Дизайн інтер’єру приміщень офісу ТОВ "Круг-Проект"

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Строительство


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ВСТУП

На протязі всієї історії розвитку культури кожна людина в міру своїх можливостей прагнула прикрасити своє життя, зробити гарними і зручними всі предмети, які її оточують. Це стало надзвичайно актуальним в наш час, оскільки більшість людей усвідомлюють значимість краси і вигоди матеріального середовища.

Для задоволення зростаючих потреб населення промисловість повинна постійно оновлювати асортимент виробів. У підвищенні якості продукції і розширенні її асортименту важливу роль відведено дизайнеру.

Дизайн — це творча діяльність, метою якої є формування гармонійного предметного середовища, що найбільш повно задовольняє матеріальні та духовні потреби людини. Проникнення дизайну в наше життя зближує матеріальне виробництво з мистецтвом і цим самим збагачує духовний світ людини.

Важливими в творчості дизайнера є специфіка використовуваних матеріалів і закономірностей формоутворення, які підпорядковуються суворим законам природи. Перед дизайнерами стоїть відповідна мета: співставити безкінечні різновиди технічних форм, які породжені зовнішніми об'єктивними причинами і підпорядковані законам природи, з особливими сприйняттями їх людьми, з визначеною технологією такого сприйняття. Тоді на місце хаосу форм приходить упорядкована система, в середині якої знаходиться людина.

Слово «інтер'єр» — означає внутрішній простір будівлі. Проектування інтер'єрів як вид діяльності зумовлює відповідну спеціальну підготовку, знання функцій, конструкцій, тонкого розуміння ролі форм, пластики, значення світла, кольору, текстури та фактури в інтер'єрі [7].

Дизайнери старанно враховують і самі впливають на вдосконалення здібностей людини сприймати предметне оточення.

РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДПРОЕКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕР'ЄРІВ ГРОМАДСЬКИХ ЗАКЛАДІВ

1. 1 Мета і завдання випускної роботи. Причини виникнення ідеї та принципи її формування

Завдяки сучасним інформаційним і комунікативним технологіям офіс більше не прикріплений до певного місця. Люди працюють там, де є підключення до інтернету.

Не зважаючи на це, офіс не втратив свого значення. Навпаки, в умовах віртуальності важливим стає безпосереднє спілкування з людьми. Також офіс є центром для всієї організації.

Інформація — самий важливий ресурс сучасності. Проектуючи офіс потрібно забезпечити процеси обробки і передачі інформації оптимальними умовами середовища.

У сучасних умовах дизайн інтер'єру офісу стає важливим засобом спілкування з клієнтами і вираження ідей компанії.

Актуальність проекту полягає в необхідності створення більш сучасного та презентабельного офісу, дизайн якого буде відповідати статусу фірми.

Мета роботи полягає у розробці дизайн інтер'єру приміщень офісу ТОВ «Круг-Проект».

Для досягнення поставленої мети в ході виконання роботи мають бути вирішені наступні завдання:

Провести аналіз літературних джерел, присвячених громадським та офісним установам;

Виконати патентне дослідження, визначити патентоспроможність художньо-конструкторського рішення окремого елементу обладнання приміщень;

Дослідити варіанти вирішень інтер'єрів інших конторських установ з використанням архітектурно-художніх засобів виразності;

Створити вдалий, максимально функціональний інтер'єр з урахуванням усіх існуючих потреб та проблем.

1.2 Дослідження особливостей художнього рішення інтер'єрів офісу

При виконанні дизайн-проекту була проведена дослідницька робота, яка складалася з вивчення теоретичних аспектів проектування інтер'єрів офісів; підбору аналогів громадських приміщень (Додаток А).

Показова демонстрація корпоративної філософії, цінностей і завдань стає однією з факторів, що визначають успіх організації. Образ компанії формується її історією, основоположниками, продукцією, послугами, а також соціальною культурою.

Початок історії корпорації «Круг» покладено в 1990 році. З того часу перед її працівниками ставилась ціль — збагачувати ринок України сучасними будівельними матеріалами та послугами. Корпорація налічує в своєму складі більш ніж 15 фірм [12].

ТОВ «Круг-Проект» працює на ринку проектних та інженерних послуг з 2007 року. Основними видами її діяльності є:

розробка проектів житлових, громадських та промислових будівель;

виконання проектних робіт по реконструкції та технічному переобладнанню підприємств, заводів, цехів;

виконання комплексу інженерних послуг.

Композиційне та стилістичне рішення інтер'єрів офісу є результатом аналізу сучасних мистецьких напрямів, що відображаються в актуальних проектах нашого часу. Основним стилем дизайн-проекту був обраний авангард, зокрема, ідеї супрематизму та фрактальної геометрії.

Авангард — це художній та архітектурний стиль, який з’явився на початку ХХ століття, в зв’язку з революційним уподобаннями молоді того часу. Людям не потрібні були старі цінності, тому вони почали створювати нові форми, що виражали їх настрій (Додаток Б, Рис. 1).

Основою авангарду є колір і форма, які постійно контрастують, підкреслюючи один одного (Додаток Б, Рис. 2). Авангард — оригінальний та яскравий напрямок (Додаток Б, Рис. 3). Інтер'єр в цьому стилі прекрасно підійде сміливим та рішучим людям, які не бояться експериментів і змін [13].

Супрематимзм — напрям модерного мистецтва, безпредметність, абстрактний геометризм, що виник на початку ХХ століття. Зачинателем вважається К. Малевич. Напрям вийшов від кубізму і футуризму, він знайшов застосування в урбаністиці, плакаті і графіці.

Супрематизм, за Малевичем, — це остаточний розрив живопису із зображенням реального світу. На думку митця, усі зусилля потрібно зосередити на кольорі, формі, фактурі, русі. «Коли зникне звичка бачити в картинах куточки природи, мадонн та безсоромних венер, тоді тільки побачимо чисто живописний витвір» — писав художник в одному із своїх маніфестів. «Чорний квадрат» був символом кінця старого предметно-натурального і першим кроком до нового мистецтва (Додаток Б, Рис. 4). «Розфарбована площина, — писав художник про свою картину, — є найелементарнішою формою виразу чистого кольору, вивільненого від тиску предметів».

Власне супрематизм як такий з’являється 1915 року: на Останній футуристичній виставці картин «0,10» (нуль-десять), що відкрилася 17 грудня в приміщенні Художнього бюро Надії Добичиної, було представлено «Чорний квадрат» та інші роботи (Додаток Б, Рис. 5). Спеціально до цієї події Малевич підготував вихід своєї першої брошури «Від кубізму до супрематизму», у якій визначає, що супрематизм характеризується регулярними гоеметричними фігурами, написаними чистими локальними кольорами й зануреними у трансцендентну (незбагненну) білу безодню. Фоном для супрематичних композицій завжди є білий колір (Додаток Б, Рис. 6).

Сучасники Малевича бачили в цьому стилі величезний потенціал, вважали його сильним та дивовижним. І вони не помилялись. Супрематизм мав широкі декоративні можливості, тому активно використовувався не тільки в живописі, а й в інших видах мистецтва. Супрематичні орнаменти почали з’являтись на текстильних виробах: стрічках, сукнях, сумках, хустках. В 1920-х роках стиль почав застосовуватись в графічному та інтер'єрному дизайні (Додаток Б, Рис. 7). Меблі цього стилю не завжди були комфортними, але незмінно привертали увагу, дивували, а інколи навіть лякали.

Заха Хадід — всесвітньо відомий архітектор. Ще в студентських роботах вона намагалась використати основи супрематизму, проектуючи сучасні споруди. Сьогодні Заха Хадід є найбільш значним представником супрематизму в архітектурі та інтер'єрі (Додаток Б, Рис. 8) [15].

Майкл Барнслі почав свою книгу «Фрактали повсюди» такими словами: «Фрактальна геометрія примусить Вас дивитись на все іншими очима». Фракталами називають нерегулярні геометричні структури і фігури. З точки зору традиційної, евклідової геометрії, вони безформні - їх характеризують як ломані, порізані, порвані, роздроблені. Всі ці якості сприймаються як негативні. Ми звикли до того, що все хороше повинно бути плавним, округлим. Але не все в природі так гладко. Фрактали були створені Бенуа Мальденбротом для того, щоб спробувати створювати зображення без проміжних прямих, сфер і конусів. Також важливою частиною фрактальної геометрії є самоподібність. Вона полягає в тому, що ціле складається з частин, які стають точними або зменшеними копіями цього цілого (Додаток Б, Рис. 9). Ці відкриття зробили революцію — в науковому світі с’явились нерегулярні форми і хаос.

Але з самого початку ХХ-го століття схожі зміни відбулися в більшості інших сфер творчості людства. Наукові роботи та витвори мистецтва не схожі між собою, хоча вони мають багато спільних рис. Особливо яскраво цей зв’язок проявився під час розвитку нових, радикальних стилів (Додаток Б, Рис. 10). Важко сказати, чому абстрактні форми, народжені в свідомості художника, дуже схожі на образи з абсолютно іншого світу — математичного світу фрак талів (Додаток Б, Рис. 11).

На перший погляд, чисті форми супрематизму мають мало спільного з хаотичними фрактальними формами. Але разом вони являють собою набір простих елементів, вільних від будь-якого змісту, на основі яких створюються нові концепції та виникають нові точки зору. Математика і мистецтво створюють союз, який проектує актуальний світ [14].

1.3 Теоретичні принципи формування архітектурно-художніх рішень громадських установ

Виділені і проаналізовані основні архітектурно-художні принципи необхідні для створення гармонійного образу приміщень офісу ТОВ «Круг-Проект». Вони розподіляються на архітектурні (функціональні, морфологічні, естетичні) і художні.

Морфологічні принципи містять у собі: структурність, образність, цілісність, гнучкість, контрастність.

До естетичних принципів входять: контрастність, домірність, ритмічність. Окремо треба виділити інформативність.

Функціональний принцип — розробка рівнів макро і мікрозонування, створення гнучкого архітектурного середовища.

Структурність — визначає характер і ступінь співпідпорядкованості, структурованості елементів архітектурного простору для комфортного сприйняття.

Образність — відповідає за створення образу приміщення, цікавого і зрозумілого.

Цілісність — розгляд об'єкта, як стійкого системного цілого. Створення єдиної гармонійної композиції.

Гнучкість — здатність до трансформації, інваріантості архітектурного простору закладу.

Контрастність — виявлення кульмінаційних елементів, на які повинна бути спрямована увага.

Домірність — необхідна масштабність і пропорційність в елементах приміщення.

Ритмічність — структурування архітектурно-художніх елементів відповідно до ритміко-метричних закономірностей.

Інформативність — насичення елементів даного приміщення запасом інформації, необхідної для роботи.

Патентне дослідження

Метою проведення патентного дослідження по темі «Дизайн-проект інтер'єру офісу ТОВ «Круг-Проект» є визначення патентоспроможності художньо-конструкторського рішення зовнішнього вигляду об?єкту, що розробляється. Патентні дослідження проводилися шляхом визначення технічного рівня, тенденцій розвитку та експертизи даного об?єкта на патентну чистоту.

Дослідження проводиться за допомогою порівняльного аналізу зовнішнього вигляду, художньо-конструктивного рішення об?єкту з притаманними йому естетичними і ергономічними особливостями відносно існуючих зареєстрованих аналогів і прототипів.

Патентні дослідження виконуються на основі ДСТУ — 15. 011−82, що регламентує їх проведення на всіх стадіях життєвого циклу об'єкту; при його створенні реалізації, передачі прав власності, продаж ліцензії. При проведенні патентних досліджень використовують джерела патентної науково-технічної кон’юнктурної і економічної інформації.

Згідно з національним законодавством об'єкт патентного дослідження (офісний стіл) класифікується, як промислова власність, охороняється законом України «Про охорону прав на промислові зразки».

Патентні дослідження промислового зразка здійснюються шляхом визначення технічного рівня, тенденцій розвитку галузі та експертизи даного об'єкту на новизну.

Дослідження проводяться за допомогою порівняльного аналізу зовнішнього вигляду художньо — конструкторського рішення об'єкту, що розробляється з притаманними йому естетичними та ергономічними особливостями відносно існуючих та зареєстрованих аналогів і виробничого прототипу.

МКПО 06−03 Столи та подібні меблі

U О 0199 Офісні столи

E O 0013 T0037

U С 0216 Складні столи

E F 0273 T0051

U С 0498 Столи (офісні)

E T 0030 T0037

МКПО 06−04 Зберігальні меблі

U С 0234 Скляні меблі

E G 0099 V0156

МКПО 06−06 Інші меблі та меблеві частини

U Д 0226 Дошки розсувних столів

E L 0097 R0055

Визначення новизни буде здійснюватись на основі наявності факторів впливу:

1. Наявність нового елементу

2. Геометрична новизна форми

3. Нове композиційне вирішення

4. Нове взаємне розташування елементів

5. Нове конструкційне вирішення

6. Нове пластичне вирішення

7. Нове колористично-фактурне рішення

8. Нове декоративне оздоблення

9. Нові матеріали, аксесуари та доповнення

Для виконання патентного дослідження розроблено регламент пошуку та визначено найбільш промислово розвинуті країни в цій галузі: Росія, Україна, США, Англія, Німеччина, Китай.

Пошук патентної, науково-технічної, кон’юктурно-економічної та патентно-асоціативної інформації проводився в базі даних бібліотек ім. Шевченка, ЦНТІ.

Предмет пошуку визначається на основі конкретної задачі патентних досліджень і за допомогою АПП.

Вибір країн пошуку інформації визначається задачами патентних досліджень. При виконані патентних досліджень пошук інформації стосовно аналогів проводився по наступним країнам: Україна, Росія, Італія Франція, США, Німеччина.

Для проведення досліджень, пов’язаних з визначенням вимог до об'єкту техніки, аналізом тенденцій розвитку, оцінюванням технічного рівня і комерційної значимості науково-технічних досягнень, пошук проводять на глибину, достатню для встановлення тенденцій розвитку даного виду техніки (10 років).

Ключові слова завдяки яким відбувається пошук:

cтіл письмовий;

стіл офісний.

За результатами пошуку встановлено, що провідною країною у даній галузі є США, Франція.

В результаті патентного пошуку було виявлено 4 релевантних документи, що є аналогами. Як прототип прийнято технічне рішення зовнішнього вигляду офісного столу, інформація щодо якого представлена в бюлетнях «Промислова власність»:

U.S.C. 108/85 патент № 506 902, від 17 жовтня 1893, заявка № 451 514 Скляний стіл, заявник: Френсіс М. Брайтмен, США (Додаток В. Рис. 12);

U.S.C. 108/4 патент № 4 553 483, від 19 листопада 1985, заявка № 398 347 Робочий офісний стіл, заявник: Вотелер, Німеччина (Додаток В. Рис. 13);

U.S.C. 108/64 патент № 4 559 877, від 24 грудня 1985, заявка № 526 089 Робочий стіл для офісу, заявник: Уолтер Вейбел, Німеччина (Додаток В. Рис. 14);

U.S.C. 108/10 патент № 28 996, від 7 грудня 2008, заявка № 11/664 770 Стіл, заявник: Йошіхару Ооба, Японія (Додаток В. Рис. 15);

Винахід відноситься до меблів. Мета винаходу — підвищення зручності в екс-плуатації. Стіл має стільницю заокругленої форми.

При розробці офісного столу за прототипом здійснювалися такі зміни:

Використовувалась ідея формування робочого простору з столів однакової геометричної загнутої форми. Одна частина столу виготовлена з деревини, а інша — зі скла.

Таким чином, порівняльний аналіз прототипу і об'єкту (офісного столу) виявив 3 суттєвих факторів відмінності (новизна форми; використання нового матеріалу; взаємне розташування елементів), що надає можливість зробити висновок відносно новизни (30%) та встановити його обороноздатність та конкурентоспроможність.

РОЗДІЛ 2. АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ ПРОЕКТУ

2.1 Загальна концепція оформлення інтер'єру приміщень офісу ТОВ «Круг-Проект»

Відносно оформлення офісного простору можна використовувати одну з двох загальних концепцій — класична (кабінетно-коридорна система) і Open Space (відкритий простір) [2]. Так, як співробітники фірми ТОВ «Круг-Проект» мають та підтримують демократичні ідеї в колективі, то треба було створити такий простір, де можна було б не тільки сумлінно працювати, а й бути невід'ємною частиною офісної родини. Даний проект — це спроба поєднати ці концепції і створити максимально функціональний офіс.

Для дипломного проектування були обрані певні приміщення офісного простору (Додаток Г. Рис. 17):

вхідна группа;

коридор;

приймальня;

кабінет директора;

зал проектантів.

Авангард — це стиль динаміки та енергії. Він ідеально підійде для неординарних творчих людей. Інтер'єр виконаний на основі кольорового контрасту з використанням чорного, білого та оранжевого кольорів. В оздобленні використовуються сучасні матеріали: декоративні штукатурки, підвісні стелі, нові лакові та фарбувальні суміші. Меблі та обладнання офісу мають, як прямокутні, так і округлі форми. Для освітлення використовуються світильники, вбудовані в ніші підвісної стелі (Додаток Г. Рис. 18).

Інтер'єр виконаний з врахуванням характеру закладу та його прямого призначення.

2.2 Об'ємно-планувальне рішення

Для рішення всіх перерахованих завдань і підвищення експлуатаційних якостей і рівня зручностей, варто передбачати суворе функціональне зонування основних приміщень офісу з виділенням наступних характерних зон: головних шляхів, що найбільш активно використовуються; ділянок і зон, призначених для здійснення різного роду операцій і розміщення установ поточного обслуговування.

Також, одна з головних характеристик інтер'єру приміщення — це цілісність. Основною умовою цілісності інтер'єра є гармонійне поєднання предметних форм обробних матеріалів і покриттів. Використовуючи колір, матеріали та покриття для створення певного настрою, необхідно знайти поєднання, щоб інтер'єр сприймався, як одне ціле. Кожна деталь в оформлені грає особливу роль [6].

Обраний кінцевий варіант планування вигідний як у композиційному, так і в експлуатаційному відношенні.

Ідея об'ємно-планувального рішення дизайну інтер'єрів офісу полягає в асоціативних формах (за тематикою супрематизму та фрактальної геометрії): зображеннях у вигляді геометричніх фігур [14]. Ці форми відображаються у настінних та підлогових малюнках; в декоруванні стелі, що наслідує розташування підлогового малюнка; в обладнанні для працівників та клієнтів.

Коридор — 60

Композиційне рішення інтер'єру коридору виконано на контрастній основі хаотичності фракталів та статичності супрематизму. Простір коридору складається з декількох сегментів, що мають різну форму: прямий коридор, вигнутий за допомогою кривизни стін та місце з вхідними групами (ліфт, сходи). Всі поверхні забарвлені чорним та білим кольорами, приміщення має помірне освітлення (Додаток Г. Рис. 21). Інтер'єр коридору підтримує ідею дизайнерського рішення, але не відволікає від центральної частини офісу (Додаток Г. Рис. 22).

Приймальня — 30

Приймальна офісу — це центр роботи фірми, її серце. У приміщенні чисто фізично мають бути місця для розміщення відповідного устаткування, робочого місця секретаря, для документів поточного діловодства, довідково-інформаційної літератури, рекламних видань і, звичайно, для відвідувачів фірми (Додаток Г. Рис. 19).

Простір приймальні одмежується заокругленими білими стінами, деякі з них — скляні - це дозволяє клієнтам фірми частково спостерігати за працівниками і навпаки. Приймальня візуально розділена прохідною зоною на дві частини: робоче місце адміністратора і дивани для відвідувачів. Траєкторія прохідної зони прослідковується на стелі за допомогою яскравого забарвлення частини балки (Додаток Г. Рис. 20).

Кабінет директора — 20

Кабінет керівника — важлива частина офісу будь-якої організації. Крім ухвалення рішень, тут проводяться переговори з діловими партнерами, укладаються договори.

Кабінет директора мало відрізняється від інших приміщень. Він частково відкритий за допомогою скляних перегородок. Колишні «символи влади» втратили своє значення. В сучасних офісах ознаки вищих посад стали тоншими та більш індивідуальними. Розум та ініціативність простих співробітників стали важливішими, ніж надання привелегій керівникам. Директор вже не «наглядач», він — людина, яка керує творчим потенціалом колективу.

Кабінет доповнює єдиний корпоративний стиль, але відрізняється деякими рисами від інших офісних приміщень: виконаний у чорно-білих тонах, обладнаний презентаційною панеллю, укомплектований комфортними елементами меблів (Додаток Г. Рис. 25). Приміщення має дві рухомі перегородки, які виконують функцію дверей: в приймальню і в зал проектантів (Додаток Г. Рис. 26). Завдяки таким прийомам в проектуванні, офісний світ стає загальним, інтерактивним простором.

Зал проектантів — 55

Це робоча зона, організація якої орієнтована на співробітників офісу. Значна частина приміщення оздоблена контрастним декором, динамічна дія якого пом’якшується за рахунок освітлення (Додаток Г. Рис. 23).

Приміщення залу проектантів має пустий дверний проріз. Стінні перегородки, що межують з коридором та приміщенням приймальні - частково скляні, це дозволило уникнути утворенню так званих «мертвих» зон (Додаток Г. Рис. 24). Кожне сучасне робоче місце повинно мати простір для безпосереднього спілкування, і можливість вести переговори не тільки сидячи в кріслі. Такими місцями можуть бути — зона розміщення оргтехніки, дивану, прохідна зона біля кабінету директора.

Розміщення обладнання повинно урівноважувати два основні види офісної діяльності - концентрацію та спілкування. З точки зору психології люди намагаються тримати все приміщення, в якому знаходяться, в полі зору для того, щоб швидко отримувати інформацію про будь-які зміни. Кожен співробітник закріплений за певним робочим місцем, має свою територію — це забезпечує концентрацію при виконанні певної роботи. Водночас, він може взаємодіяти з іншими людьми. Таким чином реалізується головний культурний принцип сучасності - комплексність.

2.3 Конструктивний тип споруди

Об'єктом для розробки дизайн-пропозиції рішення інтер'єрів є офіс ТОВ «Круг-Проект», розташований у м. Черкаси, по вул. Паризької Комуни, 7.

Офісно-торговий центр «Профіт» — це комплекс, що складається з двох будівель. Головний блок — А, висотою 6 поверхів, і блок — Б, висотою 3 поверхів. Загальна площа — 7068 кв. м. Об'єкт обладнаний відкритими паркінгами (зовнішнім та внутрішнім). Споруда має декілька окремих вхідних груп.

Офіс знаходиться на п’ятому поверсі бізнес центру (блок А). Дане приміщення має площу — 230 кв. м., з висотою стелі 3,4 м; висота вікон — 1,5 м, ширина — 0,80 м. Стіни приміщення мають різну товщину. Так зовнішні стіни мають товщину 640 мм, внутрішні 100 мм. В інтер'єрі присутні колони 640×440мм, що виконують несучу функцію. Підлога і стеля приміщень знаходяться на одному рівні. Всі стіни перпендикулярні до підлоги [12].

На розробку дизайну інтер'єрів приміщень даного офісу впливають складові будівельні конструкції, їх габаритні параметри та освітлення.

Історичний огляд

Одним з найбільш активних на ринку комерційної нерухомості є офісний сегмент. Він поділяється на три категорії:

професіональні офісні приміщення;

напівпрофесіональні офісні приміщення;

квартирні офіси.

До професійних офісних приміщень відносять бізнес-центри класу «А», «В», «С».

«Профіт» -центр — це перший повноформатний офісний центр класу «В» в місті Черкаси. Це історична споруда, введена в експлуатацію в 2008 році, після повного переобладнання і ремонту.

Основними критеріями оцінки офісів є розташування, тип будівлі, рік споруди, юридична документація, управління будівлею, конструктивні рішення, планування і обробка, інженерія, система кондиціонування і вентиляції, телекомунікації, електропостачання, парковка, інфраструктура.

Для офісів класу «B», як правило, характерне зручне місце розташування. Тобто, доступність основних магістралей і близькість зупинок, доглянуті території довкола і приємний вигляд з вікна. зовнішній вигляд будівлі виглядає респектабельно, але, на відміну від класу «А», не має сучасних тенденцій в архітектурі.

Обробка офісів, фойє і ліфтових холів на високому рівні, але «скромніше», ніж в офісних будівлях класу «А». Вільне та коридорно-кабінетне планування. Важливо, що в офісах таких бізнес-центрів використовуються функціональні системи вентиляції з попереднім охолоджуванням повітря і передбачена можливість використання спліт-систем кондиціонування.

Офісно-торговий центр «Профіт» обладнаний автономною котельнею Viesmann і насосною станцією. Система опалення та водопроводу змонтована на базі технологій, матеріалів і комплектуючих REHAU і Kermi. Фасад — утеплений, з вентиляцією (фасадна система LUXALON 84R V-4, кераміка, алюмінієві панелі Alucobond, тоновані вітражі, граніт).

Засклення об'єкту — металопластикові вікна на базі профіля REHAU, двохкамерний склопакет.

Телекомунікації та інженерні сітки: в будинок бізнес-центру «Профіт» проведеній інтернет (провайдер Mclaut) та телефонні лінії - 100 пар. Діють всі необхідні сітки (водопровід, каналізація, газ, електроенергія) [12].

Класифікація споруд

Розглянувши споруду офісно-торгового центра «Профіт» та її конструктивні схеми можемо зазначити, що за класифікацією призначення будівля належить до громадських.

До громадських відносять будівлі, що призначені для обслуговування вжиткових та громадських потреб населення.

Громадські будівлі діляться на:

— жилі;

— суспільні.

Будівля, що проектується відноситься до будівель суспільного типу.

Громадські будівлі, що будуються за типовим проектом, називають будівлями масового будівництва.

В залежності від матеріалу, з якого виконані стіни, споруди діляться, на:

— цегляні;

— бетонні;

— залізобетонні;

— дерев'яні;

— саманні.

Розглянувши класифікацію будівельних матеріалів, будівля офісно-торгового центру «Профіт» належить до цегляних.

За видом і розміром будівельних виробів і способу виконання будівельних робіт виділяють будівлі:

— з дрібних поштучних елементів;

— збірні з крупно розмірних елементів (крупноблочні, крупно панельні);

— монолітні і збірно-монолітні.

За кількістю поверхів громадські будівлі класифікують, на:

малоповерхові (висотою до трьох поверхів);

багатоповерхові (від 5 до 8 поверхів);

будівлі підвищеної поверховості (від 9 до 25 поверхів);

висотні (вище 25 поверхів).

Розглянувши класифікацію громадських будівель за кількістю поверхів, будівля планетарію належить до багатоповерхових.

Конструктивні схеми споруд

Конструктивною схемою будівлі називають систему вертикальних (стіни, стовпи) та горизонтальних (перекриття, покриття) елементів, які приймають усе навантаження на будівлю та забезпечують просторову жорсткість і витривалість споруді.

Розрізняють дві основні конструктивні схеми будівель:

з несучими стінами;

каркасна схема.

Розглянувши класифікацію, будівля офісно-торгового центру «Профіт» належить до конструктивної схеми з несучими стінами.

В таких будівлях навантаження від покриття та даху сприймають стіни: продовжні, поперечні або одночасно ті та інші.

В конструкції будівлі несучу функцію виконують стіни і внутрішні колони, які заміняють окремі внутрішні несучі стіни.

Від виду та якості конструкції будівлі залежить термін її експлуатації. В свою чергу, тривалість експлуатації конструкцій споруд визначається строком їх використання без втрати необхідних експлуатаційних якостей.

2.4 Основні нормативні документи

інтер'єр офіс обладнання освітлення

Список основних нормативних документів, що використовуються при проектуванні офісу:

1. ДБН В.2. 2−2-97 Громадськi будинки та споруди

2. СНіП 2. 01. 01−82 Будівельна кліматологія| і геофізика|

3. СНіП 2. 01. 02−85 Протипожежні норми|

4. СНіП II-4−79| Природне і штучне|| освітлення|

5. Сніп II-12−77| Захист від шуму|

6. СНіП 2. 01. 15−90 |

7|. СНіП 2. 03. 13−88 Підлога

8. СНіП 2. 04. 05−91 Опалення, вентиляція| і кондиціонування|

9. СНіП 2. 04. 09−84 Пожежна автоматика будівель і споруд|

10. СНіП 3. 05. 06−85 Електротехнічні прилади|

11. СНіП 3. 05. 07−85 Системи автоматизації

12. СНіП 2. 03. 13−88 Підлога

13. СНіП 3. 04. 01−87 Ізоляційні та оздоблюючі матеріали|

14. ПУЕ (1986|) Правила встановлення| електроустановок

15. ВСН 59−88 Електробудування жилих| і громадських |будівель і споруд.

16. 16. 116. ГОСТ 21. 107−78. Система проектної документації для будівництва. Загальні правила оформлення креслень та текстових документів

17. ГОСТ 16 371 Меблі. Загальні технічні умови

18. ГОСТ 4. 205−79 Скло. Вироби зі скла

19. ГОСТ 4. 230−83 Материалы отделочные и изделия. Облицовочные полимерные

20. ГОСТ 17 677–82 Світильники

21. ГОСТ 26 800. 1−86 Меблі для адміністративних приміщень. Функціональні розміри столів

РОЗДІЛ 3. ОБЛАДНАННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ

3. 1 Характеристика обладнання офісу ТОВ «Круг-Проект»

В офісі багато хто проводять від 8-ми до 14-ти годин у день. А тому комфортність робочого місця, зручність меблів, продуманості планування і колірних рішень інтер'єрів, температура і якість повітря — усе це може сприяти або ж шкодити працівникам.

В сучасному офісі меблі - це не лише елемент естетичного композиційного рішення, а й інструмент, що в певній мірі забезпечує ефективну роботу компанії. Всі критерії довговічності, функціональності, гнучкості та естетичності відносяться не тільки до габаритного обладнання, а й до перегородок, освітлюючої та іншого роду техніки [4].

Основними предметами офісних меблів є стіл, робоче крісло та шафа. Ці базові елементи пережили за останні півстоліття ряд суттєвих змін, пов’язаних з удосконаленням офісного обладнання, інформаційних та комунікаційних технологій та появою нових організаційних структур.

Великий різновид сучасних форм організації роботи вимагає таких рішень меблевих композицій, які можна було б легко адаптувати в різних методиках роботи.

Обладнання приймальні

Велике значення має раціональна організація приймальні офісу та робочого місця секретаря. Робоча зона — простір на стаціонарному робочому місця в горизонтальній або вертикальній площинах, у рамках яких працівник, непереміщуючись, може виконувати роботу. Розрізняють нормальну та максимальну.

Нормальна робоча зона в горизонтальній площині обмежуєтьсяуявної дугою, окреслює кінцями пальців правої і лівої рук, зігнутих у ліктьовому суглобі при вільно опущеному плечі. Така зона займає близько 1000 мм по фронту та 300 мм в глибину. Тут розташовуються найбільш часто використовувані засоби і предмети праці та виконуєтьсяосновна робота.

Максимальна робоча зона в горизонтальній площині обмежуєтьсяуявної дугою, окреслює кінцями пальців повністю витягнутої рукилюдини. У цій зоні (працівник діє витягнутими руками) розташовуються засоби праці, що використовуються рідше. При цьому площа
(для двох рук) визначається близько 1500 мм по фронту та 500 мм в глибину. Габарити столу приймалися дещо більшими, ніж максимальна зонодосяжності.

Планування робочого місця секретаря забезпечує максимальні зручності при виконанні покладених на нього обов’язків і в той же час відповідає вимогам економії площі приміщення. Робоче місце секретаря в приймальні розташоване поруч із кабінетом керівника.

Конструкція робочого столу забезпечує оптимальне розміщення на робочій поверхні використовуваного обладнання з урахуванням його кількості. Висота робочої поверхні становить 725 мм. Робочий стіл повинен має простір для ніг, який складає: висоту — 500 мм, глибину на рівні колін 450 мм, на рівні витягнутої ноги 650 мм. Конструкція робочого стільця (крісла) повинна підтримує раціональну робочу позу, дозволяє змінювати позу з метою зниження статистичного напруження м’язів шийно-плечової області і спини для попередження стомлення.

Робочий стілець є поворотним і регульований по висоті та кутах нахилу сидіння і спинки. Поверхню сидіння, спинки та інших елементів стільця напівм'які, Вона не електризується і створена з повітропроникним покриттям, що забезпечує легке очищення від забруднень [11].

Меблі для відвідувачів (диван та столик) знаходяться в зоні, що добре проглядається секретарем та не заважають роботі.

Обладнання кабінету директора

Кабінет директора обладнаний більш презентабельними меблями для підтримання статусу керівника. Стіл директора трансформується, збільшуючи або зменшуючи робочу поверхню.

До конструктивних особливостей крісел керівників можна віднести: велику масивність (сидіння, спинки, підлокітників), високу спинку, механізм гойдання, що дозволяє погойдуватися в кріслі. Щоб ноги при гойданні не відривалися від підлоги, застосовуються механізми гойдання із зміщеною віссю або з синхронізацією 1: 3, а також гнучкий корпус. У гнучкого корпусу верхня частина спинки і передня частина сидіння згинаються під тиском голови і ніг [3].

Стільці для відвідувачів дещо скромніші. Вони гармонують з кріслом керівника за рахунок певних деталей (зовнішня конструкція м’якої частини спинки та однакова форма підлокітників).

Обладнання зали проектантів

Робочі місця проектантів представлені столами, стільцями та невеликими пересувними тумбами. Так, як сучасний офісний стіл може мати стільницю практично будь-якої геометричної форми, тому стіл був спроектований виходячи з малюнка на підлозі та стелі. В якості опори використовуються цільні бічні панелі. Операторські крісла — невід'ємна частина будь-якого офісу. Наявність механічних рухомих частин і інтенсивні дії на механізм і на оббивку вимагають підвищеної міцності. Мінімальний набір вимог до зручності робочого крісла включає: 5-променеву опору з коліщатками легко обертаються, можливість змінити висоту сидіння не встаючи (газліфт), ергономічну форму спинки і м’яку передню кромку сидіння, що дозволяє уникнути передавлення судин на ногах.

Також в залі проектантів присутній диван, що трансформується. Він може бути пласким і виконувати тільки сидячу функцію, але після переміщення деяких деталей у нього з’являється опора для спини.

При виробництві та проектуванні офісних меблів дуже важливо домогтися найбільш ефективного дизайнерського рішення. Адже робоче місце має сприяти працівникові у виконанні роботи. А встановлення та використання додаткових електронних пристроїв — комп’ютера, телефону, телефаксу — повинно полегшувати, а не ускладнювати щоденну працю. Головною умовою при проектуванні ергономічного місця праці є мінімізація негативного впливу довготривалих сидячих, статичних позицій тіла завдяки можливості їх зміни [5].

3.2 Оздоблювальні матеріали

Офіс потрібен будь-якій фірмі для виконання представницької функції. Але, перш за все, це робочий простір. Обирати матеріали потрібно виходячи з властивостей, які здійснюють прямий чи непрямий вплив на працездатність співробітників і робочу атмосферу.

В оздобленні інтер'єру в авангардному стилі використовуються сучасні будівельні та декоративні матеріали [13].

Обробні матеріали для підлоги

Підлога — важлива складова офісного інтер'єру. Адже саме на неї лягає найбільше навантаження: меблі, які раз у раз переставляють з місця на місце, чистка та мийка з застосуванням хімічних засобів; щоденне ходіння декількох десятків ніг співробітників. Для обробки підлоги було обрано наливну підлогу, яка має ряд суттєвих переваг.

Наливна (або полімерні) підлоги — це сучасне покриття, яке являє собою високотехнологічну альтернативу традиційним будівельним матеріалам і володіє широким діапазоном експлуатаційних властивостей і характеристик. Зовні така підлога нагадує лінолеум, а на дотик схожі на гладку плитку, тільки без швів.

Наливні підлоги характеризуються такими якостями:

високою стійкістю до механічних навантажень і абразивного зносу;

повної гідроізоляцією;

пожежобезпечні (полімери не підтримують горіння і не поширюють вогонь);

антистатичністю (це властивість наливних підлог особливо цінується в приміщеннях з дорогим обладнанням, яке може пошкодити статичний заряд);

хімічної стійкістю;

екологічною безпекою;

довговічністю (термін їх експлуатації - до 15 років).

Серед інших достоїнств цього виду покриття слід відзначити легкість чищення, простоту ремонту, а також низьку вартість експлуатації.

Одне з головних і необхідних властивостей наливної підлоги — хороша текучість. Виявляється, далеко не всі рідкі розчини мають цю властивістю. Є розчини, які взагалі не розтікаються, а є, які розтікаються, але дуже повільно. І те і інше не є параметрами якості хорошого розчину. При роботі над рецептурою наливної підлоги — плинність одна з головних властивостей, над яким працюють технологи. Щоб підлога текла, вона повинна мати певну консистенцію. Яка виходить шляхом підбору добавок та наповнювачів. Від плинності і консистенції залежить товщина шару [8].

Наливні підлоги відрізняються декоративним зовнішнім виглядом. Для обробки підлоги офісу було використано акрилову фарбу двох кольорів (чорну та білу), а також наливну підлогу з глянцевою та матовою поверхнями.

Обробні матеріали для стін

Для обробки стін використовувалася акрилова фарба. Вони відносяться до водоемульсивних фарб. Акрилова фарба утворює на пофарбованій поверхні тонку еластичну і досить міцну плівку, стійку до води. Плівка, утворена акриловою фарбою є паро-і повітропроникною.

Переваги акрилової фарби очевидні: вона не має різкого запаху, не токсична, при роботі з нею не виділяє в атмосферу шкідливі компоненти. Завдяки створюваної міцної поверхні, стіни можна протирати вологою ганчіркою і навіть мити, використовуючи миючі засоби. Регулярне миття поверхні стіни, пофарбованої такою фарбою не призведе до послаблення або до знебарвлення покриття. Пофарбована стіна відмінно миється, а при необхідності перефарбовується в інший колір.

Деякі стіни виконані зі скляних листів. Подібні предмети тільки на перший погляд здаються крихкими і не пристосованими для експлуатації. Сучасні технології обробки скла дозволяють підвищити їх міцність у декілька разів.

Обробні матеріали для стелі

Обробні матеріали для стель приміщень планетарію відрізняє їх змінне композиційне наповнення та колір.

Перевага надалась підвісним стелям, тому що була необхідність зробити непомітними комунікативні та інженерні системи. Стелі повинні забезпечувати необхідний рівень теплової ізоляції. Теплоізоляційні властивості стельових панелей, виготовлених з використанням мінерало-волоконних матеріалів, досить високі, тому використання подібних підвісних стель значно сприяє поліпшенню теплового комфорту в офісі. Крім того, за допомогою таких систем можна зменшити обсяг опалювального приміщення. При цьому підвісна стеля буде перешкоджати теплообміну між простором над і під ним. Підвісні конструкції допомагають також вирішити проблеми звукоізоляції і акустики в офісі. Підвісні стелі дозволяють створити чітко продуману систему освітлення.

Підвісні стелі - найбільш підходящий варіант при обробці офісних інтер'єрів. Вони прекрасно відповідають всім вимогам, що пред’являються до даного типу приміщень — забезпечують тепло- та звукоізоляцію, мають звукопоглинальні і вогнестійкими властивостями, прості в монтажі і відході і при цьому дозволяють втілити будь-яке оригінальне дизайнерське рішення.

3. 3 Кольорове рішення

Кольорове рішення — найбільш важливий елемент інтер'єру приміщення, оскільки колір присутній у всіх обробних матеріалах і елементах декору. Колір — дуже потужний засіб впливу на людину: інформація, що передається кольором, сприймається людиною на рівні підсвідомості, і це відбувається миттєво і без нашої волі. У переданих кольором відчуттях приховані природні асоціації, закладені в нашій свідомості майже на генетичному рівні (так звана «пам'ять предків») і за якими слід більш тонкі шари особистих асоціацій і колірних спогадів. Можливості кольору безмежні: він здатний не тільки викликати певні емоції - радість і смуток, щастя й сум, але і створити відчуття тепла або холоду, тісноти або великого простору.

У той же час колір є найбільш легко змінюваним елементом інтер'єру — адже перед будь-яким ремонтом або перебудовою завжди продумується вибір кольору стін, підлог або текстилю, тим більше що за допомогою кольору можна скорегувати архітектурні та планувальні недоліки приміщення.

Щоб не помилитися у виборі, необхідно знати основи теорії кольору. Так, крім кольорів спектру існує ще майже півтора мільйона їх тонів і відтінків, які здатний вловити наше око. Важливим відкриттям, що належить Ньютону, виявилося розподіл кольорів на прості (первинні), які неможливо розкласти на складові, і складні (вторинні), що представляють собою сукупність простих квітів.

Всі кольори можна отримати, змішуючи в різних співвідношення три первинні кольори: червоний, жовтий і синій. Змішуючи їх попарно, можна отримати три вторинних кольори: помаранчевий, зелений і фіолетовий. Знову змішуючи суміжні кольори, ми отримуємо колесо основних кольорів з 12 секторами. Проте навіть у межах одного сектора кольором можна надати нескінченна різноманітність відтінків, додаючи різні співвідношення білого і чорного.

Всі 12 кольорів можна умовно розділити на дві групи: теплі (від жовтого до червоно-фіолетового) і холодні (від фіолетового до жовто-зеленого). Теплі кольори називають також наближають, так як пофарбовані ними поверхні здаються ближче, ніж насправді. Приміщення, пофарбовані в такі кольори, виглядають теплими і гостинними, але при цьому меншими за розміром. Кольори холодної гамми називаються видаляють: приміщення, витримані в таких кольорах, здаються більш просторими і освіженим.

Основний розподіл спектру відбувається в області зеленого кольору, — це поділ на теплу і холодну його частини. У теплій частині спектру — кольори вліво від зеленого до червоного — переважають червоні і жовті тони, а в холодній — від зеленого вправо до фіолетового — пере зелені та сині тони. Теплі тони тонізують, створюють відчуття бадьорості і гарного настрою, а холодна частина спектру допомагає зосередитися, але в той же час діє заспокійливо, розслаблює.

Для оздоблення інтер'єру було обрано три кольори (Додаток В. Рис. 16): білий та червоно-оранжевий (це кольори логотипу фірми «Круг-Проект») та чорний (для підкреслення і акцентування фірмових кольорів).

Білий колір — досить умовне позначення, адже відтінків у білого не менше, ніж у будь-якого іншого кольору. Сам по собі чисто-білий колір досить холодний і не дуже привабливий. Правда, в оформленні приміщень білий колір в чистому вигляді використовується вкрай рідко, як правило — в поєднанні з іншими кольорами.

Великі білі поверхні трохи стомлюють погляд. Однак якщо цю монотонність оживити колірною плямою, білий стане більш динамічним, при цьому на білому тлі усі фарби будуть набагато яскравіше.

Ще один незаперечний плюс білого в тому, що він візуально розширює простір. Особливе пожвавлення приміщенню надають тіні і півтіні, які утворюються при різній фактурі стін.

Якщо білий можна представити як сукупність усіх кольорів, то чорний — ознака відсутності кольору. Тим не менш, це колір, і він дуже важливий в інтер'єрі. Чорний незамінний для контрастного підкреслення і виділення інших кольорів — він надає їм яскравість і виразність. Чорний робить інтер'єр графічно чітким і дуже стильним.

Червоно-оранжевий колір — це суміш червоного та оранжевого (активна сторона червоного має перевагу). Це енергійний колір, часто використовується в сфері активного відпочинку. В інтер'єрі його, як правило, використовують рідко, тому що кімната перевантажена цим кольором буде «тиснути», створюючи неприємну атмосферу. Червоно-оранжевий колір краще застосовувати як акцент [1].

Підлога, стіни та стеля всього приміщення забарвлена в чорний та білий кольори за певним принципом. Створюється ілюзія, що всі покриття приміщень забарвлені в чорний колір, а білий колір лише окреслює центр офісу, тим самим об'єднуючи кімнати в одне ціле.

В усіх приміщеннях мають місце кольорові акценти представлені композиційними малюнками та забарвленням окремих архітектурних елементів в яскравий колір.

Майже всі меблі офісу виконані в ахроматичних тонах, за винятком крісел співробітників, які забарвлені в червоно-оранжевий колір. Всі меблеві композиції гармонійно підтримують образність дизай-проекту офісу ТОВ «Круг-Проект».

3. 4 Освітлення інтер'єрів приміщень

Більше 80% інформації про навколишній світ людина отримує через зір. Неякісне офісне освітлення призводить до зниження продуктивності праці на 30%. Для компанії це означає втрату 1 / 3 прибутку. Зоровий комфорт в значній мірі індивідуальний — створити універсальну освітлювальну установку, яка відповідала б запитам кожного, навіть за умови виконання однієї і тієї ж задачі, практично неможливо. Освітлення в офісі створене за допомогою різних установок та систем.

Освітлювальний прилад складається з джерела світла (лампи певного типу) та світлотехнічної арматури, основна функція якої полягає в перерозподілі світла або перетворення його параметрів (зміну спектрального складу світла або його поляризації). Світлотехнічна арматура освітлювального приладу захищає лампу від впливу середовища, механічних ушкоджень, забезпечує кріплення лампи і підключення її до електронної мережі. Освітлювальні прилади повинні відповідати вимогам пожежної безпеки. Їх слід встановлювати лише на незаймистого поверхні [2].

Новий напрямок у розвитку освітлювальних приладів — це світильники контрового світла, що виконуються у вигляді стандартного модуля для підвісної стелі. Як джерело світла служить компактна люмінесцентна лампа з тришаровим люмінофором. Люмінесцентні світильники контрового світла (ступінь захисту IP 20) — це енергозберігаючі, ексклюзивні світильники «м'якого» розсіяного світла. Вони відрізняються від попередніх поколінь світильників тим, що створюють особливо комфортне, безбліковое освітлення і практично повністю усувають вплив шкідливого ультрафіолетового випромінювання, мають сучасний стильний вигляд. Світильники комплектують компактними енергозберігаючими люмінесцентними лампами потужністю 36 Вт. Світильники контрового світла були використані в усих приміщеннях офісу — коридор, кабінет директора, зал проектантів, приймальня [10].

Також новим поколінням світильників розсіяного світла є світильники для підвісних стель типу DOWNUGHT. Це один світильник замість декількох: вбудований світильник з мініатюрною люмінесцентної лампою. Комплектація: точковий світильник, дві компактних люмінесцентних лампи та електронний пускорегулюючі апарати — все готове до підключення. Ідеальний для будь-якого середовища, особливо в холах, виставкових залах, магазинах, приймальнях, ресторанах і коридорах [9].

Зал проектантів оснащений додатковими джерелами світла, безпосередньо над робочою поверхнею, у вигляді підвісних світильників.

Переваги, які дають сучасні освітлювальні установки, дозволяють звести до мінімуму техногенні чинники, що негативно впливають на роботу різних систем організму.

ВИСНОВКИ

Дизайнер в своїй творчості завжди намагається створити щось нове, розробити оригінальну ідею, створити модні форми та конструкції об'єктів проектування. Також знайти нові пропорційні та співвідношення частин і цілого.

В ході виконання дипломної роботи вивчено великий масив літературних даних, присвячених архітектурно-будівельним нормам, абстрактним стилям та проектуванню офісів. На основі аналізу цих даних були визначені основні принципи створення інтер'єру сучасного офісу: актуальність, функціональність, ергономічність, естетичність.

Єдина ідея виражається в усіх деталях проекту. Акцентами об'ємно-художнього рішення проекту стали розроблені меблі, світильники, декоративні елементи стін, підлоги та стелі. Всі складові створених інтер'єрів взаємозалежні, мають ознаки контрасту й нюансу, композиційний центр, відповідність форми і змісту. Декоративно-художнє рішення приміщень повністю відповідає концепції стильного інтер'єру в сучасному офісі.

У випускній роботі було проаналізовано потребу щодо розробки проекту. Також було модернізовано вихідне приміщення під дизайн об'єкт, з урахуванням соціальних та економічних аспектів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Методические указания. Цвет в интерьере.- Красноярск, 2010.- 32 с.

2. Нестеренко О. И. Краткая энциклопедия дизайна. — М.: Молодая Гвардия, 1994. — 336 с.

3. Панеро Дж. Основы эргономики. Человек, пространство, интерьер: Справочник по проектным нормам. — М.: АСТ: Астрель, 2006. — 319 с.

4. Пособие по проектированию офисов. — 27 с.

5. Рунге В. Ф., Манусевич Ю. П. Эргономика в дизайне среды. — М.: Архитектура — С, 2005. — 328 с.

6. Устин В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: Учебное пособие. — 2-е изд., уточненное и доп. / В. Б. Устин. — М.: АСТ: Астрель, 2007. — 239 с.

7. Шумега С. С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 300 с.

8. Електроний ресурс: http: //www. polimer-s-group. ru/

9. Електроний ресурс: http: //www. koloprime. com. ua/catalog/ product/69/

10. Електроний ресурс: http: //www. intotworooms. net. ua/perspektivni-napryamki-osvitlennya-ofisiv/

11. Електроний ресурс: http: //www. refs. co. ua/72 388-Rabochee_mesto_ sekretarya. html

12. Електроний ресурс: http: //www. krug. ua/sostav/sostav. php? napravl=18

13. Електроний ресурс: http: //www. supershtori. ru/style/avangard. php

14. Електроний ресурс: http: //www. proza. ru/2005/05/07−67

15. Електроний ресурс: http: //www. novate. ru/blogs/170 710/15136/

ДОДАТОК А

Аналоги дизайнерського рішення офісу

Рис. 1 — Інтер'єр офісу No Picnic від Elding Oscarson в Швеції

Рис. 2 — Штаб-квартира американської компанії AOL

Рис. 3 — Red Town Office — офіс архітектурної студії Taranta Creations в Шанхаї (Китай)

Рис. 4 — Інтер'єр офісного простору Hub Rovereto від Andrea Paoletti

Рис. 5 — Проект італійського корпоративного офісу компанії IBM

Рис. 6 — Офіс Thin Office від Studio SKLIM

ДОДАТОК Б

Аналоги стильового рішення

Рис. 7 — Інтер'єр в стилі авангард

Рис. 8 — Інтер'єр в стилі авангард

Рис. 9 — Інтер'єр в стилі авангард

Рис. 10 — «Чорний квадрат» Казимир Малевич

Рис. 11 — «Супрематизм» Казимир Малевич

Рис. 12 — «Супрематизм № 58 «Казимир Малевич

Рис. 13 — Роботи Еля Лисицкого

Рис. 14 — Супрематичний інтер'єр галереї Gmurzynska від Захи Хадід

Рис. 15 — Механічні фрактали Джока Купера

Рис. 16 — Фрактальний дизайн інтер'єру магазину в Валенсії

Рис. 17 — Майкл Ноль. «Комп'ютерна композиція з лініями». Ця робота, згенерована цифровим комп’ютером, — це наслідування «Композиції з лініями» 1917, відомого авангардного художника Піта Мондріана

ДОДАТОК В

Результати патентних досліджень

Рис. 18 — Промисловий зразок — скляний стіл

Рис. 19 — Промисловий зразок — робочий офісний стіл

Рис. 20 — Промисловий зразок — робочий стіл для офісу

Рис. 21 — Промисловий зразок — стіл

ДОДАТОК Г

Дизайн інтер'єрів офісу

Рис. 22 — План розміщення стінових перегородок.

Рис. 23 — План розташування меблів та обладнання

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой