Відмінки в український мові

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Иностранные языки и языкознание


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. ДАЛЯ

Кафедра Української мови

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з курсу: «Українська мова за проф. спрямуванням»

Виконав: Іваненко В.С.

Перевірив: викл. Іртуганова Т.Р.

Луганск 2014

Вступ

1. Напишіть автобіографію.

2. Провідмінюйте прізвище, ім'я, по батькові (власні).

3. Провідмінюйте:

Титаренко Ірина Юріївна, Дмитренко Валерій Михайлович.

4. Напишіть резюме.

5. Перекладіть подані терміни українською. Дайте їм визначення. Суггестия, френология, эмпатия.

6. Виправте помилки в поданих реченнях.

Сама більша користь від міроприємств, проведених вчасно. Лейтенант Васил'єв мешкає у Сєвєродонецьку. Це було надзвичайне й захоплююче видовище. Анна Матвійовна лікар по освіті. Я рахую, що проект реконструкції нового музею затвердять.

1. Автобіографія

Я, Іваненко Володимир Сергійович народився 2 жовтня 1987 року в місті Стаханов Луганської області. Народився в сім'ї робітників — батько бригадир, мати бухгалтер.

У 2004 році закінчив середню школу № 1 м. Брянки. У тому ж році був зарахований в Донбаський державний технічний університет на кафедру Електричних машин і апаратів.

У 2008 році одержав диплом бакалавра електромеханіки.

З 2008 року навчався в магістратурі за тією ж спеціальністю, яку закінчив у 2009 році.

З 2009 року навчався в аспірантурі ДонДТУ по спеціальності «Електротехнічні комплекси та системи», яку закінчив у 2012 році.

В Українській Армії не служив.

На теперішній час безробітний.

У 2010 році одружився, дітей не маю. Проживаю у місті Алчевськ за адресою: вул. Чапаєва 138 кв. 4.

2. Провідмінюйте прізвище, ім'я, по батькові (власні)

Н: Іваненко Володимир Сергійович

Р: Іваненка Володимира Сергійовича

Д: Іваненку Володимиру Сергійовичу

Зн: Іваненка Володимира Сергійовича

Ор: Іваненком Володимиром Сергійовичем

М: при Іваненку Володимиру Сергійовичу

3. Провідмінюйте: Титаренко Ірина Юріївна, Дмитренко Валерій Михайлович

Н: Титаренко Ірина Юріївна

Р: Титаренко Ірини Юріївни

Д: Титаренко Ірині Юріївні

Зн: Титаренко Ірину Юріївну

Ор: Титаренко Іриною Юріївною

М: при Титаренко Ірини Юріївни

Н: Дмитренко Валерій Михайлович

Р: Дмитренка Валерія Михайловича

Д: Дмитренку Валерію Михайловичу

Зн: Дмитренка Валерія Михайловича

Ор: Дмитренком Валерієм Михайловичем

М: при Дмитренку Валерію Михайловичу

4. Резюме

відмінювання переклад мова речення

ІВАНЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ

Мета: Заміщення вакантної посади «Президента України» з метою застосування здобутих знань та досвіду в умовах кризової ситуації в країні.

Особисті дані: українець, 1987 року народження, одружений, дітей немає.

Освіта: 2003−2009 рр. — студент факультету «Електричні машини і апарати» Донбаського державного технічного університету. Отримав диплом магістра з електромеханіки.

2009−2012 рр. аспірант спеціальності «Електротехнічні комплекси та системи» Донбаського державного технічного університету.

Досвід роботи: 2008 р. — електромонтер ВАТ «АМК», м. Алчевськ.

2009−2012 р. — молодший науковий співробітник Науково-дослідної частини ДонДТУ.

2012 р. — фахівець із соціальної роботи.

Додаткові відомості: маю досвід роботи з ПК та офісною технікою. Вільно володію програмами: Word, Excel, AutoCAD, MathCAD.

Володію англійською мовою (читаю та перекладаю зі словником).

Здатний швидко навчатися новим видам діяльності.

5. Перекладіть подані терміни українською. Дайте їм визначення. Суггестия, френология, эмпатия

Сугестія, суґестія — навіювання, голосова заборона, що з’явилась ще в біологічній природі передлюдей. Внутрішньовидова голосова сугестія — двигун гомінізації передлюдей. Сугестор — людина, яка маніпулює (навіює); сугеренд — об'єкт навіювання (адресат). Синонімом до «сугестії» є навіювання.

Сучасне суспільство протягом століть формувалось під впливом сугестії та контрсугестії. Друга сигнальна система виникла під впливом гальмування певних реакцій людини, а гальмування в свою чергу головним чином створюється під впливом сугестії, підкріпленою інформацією.

Френологія (від грец. Phсзн -- діафрагма (переносне значення -- дух, душа, серце) і грец. Лпгпт -- слово, наука) -- псевдонаука про зв’язок психіки людини і будови поверхні його черепа.

Емпатія (англ. empathy від (грец. patho) -- співпереживання) -- розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої особи в формі співпереживання.

Слово «емпатія» походить від римського «patho», що означає глибоке, сильне, чутливе почуття (відчуття), близьке до страждання. Префікс «ем» означає спрямований (скерований) усередину.

Емпатія може бути розглянута як афективна (емоційна) форма ідентифікації. Якщо при ідентифікації стан іншої людини визначається на основі раціональної інтерпретації, то при емпатії -- на основі емоційного співпереживання. Емпатія пов’язана з прийняттям іншої людини такою, якою вона є.

6. Виправте помилки в поданих реченнях

Найбільша користь від заходів, що проведені вчасно. Лейтенант Васильєв мешкає у Сєвєродонецьку. Це було надзвичайно захоплююче видовище. Анна Матвіївна — лікар за освітою. Я вважаю, що проект реконструкції нового музею буде затверджено.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой