Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна) " на ринку мембранних ізоляційних плівок Україн

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Кафедра промислового маркетингу

Курсова робота з дисципліни Фундаментальний маркетинг на тему:

Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії «ТОВ „ДЮПОН УКРАЇНА“ (Україна)» на ринку мембранних ізоляційних плівок України

Виконав роботу:

________________(ПІБ)

Група № ___________

Залікова книжка № _________

Підпис

Перевірив: __________________(ПІБ)

Дата

Підпис

Оцінка

Київ-2008 р.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Аналіз діяльності компанії ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА» на ринку та аналіз її внутрішнього середовища

1.1. Діяльність підприємства на ринку мембранних ізоляційних плівок (МІП) України

1.2. Ринок МІП і його основні тенденції

1.3. Аналіз внутрішнього середовища підприємства

1.4. Аналіз товарного асортименту

1.5. Порівняльний аналіз техніко-економічних показників товарів

1.6. Три рівні товару

Розділ 2. Аналіз маркетингового середовища компанії ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА»

2.1. Аналіз макромаркетингового середовища

2.1.1. Аналіз політико-правового середовища

2.1.2. Аналіз економічного середовища

2.1.3. Аналіз демографічного середовища

2.1.4. Аналіз природного середовища

2.1.5. Аналіз науково-технічного середовища

2.1.6. Аналіз соціально-культурного середовища

2.2. Аналіз мікромаркетингового середовища

2.2.1. Споживачі

2.2.2. Конкуренція

2.2.3. Постачальники

2.2.4. Контактні аудиторії

2.3. Висновки по результатам аналізу маркетингового середовища

2.3.1. Зведені таблиці відносно факторів-загроз і факторів-можливостей

2.3.2. Найбільш вагомі загрози/можливості підприємства

2.3.4. Результати SWOT-аналізу

Розділ 3. Розробка рекомендацій щодо маркетингової стратегії компанії ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА»

3.1. Ринкова стратегія

3.1.1. Тип маркетингу і стратегія охоплення ринку

3.1.2. Ринкове позиціонування

3.1.3. Конкурентна стратегія

3.2. Продуктова стратегія

3.2.1. Товарна стратегія

3.2.2. Ціна

3.2.3. Збут

3.2.4. Просування

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Компанія Дюпон (DuPont), заснована в США в 1802 році, є однієї з найбільших у світі наукових і індустріальних транснаціональних корпорацій. Вона займає лідируюче положення у виробництві матеріалів з високими експлуатаційними характеристиками, хімікатів спеціального призначення й інших наукомістких напрямків. Щорічно Дюпон інвестує в наукові розробки більше 1 мільярда доларів.

З початком виробництва компанією Дюпон матеріалу Тайвек відкрилися нові обрії в області захисту й безпеки в широкому колі областей, включаючи захисний одяг, будівництво, поштові конверти, медичне упакування, графіку.

Мембранна ізоляційна плівка (МІП), зроблена з надтонких ниток поліетилену високої щільності у вигляді нетканого матеріалу під брендом Тайвек — це найкраще сполучення характеристик паперу, плівки й тканини в одному матеріалі. Цей унікальний баланс властивостей, який не можна знайти в жодному іншому матеріалі, робить Тайвек легким, але міцним; паропроникаючим, але стійким до проникнення води, хімічних реагентів і механічних впливів — стиранню, розриву, проколам. Крім того, Тайвек не виділяє волокнистого ворсу, непрозорий і має гладку поверхню.

Відкриття Тайвек відбулося у 1955р. при спостереженні появи білих пушинок поліетилену, що виходять із труби експериментальної установки в лабораторії Дюпон. В 1965р. розроблена листова структура матеріалу була зареєстрована під торговельною назвою Tyvek і у квітні 1967р. було почато його комерційне виробництво. Сучасні виробничі підприємства фірми Дюпон по випуску МІП Tyvek розташовані в Річмонді (США) та в Люксембурзі (Європа). В Україні та Росії фірма Дюпон (США) представлена спільними фірмами «Дюпон-Росія» та «Дюпон-Україна», які є авторизованими ділерами по поставці та реалізації МІП Tyvek®, виробляємого європейським заводом фірми Дюпон, на територіях України та Росії.

На сьогоднішній день продукція спільної фірми та «Дюпон-Україна» займає до 6% ринку мембранних ізоляційних плівок в будівництві України, де беззаперечним лідером (65%) є чеська фірма JUTA (будівельні плівки брендів JUTAFOL та JUTADACH). Окрім цього у 2008 — 2009 роках планується будівицтво власних заводів на Україні по випуску будівельних підкровельних ізоляційних плівок фірмами FOLIAREX (Польща) та ТОВ «Тандем Лтд» (Україна — Південна Корея).

Таким чином в умовах кризи 2008 року в будівельній галузі України, жорсткої і зростаючої конкуренції перед компанією ТОВ «Дюпон-Україна"(Україна) постала маркетингова управлінська проблема: збереження існуючої частки ринку, постійних клієнтів компанії шляхом виявлення сильних і слабких сторін по відношенню до головних конкурентів, а також впливу факторів маркетингового середовища.

Метою курсової роботи є укріплення конкурентних позицій підприємства шляхом коректування його продуктово-ринкової стратегії.

Об'єктом аналізу в даній курсовій роботі є ринок мембранних ізоляційних плівок для будівельної галузі України.

Суб'єктом аналізу виступає компанія ТОВ «Дюпон-Україна (Україна)».

Предметом аналізу є вплив факторів маркетингового середовища на діяльність компанії ТОВ «Дюпон-Україна (Україна)» на ринку мембранних ізоляційних плівок для будівельної галузі України.

Основні задачі роботи:

Аналіз діяльності компанії ТОВ «Дюпон-Україна (Україна)» на ринку мембранних ізоляційних плівок для будівельної галузі України;

Виявлення впливу мікро- та макрофакторів на діяльність підприємства;

Виявлення сильних і слабких сторін по відношенню до конкурентів;

Розробка продуктово-ринкової стратегії;

Розробка висновків та рекомендацій.

Розділ 1. Аналіз діяльності компанії ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА» на ринку та аналіз її внутрішнього середовища

1.1 Діяльність підприємства на ринку мембранних ізоляційних плівок (МІП) України

Сучасні виробничі підприємства фірми Дюпон по випуску МІП Tyvek® розташовані в Річмонді (США) та в Люксембурзі (Європа). В Україні та Росії фірма Дюпон (США) представлена спільними фірмами «Дюпон-Росія» та «Дюпон-Україна», які є авторизованими ділерами по поставці та реалізації МІП Tyvek®, виробляємого європейським заводом фірми Дюпон, на територіях України та Росії.

На сьогоднішній день продукція спільної фірми ТОВ «Дюпон-Україна» займає до 6% ринку дорогих та високоякісних супердифузійних мембранних ізоляційних плівок в будівництві України, де беззаперечним лідером (65%) є чеська фірма JUTA (будівельні плівки брендів JUTAFOL та JUTADACH).

Сумарні світові характеристики фірми Дюпон (США):

1. Дохід за 2007: 29,4 мільярдів доларів США

2. Службовці: 60 000 в усьому світі

3. Присутність у світі: офіси в більш ніж 70 країнах в усьому світі

4. Наукові дослідження й розробки: Більше 40 лабораторій наукових досліджень і розробок і сервісних центрів у Сполучених Штатах, і більше 35 лабораторій в 11 країнах.

5. Рейтинг 500: 73 серед найбільших промислових/обслуговуючих корпорацій США.

6. Торговельні марки: До них ставляться DuPont Oval і DuPont™ («Тор-говельні марки DuPont»); Pioneer® марка насінь, Teflon® фторполимеры, плівки, чохли для тканин, волокна й емульсійні фарби; Corian® тверді поверх-ні; Kevlar® високоміцний матеріал, і Tyvek® захисний матеріал.

Tyvek (Тайвек) — є торговельним брендом компанії DuPont (Дюпон).

В повністю інтегрованому технологічному процесі матеріал Tyvek (Тайвек) утвориться з безперервних і дуже тонких ниток 100% полиэтилена високої щільності, які безладно розташовуються у всіх напрямках. Після формування їхнього розчину ці нитки укладаються у вигляді вати на стрічку, що рухається, і надалі скріплюються разом під дією тепла й тиску без застосування яких-не-будь сполучних або наповнювачів. Шляхом варіювання швидкості укладання ниток і умов термосклеюваня фахівці Дюпон можуть проектувати аркушевий матеріал з м’якою або твердою структурою для різних потреб ринку.

Одним з найбільш популярних і широко відомих застосувань Tyvek (Тайвек) є будівельна індустрія, де цей матеріал використовується для зниження видатків на нагрівання й охолодження в будинку й забезпечує кращий захист проти проникнення води й вологи. Унікальні якості Tyvek (Тайвек) допомагають зупинити повітряні потоки через порожнини стін, утримувати потоки води й спонукувані вітром краплі дощу, і, нарешті, дозволяють повітряним парам виходити назовні від внутрішніх стін будинку. Результатом є більше комфортний, енергозберігаючий будинок з істотно меншою ймовірністю руйнування в результаті ефекту старіння.

Внаслідок своєї стійкості до вітру, воді й, у той же час, повітропроникності матеріал Tyvek (Тайвек) є ідеальним для виготовлення покриттів машин, човнів, автопричепів. Унікальна неткана структура Tyvek (Тайвек) захищає від кислотних дощів і соляних аерозолів, затримуючи більше води, ніж бавовняні, поліефірні або змішані покриття. Одночасно, можливість виводу водяних пар запобігає поява цвілі й гниття. Тому що Tyvek (Тайвек) не поглинає воду, він істотно легше, ніж інші покриття, навіть у мокрому стані. Tyvek (Тайвек) — це гарний захист від сонця, що зупиняє 98% небезпечних ультрафіолетових променів і не проникний абразивний пил і бруд, що дозволяє уникнути плям і помутніння поверхні.

1.2 Ринок МІП і його основні тенденції

Краса сучасної покрівлі радує око, розмаїтість дизайну будинків, їхніх фасадів і дахів часом притягає погляди й піднімає настрій. Однак, зовнішні покриття, що забезпечують естетику, часто не можуть забезпечити необхідного захисту внутрішніх приміщень будови від усіляких впливів шкідливих факторів навколишнього середовища. Щоб надійно відгородити житло від несприятливих зовнішніх впливів сьогодні існує безліч різноманітних спеціалізованих ізоляційних матеріалів. Класифікуються ці матеріали, насамперед, по тому фактору, впливу якого вони покликані протистояти, виділяють гідроізоляційні, досить розповсюджені тепло- і звукоізоляційні й, що рідше зустрічаються, пароізоляційні матеріали. Вони застосовуються фактично у всіх частинах будинку, від гідроізоляції фундаменту, до тепло й пароізоляції покрівельних і стельових покриттів. Вибір різних матеріалів на цьому ринку сьогодні дуже різноманітний і залежить, насамперед, від потреб і фінансових можливостей.

Гідроізоляцію й пароізоляцію застосовують для захисту покрівлі будинку і його стін від влучення вологи із зовнішньої сторони, протистояння утворенню конденсату в теплоизоляційних матеріалах, захисту від вітру й влучення пилу. Крім ізоляції дахів, незамінна вона й при захисті підвалу, основного фундаменту, житлових і підсобних приміщень цоколя.

Сучасний український ринок гідроізоляційних та пароізоляційних матеріалів представлений на 90% імпортною продукцією, перелік якої представлений в табл.1.1.

Таблиця 1. 1

Основні бренди на ринку гідроізоляційних й пароізоляційні матеріалів в Україні

Бренд

Основні характеристики виробника та продукції

Гідроізоляція ЮТА (Чехія)

Гідроізоляція й пароізоляція «JUTA» (ЮТА) розроблені для комплексного захисту будинків від вологи й конденсату. Їхнє застосування в будівництві дозволяє забезпечити комфортні умови проживання й збереження функціональних властивості утеплювача й конструкції будинку.

Гідроізоляція ФАКРО (Польша)

Компанія FAKRO — виробник гідроізоляції, представляє різноманітний асортимент гідроізоляційних і пароізоляційних плівок, створених для облаштованості покрівлі, мансарди й горища.

Гідроізоляція ISOVER (Іспанія)

ISOVER VARIO — гідроізоляція на основі поліаміду, використовувана як гідроізоляція й паробар'єра. Матеріал являє собою принципово новий тип ізоляції зі змінної паропропускной здатністю.

Гідроізоляція Tayvek / ТАЙВЕК (США)

Tyvek® -- це високотехнологичний мембранний матеріал, вироблений компанією Дюпон, що сполучає у собі міцність, захисні властивості й високу паропроницаємість. Унікальна неткана структура матеріалу забезпечує паропроницаємість і, одночасно, захисні властивості по всій поверхні полотна.

Гідроізоляція ИЗОСПАН (Россия)

Комплекс будівельних мембран Изоспан має широке застосування як подкровельна влагозахисна мембрана в утеплених покрівлях, а також для захисту утеплювача в конструкціях вентильованих фасадів із зовнішнім утепленням.

Гідроізоляція ТЕГОЛА (Італія)

Гідроізоляція цього виробника гарантує функціональність покрівлі, що означає здорову атмосферу у всьому будинку. Приміщення будуть відмінно ізольовані й захищені від будь-якого несприятливого впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.

Гідроізоляція ЕКОБИТ (Італія)

Самоклеящиеся гідроізоляційні й ізолюючі стрічки, захищені металевою фольгою.

Гідроізоляція BRAAS / БРААС (Росія — Німеччина)

Гідроізоляція покрівлі Braas, пароізоляція покрівлі.

Прогнози експертів щодо збільшення обсягів продажів будівельної (підкровельної і фасадної) плівки в 2007 р. збулися, оператори пророкували 30%-ний ріст ринку цього року, а на ділі продажі збільшилися на 35−40%. Український ринок в 2007 р. спожив 45−50 млн кв. м підкровельной плівки в порівнянні з 30−32 млн кв. м в 2006 р.

Не секрет, що збільшення обсягу «плівкового» ринку прямо пов’язане з активізацією будівельних робіт, у тому числі й зведення індивідуального житла. Крім того, рік у рік підвищується культура будівництва. Приростає армія споживачів, що використовують у якості паро-, гідро- і вітроізоляції будівельну плівку замість руберойду й пергаміну. В структурі продажів частка продукції дорогого сегмента (так званих супердифузійних мембран) збільшилася у 2007 році у порівнянні з 2006 р., з 10−12% до 24−25%. Природно, скорочується частка продажів традиційних підкровельних матеріалів, таких як руберойд і пергамін. Ще одна причина приросту продажів мембран — будівельні компанії, що часто виступають у ролі постачальників, не ризикують мати справу з дешевим товаром. Краще використовувати якісний матеріал, що гарантує відсутність рекламацій від споживачів надалі.

У 2007 р. підкровельні матеріали (будівельна плівка й мембрана) подорожчали, з початку поточного 2008 року їхня вартість збільшилася ще на 5−12%. Більшою мірою це було пов’язане з коливанням курсу євровалюти. За словами операторів, найближчим часом будівельна плівка подорожчає ще на 5−10%. Причина — ріст цін на сировину (поліетиленовий гранулят). Залежно від країни походження ціна супердифузійних мембран коливається в межах 6−20 грн. за 1 кв. м, інших підкровельних матеріалів — 1, 7- 3,2 грн. за 1 кв.м.

Український ринок будівельної плівки ще не настільки розвинений, щоб у будівництві різних будинків використовувалися переважно дорогі супердифузійні мембрани. До цього часу ще є мінімум п’ять-шість років. Крім того, межа потенційної ємності вітчизняного ринку ще не досягнута. У найближчі три-чотири роки темпи росту будуть становити в середньому 25−30%. Частка ринку плівки дешевих південнокорейських плівок типу Silver на ринку ще досить істотна. Збільшення попиту на супердифузійні мембрани викликане тим, що її паропропускная здатність краще, ніж у звичайної будівельної плівки типу Silver. Внаслідок чого, в утепленій покрівлі вона охороняє утеплювач від намокання. Так, супердифузійні мембрани дорожче в 1, 5−2 рази, але щоб виключити проникнення вологи під покрівельну верству й пов’язані із цим додаткові роботи, споживачі всі частіше віддають перевагу їм.

Торговці й виробники сподіваються, що й 2008 р. не стане виключенням із правил і приріст продажів складе, як мінімум, 30%. На цьому тлі в найближчі два-три роки руберойд і пергамін будуть практично витиснуті з ринку паро-, гідро-, вітроизоляційних матеріалів. Особливо помітно буде збільшуватися частка продажів будівельної плівки класу «стандарт» і супердифузійних мембран.

Таблиця 1. 2

Структура імпорту будівельної плівки різних фірм на будівельний ринок України у 2006 році

Виробник плівки

Обсяг поставок в м2

Питома вага в обсягах імпортув %

JUTA a. s

17 311 540

79,379

FATRA, A. S T

1 052 424

4,826

LENKO S. A

968 501

4,441

Мастерпласт Кфт

700 400

3,212

FOLIAREX SP. Z O. O

418 394

1,918

FDT Polska Technologie Dachow Plaskich Sp. z o. o

339 396

1,556

Metal Hungaria Holding Zrt

310 144

1,422

CEPLASTIK SL

166 812

0,765

FLAG S.P. A

80 640

0,370

Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Rafineryjnego w Plocku

73 264

0,336

Балтийос Браста

57 766

0,265

MARMA Polskie Folie Sp. z o. o

52 565

0,241

IKO Sales International n. v

52 020

0,239

FLAG DISTRIBUTION S. A

47 040

0,216

PRUSZYNSKI Sp. zo. o

45 797

0,210

TU-BIS

44 847

0,206

BJS Spolka z o. o

22 090

0,101

CB Sp. z o. o

18 612

0,085

HPI Polska Sp. z o. o

17 522

0,080

DU PONT DE NEMOURS S. a r. l

11 097

0,051

Икопал С. А

6 674

0,031

Шериф

3 366

0,015

Т.В.К. -Link

2 820

0,013

DISPOL

2 632

0,012

MURA GTM Sp z o. o

2 087

0,010

Владлєна

367

0,002

Таблиця 1. 3

Структура марок і обсягів імпорту будівельної плівки різних фірм на будівельний ринок України у 2006 році

Поставщик

Марка

М2

КГ

USD

BJS Spolka z o. o

ISOVER STOPAIR

22 090

2 350

7 191

CB Sp. z o. o

COROTOP

18 612

1 980

11 714

CEPLASTIK SL

LOGICROOF

166 812

17 746

47 852

DISPOL

нельзя определить

2 632

280

517

DU PONT DE NEMOURS S. a r. l

Tyvek

11 097

667

13 639

FATRA, A. S T

FATRAFOL

1 011 252

121 280

333 212

FATRA, A. S T

Fatrapar

41 172

4 380

11 102

FDT Polska Technologie Dachow Plaskich Sp. Z o. o

RHENOFOL

339 396

36 106

96 211

FLAG DISTRIBUTION S. A

FLAGON

47 040

79 970

231 200

FLAG S.P. A

FLAGON

80 640

103 100

322 668

FOLIAREX SP. Z O. O

Strotex

128 874

13 710

32 229

FOLIAREX SP. Z O. O

Tutex

289 520

30 800

82 762

HPI Polska Sp. z o. o

HAUS PROFI

17 522

1 864

14 241

IKO Sales International n. v

нельзя определить

52 020

5 534

12 164

JUTA a. s

JUTADACH

1 117 928

137 531

689 348

JUTA a. s

JUTAFOL

16 193 612

1 581 646

4 334 442

LENKO S. A

Lenko

968 501

120 359

327 269

MARMA Polskie Folie Sp. z o. o

Dachowa

49 839

5 302

25 229

MARMA Polskie Folie Sp. z o. o

MARMA

2 726

290

1 446

Metal Hungaria Holding Zrt

RHENOFOL

310 144

32 994

88 628

MURA GTM Sp z o. o

нельзя определить

2 087

222

905

Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Rafineryjnego w Plocku

ANIIVIL

73 264

7 794

22 149

PRUSZYNSKI Sp. zo. o

Lenko

18 471

1 995

7 045

PRUSZYNSKI Sp. zo. o

Nonvoven

2 115

225

1 507

PRUSZYNSKI Sp. zo. o

нельзя определить

25 211

2 682

16 614

TU-BIS

нельзя определить

44 847

4 771

7 168

Балтийос Браста

Daltex

9 870

1 050

5 560

Балтийос Браста

JUTAFOL

1 306

128

676

Балтийос Браста

Tyvek

46 590

2 885

37 395

Владлєна

нельзя определить

367

39

270

Икопал С. А

Monarperm

6 674

710

2 430

Мастерпласт Кфт

ALUFLEX

8 400

840

3 945

Мастерпласт Кфт

ISOFLEX

307 803

35 745

71 713

Мастерпласт Кфт

MASTERFOL

384 197

40 872

86 933

Т.В.К. -Link

нельзя определить

2 820

300

139

Шериф

JUTAFOL

3 366

330

468

Загальний обсяг поставок по імпорту

1.3 Аналіз внутрішнього середовища підприємства

Форма власності та організації. Підприємство ТОВ «Дюпон — Україна» належить до колективної форми власності (згідно з законом України «Про власність»), є Товариством з обмеженою відповідальністю.

Організаційна структура. Підприємство має типову лінійно-функціональну організаційну структуру торгівельного представництва всесвітної компанії «Дюпон"(США» в іноземній державі.

Кадрова політика. Підприємство приймає на роботу як кваліфікованих спеціалістів зі стажем роботи, так і випускників ВНЗ (будівельних, економічних, технічних). Перевага надається енергійним, активним людям. Можливе активне просування в кар'єрному рості. На підприємстві діє програма заохочення: за віддану і наполегливу працю робітникам надаються премії і подарунки.

Система менеджменту і прийнятий стиль керівництва. На підприємстві ТОВ «Дюпон — Україна» сформувався демократичний стиль керівництва. Керівництво компанії прислухається до зауважень і побажань працівників. Підтримується ініціатива, нові ідеї збоку менеджерів. Компанія прагне забезпечити працівникам належні умови для роботи.

Система менеджменту — управління якістю продукції. Саме пропонування європейської якості покладене в основу діяльності представництва. Тому компанія виділяє значні кошти на удосконалення рекламування інноваційної технології виробництва мембранної ізоляційної плівки на заводах «Дюпон», впровадження останніх науково-технічних досягнень на рівні «Know-how», адаптування продукції до умов сучасного ринку і вирішення екологічних проблем.

Виробничі потужності. На европейському заводі в Люксембурзі найсучасніше технологічне обладнання з максимальним обсягом виробництва 1 млн. м2 плівки на рік, яка поставляється споживачам європейських країн та країн СНД.

Сировина. До складу МІП входять наступні компоненти:

100% поліетилен низького тиску, який поставляється з хімічних заводів у вигляді гранул;

Фінансові ресурси. До фінансових ресурсів підприємства ТОВ «Дюпон-Україна», яке працює як ділер — представництво компанії «Дюпон» належать власні активи, активи взяті в кредитно-фінансових установах та іноземні інвестиції. Більш детальна інформація є закритою.

Інтелектуальні ресурси. На підприємстві існує власний маркетинговий відділ, що займається розробкою політики збуту нової продукції компанії, надає виробничим підпрозділам компанії пропозиції по удосконаленню технічних показників уже існуючих товарів. До складу відділу входять досвідчені вчені, серед яких є 3 кандидати технічних наук.

Технологічні ресурси. На заводі компанії «Дюпон» в Люксембурзі використовується найсучасніша технологія виробництва будівельних паро- та гідроізоляційних плівок, яка включає використання новітньої техніки та розробок вчених науково-технічного відділу компанії. Більш детальна інформація є закритою.

Інформаційні ресурси. Компанія має широку базу даних щодо діяльності своїх конкурентів, постачальників, споживачів. Постійно проводить аналіз ринку мембранної ізоляційної плівки з метою виявлення нових тенденцій, потреб і розробки та впровадження нових товарів, які б їх задовольняли.

Трудові ресурси. Кількість працюючих в представництві близько 30 чоловік. В ТОВ «Дюпон-Україна» працюють молоді кваліфіковані спеціалісти, серед яких багато випускників будівельних вузів України. Середній вік працівників не перевищує 32 років. Над розробкою і впровадженням марокетингової торгової стратегії працюють вчені-маркетологи України, існує штат консультантів, які пройшли курс навчання в США.

1.4 Аналіз товарного асортименту

Tyvek® -- це високотехнологічний мембранний матеріал, вироблений компанією Дюпон, що складається з мільйонів тонких безперервних волокон поліетилену низького тиску, отриманих методом надшвидкісного формування й скріплених під впливом температур. Унікальна неткана структура матеріалу забезпечує паропроникнення і, одночасно, захисні властивості по всій поверхні полотна (Рис. 1. 1).

Рис. 1.1. Структура матеріалу Tyvek® (при збільшенні в 200 разів)

Товарна номенклатура мембранних плівок Tyvek®, які представляє на ринку України компанія ТОВ «Дюпон- Україна» складається з основних наступних позицій:

1. Tyvek Soft — Одношаровий гідроізоляційний матеріал з високою ступінню паропроникнення, захищає від опадів і вітру. Можливе безпосереднє укладання на теплоізоляцію, застосування з елементами ізоляції в кроквах.

Призначений для гідроізоляції скатних покрівель, у тому числі мансардного типу.

2. Tyvek Solid — Одношаровий гідроізоляційний матеріал з високою ступінню паропроникнення, захищає від опадів і вітру. Можливе безпосереднє укладання на теплоізоляцію або решетування покрівлі. Додаткова міцність при незначному збільшенні ваги. Антирефлекторне покриття, можливе застосування з елементами ізоляції в кроквах.

Призначений для гідроізоляції скатних покрівель, у тому числі мансардного типу.

3. Tyvek Supro/ Tyvek Supro зі клеючою стрічкою — Особливо міцний гідроізоляційний матеріал з високим паропроникненням, захищає від опадів і вітру.

Можливе безпосереднє укладання на теплоізоляцію або решетування покрівлі. Можливе застосування з елементами ізоляції в кроквах. Призначений для гідроізоляції скатних покрівель і фасадів.

4. Tyvek Housewrap — Одношаровий вітрозахисний гідроізоляційний матеріал з високим паропроникненням. Можливе безпосереднє укладання на теплоізоляцію. Призначений для вітрозахисту й гідроізоляції стін і фасадів.

5. Tyvek VCL — Виключає ефект «парника», що є присутнім у мансардах, побудованих з використанням традиційної поліетиленової пароізоляції

Підтримується комфортний температурно-водний баланс усередині будинку. Захищає будинок від руйнування завдяки тому, що будівельна конструкція має можливість просихання усередину будинку. Виготовляється за унікальною технологією на заводі компанії DuPont у Люксембурзі.

Основні характеристики гідроізоляції Tyvek® Soft (технічна специфікація) наведені в табл.1.4 -1.7.

Таблиця 1. 4

Гідроізоляція Tyvek® Soft (технічна специфікація)

Тип:

Tyvek® Soft 1560B

Матеріал:

нетканий матеріал з 100% ПЭ високої щільності

Маса:

60 г/м2

Вогнестійкість по DIN 4102:

В2

Показник паропроницаемости Sd: (згідно DIN 52 615)

< 0,02 м

Водяний стовп (згідно DIN EN 20 811):

> 1,0 м

Відносне подовження при розриві: (согл. DIN ISO 1924−2, ГОСТ 2678–94)

> 10%

Опір розриву (згідно DIN 53 857−1):

ок. 140 Н/5 див

Температурний діапазон застосування:

від -73 °C до +100 °C

Стабільність проти атмосферних впливів:

4 місяці

Інші властивості:

стійкість проти вітру й опадів, можливість утилізації

Стандартні розміри рулону:

ширина

Довжина

вага

1500 мм

50 м

ок. 5 кг/75 м2

1500 мм

100 м

ок. 9 кг/150 м2

2800 мм

100 м

ок. 17 кг/280 м2

Таблиця 1. 5

Гідроізоляція Tyvek® Solid (технічна специфікація)

Тип:

Tyvek® 2480У

Матеріал:

нетканий матеріал з 100% ПЭ високої щільності

Маса:

80 г/м2

Вогнестійкість по DIN 4102:

В2

Показник паропроницаемости Sd: (згідно DIN 52 615)

< 0,03 м

Водяний стовп (згідно DIN EN 20 811):

> 2 м

Відносне подовження при розриві: (согл. EN ISO 1924−2, ГОСТ 2678–94)

> 15%

Опір розриву (згідно DIN 53 857−1):

ок. 250 Н/5 див

Температурний діапазон застосування:

від -73 °C до +100 °C

Стабільність проти атмосферних впливів:

4 місяці

Інші властивості:

стійкість проти вітру й опадів, можливість утилізації

Стандартні розміри рулону:

ширина

довжина

вага

1500 мм

50 м

ок. 6 кг/75 м2

1500 мм

100 м

ок. 13 кг/150 м2

2800 мм

100 м

ок. 23 кг/280 м2

Таблиця 1. 6

Гідроізоляція Tyvek® Supro (технічна специфікація)

Тип:

Tyvek® 2506У

Матеріал:

100% полиолефин -- ПЭ + поліпропілен (клей: модиф. акрилатный)

Маса:

ок. 150 г/м2

Вогнестійкість по DIN 4102:

В2

Показник паропроницаемости Sd: (згідно DIN 52 615)

< 0,03 м

Водяний стовп (згідно DIN EN 20 811):

> 2 м

Відносне подовження при розриві: (согл. EN ISO 1924−2, ГОСТ 2678–94)

> 15%

Опір розриву (згідно DIN 53 857−1):

ок. 340 Н/5 див

Температурний діапазон застосування:

від -40 °C до +100 °C

Стабільність проти атмосферних впливів:

6 місяців

Інші властивості:

стійкість проти вітру й опадів, можливість утилізації

Стандартні розміри рулону:

ширина

довжина

Вага

1500 мм

50 м

ок. 11 кг/75 м2

Таблиця 1. 7

Гідроізоляція Tyvek® Housewrap (технічна специфікація)

Тип:

Tyvek® 1060У

Матеріал:

нетканий матеріал з 100% ПЭ високої щільності

Маса:

60 г/м2

Вогнестійкість по DIN 4102:

В2

Показник паропроницаемости Sd: (згідно DIN 52 615)

< 0,02 м

Водяний стовп (згідно DIN EN 20 811):

> 1,0 м

Відносне подовження при розриві: (согл. EN ISO 1924−2, ГОСТ 2678–94)

> 10%

Опір розриву (згідно DIN 53 857−1):

ок. 140 Н/5 див

Температурний діапазон застосування:

від -73 °C до +100 °C

Стабільність проти атмосферних впливів:

4 місяці

Інші властивості:

стійкість проти вітру й опадів, можливість утилізації

Стандартні розміри рулону:

ширина

довжина

вага

1500 мм

50 м

ок. 5 кг/75 м2

1500 мм

100 м

ок. 9 кг/150 м2

2800 мм

100 м

ок. 17 кг/280 м2

1.5 Порівняльний аналіз техніко-економічних показників товарів

В табл.1.8 — 1. 10представлені основні техніко-економічні характеристики будівельної мембранної плівки для гідроізоляція й пароізоляція фірм — конкурентів «JUTA» (Чехія), ФАКРО (Польша), ИЗОСПАН (Россия)

В табл.1. 11представлені основні порівняльні техніко-економічні характеристики будівельної мембранної плівки для гідроізоляція й пароізоляція досліджуємої фірми «Дюпон-Україна» та фірм — конкурентів «JUTA» (Чехія), ФАКРО (Польша).

Як показує аналіз даних табл.1. 11 мембранна плівка для гідроізоляції та пароізоляції досліджуємої фірми «Дюпоп-Україна»:

є значно дорожчою, ніж плівка фірм -конкурентів;

є найлегшою серед плівок фірм-конкурентів;

має найбільший рівень паропроникнення.

— із-за великої ціни має відносно низький рівень попиту в Україні (тільки

сектор елітного приватного будівництва).

Таблиця 1. 8

Техніко-економічні характеристики будівельної мембранної плівки для гідроізоляція й пароізоляція фірми — конкурента — ИЗОСПАН (Россия)

№ № п/п

Клас будівельної плівки

Призначення будівельної плівки

Ціна грн/м2

Обсяг поставки в Україну в м2/рік

Плотність,

Гр. /м2

Состав

Паропроникнення,

Гр. /м2/сутк.

№ 1

Паропроніцаємі мембрани й плівки — Ізоспан А

Призначений для захисту від атмосферної вологи, вітру й подкровельного конденсату утеплювача й несучих конструкцій у похилих дахах всіх типів. Має підвищену опірність до сонячної радіації.

110

100% поліпропілен

1000

Пароізоляція — Ізоспан В

Універсальна двошарова водонепроникна пароізоляція. Призначений для захисту утеплювача й будівельних конструкцій від проникнення пар води зсередини приміщення

70

100% поліпропілен

22,4

Гідроізоляція — Ізоспан D

Призначений для захисту від атмосферної вологи, вітру й подкровельного конденсату утеплювача й несучих конструкцій у похилих дахах всіх типів. Має підвищену опірність до сонячної радіації.

105

100% поліпропілен

3,7

Таблиця 1. 9

Техніко-економічні характеристики будівельної мембранної плівки для гідроізоляція й пароізоляція фірми — конкурента — ФАКРО (Польша)

№ № п/п

Клас будівельної плівки

Призначення будівельної плівки

Ціна грн/м2

Обсяг поставки в Україну в м2/рік

Плотність,

Гр. /м2

Состав

Паропроникнення,

Гр. /м2/сутк.

№ 1

Дифузійні мембрани FAKRO класу EUROTOP

Дифузійні мембрани FAKRO є подкровельной гідроізоляцією з дуже високими показниками паропропускаемости. EUROTOP являє собою суцільну полімерну плівку, захищену двома верствами нетканого поліпропіленового полотна. Паропроспускной здатності досить для того, щоб виводити водяні пари з утеплювача, не допускаючи утворення конденсату на його поверхні

2,53

276 470

90 — 135

3-слойная мембрана

з поліпропілену

1300 — 1400

Паропропускающие гідроізоляційні плівки FAKRO класу KF Silver

Паропропускающие гідроізоляційні плівки KF служать для захисту подкровельного простору від проникровения води, пилу, охороняють теплоізоляційна верства від зовнішньої вологи й одночасно благоадря мікроперфорації виводять водяні пари наржу

1,842

1 011 252

96 — 110

100% поліпропілен

20−40

Таблиця 1. 10

Техніко-економічні характеристики будівельної мембранної плівки для гідроізоляція й пароізоляція фірми — конкурента — YUTA (Чехія)

№ № п/п

Клас будівельної плівки

Призначення будівельної плівки

Ціна грн/м2

Обсяг поставки в Україну в м2/рік

Плотність,

Гр. /м2

Состав

Паропроникнення,

Гр. /м2/сутк.

№ 1

Подкровельная дифузійна плівка ЮТАФОЛ Д

паропроницаемой подкровельной плівки для захисту подкровельных просторів від пилу, кіптяві й вологості, що виникають внаслідок дощу й снігу, а в горищних приміщеннях охороняє теплоізоляцію від зовнішньої вологи й одночасно створює можливість, завдяки мікроперфорації, вивітрювати водяні пари. Плівка призначена тільки для провітрюваних систем похилих дахів, а також як гідроізоляція стеновых конструкцій при установці плівки між основною несучою стіною й сайдингом

1,14

16 198 284

96 — 220

арматурна сітка, виконана з поліетиленових смуг; і двох зовнішніх, виготовлених з поліетиленової плівки

1000 — 1100

Подкровельная супердифузійна мембрана ЮТАВЕК

застосовується як паропроницаемая подкровельная гідроізоляція для захисту подкровельных конструкцій, теплоізоляції й горищного приміщення від вологості, що виникає внаслідок дощу й снігу, а також від пилу, кіптяви й несприятливих впливів вітру

1,351

1 012 300

150

тришаровий поліпропіленовий матеріал, що складається із двох зовнішніх верств (чорного й білого), що забезпечують міцність, і внутрішнього, що забезпечує гідроізоляційна здатність

40

Таблиця 1. 11

Порівняльний аналіз техніко-економічних показників будівельної плівки МІП

№ п/п

Техніко-економічні характеристики

Товари

Tyvek®

Найбільш небезпечні конкуренти

Сильні сторони

JUTAFOL (Чехія)

EUROTOP (Польща)

ИЗОСПАН (Росія)

1.

Ціна за 1 м² в грн. /м

4,622

1,351

1,842

2,53

-

2.

Обсяг поставки в Україну в м2/рік

107 114

16 198 284

276 470

41 172

-

3.

Плотність плівки в гр. /м2

60 — 90

150 — 220

96 — 110

70 — 110

+++

4.

Паропроникнення плівки в гр. /м2*24год

1600 -1900

1000 -1100

1300 -1400

1000 — 1200

+++

5.

Матеріал плівки

нетканий матеріал з 100% ПЭ високої щільності

арматурна сітка, виконана з поліетиленових полос; та двох зовнішніх, виготовлених з полиетиленової плівки

3-слойная мембрана

з поліпропілена

двохслойна

100% поліпропілен

+++

1.6 Три рівні товару

Як товар за задумом — Tyvek® -- це високотехнологичний мембранний матеріал, вироблений компанією Дюпон, що сполучає у собі міцність, захисні властивості й високу паропроницаємість. Унікальна неткана структура матеріалу забезпечує паропроницаємість і, одночасно, захисні властивості по всій поверхні полотна, при цьому має мінімальну вагу серед дифузійних плівок.

Товар в реальному виконанні - супердифузійна мембранна будівельна плівка Tyvek виключає ефект «парника», що є присутнім у мансардах, побудованих з використанням традиційної поліетиленової пароізоляції

Підтримується комфортний температурно-водний баланс усередині будинку. Захищає будинок від руйнування завдяки тому, що будівельна конструкція має можливість просихання усередину будинку. Виготовляється за унікальною технологією на заводі компанії DuPont у Люксембурзі.

Товар має надійне підкріплення. Проводяться спеціальні майстер-тренінги для спеціалістів будівельної галузі. Також існує штат консультантів, які пройшли спеціальний курс навчання в США, представництво «Дюпон-Україна» має свій консультаційний Інтернет-сайт для всієї України.

При замовленні великих партій товару діють постійні знижки: при купівлі від 1000 м² продукції діє знижка 10%, від 2000 м² і більше -15%. Для постійних клієнтів діють акції.

Розділ 2. Аналіз маркетингового середовища компанії ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА»

2. 1 Аналіз макромаркетингового середовища

Аналіз макромаркетингового середовища виконується з застосуванням технології та алгоритмів PEST — Аналізу — інструменту, призначений для виявлення політичних (Policy), економічних (Economy), соціальних (Society) і технологічних (Technology) аспектів зовнішнього середовища, що можуть вплинути на стратегію компанії. Політика вивчається тому, що вона регулює владу, що у свою чергу визначає середовище компанії й одержання ключових ресурсів для її діяльності. Основна причина вивчення економіки це створення картини розподілу ресурсів на рівні держави, що є найважливішою умовою діяльності підприємства. Не менш важливі споживчі переваги визначаються за допомогою соціального компонента PEST — Аналізу. Останнім фактором є технологічний компонент. Метою його дослідження прийнято вважати виявлення тенденцій у технологічному розвитку, що найчастіше є причинами змін і втрат ринку, а також появи нових продуктів [88].

Основні положення PEST — аналізу:

— Стратегічний аналіз кожної з чотирьох зазначених компонентів повинний бути досить системним, тому що всі ці компоненти тісним і складним образом взаємозалежні;

— Не можна покладатися тільки на ці компоненти зовнішнього середовища, тому що реальне життя значно ширше і багатозначніше;

— PEST — аналіз не є загальним для всіх організацій, тому що для кожної з них існує свій особливий набір ключових факторів.

2.1.1 Аналіз політико-правового середовища

Таблиця 2. 1

Попередня таблиця основних факторів впливу політико-правового середовища в Україні на діяльність підприємства

№п/п№

Фактор

Загроза

Можливість

1

Введення державних норм ДСТУ, що регламентують використання мембранних ізоляційних плівок в будівництві

+

2

Політична нестабільність, що негативно впливає на інвестиційну привабливість країни

-

3

Наслідки вступу України у Світову організацію торгівлі

+

4

Адміністративні бар'єри для ведення господарської діяльності

-

5

Наслідки світової фінансової кризи та їх вплив на політико-правове становище в країні

-

6

Наказ Мінбудархітектури «Про положення щодо експериментального будівництва»

+

1. Планується введення в Україні державних норм ДСТУ, що регламентують виробництво та застосування ізоляційних будівельних плівок.

На сучасному етапі єдиним документально легалізованим матеріалом підкровельного перекриття є руберойд та пергамін, на які є затверджені з радянських часів нормативні документи.

Випуск нормативного документу по сучасним синтетичним будівельним паро- та гідроізоляційним плівкам повинен уніфікувати продукцію різних виробників, визначити вимоги до характеристик продукції. З прийняттям документу на упаковці МІП вводиться обов’язковий код, за яким можна буде визначити область застосування, склад, основні характеристики продукції. Даний документ несе позитивний характер для діяльності компанії «Дюпон -Україна», так як він повинен встановити високі вимоги до продукції, і унеможливлює виробництво та імпорт товарів з будь-якими технічними невідповідностями, у разі порушення виробником вимог ДСТУ, Укрметртестстандарт має право накласти санкції - від штрафу до заборони виробництва або реалізації всього асортименту продукції, випущеної з порушеннями. Це підвищує вхідні бар'єри на ринок, і знижує кількість потенційних конкурентів. В той же час продукція заводів компанії «Дюпон» сертифікована у всьому світі і впровадження нормативів ДСТУ дає можливість припинити масовий імпорт низькоякісної будівельної плівки з країн західної Азії.

Тепер після введення ДСТУ скорочується кількість імпорту, що дасть змогу компанії збільшити частку ринку.

Політична нестабільність, що негативно впливає на інвестиційну привабливість країни

Представництво «Дюпон-Україна» активно використовує у своїй діяльності іноземні інвестиції та зовнішньоекономічні розрахунки за поставлений товар з заводів компанії у світі.

Притік додаткових активів у вигляді іноземних інвестицій від головної компанії дає можливість компанії швидше оновлювати обсяги імпортованого товару на ділерських умовах.

Політична ситуація, яка зараз склалася в країні має негативний вплив на притік до країни іноземних інвестицій. Інвестори, вкладаючи гроші ризикують, і тому непорозуміння між верхівками влади не сприяють інвестиційній привабливості країни.

3. Наслідки вступу України у Світову організацію торгівлі.

Входження України до СОТ матиме загалом позитивний вплив на розвиток обсягів імпорту та торгівлі МІП підприємством ТОВ «Дюпон-Україна». Він буде загрозливим для мілких і середніх компаній, які внаслідок загострення конкуренції можуть втратити свої ринкові позиції, а для представництв великих транснаціональних компаній відкриє ряд можливостей:

Нівелювання кордонних бар'єрів;

Зростання інвестиційної привабливості України;

Вихід ділерської торгівлі на якісно вищий рівень;

Збільшення обсягів збуту за рахунок розширення ринків.

Адміністративні бар'єри для ведення господарської діяльності.

Підприємства сектору збуту будівельних матеріалів досить часто зустрічаються з необхідністю проходження різноманітних адміністративних процедур:

Реєстрація/перереєстрація;

Отримання дозволів (погоджень)

Ліцензування;

Сертифікація та стандартизація;

Процедури, пов’язані з експортом;

Процедури, пов’язані з імпортом;

Перевірка контролюючими органами.

Часто проходження цих процедур створює ряд проблем і незручностей для підприємців: великі черги, бюрократизм, втрата великої кількості часу, нестабільність умов і складність системи, корупція, зумисне затягування оформлення, обмежений режим прийому, високі ціни, велика кількість документів, часті зміни в законодавчій базі, завелика частота перевірок контролюючих органів і зависокі вимоги тощо.

5. Наслідки світової фінансової кризи та їх вплив на політико-правове становище в країні.

Як наслідок світової фінансової кризи є різке падіння міжнародного попиту на експортні пропозиції України, що веде до зупинки експортно-орієнтованих галузей промисловості, різкого зменшення надходження валютної виручки за експорт та неможливості придбання валюти на внутрішньому ринку України за національну валюту для обслуговування імпортних закупок товарів.

В програмі заходів по наданню кредиту МВФ Україні у розмірі 16,5 млрд. доларів на подолання світової фінансової кризи передбачене зниження реальних доходів споживачів в Україні, оскільки передбачається «заморожування» рівня мінімальної заробітної плати та незастосування заходів неринкового регулювання курсу національної валюти до курсу долара США, що на протязі вересня — грудня 2008 року веде до зростання товарної інфляції вартості споживчих товарів, особливо імпортованих, а також різкому зниженню купівельної спроможності верств населення, які отримують тільки заробітну плату.

6. Наказ Мінбудархітектури «Про положення щодо експериментального будівництва».

Даний документ регламентує умови проведення експериментального будівництва з метою перевірки на практиці нових науково-технічних розробок у галузі архітектури, будівництва і будівельних матеріалів, спрямованих на вдосконалення архітектурно-планувальних рішень і забудови у цілому, впровадження передових методів проведення будівельних робіт, вдосконалення нормативних документів та ін. Даний закон сприяє використанню в будівництві нових будівельних матеріалів, в тому числі і високоякісних мембранних ізоляційних плівок фірми «Дюпон-Україна».

Таблиця 2. 2

Підсумкова таблиця P-аналізу дії основних факторів впливу політико-правового середовища в Україні на діяльність підприємства

Фактор

БАЛ

0−20

Загроза

Можливість

Дії компанії

1

Введення в Україні державних норм ДСТУ, що регламентують виробництво мембранних будівельних плівок

20

Підвищення вхідних бар'єрів і зменшення частки конкуруючого імпорту неякісних МІП

Збільшення обсягів імпорту та реалізації продукції

2

Вплив світової фінансової кризи

18

Зменшення попиту

Активізація кредитних схем збуту продукції

2

Адміністративні бар'єри для ведення господарської діяльності

14

Корупція, завелика частота перевірок контролюючих органів, зависокі вимоги

Лобіювання у парламенті законопроекту, який би зменшив адмін. процедури до мінімуму

3

Наслідки вступу України у Світову організацію торгівлі

11

Збільшення обсягів збуту за рахунок розширення ринків

Підтримка практичних дій уряду по впровадженню принципів СОТ

4

Наказ Мінбудархітектури «Про положення щодо експериментального будівництва»

10

Сприяє використанню у будівництві нових будівельних матеріалів в т. ч. МІП

Прийняття участі у експериментальних проектах будівництва

5

Політична нестабільність що негативно впливає на інвестиційну привабливість країни

10

Можливе зменшення надходжень іноземних інвестицій

Пошук нових інвесторів, готовність до заморозки активів

2.1.2 Аналіз економічного середовища

Таблиця 2. 3

Попередня таблиця основних факторів впливу економічного середовища в Україні на діяльність підприємства

№ п/п

Фактор

Загроза

Можливість

1

Щорічне зростання ВВП в період 2000−2006 р. в середньому на 9,6%

+

2

Зменшення темпів росту ВВП за 2007 — 2008 роки при зростанні темпів інфляції

-

3

Зростання протягом 2000−2007 р. реальних доходів населення на 14−15% (враховуючи ціновий фактор та вплив інфляції)

+

4

Різке падіння купівельної спроможності гривневої заробітної плати населення та гривневих інвестицій забудовників на імпортні товари за рахунок різкого зростання у восени 2008 року курсу долара США з рівнґ 4,75 грн. /долар США до рівня 8,9 грн. /долар США (в 2 рази)

-

3

Надходження у капітальне будівництво значних інвестицій, за 2005 — 2007 роки

+

7

Збільшення масштабів приватного будівництва об'єктів підвищенної якості та комфортності по всій Україні у 2005 -2007 роках

+

8

Різке зменшення темпів будівництва у 2008 році на тлі світової фінансової кризи та зупинки іпотечного кредитування будівництва банками

-

9

Різке зростання інфляції та курсу іноземнихї валют відносно національної валюти України у 2008 році

-

Соціально -економічне становище в Україні за 10 місяців 2008 року характеризується наступними показниками[ ]:

1. Валовий внутрішній продукт. Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у січні-жовтні 2008р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 5,8%.

Номінальний валовий внутрішній продукт, за орієнтовною оцінкою, січень-жовтень досяг 800 млрд. грн., індекс-дефлятор ВВП у січні-жовтні 2008р. — 132,9%.

2. Промисловість. У жовтні 2008р. обсяги промислового виробництва зменшились проти жовтня 2007р. на 19,8%. За підсумками 10 місяців 2008р. приріст обсягів продукції у промисловості становив 2,2%, що на менше, ніж у січні-вересні п.р. Поглибився спад виробництва в таких базових галузях, як металургія та нафтоперероблення, вперше з початку не досягнуто минулорічного рівня в легкій промисловості. Подальше уповільнення темпів зростання спостерігалось за всіма іншими основними промисловими видами діяльності.

3. Сільське господарство. У січні-жовтні 2008р. загальне виробництво продукції сільського господарства проти відповідного періоду 2007р. зросло на 17,6%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах — на 36,4%, господарствах населення — на 5,8%. Обсяг продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств у фактичних цінах, за розрахунками, становив 126,5 млрд. грн.

4. Будівництво. У січні-жовтні 2008р. виконано будівельних робіт на суму 52,0 млрд. грн., що на 9,6% менше проти відповідного періоду попереднього року.

5. Транспорт. За січень-жовтень 2008р. підприємствами транспорту перевезено 768,7 млн. т вантажів, що на 3,8% більше, ніж за січень-жовтень 2007р. Вантажооборот зріс на 3,9% і досяг 420,0 млрд. ткм. Пасажирським транспортом перевезено 7,0 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 124,9 млрд. пас. км, що відповідно на 3,1% та більше порівняно з січнем-жовтнем 2007р.

6. Зовнішня торгівля товарами. Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами України за січень-вересень 2008р. становив 53 562,3 млн. дол. США і збільшився порівняно з відповідним періодом 2007р. на 50,1%, імпорту — 67 845,4 млн. дол. і зріс на 60,2%. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами досягло 14 283,1 млн. дол. (у січні-вересні 2007р. — 6664,4млн. дол.).

7. Ціни. Індекс споживчих цін у жовтні 2008р. зафіксовано на рівні 101,7%, з початку року — 118,0%.

Індекс цін виробників промислової продукції у жовтні 2008р. становив 98,6%, з початку року — 132,1%.

8. Доходи населення. Номінальні доходи населення за січень-вересень 2008р. порівняно з відповідним періодом 2007р. зросли на 42,4%. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 42,5%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, — на 13%. Витрати населення у січні-вересні 2008р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зросли на 41,1%. Приріст заощаджень досяг 44 696 млн. грн.

9. Заробітна плата. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень-вересень 2008р. становила 1773 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом попереднього року на 37,6%.

Середній розмір номінальної заробітної плати у вересні п.р. дорівнював 1916 грн., що значно перевищує розміри соціальних гарантій: у 3,6 раза — рівень мінімальної заробітної плати (525 грн.) та майже у 3 рази — прожитковий мінімум для працездатної особи (649 грн.).

Рис. 2.1. — Динаміка темпів росту реального ВВП України у 1991 — 2008 роках [ ]

Рис. 2.2. — Динаміка темпів споживчиїх цін та цін виробників у 2002 — 2008 роках (показники інфляції) [ ]

Рис. 2.3. — Динаміка темпів росту середніх доходів на 1 особу у 1997 — 2008 роках (номінальні доходи) [ ]

Рис. 2.4. — Динаміка темпів росту середньої заробітної плати у 2003 — 2008 роках (номінальні доходи) [ ]

Рис. 2.5. — Динаміка темпів росту доходів та витрат бюджету України у 2003 — 2008 роках (номінальні доходи)

Рис. 2.6. — Динаміка темпів росту житлового будівництва в Україні у 2005 — 2008 роках [ ]

Рис. 2.7. — Динаміка темпів обсягів експорту- імпорту в Україні у 2000 — 2008 роках [ ]

1. Щорічне зростання ВВП в період 2000−2006 р. становило в середньому на 9,6% (за даними Державного комітету статистики). Такі темпи зростання ВВП свідчили про високі темпи розвитку економіки країни загалом. Розвиток економіки сприяв зростанню капітального будівництва, а отже, і використанню будівельних матеріалів.

У 2007 темп росту ВВП знизився до 7,3% за рік, у 2008 році дегресивність темпу росту зросла -темп росту ВВП становить всього 5,8%. Таким чином, у 2007 — 2008 році стан економіки України характеризується сповільненням темпів розвитку, що негативно впливає на обсяги капітального будівництва.

2. 2005 — 2006 роки характеризувались надходженнями у капітальне будівництво значних інвестицій. Так, надходження інвестицій у капітальне будівництво в 2005 р. складало 20,6 млрд. грн., а у 2006 р. -- 25, 8 млрд. грн. Це свідчило про велику зацікавленість інвесторів у будівельному ринку. Такі грошові надходження у будівництво сприятили реалізації великої кількості будівельних проектів, а отже і продажу мембранної гілроізоляційної плівки.

Якщо темп зростання інвестицій в основний капітал у 2007 році склав 28,5% відносно рівня 2006 року, то у 2008 році темп зростання обсягів інвестицій в основний капітал становить тільки 4,7% відносно рівня 20 087 року.

3. Щорічне зростання протягом 2000−2006 р. реальних доходів населення на 14−15% (враховуючи ціновий фактор та вплив інфляції) у 2007 -2008 роках змінилося на зменшення темпів:

— номінальні доходи зросли на +29,1% у 2007 році та +42,4% у 2008 році;

— але з врахуванням зростання рівня споживчої інфляції, реальні доходи населення зросли на +12,6% у 2007 році та +13,0% у 2008 році.

За останні 7 років рівень населення України значно покращився. Рівень реальних доходів в середньому зростав на 12,8−15% щорічно. Збільшився відсоток середнього класу. Спостерігається поступове зростання підприємницького класу в структурі населення. Зростання добробуту населення сприяє розвитку будівництва в країні, як житлового, так і промислових об'єктів.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой