Внутрішній економічний механізм підприємства

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

1. Характеристика підприємства БУВО «Луч» УТОС

підприємство планування підрозділ контроль

Броварське учбово-виробниче об'єднання «Луч» Українського товариства сліпих є одним з великих підприємств України з виготовлення побутових виробів з полімерів, що діє на ринку з 1967 року [15]. Власником об'єднання в цілому є Українське товариство сліпих в особі його Центрального правління (м. Київ).

Одним з напрямків діяльності об'єднання БУВО «ЛУЧ» УТОС є випуск господарських товарів і садово-городнього інвентарю з полімерів. Також об'єднання випускає електротехнічні вироби (електричні подовжувачі з різним перетином).

Об'єднання БУВО «Луч» УТОС, враховуючи специфіку працездатності інвалідів зору, впровадило сучасні автоматизовані технологічні цикли та освоїло масове виробництво поліетиленових пакетів (мішки — вкладиші, пакети типу «майка», пакети типу «банан», фасувальні, пакети фірмові із символікою підприємства).

Враховуючи низький рівень інтеллектуальності випускаємої продукції та великий рівень ручної чи полуавтоматизованої праці інвалідів зору на низькошвидкісних конвейерних лініях, в законодавстві України передбачені суттєві пільги в оподаткуванні результатів діяльності підприємств УТОС, що дає можливість виходити таким підприємствам на ринок з мінімальними цінами реалізації продукції та робити їх продукцію конкурентоспроможною:

0 — ставка податку на прибуток;

0 — ставка податку на додану вартість.

Продукція БУВО «Луч» УТОС має 3 сегменти — електротехнічне устаткування, садово-городній інвентар, вироби з поліетилену.

В табл. 1.1 — 1.2 наведений перелік основних груп випускаємої продукції підприємства УВО «Луч» УТОС та експортний набір оприскувачів, які мають попит за кордоном.

Таблиця 1.1. Перелік основних груп продукції підприємства БУВО «Луч» УТОС [15]

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ УСТАТКУВАННЯ

Пускач ПНВС10, ПНВ30, Подовжувач В16 3, 5, 10, 15, 25 м, Подовжувач В — 16−01 на котушці 25, 40, 50 м, Подовжувач В — 16−02 у футлярі 10, 15 м, Разгалужувач — європереходник на 3 гнізда

САДОВОГОРОДНІЙ ІНВЕНТАР

Обприскувачі: ОП202 Лемира6,8,10 л; Лемира «ЛЮКС»; ОГ101 Лемира ранцевий 12 л, 15 л; ОП301 Лемира 1,2 л, 2 л; ОГ301, ОГ302 Лемира ручний; цебро пластмасове 10 л; лійка садова 5,10 л; лопата снігоприбиральна; мітла; брандспойт телескопічний 2,30 м; розбризкувач

Таблиця 1.2. Перелік експортного набір обприскувачів БУВО «Луч» УТОС найбільшого споживчого попиту [15]

Леміра «ЛЮКС»

Призначений для обприскування дерев і чагарників; алюмінієва вудка довжиною 670 мм; покажчик тиску із захисною системою збросу тиску повітря; оснащений телескопічною вудкою довжиною min 670 мм max1000 мм

ОП301 Леміра 1,2 л, 2 л, Призначений для розпилу засобів захисту рослин від шкідників та захворювань

ОП202 Леміра 6, 8, 10 л

Призначений для обприскування дерев і чагарників; алюмінієва вудка довжиною 750 мм; покажчик тиску із захисною системою збросу тиску повітря

Призначений для обприскування дерев і чагарників; алюмінієва вудка довжиною 750 мм; покажчик тиску із захисною системою збросу тиску повітря

ОГ101 Леміра ранцевий 15 л

Призначений для обприскування дерев і чагарників; алюмінієва вудка довжиною 750 мм; покажчик тиску із захисною системою збросу тиску повітря; оснащений телескопічною вудкою довжиною min 830 мм max1320 мм

Найбільшим споживчим попитом на зовнішніх ринках (Росія) користуються наступні асортиментні групи товарів з сегменту «Садовоогородня техніка»:

— Оприскувачі пластикові «Леміра» 6,8,10,12,15 л та бранспойти до них;

— Лейки та відра пластикові;

— Лопати для снігу пластикові.

Таким чином, розвиток виробництва цього сегменту продукції є пріоритетним для зростання

Підприємство БУВО «Луч» УТОС є крупносерійним виробництвом з широко диверсифікованим асортиментом товарів, що дозволило йому пережити кризу споживчого попиту у 2008−2009 роках на фоні кризи кредитування в банківській системі України.

Так, в табл. 1.3 наведені характерні приклади динаміки натуральних та вартісних обсягів випуску виробів підприємства в різних сегментах у 2007−2009 роках [15].

Таблиця 1.3. Динаміка натуральних та вартісних обсягів випуску окремих виробів БУВО «Луч» УТОС в різних сегментах у 2007−2009 роках

Як показує аналіз даних, наведених в табл. 1. 3, падіння попиту на лопати та лейкі пластикові у 2008 році компенсоване різким зростанням випуску та продажу тройників для електророзеток, а попит на оприскувачі «Леміра» ОГ301 постійно зростає незалежно від кризи, перекриваючи валовим доходом падіння споживчого попиту в інших сегментах виробів підприємства.

В табл. 1.4 наведені основні економічні показники діяльності підприємства по сумарному валовому доходу від реалізації продукції та іншої господарської діяльності, а також показники вартості експортних операцій УВО «Луч» УТОС за 2007−2009 роки.

Як показує аналіз даних, наведених в табл. 1. 4, підприємство у 2007−2009 рр. нарощує обсяги випуску та реалізації продукції з рівнем щорічного ланцюгово приросту 54 57,6%, а також підтримує питому вагу експортування продукції за кордон (в основному у Росію) на рівні 31 — 36% від загального обсягу реалізації. При цьому, якщо ланцюговий приріст загального обсягу реалізації у 2009 році відносно 2008 року становить +54,4%, то приріст обсягу реалізації продукції на експорт у 2009 році відносно 2008 року становить +62%, тобто споживчий попит на продукцію підприємства на зовнішніх ринках зростає швидше внутрішнього попиту.

Таблиця 1.4. Динаміка валового доходу та частка експортних операцій в діяльності БУВО «Луч» УТОС у 2007−2009 рр.

Таблиця 1.5. Основні показники реалізації, собівартості та прибутковості роботи БУВО «ЛУЧ» УТОС у 2007−2009 роках

Як показує аналіз даних, наведених в табл. 1. 5, «золоте правило» економічного розвитку підприємства (ланцюговий темп росту чистого прибутку (75−117%) > ланцюгового темпу росту обсягів валових доходів (54,2 54,5%) > ланцюгового темпу росту валюти балансу (5,5 — 29,8%)) виконується по всім парам параметрів, тобто на підприємстві реалізований інтенсивний алгоритм розвитку виробництва.

В табл. 1.6 наведені результати аналізу динаміки статей формування виробничої собівартості продукції в БУВО «Луч» УТОС у 2007−2009 роках.

Таблиця 1.6. Динаміка формування витрат виробничої собівартості продукції БУВО «Луч» УТОС у 2007−2009 роках

Як показує аналіз даних, наведених в табл. 1. 6, в цілому показник витрат собівартості у 2009 році відносно 2008 року знизився на 13 коп./ на 1 грн. реалізованої продукції, при чому це зниження собівартості реалізоване за рахунок:

— зниження матеріалоємності продукції на — 8 коп./ на 1 грн. реалізованої продукції;

— зниження зарплатоємності продукції на — 3 коп./ на 1 грн. реалізованої продукції;

— зниження амортизаційноємності продукції на — 2 коп./ на 1 грн. реалізованої продукції.

В результаті (див. табл. 1. 5) приріст собівартості продукції у 2009 році становив +36,4% при рості обсягів вартості реалізації продукції на +54,5%.

2. Аналіз формування собівартості продукції в БУВО «Луч» УТОС

Виробництво продукції в БУВО «Луч» УТОС розподілено по 5 основним цехам [15]:

1. Цех № 1 — ливарний;

2. Цех № 2 — метизна дільниця;

3. Цех № 2 — дільниця гальваніки;

4. Цех № 3,4 — складальні цехи;

5. Окрема дільниця виготовлення поліетіленових пакетів.

Формування собівартості продукції залежить від особливостей виробничих процесів в кожному з цехів, їх матеріаловитратності, енерговитратності, зарплатовитратності та розподілу на кожний з цехів загальновиробничих витрат. На рис. 1.2 — 1.5 наведені дані по калькуляційному розподілу між цехами та дільницями БУВО «Луч» УТОС статей витрат собівартості випуску продукції за листопад 2009 року, на рис. 1.1 — розподіл сумарних витрат по всім цехам.

Розподіл статей витрат, формуючих виробничу собівартість, сумарно по виробничим цехам БУВО «Луч» УТОС

Як показує аналіз графіків, наведених на рис. 1. 1, основними статтями витрат сумарно по цехам БУВО «Луч» УТОС є наступні:

— Сировина та матеріали — 68,6%;

— Загальновиробничі витрати, віднесені на цехову собівартість — 16,4%;

— Заробітна плата з нарахуваннями — 13,3%;

— Паливо та електроенергія — 2,5%.

На рис. 1.2 наведений графік міжцехового розподілу статті витрат по статті «Сировина та матеріали» в загальній виробничій собівартості продукції в БУВО «Луч» УТОС.

Міжцеховий розподіл статті витрат «Сировина та матеріали» в загальній виробничій собівартості продукції в БУВО «Луч» УТОС

Як показує аналіз графіків, наведених на рис. 1. 2, основними центрами витрат матеріалів та сировини на підприємстві, які витрачають в сумі 75% обсягів сировини та матеріалів в своїх технологічних процесах є:

— Ливарний цех по виготовленню пластикових ємностей — 50,9%;

— Дільниця по виготовленню поліетилених пакетів — 24,75%.

На рис. 1.3 наведений графік міжцехового розподілу статті витрат по статті «Паливо та енергія» в загальній виробничій собівартості продукції в БУВО «Луч» УТОС.

Міжцеховий розподіл статті витрат «Паливо та енергія для виробничих цілей» в загальній виробничій собівартості продукції в БУВО «Луч» УТОС

Як показує аналіз графіків, наведених на рис. 1. 3, основними центрами витрат палива та енергії на підприємстві, які витрачають в сумі 78% обсягів палива та енергії в своїх технологічних процесах є:

— Ливарний цех по виготовленню пластикових ємностей — 48,9%;

— Дільниця гальваніки — 29,5%.

На рис. 1.4 наведений графік міжцехового розподілу статті витрат по статті «Зарплата з нарахуваннями» в загальній виробничій собівартості продукції в БУВО «Луч» УТОС.

Міжцеховий розподіл статті витрат «Зарплата з нарахуваннями» в загальній виробничій собівартості продукції в БУВО «Луч» УТОС

Як показує аналіз графіків, наведених на рис. 1. 4, основними центрами витрат зарплати з нарахуваннями на підприємстві, які витрачають в сумі 76,5% обсягів заробітної плати є:

— Ливарний цех по виготовленню пластикових ємностей — 36,9%;

— Складальний цех — 39,6%.

На рис. 1.5 наведений графік міжцехового розподілу статті витрат по статті «Загальновиробничі витрати, розподілені між цехами» в загальній виробничій собівартості продукції в БУВО «Луч» УТОС.

Як показує аналіз графіків, наведених на рис. 1. 5, основними центрами загальновиробничих витрат, розподілених між цехами на підприємстві, які витрачають в сумі 76,8% обсягів заробітної плати є:

— Ливарний цех по виготовленню пластикових ємностей — 42,3%;

— Складальний цех — 18,3%;

— Дільниця по виготовленню пакетів — 16,2%.

Міжцеховий розподіл статті витрат «Загальновиробничі витрати, розподілені між цехами» в загальній виробничій собівартості продукції в БУВО «Луч» УТОС

Таким чином, проведений аналіз показав, що основним центром витрат на підприємстві БУВО «Луч» УТОС є ливарний цех по виготовленню пластикових ємностей. Відповідно, удосконалення технологічних процесів та модернізація обладнання в цьому цеху повинна привести до суттєвого зниження виробничих витрат, а відповідно до підняття прибутковості діяльності підприємства.

Другим фактором підвищення прибутковості діяльності підприємства є формування цін реалізації продукції, які пов’язані з конкурентоспроможністю продукції та ринковим попитом на неї. В табл. 1.7 та на графіках рис. 1.6 1.7 наведені дані по ціні продажу продукції БУВО «Луч» УТОС та виконавчій розрахунковій собівартості виробництва цієї продукції за січень 2010 року.

Як показує аналіз, вартість груп випуску, які займають максимальні частки загальної вартості становить:

— Оприскувач «Леміра» 12 л. — 20,0%;

— Оприскувач «Леміра» 10 л. — 14,0%;

— Лопата пластикова без черенка — 7,0%;

— Лейкапластикова 10 л. — 4,5%;

— Бранспойт для оприскувача 2.3 м — 5,0%;

— Подовжувач на котушці 2*1,5 50 м — 4,8%.

— Фляги пластикові 10 30 л. — 1,0 — 2,0%;

В той же час, як показує аналіз графіків, наведених на рис. 1. 7, відносна торгова націнка над собівартістю цих же груп товарів становить:

— Оприскувач «Леміра» 12 л. — 76,0%;

— Оприскувач «Леміра» 10 л. — 74,0%;

— Лопата пластикова без черенка — 72,0%;

— Лейкапластикова 10 л. — 60,0%;

— Бранспойт для оприскувача 2.3 м — 65,0%;

— Подовжувач на котушці 2*1,5 50 м — 10,0%;

— Фляги пластикові 10 30 л. — 240 — 340%;

Таким чином, проведений аналіз показує, що по кожному з видів продукції УВО «Луч» УТОС існують 3 показника, які формують рентабельність його випуску:

— рівень собівартості випуску продукції;

— ринковий рівень попиту на продукцію;

— рівень ціни реалізації, який визначається як конкурентоспроможністю продукції, так і купівельною спроможністю населення.

При цьому, як показує спільний аналіз графіків рис. 1.6 1. 7, електротехнічна продукція БУВО «Луч» УТОС займає як малий сегмент загального обсягу випуску, так і низкий рівень прибутковості продажу виробів в умовах сильної конкуренції на ринку аналогічних виробів в Україні.

Список джерел

1. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 2 грудня 2010 року № 2755VI // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 8 липня 2011 року № 3675VI

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436IV (діє з 01. 01. 2004) // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 9 січня 2007 року № 549V, ОВУ, 2007 р., № 8, ст. 276

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» // Наказ Мінфіна України № 87 від 31. 03. 1999 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 25 вересня 2009 року № 1125) — Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України «Лігазакон», 2010

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» // Наказ Мінфіна України № 87 від 31. 03. 1999 ((Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 25 вересня 2009 року № 1125) — Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України «Лігазакон», 2010

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» // наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 25 вересня 2009 року № 1125)

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» // наказ Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 11 грудня 2006 року № 1176)

7. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента/ И. А. Бланк. — 2е изд., перераб. и доп. — К.: Эльга: НикаЦентр Т.1. — 2004. — 622 с

8. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента/ И. А. Бланк. — 2е изд., перераб. и доп. — К.: Эльга: НикаЦентрТ.2. — 2004. — 618 с

9. Грещак М. Г. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник / М. Г. Грещак, О. М. Гребешкова, О. С. Коцюба; за ред. М. Г. Грещака. — К.: КНЕУ, 2001. — 228 с.

10. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — Київ, Центр навчальної літератури, 2006. — 488 с.

10. Крамаренко Г. О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент. — Киів: Центр навчальної літератури, 2006 р. -520 с.

11. Крутякова Ю. А. Бизнеспланирование: Учеб. практ. пособие/ Ю. А. Крутякова, С. Р. Юсупова. — М.: Проспект, 2006. — 352 с

12. Кучеренко В. Р. Бізнеспланування фірми: Навчальний посібник/ В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О.С. Маркітан. — К.: Знання, 2006. — 424 с

13. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред проф. А.М. Поддєрьогін. — К.: КНЕУ, 2005. — 536 с.

14. Чернецька О. В. Операційний ліверидж як інструмент управління витратами в підприємствах // Інноваційна економіка, Всеукраїнський наукововиробничий журнал, 2010, № 9, С. 130−134

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой