значних змін у структурі асортименту по відомим виробниками не відбулося. Зменшення або збільшення обсягів реалізації по будь-якому з цих виробників не перевищує 3%.

Структура асортименту пароварок, які реалізував магазин «КОМФІ» у 2010 році наведена на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Структура асортименту пароварок, які були реалізовані у магазині «КОМФІ» у 2010 році, %

З рис. 3.2 видно, що найбільшу питому вагу у асортименті пароварок займають такі виробники: «Atlant» (13%), «Samsung» (13%), «Beko» (11%) та «Indesit» (10%). Інші ж виробники мають питому вагу менше 10%.

Структура асортименту за об'ємом камери наведена у табл. 3.3.

Таблиця 3.3 Структура асортименту пароварок, що реалізує магазин «КОМФІ» за об'ємом камери у 2009−2011 рр., %

Об`єм камери, дм. куб.

Роки

Відхилення (+,-)

2009

2010

2011

2010 р. до 2009 р.

2011 р. до 2010 р.

до 250

26,8

32,3

28,2

5,5

-4,1

250−400

43,2

53,4

51,2

10,2

-2,2

400−600

26,3

13,2

18,2

-13,1

5

більше 600

3,7

1,1

2,4

-2,6

1,3

Разом

100

100

100

0

0

Дані табл. 3.3 свідчать, що у кризовому 2009 році обсяги реалізації пароварок з камерою до 250 дм. куб. зросло до 32,3% загальної питомої ваги реалізованих пароварок, що на 5,5% більше ніж у 2008 році, що пояснюється їх дешевшою ціною на фоні зниження купівельної спроможності. В той же час, зросли обсяги реалізації пароварок з обсягом камери 250−400 дм. куб., які найбільше підходять для типової української сім'ї та мають гарне співвідношення ціна / об'єм камери. Знизилися обсяги продажів пароварок з об'ємом камери 400 і більше дм. куб.

У 2010 році зважаючи на економічне зростання та підвищення платіжоспроможності громадян та відновлення споживчого кредитування, обсяги реалізації пароварок з об'ємом камери понад 400 дм. куб. зросли, а обсяги продажів пароварок з об'ємом камери до 250 дм. куб. значно знизилися.

При цьому, найбільше реалізується пароварок з нижнім розташуванням камери (70% від усіх проданих у 2010 році), на пароварки великих об'ємів з камерою зліва — 7%, пароварки, що мають три і більше камир — 2%, а решта припадає на однокамерні пароварки нижнього цінового діапазону.

Отже, у магазині «КОМФІ» асортимент пароварок є дуже широким, представлені практично усі моделі пароварок відомих як вітчизняних так і закордонних виробників. Управління асортиментом відбувається на задовільному рівні, а обсяги реалізації в залежності від класифікації пароварок в цілому відповідають загальноринковим тенденціям.

3. Аналіз нормативно-технічної документації та оцінка якості пароварок

Всі пароварки повинні відповідати ДСТУ 23 511−79 ДСТУ 30 320−95 (ДСТУ CISPR 14−1: 2004) ДСТУ ІЕС 60 335−2-24: 2001 ДСТУ 27 570. 49−96 (МЭК 335−2-57−89)

Всі ці норми та параметри обов’язково враховуються при проведенні лабораторних випробувань, для отримання сертифікату відповідності.

Основним завданням випробувального центру (ОЦ) є випробування якісних показників продукції та безпеки з метою оцінки їх відповідності вимогам нормативної документації.

Обов’язкова сертифікація на відповідність обов’язковим вимогам нормативних документів (державні стандарти, галузеві стандарти, стандарти науково-технічних та інженерних товариств та спілок, технічні умови тощо) проводиться виключно в державній системі сертифікації. Обов’язкова сертифікація в усіх випадках повинна включати перевірку та випробування продукції для визначення її характеристик і подальший державний технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

Після проведення сертифікації та в разі позитивного рішення органу з сертифікації заявникові видається сертифікат та право маркувати продукцію спеціальним знаком відповідності (ст. 16 Декрету). Постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопаду 2001 р. № 1599 затверджено опис та правила застосування національного знака відповідності, який засвідчує відповідність позначеної їм продукції вимогам технічних регламентів з підтвердження відповідності, які поширюються на неї.

Знак відповідності наноситися тільки на ті види продукції, опис яких міститься в технічних регламентах з підтвердження відповідності. При цьому нанесення знака відповідності є обов’язковим.

Підтвердженням відповідності є діяльність, наслідком якої є гарантування того, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал відповідають встановленим законодавством вимогам.

Основним етапом проведення сертифікації є лабораторні випробування, під час яких фахівці перевіряють, наскільки пароварка безпечна для споживача. Випробування проводяться при температурі навколишнього середовища близько 32 градусів. Також важливо перевірити роботу встаткування при перепадах напруги, що в нашій країні не рідкість. Для цього фахівці спеціально змінюють рівень напруги мережі, у яку включену пароварку, і перевіряють його різні показники.

Крім того, аналізу під час сертифікації підлягає робота з можливими несправностями, вплив на безпеку пристрою після сильних механічних ударів.

Важливо, що при подачі заявки на підтвердження якості, експерти перевіряють наявність всіх необхідних документів, тільки при цих умовах сертифікаційний центр починає дослідження. Одним із запитуваних документів є санітарно-епідеміологічне заключення, воно гарантує безпеку пароварок з механічної та мікробіологічної точки зору.

Тобто, щоб провести сертифікацію необхідно підтвердити, що виріб нетоксичний і має припустимий рівень шуму.

Основним документом, що регулює технічні вимоги до пароварок є затверджений постановою Кабінету міністрів «Технічний регламент енергетичного маркування побутових малої побутової техніки та їх комбінацій».

Технічна документація повинна бути достатньою для оцінювання точності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці, та давати можливість оцінити її відповідність вимогам цього Технічного регламенту. Технічна документація складається українською мовою.

Технічна документація повинна включати: інформацію про повне найменування та адресу виробника; загальний опис моделі пароварок, достатній для її однозначної ідентифікації; інформацію (у тому числі рисунки) про основні конструктивні особливості моделі пароварки, зокрема ті, що істотно впливають на рівень енергоспоживання; підтвердження відповідності стандартам (протоколи випробувань пароварки); інструкцію з експлуатації пароварок.

Якщо інформація, що стосується певної моделі пароварки, отримана шляхом проведення розрахунків, зокрема за методом екстраполяції, технічна документація повинна включати дані (показники) таких розрахунків та випробувань, виконаних з метою перевірки їх точності, математичну модель для визначення експлуатаційних якостей та характеристик пароварки.

Пароварки вітчизняного та іноземного виробництва повинні мати енергетичну етикетку та листівку, інформація на яких зазначається українською мовою.

Енергетична етикетка прикріплюється на зовнішньому боці або кришці пароварки. Ніщо не повинно закривати або зменшувати її видимість.

Пароварки іноземного виробництва, що надходять на внутрішній ринок, можуть мати енергетичні етикетки, інформація на яких зазначається українською мовою та мовою держави -- виробника пароварки.

Інформація на листівці, що додається до пароварок іноземного виробництва, може зазначатися мовою держави -- виробника пароварки.

У разі коли пароварки пропонуються для продажу, у прокат або прокат з подальшим викупом за письмовою пропозицією, поштовим замовленням, каталогом, через Інтернет чи в інший спосіб і споживач не має змоги побачити пароварки, він гарантовано забезпечується інформацією про:

клас енергетичної ефективності;

річний обсяг енергоспоживання;

корисну місткість відділення для приготування свіжих продуктів;

символи, нанесені на ярлику;

скоригований рівень потужності.

Клас енергетичної ефективності пароварки визначається за індексом енергетичної ефективності шляхом співвідношення фактичного річного обсягу споживання електроенергії приладом і річного обсягу споживання електроенергії пароварки даної категорії.

Рівень якості являє собою відносну характеристику якості продукції, що базується на порівнянні значень показників якості оцінюваної продукції з базовими значеннями відповідних показників. Іншими словами рівень якості продукції - це кількісна характеристика міри придатності того або іншого виду продукції для задоволення конкретного попиту на неї у порівнянні з відповідними базовими показниками за фіксованих умов споживання.

Оцінка якості продукції передбачає визначення абсолютного, відносного, перспективного і оптимального її рівня.

Абсолютний рівень якості того чи іншого виробу знаходять шляхом обчислення вибраних для його вимірювання показників без їх порівняння з відповідними показниками аналогічних виробів. Визначення абсолютного рівня якості є недостатнім, оскільки самі по собі абсолютні значення вимірників якості не відображають ступінь його відповідності сучасним вимогам.

Відносний рівень якості визначають, порівнюючи показники продукції з абсолютними показниками якості кращих аналогічних вітчизняних та зарубіжних зразків виробів.

Рівень якості продукції під впливом науково-технічного прогресу і вимог споживачів повинен мати тенденцію до підвищення. У зв’язку з цим виникає необхідність оцінки якості виробів, виходячи з її перспективного рівня, що враховує пріоритетні напрямки і темпи розвитку науки і техніки.

По нових видах продукції доцільно визначати також оптимальний рівень якості, тобто такий рівень, за якого загальна величина суспільних витрат на виробництво і використання продукції у певних умовах її споживання була б мінімальною.

На рівень якості продукції впливає значна кількість факторів, які діють як самостійно, так і у взаємозв'язку між собою, як на окремих етапах життєвого циклу продукції, так і на кількох.

З метою оцінки якості пароварок, що їх реалізує магазин «КОМФІ» було проведене опитування покупців з метою визначення основних споживчих вимог до пароварок наведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1 Результати анкетного опитування споживачів для оцінки якості пароварки «Воsch» (оцінювання за п’ятибальною шкалою)

Критерії конкурентоспроможності пароварок

КGU 66 990

KSR 38 493

RS21 NС

RТ58 ЕА

RТ44 МВ

RТЗО МВ

RL39Е В

Середній бал

1. Технічні показники пароварок)

4,5

4,8

4,8

5,0

4,9

4,8

4,8

9

2. Технічні показники

4,8

4,0

4,8

4,8

4,7

4,9

4,7

4,8

3. Цілісність композиційного рішення

5,0

4,5

4,7

5,0

4,8

4,8

4,7

4,7

4. Надійність в роботі

4,8

4,0

4,7

4,7

4,6

4,7

4,6

4,8

5. Економічність при експлуатації

4,7

4,0

4,5

4,6

4,7

4,7

4,8

4,6

6. Сучасність дизайну

4,3

4,4

4,5

4,8

4,9

4,8

4,8

4,6

7. Безпека експлуатації

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4,6

8. Зручність використання

5,0

5,0

4,9

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

9. Рівень шумового забруднення

4,5

4,8

4,8

5,0

4,9

4,9

4,9

4,8

10. Якість антимікробної обробки

5,0

4,8

5,0

5,0

4,8

5,0

5,0

4,9

11. Відповідність ціни якості

4,0

4,3

4,5

4,9

4,8

4,8

4,9

4,6

Середня ціна пароварки 1200грн.

Результати анкетного опитування споживачів для оцінки якості пароварок виробництва Донецького акціонерного об'єднання «Норд» (оцінювання за п’ятибальною шкалою) наведені в табл. 4.2.

Таблиця 4.2 Результати анкетного опитування споживачів для оцінки якості пароварок «Фея» (оцінювання за п’ятибальною шкалою)

Критерії

конкурентоспроможності

пароварки

Оцінка в балах за марками пароварок

БХ-

239

БХ-

218−7

вхм-

188−7

ох-

244

охм-

184−7

БХМ-

183−7

БХ-

245

Сере дній бал

1. Технічні показники пароварки

4,5

4,4

4,8

4,8

4,0

4,0

4,4

4,4

2. Технічні показники малої за габаритами пароварки

4,5

3,5

4,7

4,3

3,8

3,8

4,1

4,1

3. Цілісність композиційного рішення

4,4

3,8

4,6

4,0

3,8

3,5

4,0

4,0

4. Надійність в роботі

4,0

3,5

4,0

3,8

3,0

3,0

3,6

3,6

5. Економічність при експлуатації

3,8

3,7

4,2

3,5

3,2

3,5

3,7

3,2

6. Сучасність дизайну

3,8

3,8

4,3

4,0

3,7

3,5

3,8

3,8

7. Безпека експлуатації

4,7

4,8

5,0

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

8. Зручність використання

4,8

4,8

5,0

4,9

5,0

5,0

4,9

4,9

9. Рівень шумового забруднення

4,8

4,7

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

Ю. Якість антимікробної обробки

4,7

4,6

4,8

4,7

4,8

4,8

4,7

4,7

11. Відповідність ціни якості

4,0

3,8

4,8

4,3

4,5

4,5

4,3

4,3

Середня ціна пароварки 800 грн.

За результатами аналізу анкетування було розраховано коефіцієнти важливості критеріїв, що зумовлюють якість пароварок.

Таблиця 4.3 Розрахунок коефіцієнтів важливості критеріїв, зумовлюючих якістю пароварок, що реалізуються в «КОМФІ»

Критерії

Конкурентоспроможності пароварки

Середній бал за значимістю

Коефіцієнт вагомості

Середня оцінка споживача в балах

«Bosch»

" Фея"

1. Технічні показники холодильника пароварок

4,5

0,11

4,8

4,4

2. Технічні показники

4,5

0,11

4,7

4,1

3. Цілісність композиційного рішення

3,0

0,08

4,8

4,0

4. Надійність в роботі

3,5

0,09

4,6

3,6

5. Економічність при експлуатації

3,5

0,09

4,6

3,2

1

2

3

4

5

6. Сучасність дизайну

2,5

0,05

4,6

3,8

7. Безпека експлуатації

4,5

0,11

5,0

4,8

8. Зручність використання

3,0

0,08

5,0

4,9

9. Рівень шумового

3,5

0,09

4,8

4,8

забруднення

Ю. Якість антимікробної обробки

3,0

0,08

4,9

4,7

11. Відповідність ціни якості

4,5

0,11

4,6

4,3

40

1,0

В результаті дослідження якості сучасних пароварок зроблені наступні висновки:

1. В цілях підвищення конкурентоспроможності пароварок фірми «Норд». виробництва Донецького акціонерного об'єднання «Норд» необхідно:

майже всі моделі «Норд». страждають недостатньою новизною і оригінальністю моделей;

для більшості пароварок торговельної марки «Bosh» ціна не відповідає якості; вона, на думку споживачів є завищеною (якщо порівняти з іншими марками).

Для пароварок фірми «Норд». рівень якості доцільно підвищувати за рахунок наступних чинників: істотного корегування ціни з приведенням її в більшу відповідність з її якістю.

Для пароварок фірми «Bosh» якість доцільно підвищувати за рахунок наступних чинників:

ширше залучати технології Італії, Швейцарії, що сприятиме виведенню виробництва на більш високий рівень (так, наприклад, підприємство вже перейшло на застосування у виробництві новітніх технологій);

поліпшити внутрішній дизайн пароварок (посуд, полиці), якість антибактеріального покриття;

особливі зусилля направити на розробку нових форм, дизайну відповідно до напрямів сучасної моди.

4. Вимоги до якості пароварок

До побутових електричних приладів і машин незалежно від їх призначення пред’являють згідно з ГОСТ 14 087–88 загальні технічні вимоги по електро-і влагобезопасності, умовам експлуатації, напрузі, режимам роботи, струмів витоку, температурі нагріву, ізоляції корпусу, ручок та інших вузлів залежно від матеріалу для виготовлення, огорожі рухомих частин, механічної та електричної міцності вузлів, рівню шуму і перешкод, захисно-декоративним покриттям, методів випробувань, техніки безпеки та ін Загальні вимоги конкретизуються в стандартах на окремі групи, типи, види електричних машин і приладів.

Рухомі частини приладів повинні бути розташовані так, щоб при нормальній експлуатації приладів споживач був захищений від травм. Захисні огорожі повинні мати достатню механічну міцність і зніматися тільки із застосуванням інструментів. У живильної електромережі можливі коливання напруги, тому прилади повинні бути працездатні при відхиленнях напруги від номінального значення на ± 10%, а для холодильників — на — 15 … +10%. Конструкція приладів з переключенням на різні напруги повинна виключати випадкову зміну положення перемикача. [4]

З січня 2008 року всі європейські пароварки при продажу повинні мати спеціальну наклейку з інформацією про витрату електроенергії. На ній різними кольорами і буквами позначаються класи енергоекономічності:

А … С — від дуже економічного до економічного;

D — проміжний клас;

E … G — від високого до дуже високої витрати електроенергії.

Крім того, на наклейці вказується річне енергоспоживання даної моделі, а також корисний об'єм і рівень шуму. Все це дозволяє споживачу свідомо обрати найбільш економічну модель.

Шум, шкідливе випромінювання, перешкоди, створювані приладами радіо-і телеприйом, повинні бути в межах встановлених норм. Необхідно відзначити, що рівень шуму, створюваного багатьма приладами, — більше 40 дБ, що перевищує санітарні норми для житлових приміщень. Нерідко в стандартах нормується рівень шуму на холостому ходу, а при використанні машин з навантаженням він збільшується.

Конструкція, габарити, форма, колір, оздоблення електровиробами повинні відповідати вимогам ергономіки і технічної естетики. Прилади й машини повинні бути виготовлені за затвердженими кресленнями, зразками, НТД, повинні пройти випробування і бути узгоджені з організаціями, відповідальними за технічний рівень певних груп і видів електротоварів. Технічні вимоги до побутових електроприладів обов’язково узгоджуються також з органами торгівлі.

Побутові електричні прилади і машини (БЕМП) повинні бути механічно міцними, що витримують механічні перевантаження, які виникають при нормальній експлуатації. Не допускаються відшарування, спучування, тріщини, корозія, зміна кольору і інші дефекти покриттів, матеріалів при нормальній експлуатації і в межах розрахункових перевантажень.

Потрібно, щоб вироби були стійкі на горизонтальній поверхні і при нахилі до 10 °, пересувні пристосування приладів не пошкоджували поверхню, по якій вони переміщуються. Вступне отвір БЕМП для незнімного з'єднувального шнура має обов’язково мати захисну втулку, що охороняє шнур від зламів, стирання, скручування. Шнури не повинні стикатися з гострими, ріжучими крайками всередині приладу і на його поверхні.

Прилади повинні бути сконструйовані так, щоб небезпека виникнення пожежі або ураження електричним струмом внаслідок порушення правил експлуатації була мінімальною. Конструкція органів управління приладом повинна виключати можливість установки їх в неправильне положення, а також опік рук.

Забороняється використовувати для виготовлення БЕМП матеріали, які горять з сильним полум’ям. Дерево, тканини, папір і інші волокнисті або гігроскопічні матеріали не дозволяється застосовувати для ізоляції без просочення.

Регулюючі пристрої повинні бути забезпечені покажчиком напряму збільшення або зменшення значення регульованої величини.

БЕМП в залежності від виконуваних побутових процесів поділяють на машини (прилади) для зберігання і заморожування продуктів; для механічної та теплової обробки продуктів; для миття посуду та інших приладів; для виготовлення, обробки, догляду за одягом, білизною; для догляду за житлом; створення мікроклімату; для механізації господарських робіт; трансформатори, сигнальні, контрольно-вимірювальні прилади, хімічні джерела струму.

За якістю збірки, обробки і параметрами пароварки повинні відповідати вимогам стандартів і ТУ на конкретну модель, а за зовнішнім виглядом — еталону-зразку. За ступенем захисту від ураження електрострумом пароварки повинні виготовлятися класу 0 або I, незахищеного виконання У або Т, категорії 4.

Пароварний агрегат повинен бути герметичним, конструкція внутрішньої камери забезпечувати установку полиць на різній висоті. Полиці, випарник повинні бути встановлені без перекосів, хитання, повинні витримувати випробувальну навантаження. Опори (ролики) не повинні ушкоджувати підлогу при переміщенні Пароварки. Матеріали, покриття, стикаються з продуктами, а також теплоізоляція повинні бути нетоксичними; застосовують їх лише з дозволу органів охорони здоров’я. Покриття не повинні руйнуватися внаслідок стирання, дії продуктів, миючих засобів. Потрібно, щоб пароварка бла комплектним, елементи комплекту вказують у паспорті на виріб.

Стан упаковки, а після її розбирання — чистоту пароварки, якість покриття, обробки, наявність пломб, дефекти зборки, комплектність, маркування перевіряють зовнішнім оглядом.

Пароварки всіх типів за параметрами повинні відповідати вимогам стандартів і ТУ на конкретну модель, а за зовнішнім виглядом — еталону-зразку. Всі вузли машин повинні бути водонепроникні, електрообладнання — захищено від потрапляння прального розчину. Деталі машин, стикаються з миючим розчином, повинні бути стійкі до дії мильно-содового розчину і синтетичних мийних засобів при температурі 70−100 ° С. При цьому допускається потемніння, але без руйнування деталей з алюмінієвих сплавів.

Машини не повинні самовільно переміщатися під час роботи, щоб уникнути цього моделі типу СМР обладнають скобою або педаллю. СМ масою більше 10 кг повинні мати пристрої для переміщення по підлозі без ушкодження його поверхні, а масою до 10 кг — пристосування для перенесення. Під час роботи машини із закритою кришкою не допускається викид розчину з бака, заповненого пральним розчином і білизною до встановленого рівня.

Надійність з'єднувальних контактів між пароваркою і підставкою за ГОСТом визначається наступним чином: протягом хвилини пароварку 10 разів піднімають з підставки і ставлять назад — і так 10 000 разів! Цю монотонну роботу довірили роботу, який без втоми махав залізної «рукою» з пароваркою і вважав кількість циклів.

Звичайно, від випадковості не застрахований ніхто, але її можна передбачити, а іноді і запобігти. Так, у міжнародному, а пізніше і в російському стандарті з’явилася вимога, що обмежує довжину шнура, — не більше 75 см. Справа в тому, що через занадто довгу петлю цього шнура нерідко чіплялися дорослі, або її тягли діти, перекидали пароварку і обливають окропом.

Виробники відгукнулися швидко і стали робити підставки пароварок зі всілякими пристроями для укладання шнура. Ними забезпечено більшість випробуваних моделей, у решти шнур коротше необхідних 75 см. Відрадно, що всі свято шанують стандарт. [5]

Висновки та пропозиції

Пароварки на ринку елуктропобутової техніки мають значну питому вагу, яка сягає майже 40% усього асортиментну. На вітчизняному ринку реалізується в середньому близько 500−600 тис. пароварок за рік. При чому, більшість з них імпортується, оскільки вітчизняна промисловість виготовляє у рік близько 26−35 тис. пароварок, що становить всього двадцяту частину ринку пароварок України.

У четвертому кварталі 2010 року обсяг продажів пароварок становив 918 млн. гривень, що склало третину всіх продажів на ринку великої побутової техніки. За підсумками року пароварки залишили за собою лідерство за обсягом продажів на рівні 3 млрд. грн. та часткою більше 36%. Ця група товарів здивувала всіх одним з найбільших показників росту порівняно з 2009 роком: 47% відносно аналогічного кварталу 2009 року та 29% порівняно із 2009 роком загалом.

На українському ринку побутової електротехніки присутні понад 30 торгових марок. Однак у кожному з сегментів основними виступають 6−7 виробників. На ринку пароварок 50−60%, припадає на Nord, Samsung, LG, Indesit, Beko, Snaige, Atlant.

Найбільший попит у покупців мають двокамерні пароварки, які займають до 80% у загальній структурі продажу. Аналіз реалізації структури торгових марок за місткістю показав такі результати: пароварки з об'ємом 250--400 дм куб. становлять 50% обсягу продажу, до 250 дм куб. -- 30%, 400--600 дм куб. -- 18%, понад 600 дм куб. -- 2%.

У середньому ціновому діапазоні 2500--4000 грн. конкурують недорогі моделі інших закордонних виробників.

Магазин «КОМФІ» реалізує широкий асортимент пароварок основних виробників, які офіційно поставляється в Україну та мають високий рівень сервісного обслуговування. Це такі виробники як: «Bosh», «Фея», «Tefal», «LG», «Indesit», «Beko», «Snaige», «Atlant», «Ariston», «Gorenje» та ряд інших.

Обсяги реалізації пароварок у структурі асортименту великої побутової техніки значні і складають, у 2008 році - 5,5 млн. грн., у 2009 році - 3,1 млн. грн., у 2010 році - 5,8 млн. грн. Найбільшу питому вагу у асортименті пароварок займають такі виробники: «Atlant» (13%), «Tefal» (13%), «Beko» (11%) та «Indesit» (10%). Інші ж виробники мають питому вагу менше 10%. У кризовому 2009 році обсяги реалізації пароварок з камерою до 250 дм. куб. зросло до 32,3% загальної питомої ваги реалізованих пароварок, що на 5,5% більше ніж у 2008 році, що пояснюється їх дешевшою ціною на фоні зниження купівельної спроможності. В той же час, зросли обсяги реалізації пароварок з обсягом камери 250−400 дм. куб., які найбільше підходять для типової української сім'ї.

Серед нормативної документації щодо якості пароварок слід виділити ДСТУ 23 511−79 ДСТУ 30 320−95 (ДСТУ CISPR 14−1: 2004) ДСТУ ІЕС 60 335−2-24: 2001 ДСТУ 27 570. 49−96 (МЭК 335−2-57−89). Основним документом, що регулює технічні вимоги до пароварок є затверджений постановою Кабінету міністрів «Технічний регламент енергетичного маркування побутових пароварок».

Проведене дослідження якості пароварок торговельних марок «Норд» та «Воsch» показало, що споживачі віддають перевагу більш економним варіантам пароварок та звертають увагу на дизайн та сучасність моделі пароварки.

Щодо удосконалення асортиментної політики магазину «КОМФІ» доцільно розширювати асортимент пароварок з об'ємом камери 250−400 дм. куб. за рахунок звуження асортименту пароварки з об'ємом камери до 250 дм. куб. Оскільки попит на останні знижується із-за підвищення платоспроможності громадян та відновлення споживчого кредитування банками, а наявність широкого асортименту пароварок з об'ємом камери 250−400 дм. куб. підвищить їх обсяги реалізації. Також слід звузити асортимент однокамерних пароварок та розширити асортимент пароварок.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой