Дослідження асортименту аудіоапаратури в Україні

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

Вступ

1. Стан споживчого ринку аудіотехніки в Україні

2. Класифікація асортименту аудіотехніки

3. Порівняльна характеристика асортименту аудіотехніки провідних фірм виробників, що представлені на ринку України (на базі гіпермаркету «Ельдорадо»)

3.1 Товарознавча характеристика асортименту плеєрів

3.2 Товарознавча характеристика асортименту музичних центрів

3.3 Балова оцінка якості зразків аудіотехніки

4. Особливості маркування аудіотехніки

Висновки та пропозиції

Література

Додатки

Вступ

Ринок радіоелектронних товарів в Україні розвивається з 1990 року. Сьогодні на ньому присутні побутові апарати, комплектуючі вироби для них, контрольно-вимірювальні прилади. Провідне місце на ринку радіоелектронних товарів належить побутовим радіоелектронним апаратам, що пояснюється їх винятковою роллю в поширенні інформації дозвілля та задоволення культурних потреб широких верств населення.

Залежно від функціонального призначення побутова радіоелектронна техніка поділяється на аудіо- та відеотехніку.

Аудіотехніка — це сукупність різних технічних аудіо і радіо пристроїв, основним завданням яких є відтворення і запис звуку (музики, аудіокниг, новин та ін.) Величезна різноманітність сучасної аудіо техніки дозволить Вам підібрати пристрої, що відповідають Вашим вимогам.

До аудіотехніки (від лат. Audio — чую) належать апарати, робота яких сприймається слухом людини. Це різні радіоприймальні пристрої, магнітофони, електропрогравачі та електрофони, абонентські гучномовці, автономні підсилювачі низьких частот, акустичні системи, слухавки, та багато-багато іншого.

В наш час людина не зможе прожити без аудіотехніки, хоча б тому, що саме через радіо вона отримує більшу частину інформації. Дізнається що відбувається в своїй країні та й в світі. Крім того сучасна молодь дуже полюбляє прослуховувати музику, книги. А як вона буде робити це без чи то плеєра, чи то телефону й навушників?

Аудіо- та відеотехніка дуже пов’язані між собою. Наприклад, коли ми дивимося новини по телевізору чуємо ми їх завдяки динамікам, я які вмонтовані в сам телевізор.

Отже аудіотехніка є невід'ємною частиною людства. Саме тому тема дослідження характеристик аудіотехніки є актуальною в наш час. Тож треба розібратися в її асортименті…

Мета курсової роботи: дослідити асортимент, сервісні зручності аудіоапаратури провідних фірм виробників, що представлені на ринку України.

Об'єкт дослідження: сучасний асортимент аудіотехніки.

Предмет дослідження: споживні властивості асортименту аудіоапаратури.

Відповідно до визначеної мети у курсовій роботі потрібно виконати завдання: проаналізувати стану ринку аудіоапаратури в Україні; надати класифікацію асортименту аудіоапаратури; зробити порівняльну характеристику асортименту аудіоапаратури різних фірм — виробників на матеріалах гіпермаркету «Ельдорадо», охарактеризувати види асортименту за видами, основними технічними характеристиками, сервісними зручностями; зробити бальну оцінку якості зразків аудіоапаратури.

1. Стан споживчого ринку аудіотехніки в Україні

Щоб пояснити, що зараз відбувається на ринку аудіотехніки, варто почати з невеликої передісторії.

Розвиток електроніки після винаходу радіо можна розділити на три етапи: радіотелеграфний, радіотехнічний і етап власне електроніки.

У перший період (близько 30 років) розвивалася радіотелеграфія і розроблялися наукові основи радіотехніки. З метою спрощення пристрою радіоприймача і підвищення його чутливості в різних країнах велися інтенсивні розробки і дослідження різних типів простих і надійних обнаружувачів високочастотних коливань — детекторів.

У другий період (близько 20 років) продовжувало розвиватися радіотелеграфування. Одночасно широкий розвиток і застосування отримали радіотелефонування і радіомовлення, були створені радіонавігація і радіолокація. Перехід від радіотелефонування до інших областей застосування електромагнітних хвиль став можливий завдяки досягненням електровакуумної техніки, яка освоїла випуск різноманітних електронних і іонних приладів.

І останній період (60-ті-70-ті роки) становить епоху напівпровідникової техніки і власне електроніки. Електроніка впроваджується в усі галузі науки, техніки і народного господарства. Будучи комплексом наук, електроніка тісно пов’язана з радіофізикою, радіолокацією, радіонавігації, радіоастрономії, радіометеорологів, радіоспектроскопії, електронної обчислювальної і керуючої технікою, радіоуправлінням на відстані, телевимірювань, квантової радіоелектронікою і т.д.

Отже ще з початку 19-го сторіччя з’являлися радіоприймачі… Згодом їх вдосконалили й почали розробляти іншу радіоелектроніку. З цього аудіотехніка почала свій розвиток вже дуже давно.

На сьогодні споживчий ринок аудіотехніки дуже сильно розрісся, та зараз він майже неосяжний. Аудіотехніка поділяється на велику кількість розділів та підрозділів. Існує безліч фірм-виробників.

Ринок аудіотехніки характеризується сильною конкуренцією, причому різні виробники дійсно пропонують різноманітну техніку, а не просто маніпулюють цінами, як це трапляється в інших сферах ринку. Величезні можливості сучасної електроніки дають виробникам свободу вибору напрямків, в яких вони удосконалюються і пропонують кращі рішення. Так, компанія PANASONIC удосконалює свою діяльність переважно в Hi -End секторі, а такі компанії, як Microlab Technology, можуть запропонувати широкий асортимент систем всіх типів в Hi -Fi секторі. Компанія Velton багато уваги приділяє ергономічності аудіотехніки і прагне випускати на ринок обладнання з кращими характеристиками керованості, в той час як інших виробників турбують інші критерії т. д.

У таких умовах кожен повноцінний магазин Hi -Fi і Hi -End техніки, якщо він хоче бути перспективним, повинен пропонувати споживачам дуже і дуже різноманітний асортимент аудіотехніки.

Залежно від класу техніки відбувається зміна цін. Залежно від цінового діапазону, конкретних характеристик обладнання, типу систем та інших параметрів можна більш обдумано зробити вибір на користь тієї чи іншої аудіотехніки.

Багато покупців намагаються знайти просто якісну техніку, і для таких клієнтів рік випуску має другорядне значення. Саме в таких випадках використовують розпродаж, так як вона дозволить придбати не саму новітню, але завжди якісну аудіотехніку різного типу. Через розпродажі можна купити практично будь-які види обладнання: акустичні системи, AV- ресивери, підсилювачі потужності, звукові процесори, музичні центри, аксесуари та багато іншого.

Але і зараз вчені і конструктори продовжують розробляти нові і вдосконалювати наявні на сьогоднішній день технології та звукотехнічну апаратуру.

Так, наприклад, незважаючи на досить високу якість звуковідтворювальних систем, електродинамічні гучномовці та акустичні колонки, створені на їх основі, є самими критичними елементами в звуковому тракті. Всілякі спотворення, що вносяться ними, на два порядки перевершують спотворення всіх інших частин звукової системи. Нерівномірність частотно-амплітудної характеристики, інтермодуляційні спотворення і власні резонанси знижують якість сигналу. Створити універсальні акустичні колонки технічно складно, тому подальше вдосконалення їх буде відбуватися за кількома напрямками:

— Для домашнього користування;

— Для автомобільних систем;

— Для професійного застосування в студіях і апаратних звукозапису;

— Для кіно і концертних залів;

— Для озвучування відкритих просторів і т.д.

2. Класифікація асортименту аудіотехніки

Аудіотехніку поділяють за такими ознаками:

1. За кіль-тю діапазонів приймальних частот:

1.1 Всехвильові

1.2 Тридіапазонні

1.3 Дводіапазонні

2. За електроакустичними параметрами та комплексом споживних властивостей:

2.1 Hi-Fi (від англ. High Fidelity — висока правильність)

2.2 Hi-End

3. За типом джерела живлення:

3.1 З живленням від електромережі

3.2 Від автономних джерел

3.3 Від універсальних джерел

4. За характером звукового супроводження:

4.1 Монофонічні

4.2 Стереофонічні

5. За типом оформлення та за умовами експлуатації:

5.1 Стаціонарні

5.2 Переносні. Апарат з універсальним живленням, конструкція я кого передбачає елементи для перенесення вручну.

5.3 Носильні. Апарати з автономним чи універсальним живленням, з суттєво зменшеними габаритами та масою, які призначені для експлуатації в процесі носіння.

5.4 Транспортовані.

6. За кіль-тю виконуваних функцій:

6.1 Однофункціональна (наприклад, радіоприймач)

6.2 Багатофункціональна (наприклад, магнітола)

7. За принципом обробки сигналу

7.1 Аналогова

7.2 Цифрова

8. За видами:

8.1 Радіоприймач. Такий радіо виріб, який завдяки його конструктивним особливостям самостійно може приймати і відтворювати радіосигнали.

8.2 Радіола. Радіоапарат, який призначено для прийому радіомовних передач та відтворення механічного запису звуків з грамплатівок.

8.3 Тюнер. Радіоприймач, але без підсилювача низької звукової частоти та без акустичних систем.

8.4 Магнітола. Складається з магнітофона і радіоприймача.

8.4.1 З програвачем ком пакт-дисків

8.4.2 Без програвача ком пакт-дисків

8.5 Магніторадіоли. Радіоапарат, який виконує функції радіоли і магнітофона.

9. Музичні центри. Відрізняються шириною передньої панелі (без урахування ширини колонок)

9.1 Мікросистеми. 15−20 см. Діапазон потужності для мікросистем від 5 до 40 Вт на один канал.

9.2 Мінісистеми. До 30 см. Йдуть в комплекті з потужними колонками (20 — 100 Вт).

9.3 Мідісистеми. 31−48 см (в глибину досягають 40 см).

10. CD — пристрої

10.1 CD — програвач. Для того, щоб послухати музику, до нього потрібно всього-на-всього підключити акустику і підсилювач потужності. Деякі моделі відтворюють аудіо диски з форматом SACD.

10.2 CD — рекодер. Дає можливість і програвати і записувати диски.

10.3 CD — чейнджер. Такий самий CD-програвач, але в нього можна загрузити одразу два диски.

10.4 CD — транспорт. Це той самий CD-програвач, тільки без наявності цифро-аналогового перетворювача.

10.5 CD — ресивер. Це такий собі підсилювач з вбудованим тюнером.

10.6 DJ CD — програвач. У ньому є спеціальні способи управління (додаткові кнопки, Jog Dial) для отримання цікавих звукових ефектів.

11. Акустичні системи

11.1 2.0 В комплекті йде лише дві колонки, відносно невеликих розмірів.

11.2 2.1 Дві колонки плюс сабвуфер.

11.3 4.1 Чотири колонки і сабвуфер. Така комплектація отримала залужене визнання серед любителів комп’ютерних ігор. Система 4. 1, оптимальна для використання з комп’ютерами з приводом DVD-ROM і чотирьохканальної звуковою платою.

11.4 5.1 Дані комплекти акустики по праву вважаються кращими. Вони підходять не тільки для перегляду фільмів форматів «Dolby Digital» і «Dolby Pro Logic», але і для виконання будь-яких інших функцій. Крім того, стандартом ігрових платформ незабаром стане саме шестиканальний звук.

12. Підсилювачі

12.1 Підсилювач потужност. Ширше за своєю функціональністю і в змозі обробити до 7 каналів.

12.2 Стереопідсилювач. Має можливість обробки всього двох звукових каналів.

13. МР3 плеєри

13.1 CD — плеєр

13.2 Спрощені моделі без екрану або з одним маленьким монохромним екраном, можна слухати радіо і музику з флешки.

13.3 Мініатюрні моделі з кольоровим екраном дають можливість підбору треків і складання з них списку.

13.4 Моделі з великим кольоровим екраном. Дозволяють читати файли, дивитися фільм. Кольоровий екран такого виробу може бути до 7 дюймів.

13.5 Плеєри, записуючі файли на жорсткий диск.

14. Вініловий програвач

14.1 Програвач з прямим приводом «Direct Drive».

13.5 Програвач з ремінним (пассіковим) приводом «Belt Drive».

15. Диктофони

15.1 Цифрові

13.5 Мікрокассетні

16. Портативна акустика

16.1 1. 0

16.2 2.0 Сумарна вихідна потужність від 2×1 Вт до 2×3 Вт.

16.3 2.1 З окремостоячим низькочастотним динаміком.

17. Навушники

17.1 Внутрішньовушні. Зручно носити з головним убором, мають високу звукоізоляцію.

17.2 Накладні. Мають більший динамік, а значить і якість звуку вище.

17.3 Внутрішньоканальні моделі навушників компактні і мають найвищу ступінь звукоізоляції.

18. Мікрофони

18.1 Односпрямовані. Чутливі до звуку, що йде з однієї сторони.

18.2 Всенаправлені. Здатні ізолювати зону. Найбільш підходять для виконання більш точних трансляцій і записів.

3. Порівняльна характеристика асортименту аудіотехніки провідних фірм виробників, що представлені на ринку України (на базі гіпермаркету «Ельдорадо»)

Гіпермаркет «Ельдорадо» знаходиться за адресою м. Київ, просп. Леся Курбаса, 6 г. В магазині представлені різноманітні види і моделі аудіотехніки. Асортимент магазину представлено модельним рядом аудіотехніки фірм-виробників LG, Samsung (Південна Корея), Philips (Нідерланди), Sony, Olympus, ONKYO, Sharp (Японія), Transcend (Тайвань), BBK (Китай), Assistant, Reellex, MYSTERY, Digital (США), Texet, 3Q, VITEK (Росія).

В гіпермаркеті «Ельдорадо» відбувається реалізація таких товарів: музичніх центрів, магнітол, док-станцій, плеєрів, диктофонів, навушників, автомобільної аудіотехніки та мікрофонів. Асортимент магазину постійно оновлюється й розширюється.

3.1 Товарознавча характеристика асортименту плеєрів

Цифровий програвач (музичний плеєр, від англ. Player, в деяких випадках «MP3-плеєр») — пристрій, який зберігає, організовує і відтворює музичні / мультимедійні файли, збережені в цифровому вигляді на пристрої або на таких носіях, як пластинки, компакт-касети, карти пам’яті або Audio-CD.

Перші цифрові програвачі, які отримали найбільш широке поширення, підтримували тільки формат MP3, тому часто і в наші дні використовується поняття «MP3-плеєр», хоча сучасні апарати підтримують багато інших форматів, наприклад, WMA, AAC, Ogg / Vorbis, FLAC, WAV.

Цифрові аудіоплеєри поділяються на декілька типів:

· MiniDisc -плеєри. Використовують як носії мінідиски.

· CD -плеєри. Найчастіше, крім дисків з файлами, можуть відтворювати і звичайні Audio -CD диски і звукові файли, записані на чисті компакт -диски в домашніх умовах. Але через особливості пристрою накопичувачі найчастіше бояться різких рухів або ударів. На сьогодні вважаються застарілими і зняті з виробництва майже усіма компаніями, бо диски мають великий розмір (діаметр — 12 см) і малу ємність (близько 700 МБ).

· Плеєри на жорсткому диску або HDD- плеєри, що використовують як носій мініатюрний накопичувач на жорсткому диску. Характеризуються великим об'ємом пам’яті, ніж попередні типи — від 1,5 ГБ до 500 ГБ (це означає, що можна зберегти десятки тисяч пісень на один пристрій). Такі пристрої в цілому дорожче, ніж флеш — плеєри. Не мають такої компактності і важать близько 150 грам. Як правило, їх не рекомендується використовувати при активному бігу, так як жорсткий диск може бути пошкоджений через вібрації.

· Flash — плеєри, що використовують як носій звукових файлів вбудовану або змінну флеш- пам’ять. Мають обсяг пам’яті в межах від 128 МБ до 64 ГБ. Оскільки не мають рухомих частин — вважаються надійними і довговічними. Деякі з них мають вбудований акумулятор з зарядкою через USB-кабель. Для запису в пам’ять звукових файлів підключаються до персональних комп’ютерів через USB- інтерфейс, причому на сьогоднішній день майже всі моделі підтримують режим USB Mass Storage, тобто не потребують будь-яких програм для запису в свою пам’ять музичних файлів (це можна робити через будь-який файловий) і здатні працювати як знімні накопичувачі. Багато моделей мають можливість запису звукового сигналу, що надходить з радіоефіру або на мікрофон. Деякі плеєри оснащені маленьким екраном і здатні відтворювати відео. Мала витрата енергії забезпечує тривалий час автономної роботи без підзарядки.

· FM- модулятор — пристрій для відтворення аудіофайлів, записаних на флеш-накопичувачі, або через радіоприймач автомагнітоли.

Також плеєри розрізняються за типом використовуваних джерел живлення:

· Одноразові батареї (лужні або сольові), як правило, розміру AA або AAA з напругою 1,5 В;

· знімні акумуляторні батареї;

· вбудовані акумулятори (літій -іонні або літій — полімерні).

Є декілька функцій аудіопреєрів, ось найцікавіші з них:

· Запис: багато плеєрів мають можливість запису звуку з різних джерел — вбудованого мікрофона (тобто функція диктофона), радіоефіру або лінійного входу. Хоча зазвичай якість запису невисока. Існують також професійні рекордери, які підходять для високоякісного запису музики з зовнішнього мікрофона.

· Радіо: переважна більшість сучасних цифрових плеєрів мають радіоприймач. Практично завжди якість приймача невисока, так як він розрахований на роботу в місті (тобто, поблизу потужних радіостанцій) і, відповідно, має низьку чутливість і єдиний діапазон FM (88−108 МГц).

Більшість аудіоформатів стискають дані з втратами, щоб виробити якомога менші за розміром файли, з прийнятною якістю звуку. Існує компроміс між розміром файлу та якістю звуку стислих файлів. Більшість форматів, наприклад, MP3, підтримують від 32 (найгірше) до 320 (найкращий) кілобіт на секунду.

Кількість форматів, які підтримує плеєр, залежить від його прошивки. Іноді оновлення прошивки може додати підтримку нового формату. MP3 є домінуючим форматом і підтримується майже повсюдно. Деякі плеєри підтримують формати AAC і WMA. Менш поширена підтримка більше нових форматів, зокрема не вимагають від виробників та розповсюджувачів музики внесення окремих плат, таких, як Ogg Vorbis і FLAC.

У таблицях 3.1. 1−3.1.3 описані технічні особливості асортименту плеєрів гіпермаркету «Ельдорадо». (Додаток А)

TRANSCEND MP330. Офіційна гарантія виробника — 1 рік. Портативний і доступний плеєр відтворює прекрасний звук. Transcend MP330 має безліч додаткових функцій, наприклад: FM радіо, цифровий диктофон, можливість лінійного запису та інші. Крім зберігання музики Ви також можете записувати на плеєр будь-які файли, використовуючи його як USB накопичувач. аудіоапаратура асортимент ельдорадо маркування

TRANSCEND 870. Офіційна гарантія виробника — 1 рік. Дана модель плеєра оснащена дисплеєм з діагоналлю 2.4 дюйма. Акумулятор вбудований, і може пропрацювати в режимі відтворення музики 22 години. Функція WOW HD значно покращує якість звучання. На екрані плеєра можна дивитися кліпи, фільми та фотографії, а також читати книги.

SONY B173 °F. Офіційна гарантія виробника — 1 рік. Стильний компактний МР3 плеєр. У даній моделі передбачений USB роз'єм, що значно спрощує запис музичних файлів. Вбудований акумулятор дозволяє пропрацювати до 18 годин відтворення музики. Час зарядки складає трохи більше години. Просте активування глибоких басів. У Sony NWZ-B173 °F присутня функція швидкої зарядки, за 3 хвилини зарядки плеєр може пропрацювати до 90 хвилин.

TEXET T-930HD 8ГБ. TeXet T-930HD — це стильний медіа центр. Володіє гарними характеристиками і багатим функціоналом. Повноколірний сенсорний 5-дюймовий екран високого дозволу (800 Ч 480 пікселів) миттєво реагує на дотики і має широку палітру фарб.

3Q QUBA SP101M. Можна використовувати як звичайний MP3- плеєр, так і динамік для ноутбука, планшета, смартфона. Одне з головних достоїнств 3Q QUBA SP101M — її звучання. Це одна з найгучніших ультракомпактних акустичних систем у світі. Пристрій має оригінальний вигляд, невеликий кубик, із злегка округленими гранями і мініатюрними гумовими ніжками. Має такі роз'єми: стандартне гніздо 3,5-мм для навушників, слот для карт пам’яті microSD, а також порт Line In. На нижній панелі розміщений п’ятипозиційний навігаційний центр. Бічні панелі динаміка виконані з алюмінію, який захищає пристрій від ударів. Відстежити, вимкнений динамік або включений можна за допомогою невеликого синього індикатора на нижній панелі. Ця акустика має гранично компактні розміри і гучний, насичений звук.

Reellex UP- 48 8Gb. Має яскравий оригінальний дизайн, доброякісну збірку і розширену функціональність. Корпус даного плеєра при габаритах 40×90×11 мм важить 29 грам (з урахуванням внутрішньої «начинки»), виконаний з високоякісного пластику з застосуванням двох кольорів. Безпосередньо в ньому розташовуються 1,8 -дюймовий TFT- дисплей з оптимальними показниками яскравості / контрастності, всі необхідні кнопки управління і інтерфейси підключення, ємний акумулятор на 200 мАг. Можливості Reellex UP- 48 8Gb: можливе відтворення аудіо, відео та фото найбільш популярних форматів, відкриття текстових документів TXT, запис голосу і ефіру з FM- радіостанцій. Збільшення штатного обсягу пам’яті в 8 ГБ можливо за рахунок карт microSD.

3.2 Товарознавча характеристика асортименту музичних центрів

Музичний центр -- це технічне рішення на сучасній елементній базі, орієнтоване на роботу з різними типами звукових носіїв і джерел звуку, яке виконане у вигляді моноблока. Залежно від року випуску і фірми виробника, може відрізнятися функціональністю, наявністю тих чи інших пристроїв:

· Програвач вінілових дисків.

Електрофон -- (скорочення від застарілого терміна «електропатефон») — пристрій для відтворення звуку з вінілових грамплатівок.

У побуті електрофон часто позначається також терміном програвач, що позначає аналогічний апарат, але призначений для підключення до зовнішнього підсилювачу потужності звукової частоти. Таким чином, програвач від електрофона відрізняється тим же, чим магнітофонна приставка відрізняється від магнітофона, тобто наявністю вбудованого підсилювача потужності і використання терміну «програвач» щодо електрофона некоректно.

Електрофон може бути розрахований на відтворення моно-, стерео-або квадрофонічного запису.

· CD-програвач.

CD-програвач або CD-плеєр (англ. CD player) -- пристрій, що здатен відтворювати цифрові оптичні диски формату CD. Існують стаціонарні (зникли з продажу) і кишенькові CD-програвачі. Через невелике енергоспоживання усі кишенькові CD-програвачі живляться від батарейок.

· DVD-програвач.

DVD-програвач або DVD-плеєр (англ. DVD player) -- пристрій, який відтворює диски DVD-Video і DVD-Audio, двох різних і несумісних технічних стандартів. Він був винайдений в 1994 році.

· Blu-ray-програвач.

Blu-ray-програвач або Blu-ray-плеєр (англ. Blu-ray player) -- пристрій, що здатен відтворювати цифрові оптичні диски формату Blu-ray.

Станом на 2014 рік, ціни на blu-ray-програвачі в Україні починаються від 700 гривень.

· Радіоприймач (FM/AM).

Радіоприймамч -- пристрій, призначений для приймання електромагнітних хвиль радіодіапазону (тобто з довжиною хвилі від декількох тисяч метрів до частин міліметра) з наступним перетворенням інформації, яка у них зберігається до вигляду, в якому вона може бути використана.

· Підсилювач звуку.

Електронний підсилювач -- підсилювач електричних сигналів, у підсилювальних елементах якого використовується явище електричної провідності у газах, вакуумі та напівпровідниках. Електронний підсилювач може являти собою як самостійний пристрій, так і блок (функціональний вузол) у складі якої-небудь апаратури-радіоприймача, магнітофона, вимірювального приладу тощо.

· Акустична система (колонки).

Акустимчна системма -- пристрій для відтворення звуку, що складається з однієї або кількох динамічних головок, розташованих у корпусі (акустичному оформленні). Акустична система перетворює електричні коливання у звукові.

Акустична система складається з акустичного оформлення (наприклад, ящика типу фазоінвертор) і вмонтованих у нього випромінюючих голівок (звичайно, динамічних).

Залежно від побудови розрізняють односмугові (один широкосмуговий випромінювач, наприклад, динамічна голівка) і багатосмугові (дві й більше голівки, кожна з яких створює звуковий тиск у своїй смузі частот) акустичні системи.

Від магнітоли музичний центр відрізняється значно більшими габаритами, якістю звуку, потужністю колонок, і кількістю функцій.

Всі музичні центри поділяються на три групи:

1. Мікросистеми

2. Міні-системи

3. Міді-системи

Мікросистеми — це підвид музичних центрів, що характеризується зменшеними габаритами в порівнянні із звичайними музичними центрами (також званими Мінісистема (ширина до 28 см і мідісістемамі - понад неї), ширина основного блоку яких не перевищує 18 см., а також зниженою потужністю стереофонічною аудіосистеми (в кращих моделях не перевищує 80 Вт на канал). Функціональні можливості мікросистем, в залежності від конкретної моделі, можуть бути не такими широкими, як у їхніх великих побратимів (зокрема може бути відсутнім підтримка DVD і відтворення відео), однак наявність великої кількості моделей дозволяє підібрати збалансовану систему, що повністю задовольняє Ваші потреби.

Міні-системи мають ширину передньої панелі від 215 до 280 мм (загальноприйнятий світовий стандарт), а з оснащення вони можуть відрізнятися: ємністю завантажувального магазину CD- дисків (від 1 до 5), наявністю або відсутністю автореверса у касетних дек, вбудованим багатосмуговим електронним еквалайзером (можливість зміни частотної характеристики підсилювача для поліпшення аудіозвучанія), а також величиною вихідної потужності підсилювача низької частоти. Міні- системи можуть обладнуватися високоякісними касетними (двохкасетною) деками з системами шумозаглушення і вбудованими різними декодерами багатоканального звуку розробки компанії «Dolby Laboratories», як, наприклад, Dolby В / С і Dolby Pro -Logic, і відповідним набором акустичних систем, що складається з 5 і більше динаміків, функціями «Караоке» і «Караоке +». Стереофонічний тюнер більшості міні -систем забезпечує можливість прийому програм в двох діапазонах: AM (CB) і FM (УКВ) — зі стереозвуком.

Міні-система — це моноблок, оснащений: 3−5 — дисковим програвачем CD, стереофонічним тюнером з електронним настроюванням, двоканальним стереопідсилювачем низької частоти і двохкасетною декою. Двохкасетною деки цих міні-систем, як правило, оснащуються автореверсом з механічним або електронним управлінням і оснащуються системою шумозаглушення Dolby В, підсилювачі низької частоти мають велику вихідну потужність 35−50 Вт і звучать більш природно. Іноді в них застосовують прості процесори обробки звуку на 3−5 режимів («хол», «зал», «стадіон»), акустичні системи міні -систем часто виконуються трьохсмуговими з 3 гучномовцями. Крім того, практично всі міні- системи можуть управлятися за допомогою пульта дистанційного керування.

Міді- системи — найбільші з музичних центрів і, як правило, виконуються розміром передній панелі 320−360 мм (загальноприйнятий світовий стандарт). Багато моделей цього типу випускаються у вигляді компонентних систем. Крім того, акустика в найбільш дорогих системах зазвичай має корпусу, виконані з дерева, які в поєднанні з потужними підсилювачами низької частоти забезпечують їм винятково високу якість звучання.

Міді-система може бути обладнана високоякісними CD-транспортами (причому, найчастіше — однодисковими) і однобітових (многобітовимі) процесорами обробки звуку високого дозволу, високоякісними касетними (двохкасетною) деками з системами шумозаглушення Dolby В / С, Dolby S, а також системою динамічного підмагнічування Dolby Hx — Pro, міні- дискової декою, вбудованим декодером багатоканального звуку Dolby Pro -Logic, 5-канальним підсилювачем низької частоти і відповідним по звуковим каналам набором акустичних систем, універсальними програвачами оптичних дисків (DVD, Video CD), функціями «Караоке» і «Караоке +».

У таблицях 3.2. 1−3.2.3 описано технічні особливості асортименту музичних центрів гіпермаркету «Ельдорадо». (Додаток Б)

LG RBD-154. Офіційна гарантія виробника — 1 рік. Музичний центр наділений автоматичним еквалайзером, який сам підбирає налаштування для отримання більш якісного звуку. Функція USB plus дозволяє відтворювати різні формати аудіо та відео файлів. У даному музичному центрі перед установлено караоке.

Philips FWM210/12. З потужністю в 140 Вт має гарне звучання. Як носій аудіозаписів можна використовувати диски CD, а також, USB накопичувачі. Має радіо з пам’яттю на 40 станцій. До пристрою додається пульт ДУ для комфортного управління.

SAMSUNG MX-F630D. Міні-система Samsung володіє широким функціоналом. Має новітній еквалайзер Caster EQ. Присутня функція My Karaoke і мікрофон. Ця функція видаляє голос співака з ваших улюблених пісень, залишаючи тільки музичний супровід. Крім того, Ви зможете навіть записати це виконання і зберегти його на USB флеш -карту.

LG CM4330. Офіційна гарантія виробника — 1 рік. Сучасна домашня минисистема LG CM4330. Дозволить повною мірою насолодитися якісним. Потужність моделі становить 180 Вт. Завдяки спеціально налаштованої звукової матриці, отримується більш глибоке і насичене звучання басів. А еквалайзер дозволить здійснити налаштування, які будуть оптимально підходити до того чи іншого жанру. Можливість легкого підключення різних USB-носіїв або інших портативних пристроїв, завдяки передбаченим роз'ємів.

PHILIPS MCM1055/51. Програє музику з компакт- дисків і портативних носіїв. Музична мікросистема оснащена функцією USB Direct для відтворення музики з портативних носіїв. Є режим динамічного посилення, який виділяє басову складову музики при будь-якому рівні гучності!

Sony MHC- ECL5. Компактна минисистема, проста у використанні, має якісний звук. Вбудованого FM -тюнер з пам’яттю на 30 станцій. Двосмугова А С з колонками потужністю 120 Вт і можливістю налаштувань еквалайзера надає всі умови для комфортного звучання. Наявність USB порту дає можливість підключення до центру ноутбука, смартфона, MP3- плеєра або флеш -карти. Пристрій підтримує різні носії: CD, CD -R, CD -RW і USB- носії, а також відтворює формати: MP3 і WMA.

Sony MHC- ECL7D. 2 динаміки потужністю 470 Вт забезпечують точне і насичене звучання. Присутня функція Bass Boost, яка глибоко і якісно передає звук низьких частот.

Onkyo CS-V 645. Стильний музичний центр для дому та офісу. Апарат надає масу корисних функцій, що робить його експлуатацію максимально зручною. Корпус виробу виготовлений з пластика, роблячи загальну вагу мінімальною. Якість звуку знаходиться на гідному рівні.

SONY CMT-S40. Музичний центр від Sony відтворює найпоширеніші формати музики і відео: DivX, VCD, MP3. Потужність — 50 Вт. Є спеціальний вихід для навушників. Насолоджуйтесь тільки хорошим звучанням улюблених композицій.

3. 3 Балова оцінка якості зразків аудіотехніки

Для проведення оцінки якості зразків аудіотехніки було обрано 4 фірми виробники: LG, PHILIPS, Samsung, SONY. Система оцінки якості була обрана за ГОСТом 23 262−88 «Системы акустические бытовые. Общие технические условия». Було обрано 20-ти бальну шкалу.

Для балової оцінки якості було обрано такі зразки аудіотехніки: LG RBD-154, PHILIPS FWM210/12, SAMSUNG MX-F630D, SONY MHC-ECL5.

Показник якості

Загальна кількість балів

LG RBD-154

PHILIPS FWM210/12

SAMSUNG MX-F630D

SONY MHC-ECL5

Зовнішній вигляд

4

3

4

4

4

Функціональність

6

6

4

6

5

Гучність

5

5

4

5

4

Чистота звуку

5

4

4

5

5

Всього балів

20

18

16

20

18

В результаті дослідження найбільшу кількість балів (20) отримав музичний центр SAMSUNG MX-F630D фірми-виробника Samsung. Він має найкращі технічні характеристики і найбільш виділяється з асортименту аудіотехніки в гіпермаркеті «Ельдорадо».

На другому місці опинилися музичні центри LG RBD-154, SONY MHC-ECL5 фірм-виробників та LG.

В LG недостатньо гарний зовнішній вигляд, та не дуже якісний звук. В той час як в SONY недостатня кількість додаткових функцій, та тепер проблеми не з якістю звуку, а саме з гучністю.

Та на останньому третьому місці PHILIPS FWM210/12 фірми-виробника PHILIPS.

PHILIPS розробив досить цікавий і гарний музичний центр. Але зовнішнього вигляду недостатньо. Замалий функціонал апарату, недостатня гучність та неякісний звук.

Отже кожен з чотирьох зразків отримав саме ту кількість балів, на яку заслуговує.

4. Особливості маркування аудіотехніки

Маркування -- це процес нанесення тексту, умовних позначень та малюнків на пакування та (чи) продукцію. У процесі наноситься комплекс відомостей різного характеру щодо продукції, процесу чи послуги у вигляді тексту, окремих графічних, кольорових символів (умовних позначень) та їхніх комбінацій. Воно наноситься, в залежності від конкретних умов, безпосередньо на виріб, упаковку (тару), ярлик, етикетку чи в супровідну документацію.

Під час приймання аудіотехніки на підприємстві «Ельдорадо» товарознавці ретельно оглядають індивідуальну упаковку т. б. коробку, в якій вже безпосередньо продається споживачу. На індивідуальній упаковці, яка виготовляється з трьохшарового картону, вказують такі дані:

— тип та найменування виробу;

— призначення;

— конструкція;

— номінальну потужність (Вт);

— напругу (В);

— опір, номінальний (Ом);

— діапазон частот;

— додаткові функції;

— тип підключення;

— матеріал виготовлення корпусу та елементів акустичних систем;

— маніпуляційні знаки;

— вказують міжнародну сертифікацію ІSО 9001;

— масу без упаковки;

— штрих-код;

— назва заводу-виробника, країна-виробник та його реквізити;

— повну масу з індивідуальною упаковкою.

Після перевірки маркування на індивідуальній упаковці її розпаковують та перевіряється комплектність виробу та наявність комплектуючих згідно з технічним паспортом, який обов’язково з гарантійним талоном та інструкцією по експлуатації повинен бути в коробці.

Висновки та пропозиції

В курсовій роботі було розглянуто групу культуро-побутових товарів аудіотехніку. Асортимент аудіотехніки досить різноманітний по сфері застосування, конструкційними особливостями, призначенням та класом.

В ході виконання курсової роботи було проаналізовано стан ринку аудіотехніки в Україні, розглянуто його розвиток та тенденції. В даному сегменті ринку лідирують компанії такі як: SAMSUNG, SONY, LG, BBK, Olympus, PHILIPS.

Було виконано класифікацію аудіотехніки та проведено аналіз асортименту в гіпермаркеті «Ельдорадо». Аудіотехніку в магазині представлено товарами не всіх видів, хоча присутня достатня різноманітність аудіотехніки.

Зроблено повну характеристику асортименту аудіотехніки різних фірм-виробників та зроблено балову оцінку зразків аудіотехніки, які було зображено в таблиці.

Розписано особливості маркування радіоелектронної апаратури.

Пропонується розширити асортимент аудіотехніки. В гіпермаркеті «Ельдорадо» мала кількість зразків товарів кожного виду: музичних центрів, плеєрів, магнітол та ін. Також пропонується покращити оформлення товарного ярлика. В таблиці характеристик не в усіх товарів показники відповідають справжнім або взагалі відсутні. На веб-сайті магазину потрібно повиправляти помилки в назвах деяких товарів.

Література

Підручник, навчальний посібник

1. Глушкова Т. Г. Товари культурно-побутового призначення. Підручник. / К.: Київ нац. торг. -екон. ун-т, 2004. — 550 с. — (сер. «Товарознавство»)

2. Зрезарцев М. П., Зрезарце В. М., Параніч В. П. Товарознавство непродовольчих товарів. Навчальний посібник. / Київ «Центр учбової літератури», 2009. — 328 с.

3. Справочник товароведа. Непродовольственные товары. В 3-т Т С2 С. И. Баранов, Е. И. Веденеев, А. Я. Володенко и др. 1990. — 463 с.

4. Чечик А. М. Товароведение и экспертиза товаров культурно-бытового назначения. 3-е издание. Підручник. / Торг. корпорация «Дашков и К», 2014. — 536 с.

Закони України

1. «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчих товарів», Наказ № 104 від 19 квітня 2007

2. ГОСТ 23 262–88 «Системы акустические бытовые. Общие технические условия»

Інтернет-ресурси

1. http: //bibliofond. ru/ Електронна бібліотека

2. http: //catalogue. technoportal. ua/ Каталог товарів

3. http: //hotline. ua/ Актуальный и подробный каталог товаров.

4. http: //mydisser. com/ Лаборатория научных работ

5. http: //myrefs. org. ua/ Бібліотека рефератів

6. http: //official. academic. ru/ Словари и энциклопедии на Академике

7. http: //selectech. ru/ Помощь в выборе товара любой категории

8. http: //ua-referat. com/ Збірник українських рефератів

9. http: //uk. wikipedia. org/ Свободная энциклопедия

10. http: //www. conservatory. uz/ Консерваторий

11. / Бессплатные библиотеки сети

12. http: //www. eldorado. com. ua/ Гіпермаркет «Ельдорадо»

13. http: //www. minimum-price. ru/ Обзоры магазинов

14. http: //www. paygid. ru/ Ваш гид в мире бытовой техники и электроники

15. http: //www. rlocman. ru/ РадиоЛоцман

16. http: //www. tehnos. com. ua/ Интернет-магазин бытовой техники

Додатки

Додаток А. Технічні особливості асортименту леєрів

Табл. 3.1. 1

Назва

TRANSCEND MP330

TRANSCEND 870

Колір

Чорний/Білий

Чорний/Білий

Тип

OLED

LCD

Діагональ

1″

2. 4″

Розрішення екрану

128×32 Пикс

240×320 Пикс

Підтримка аудіо

MP3/WAV/WMA

ADPCM/FLAC

MP3/WAV/WMA/OGG

FLAC

Підтримка відео

__

AVI/FLV/RM/RMVB

MPEG-4/XviD

Пам’ять

4 ГБ

4 Гб + карта пам’яті до 8 Гб

Відношення сигнал/шум

90 Дб

90 Дб

Еквалайзер

+

---

Доп. функції

Вбудований годинник, цифровий тюнер, запис ефіру, диктофон

Вбудований годинник, цифровий тюнер, запис ефіру, диктофон

Корпус

Пластик

Пластик

Живлення

Li-Pol, USB

12 год

Li-Pol, USB

22 год

Інтерфейс

USB 2. 0

USB 2. 0/miniUSB2. 0

Осн. данні про товар, мм (в/ш/г)

25,5/83/11,5

25 г

94/50/12

62 г

Комплектація

Навушники

Навушники, USB-кабель

Табл. 3.1. 2

Назва

SONY 173FB

TEXET T-930HD 8ГБ

Колір

Чорний/Червоний

Чорний

Тип

Монохромний

LCD

Діагональ

До 1″

5″

Розрішення екрану

__

800×480 Пикс

Підтримка аудіо

MP3/WMA

APE/MP3/OGG/WAV/WMA

AAC/FLAC

Підтримка відео

---

AVI/FLV/Motion JPEG/MP4/MKV/MOV/M2TS/RM/RMVB/TP/TS/VOB/WMV

MPEG-2/MPEG-4/XviD

Пам’ять

4 Гб

8 Гб + карта пам`яті до 32 Гб

Відношення сигнал/шум

__

Присутній динамік

Еквалайзер

---

+

Доп. функції

---

Календар, годинник, ігри, цифровий тюнер

Корпус

Пластик

Пластик

Живлення

Li-ion/USB

18 год

Li-pol/USB

Інтерфейс

MicroSD/microSDHC

Осн. данні про товар, мм (в/ш/г)

22,5/88,8/15

28 г

84/128/13

177 г

Комплектація

Навушники

Навушники, USB-кабель

Табл. 3.1. 3

Назва

3Q SP-101M

FLASH REELLEX UP-48 4GB

Колір

Чорний

Чорний/Синій

Тип

Без дисплею

TFT

Діагональ

---

128×160 Пикс

Розрішення екрану

__

__

Підтримка аудіо

MP3

MP3/WAV

Підтримка відео

---

---

Пам’ять

Карта пам`яті до 32 Гб

4 Гб + карта пам`яті

Відношення сигнал/шум

80 Дб

__

Еквалайзер

---

---

Доп. функції

150−18 000Гц

Перегляд зображень

Корпус

Алюмінієвий

Металевий

Живлення

Li-ion/USB

5 год

Зарядка від USB

Інтерфейс

microSD/microSDHC

miniUSB 2. 0

---

Осн. данні про товар, мм (в/ш/г)

50/50/50

41/90/9

80 г

Комплектація

USB-кабель

USB-кабель

Додаток Б. Технічні особливості асортименту музичних центрів

Табл. 3.2. 1

Назва

LG RBD-154

PHILIPS FWM210/12

Тип

Мінісистема

Мінісистема

Колір

Чорний

Чорний

Носії

CD /DVD

CD/USB

Підтримка форматів

MP3/WMA/JPEG/DivX

MP3/WMA

Караоке

1

-

Потужність

150 Вт

140 Вт

Еквалайзер

+

+

Радіо/кіль-ть радіостанцій

+/50

+/40

Інтерфейс

USB 2.0 типу В/вихід для мікрофону

AUX (3.5 мм), USB

Осн. данні про товар, мм (ш/в/г)

38,4/21,5/21,5

31,3/19,5/21

Гарантія

12 місяців

12 місяців

Назва

SAMSUNG MX-F630D

LG CM4330

Тип

Мінісистема

Мінісистема

Колір

Чорний

Чорний

Носії

CD/DVD

CD

Підтримка форматів

MP3/WMA/DivX

MP3/WMA

Караоке

+

-

Потужність

220 Вт

180 Вт

Еквалайзер

+

+

Радіо/кіль-ть радіостанцій

+/15

+/50

Інтерфейс

Стерео/HDMI/SD/SDHC/мікрофон/Bluetooth

USB 2.0 типу В

Осн. данні про товар, мм (ш/в/г)

25,7/30,4/20

8,25 кг

20,2/31,5/30,7

Гарантія

12 місяців

12 місяців

Табл. 3.2. 2

Табл. 3.2. 3

Назва

SONY MHC-ECL7D

ONKYO CS-V 645 SILVER/WHITE

Тип

Мінісистема

Мінісистема

Колір

Чорний

Сріблясто-білий

Носії

CD/DVD

CD/DVD

Підтримка форматів

MP3/WMA

MP3/WMA/JPEG/MPEG4/DivX

Караоке

+

-

Потужність

470 Вт

40 Вт

Еквалайзер

+

+

Радіо/кіль-ть радіостанцій

+/30

+/20

Інтерфейс

Мікрофон

AUX (3.5 мм)/USB/HDMI

Осн. данні про товар, мм (ш/в/г)

30/26/19

2,4 кг

21,5/10,8/34,8

7,6 кг

Гарантія

12 місяців

24 місяці

Табл. 3.2. 4

Назва

SONY CMT-S40

Тип

Мікросистема

Колір

Чорний

Носії

CD/DVD/USB

Підтримка форматів

MP3/DivX

Караоке

+

Потужність

50 Вт

Еквалайзер

+

Радіо/кіль-ть радіостанцій

+/20

Інтерфейс

AUX (3.5 мм)/ USB 2.0 типу В

Осн. данні про товар, мм (ш/в/г)

21/17/13,1

4 кг

Гарантія

12 місяців

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой