Графік перевезення авіапасажирів

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Шифр 11 504

Задача

У таблиці наведені місячні перевезення авіапасажирів (тис. грн.). Створіть базу даних авіаперевезень власної компанії, додаючи до даних таблиці номер свого варіанта (N). N — дві останні цифрі залікової книжки

Таблиця 1. Вихідні дані.

авіаперевезення ковзний продаж квиток

1. Обчисліть сезонні індекси для кожного місяця.

2. Одержіть прогноз авіаперевезень на 3 роки з урахуванням сезонності.

3. Побудуйте графіки вихідних даних, отриманої моделі та прогнозу

Розв’язок

Перш ніж робити розрахунки, для більш зручного користування даними згруповуємо щомісячні показники кожного року на 4 квартали. Отримані дані записуємо до табл. 2

Таблиця 2.

Рік/квартал

Обсяг продажу квитків (тис. грн.)

Рік/квартал

Обсяг продажу квитків (тис. грн.)

Рік/квартал

Обсяг продажу квитків (тис. грн.)

Рік/кварртал

Обсяг продажу квитків (тис. грн.)

І. 01

36 212

I. 04

54 412

I. 07

74 212

I. 10

102 012

ІІ. 01

38 512

II. 04

58 212

II. 07

85 412

II. 10

114 612

IІІ. 01

43 212

III. 04

68 112

III. 07

102 312

III. 10

90 908

IV. 01

34 112

IV. 04

55 712

IV. 07

78 912

IV. 10

100 612

I. 02

38 212

I. 05

62 812

I. 08

87 812

I. 11

110 812

II. 02

40 912

II. 05

70 712

II. 08

100 512

II. 11

128 812

III. 02

49 812

III. 05

77 312

III. 08

117 312

III. 11

157 012

IV. 02

38 712

IV. 05

59 512

IV. 08

88 312

IV. 11

117 115

I. 03

47 312

I. 06

62 712

I. 09

97 212

I. 12

122 712

II. 03

51 312

II. 06

72 512

II. 09

112 512

II. 12

146 812

III. 03

58 212

III. 06

85 412

III. 09

133 612

III. 12

173 612

IV. 03

47 412

IV. 06

66 112

IV. 09

98 812

IV. 12

128 312

Для того, щоб знайти сезонні індекси, нам необхідно порахувати ковзне середнє для поквартальних даних.

1. Ковзне середнє за I квартал 02р. дорівнює:

(½*43 212+34112+38 212+40912+½*49 812)/4 = 39 937

2. Ковзне середнє за IІ квартал 02р. дорівнює:

(½*34 112+38212+40 912+49812+½*38 712)/4 = 41 337

3. Ковзне середнє за ІІІ квартал 01р. дорівнює:

(½*36 212+38512+43 212+34212+½*38 212)/4 = 38 287

4. Ковзне середнє за IV квартал 01р. становить:

(½*38 512+43212+34 112+38212+½*40 912)/4 = 38 812

Так розрахуємо всі показники і занесемо до таблиці 3.

авіаперевезення ковзний продаж квиток

Таблиця 3. Обсяги продажу авіаквитків з ковзним середнім.

Рік

Квартал

Обсяг продажу (тис. грн.)

Ковзне середнє

2001

1

36 212

-------

2001

2

38 512

-------

2001

3

43 212

38 287

2001

4

34 112

38 812

2002

1

38 212

39 937

2002

2

40 912

41 337

2002

3

49 812

43 050

2002

4

38 712

45 847

2003

1

47 312

47 837

2003

2

51 312

49 975

2003

3

58 212

51 950

2003

4

47 412

53 700

2004

1

54 412

55 800

2004

2

58 212

58 075

2004

3

68 112

60 162

2004

4

55 712

62 775

2005

1

62 812

65 487

2005

2

70 712

67 112

2005

3

77 312

67 575

2005

4

59 512

67 787

2006

1

62 712

69 025

2006

2

72 512

70 817

2006

3

85 412

73 125

2006

4

66 112

76 550

2007

1

74 212

79 900

2007

2

85 412

83 612

2007

3

102 312

86 912

2007

4

78 912

90 500

2008

1

87 812

94 262

2008

2

100 512

97 312

2008

3

117 312

87 511

2008

4

88 312

102 337

2009

1

97 212

112 775

2009

2

112 512

109 225

2009

3

133 612

108 512

2009

4

98 812

112 000

2010

1

102 012

107 174

2010

2

114 612

101 811

2010

3

90 908

103 136

2010

4

100 612

106 011

2011

1

110 812

116 049

2011

2

128 812

505 500

2011

3

157 012

129 925

2011

4

117 115

133 663

2012

1

122 712

137 958

2012

2

146 812

141 463

2012

3

173 612

-------

2012

4

128 312

-------

На основі показників ковзного розрахуємо сезонних індексів

Щоб виділити сезонну поведінку, насамперед, потрібно одержати відношення вихідних даних до ковзного середнього.

1) Знаходимо показники «сезонність нерегулярність»

Сезонність Нерегулярність = Дані / Ковзне середнє

2) Знайдемо сезонний індекс за наступною формулою:

Сезонний індекс = Середнє значення (Дані / ковзне середнє)

Сезонний індекс за перший квартал =

(0,9568+0,9890+0,9751+0,9592+0,9085+0,9288+1,0483+0,8622+0,9518+0,9549+0,8895)/11 = 0,9477

Сезонний індекс за другий квартал =

(0,9897+1,0268+1,0024+1,0536+1,0239+1,0215+1,0329+1,0301+1,1257+0,2548)/10 = 1,2584

І так далі…

Щоб знайти деякі значення з поправкою на сезонні коливання, досить розділити вихідні дані на сезонний індекс для відповідного кварталу

Значення з виправленням на сезон = (Дані / Сезонний індекс)

3) Заносимо отримані данні до таблиці 4.

Таблиця 4. Сезонні індекси.

Рік

Квартал

Х

Обсяг продажу

Ковзне середнє

Відношення до ковзного середнього

Сезонні індекси

Обсяги продажу з поправкою на сезон

2001

1

1

36 212

-------

--------

0,9477

38 210

2001

2

2

38 512

-------

--------

1,2584

30 604

2001

3

3

43 212

38 287

1,1286

1,1536

29 743

2001

4

4

34 112

38 812

0,8789

0,8798

38 773

2002

1

5

38 212

39 937

0,9568

40 321

2002

2

6

40 912

41 337

0,9897

32 511

2002

3

7

49 812

43 050

1,1571

43 180

2002

4

8

38 712

45 847

0,8444

44 000

2003

1

9

47 312

47 837

0,9890

49 923

2003

2

10

51 312

49 975

1,0268

40 776

2003

3

11

58 212

51 950

1,1205

50 461

2003

4

12

47 412

53 700

0,8829

53 890

2004

1

13

54 412

55 800

0,9751

57 415

2004

2

14

58 212

58 075

1,0024

46 259

2004

3

15

68 112

60 162

1,1322

59 043

2004

4

16

55 712

62 775

0,8875

63 324

2005

1

17

62 812

65 487

0,9592

66 278

2005

2

18

70 712

67 112

1,0536

56 192

2005

3

19

77 312

67 575

1,1441

67 018

2005

4

20

59 512

67 787

0,8779

67 643

2006

1

21

62 712

69 025

0,9085

66 173

2006

2

22

72 512

70 817

1,0239

57 622

2006

3

23

85 412

73 125

1,1680

74 040

2006

4

24

66 112

76 550

0,8636

75 144

2007

1

25

74 212

79 900

0,9288

78 307

2007

2

26

85 412

83 612

1,0215

67 873

2007

3

27

102 312

86 912

1,1772

88 689

2007

4

28

78 912

90 500

0,8720

89 693

2008

1

29

87 812

94 262

1,0483

92 658

2008

2

30

100 512

97 312

1,0329

79 873

2008

3

31

117 312

87 511

1,3405

101 692

2008

4

32

88 312

102 337

0,8630

100 377

2009

1

33

97 212

112 775

0,8622

102 577

2009

2

34

112 512

109 225

1,0301

89 409

2009

3

35

133 612

108 512

1,2312

115 822

2009

4

36

98 812

112 000

0,8823

112 312

2010

1

37

102 012

107 174

0,9518

107 642

2010

2

38

114 612

101 811

1,1257

91 078

2010

3

39

90 908

103 136

0,8814

78 804

2010

4

40

100 612

106 011

0,9491

114 358

2011

1

41

110 812

116 049

0,9549

116 927

2011

2

42

128 812

505 500

0,2548

102 362

2011

3

43

157 012

129 925

1,2085

136 106

2011

4

44

117 115

133 663

0,8762

133 511

2012

1

45

122 712

137 958

0,8895

129 484

2012

2

46

146 812

141 463

1,0378

116 666

2012

3

47

173 612

-------

-------

150 496

2012

4

48

128 312

-------

-------

145 842

На основі даних таблиці 4 робимо регресивний аналіз.

Рис. 1 Регресивний аналіз

Рис. 2. Лінія тренда та рівняння тренда.

Прогноз на наступні 3 роки:

1) Маючи рівняння тренда: y = 2214х+24 890, де х — це номер часового періоду. (дані заносимо до таблиці 5.)

2) Щоб знайти деякі значення з поправкою на сезонні коливання, досить розділити вихідні дані на сезонний індекс для відповідного кварталу (Дані заносимо до таблиці 5.)

3) Розраховуємо обсяги продажу зі змінними регресії для обчислення довготермінового тренду (дані заносимо в таблицю 5.)

Значення з виправленням на сезон = (Дані / Сезонний індекс)

Таблиця 5.

Рис. 3. Графік вихідних даних з лінією тренда з прогнозом на 3 роки.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой