Виявлення залежності стимулюючого ефекту бета-індолілоцтової кислоти від її концентрації

Тип работы:
Статья
Предмет:
Биология


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Криворізький педагогічний інститут

Виявлення залежності стимулюючого ефекту в-індолілоцтової кислоти від її концентрації

І. Коваленко, В.В. Перерва

Регулятори росту знаходять все більше застосування в сучасних технологіях виробництва продукції рослинництва. До них належать природні і синтетичні органічні сполуки, які у малих дозах активно впливають на обмін речовин рослин, викликаючи стимуляцію або пригнічення їх росту і морфогенезу [4].

Ауксини належать до фітогормонів, які необхідні на всіх фазах росту клітини: ділення, розтягнення та диференціації. Основним представником цього класу є в-індолілоцтова кислота (ІОК) [2]. Її синтез найбільш інтенсивно проходить в апікальній меристемі з амінокислоти триптофан. В рослинних тканинах транспорт ІОК здійснюється полярно від верхівки пагона до кореня по провідним пучкам зі швидкістю 10−15 мм / ч.

Проникаючи в клітини, ІОК зв’язується зі специфічними рецепторами, що роблять вплив на функціональну активність мембран, полірібосом [1, 3].

Ауксини регулюють утворення і зростання коренів. Дія ауксину, як і інших фітогормонів залежить від концентрації. Збільшення концентрації ауксину вище оптимальної призводить до сповільнення росту [2].

Метою даної роботи було виявлення впливу різних концентрацій розчину регулятору росту рослин в-індолілоцтової кислоти (ІОК, гетероауксину) на морфометричні показники проростків.

Об'єктом дослідження є проростки як однодольних рослин: Triticum aestivum L., так і дводольних: Raphanus sativus L. та Brassica juncea (L.) Czern.

Морфометричні дослідження рослин проводилися за загальноприйнятими методиками [1]. Враховували частку пророслого насіння та довжину кореня та пагону.

На основі отриманих даних в ході експерименту розраховано стимулюючий ефект (табл. 1) для варіантів досліду, за формулою:

,

де Е — стимулюючий ефект;

lk — величина тест-реакції у контрольній пробі;

lо — величина тест-реакції у досліджуваній пробі.

Аналіз даних стимулюючого ефекту гетероауксину виявив, що найкращий ефект чинять розчини з порівняно низькою концентрацією діючої речовини (10-5 та 10-6). А збільшення концентрації гетероауксину призводить навіть до значного гальмування ростових процесів.

Таблиця 1

Морфометричні показники проростків Triticum aestivum L. Raphanus sativus L. і Brassica juncea (L.) Czern. та стимулюючий вплив ІОК

Об'єкт

Конц. ІОК

Проросле насіння, %

Пагін, мм

Корінь, мм

Стимулюючий ефект (Е), %

Епагін

Екорінь

Triticum aestivum L.

10-2

45,0

61,53

11,8

60,14

19,83

10-3

45,0

77,72

34,25

75,96

57,56

10-4

65,0

102,15

58

99,84

97,47

10 -5

65,0

104,85

60,66

102,48

101,94

10-6

42,5

106,11

68,94

103,71

115,86

Контроль

47,5

102,31

59,5

-

-

Raphanus sativus L.

10-2

42,5

21,41

9,7

72,57

22,08

10-3

35,0

32,42

15

109,89

34,15

10-4

67,5

27,62

47,11

93,62

107,26

10 -5

35,0

30,28

48,35

102,64

110,08

10-6

40,0

24,5

28,18

83,05

64,16

Контроль

67,5

29,5

43,92

-

-

Brassica juncea (L.) Czern.

10-2

47,5

17,52

7,6

111,59

36,89

10-3

45,0

20,73

15,94

132,03

77,37

10-4

75,0

18,83

23,8

119,93

115,53

10 -5

42,5

21,88

27,05

139,36

131,31

10-6

32,5

20,38

21,23

129,8

103,05

Контроль

25,0

15,7

20,6

-

-

фітогормон морфогенез проросток рослина

Гетероауксин (в-індолілоцтова кислота) відноситься до групи стимуляторів росту, що впливають перш за все на функціонування апікальної меристеми. Особливістю дії даної речовини, як і для переважної більшості фітогормонів, є залежність стимулюючого ефекту від концентрації діючої речовини. Причому прослідковується така загальна залежність: найкращий стимулюючий ефект чинять розчини з порівняно низькою концентрацією, а її збільшення призводить навіть до гальмівного впливу на ріст проростків. Дана залежність характерна як для проростків дводольних, так і однодольних рослин.

Список використаної літератури:

1. Бессонова В. П. Практикум з фізіології рослин [текст] / В. П. Бессонова. Дніпропетровськ: РВВДДАУ, 2006. — 316 с.

2. Регулятори роста растений [текст] / [Гамбург К.З., Кулаева О. Н., Муромцев Г. С. и др.]; под. ред. Г. С. Муромцева. — М.: Колос, 1979. — 246 с.

3. Захарычев В. В. Гербициды и регулятори роста растений [текст] / В. В. Захарычев. — М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2007. — 204 с.

4. Фізіологія рослин: практикум [текст] / [Войцехівська О.В., Капустян А. В., Косик О.І. та ін.] за заг. ред. Т.В. Паршикової - Луцьк: Терен, 2010. — 420 с.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой