Визначення показників виконання річної виробничої програми підприємства

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Вступ

Планування підприємницької діяльності визначає мету, якої фірма прагне досягти, стратегію її діяльності у поєднанні з термінами, в межах яких ця мета може бути досягнута.

Розділ «Планування підприємницького проекту» покликаний допомогти оволодіти навиками практичних знань з основних питань курсу, що стосуються діяльності підприємства за умов ринку.

Планування підприємницької діяльності визначає мету, якої фірма прагне досягти, стратегію її діяльності у поєднанні з термінами, в межах яких ця мета може бути досягнута.

У світовій практиці плани реалізації підприємницьких проектів отримали назву бізнес-планів. Бізнес-план — це інструмент підприємця, який описує основні аспекти діяльності майбутнього підприємства чи реалізації проекту, аналізує всі проблеми з якими можна зіткнутись, а також визначає способи вирішення цих проблем в часі з метою отримання максимального прибутку внаслідок реалізації даного проекту. Користувачами цього інструменту, в першу чергу, є:

· самі підприємці, щоб скрупульозно проаналізувати свої ідеї, перевірити їх реальність та економічну обґрунтованість;

· банкіри та інвестори, які збираються фінансувати даний проект;

· працівники фірми, які хочуть зрозуміти свою перспективу, усвідомити поставлені перед ними завдання.

Бізнес-план допомагає підприємцям та зацікавленим сторонам вирішити такі завдання:

· вивчення місткості та перспектив розвитку майбутнього ринку збуту;

· оцінка витрат, які будуть необхідні для виготовлення та збуту потрібної цьому ринку продукції та співставлення їх з цінами, за якими можна буде продавати свої товари і визначати потенційну прибутковість задуманого бізнесу;

· визначення показників, за якими можна буде регулярно визначати хід виконання завдань, а також можливих небезпек для бізнесу.

Економіка підприємства — наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством своїх цілей за умов раціонального використання ним всіх видів ресурсів. Предметом вивчення економіки підприємства є способи ефективного використання всіх видів ресурсів та елементів виробничого процесу. Курсова робота «Економічне обґрунтування діяльності підприємства» покликане допомогти нам оволодіти навиками практичних знань з основних питань курсу, що стосуються діяльності підприємства за умов ринку.

У курсовій роботі ми повинні за індивідуальними даними про показники річної виробничої програми підприємства визначити показники її виконання. На основі даних про запропоновані варіанти інвестиційних проектів розвитку підприємства на наступний рік вибрати кращий з даних варіантів і розрахувати очікувані показники нової виробничої програми діяльності підприємства. Здійснити оптимізацію ціни на вироби, що випускаються підприємством, виходячи з, критерію максимізації прибутку. За індивідуальним завданням розрахувати вплив змін техніко-економічних показників на результати діяльності підприємства.

Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Підприємствам надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації, збуту продукції. При цьому підприємства виходять із власних ресурсних можливостей із врахуванням широкого спектру факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу.

Економіка є найбільшою сферою суспільних відносин і розглядається у декількох значеннях:

3. як сукупність відносин, що визначаються характером власності на засоби виробництва; 2. як господарство окремого району, країни … 3. як наукова дисципліна, що займається вивченням народного господарства, його галузей, окремих підприємств, а також окремих елементів виробництва (капітал, фонди, праця і т.п.).

Завдання / Вихідні дані

Вихідні дані для розрахунку показників виробничої програми

Назва

виробу

Річні обсяги

виробництва, тис. шт

Запаси готової

продукції на початок

poку, тис. шт

Запаси готової

продукції на кінець

poку, тис. шт

Вироб-

ничий

цикл,

дні

Рентабе-

льність

за планом, %

план

звіт

планові

фактичні

планові

фактичні

Н

600

685

28,75

32,5

30

33

1

15,0

О

45

43

5

3

2,75

6,0

4,4

21,0

І

82,5

75

4,125

2,625

5,75

5,25

5,5

16,2

Норми витрат ресурсів на виробництво одного виробу

Види

виро-

бів

Сировина і матеріали

Комплек

_учі (з ПДВ),

грн

Паливо,

кг

Електро-

енергія,

кВт-год

Трудо-

місткість,

люд-гoд

W, кг

Х, кг

Y, м3

Z, м2

Н

-

0,3

-

-

-

0,5

1,5

0,15

О

13,6

-

0,0045

-

-

12,3

12,3

8,5

І

-

7,9

0,0054

-

-

9,1

9,1

8,5

Основні виробничі фонди підприємства

Групи

Власні на

початок року,

тис. грн

Орен-довані

тис. грн

Ступінь зносу,

%

Введено, тис. грн

Вибуло, тис. грн

всього

в т. ч

здані в

оренду

влас-них

орен-дова-них

липень

серпень

липень

серпень

вересeнь

1.

3750

600

-

25

-

-

-

287,5

-

-

2.

1500

150

-

42,5

-

100

-

-

-

135

3.

2500

-

300

20

25

-

187,5

-

222,5

-

Дані про матеріальні ресурси

Підвищення цін на матеріали та паливно-енергетичні ресурси, %

Встановлення жорсткіших норм витрачання матеріальних ресурсів, %

Період: поставки/зриву поставки, дні

w

х

у

Z

Паливо

4,6

5,5

7/3

7/2,5

15/6

18/7

5,5/2

Вихідні дані: виручка (дохід) для 1−2 -го розділів — 223 440у.о.

І. Планування підприємницького проекту

1.1 Резюме

Підприємство «Глобус» — фірма, що має на меті задовольнити потреби людей необхідними товарами, зокрема у сфері друкованої продукції а також проведення необхідних консультацій з будь-яких проблем у цій сфері.

Для реалізації проекту потрібні 8496,0 у.о. (за рік — 101 952,0 у.о.)

Прогнозована виручка 223 440 в рік

Прогнозований прибуток 68 212,2 у.о. — 1 рік, 204 636,0 у.о. — 2 рік, 477 485,4у.о. — 3 рік, рентабельність загальна 95,58%.

Вихідні дані:

А:

— статутний фонд 3000 у.о.

— розрахунковий рахунок 570 у.о.

— оплата за реєстрацію 60 у.о.

— оплата за оренду 234 у.о.

— оплата за обладнання 2430,0 у.о.

— вивіска 77 у.о.

— засоби 80 у.о.

— транспорт 15 у.о.

— реклама 28 у.о.

— витрати на обслуговування 22 у.о.

? = 6516,0

Б:

— штатний розклад (за місяць).

— генеральний директор. 450 у.о.

— секретар — бухгалтер 385 у.о.

— продавець 200 у.о.

— керівник виробничого підрозділу 350 у.о.

— виробничий персонал 295 у.о. * 2 = 590 у.о.

? = 1975,0 у.о.

В: страхування 5 у.о.

Г: загальна сума витрат 8496,0 у.о.

1.2 Суть проекту та характеристика послуг

1) Підприємство «Глобус» допоможе вам зорієнтуватися у виборі друкованої продукції високої якості.

Мета фірми доступно донести до споживача якісні товари друкованої продукції. А також допомогти зорієнтуватися покупцеві у виборі тих чи інших листівок, конвертів тощо, які потрібні йому на даний момент.

Ліцензія № ЛВ 3 256 видана на підприємство «Глобус».

2) Характеристика продукції

Підприємство «Глобус» виконує такі роботи:

1.- розробка товарів, для замовника, за спеціальними (індивідуальними) проектами.

2. — перевірка якості продукції (термін давності, особливо дизайну)

3.- продаж готових товарів друкованої продукції.

4. — консультацій щодо вибору тих чи інших видів продукції.

3) Засновник підприємства «Глобус»: — генеральний директор — Дуда А. В. Адреса: 79 049, м. Львів, вул. Любінська, 14. тел. (0322) 222−27−72 факс (0322) 222−27−72 4) Площа фірми S = 159 м².

Технічний стан приміщень — добрий, ремонту не потребує. Склад приміщень:

— кабінет генерального директора — 14 м²

— кабінет бухгалтера і секретаря — 15 м²

— виробничий відділ — 106 м²

— відділ готових товарів — 15 м²

— санітарний вузол — 10 м²

— архів — 5 м²

5) Список обладнання, матеріалів і засобів.

виробниче обладнання — 2430 у.о. ,

зокрема:

— письмовий стіл — 300 у.о.

— комп'ютер і принтер — 1445 у.о.

— шафи — 200 у.о.

— стільці - 300 у.о.

— телефони — 80 у.о.

— факс — 70 у.о.

— освітлення (лампи денного світла) — 35 у.о.

папір ксероксний — 5 у.о.

— всього — 2435 у.о.

1. 3 Оцінка ринку збуту

Основним споживачем товару (послуги) фірми будуть окремі особи, або гуртові покупці. Вартість консультації 6,00 у.о.; виготовлення продукту (надання послуг) на весь товар за 1 рік — 223 440 у.о.; середня вартість замовлення 122,433 у.о.

1.4 Аналіз стану справ у галузі та оцінка конкурентоспроможності

У Львові є декілька великих за розмірами підприємств («Фенікс», «Копіцентр»). Передбачається, що динаміка виробництва зростатиме і буде потреба, ще в більшій кількості підприємств в даній галузі.

Саме тому створюється підприємство «Глобус», з цінами на товари нижчими ніж у великих фірм, а якості (термін давності) продукції значно вищою ніж у інших.

Сильними сторонами наших конкурентів є ім'я і існування в галузі більше 10 років, а слабкими використання технологій десятирічної давності.

Підприємство «Глобус» нова фірма, яка застосовує в своїх лабораторіях тільки найновішу технологію і найновіший дизайн виготовлення продукції на замовлення.

1.5 План маркетингу

Робочий день триває 8 годин.

Робочий тиждень 7 днів.

Фірма працює цілий рік 12 місяців.

Прогнозована кількість споживачів:

— 150 замовлень на місяць.

Розраховуємо ціну послуги (середню):

— консультація — 6,0 у.о. ;

замовлення — 238,866 у.о.; Цсер = (6+238,866) / 2 =122,433 у.о.

Розраховуємо сукупну виручку (виторг): Св. = Вп. *Т*tсер., де Вп. — вартість послуги. Т — термін на який визначаться виручка, 1 рік. tсер. — середня кількість послуг за 1 день. Св. = 122,433 365 5 = 223 440 у.о.

Реклама. Підприємство «Глобус» планує витратити на рекламу 28 у.о. за місяць, тобто 336 у.о. в рік. Реклама розміщуватиметься в різних газетах, журналах, радіо і по телебаченню.

1.6 Організаційний план

Посадові обов’язки:

1. Виробничий персонал виготовляють продукцію і дають її продавцям

2. Прибиральниця прибирає три дні на тиждень.

3. Директор вислухавши секретаря і бухгалтера дає їм згоду на прийняття рішення і т. д.

Керівник підприємства «Глобус» — директор — Дуда А. В. слідкує за процесами розробки продукції, новацій, відповідає за якість.

Критерій вибору працівників:

— вища освіта.

— знання англійської і латинської мови.

— знання комп’ютера.

— бажано досвід роботи.

Крім того, працівники повинні відрізнятися:

— акуратністю; вихованістю; розуміння.

Оплата праці і преміювання буде залежати від прибутку і визначатиметься процентами вкладеного часу працівника в певну роботу. Заохочення працівників — за оригінальність ідей, за вчасність виконання роботи — 20 у.о. Крім того на свята всім працівникам буде додатково виплачуватися по 10 у.о.

1.7 Оцінка ризику та страхування

Основні джерела ризику:

— поява нової фірми конкурента;

— не якісний товар;

— стихійні лиха (пожежі і т.п.)

Фірмою передбачено страхування майна:

1) від пожежі;

2) зміни в системі оподаткування;

3) від крадіжок майна і т.п.

1.8 Фінансовий план

Розрахунок вартості обладнання та устаткування:

— комп'ютер (1 шт.) 1145 у.о.

— письмовий стіл (3 шт.) 300 у.о.

— принтер (1 шт.) 300 у.о.

— шафа (2 шт.) 200 у.о.

— стільці (6 шт.) 300 у.о.

— телефон (2 шт.) 80 у.о.

— факс (1 шт.) 70 у.о.

— лампи освітлення (5 шт.) 35 у.о.

— всього 2430 у.о.

Витрати на засоби (папір ксероксний) 5 у.о. — змінні витрати.

Розрахунок постійних витрат:

— оплату за оренду 234 у.о.

— амортизаційні витрати 20,25 у.о.

— комунальні послуги 50 у.о.

— реклама 28 у.о.

— зарплата 1975,0 у.о.

— всього 2307,25 у.о.

План доходів і витрат представлено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 План доходів і витрат

№п/п

Показники

1 рік

2 рік (*3)

3 рік (*7)

1

2

3

4

5

1.

Виручка від реалізації (дохід)

223 440

670 320

1 564 080

2.

Прямі витрати:

33 685,0

101 055

235 795

— зарплата

23 700

71 100

165 900

— амортизаційні відрахування

243,0

729

1701

— вартість засобів

80

240

560

— реклама

336

1008

2352

— оренда приміщення

2808

8424

19 656

— комунальні послуги

600

1800

4200

— інші послуги

50

150

350

— податки

5808

17 424

40 656

— страхування

60

180

420

3.

Сумарний прибуток

189 755

569 265

1 328 285

4.

Податок з прибутку

39 848,55

96 775,05

119 545,65

5.

Чистий прибуток

149 906,45

472 489,95

1 208 739,35

Амортизація обладнання.

Аобл = Вобл./ tобл. Побл., де

Вобл. — вартість обладнання;

tобл. — термін служби обладнання (10 років);

Побл. — кількість місяців експлуатації в рік (12 місяців).

Аобл. = 2430/1012 = 20,25 у.о.

Визначити точки беззбитковості.

Визначення полягає у розрахунку собівартості продукції, яка з складається умовно-постійних і умовно змінних витрат і ціни товару.

Умовно — постійні витрати (УП):

1) оренда приміщення 234 у.о.

2) реклама 28 у.о.

3) амортизація 20. 25 у.о.

4) страхування 5 у.о.

5) зарплата управлінського персоналу 1185 у.о.

Всього 1472,25 у.о.

Умовно змінні витрати (УЗ):

1) — зарплата працівників 790у.о.

2) — комунальні послуги 50у.о.

3) — засоби 6,67 у.о.

4) податок 484у.о.

Всього: 1330,67 у.о.

Точка беззбитковості.

Тбез.= УП/1-УЗ/D = 1472,25 / 1 — 1330,67 / 223 440 = 1481,07 у.о.

Розрахунок обсягу надання послуг за один рік, при якому досягається точка беззбитковості.

1. Визначаємо кількість умовних послуг.

Пум. = D/Цсер., де D — дохід (виручка від реалізації) Цсер. — ціна однієї послуги

Пум. = 223 440 /122,433 = 1824,998 послуг в рік = 1825 послуг.

2. Визначаємо умовно змінні витрати на одиницю умовних послуг.

УЗВ1 = Взаг. /Пум. ,

де Взаг. — вартість засобів.

УЗВ1 = 80,0/1825 = 0,04 у.о.

3. Прирівнюємо дохід до витрат

D = Вcум.

D = QЧЧсер.

Всум. = УП+УЗВ1ЧQ

QЧЦсер. = УП+УЗВ1ЧQ

Q (Цсер. -УЗВ1) = УП

Q = УП / Цсер. -УЗВ1 = 1472,25 / (122,433 — 0,04) = 12,03 штук.

D Затрати (у.о.) Всум. D = Всум. Уп.

537. 25 у.о. Тбез.

— 0 1481,07 Виторг (у.о.)

— 0 12,03 Пум. (од. пр.)

— 0 4,12 t (дні)

4. Розрахунок рентабельності.

Рентабельність виробництва може бути як загальна так і розрахункова, яка характеризує рівень ефективності роботи підприємства.

Рп. розр. = Пчист. /Взаг. Ч100%, де Пчист. — величина чистого прибутку.

Взаг. — загальні витрати за рік (див. резюме).

Рп. разр. = 68 212,2 / 101 952,0Ч100% = 66,91%

Рп. зар. = Псум. /ВзагЧ100%, де Псум. сумарний прибуток за рік

Рп. заг. = 97 446 / 101 952,0Ч100% = 95,58%

План грошових надходжень і витрат представлено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2. План грошових надходжень і витрат

№п/п

Показники

1 рік

2 рік (*3)

3 рік (*7)

1

2

3

4

5

1.

Залишок коштів на початок планованого періоду

570

1710

3990

2

Надходження від продажу

223 440

670 320

1 564 080

3.

Платежі

33 864,0

101 592

237 048

— засоби

80

240

560

— амортизація

243

729

1701

— матеріали

60

180

420

— зарплата

23 700

17 640

165 900

— оренда приміщень

2808

8424

19 656

— податки

5808

17 427

40 656

— інші платежі

400

1200

2800

4.

Залишок коштів

189 576

568 728

1 327 032

5.

Сальдо

190 146

570 438

1 331 022

Термін окупності.

Ток. = Взаг./ Пчис. Чп = 101 952,01 / 149 906,45 Ч 12= 17,93 місяця = 0,68 року.

За існуючої системи оподаткування термін окупності ПП «Глобус» досить не значний.

Розділ 2. Вплив зниження ставки ПДВ з 20 до 10% на економічні показники підприємства «Глобус »

Визначимо, як вплине зниження ставки ПДВ з 20 до 10% на економічні показники діяльності «Глобус».

Для обґрунтування доцільності пропозиції використовувалися звітні дані ПП «Глобус» за 2011 рік, які подано в таблиці 2.1.

Значення валового доходу беремо з табл.1.1. (див. п. 1).

А собівартість продукції приймаємо в межах 65−70% від суми валового доходу.

Таблиця 2.1 Звітні дані підприємства «Глобус» за 2011 рік

з/п

Показники

2011 р.

ПДВ 20%

2011 р.

ПДВ

10%

Відхилення

абсолют-не

%

1.

Валовий дохід, тис. у.о.

223 440

235 543

12 103

+5. 4

2.

Чистий дохід,

тис. у.о.

186 200

214 130

27 930

+15,0

3.

Собівартість реалізованої

продукції, тис. у.о.

156 408

167 494,23

11 086,23

+7,09

4.

Прибуток від реалізації

продукції, тис. у.о.

29 792

46 635,77

16 843,77

56,54

5.

Чистий прибуток,

тис. у.о.

20 854,4

32 645,04

11 790,64

56,54

6.

Вхідний ПДВ, тис. у.о.

25 025,28

14 389,54

-10 635,74

-42,5

7.

Вихідний ПДВ, тис. у.о.

37 240

21 413

-15 827

-42,5

8.

Матеріальні витрати в

собівартості реалізованої

продукції, тис. у.о.

125 126,4

143 895,36

18 768,96

+15,0

9.

Відрахування ПДВ в бюджет, тис. у.о.

12 214,72

7 023,46

-5 191,26

-42,5

10

Рентабельність

продукції ,%

13,33

19,5

+6,17

-

11.

Витрати на 1 грн.

виробленої продукції, грн.

0,84

0,78

-0,06

-7,1

12.

Загальні податкові

платежі підприємства (ПДВ)

і податку на прибуток, тис. у.о.

21 152,32

21 014,19

-138,13

-0,65

Розрахунок фактичного чистого валового доходу:

ВДч = ВД — ПДВ; (2. 1)

ВДч = 223 440 — 223 440 * 0,20? 1,20 = 186 200 тис. у.о.

де ВДч — чистий валовий дохід після вирахування ПДВ, тис. грн.; ВД — валовий дохід від реалізації продукції, тис. грн.; ПДВ — податок на додану вартість, (20% або 0,20 для обчислень).

Розрахунок фактичного вихідного ПДВ: ПДВвих. = 186 200 * 0,2 = 37 240 тис. у.о.

3. За прогнозом чистий валовий дохід при зниженні ставки ПДВ збільшиться на 15% за рахунок збільшення обсягів продажу:

ВДч. пр. = ВДч.ф. * 1,15; (2. 2)

ВДч. пр. = 186 200 * 1,15 = 214 130 тис. у.о.

4. Розрахунок вихідного ПДВ за проектом (10%): ПДВвих. пр = 214 130 *0,1 = 21 413 тис. у.о.

5. Розрахунок валового доходу від реалізації продукції при ставці ПДВ 10%:

ВДпр = ВДч + ВДч * 0,1; (2. 3)

ВДпр = 214 130 + 214 130 * 0,1 = 235 543 тис. у.о.

6. Розрахунок матеріальних витрат в собівартості реалізованої продукції (частка витрат складає 80%):

МВф = СВф * Nмв; (2. 4)

МВф = 156 408 * 0,8 = 125 126,4 тис. у.о.

7. Розрахунок вхідного ПДВ при купівлі сировини і матеріалів (20%):

ПДВф = МВф * 0,2; (2. 5)

ПДВф = 125 126,4 * 0,2 = 25 025,28 тис. у.о.

8. Розрахунок матеріальних витрат при збільшенні обсягів виробництва і продажу на 15%:

МВпр = 125 126,4 *1,15 = 143 895,36 тис. у.о.

9. Розрахунок вхідного ПДВ за проектом (10%):

ПДВпр = МВпр * 0,1; (2. 6)

ПДВпр = 143 895,36 * 0,1 = 14 389,54 тис. у.о.

Розрахунок собівартості продукції за проектом:

СВпр = 143 895,36 *1,2 = 172 674,4 тис. у.о.

1. Зниження собівартості продукції за рахунок фінансового важелю (збільшення обсягів реалізації на 15%):

?СВпр. = 20 / 100 * 15 = 3%

де 20 — частка умовно-постійних витрат в собівартості продукції, %; 100 — собівартість продукції, %; 15 — збільшення обсягу реалізації продукції, %. Економія за проектом (зниження 3%):

СВпр.1 = 172 674,43 *0,03 = 5 180,2 тис. у.о.

Собівартість продукції за проектом:

СВпр. = 172 674,4 — 5 180,2 = 167 494,2 тис. у.о.

Прибуток від реалізації за фактичними даними:

ПРф = 186 200 — 156 408 = 29 792 тис. у.о.

Прибуток від реалізації за проектом:

ПРпр. = 214 130 — 167 494,23 = 46 635,77 тис. у.о.

Економія коштів за рахунок зменшення різниці ПДВ між фактичними показниками і проектними 1. Фактична різниця між вхідним і вихідним ПДВ (відраховується і надходить у бюджет):

?ПДВф = ПДВв — ПДВвих.; (2. 7)

?ПДВф = 37 240 — 25 025,28 = 12 214,72 тис. у.о.

2. Різниця між вхідним і вихідним ПДВ за проектом (відраховується у бюджет):

?ПДВвх. пр. = ПДВвих. пр. — ПДВвх. пр.; (2. 8)

?ПДВвх. пр = 21 413 — 14 389,54 = 7 023,46 тис. у.о.

Зменшення відрахувань у бюджет протягом року:

?ПДВр = 12 214,72 — 7 023,46 = 5 191,26 тис. у.о.

4. Умовно-річна економія коштів підприємства за рахунок зменшення різниці (0,15 ставка кредиту):

?Е = 5 191,26*0,15 = 778,69 тис. у.о.

5. Загальний прибуток за рахунок реалізації заходу:

ПРз = 46 635,77 + 778,69 = 47 414,46 тис. у.о.

6. Чистий прибуток за проектом:

ПРч. пр. = 47 414,46 * 0,7= 33 190,12 тис. у.о.

7. Додатковий прибуток за рахунок реалізації пропозиції:

?ПР = (47 414,46 — 29 792) = 17 622,46 тис. у.о.

8. Додатковий чистий прибуток за проектом:

?ПРч = 17 622,46 * 0,7 = 12 335,72 тис. у.о.

9. Витрати на 1 грн. виробленої продукції за проектом:

Впр = СВп р? ВПпр. = 167 494,23? 214 130 = 0,78 грн.

10. Загальні фактичні платежі у бюджет ПДВ і податку на прибуток:

ПОДф = 12 214,72 + 29 792 * 0,3 = 21 152,32 тис. у.о.

11. Загальні платежі за проектом ПДВ і податку на прибуток:

ПОДпр. = 7 023,46 + 46 435,77 * 0,3 = 21 014,19 тис. у.о.

12. Збільшення податкових платежів протягом року:

?Под = 21 014,19 — 21 152,32 = -138,13 тис. у.о.

Таким чином розрахунки підтверджують доцільність зниження податкового тиску на підприємство.

Підприємство «Глобус» отримає додатковий чистий прибуток 11 790,64 тис. грн. за ці кошти протягом року можна закупити обладнання і ввести в дію новий цех з виробництва столярних виробів, і в той же час воно збільшить загальну суму платежів у бюджет на 138,13 тис. у.о.

Розділ 3. Виробнича програма підприємства

3.1 Виробнича програма та її виконання

Таблиця 3.1 Виконання планових завдань з виробництва і реалізації в натуральному виразі

Вироби

Обсяги випуску, тис. шт.

Обсяги реалізації, тис. шт.

план

звіт

% виконання

план

звіт

% виконання

Н

600

685

114,17

598,75

684,5

113,49

О

45

43

95,56

47,25

40

84,66

І

54,9

46,1

83,97

53,28

43,48

81,6

Висновок: найкраще виконується план по обсягу виробництва виробу Н — 114,17%, трохи гірше — по виробу О — 95,56%, а по виробу І план виконано тільки на 83,97%. По обсягах реалізації рівень виконання плану також найвищий по виробу Н — 113,49%, по виробу О план недовиконаний 84,66%, а по виробу І найнижчий — 81,6%.

3. 2 Чисельність працюючих і фонд заробітної плати

Таблиця 3.2 Річний бюджет (баланс) робочого часу одного робітника та його виконання

п/ч

Показники

Значення показників

план

звіт

1

Кількість календарних днів

365

365

2

Вихідні і святкові дні

112

112

3

Номінальний фонд робочого часу, днів

253

253

4

Невиходи на роботу, днів

42

43

з них:

Відпустки

24

24

46

Лікарняні

8

7

невиходи, що дозволяються законом

5

4

невиходи з дозволу адміністрації

5

4

цілодобові простої

-

3

Страйки

-

1

5

Явочний робочий час, днів

211

210

6

Середня тривалість робочої зміни, годин

8

8

7

Внутрішньозмінні втрати робочого часу та простої, годин

0,2

0,22

8

Ефективний фонд робочого часу на рік, год.

1645,8

1633,8

Таблиця 3.3 Планова чисельність основних виробничих робітників

Виро-

би

Нормати-вна трудо-

місткість

вигoтов-

лення

виробу,

люд-год

Обсяг випуску,

шт.

Нормативна трудомісткість виробничої програми,

люд-год

Процент

викона-

ння норм, %

Бюджет робочого часу одного

робітника,

люд-год

Чисельність

робітників

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

Н

0,15

600 000

685 000

90 000

102 750

106,25

1645,8

1633,8

58,10

66,82

О

8,5

45 000

43 000

382 500

365 500

106,25

1645,8

1633,8

246,94

237,69

І

8,5

54 900

46 100

466 650

391 850

106,25

1645,8

1633,8

301,3

254,8

Н+О+І

939 150

860 100

606,34

559,31

Загальна планова чисельність працюючих (Чпл):

Чпл = 607*(1+ 0,1125+0,225+0,035+0,0625+0,085) = 923 чол.

Нормативна чисельність працюючих за звітними даними обсягів виробництва (без врахування прийому/звільнення кадрів та фактичного рівня виконання норм):

Чфб = 560 *(1+0,1025+0,245+0,045+0,0725+0,085) = 868 чол.

Фактична середньоспискова чисельність робітників Чфр на підприємстві з врахуванням даних про прийом та звільнення робітників:

Чфр=(720+722+719+716+714+712+713+716+717+716+712+715) / 12 = 716 чол.

Фактичний рівень виконання норм робітниками-відрядниками kф в процентах:

kф = (860 100*100) / (1633,8*716) = 73,53%

Фактична середньоспискова чисельність працюючих (Чф) на підприємстві з врахуванням даних про прийом та звільнення працівників:

Чф= (1125+1132+1129+1125+1126+1125+1127+1131+1131+1130+1124+1128)/12 = =1127 чол.

Середня годинна ставка виробу Н:

1 *(1,6−1,44)/10+1,44=1,46

— для працівників, які працюють у нормальних умовах.

Розцінок на виготовлення виробу Є:

0,15*1,46 = 0,22

Середня годинна ставка виробу О:

7*(1,6−1,44)/10+ 1,44=1,55

Розцінок на виготовлення виробу І:

8,5*1,55=13,19.

Середня годинна ставка виробу І:

8 *(1,6−1,44)/10+ 1,44= 1, 57.

Розцінок на виготовлення виробу І:

8,5*1,57=13,33.

Таблиця 3.4 Фонд заробітної плати основних виробничих робітників (робітників-відрядників)

Виро-

би

Обсяги

виробництва, тис. шт

Відряд-

ний роз-

цінок,

грн/шт

Тарифний фонд

зарплати відряд-

ників тис. грн

Середній розмір

премій

%

Фонд зарплати

відрядників з

врахуванням

премій, тис. грн

план

звіт

план

звіт

план

звіт

план

звіт

Н

600

685

0,22

131,04

149,60

20

30

157,25

194,49

О

45

43

13,19

593,64

567,26

20

15

712,37

652,34

І

54,9

46,1

13,33

731,82

614,51

20

10

878,18

675,96

Н+О+І

1456,5

1331,37

1747,8

1522,79

Плановий фонд основної заробітної плати всіх працівників (ФОЗПпл):

ФОЗПпл=1747,8*(1+0,1125*0,7+0,255*0,9+0,035*0,8+0,0625*1,2+0,085*1,5)= =2674,13 тис. грн.

Фактичний фонд заробітної плати всіх працівників (ФО3Пф):

ФОЗПф=1522,79*(1+0,1025*0,7+0,245*0,9+0,045*0,8+0,0725*1,2+0,085*1,5)= =2360,32 тис. грн.

З врахуванням додаткової заробітної плати плановий фонд заробітної плати підприємства (РФЗПпл)

РФЗПпл = 2674,13*(1+0,09)=2914,8 тис. грн.

З врахуванням додаткової заробітної плати фактичний фонд заробітної плати підприємства (РФЗПф)

РФЗПф =2360,32*(1+0,09)=2572,75 тис. грн.

Середньомісячна зарплата працівника підприємства у плановому періоді

2 914 800/(12*923)=263,16 грн.

Фактична середньомісячна зарплата працівника підприємства

2 572 750/(12*1127) = 190,24 грн.

Порівнюючи результати у плановому і фактичному періодах видно, що:

— фактична нормативна трудомісткість виробничої програми по сумі виробів Н, О,І (860 100 люд/гoд) менша від планової (939 150 люд/год.) на 79 050 люд/гoд; бюджет робочого часу одного робітника для всіх виробів по плану 1645,8 люд/год. а фактично 1633,8 люд/год.;

— чисельність робітників по сумі виробів становить по плану 607 чоловік, а фактично 560;

— загальна планова чисельність працюючих становить 923 чоловік, а нормативна чисельність працюючих (з врахуванням прийому/звільнення кадрів та фактичного рівня виконання норми) становить 1127 чоловіки;

— тарифний фонд зарплати відрядників у звітному періоді менший ніж у плановому і становить відповідно 1331,37 тис. грн. і 1456,5 тис млн. грн. Це пов’язано з тим, що фактична чисельність працівників менша від планової.

Середній розмір премій по плану для всіх виробів однакова і становить 20%. А фактично по виробу Н — найбільші премії 30%, по виробу О — 15, а по виробу І -10.

Фонд зарплати відрядників з врахуванням премій по сумі всіх виробів у фактичному періоді менший ніж у плановому приблизно на 313,81 тисяч гривень. Плановий фонд основної заробітної плати всіх працівників більший від фактичного на 342,05 тисячі гривень. Середньомісячна зарплата працівника підприємства фактично менша від планової на 72,92 грн.

3. 3 Середньорічна вартість основних фондів

Початкова балансова вартість основних фондів підприємства Фп (за умов оренди основних фондів групи 3 на умовах фінансового лізингу й передачі основних фондів груп 1 та 2 в оперативну оренду)

Початкова балансова вартість основних фондів підприємства по групах

Фп 1 = 3750 тис. грн. ;

Фп 2 = 1500 тис. грн. ;

Фп 3 = 2800 тис. грн. (з врахуванням обладнання взятого в лізинг).

Разом Фп 1−3 = 3750+1500+2800 = 8050 тис. грн.

Балансова вартість з врахуванням зношення

Фпз 1 = 3750*(100−25)/100 =2812,5 тис. грн. ;

Фпз2 =1500 * (100 — 42,5)/100 = 862,5 тис. грн. ;

Фпз 3= 2500 * (100- 20)/ 100+ 300 * (100−25)/100 = 2225тис. грн.

Разом Фпз 1−3 = 2812,5+862,5+2225 = 5900 тис. грн.

Середньорічна планова вартість основних фондів з врахуванням їх введення — виведення по групах

Фспl = 3750 — 287,5*(12−0)/12=3462,5 тис. грн.

Фсп2 = 1500+100*(12−4)/12−135*(12−7)/12= 1510,417 тис. грн.

Фсп 3= 2800+ 187,5*(12−6)/12 — 222,5*(12−6)/12 = 2782,5 тис. грн.

Разом Фсп 1−3 = 3462,5+1510,417+2782,5 = 7755,417 тис. грн.

ринок збут конкурентоспроможність ризик

Середньорічна фактична вартість основних фондів враховує більш пізні (на 2 місяці) строки введення в дію обладнання (група 3)

Фсфl = 3750−287,5*(12−6)/12=3606,25 тис. грн.

Фсф2 = 1500 + 100*(12−7)/12 — 135*(12−8)/12 = 1496,667 тис. грн.

Фсф3 = 2800+ 187,5*(12−8)/12−222,5*(12−7)/12 = 2769,792 тис. грн.

Розрахунок амортизаційних відрахувань по плану і звіту по групах основних фондів зводимо в таблицю 3. 5

Таблиця 3.5 Амортизаційні відрахування по групах основних фондів

Групи

основних

фондів

Середньорічна вартість

основних фондів, тис. грн.

Норма

амортизації,

%

Амортизаційні відрахування,

тис. грн.

план

звіт

план

звіт

1 група

3462,5

3606,25

5

173,13

180,31

2 група

1510,42

1496,67

25

377,60

374,17

3 група

2782,5

2769,79

15

417,38

415,47

Разом

7755,42

7872,71

-

968,10

969,95

Рівень зношення основних фондів відповідно по групах складає 19%; 39,5%; 14% (19 для орендованих). Амортизаційні відрахування по плану і фактично: для першої групи по плану становлять 3462,5 і по факту — 3606,25 тисяч гривень, для другої - по плану — 1510,417 тис. грн. фактично — 1496,667 тисяч гривень, а для третьої по плану — 2782,5 а фактично — 2769,792 тисяч гривень. З наведених даних видно, що амортизаційні відрахування по плану менші ніж фактичні на 1 тисячу гривень, а середньорічна вартість основних фондів по плану менша на 117 тисяч гривень.

3. 4 Складання кошторису витрат

Таблиця 3.6 Ціни придбання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів (з врахуванням ПДВ)

Види ресурсів

Од. вимірювання

Ціна одиниці, грн

W

т

1200

X

т

960

Y

м3

180

Z

м2

25

Паливо*

т

400

Електроенергія*

кВт-год

0,15

Таблиця 3.7 Дані про споживання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів на потреби виробничого та невиробничого характеру у % до рівня їх технологічних витрат

Види ресурсів

Допоміжне і обслуговуюче

виробництво

Підсобне господарство

Експлуатаційні потреби

Матеріали

20

5

5

Паливо

30

5

10

Електроенергія

20

5

15

Таблиця 3.8 Норми відходів матеріальних ресурсів, %

Види сировини і матеріалів

Норми відходів

всього

зокрема зворотних

W

9

4,13

Х

7,75

3,5

У

2,88

1,25

Z

2,25

-

Кц = (100+4,6)/100 = 1,046; Кн = (100+5,5)/100 = 1,055.

Таблиця 3.9 Сумарні матеріальні витрати

Види ресурсів

Ціна

одиниці,

грн

Норма витрат на вирiб

Обсяг випуcкy,

тис. шт.

3aгaльнi витрати ресурсів на технологічні потреби, тис. грн.

Інші

потреби, тис. грн.

Всього, тис. грн.

Н

О

І

Н

О

І

Н

О

І

Разом

По плану

W, кг

1,20

-

13,04

-

600,00

45,00

54,9

-

704,07

-

704,07

211,22

915,29

Х, кг

0,96

0,29

-

7,62

600,00

45,00

54,9

166,75

-

401,6

568,35

170,51

738,86

Y, дм3

180,00

-

0,0044

0,0053

600,00

45,00

54,9

-

35,99

52,37

88,36

26,51

114,87

Комплек-туючі, грн

-

-

-

-

600,00

45,00

54,9

-

-

-

-

-

-

Всього матеріали, грн

-

-

-

-

-

-

-

166,75

740,06

453,97

1360,78

408,24

1768,99

Паливо, кг

0,66

0,50

12,30

9,10

600,00

45,00

54,9

198,00

365,31

329,73

893,04

267,9

1160,94

Електро-енергія, кВт-год

0,25

1,50

25,20

12,60

600,00

45,00

54,9

225,00

283,50

172,94

681,44

204,4

885,84

Разом по плану

-

-

-

-

-

-

-

589,75

1388,87

956,64

2935,26

880,54

3815,77

Теж без ПДВ

-

-

-

-

-

-

-

491,46

1157,39

797,17

2445,95

773,75

3179,68

Фактично

(по звіту)

W, кг

1,26

-

12,36

-

685,00

43,00

46,1

-

667,04

-

667,04

200,11

867,15

Х, кг

1,00

0,27

-

7,23

685,0

43,00

46,1

188,75

-

333,3

522,05

156,62

678,67

Y, дм3

188,28

-

0,0042

0,0051

685,0

43,00

46,1

-

34,10

44,27

77,37

23,5

100,87

Комплек-туючі, грн

-

-

-

0,00

685,0

43,00

46,1

-

-

-

-

-

-

Всього матеріали, грн

-

-

-

-

-

-

-

188,75

701,14

377,57

1266,46

380,23

1646,69

Паливо, т

0,69

0,47

11,66

8,63

685,00

43,00

46,1

224,12

346,10

274,5

844,72

253,42

1098,14

Електро-енергія, кВт-год

0,26

1,42

23,89

11,94

685,00

43,00

46,1

254,68

268,59

143,1

666,37

199,9

866,27

Таблиця 3. 10 Кошторис витрат

п/ч

Елементи витрат

План

Звіт

тис. грн

%

тис. грн

%

1.

Матеріальні витрати (без ПДВ)

3179,68

34,83

3009,13

36,39

2.

Заробітна плата

2914,8

31,93

2572,75

31,12

3.

Відрахування від зарплати (37,5%)

1093,05

11,97

964,78

11,67

4.

Амортизація

968,10

10,6

969,95

11,73

5.

Інші витрати

794,92

8,7

752,28

9,1

Всього витрат

9130,15

100,00

8268,89

100,00

Отже, найбільше коштів підприємство витрачає на матеріали — по плану 3179,68 тисяч гривень (34,83% від загальних), а фактично 3009,13 тисяч гривень (36,39%). На заробітну плату по плану повинно витрачатися 2914,8 тис. грн.(31,93%), а фактично 2572,75 тис. грн.(31,12%). На амортизацію витрачається як по плану так і фактично майже однакова сума (відповідно 968,10 і 969,95 тисяч гривень). На інші витрати була передбачена сума 794,92, а витрачено у звітному періоді 752,28 тисяч гривень. Всього запланованих витрат 9130,15 тисяч гривень, а витрачено 8268,89 тисячі, що на 861,26 тисячі гривень менше, ніж очікувалось.

3. 5 Складання калькуляції витрат на виготовлення виробів

Таблиця 3. 11 Планова калькуляція собівартості

Статті витрат

Ціна од., грн.

Виріб Н-600тис. шт.

Виріб О- 45тис. шт.

Виріб І- 54,9тис. шт.

Загальні витрати,

з ПДВ

без ПДВ

Норма витрат

Витр. на один., грн.

Витр. на весь обсяг, тис. грн.

Норма витрат

Витр. на один., грн.

Витр. на весь обсяг, тис. грн.

Норма витрат

Витр. на один., грн.

Витр. на весь обсяг, тис. грн.

тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Сировина і матеріали на технологічні потреби, всього

-

-

-

0,24

144

-

14,28

642,6

-

7,13

391,44

1178,04

матеріал X, кг

0,96

0,8

0,3

0,24

144

-

-

-

7,9

6,32

346,97

490,97

матеріал W, кг

1,20

1

-

-

-

13,6

13,6

612

-

-

-

612

матеріал Y, дм3

180,00

150

-

-

-

0,0045

0,68

30,6

0,0054

0,81

44,47

75,07

2. Зворотні відходи, всього

-

-

-

-0,01

-6,00

-

-0,57

-25,65

-

-0,23

-12,63

-44,28

матеріал W, кг

0,96

0,8

-0,011

-0,01

-6,00

-

-

-

-0,277

-0,22

-12,08

-18,08

матеріал Х, кг

1,20

1

-

-

-

-0,562

-0,56

-25,2

-

-

-

-25,2

матеріал Y, дм3

180,00

150

-

-

-

-0,00 0056

-0,01

-0,45

-0,00 0068

-0,01

-0,55

-1,0

3. Комплектуючі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Паливо і енергія на технологічні потреби, всього

-

-

-

0,6

360

-

12,06

542,7

-

7,66

420,53

1323,23

паливо, кг

0,66

0,55

0,5

0,28

168

12,3

6,77

304,65

9,1

5,01

275,05

747,7

електроенергія, кВт-год

0,25

0,21

1,5

0,32

192

12,3

5,29

238,05

9,1

2,65

145,49

575,54

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5. Заробітна плата основних виробничих робітників

-

-

-

0,24

142,83

-

14,38

647,07

-

14,53

797,7

1587,6

6. Відрахування від заробітної плати

-

-

-

0,09

53,56

-

5,39

242,65

-

5,45

299,21

595,42

7. Змінні накладні

-

-

-

0,14

84,00

-

8,17

367,65

-

8,27

454,02

905,67

Разом змінних витрат

-

-

-

1,3

780,00

-

53,77

2419,65

-

42,81

2350,27

5549,92

Постійні витрати

-

-

-

0,47

282,00

-

28,14

1266,3

-

28,5

1564,65

3112,95

Повна собівартість

-

-

-

1,77

1062,0

-

81,91

3685,95

-

71,31

3914,92

8662,87

Таблиця 3. 12 Звітна калькуляція собівартості

Статті витрат

Ціна од., грн.

Виріб Н-685тис. шт.

Виріб О- 43тис. шт.

Виріб І- 46,1тис. шт.

Загальні витрати,

з ПДВ

без ПДВ

Норма витрат

Витр. на один., грн.

Витр. на весь обсяг, тис. грн.

Норма витрат

Витр. на один., грн.

Витр. на весь обсяг, тис. грн.

Норма витрат

Витр. на один., грн.

Витр. на весь обсяг, тис. грн.

тис. грн.

1. Сировина і матеріали на технологічні потреби, всього

-

-

-

0,24

164,4

-

14,16

608,88

-

7

322,7

1095,98

матеріал W, кг

1,00

0,84

0,284

0,24

164,4

-

-

-

7,49

6,2

285,82

450,22

матеріал Х, кг

1,26

1,05

-

-

-

12,89

13,49

580,07

-

-

-

580,07

матеріал Y, дм3

188,28

156,90

-

-

-

0,0043

0,67

28,81

0,0051

0,8

36,88

65,69

2. Зворотні відходи, всього

-

-

-

-0,01

-6,85

-

-0,57

-24,51

-

-0,23

-10,6

-41,96

матеріал W, кг

1,00

0,8368

-0,010

-0,01

-6,85

-

-

-

-0,263

-0,22

-10,14

-16,99

матеріал Х, кг

1,26

1,046

-

-

-

-0,53

-0,56

-24,08

-

-

-

-24,08

матеріал Y, дм3

188,28

156,9

-

-

-

-0,53

-0,01

-0,43

-0,64

-0,01

-0,46

-0,89

3. Комплектуючі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Паливо і енергія на технологічні потреби, всього

-

-

-

0,58

397,3

-

11,98

515,14

-

7,61

350,82

1263,26

паливо, кг

0,69

0,58

0,474

0,27

184,95

11,66

6,74

289,82

8,63

4,99

230,04

704,81

електроенергія, кВт-год

0,26

0,22

1,422

0,31

212,35

11,66

5,24

225,32

8,63

2,62

120,78

558,45

5. Заробітна плата основних виробничих робітників

-

-

-

0,24

163,07

-

14,38

618,31

-

14,53

669,83

1451,21

6. Відрахування від зарплати

-

-

-

0,09

61,65

-

5,46

234,78

-

5,53

254,93

551,36

7. Змінні накладні

-

-

-

0,1

68,50

-

5,86

251,98

-

5,94

273,83

594,31

Разом змінних витрат

-

-

-

1,24

848,07

-

51,27

2204,579

-

40,38

1861,52

4914,169

Постійні витрати

-

-

-

0,41

280,85

-

28,9

1242,7

-

31,54

1453,99

2977,54

Повна собівартість

-

-

-

1,65

1128,92

-

80,17

3447,28

-

71,92

3315,51

7891,71

Таблиця 3. 13 Розподіл постійних та змінних накладних витрат між виробами

Вироби

Планова тарифна зарплата

Планові коефіці- енти розподілу

Постійні витрати

Планові змінні накладні витрати

Звітна тарифна зарплата

Звітні коефіці- енти розподілу

Звітні змінні накладні витрати

Н

131,04

0,072

280,85

84,00

149,60

0,087

68,50

О

593,64

0,325

1242,7

367,65

567,26

0,330

251,98

І

1099,56

0,603

2365,5

682,28

999,60

0,582

445,50

Н+О+І

1824,24

1,000

3889,05

1133,93

1716,46

1,000

765,98

Планова собівартість реалізації продукції:

1,77*598,75+ 81,85* 47,25+ 71,31* 80,88= 10 692,49 тис. грн.

Фактична собівартість реалізації продукції:

1,65* 684,5+ 80,17* 40+ 71,92* 72,38= 9539,90 тис. грн.

Як видно з результатів таблиць, планова калькуляція собівартості відрізняється від звітної. По виробу Н планові і звітні загальні витрати становлять 1060,40 і 1128,92 тис. грн. відповідно, по виробу О відповідно 3683,32 і 3447,28 тис. грн. та по виробу І - 5882,69 і 5393,81 тис. грн. загальні планові витрати по всіх виробах більші від фактичних на 656,39 тис. грн.

Планова собівартість реалізованої продукції (10 692,49 тис. грн.) більша від фактичної (9539,90 тис. грн.) на 1152,594тис. грн.

3. 6 Розрахунок нормативу оборотних засобів

Таблиця 3. 14 Розрахунок нормативу оборотних засобів у виробничих запасах

Види ресурсів

Загальна річна потреба, нат. од.

Денна потреба,

Вартість добової витрати,

Норма запасу, дні1

Норматив

Виріб Н

Виріб О

Виріб І

Разом

нат. од.

грн.

пот

Ст р

тр. І під.

Разом

грн.

X, кг

180 000

-

651 750

831 750

2310,42

1848,33

7

2,5

2

11,5

21 255,83

W, кг

-

612 000

-

612 000

1700,00

1700,00

7

3

2

12

20 400,00

Y, м3

-

202,5

445,5

648

1,80

270,00

15

6

2

23

6210,00

Комплек-туючі, шт

-

-

-

-

-

-

20

8

2

30

-

Паливо, т

300 000

553 500

750 750

1 604 250

4456,25

2450,94

5,5

2

2

9,5

23 283,91

Всього

-

-

-

-

-

6269,27

-

-

-

-

71 149,74

Інші

-

-

-

-

-

2248,42

-

-

-

-

24 837,51

Разом

-

-

-

-

-

8517,69

-

-

-

-

95 987,25

Інші = (21 255,83+ 20 400,00 +6210,00)*0,3 +23 283,91 *0,45 = 24 837,51 грн.

Норматив власних оборотних засобів у незавершеному виробництві

Ннв = Ср * Тц * kнз.

Тц — середньозважена тривалість виробничого циклу по виробах Н, О,І:

ТЦ = (1 *600+4,4*45+5,5*82,5)/(600+45+82,5) = 1,72 дні

Ср — середньодобові витрати на випуск продукції.

kнз — коефіцієнт зростання витрат.

((1374,83+0+ 885,98)+0,5* 8365,60)/10 626,40 = 0,6064. Ннв = 10 626 405 *1,72*0,6064/360 =30 797,17 грн.

Норматив оборотних засобів на готову продукцію (при усередненій нормі зберігання готової продукції на складі 15 днів)

Нг = 10 626 405*15*0,95/360 = 420 628,52 грн.

де 0,95 — коефіцієнт переходу від повної до виробничої собівартості;

15 — норма запасу готової продукції на складах, дні.

Норматив оборотних засобів у витратах майбутніх періодів Нм приймаємо на рівні 5% від суми вище розрахованих нормативів виробничих запасів, незавершеного виробництва та готової продукції

Нм = (95 987,25+30 797,17+420 628,52) * 0,05 = 27 370,65 грн.

Сукупний норматив оборотних засобів (Нс)

Нс = 95,987+30,797+420,629+27,371= 574,784 грн.

Норматив оборотних засобів у виробничих запасах становить: по матеріалах X, W, Y відповідно 21 255,83; 20 400,00; 6210,00 грн. По комплектуючих 0 грн.; по паливу 23 283,91 грн. і разом 71 149,74 грн.

Норматив власних оборотних засобів у незавершеному виробництві (Ннв) 30 797,17 грн., норматив обігових засобів на готову продукцію (Нг) 420 628,52грн., норматив оборотних засобів у витратах майбутніх періодів (Нм) = 27 370,65 грн., Сукупний норматив оборотних засобів (Нс) = 574,784 тис. грн.

3. 7 Визначення ціни виробів

Гуртова ціна виробу Н:

ЦгЄ = 1,77*(1+15/100) = 2,03 грн.

Гуртова ціна виробу О:

ЦгМ = 81,85 *(1 + 21/100) = 99,04 грн.

Гуртова ціна виробу І:

ЦгП = 71,31 *(1 + 16,2/100) = 82,86 грн.

Відпускні ціни виробів Н (Цв), О (Цв) та І (Цв):

ЦвН = ЦгН* 1,2 = 2,03 * 1,2 = 2,44грн.

ЦвО = ЦгО * 1,2 = 99,04 * 1,2 = 118,85грн.

Цв І = ЦгІ * 1,2 = 82,86* 1,2 = 99,43 грн.

Отже, гуртові ціни виробів Н, О, та І становлять відповідно 2,03; 99,04 та 82,86 грн., а їх відпускні ціни теж відповідно2,44; 118,85 та 99,43 грн.

Висновки

Підприємство «Глобус» — фірма, що має на меті задовольнити потреби людей необхідними товарами, зокрема у сфері друкованої продукції а також проведення необхідних консультацій з будь-яких проблем у цій сфері.

Мета фірми доступно донести до споживача якісні товари друкованої продукції. А також допомогти зорієнтуватися покупцеві у виборі тих чи інших листівок, конвертів тощо, які потрібні йому на даний момент.

Основним споживачем товару фірми будуть окремі особи, або гуртові покупці. Вартість консультації 6,0 у.о.; виготовлення продукту на весь товар за 1 рік — 223 440 у.о.; середня вартість замовлення 122,433 у.о.

У Львові є декілька великих за розмірами підприємств («Фенікс», «Копіцентр»). Передбачається, що динаміка виробництва зростатиме і буде потреба, ще в більшій кількості підприємств в даній галузі.

Саме тому створюється підприємство «Глобус», з цінами на товари нижчими ніж у великих фірм, а якості (термін давності) продукції значно вищою ніж у інших.

Сильними сторонами наших конкурентів є ім'я і існування в галузі більше 10 років, а слабкими використання технологій десятирічної давності.

Підприємство «Глобус» нова фірма, яка застосовує в своїх лабораторіях тільки найновішу технологію і найновіший дизайн виготовлення продукції на замовлення.

Для реалізації проекту потрібні 8 496 у.о. (за рік — 101 952,0 у.о.), прогнозована виручка — 223 440у.о. в рік, а прогнозований прибуток 68 212,2 у.о. — 1 рік, 204 636,0 у.о. — 2 рік, 477 485,4 у.о. — 3 рік при рентабельності (загальній) 95,58%.

Підприємство «Глобус» отримає додатковий чистий прибуток 6929,94 тис. грн. за ці кошти протягом року можна закупити обладнання і ввести в дію новий завод з виробництва столярних виробів, і в той же час воно збільшить загальну суму платежів у бюджет на 267,48 тис. грн.

При використанні відповідних методик було визначено середньорічну вартість загальних інвестицій у плановому і звітному періодах як суму середньорічної вартості основних фондів і залишку нормованих оборотних засобів: 8567,882 і 8685,174 тис. грн. відповідно.

У проекті в якості методу ціноутворення використовувався витратний метод або метод надбавок до собівартості, причому розраховані планові ціни виробів «Н», «О» та «І» протягом звітного періоду не змінювалися і відповідно становили (без ПДВ): 2,03, 99,04 та 82,86 грн. /шт.

Література

1. «Підприємництво та менеджмент «для студентів спеціальностей 7. 12 101, 8. 120 101 «Архітектура будівель і споруд», 7. 12 012, 8. 120 102 «Містобудування», 7. 120 103 «Дизайн архітектурного середовища», 6. 20 210 «Дизайн». / укл. І.З. Крет. — Львів: вид-во ну «Львівська політехніка», 2009. — 67 с.

2. Менеджмент: Навч. посіб. для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ. Рекомендовано МОН / Дикань Н. В., Борисенко І.І. -- К., 2008. -- 389 с.

3. Мале підприємництво: Основи теорії і практики. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів. 4-те вид., стер. / Варналій З.С. --К., 2008. -- 302 с.

4. Сучасне підприємництво: Довідник/ Сизоненко В. О. -- К., 2008. -- 440 с.

5. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. -- 3-тє вид., випр. і доп. Рекомендовано МОН / Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. -- К., 2008. -- 483 с.

6. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Правик Ю. М. -- К., 2007. -- 431 с.

7. Податковий менеджмент: Підручник. Затверджено МОН / Іванов Ю.Б., Крисоватий А Л. -- К., 2008. -- 525 с.

8. Податкові і соціальні збори в податковій системі України: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Педь І.В. -- К., 2008. -- 366 с.

9. Кредитування і контроль: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Вовк В. Я., Хмеленко О. В. -- К., 2008. -- 463 с

10. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. для студентів ВИЗ. -- 3-тє вид., випр. і доп. / Мурашко М Л. -- К., 2008. -- 435 с.

11. Менеджмент якості: Підручник. -- 3-тє вид., випр. і доп. Затверджено МОН / Шаповал М.І. -- К., 2007. -- 471 с.

12. Організація праці менеджера: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Чайка Г. Л. -- К., 2007. -- 420 с.

13. Комерційна діяльність: Підруч. для ВНЗ. -- 2-ге вид., перероб. і доп. Допущено МОН / За ред. B.B. Апопія. -- К., 2008. -- 558 с.

14. Мале підприємництво: Основи теорії і практики. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів. 4-те вид., стер. / Варналій З.С. --К., 2008. -- 302 с.

15. Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Підприємництво та менеджмент» для студентів спеціальностей 7. 12 101, 16. 120 101 «Архітектура будівель і споруд», 7. 12 012, 8. 120 102 «Містобудування», 7. 120 103 «Дизайн архітектурного середовища», 6. 20 210 «Дизайн». / укл. І.З. Крет. — Львів: Вид-во ну «Львівська політехніка», 2009. — 48 с.

17. Финансы: Сборник комплексных задач, тестов и ситуаций: Учеб. Пособие. — 3-е изд., стер. Рекомендовано МОН / Под ред. А. П. Вожжова. — К., 2008. — 269 с.

18. Гроші та кредит: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Алексеев І.В. Колісник М. К. -- К., 2009. -- 253 с.

19. Економічний аналіз: Практикум. Рекомендовано МОН / Кармазін В.А., Савицька О. М. -- К., 2007. -- 255 с.

20. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. Посіб. Для ВНЗ. -- 3-тє вид., перероб. І доп. Рекомендовано МОН / Харів П.С. -- К., 2008. -- 357 с.

21. Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Економіка і управління підприємством» для студентів спеціальностей 7. 12 101, 8. 120 101 «Архітектура будівель і споруд», 7. 12 012, 8. 120 102 «Містобудування», 7. 120 103 «Дизайн архітектурного середовища», 7. 20 210"Дизайн" / укл. І.З. Крет. — Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. — 88 с.

22. Фінанси: Практикум: Навч. Посіб. Для студ. ВНЗ. Рекомендовано МОН / Азаренкова Г. М., Борисенко 1.1. -- К. 2008. -- 279 с.

23. Інвестування: Теорія і практика: Навч. Посіб. -- 2-ге вид., перероб. І доп. Рекомендовано МОН / Борщ Л. М., Герасимова С В. -- К., 2007. -- 685 с.

24. Кредитування і контроль: Навч. Посіб. Рекомендовано МОН / Вовк В. Я., Хмеленко О. В. -- К., 2008. -- 463 с.

25. Реклама: Практ. Посіб.: Пер. З 4-го англ. Вид. -- 2-ге укр. Вид., випр. І доп. / Джефкінс Ф.; Допов. І ред. Д. Ядіна. -- К., 2008. -- 565 с, тв. Пап., (ст. 10 пр.). 26. Курс фінансового обліку: Навч. Посіб. Рекомендовано МОН / Гарасим П. М., Журавель Г. П. -- К., 2007. -- 566 с.

27. Непрямі податки в податковій системі України: Навч. Посіб. Рекомендовано МОН / Педь І.В. -- К., 2008. -- 348 с.

28. Платіжні системи: Навч. Посіб. Рекомендовано МОН / Вовчак О. Д., Шпаргало Г.Є. -- К., 2008. -- 341 с.

29. Финансы: Сборник комплексных задач, тестов и ситуаций: Учеб. Пособие. — 3-е изд., стер. Рекомендовано МОН / Под ред. А. П. Вожжова. — К., 2008. — 269 с.

30. Акаліна О.В. Пасічник В.Г. Економічне обґрунтування господарських рішень: навчальний посібник .- Київ: Центр навчальної літератури, 2007.- 144 с.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой