Використання лінійного програмування для обчислення функцій

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Программирование


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

Кафедра комп’ютерної інженерії

Контрольна робота

з дисципліни

«Програмування»

Використання лінійного програмування для обчислення функцій

.

Луцьк 2011

Варіант 8

лінійна програма цикл файл

Завдання 1.

Тема. Лінійна програма на C++. Арифметичні вирази. Обчислити значення функції

Розв’язання

Код програми

#include < iostream>

#include < math. h>

#include < conio. h>

using namespace std;

int main ()

{

float x, y, a;

cout < < «Input x and a: «<< endl;

cout < <"x = «;

cin > > x;

cout < <"a = «;

cin > > a;

// y = 3*sin2(x+x^(1/3)/a3).

y = 3 * pow (sin (x + pow (x, 1/3)/pow (a, 3)), 2);

cout < < «y = «< < y;

getch ();

return 0;

}

Протокол роботи програми

Input x and a:

x = -3

a = 17

y = 0. 599 153

Завдання 2

Тема. Логічні вирази та логічні операції. Обчислити значення функції

Розв’язання

Код програми

#include < iostream>

#include < math. h>

#include < conio. h>

using namespace std;

int main ()

{

float x, y;

cout < < «Input x «< < endl;

cout < <"x = «;

_

cin > > x;

if (x < 0)

y=(3. 0*x*x+1)/3. 0*x*x;

else // case x >= 0

y=sin (pow (x, 3)/3.0 + x);

cout < < «y = «< < y;

getch ();

return 0;

}

Протокол роботи програми

Input x

x = -4

y = 261. 333

Завдання 3

Тема. Цикли. Види циклів. Обчислити нескінчену суму з заданою точністю? (??0. 001). Рахувати, що задана точність досягнута, якщо наступний доданок виявився по модулю меншим ніж, цей і всі наступні доданки можна вже не враховувати.

Розв’язок

Код програми

#include < iostream>

#include < math. h>

#include < conio. h>

#define ABS (A) (((A) < (0))? (-A): (A))

using namespace std;

int main ()

{

float s=0. 0, x, eps;

cout < <"vvedit' tochnist' obchuslenna symu: n";

cout < <"eps=";

cin > > eps;

int i=1;

x= -1.0 / (float (2*i+1)*i);

while (ABS (x) > eps)

{

s +=x;

++i;

x = ((i%2)? -1. 0: 1. 0) / (float (2*i+1)*i);

_

}

cout < <"n-------------rezultat-------------------n";

cout < <"S = «< < s;

getch ();

return 0;

}

Протокол роботи програми

vvedit' tochnist' obchuslenna symu:

eps=0. 001

-------------rezultat------------------------

S = -0. 263 461

Завдання 4

Тема. Файли. Створити файл цілих чисел з N компонент. Вивести на екран мінімальний компонент файлу. Вивести на екран вміст файлу.

Розв’язок

Код програми

#include < iostream>

#include < conio. h>

#include< fstream>

// Для генерації випадкових чисел: math. h, stdlib. h и time.h.

#include < stdlib. h>

#include < time. h>

#include < math. h>

using namespace std;

int main ()

{

// Встановлення початкового числа для генерації випадкових чисел:

srand (time (NULL));

int i, n, min;

cout< <"nEnter the number of components for writing to file nn=";

cin > > n;

ofstream output («output. txt»); // Відкриваєм файл для запису.

// Виклик функції: rand () % n — генерує випадкове ціле

// число з проміжку від 0 до n-1.

for (i=0; i < n; ++i)

{

// Числа в файл будемо записувати в рядок відокремлюючи

// одне число від іншого знаком пробіла:

// генеруємо випадкові числа з проміжку від 0-i до n-1-i.

output < < (rand () % n) — i < <" «;

}

cout< <"Random numbers recorded in the file «output. txt""<<endl;

output. close (); // Закриваємо файл.

ifstream input («output. txt»); // Відкриваєм файл для зчитування.

while (!input. eof ()) // доки не досягнуто кіняця файлу…

{

input > > i;

cout < < i < <" «; // виводимо на екран вміст файлу.

min = i; // обираємо за мінімальне число перший компонент файлу.

while (!input. eof ())

{

input > > i;

cout < < i < <" «;

if (i < min) min = i; // якщо трапився ще менший компонент

// запамятовуємо його значення.

}

}

input. close (); // Закриваємо файл.

cout < <"nFind smallest number in file: «< < min;

_

getch ();

return 0;

}

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой