Дослідження конкурентоспроможності ринку меблевої фурнітури на базі ТОВ "Дружба"

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу

Кафедра технології та організації ресторанного господарства

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

На тему

Дослідження конкурентоспроможності ринку меблевої фурнітури на базі ТОВ «Дружба»

ВСТУП

меблевий фурнітура конкурентоспроможність

Меблева фурнітура — це кілька десятків тисяч найменувань виробів використовуваних при виготовлені меблів.

За допомогою фурнітури забезпечується рухоме і нерухоме з'єднання деталей меблів, взаємодія меблів з людиною і його житлом. У галузевому стандарті ДСТУ 2259−93 Фурнітура меблева. Загальні технічні вимоги, наведено класифікацію виробів меблевої фурнітури, яка включає в себе більше 110 її видів. Це лицьова і кріпильна фурнітура, різні петлі, стяжки, утримувачі полиць і дзеркал, засувки, ручки, а так само декоративні елементи, механізми трансформації колісні і поворотні опори, що направляють. У виготовлені фурнітури для меблів застосовуються різні матеріали: пластичні маси, метали, дерево і їх поєднання. Поверхня виробів фарбується, металізується методом вакуумного напилення, гальванопластики і з використанням інших технологій.

Сучасні умови економічного розвитку характеризуються поглибленням вимог до формування конкурентоспроможності продукції на ринку товарів та послуг, яка базується на збалансованості якісних та цінових складових оцінки товару як предмету економічних відносин.

Конкуренція — процес управління суб'єктами своїми конкурентними перевагами для утримання перемоги або досягнення інших цілей у боротьбі з конкурентами за задоволення об'єктивних або суб'єктивних потреб у рамках законодавства або в природних умовах. Конкуренція є рушійною силою розвитку суб'єктів і об'єктів керування, суспільства в цілому.

Конкурентоспроможність об'єкта визначається стосовно конкретного ринку, або до конкретної групи споживачів, формованої по відповідних ознаках стратегічної сегментації ринку. Якщо не зазначений ринок, на якому конкурентоспроможний об'єкт, це означає, що даний об'єкт у конкретний час є кращим світовим зразком. В умовах ринкових відносин конкурентоспроможність характеризує ступінь розвитку суспільства. Чим вище конкурентоспроможність країни, тим вище життєвий рівень у цій країні.

Для досягнення конкурентоспроможності підприємству на міжнародному ринку потрібно мати переваги не тільки за рахунок лідирування по витратах або ціні, але й по впровадженню нових ідей, як у виробничу сферу так і в управління, стратегічному розвитку.

Саме тому тема дипломної магістерської роботи «Оцінка конкурентоспроможності меблевої фурнітури» є на даний час досить актуальною.

Метою дипломної магістерської роботи є дослідження конкурентоспроможність меблевої фурнітури на внутрішньому ринку.

Об'єкт дослідження -меблева фурнітура ТОВ «Дружба».

Предмет дослідження — діагностика та оцінка конкурентоспроможності меблевої фурнітури ТОВ «Дружба»

Завданнями дослідження є:

— систематизація факторів споживчих властивостей та якості меблевоїфурнітури;

— визначення класифікаційних ознак меблевої фурнітури;

— аналіз вимог до якості меблевої фурнітури;

— дослідження асортименту меблевої фурнітури

— визначення чинників впливу на ринку меблевої фурнітури;

— оцінка конкурентоспроможності меблевої фурнітури;

— розроблення рекомендацій та стратегій щодо підвищення конкурентоспроможності меблевої фурнітури.

Науковою новизною дипломної магістерської роботи є розробка стратегії підвищення конкурентоспроможності на ринку України.

Апробація результатів дослідження. Результати досліджень були оприлюднені на Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку асортименту непродовольчих товарів» (5 квітня 2012 р., м. Київ).

Публікації. Основні положення та результати дослідження були опубліковані у збірнику наукових статей студентів «Товарознавство та комерційна діяльність».

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці стратегії підвищення конкурентоспроможності меблевої фурнітури на внутрішньому ринку.

Інформаційною базою написання роботи є сучасна література українських та російських авторів з питань формування та управління асортиментом підприємств, публікації в періодичних виданнях, інтернет-ресурси, первинна і звітна інформація підприємства ТОВ «Дружба».

Огляд літератури з теми дослідження. Значний внесок у вивчення питання конкурентоспроможності зробили такі українські та зарубіжні вчені як Вютрих Х. А., Винтер В. Б., Кузьмін О.Є., Воронкова А. Е., Литвиненко В. С., Печенкин А. И., Фомин В. Н., Джонсон Р. А., Савчук В.І., Завьялов П. П. та ін.

Структура та зміст роботи. Дипломна робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕБЛЕВОЇ ФУРНІТУРИ

1.1 Стан та перспективи споживчого ринку меблевої фурнітури

Українські меблі тримаються переважно на китайській фурнітурі. Фурнітура — це те, на що споживач при виборі меблів часто не звертає увагу. Проте саме від надійності фурнітури багато в чому залежить і довговічність самих меблів.

Хоча радянська меблева промисловість вважалася добре розвиненою, її продукція мала низьку якість і до того ж не давала можливості урізноманітнити інтер'єр. Меблеві гарнітури були схожі між собою, особливо в одному регіоні, як дві краплі води, так що в кожній квартирі пересічний громадянин відчував себе майже як вдома.

Після розпаду СРСР почалася експансія закордонної фурнітури, взяла під себе український ринок. Іноземці перемогли якістю, широким асортиментом і відносно низькими цінами. На початку 1990-х в рамках чинного законодавства, практично без мита, ввозилася фурнітура невеликих виробників, переважно польських. Те, що сусіди в своєму виробництві не використали (найдешевше і погане), йшло в Україну. Це були, в основному, інші технології з'єднання, адже вітчизняні меблі транспортуванню не підлягали [1].

Як стверджують учасники меблевого ринку, польська експансія поступово розповсюджувалася із заходу України на схід. А з нею народжувалося відношення до брендових товарів. Все більше покупців, наситившись дешевим, відповідної якості товаром, шукали виробника, який дав би гарантію. Це вплинуло на ціновий розділ.

Фурнітура в Україні розділилася на три цінові сегменти: найдешевший -no name (невідомого виробника). Це на 99% товар з Китаю, Тайваню, Малайзії, Філіппін. В цьому сегменті не йде про якість товару, тільки про низьку ціну. Тобто, щоб кріплення тримало дверцята і ті відкривалися, хоча б на перших порах, щоб клієнт не встиг поскаржитися. В основному, тут працює так зване «гаражне» виробництво. Багато дрібних виробників використовують дешеві, абсолютно нікому не відомі комплектуючі і сумнівні технології/

Середній ціновий сегмент в переважній більшості - брендовий товар, в якому кожен елемент має світове ім'я, причому багаторічне. Щоб перейти в цю нішу, фірмам потрібно довго працювати на рекламному ринку, замовляти дослідження, сертифікувати свою продукцію за міжнародними стандартами. Цей продукт повинен відповідати вимогам чинного законодавства будь-якої розвиненої країни. Якщо фірма заявляє своє ім'я і робить спеціальне клеймо на товарі - він якісний, і ціна на нього зростає в кілька разів.

Третя цінова група — vip-товар вищої категорії. Дозволити собі використовувати такі елементи можуть не всі компанії, оскільки в їх ціні складова імені бренду досягає тисячі і більше відсотків. До цього сегменту відносяться системи відкривання-закривання дверей, висунення ящиків австрійської компанії BLUM — єдиною в світі, яка дає вічну (поки «живуть» меблі) гарантію на всі свої компоненти [2].

В Україні невелика кількість людей середнього достатку, відповідний ціновий сегмент займає 20−25% ринку. Ця продукція цікавить і тих покупців, хто навчений гірким досвідом користування неякісним товаром і прагне купити меблі з недешевих матеріалів.

Який сегмент ринку належить дорогій фурнітури, підрахувати важко. Такі меблі прибувають, зокрема, з Італії, Німеччини, Голландії в готовому вигляді. Місцеві виробники, які позиціонуються в середньому сегменті, прагнуть використовувати у виробництві елементи vip і готові обслужити клієнта, який хоче придбати ексклюзивну, дорожчу і якісну меблі.

Найдешевший сегмент — наймасовіший і займає частину ринку фурнітури. На заході Україні ця частина менша, на сході - більше. У столиці вона знижується до 50%, тому що там більше vip-сегмент.

Основний виробник меблевих комплектуючих для всього світу — Китай. І це незважаючи на те, що назви залишаються італійські, німецькі, австрійські -тих країн, чия фурнітура традиційно одна з кращих в світі. 15−20 років тому, коли складова заробітної плати у вартості виробу стала рости, заводи по виробництву ручок, петель, що направляють і інших деталей переїхали з Європи в Китай, де робоча сила дешевша. На цих підприємствах європейські законодавці моди продовжують використовувати свої технології. У тому числі - свій менеджмент, який жорстко стежить за якістю, якщо товар маркований відомими брендами. Псують китайську репутацію ті ж безіменні фірми — no name. Вони підробляють маркування, змінивши якусь літеру, — це розраховано на неуважного споживача [3].

В Україні набирає обертів тенденція до збільшення обсягів виробництва фурнітури середньої якості. У невеликих виробничих майстернях випускається примітивні пластмасові елементи, ніжки, заглушки, куточки, деякі металеві - різні з'єднувачі, болти, шурупи.

Кількість активних членів Української Асоціації Меблевиків (УАМ) за період кризи — скоротилося на 10−20% (експертна оцінка). Список активних членів УАМ складається, в основному, з великих компаній, територіально розташовані у Києві і Дніпропетровську, які за довгі роки присутності на ринку зуміли налагодити збут по всій Україні і накопичити резерви для того, щоб пережити кризу продажів 2009—2010 років. Але 2011 змусив всіх задуматися, що буде далі і зберегти материнський капітал для нових проектів. Зростання цін і собівартості зменшив грошовий потік, зупинив нові проекти, на деяких підприємствах привів до зміни власника. У 2011 році кілька великих виробничих фірм підуть з українського ринку. Кількість регіональних та місцевих компаній, що займаються виробництвом меблів для дому та офісу скоротилися більш значно. Найменше постраждали Дніпропетровська, Київська та Львівська області, де перепади попиту не були такими значними. Виробники меблів західних регіонів змогли протистояти кризі завдяки експорту меблів з натурального дерева. У цій групі компаній фінансових резервів менше, ринок уже, весь час змінюються правила роботи на митниці, ростуть комунальні послуги, а фонд заробітної плати, як камінь, тягне на дно [3].

У всіх областях, від 30 до 50% дрібних і середніх компаній припинили свою офіційну діяльність або змінили форму діяльності. Причини ті ж, що і в перших двох групах, але резервів немає, замовлення впали в рази, ціни ростуть на все, а тут ще плутанина з єдиним податком та іншими новаціями в законодавстві. Чисельність працівників скорочена до мінімуму, та й ті працюють коли надходить замовлення. Добре, якщо основні засоби власні, зростання цін на оренду та опалення взимку 2010−2011 підкосила багатьох.

Приватні підприємці найбільш численна і найбільш постраждала частина меблевиків в країні. Якщо в 2009—2010 роках багато боролися за виживання, то в 2011 проведені зміни в пенсійній та інших сферах поставили приватних меблярів на грань банкрутства. Нововведення з єдиним податком просто закрили багатьом ринок — працювати з підприємствами стало дуже складно. У 2009−2010 обсяги продажів упали у всіх виробників і продавців меблів. Великі компанії першої і другої групи мають фінансові резерви і можливість брати участь у тендерах з державних закупівель і закупівель великих підприємств. Багато підприємств постаралися компенсувати спад продажів у магазинах і меблевих містечках завдяки впровадженню нових способів продажу через інтернет сайти. Для онлайн продажу потрібна інформація в інтернеті, недорогий спосіб адресної доставки і простий, швидкий, надійний та доступний спосіб оплати. Завдяки розвитку системи електронних платежів і підтримки обороту замінників грошей, все більше меблевих компаній орієнтуються на продаж через власні інтернет магазини, а також великі меблеві портали. Поряд з приватними онлайн магазинами, в стали з’являтися універсальні і спеціалізовані портали продажу меблів, влаштовані за принципом каталогів. Податкові реалії України 2011 року не дозволили малим компаніям і меблярам, що працюють поодинці, підтримувати власний бізнес. Десятки фахівців компаній, що розорилися в кризу нікуди не поділися, і пропонують свою продукцію приватним чином через дошки оголошень, форуми і спеціалізовані сайти. Де вони її виготовляють якщо не мають майстерні по її виготовленню? Як не дивно, з’явився новий симбіоз виробників — велике автоматизоване виробництво з розкрою, обклеювання та свердленню ДСП на базі великого підприємства і міні-бригади по збірці виробів на території покупця, що складаються з приватних підприємців. Цим починають користуватися і малі підприємства. Завдяки використанню верстатів з ЧПК стало можливо серійно виготовляти дрібні партії меблів на замовлення [4].

Але продажі через інтернет мають і негативну сторону. Завдяки універсальним майданчикам в інтернеті, стало можливим продавати продукцію без зобов’язань, адже на таких сайтах часто неможливо знайти контактну або юридичну інформацію продавця. На жаль, разом із сумлінними мебельниками на ринку з’явилися і шахраї (скамери), що створюють псевдо-магазини і обманюють покупців, які прагнуть заощадити і купити найдешевшу продукцію. Численні скарги поповнюють міські форуми, але Організація захисту прав споживачів не зможе допомогти вам. Попит на ринку офісних меблів задовольняється завдяки імпорту з Китаю. І поки УАМ бореться з контрафактною продукцією, меблеві інтернет магазини пропонують продукцію, якої, часом, немає на складі. Все більше інтернет магазинів працюють з компанії-імпортерами без безпосередньої поставки меблів, тобто отримуючи заявку на покупку, вони просто пересилають її дилера, від імені якого і доставляється товар. З одного боку, кінцевого покупця все-одно від кого буде доставлений товар, з іншого, крім переплати на 15−20%, покупець найчастіше чекає 3−5 тижнів чергової поставки.

Прогноз до кінця 2012 року:

— Все буде дорожчати — меблевий ринок України стоїть на порозі чергового витка розвитку, в точці, де платоспроможний попит відстає від пропозиції.

— Більшість компаній знаходиться в стані очікування, не поспішаючи інвестувати в нові проекти.

— Великі компанії будуть оптимізувати свою діяльність і виробництво, адаптуватися до нових правил і будуть шукати нові ринки збуту за кордоном.

— Виробники будуть боротися за стримування зростання витрат. Собівартість виробу буде як ніколи важлива.

— З'являться нові виробництва. Те, що стане невигідно імпортувати — почнуть виробляти в Україні.

— Дрібні компанії та приватні меблевики підвищать інтенсивність праці або «підуть у тінь».

— Найбільш активно будуть розвиватися меблеві компанії, безпосередньо пов’язані з «безпроблемним» імпортом фурнітури та ДСП, а також компанії в містах-мільйонниках: Києва, Дніпропетровська, Донецька.

— Завдяки розвитку перевізників (транспортних агентств) і доступності інтернету стає набагато простіше купувати необхідну меблеву комплектацію, тому будуть розвиватися виробники меблів і в малих містах, де раніше продавали тільки готові меблі.

— Частка он-лайн продажів з подальшою пересилкою по Україні може вирости до 10% загального обсягу ринку [6].

Таким чином, більшість компаній в Україні знаходяться в стані очікування, не поспішаючи інвестувати в нові проекти. До кінця 2012 року частка он-лайн продажів з подальшою пересилкою по Україні може вирости до 10% загального обсягу ринку. На даний час основний виробник меблевих комплектуючих для всього світу — Китай. І це незважаючи на те, що назви залишаються італійські, німецькі, австрійські - тих країн, чия фурнітура традиційно одна з кращих в світі.

1.2 Критерії та фактори конкурентоспроможності меблевої фурнітури

Конкурентоспроможність товару є головною умовою конкурентоспроможності фірми на ринку і важливою основою прибутковості її діяльності. Найчастіше під конкурентоспроможністю товару мають на увазі:

ь властивість (сукупність властивостей) товару та його сервісу, яка характеризується ступенем реального або потенційного задоволення ним конкретної потреби, порівняно з аналогічними товарами, представленими на цьому ринку;

ь характеристику товару, що відображає його відмінність від товару-конкурента за ступенем відповідності конкретній суспільній потребі та за витратами на її задоволення;

ь спроможність товару відповідати вимогам даного ринку у період, що аналізується;

ь здатність витримувати конкуренцію на ринку (наявність вагомих переваг над виробами інших товаровиробників) [7].

Продукт у процесі відтворення проходить чотири стадії: виробничу, розподілу, обміну і споживання. Оскільки розподіл і обмін як фази відбуваються у процесі продажу, у табл. 1.1 наведено фактори конкурентоспроможності за трьома сферами проходження продукту [8].

Таблиця 1.1 Фактори конкурентоспроможності товару за стадіями відтворення продукту

Стадії відтворення продукту

Фактори

Виробнича стадія

ь Технічні: якість, міцність, надійність, безпечність.

ь Економічні: матеріаломісткість, енергоспоживання, габарити, об'єм, вага, концентрація.

ь Естетичні: художня виразність та колорит, раціональна організація форми, цілісність композиції.

ь Екологічні: вплив на природне та предметне середовища.

Стадії відтворення продукту

Фактори

ь Експлуатаційні: простота користування (приготування), комфортність, ремонтопридатність, зручність в експлуатації

Стадія продажу

ь Споруда крамниці: інтер'єр, ергономічні умови

ь Процес продажу: кваліфікація персоналу, швидкість обслуговування, знання іноземних мов

ь Сервіс у процесі продажу: консультація персоналу, доставка, підгонка, монтаж, установка на місці.

ь Гуртовий продаж: франчайзинг, мерчендайзинг, фірмова мережа, дистриб’ютори

ь Умови контракту: ціна, знижка, система оплати

ь Законодавство з регулювання обміну: мито, податки, дотації, правовий захист товару

Споживання, користування

ь Сервіс у процесі користування, споживання: мережа пунктів ремонту та гарантійного обслуговування

ь Післяпродажний період: використання за повторним призначенням, продовження експлуатації через оновлення

Як видно з основних критеріїв конкурентоспроможності товарів які представлені у дод. А, більшість складових конкурентоспроможності походять з виробничої сфери і тільки певна їх частина — з торговельної.

За великої кількості факторів конкурентоспроможності товару на ринку, пріоритетну роль відіграють наступні:

1) корисність для потенційного покупця (споживча вартість або здатність задовольнити вимоги, що пред’являються до даного типа і виду товару з боку споживача); інноваційність продукції;

2) ціна товару (при рівній корисності покупець віддасть перевагу дешевшому товару, але може придбати і дорожчий товар, якщо він виявиться для нього кориснішим; виняток — престижні або статусні товари, придбання яких необхідне для підтримки певного соціального статусу покупця).

Таблиця 1.2 Критерії конкурентоспроможності послуг та їх характеристика

Критерії

Характеристика

Результату виконання послуги

Критерій регламентований стандартами на матеріальні послуги. Результативність окремих груп послуг визначають: послуги хімчистки — чистота виробу, збереження його форми, належна відпрасованість тощо; транспортної послуги — прибуття за розкладом, чіткість і розбірливість оголошення зупинок; послуги торгівлі - якість та асортимент товарів, що реалізується.

Для оцінки результату виконання соціально-культурних послуг (припустимо, освітніх) думки споживача (що вчиться, студента) недостатньо. Потрібна участь експертів і застосування спеціальних стандартів (наприклад, державних освітніх стандартів). При оцінці критерію необхідно звертати увагу не лише на величину споживчого ефекту послуги, але і на стабільність рівня її якості (наявність діючої і сертифікованої системи якості в організації сфери послуг).

Умов обслуговування

Критерій визначається матеріально-технічною базою організації і набором послуг, які вона надає. Він повинен охоплювати лише ті послуги, які створюють зручності споживачу (організація і створення місць відпочинку в приміщенні магазина, прийом і зберігання речей покупців тощо).

Вимоги до матеріально-технічної бази як чиннику безпеки послуги регламентовані стандартами безпеки праці, будівельними, санітарними нормами і правилами і іншими обов’язковими нормами. Вимоги до умов обслуговування однотипні для всіх груп послуг. Вимоги до категорії сфери послуг (зоряність, клас, розряд і ін.) можуть встановлюватися в стандартах на класифікацію підприємств (наприклад, готелі) або в стандартах загальних технічних умов (послуги перукарень).

Культури обслуговування

Критерій регламентований спеціальними стандартами, що визначають вимоги до обслуговуючого персоналу. Особливу роль він відіграє у забезпеченні якості і конкурентоспроможності послуг торгівлі і громадського харчування. Культура обслуговування залежить від майстерності обслуговуючого персоналу в широкому розумінні цього терміну.

Доступності послуги

Критерій включає затрати грошових коштів і часу. Витрати, що передують обслуговуванню, значно перевершують затрати часу клієнта на безпосередній контакт з виконавцем послуги, досягаючи співвідношення 20:1. Оцінка затрат часу при обслуговуванні не може бути однозначною: великі затрати часу на очікування прийому оцінюються споживачем негативно, а на контакт з лікарем — позитивно; великі витрати часу на консультацію з продавцем-консультантом оцінюються покупцем позитивно, а на очікування в черзі до продавця-касира -негативно. Не всі витрати часу повинні відображатися в критерії доступності (втрати часу на очікування прийому лікаря можуть бути враховані як в критерії умов обслуговування, так і в критерії доступності послуги). Важливо уникнути подвійного рахунку і врахувати цю характеристику у складі лише одного критерію.

Критерій конкурентоспроможності товару — це якісна та (або) кількісна характеристика продукції, що виступає основою для оцінки її конкурентоспроможності.

За результатами аналізу літературних джерел і стандартів виділені критерії (показники) конкурентоспроможності послуг, характеристика яких наведена в табл. 1.2 Перші три критерії визначають корисність послуги, причому перелік одиничних показників першого критерію специфічний для кожної групи послуги, а зміст другого і третього критеріїв у принципі ідентичний для всіх груп послуг [9].

Оцінка конкурентоспроможності продукції західними науковцями здійснюється з урахуванням таких критеріїв:

1) ступінь новизни товару; якість його виготовлення; наявність матеріальної бази для поширення інформації про товар, можливість стимулювання збуту, включаючи рекламу; можливості пристосування товару до вимог конкретного ринку; фінансові умови; динамізм збуту і здатність швидко реагувати на успіхи ринку — підхід експертів Паризької торгово-промислової палати;

2) цінові показники (продукція вважається конкурентоспроможною, якщо її продажна ціна, дизайн і якість не поступаються аналогам, представленим на ринку); порівняльна вартість (порівняльна вартість одиниці праці в обробній промисловості порівнюваних країн, підрахована в одній валюті); порівняльна прибутковість (чим вищі прибутки мас компанія від своїх експортних операцій, тим вищим є рівень конкурентоспроможності її продукції, тобто показником є норма прибутку компанії) — підхід англійських економістів [10−14].

Таким чином, конкурентоспроможність товару є головною умовою конкурентоспроможності фірми на ринку і важливою основою прибутковості її діяльності. Найчастіше під конкурентоспроможністю товару мають на увазі: властивість товару та його сервісу, яка характеризується ступенем реального або потенційного задоволення ним конкретної потреби, порівняно з аналогічними товарами, представленими на цьому ринку.

1.3 Вимоги до якості меблевої фурнітури

Меблева фурнітура є невід'ємною частиною меблів, які в свою чергу є невід'ємною частиною людського житла. Тому, перш за все, меблева фурнітура повинна бути безпечною для здоров’я людини. Але якість меблевої фурнітури залежить не тільки від безпечності, але й від рівня конструкторської розробки, нормативно-технічної рекомендації, організації виробництва, якості сировини та вихідного матеріалу, які повинні відповідати вимогам стандарту ДСТУ 2259−93 Фурнітура меблева. Загальні технічні умови [15].

Матеріали для виробництва фурнітури повинні бути дозволені до застосування Міністерством охорони здоров’я України. Вироби мають постачатися комплектно згідно з конструкторською документацією або за угодою на постачання між виготовлювачем і користувачем.

Технічні вимоги. Поверхні виробів, що прилягають до поверхонь меблів, неповинні мати виступів висотою понад 0,7 мм, за винятком конструктивних елементів функціонального призначення, які підлягають заглибленню в меблеві вироби. Рухомі з'єднання виробів (наприклад завіси чи кронштейни) повинні працювати без перешкод під час пересування з однієї вихідної позиції в іншу. Металеві елементи фурнітури не повинні мати безпосереднього дотику зі склом вони також повинні мати захисні чи захисно-оздоблювальні покриття [15] або інші види покриттів (табл. 1. 3).

Таблиця 1.3 Вимоги до якості матеріалів для виготовлення меблевої фурнітури

Матеріал деталі

Матеріал зовнішнього шару покриття

Найменша товщина зовнішнього покриття, мкм

одношарове покриття

багатошарове покриття

Сталь

Цинк

6

3

Нікель

6

3

Мідь

6

3

Мідь з оксидною плівкою

6

6

Мідь

Оксидна плівка

Не контролюється

Не контролюється

Пасивна плівка

Не контролюється

Не контролюється

Нікель чорний

1

1

одношарове покриття

багатошарове покриття

Сплави алюмінію

Нікель

6

3

Хром

3

3

Анодно-оксидна плівка

Не контролюється

Не контролюється

Цинкові сплави

Нікель

3

3

Хром

3

1

Мідь

3

3

Мідь з оксидною плівкою

3

3

Латунь

3

3

Латунь з оксидною плівкою

3

6

Нікель чорний

3

1

Фурнітура, яка виготовляється з полімерних матеріалів може мати захисно-оздоблювальні покриття згідно з табл. 1.4.

Вироби, що мають зовнішній шар електролітичних і хімічних покриттів з міді, латуні, чорного нікелю або у вигляді оксидної плівки без наповнення, покриття, що нанесені на зовнішню поверхню виробів вакуумно-металізаційним способом, повинні бути додатково захищені прозорими лаками, марки яких визначає конструкторська документація.

До кожного виду фурнітури свої технологічні вимоги, адже фурнітура може бути лицьовою чи кріпильною, яка ні робить ні якої роботи, та може бути рухомою, наприклад завіси, частини яких постійно змушені рухатись щоб відкривати чи закривати елементи меблів.

Таблиця 1. 4Вимоги до якості меблевої фурнітури для полімерних матеріалів

Матеріал деталі

Матеріал зовнішнього шару покриття

Найменша товщина зовнішнього покриття, мкм

одношарове

багатошарове

Полімерні матеріали

Нікель

Мідь

Латунь

Нікель чорний Хром

Алюміній

Не контролюється

Не контролюється Не контролюється

Не контролюється

Не контролюється

3

3

3

1

1

Показники та нормативи жорсткості, міцності та тривкості завіс наведені в табл. 1.5.

Таблиця 1.5 Вимоги до жорсткості, міцності та тривкості завіс

№ пор.

Вид виробу

Основне призначення виробу

Найменування показника

Значення нормативу

1

Завіси всіх видів

Кріплення дверей з вертикальною віссю обертання

Жорсткість, не більше, мм

1

Завіси всіх видів

Те саме

Тривалість цикл, не менше

40 000

2

Чотиришарнірні завіси

-//-//-

Міцність цикл, не менше

10

3

Чотирипарні завіси фіксуючі

-//-//-

Зусилля відкривання, Н

0,1−0,7

4

Завіси всіх видів

Кріплення дверей з горизонтальною віссю обертання

Міцність, не більше, Н

25

Завіси всіх видів

Те саме

Тривалість цикл, не менше

20 000

В трубчастих завісах має бути щільне прилягання повздовжнього ребра трубки до суміжної частини деталі, з якої сформована трубка. Допущений повздовжній шлюз не повинен перевищувати 1,0 мм.

Механізми всіх видів для трансформування диванів-ліжок, крісел-ліжок, диванів-тахт та ліжок повинні витримувати 6 000 циклів переміщення з однієї вихідної позиції в іншу.

Конструкція стяжок повинна забезпечувати можливість з'єднання елементів меблів і створення тривалого стяжного зусилля.

Блоки клямрів, які сформовано за допомогою клею, повинні мати довжину від 50 до 120 мм. На їх поверхнях неприпустимі напливи і патьоки клею. Допущене відхилення від площинності на поверхнях блоків клямрів не має перевищувати 0,3 мм на довжині 100 мм.

Площина торця блоку клямрів повинна бути перпендикулярною до інших поверхонь блоку. Допущене відхилення від перпендикулярності в межах ±10. Блоки клямрів повинні зберігати цілісність під час їх вільного падіння на деревяну поверхню з висоти не менш ніж 250 мм.

Показники експлуатаційного зусилля й тривкості фіксаторів усіх видів наведені в табл. 1.6.

Таблиця 1.6 Показники експлуатаційного зусилля й тривкості фіксаторів

Категорія експлуатаційного зусилля фіксаторів

Найменування показника та його значення

Фіксуюче зусилля, даН

Цикл, не менше

Легка

2,0+0,2

40 000

Середня

3,0+0,2

40 000

Важка

4,5+0,3

40 000

У магнітних фіксаторах металеві складові частини повинні мати можливість переміщення в напрямі, що забезпечує їх взаємний дотик під час експлуатації меблів.

Показники міцності та тривкості замків і ключів наведені в табл. 1.7.

Таблиця 1.7 Вимоги до міцності та тривкості замків і ключів

Найменування показника

Характеристика

Значення нормативу

Міцність замка

Послідовне докладання зусиль до засуву замка, які протидіють його замиканню, не менше, даН

3

Послідовне докладання зусиль до засуву замка, спрямованих перпендикулярно замикальній поверхні засуву, не менше, Н

5

Докладання до замка зусиль, спрямованих вздовж осі стержня ключа перпендикулярно кріпильній поверхні замка, не менше, Н

30

Тривкість замка

Цикл, не менше

2 500

Міцність ключа

Докладання до стрижня ключа зусиль, спрямованих вздовж осі стержня, не менше, даН

20

Докладання до стрижня ключа зусиль, спрямованих перпендикулярно його осі, не менше, Н

10

Показники експлуатаційного зусилля й тривкості фіксаторів усіх видів наведені в табл. 1.8.

У магнітних фіксаторах металеві складові частини повинні мати можливість переміщення в напрямі, що забезпечує їх взаємний дотик під час експлуатації меблів.

Кронштейни. Показники міцності кронштейнів наведені в табл. 1.8.

Таблиця 1.8 Вимоги до якості кронштейнів

Вид виробу

Основне призначення виробу

Найменування показника

Значення показника, не менше

Кронштейн без гальма

Утримання дверей з горизонтальною віссю обертання, одна з поверхонь яких може використовуватись як робоча

Міцність, Н

30

Кронштейн з гальмом

Те саме

Тривкість, цикл

10 000

Гнучкі кронштейни

-//-

Міцність, Н

30

Кронштейн з фіксатором

Фіксація та утримання дверей з горизонтальною віссю обертання

Те саме

15

Кронштейни-тримачі

Встановлення полиць

-//-

30

Кронштейни-гнізда

Встановлення та фіксація стаціонарних штанг

-//-

40

Ручки всіх видів мають витримувати навантаження не менше 30 даН. Рухомі елементи ручок під час експлуатації не повинні мати дотику з поверхнею меблевого виробу.

У конструкціях меблів з'єднання шурупами використовують і як самостійний спосіб кріплення деталей, і як додатковий. Деталі, які з'єднуються, попередньо змазують клеєм. Останній спосіб застосовують у тих випадках, коли міцність кріплення одними шурупами недостатня, наприклад для деталей, що працюють при перемінних навантаженнях.

З'єднання шурупами із шестигранною головкою застосовують як самостійний вид кріплення елементів, що несуть підвищені навантаження при експлуатації.

Міцність кріплення шурупами залежить від здатності деревних матеріалів утримувати їх. На опір, що деревні матеріали роблять висмикування шурупів, впливають різні фактори. При конструюванні звичайно враховують вид матеріалу, у який шуруп увертається, діаметр шурупа і глибину його укручування.

Здатність деревини утримувати шурупи залежить від її породи й об'ємної ваги. З підвищенням об'ємної ваги опір деревини висмикуванню шурупів збільшується.

Зі збільшенням діаметра шурупа і глибини його укручування опір висмикуванню підвищується. Так, наприклад, при діаметрі шурупів від 3 до 5 мм опір їхньому висмикуванню з тришарових плит ДВП збільшується на 3−5 кг зі збільшенням діаметра шурупа на кожні 0,5 мм. При глибині укручування від 5 до 15 мм опір висмикуванню зростає в середньому на 15−30 кг на кожні 5 мм глибини. Це необхідно враховувати при конструюванні. Якщо обрана глибина вгвинчування шурупа не забезпечує необхідної міцності кріплення і по конструктивних розуміннях не може бути збільшена, то варто застосовувати шурупи більшого діаметра [16].

Довжина різьблення стрижня шурупа повинна бути не менш глибина його вгвинчування. Тому при кріпленні тонких пластин, наприклад деталей петель і стяжок, необхідно застосовувати шурупи з різьбленням на всю довжину стрижня шурупа. Міцність кріплення петель, стяжок шурупа, що мають різьблення на всю довжину стрижня, у середньому на 25−30% вище, ніж шурупами тих же розмірів, але з різьбленням не на всю його довжину.

Під шуруп у деталях, у яких він угвинчується, попередньо просвердлюють гніздо, а в деталі, що прикріплюються шурупом, — отвір. Діаметр гнізда повинний дорівнювати внутрішньому діаметрові різьблення шурупа. У випадку місцевого зміцнення діаметра гнізда в плиті повинний дорівнювати 0,85 діаметра шурупа.

Глибина гнізда повинна дорівнювати довжині частини шурупа, що угвинчується. Діаметр отвору в деталі, яка прикріплюється, повинний дорівнювати або на 0,5 мм більше діаметра шурупа. Під потайну головку шурупа роблять зенківку глибиною на 0,5−1 мм більше висоти головки шурупа.

До виробів меблевої фурнітури вітчизняного виробника під час їх реалізації висуваються вимоги до маркування та пакування.

Вироби повинні мати товарний знак підприємства-виготовлювача. Товарний знак вказується безпосередньо на виробі або в супроводжувальній документації. Місце розташування товарного знака визначає конструкторська документація.

Вироби, які мають градацію фізико-механічних показників, повинні мати маркування категорії несучої здатності: легка — «Лг», середня — «С», важка — «В». місце розташування визначає конструкторська документація. Вироби, які мають праве і ліве виконання, повинні мати маркування «Пр» та «Л».

Пакети клямрів рекомендується щільно укладати в жорсткі коробки з найбільшими внутрішніми розмірами 170×100×50 мм і наступним щільним укладанням коробок у ящики № 17 — згідно з ГОСТ 15 341, що вистелені папером А-25 ГОСТ 8828.

Матеріали та конструкція тари, спосіб та засоби пакування повинні забезпечувати цілісність виробів.

На кожній одиниці тари має бути ярлик, який містить: найменування виготовлювача, його товарний знак, адресу виготовлювача, найменування та позначення виробу, позначення цього стандарту, кількість виробів або комплектів, масу — вагу (брутто), штамп служби технічного контролю.

У кожну пакувальну одиницю з виробами повинен бути вміщений пакувальний ярлик із даними перерахованими вище.

Виготовлення фурнітури повинно здійснюватись в умовах, які забезпечують виконання норм і правил безпеки.

Вироби подають до приймання партіями. Партія — це сукупність виробів одного найменування і позначення, оформлених єдиним супроводжувальним документом.

Випробуванням піддають вироби, відібрані від партії в кількості не менше 12 штук. Періодичним випробуванням підлягають вироби, які пройшли приймально-здавальні випробування. В разі виявлення в результаті випробувань невідповідності виробів вимогам стандарту хоча б одному з показників, необхідно провести повторну перевірку подвійної кількості виробів за цими показниками. Якщо після цього в будь-якому з виробів будуть виявлені невідповідності вимогам стандарту, вся партія бракується.

Типовим випробуванням підлягають вироби, в конструкцію або технологію виготовлення яких внесені зміни. Програму випробувань визначає виготовлювач і узгоджує з головною організацією.

При виявлені, внаслідок випробувань, у будь-якому з виробів невідповідності вимогам стандарту ДСТУ 2260−93, вироби до виробництва не допускаються [16].

Під час реалізації продукції та зберігання фурнітури до неї висуваються наступні вимоги:

— транспортування виробів може здійснюватись будь-яким видом транспорту при умові захисту їх від механічних пошкоджень і несприятливих кліматичних умов;

— вироби повинні зберігатись в упакованому вигляді в закритих вентильованих приміщеннях при відносній вологості не більше 60%;

— пластмасові вироби повинні зберігатися в закритих приміщеннях при температурі не нижче +5?С на відстані не менше 1 м від опалювальних приладів.

Після реалізації продукції виготовлювач повинен гарантувати відповідність виробів вимогам стандарту ДСТУ 2259−93 при додержанні умов їх транспортування, експлуатації та зберігання (протягом 24 місяців від дня продажу виробів).

Якщо користувач виявить у виробах дефекти виробничого характеру, виготовлювач повинен у місячний термін здійснити заміну неякісної продукції.

1.4 Класифікаційні ознаки та асортимент меблевої фурнітури

Фурнітура — допоміжні матеріали, що застосовуються в якому-небудь ремеслі при його виготовленні. Якщо в стародавні часи меблі виготовляли з деревини із частковим застосуванням металевих виробів, то в теперішні часи виготовлення меблів без застосування фурнітури немислиме. У сучасних виробах вона перетворилась в цілі конструктивні вузли багато-функціонального призначення. Фурнітура виготовляється з деревини, різних металів і пластмас, або в комбінації цих матеріалів в одному виробі. Важливим показником якості сучасної фурнітури також є її міцність і довготривалість служби. Класифікація сучасної меблевої фурнітури зображено на рис. 1.1 [17].

100

Рис. 1.1. Класифікація сучасної меблевої фурнітури

Кріпильна фурнітура призначена для нерухомого або рухомого з'єднання між собою складальних одиниць і деталей меблевого виробу.

Функціональна фурнітура — для покращення утилітарних (практичних) властивостей меблевих виробів. Опоряджувальна фурнітура — для оздоблення або декорування меблевих виробів. Дизайнери і конструктори меблевої фурнітури безперервно її оновлюють, удосконалюють або пропонують нові взірці, які підвищують комфортні властивості меблів. Особливо це стосується лицевої фурнітури, яка знаходиться в полі зору споживача і впливає на загальний вигляд меблевого виробу. Необхідно зазначити, що багато підприємств і фірм створюють нові й більш досконалі взірці фурнітури, тому проектантам, конструкторам та виробникам меблів необхідно стежити за цими новинками і своєчасно застосовувати в своїй практиці.

Сучасні види фурнітури, такі як шухляди, опори, ручки та ін. є готовими деталями і складальними одиницями виробів. При їх виготовленні, на сьогоднішньому етапі, повністю замінюють такі традиційні матеріали як деревина і її модифікації. Нові проектні рішення вимагають нетрадиційних і конструктивних рішень. Прикладом такого проектного рішення є заповнення пройми стінкою-екраном. Така стінка створює фон для установки домашнього кінотеатру або демонстрації цікавих предметів побуту.

Класифікація меблевої фурнітури за УКТЗЕД наведено в табл. 1. 9−1. 10

Таблиця 1.9 Класифікація меблевої фурнітури за УКТЗЕД

8301

Замки висячi i врiзнi (такi, що замикаються ключем, кодові, електричнi або неелектричні), з недорогоцiнних металiв; засувки та рами із засувками, об'єднанi із замками, з недорогоцiнних металiв; ключi до цих виробiв з недорогоцiнних металiв:

8301 10 00 00

— замки висячi

8301 20 00

— замки, що використовуються у моторних транспортних засобах:

8301 20 00 10

— - для промислового складання моторних транспортних засобів

8301 20 00 90

— - інші

8301 30 00 00

— замки, що використовуються у меблях

8301 40

— iншi замки:

— - замки, що використовуються для дверей будiвель:

8301 40 11 00

— - - цилiндровi

8301 40 19 00

— - - iншi

8301 40 90 00

— - iншi замки

8301 50 00 00

— засувки та рами із засувками, об'єднанi iз замками

8301 60 00

— частини:

8301 60 00 10

— - для промислового складання моторних транспортних засобів

8301 60 00 90

— - інші

8301 70 00 00

— ключi, поданi окремо

До неї також входять електричні замки (наприклад, для вхідних дверей багатоквартирних будинків або для дверей ліфтів). Ці замки можуть працювати, наприклад, за допомогою введення в них магнітної картки, набору кодової комбінації на електронних кнопках або радіохвильового сигналу. До цієї товарної позиції також включаються спеціальні ключі від купе залізничних вагонів, відмички і т.п.

Таблиця 1. 10 Класифікація меблевої фурнітури за УКТЗЕД

8302

Арматура крiплення, фурнітура та аналогічнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, у салонах транспортних засобiв, для лимарських виробiв, валiз, ящикiв, скриньок та аналогiчних виробiв; кронштейни, вiшалки для одягу, капелюхiв, пiдставки та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв; ролики з арматурою з недорогоцiнних металiв; замикальнi пристрої для автоматичних дверей з недорогоцiнних металiв:

8302 10 00

— завіси:

8302 10 00 10

— - для цивільної авіації

8302 10 00 90

— - інші

8302 20 00

— ролики:

8302 20 00 10

— - для цивільної авіації

8302 20 00 90

— - інші

8302 30 00

— інша арматура кріплення, фурнітура та аналогiчнi вироби для автотранспортних засобiв:

8302 30 00 10

— - для промислового складання моторних транспортних засобів

8302 30 00 90

— - інші

— інша арматура кріплення, фурнітура та аналогiчнi вироби:

8302 41 00

— - для використання у будiвлях:

8302 41 00 10

— - - арматура, деталі кріплення та аналогічні вироби, що використовуються в будівлях для зачинення вікон з поворотною та поворотно-відкидною ступкою

8302 41 00 90

— - - інші

8302 42 00

— - iншi, для меблiв:

8302 42 00 10

— - - для цивільної авіації

8302 42 00 90

— - - інші

8302 49 00

— - інші:

8302 49 00 10

— - - для цивільної авіації

8302 49 00 90

— - - інші

8302 50 00 00

— полицi, вiшалки, у тому числi для капелюхiв, та аналогiчнi вироби

8302 60 00

— автоматичнi пристрої для зачинення дверей:

8302 60 00 10

— - для цивільної авіації

8302 60 00 90

— - інші

До цієї товарної позиції включаються допоміжна арматура та кріплення загального призначення з недорогоцінних металів, які широко використовуються в меблях, дверях, вікнах, кузовах і т.п. Товари в рамках таких загальних класів залишаються в цій товарній позиції, навіть якщо вони призначені для особливого використання. Таким чином, меблева фурнітура — це кілька десятків тисяч найменувань виробів використовуваних при виготовлені меблів. За допомогою фурнітури забезпечується рухоме і нерухоме з'єднання деталей меблів, взаємодія меблів з людиною і його житлом. У галузевому стандарті «Фурнітура меблева. Загальні технічні вимоги» наведено класифікацію виробів меблевої фурнітури, яка включає в себе більше 110 її видів. Це лицьова і кріпильна фурнітура, різні петлі, стяжки, утримувачі полиць і дзеркал, засувки, ручки, а так само декоративні елементи, механізми трансформації колісні і поворотні опори, що направляють

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕБЛЕВОЇ ФУРНІТУРИ ТОВ «ДРУЖБА»

2.1 Організація, об'єкти та методи досліджень

Товарознавча оцінка меблевої фурнітури досліджувалась на фабриці ТОВ «Дружба». ТОВ «Дружба» на ринку продавців комплектуючих для виробництва меблів та фурнітури з’явилась в 1988 р.

Дане товариство знаходиться за адресою м. Бровари, вул. Залізнична 5, довідки за телефоном (4 594) 5−11−94.

Офіс даної фірми та склад знаходяться поряд. Це дуже зручно для покупця, тобто в офісі покупець може отримати документи та оплатити товар, а потім піти та отримати товар. Фабрика займається як роздрібною торгівлею, так оптовою.

Предметом діяльності підприємства є:

— реалізація товарів народного споживання;

— проведення комерційної, маркетингової діяльності;

— надання транспортних послуг юридичним та фізичним особам;

— здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Дана фабрика є юридичною особою, має самостійний розрахунковий рахунок, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, зареєстрований фірмовий знак.

Управління фірмою здійснюють акціонери, які мають найбільший пакет акцій, до їх компетенції входять:

— внесення пропозицій про зміни в Статуті, статутному фонді;

— контроль за фінансовою діяльністю;

— призначення посадових осіб;

— затвердження річних результатів діяльності підприємства;

— визначення умов оплати посадових осіб товариства.

На фірму приходять різноманітні покупці - це жінки, чоловіки.

По відношенню до нових товарів:

_ суперноватори — 10%;

_ новатори — 10%;

_ звичайні покупці - 40%;

_ консерватори — 25%;

_ суперконсерватори — 15%.

По відношеню до цін:

_ економічні - 20%;

_ етичні - 35%;

_ персонофіцировані - 30%;

_ апатичні - 15%.

На ринку меблевої фурнітури України, крім ТОВ «Дружба», є 10 підприємств, що виробляють різноманітний асортимент фурнітури. Але підприємство «Дружба» виробляє і продає фурнітуру аналогічну тільки підприємствам «Integua» і ТОВ «Смартт», отже оцінимо продукцію цих підприємству пункті 2. 4

Для дослідження показників якості обрано групу комплектуючих для виробництва меблів — це фурнітура. Дану групу обрано, тому що асортимент дуже широкий, має специфіку у продажі та якості.

Досліджувані показників якості меблевої фурнітури дадуть змогу з’ясувати на скільки досліджувані зразки фурнітури за допомогою фізико-механічних випробувань відповідають нормативно-технічній документації, а саме ДСТУ 2259−93 Меблева фурнітура. Загальні технічні вимоги.

Добір зразків для проведення випробувань здійснюють — згідно з ДСТУ 2259.

Усі випробування проводяться в приміщеннях з відносною вологістю повітря від 45 до 75% і температурою повітря від 15° до 20 °C.

Випробування завіс, крім безперервних, механізмів трансформування, напрямних, призначених для переміщення шухляд у корпусних меблях, та кронштейнів-гнізд здійснюють парами.

Під час випробувань тривкості неприпустиме нагрівання внаслідок тертя виготовлених із полімерних матеріалів складових частим виробів до температури понад 60 °C. У цих випадках випробування тимчасово зупиняють з метою місцевого охолодження.

Контроль температури здійснюють відповідними приладами, а у разі неможливості цього — органолептичне. Після природного або штучного охолодження нагрітих місць до температури не вище 35 °C випробування відновлюють.

Випробування завіс для кріплення дверей. Для випробування завіс використовують стенд 4 згідно рис. 2. 1, який складається із щита 1.1 та закріпленого на ньому за допомогою двох випробовуваних завіс 3, який імітує двері меблевого виробу.

Встановлення щита 3 відносно щита 1.1 на кут (177−179°) за допомогою упору 6.

Елемент навантаження 5 циліндричної форми діаметром 50 мм.

Лінійка, згідно з ГОСТ 427, або інший вимірювальний пристрій, який дозволяє вимірювати лінійні розміри із похибкою +1 мм.

Пристрій для вимірювання та контролю кутів обертання щита 3 із похибкою +2°.

Рис. 2.1. Стенд для випробування завіс

Вимірюємо відстань К від точки, А до базової поверхні Б стенда 4 із похибкою +1 мм. Докладання до щита навантаження Р = 25+1 Н, спрямованого у вертикальному напрямі. Під час навантаження щита 3

вимірюємо відстань К} від точки, А до поверхні Б із похибкою +1 мм, підраховуємо значення деформації.

Підраховуємо значення К- К:

К~ Ks = 350−320; К- Kj = 30 мм.

Отже результати випробувань міцності завіс не перевищують граничних (за ДСТУ 2260−93, (К- К{)< 50 мм) оцінюємо позитивно. Випробувальні завіси та місця їх кріплення не мають ознак руйнувань та залишкових деформацій, які перевищують допущені граничні відхилення їх розмірів.

Випробування замків. Для випробування замків використовують стенд 1 згідно рис. 2. 2

Рис. 2.2. Стенд для випробування замків

Закріплюємо замок 2 до щита 3 згідно з конструкторською документацією замка. Вставляють ключ 1 в замок 2. До поверхні А засува замка докладаємо зусилля Р, що має величину не менше 5 даН і спрямовано перпендикулярно до поверхні А. Обертанням ключа відчиняємо і зачиняємо замок п’ять разів. Зусилля Р знімаємо, замок зачиняємо і до замка докладаємо зусилля Р], що має величину, не меншу 30 Н і спрямоване перпендикулярно до поверхні В; зусилля Р] витримуємо на протязі 60 с. Після випробувань засув 2. 1, замка 2

фіксується у крайніх вихідних положеннях, а замок зберігає працездатність. Замок відповідає вимогам ДСТУ 2259−93.

Випробування кронштейнів. Для випробування кронштейнів використовують стенд 1 згідно з рис. 2.3.

Рис. 2.3. Стенд для випробування кронштейнів

Рухому складову частину 2.2 випробуваного кронштейна 2 закріплюємо згідно з конструкторською документацією кронштейна до рухомої складової частини 1.2 стенда 1.

Відводимо вручну складову частину 1.2 у граничне положення у бік розтягнення кронштейна 2 із похибкою 0,1 мм вимірюємо відстань К між нерухомою поверхнею, А стенда 1 і поверхнею Б рухомої складової частини 1.2 стенда 1.

До складової частини 1.2 стенда 1 докладаємо зусилля Р, що має величину, не меншу 30 Н і спрямоване у бік розтягнення кронштейна 2, витримуємо під навантаженням 15 хв. Із похибкою в +0,1 мм, вимірюємо відстань К між поверхнями, А та Б. За ДСТУ 2260−93 КГК не повинно перевищувати 0,8 мм.

Фактично КГК= 180,65−180; К,-К= 0,65 мм, що не перевищує гранично допустимий показник. Випробувальні кронштейни не мають пошкоджень та руйнувань. 19; 20]

Випробування міцності кронштейнів з фіксатором. Для випробування кронштейнів використано стенд 1 рис. 2.3.

Рухому, під час експлуатації меблів, складову частину 3.2 випробовуваного кронштейна 3 закріплюємо згідно конструкторської документацією кронштейна до рухомої складової частини 1.2 стенда 1.

Кронштейн 3 фіксуємо і відводимо вручну складову частину 1.2 у граничне положення у бік стискання кронштейна 3 із похибкою 0,1 мм вимірюємо відстань К між нерухомою поверхнею, А стенда 1 і поверхнею Б рухомої складової частини 1.2 стенда 1.

До складової частини 1.2 стенда 1 докладаємо зусилля Рь що має величину, не меншу 15 даН і спрямоване у бік стискання кронштейна 3; термін витримки кронштейна 3 під навантаженням 15хв.

Вимірюємо відстань К] між поверхнями, А та Б з похибкою + 0,1 мм. За ДСТУ 2260−93 /С/-7^не повинно перевищувати 1,5 мм.

Фактично КГК= 180,43−180; КгК= 0,43 мм, що не перевищує граничне допустимий показник. Випробувальні кронштейни не мають ознак пошкоджень та руйнувань. Досліджу вальний зразок відповідає вимогам ДСТУ 2259−93. [19]

Випробування тривкості кронштейнів з гальмом. Для випробування кронштейнів з гальмом використовуємо стенд 3 згідно з рис. 2.4.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой