Відновлення старого мосту

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Строительство


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Варіант 1 відновлення мосту на обході

Розрахунок довжини підходів при відновлені мосту на ближньому обході виконується за планом:

Рис. 1 Рівень проїзду тимчасового мосту

Рис. 2 План ближнього обходу

Вихідні дані: R=350, b=25, a=25, i=20%

Lc — довжина підходу.

Lх — проекція обходу.

A — відстань між вісями старого мосту та вісью мосту на ближньому обході (згідно з завданням).

B — довжина прямої вставки між зворотніми кривими (згідно з завданням).

R — радіус кривих на підході (згідно завданням).

=140

Визначення рівня проїзду (ЎПР) тимчасового мосту:

ЎПРт.м. =Ў ПРк.м. — h1=46−3,4=52,27 м

ЎПРк.м.  — відмітка підошви рейки капітального мосту 56,0 м

ЎПРт.м.  — відмітка підошви рейки тимчасового мосту

h1= Lc . il/1000=188,6*18/1000=2,4 м;

Lc — довжина криволініїно дільниці підходу 188,6 м

i1 — ухил, що допускається;

il = iк — iп=18−2=16

iк — керуючий ухил 20

iп — ухіл пом’якшення;

Визначення рівня проїзду тимчасового мосту з умов забезпечення підмостового габариту:

ЎПРт.м. =Ў ГВВ + h2 + hб=34,5+4. 0+3. 27=51,77 м

ЎГВВ — відмітка горизонту високої води 45 м

hб — будівельна висота судоплавної прогонової споруди, 3,27

h2 — висота підмостового габариту, 4,00

З двох значень відмітки підошви рейки приймається більше значення.

ЎПРт.м. =52, 6 м

Визначення конструкції надбудов та фундаментів:

Розрахункова схема

ЎПР — відмітка підошви рейки

ЎВЗ — відмітка землі

ЎГМВ — відмітка горизонту меженої води

hб — будівельна висота примикающої прогонової споруди

hв — глибина води

hр — висота ростверку = 0,44 м

Hзп — висота зрізки паль при відсутності води

H'зп — висота зрізки паль при глибині води > 1.0 м

Hн — висота надбудови Hнр+0,66 м

Опора 0

Опора № 0:

Hн=ЎПР — hб — hр — ЎВЗ — Hзп= 42,6−1,24−0,44−35−0,7=8,66 м

Приймаємо.

Схема надстройки № 107.

Опора 1

Опора № 1:

Hн=ЎПР — hб — hр — ЎВЗ — Hзп= 42,6−1,24−0,44−34−1,16=10,66 м

Приймаємо

Схема надстройки № 108.

Опора 2

Опора № 2:

Hн=ЎПР — hб — hр — ЎРМВ — Hзп= 42,6−1,24−0,44−33−1,2=8,66 м

Приймаємо Hн=8,66 м.

Опора 3

Опора №:

Hн=ЎПР — hб — hр — ЎРМВ — Hзп= 42,6−1,24−0,44−33−1,2=8,66 м

Приймаємо Hн=8,66 м.

Схема надстройки № 115.

Опора 4

Опора № 4:

Hн=ЎПР — hб — hр — ЎГМВ — H'зп =42,6−3,27−0,44−33−1,23=8,66

Приймаємо Hн=8,66 м.

Схема надстройки № 115.

Опора 5

Опора № 5:

Hн=ЎПР — hб — hр — ЎГМВ — H'зп =42,6−3,27−0,44−33−1,23=8,66

Приймаємо Hн=8,66 м.

Схема надбудови № 115.

Опора 6

Опора № 6:

Hн=ЎПР — hб — hр — ЎГМВ — H'зп =42,6−1,24−0,44−33−1,26=8,66

Приймаємо Hн=8,66 м

Схема надбудови № 107.

Опора 7

Опора № 7:

Hн=ЎПР — hб — hр — ЎГМВ — H'зп =42,6−1,24−0,44−33−1,26=8,66

Приймаємо Hн=8,66 м

Схема надбудови № 107.

Опора 8

Опора № 8:

Hн=ЎПР — hб — hр — ЎГМВ — H'зп =42,6−1,24−0,44−35,6−0,7=10,66

Приймаємо Hн=10,66 м

Схема надстройки № 108.

міст фундамент габарит опора

Потреби в матеріалах на спорудження опори

Показник

О.в.

Номер опори

загалом

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Висота надбудови

м

8,66

10,66

8,66

8,66

8,66

8,66

8,66

8,66

10,66

Потреба в лісоматер. на надбудову

м3

9,7

12,7

16,4

16,4

20,3

20,3

16,4

16,4

9,7

138,3

Потреба в металі на надбудову

кг

535

748

966

966

1072

1072

966

966

535

7291

Потреба в лісоматер. на фундаменти

м3

7,19

9,2

31,9

31,9

50,1

50,1

31,9

31,9

7,19

251,38

Потреба в металі на фундамент

кг

213

269

2237

2237

3435

3455

2237

2237

213

16 513

Всього матеріалу

м3/кг

Лесоматериалов, м3

389,68

Металла, кг

23 804

Графік мінімального необхідного строка відновлення мосту на обході

№п

Найменування робіт

Кількість годин

1 доба

2доба

3доба

4доба

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

1

Підготовчі роботи

20

2

Встановлення фундаменту

20

3

Монтаж надстройок

4

4

Встановлення П.С.

16

5

всього

2,8 діб

Варіант 2 відновлення мосту на старій вісі

Відновлення мосту на старій вісі виконується на тому ж рівні, з максимальним використанням конструкцій опор та їх елементів, що збереглися. В рамках заданого курсового проекту опора 0 та опора 1 збереглися і прогонова будова між ними теж збереглася, використаємо 2 фундаменти зруйнованих опор 4 та 8.

Підбір фундаментів та рам опор

Опора № 0

Опора № 0

Приймаємо.

Схема надстройки № 107.

Опора № 1

Опора № 1

Приймаємо.

Схема надстройки № 108.

Опора № 3

Опора № 3

Приймаємо.

Схема надстройки № 107.

Опора № 4

Опора № 4

Приймаємо

Схема надстройки № 115.

Опора № 5

Опора № 5

Приймаємо.

Схема надстройки № 115.

Опора № 6.

Опора № 6

Приймаємо.

Схема надстройки № 115.

Опора № 7.

Опора № 7

Приймаємо.

Схема надстройки № 107.

Опора № 8.

Опора № 8

Приймаємо.

Схема надстройки № 108.

Опора № 9

Опора № 9

Приймаємо.

Схема надстройки № 108.

Потреби в матеріалах на спорудження опори

№ п/п

Показник

О.в.

Номер опори

загалом

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Висота надбудови

м

-

-

10,66

10,66

8,66

7,66

10,66

10,66

8,66

2

Потреба в лісоматер. на надбудову

м3

-

-

29,9

29,9

28,6

20,3

29,9

29,9

20,6

189,1

3

Потреба в металі на надбудову

кг

-

-

1786

1786

1600

107

1786

1786

1178

10 994

4

Потреба в лісоматер. на фундаменти

м3

-

-

11,34

40,9

0

50,1

40,9

40,9

0

184,14

5

Потреба в металі на фундамент

кг

-

-

292

2866

0

3455

2866

2866

0

12 345

6

Всього матеріалу

м3/кг

-

-

Лесоматериалов, м3

373,24

Металла, кг

23 339

Графік мінімального необхідного строка відновлення мосту на обході

№п

Найменування робіт

Кількість годин

1 доба

2доба

3доба

4доба

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

1

Підготовчі роботи

20

2

Встановлення фундаменту

20

3

Монтаж надстройок

4

4

Встановлення П.С.

14

5

всього

3,0 діб

Порівняння варіантів

Основні показники будівництва

О.В.

Варіант

Й

ЙЙ

1

Довжина тимчасового мосту

м

181,4

171,4

2

Потреби в лісоматеріалах

м3

389,68

373,24

3

Потреби в металі на опорах

т

23,80

23,34

4

Потреби в збірно-розбірих прогонових спорудах

шт.

2

2

5

Потреби в зварних широкополих двутаврових прогонових спорудах

т

6

8

6

Мінімально технолог. Термін відновлення

діб

2,8

3,0

Расчет трудозатрат на работы выполняемые вне оси моста

Наименование работ

Един. измер.

Кол-во работ

Потребность в рабочей силе, чел/ч

Состав команды

на изм.

на объём

Сборка копров и кранов

ПКК-2×1250

ПСК-500

ПК-2×500

УСА

УКА

СРК-50

копер

копер

копер

кран

кран

кран

1

2

1

2

1

0

6,5

7,5

18,7

7,0

5,0

163

65

15

18,7

17,0

10,0

163

2/11

¼

1/10

1/6

¼

1/11

Распиловка круглого леса

м3

582,65

6,4

3728,96

1/9

Изготовление поковок

м

28,21

145

4090,45

1/9

Изготовление элементов надстроек опор, НР, ростверка

м3

149,38

30

4481,4

1/9

Изготовление прямоугольных рам 6,3 м из пиленного леса

шт

65

16,7

1085,5

1/3

Сборка блоков опор из готовых рам

м3

149,38

6,4

956,032

1/3

Заготовка свай

одиночных

кустовых

м3

м3

17,92

188

5,0

11,0

89,6

2068

2

5

Транспортные работы

%

6

-

112,7

-

18 769,142

Ведомость трудозатрат на работы выполняемые на оси моста

№ п/п

Наименование Работ

Един. измер.

Кол-во работ

Потребность в рабочей силе, чел/ч

Состав команды

на изм.

на объём

1

Установка НР

опора

6

15,0

90

1/6

2

Забивка свай

опора № 0УКА одиночные

опора № 1 УКА одиночные

опора № 2 УКА одиночные

опора № 3 ПК-2×1250 кустовые

опора № 4 ПСК-500

опора № 5 ПК-2×1250 кустовые

опора № 6 ПК-2×1250 кустовые

опора № 7 ПК-2×1250 кустовые

опора № 8 ПСК-500

свая

свая

свая

свая

свая

свая

свая

свая

свая

15

20

24

20

15

20

20

20

15

10

30

10

13

10

13

13

13

10

220

260

240

260

220

260

260

260

220

1/8

2/11

1/8

2/11

1/8

2/11

2/11

2/11

1/8

3

Обстройка свайных ростверков

на суходоле

на воде

ростверк

3

6

20

42

60

252

¼

1/6

4

Сборка деревянных опор из готовых блоков

м3

420,78

1,6

673,2

1/6

5

Сборка СРП 33,6

п. с

1

32,5

65

1/8

6

Сборка ПС из СШБ lp = 23,0 м

п. с

6

19,2

115,2

1/10

7

Устройство мостового полотна

м

178,4

5,52

1189,49

¼

8

Отсыпка конусов

100 м3

10,23

20,0

204,6

1/9

9

Транспортные и прочие рабты

%

6,0

-

247,06

-

Итого непосредственно на восстановлении моста, челч

5076,15

Итого с учётом заготовки материалов, челч

21 845,29

Описание графика производства работ

Срок сооружения временного моста на ближнем обходе составляет 3,5 суток. Работы ведутся на широком фронте, что значительно сокращает срок восстановления.

Время, затраченное на выполнение одного вида работ определяется по формуле

Тv = Vt,

где V — объём работ;

t — время на выполнение единицы работы, ч

1. Подготовительные работы составляют 10 часов.

2. Установка направляющих рам:

Опоры № 3−7. Направляющая рама крепится к анкерной балке ПК 2×1250 одним концом, а другой конец укладывается на деревянный плот К1 (1−6).

3. Забивка свай.

Опора № 2. Одиночные сваи погружают агрегатом УКА К2 2(1−4).

Опора № 3. Сваи кустовые, забивка свай производится агрегатом ПКК 2×1250. Он одновременно забивает две сваи вертикально и наклонно в одну сторону или по одной свае, когда они наклонены в разные стороны. После окончания работ агрегат переходит на опору № 4 К3 (2−11).

Опора № 5. Сваи кустовые, сваи погружаем агрегатом ПКК 2×1250 К3 (2−11).

4. Разборка кладки вручную

Разборку кладки производит К5 (1−4) с применением ЭСБ-4−119 (2 электроперфоратора С408Б).

5. Отсыпка щебёночной подушки. Отсыпку производит К6 (1−3).

6. Обстройка ростверков.

Для устройства ростверков применяем К8 (1−6) работающая одновременно на суше, а затем на воде. Принимаем комплект ЭСБ-4-ИД.

7. Отсыпка конусов.

Опора № 8. Работа производится двумя экскаваторами ЭО-4121 и четырьмя самосвалами. Карьер находится в 2 км от места строительства.

8. Монтаж надстроек опор.

Для монтажа принимаем две команды, одна из которых К9 (1−8) работает на суше, вторая К10 (1−8) на воде. На воде монтаж производим из плотов, поблочно.

9. Сборка пролётных строений.

Пролётное строение СШБ собирается одним краном УКА и монтажной командой 11 (2−16). По окончанию работ кран переходит на сборку следующего СШБ.

Сборка ПС СРП-33,6 собирается двумя кранами УКА и КС-4561.

10. Установка пролётных строений.

Эту работу выполняет команда 15 (1−10) при помощи железнодорожного крана СРК-50. Пролётные строения устанавливаются с полностью уложенным мостовым полотном К13 (3−21) СШБ и К 14 (3−26) СРП.

11. Приведение мостового пути в эксплуатационное состояние осуществляется командой К16 (2−18).

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой