Відпускні ціни на продукцію

Тип работы:
Задача
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Задача

Завод подетальної спеціалізації випускає три вироби: А, Б, В.

Розрахувати випускні ціни всіх виробів при таких вихідних даних.

КN=1,39

№ п/п

Вироби

Показники

А

Б

В

1.

Річний випуск РВ, шт.

139 000

250 000

400 000

2.

Норма витрати металу, НВМ кг/шт.

13,9

12,5

8

3.

Чиста маса виробу, Вч кг/шт.

11,12

11

7

4.

Ціна металу, Цм грн/т

4800

5200

5000

5.

Ціна відходів, Цвідх грн/т

900

900

900

6.

Розмір транспортно-заготівельних витрати, %

3,5

3,5

3,5

7.

Технічні норми часу по операціях (хв. /шт.) та розряди робіт

13,9, III

12, III

8, IV

13,9, IV

7, V

15, III

13, IV

13,9, IV

6, V

8, VI

8, III

13,9, III

6, IV

8, V

7, VI

8.

Додаткова заробітна плата ЗПдод, %

25

27

23

9. Сума витрат на утримання та експлуатацію обладнання згідно з кошторисом — (?ВУЕО) — 1 390 000 грн. ;

10. Сума загальновиробничих витрат згідно з кошторисом — (?ЗВВ) — 600 000 грн. ;

11. Інші виробничі витрати (ІВВ) — 2,5%;

12. Сума адміністративних витрат згідно з кошторисом — (?АР) — 500 000 грн. ;

13. Сума витрат на збут витрат згідно з кошторисом — (?ВЗ) — 278 000 грн. ;

14. Планова рентабельність виробництва (Rвир) — 13,9%;

15. Вартість виробничих фондів (ВВФ) — 13 900 000 грн. ;

Розрахунок затрат за окремими статтями калькуляції проводиться наступним чином: всі прямі витрати, які безпосередньо пов’язані з процесом виготовлення продукції, включаються до собівартості одиниці продукції за нормами або згідно з даними прямого обліку, а непрямі витрати спочатку визначаються в цілому по підприємству, цеху, а інколи по виробничій дільниці шляхом розробки відповідних кошторисів (кошторис витрат на використання та утримання обладнання; кошторис загальновиробничих витрат тощо), а потім одержані суми розподіляються на собівартість конкретних видів продукції пропорційно прийнятій базі розподілу.

Розрахунок окремих статей калькуляції ведеться в такій послідовності:

1. Сировина і матеріали.

Витрати за статтею калькуляції сировина та матеріали включаються до собівартості продукції наступним чином:

а) встановлюються норми витрат кожного виду затрат на одиницю продукції;

б) у відповідності з встановленими нормами витрат, цінами придбання матеріалів та величиною транспортно-заготівельних витрат розраховуються кошторисні ставки на одиницю продукції за наступною формулою:

, де

— норма витрат матеріалу (кг/шт.). ;

- ціна придбання матеріалу (грн./ кг);

- коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат (1,035)

Розрахунки виконуються для виробів А, Б і В.

,

,

.

Розмір ПДВ розраховується за формулою:

.

Розрахунок:

ПДВА = 1/6 * 4,8 = 0,8; Всм А = 13,9 * (4,8 — 0,8)*1,035 = 57,546

ПДВБ = 1/6 * 5,2 = 0,867; Всм Б = 12,5 * (5,2 — 0,867) * 1,035 = 56,058

ПДВВ = 1/6 * 5 = 0,833; Всм В = 8 * (5 — 0,833) * 1,035 = 34,503

2. Зворотні відходи.

Вартість зворотних відходів визначається за наступною формулою:

, де

— чиста маса деталі (кг),

— ціна зворотних відходів без ПДВ (грн. /кг).

Розрахунок для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

ВЗВА = (13,9 — 11,12) * 0,9 = 2,502

ВЗВБ = (12,5 — 11) * 0,9 = 1,35

ВЗВВ = (8 — 7) * 0,9 = 0,9

3. Всього матеріальних затрат.

Дана стаття розраховується як різниця між вартістю сировини і матеріалів і вартістю зворотних відходів:

.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

ВМЗА = 57,546 — 2,502 =55,044

ВМЗБ = 56,058 — 1,35 = 54,708

ВМЗВ = 34,503 — 0,9 = 33,603

4. Основна заробітна плата.

Розрахунок основної заробітної плати ведеться за наступною формулою:

, де

n — число операцій технологічного процесу (n=5); - штучна норма часу на j-операції по виготовленню і-ої деталі (хв. /шт.);

— часова тарифна ставка 1-го розряду (грн. /шт.);

— тарифний коефіцієнт на j-ій операції по виготовленню і-ої деталі.

Годинна тарифна ставка розраховується за формулою:

, де

— коефіцієнт генеральної угоди (1,2);

— середня кількість робочих днів у місяці (22);

— тривалість зміни (8 годин).

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Тарифні коефіцієнти вибираються з тарифної сітки.

Розряд

I

II

III

IV

V

VI

КТ

1,0

1,0

1,35

1,5

1,7

2,0

Розрахунок:

ЧТ1 = 4,43 грн/год

ЗПОСН А = 4,43*(13,9/60*1,35+12/60*1,35+8/60*1,5+13,9/60*1,5+7/60*1,7) = 5,887

ЗПОСН Б = 4,43*(15/60*1,35+13/60*1,5+13,9/60*1,5+6/60*1,7+8/60*2) = 6,406

ЗПОСН В = 4,43*(8/60*1,35+13,9/60*1,35+6/60*1,5+8/60*1,7+7/60*2) = 6,437

5. Додаткова заробітна плата.

Розрахунок виконується за формулою:

, де

% - розмір додаткової заробітної плати.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розмір% визначається середньою тривалістю відпусток та величиною доплат (з таблиці вихідних даних).

Розрахунок:

ЗПдод А = 0,25 * 5,887 = 1,472

ЗПдод Б = 0,27 * 6,406 = 1,73

ЗПдод В = 0,23 * 6,437 = 1,481

6. Відрахування на соціальне страхування визначаються за наступною формулою:

, де

— розмір відрахувань на соціальні заходи (0,3955).

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

ВОС А = 0,3955 * (5,887 + 1,472) = 2,91

ВОС Б = 0,3955 * (6,406 + 1,73) = 3,218

ВОС В = 0,3955 * (6,437 + 1,481) = 3,132

7. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання.

Ці витрати розподіляються між різними видами продукції пропорційно основній заробітній платі основних робітничих робітників в такому порядку:

а) спочатку визначається фонд основної заробітної плати основних виробничих робітників за наступною формулою:

, де

— річний випуск і-виробу;

n — кількість найменування продукції, яка випускається (3),

б) визначається величина витрат на утримання і експлуатацію обладнання, що припадають на 1 грн. основної заробітної плати основних виробничих робітників за формулою:

,

в) розмір витрат на утримання та експлуатацію обладнання і-ого виробу визначається наступним чином:

.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

а) ФЗПОСНОВР = 5,887 * 139 000 + 60 406 * 250 000 + 6,437 * 400 000 = 4 994 593

б) КВУЕО = (1 390 000 * 100)/4 994 593 = 27,83

в) ВУЕО А = (27,83/100) * 5,887 = 1,638

ВУЕО Б = (27,83/100) * 6,406 = 1,723

ВУЕО В = (27,83/100) * 6,437 = 1,791

8. Загальновиробничі витрати.

Загальновиробничі витрати розподіляються між різними видами продукції

пропорційно сумі основної заробітної плати основних виробничих робітників і витрат на утримання і експлуатацію обладнання наступним чином:

а)) визначається величина загальновиробничих витрат експлуатацію, що припадають на 1 грн. суми основної заробітної плати основних виробничих робітників і витрат на утримання та експлуатацію обладнання за формулою

,

б) розраховуються розмір загальновиробничих витрат, що припадають на і-ий виріб наступним чином:

.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

,

Розрахунок:

а) КЗВВ = (580 000 * 100)/(4 994 593 + 1 390 000) = 9,084

б) ЗВВ А = (9,084/100) * (5,887 + 1,638) = 0,684

ЗВВ Б = (9,084/100) * (6,406 + 1,723) = 0,738

ЗВВ В = (9,084/100) * (6,437 + 1,791) = 0,747

9. Інші виробничі витрати.

Ці витрати звичайно розподіляються між різними видами продукції пропорційно виробничій собівартості наступним чином:

, де

%ІВВ — розмір інших виробничих витрат (3,5% - з таблиці вихідних даних).

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

ІВВА = 3,5 * (55,044 + 5,887 + 1,472 + 2,91 + 1,638 + 0,684)/(100 — 3,5) = 2,453

ІВВ Б = 3,5 * (54,708 + 6,406 + 1,73 + 3,218 + 1,723 + 0,738)/(100 — 3,5) = 2,485

ІВВ В = 3,5 * (33,603 + 6,437 + 1,481 + 3,132 + 1,791 + 0,747)/(100 — 3,5) = 1,712

10. Виробнича собівартість.

Виробнича собівартість розраховується як сума статей з 3-ої по 9-му:

.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

,

Розрахунок:

ВСВА = 55,044+5,887+1,472+2,91+1,638+0,684+4,631 = 70,088

ВСВБ = 54,708+6,406+1,73+3,218+1,723+0,738+4,567 = 71,008

ВСВВ = 33,603+6,437+1,481+3,132+1,791+0,747+2,996 = 48,903

11. Адміністративні витрати.

Адміністративні витрати розподіляються між різними видами продукції пропорційно їх виробничій собівартості наступним чином:

а) розраховується виробнича собівартість річного випуску продукції за наступною формулою:

,

б) визначається величина адміністративних витрат, що припадають на 1 грн. виробничої собівартості продукції:

,

в) розраховуються розмір адміністративних витрат, що припадають на і-ий виріб наступним чином:

.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

а) ВрСрВ = 70,088*139 000+71,008*250 000+48,903*400 000 = 47 055 432

б) КАВ = (450 000 *100)/47 055 432 = 0,956

в) АВА = (0,956/100) * 70,088 = 0,67

АВБ = (0,956/100) * 71,008 = 0,679

АВВ = (0,956/100) * 48,903 = 0,468

12. Витрати на збут.

Витрати на збут включаються до собівартості різних видів продукції безпосередньо за їх фактичною величиною, а коли це неможливо, то вони розподіляються між окремими видами продукції) пропорційно сумі виробничої собівартості і адміністративних витрат наступним чином:

а) визначається величина витрат на збут, що припадає на 1 грн. суми виробничої собівартості і адміністративних витрат:

,

б) розраховуються розмір витрат на збут, що припадають на і-ий виріб наступним чином:

.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

а) КВЗ = (278 000 * 100)/(47 055 432 + 450 000) = 0,585

б) ВЗА = (0,585/100) * (70,088 + 0,67) = 0,414

ВЗБ = (0,585/100) * (71,008 + 0,679) = 0,419

ВЗВ = (0,585/100) * (48,903 + 0,468) = 0,289

13. Повна собівартість.

Повна собівартість розраховується як сума виробничої собівартості, адміністративних витрат і витрат на збут за формулою:

.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

ПСА = 70,088 + 0,67 + 0,414 = 71,172

ПСБ = 71,008 + 0,679 + 0,419 = 72,106

ПСВ = 48,903 + 0,468 + 0,289 = 49,66

14. Прибуток.

Величина прибутку в оптовій ціні підприємства визначається

згідно з заданим рівнем рентабельності виробництва наступним чином:

а) визначається сумарний прибуток за формулою:

., де

— рентабельність і — виду виробу (%),

ВВФ — вартість виробничих фондів (грн.).

б) визначається повна собівартість річного випуску продукції:

,

в) визначається величина прибутку, що припадає на 1 грн. повної собівартості продукції:

,

г) розраховується прибуток, що припадає на і-ий виріб:

.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

а) Пр? = 13,9/100 * 13 900 000 = 1 932 100

б) ПСРВ = 71,172 * 139 000 + 72,106 * 250 000 + 49,66 * 400 000 = 47 783 408

в) КПР = 1 932 100 * 100/47 783 408 = 4,044

г) ПРА = 4,044/100 * 71,172 = 2,878

ПРБ = 4,044/100 * 72,106 = 2,916

ПРВ = 4,044/100 * 49,66 = 2,008

15. Оптова ціна підприємства.

Оптова ціна підприємства розраховується як сума повної собівартості і прибутку:

.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

ОЦА = 71,172 + 2,878 = 74,05

ОЦБ = 72,106 + 2,916 = 75,002

ОЦВ = 49,66 + 2,008 = 51,668

16. Податок на додану вартість (ПДВ) розраховується наступним чином:

, де

0,2 — ставка ПДВ.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

ПДВА = 0,2 * 74,05 = 14,81

ПДВБ = 0,2 * 75,002 = 15,004

ПДВВ = 0,2 * 51,668 = 10,334

17. Продажна (вільно відпускна) ціна визначається як сума оптової ціни підприємства і податку на додану вартість:

.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

Цпрод А = 74,05 + 14,81 = 88,86

Цпрод Б = 75,002 + 15,004 = 90,006

Цпрод В = 51,668 + 10,334 = 62,002

Результати розрахунків надаються в вигляді наступної таблиці 1.

Таблиця 1. Калькуляція собівартості і ціни виробів

№п/п

Найменування статей калькуляції

Сума, грн.

А

Б

В

1

Сировина і матеріали

57,546

56,058

34,503

2

Зворотні відходи

2,502

1,35

0,9

3

Всього матеріальних затрат

55,044

54,708

33,603

4

Основна заробітна плата

5,887

6,406

6,437

5

Додаткова заробітна плата

1,472

1,73

1,481

6

Відрахування на соціальне страхування

2,91

3,218

3,132

7

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

1,638

1,723

1,791

8

Загальновиробничі витрати.

0,684

0,738

0,747

9

Інші виробничі витрати.

2,453

2,485

1,712

10

Виробнича собівартість.

70,088

71,008

48,903

11

Адміністративні витрати.

0,67

0,679

0,468

12

Витрати на збут.

0,414

0,419

0,288

13

Повна собівартість.

71,172

72,106

49,66

14

Прибуток.

2,878

2,916

2,008

15

Оптова ціна підприємства.

74,05

75,002

51,668

16

Податок на додану вартість (ПДВ)

14,81

15,004

10,334

17

Продажна (вільно відпускна) ціна

88,86

90,006

62,002

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой