Економіка енергетики

Тип работы:
Методичка
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Економіка енергетики»

для студентів спеціальності 6. 90 510

«Теплоенергетика»

денної та заочної форми навчання

Кривий Ріг — 2009

Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять з дисципліни «Економіка енергетики» для студентів спеціальності «Теплоенергетика».

Укладачі: Поліщук І.Г., к.е.н., доцент

Відповідальні за випуск: д.т.н., проф. Темченко А. Г.

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних занять містять шість лабораторних робіт, які виконуються студентом самостійно. Використання цього видання допоможе студентам і викладачам при організації самостійної роботи, проведенні лабораторних і практичних занять в різноманітних формах.

Головною метою лабораторних занять з дисципліни «Економіка енергетики» є активізація оволодіння теоретичним матеріалом шляхом виконання практичних завдань.

Задачі лабораторних занять:

— формування навичок вибору необхідної для вирішення конкретного завдання вихідної інформації;

— вивчення сучасних методик розрахунку основних показників діяльності підприємства;

— освоєння кількісних методів техніко-економічного аналізу;

— набуття навичок економічної діагностики та прогнозування стану виробничої сфери окремого підприємства на основі аналізу заданих тенденцій.

1. Перелік лабораторних робіт

№ п/п

Тема

Обсяг годин

Форми і строки

строки контролю

1

Тема 2

(ІР№ 1)

2

Перевірка та захист у ході

індивідуальної бесіди.

4-й тиждень

2

Тема 3

(ІР№ 2)

2

Перевірка та захист у ході

індивідуальної бесіди.

6-й тиждень

3

Тема 4

(ІР№ 3)

2

Перевірка та захист у ході

індивідуальної бесіди.

8-й тиждень

4

Тема 5

(ІР№ 4)

2

Перевірка та захист у ході

індивідуальної бесіди.

10-й тиждень

5

Тема 6

(ІР№ 5)

2

Перевірка та захист у ході

індивідуальної бесіди.

14-й тиждень

6

Тема 7

(ІР№ 6)

2

Перевірка та захист у ході

індивідуальної бесіди.

16-й тиждень

Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт.

Номер варіанту (n) відповідає номеру прізвища студента у списку журналу академічної групи.

Лабораторна робота № 1

Розрахунок показників ефективності використання основних фондів

Вихідні дані до лабораторної роботи наведені в таблиці 1.

Завдання:

1. Розрахувати:

1) фондомісткість;

2) фондовіддачу;

3) фондоозброєність;

4) коефіцієнт оновлення;

5) коефіцієнт вибуття;

6) коефіцієнт приросту;

7) балансову вартість груп ОФ на початок кожного періоду;

8) амортизацію для кожної групи ОФ поквартально;

9) коефіцієнт зносу;

10) коефіцієнт придатності ОФ.

2. Зробити висновки щодо ефективності використання основних фондів підприємства.

Рекомендації:

Розглянемо послідовність розрахунків на умовному прикладі.

Вихідні дані (Вар 13):

Група ОФ

Вартість ОФ на початок року

Вартість придбаних ОФ у травні, грн.

Вартість придбаних ОФ у жовтні, грн

Вартість виведених ОФ у серпні, грн.

Вартість виведених ОФ у квітні, грн.

Вартість готової продукції, тис. грн. (Ор)

Чисельність працівників, осіб

І

1 621 057

6681

5231

3855

17 279

ІІ

551 997

2873

3854

3910

2990

38 921

17 079

ІІІ

248 632

7409

3664

5808

3597

Разом

2 421 686

16 963

12 749

13 573

23 866

38 921

17 079

1. Фондомісткість:

.

Для визначення ефективності використання ОФ використовується показник середньорічної вартості основних фондів:

,

Середньорічну вартість розраховуємо окремо для кожної групи окремо:

І група ОФ:

(грн.)

Таблиця 1

Вихідні дані для розрахунку лабораторної роботи № 1

№ вар

Група ОФ

Вартість ОФ на початок року.

Вартість придбаних ОФ у I кв. грн.

Вартість придбаних ОФ у IV кв. грн.

Вартість виведених ОФ у III кв. грн.

Вартість виведених ОФ у IV кв. грн.

Вартість готової продукції, тис. грн.

Чисельність працівників, осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

I

902 665

2129

1667

1228

5506

9990

7583

II

307 373

915

1228

1246

953

III

138 448

2361

1168

1851

1146

2

I

947 798

2342

1834

1351

6056

11 189

8114

II

322 741

1007

1351

1370

1048

III

145 370

2597

1284

2036

1261

3

I

995 188

2576

2017

1486

6662

12 532

8682

II

338 878

1108

1486

1507

1153

III

152 639

2857

1413

2239

1387

4

I

1 044 948

2833

2219

1635

7328

14 035

9290

II

355 822

1218

1634

1658

1268

III

160 271

3142

1554

2463

1525

5

I

1 097 195

3117

2440

1799

8061

15 720

9940

II

373 613

1340

1798

1824

1395

III

168 284

3456

1709

2710

1678

6

I

1 152 055

3428

2685

1978

8867

17 606

10 636

II

392 294

1474

1978

2006

1534

III

176 698

3802

1880

2981

1846

7

I

1 209 657

3771

2953

2176

9754

19 719

11 381

II

411 909

1622

2175

2207

1688

III

185 533

4182

2068

3279

2030

8

I

1 270 140

4148

3248

2394

10 729

22 085

12 177

II

432 504

1784

2393

2428

1857

III

194 810

4600

2275

3606

2233

9

I

1 333 647

4563

3573

2633

11 802

24 735

13 030

II

454 130

1962

2632

2671

2042

III

204 550

5061

2503

3967

2457

10

I

1 400 330

5020

3930

2897

12 982

27 703

13 942

II

476 836

2158

2895

2938

2246

III

214 778

5567

2753

4364

2702

11

I

1 470 346

5521

4323

3186

14 280

31 028

14 918

II

500 678

2374

3185

3231

2471

III

225 517

6123

3028

4800

2972

12

I

1 543 864

6074

4756

3505

15 708

34 751

15 962

II

525 712

2612

3503

3554

2718

III

236 793

6736

3331

5280

3270

13

I

1 621 057

6681

5231

3855

17 279

38 921

17 079

II

551 997

2873

3854

3910

2990

III

248 632

7409

3664

5808

3597

14

I

1 702 110

7349

5755

4241

19 007

43 592

18 275

II

579 597

3160

4239

4301

3289

III

261 064

8150

4031

6389

3956

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

I

1 787 215

8084

6330

4665

20 908

48 823

19 554

II

608 577

3476

4663

4731

3618

III

274 117

8965

4434

7028

4352

16

I

1 876 576

8892

6963

5132

22 999

54 682

20 923

II

639 006

3824

5129

5204

3980

III

287 823

9862

4877

7731

4787

17

I

1 970 405

9782

7659

5645

25 299

61 244

22 387

II

670 956

4206

5642

5725

4378

III

302 214

10 848

5365

8504

5266

18

I

2 068 925

10 760

8425

6209

27 829

68 593

23 954

II

704 504

4627

6206

6297

4816

III

317 325

11 932

5902

9354

5793

19

I

2 172 371

11 836

9268

6830

30 611

76 824

25 631

II

739 729

5089

6827

6927

5297

III

333 191

13 126

6492

10 290

6372

20

I

2 280 990

13 019

10 195

7513

33 673

86 043

27 425

II

776 716

5598

7510

7619

5827

III

349 850

14 438

7141

11 319

7009

21

I

2 395 039

14 321

11 214

8264

37 040

96 368

29 345

II

815 551

6158

8261

8381

6410

III

367 343

15 882

7855

12 451

7710

22

I

2 514 791

15 753

12 335

9091

40 744

107 932

31 399

II

856 329

6774

9087

9219

7050

III

385 710

17 470

8641

13 696

8481

23

I

2 640 531

17 329

13 569

10 000

44 818

120 884

33 597

II

899 145

7451

9996

10 141

7756

III

404 996

19 217

9505

15 065

9329

24

I

2 772 557

19 062

14 926

11 000

49 300

135 390

35 949

II

944 103

8196

10 995

11 155

8531

III

425 245

21 139

10 455

16 572

10 262

25

I

2 911 185

20 968

16 418

12 100

54 230

151 637

38 466

II

991 308

9016

12 095

12 271

9384

III

446 508

23 253

11 501

18 229

11 288

26

I

3 056 744

23 065

18 060

13 310

59 653

169 833

41 158

II

1 040 873

9917

13 304

13 498

10 323

III

468 833

25 578

12 651

20 052

12 417

27

I

3 209 581

25 371

19 866

14 641

65 618

190 213

44 039

II

1 092 917

10 909

14 634

14 848

11 355

III

492 275

28 136

13 916

22 057

13 658

28

I

3 370 060

27 908

21 853

16 105

72 180

213 039

47 122

II

1 147 563

12 000

16 098

16 333

12 490

III

516 888

30 950

15 307

24 263

15 024

29

I

3 538 563

30 699

24 038

17 715

79 398

238 603

50 421

II

1 204 941

13 200

17 708

17 966

13 739

III

542 733

34 045

16 838

26 689

16 527

30

I

3 715 492

33 769

26 442

19 487

87 338

267 236

53 950

II

1 265 188

14 520

19 479

19 763

15 113

III

569 870

37 449

18 522

29 358

18 179

Аналогічно розраховуємо ІІ та ІІІ групу. Фондомісткість не може бути визначена для окремих груп, тому розраховуємо загальну середньорічну вартість основних фондів підприємства, як суму її складових, та ділимо на вартість готової продукції:

(грн. /грн.)

2. Фондовіддача: — разом для всіх фондів підприємства.

3. Фондоозброєність: — разом для всіх фондів підприємства.

4. Коефіцієнт оновлення: ,

І група ОФ:

5. Коефіцієнт вибуття:

І група ОФ:

6. Коефіцієнт приросту:

І група ОФ:

Коефіцієнти оновлення, вибуття та приросту обов’язково розраховуються окремо для кожної групи та разом по підприємству.

7. Балансова вартість визначається по кожній групі ОФ та по кварталах року як сума балансової вартості на початок попереднього кварталу (якщо це перший квартал експлуатації, то дорівнює первісній вартості), вартості введених ОФ у попередньому кварталі мінус вартість виведених ОФ попереднього кварталу та мінус амортизаційні відрахування попереднього кварталу. Для того, щоб правильно розраховувати балансову вартість ОФ на початок кожного кварталу, слід мати чітке уявлення про рух ОФ за попередній період.

8. Амортизація основних фондів у даній роботі здійснюється за податковим методом і обчислення доцільно представити у табличній формі (табл. 2).

Таблиця 2

Група ОФ

НА, %

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Бв к.р.

БвІ

АВІ

БвІІ

АВІІ

БвІІІ

АВІІІ

БвIV

ABIV

І

2

1 621 057

32 421,14

1 588 636

31 772,72

1 546 265

30 925,3

1 511 485

30 229,7

1 486 486

ІІ

10

551 997

55 199,7

496 797,3

49 679,73

447 000,6

44 700,06

398 390,5

39 839,05

362 405,5

ІІІ

6

248 632

14 917,92

233 714,1

14 022,84

223 503,2

13 410,19

204 285

12 257,1

195 691,9

Разом

2 421 686

102 538,8

95 475,29

89 035,55

82 325,85

2 044 584

І група ОФ: Бв І = 1 621 057 (грн.)

АВІ = 1 621 057*0,02= 32 421,14 (грн.)

Бв ІІ = 1 621 057−32 421,14 = 1 588 636 (грн.)

АВІІ = 1 588 636*0,02 = 31 772,72 (грн.)

Бв ІІІ = 1 588 636 — 31 772,72+6681−17 279 = 1 546 265 (грн.)

АВІІІ = 1 546 265*0,02 = 30 925,3 (грн.)

Бв ІV = 1 546 265 — 30 925.3 — 3855 = 1 511 485 (грн.)

АВІV = 1 511 485*0,02 = 30 229,7 (грн.)

Бв к.р. = 1 511 485−30 229,7+5231 = 1 486 486 (грн.)

Арічна = 32 421,14+31 772,72+30 925,3+30 229,7 = 125 348,86 (грн.)

Арічна І,ІІ,ІІІ = 125 348,86+189 418,54+52 940,1 = 367 707,5 (грн.)

9. Коефіцієнт зносу:

І група ОФ: …

10. Коефіцієнт придатності ОФ: Кприд.= 1- Кзн. …

І група ОФ: Кприд.= 1- 0,0773 = 0,9227

Кприд. І,ІІ,ІІІ = 1−0,1518 = 0,8482

Висновки:

Фондовіддача досягла величини 8,99 (грн. /грн.), при цьому фондомісткість становить 0,062 (грн. /грн.), а фондоозброєнність — 253,42 (грн. /особу).

Загальний коефіцієнт оновлення становить 1,23% при показнику вибуття 1,55%. Найбільші темпи оновлення та вибуття спостерігаються по ІІІ групі ОФ.

Показником, що характеризує відтворення ОФ на підприємстві є показник приросту ОФ. Загальний розмір відтворення ОФ складає -0,0032, при цьому найбільшу тенденцію до відтворення має ІІІ група ОФ.

Загальна балансова вартість на початок року складала 2 421 686 (грн.), а на кінець — 2 044 584 (грн.).

Загальна сума нарахованої за рік амортизації складає 367 707,5 (грн.). З неї найбільшу частку займає амортизація ІІ групи ОФ.

Коефіцієнт спрацювання по підприємству дорівнює 15,18%. Найбільш спрацьованою є ІІ група ОФ.

Найбільш придатною до подальшої експлуатації є І група ОФ.

Лабораторна робота № 2

Обігові кошти підприємства

Вихідні дані в таблиці 2.

Завдання:

1. Визначити: середні залишки обігових коштів за жовтень, листопад, грудень, IV квартал, рік.

2. Визначити: показники використання обігових коштів (коефіцієнт оборотності, тривалість обороту).

3. Визначити: вивільнення (залучення) обігових коштів при скороченні тривалості обігу на 5 днів (для всіх варіантів).

Таблиця 2

Вихідні дані для розрахунку лабораторної роботи № 2

№ вар

Середні залишки нормованих обігових коштів, млн. грн.

Річний обсяг виробництва, млн. т.

Вартість продукції, грн. /т

I кв

II кв

III кв

1/10

1/11

1/12

31/12

1

1,57

1,19

1,27

1,57

1,27

1,21

1,09

1,0

7,0

2

2,01

2,82

2,71

2,75

2,8

2,84

2,91

2,0

7,0

3

2,01

2,24

2,35

2,17

1,99

2,01

2,2

3,0

7,0

4

2,00

1,03

1,97

2,51

2,71

2,25

2,01

4,0

7,0

5

1,01

1,92

1,44

1,51

1,47

1,39

1,53

5,0

7,0

6

2,07

2,04

1,97

2,18

2,27

2,15

2,01

6,0

7,0

7

3,06

2,42

2,64

2,57

2,51

2,47

2,41

1,0

7,0

8

2,01

1,87

2,04

1,95

1,81

1,73

1,87

2,0

7,0

9

1,75

2,47

2,68

2,59

2,46

2,71

2,54

3,0

7,0

10

1,02

0,61

0,8

0,56

0,7

0,58

0,04

4,0

7,0

11

1,42

0,55

0,66

0,78

0,66

0,86

0,7

5,0

6,5

12

1,38

0,98

0,58

0,94

1,31

0,99

0,65

6,0

6,5

13

1,25

0,56

2,05

0,58

1,45

1,54

2,11

1,0

6,5

14

1,18

0,89

0,98

0,74

1,86

1,39

1,69

2,0

6,5

15

1,63

0,78

0,64

0,68

1,66

1,58

1,45

3,0

6,5

16

2,04

0,75

0,35

0,58

1,23

1,69

1,78

4,0

6,5

17

2,08

0,66

0,89

0,99

2,34

1,25

1,65

5,0

6,5

18

2,02

0,56

0,74

0,45

2,37

1,45

1,66

6,0

6,5

19

2,00

0,62

0,65

0,56

2,45

1,89

1,23

1,0

6,5

20

1,98

0,48

0,45

1,21

1,45

1,25

2,36

2,0

6,5

21

1,67

0,98

0,98

1,52

2,54

1,78

2,87

3,0

6,0

22

1,33

0,45

0,69

1,34

1,54

1,99

2,58

4,0

6,0

23

1,25

0,99

0,58

1,25

1,38

1,56

2,59

5,0

6,0

24

1,45

1,58

0,45

1,45

1,25

1,45

1,64

6,0

6,0

25

1,6

1,56

0,87

1,68

1,65

1,44

1,48

1,0

6,0

26

1,44

1,13

0,35

1,89

1,89

2,55

1,88

2,0

6,0

27

1,78

1,99

1,45

1,56

1,45

2,0

1,23

3,0

6,0

28

1,33

2,01

0,49

1,28

1,89

2,78

1,78

4,0

6,0

29

1,05

0,88

1,38

1,89

1,47

2,14

1,26

5,0

6,0

30

1,45

0,95

1,79

2,0

1,25

2,36

1,77

6,0

6,0

Лабораторна робота № 3

Визначення колективного заробітку

Вихідні дані в таблиці 3 і 4.

Завдання:

1. Визначити кількісний вплив показників, які характеризують особистий внесок членів колективу в загальні результати на рівень КТУ кожного члена бригади в поточному місяці. Для цього потрібно на підставі інформації таблиці 10 відібрати для кожного з шести робітників 4 показника, що підвищують базовий рівень КТУ, і 4 показника, що його знижують. Базовий рівень КТУ звичайно приймають за одиницю.

2. Розрахувати бригадну розцінку, розмір відрядного заробітку та приробітку бригади, КТУ та заробітну плату кожного члена бригади.

Рекомендації:

1. Для кожного з шести робітників бригади студент самостійно обирає по чотири фактори, що підвищують і що знижують базовий рівень КТУ. Величина дії фактора повинна бути у межах, зазначених у таблиці 5. Повний набір факторів не повинен повторюватись у робітників бригади. Розрахунок фактичного рівня КТУ робітника доцільно здійснювати у табличній формі, в якій кожному робітнику відповідає певний рядок, а стовпцями є робітник, базовий рівень КТУ (=1), 4 фактори, що підвищують (з значенням шифру часткового показника з таблиці 5 та величини впливу, 4 фактори, що знижують, фактичне значення КТУ.

Таблиця 3

Витрати праці бригади з 6 робітників за поточний місяць

№ варіанту

1 робітник

2 робітник

3 робітник

4 робітник

5 робітник

6 робітник

Годинна

тарифна

ставка (С)

Відпр. години

(Г)

С

Г

С

Г

С

Г

С

Г

С

Г

1.

1. 50

176

1. 25

176

1. 30

168

1. 40

160

1. 40

152

1. 25

176

2.

1. 45

168

1. 20

160

1. 25

160

1. 50

152

1. 30

80

1. 45

168

3.

1. 30

176

1. 40

176

1. 35

152

1. 40

88

1. 50

160

1. 45

176

4.

1. 40

160

1. 20

168

1. 25

168

1. 50

152

1. 45

168

1. 30

160

5.

1. 50

176

1. 40

160

1. 30

176

1. 35

88

1. 20

168

1. 10

160

6.

1. 25

168

1. 45

168

1. 50

160

1. 20

160

1. 10

152

1. 00

160

7.

1. 10

176

1. 25

88

1. 50

48

1. 45

168

1. 15

176

1. 15

168

8.

1. 15

168

1. 25

168

1. 45

168

1. 45

96

1. 50

152

1. 30

160

9.

1. 30

168

1. 45

176

1. 50

160

1. 35

160

1. 05

176

1. 40

152

10.

1. 40

96

1. 50

168

1. 35

176

1. 40

168

1. 35

176

1. 45

48

11.

1. 25

88

1. 30

176

1. 40

160

1. 50

152

1. 25

176

1. 05

152

12.

1. 05

176

1. 50

80

1. 35

152

1. 20

168

1. 10

176

1. 15

160

13.

1. 45

152

1. 55

176

1. 05

88

1. 45

152

1. 40

176

1. 45

176

14.

1. 50

160

1. 25

168

1. 40

176

1. 30

160

1. 35

176

1. 15

176

15.

1. 30

168

1. 40

40

1. 50

176

1. 45

176

1. 20

160

1. 25

160

16.

1. 15

80

1. 45

160

1. 50

152

1. 05

176

1. 40

176

1. 40

168

17.

1. 10

40

1. 35

168

1. 40

144

1. 50

160

1. 20

168

1. 25

168

18.

1. 50

176

1. 15

152

1. 20

160

1. 40

176

1. 45

176

1. 40

160

19.

1. 35

168

1. 10

80

1. 30

176

1. 50

88

1. 45

176

1. 25

168

20.

1. 25

154

1. 50

176

1. 40

160

1. 15

168

1. 10

176

1. 35

160

21.

1. 40

176

1. 25

176

1. 50

48

1. 20

168

1. 25

176

1. 30

168

22.

1. 45

168

1. 30

88

1. 05

160

1. 50

176

1. 35

176

1. 40

152

23.

1. 50

160

1. 35

96

1. 10

176

1. 40

176

1. 25

176

1. 45

160

24.

1. 25

152

1. 40

176

1. 50

160

1. 30

176

1. 45

176

1. 20

168

25.

1. 35

176

1. 10

160

1. 40

176

1. 45

152

1. 25

176

1. 50

40

Таблиця 4

Результати діяльності бригади за поточний місяць

№ вар

Деталь «А»

Деталь «Б»

Деталь «В»

Деталь «Г»

Трудомісткість,

нормо-години

Обсяг випуску, шт.

Трудомісткість, нормо-години

Обсяг випуску, шт.

Трудомісткість, нормо-години

Обсяг випуску, шт.

Трудомісткість, нормо-години

Обсяг випуску, шт.

1

5

50

3

80

4

85

3

85

2

3

75

4

90

5

20

4

75

3

4

85

5

45

2

85

3

90

4

2

70

5

60

3

80

4

95

5

5

55

4

82

3

93

2

65

6

2. 5

90

4

60

5

60

4. 5

65

7

5. 5

54

4. 5

40

3

50

3. 5

79

8

6

40

5. 5

40

3. 5

60

4. 5

70

9

3. 5

70

4

70

6

45

5

56

10

5

40

3

60

4

50

6

55

11

3

65

5. 5

40

3. 5

60

5

72

12

2. 5

50

4

70

3

75

6

60

13

4

65

2

70

3. 5

80

5

64

14

6

50

5

60

3

80

4

64

15

4

60

5

50

3

60

4. 5

63

16

2. 5

60

4

60

5

45

6

61

17

3. 5

65

4. 5

40

5. 5

55

4

50

18

6

60

5

50

4

70

3

67

19

4. 5

41

5. 5

55

3. 5

63

6

34

20

4

70

3. 5

70

5

54

6

47

21

5. 5

40

3

80

4. 5

70

3

70

22

5

45

3

90

4

85

2

85

23

5

52

4

69

3. 5

72

6

45

24

3

80

4

85

2. 5

100

5. 5

47

25

4

45

5

56

3

75

6

44

Таблиця 5

Кількісна оцінка показників, які характеризують особистий внесок членів колективу в загальні результати

Показники

Зміна рівня показника

Узагальнені

Часткові (найбільш поширені)

Підвищення

Пониження

1. Обсяг виконаної роботи

Ступінь виконання завдання, встановленого за

допомогою умовних одиниць

Прояв особистої ініціативи та оперативності,

підвищена інтенсивність роботи

Робота за суміжною професією

Збільшення норми обслуговування

Низька інтенсивність роботи

Застосування в роботі передових методів

1.7. Простої з вини робітника

від + 0,05 до + 0,15

від + 0,05 до + 0,10

від + 0,05 до + 0,15

від + 0,15 до + 0,30

-

від + 0,05 до + 0,15

-

від — 0,05 до — 0,15

-

-

-

від — 0,05 до — 0,25

-

від — 0,15 до — 0,35

2. Складність робіт, що виконуються

2.1. Виконання робіт, складність яких перевищує розряд робітника

від + 0,1 до + 0,3

-

3. Умови праці на

робочому місці

3.1. Виконання робіт в умовах, які відрізняються

від умов праці за основною роботою

від + 0,05 до + 0,15

-

4. Якість праці

4.1. Здача продукції з першого пред’явлення

4.2. Повернення продукції ВТК

4.3. Брак з вини робітника

від + 0,01 до + 0,03

-

-

від — 0,01 до — 0,03

від — 0,15 до — 0,30

від — 0,30 до — 0,50

5. Дотримання технологічної дисципліни

5.1. Порушення правил експлуатації устаткування,

що викликало аварію

5.2. Незадовільний стан робочого місця

-

-

від — 0,10 до — 0,20

від — 0,08 до — 0,15

Дотримання

виробничої дисципліни

6.1. Порушення інструкцій з техніки безпеки

6.2. Невиконання розпоряджень бригадира

-

від — 0,05 до — 0,15

Дотримання трудової

дисципліни

7.1. Запізнення на роботу, передчасне закінчення роботи

7.2. Прогул

-

від — 0,10 до — 0,20

КТУ=0

2. Визначаємо загальний бригадний заробіток як суму добутків годинних тарифних ставок робітників на відпрацьований ними час по всім 6 робітникам (таблиця 3).

3. Визначаємо фактично відпрацьований час всіма робітниками як суму їх відпрацьованих годин (таблиця 3). Визначаємо нормативний час роботи бригади як суму добутків трудомісткості та кількості випуску продукції А, Б, В, Г (таблиця 4).

4. Визначаємо середню бригадну розцінку як вартість однієї нормо-години, тобто як відношення загального заробітку на нормативний час.

5. Визначаємо частку приробітку бригади як відношення різниці нормативного і фактичного часу до нормативного.

6. Приробіток бригади визначаємо множенням загального бригадного заробітку на частку приробітку. Саме цю величину у наступному слід розподілити між членами бригади.

7. Розподіл приробітку і визначення загальної заробітної плати конкретного члена бригади виконаємо у вигляді таблиці. Стовпці таблиці: робітник, КТУ, тарифний заробіток у грн. (добуток ставки робітника на відпрацьований ним час), тарифний заробіток з КТУ (попередній стовпець множимо на КТУ робітника), приробіток робітника у грн. (загальний приробіток бригади множимо на частку участі конкретного робітника у діяльності бригади, яка визначається відношенням тарифного заробітку з КТУ робітника до загальної суми цього показника по всій бригаді - рядок Разом), заробітна плата робітника у грн. (сума тарифного заробітку і приробітку).

Лабораторна робота № 4

Собівартість виробництва і транспортування енергетичної продукції

Вихідні дані в таблиці 6.

Завдання:

1. Визначити проектну собівартість відпущеного від КЕС (когенеративної електростанції) 1кВт•год при розрахунку по економічним елементам.

2. Визначити структуру собівартості 1кВт•год.

Таблиця 6

Вихідні дані для розрахунку лабораторної роботи № 4

№ вар

Потужність КЕС,

N, МВт

Число блоків КЕС по 300МВт, n

Число годин роботи за рік, hу, годин

Вид палива, на якому працює КЕС

1

2400

8

5800

мазут

2

2400

8

5800

мазут

3

2400

8

5800

мазут

4

2400

8

5800

мазут

5

2100

7

4272

мазут

6

2100

7

4272

мазут

7

2100

7

4272

мазут

8

2100

7

4272

мазут

9

1800

6

2900

мазут

10

1800

6

2900

мазут

11

1800

6

2900

мазут

12

1800

6

2900

мазут

13

1500

5

2600

мазут

14

1500

5

2600

мазут

15

1500

5

2600

мазут

16

1500

5

2600

вугілля

17

1200

4

2600

мазут

18

1200

4

2600

вугілля

19

1200

4

2600

мазут

20

1200

4

2600

вугілля

21

2400

8

5800

мазут

22

2400

8

5800

вугілля

23

2400

8

5800

мазут

24

2400

8

5800

вугілля

25

1800

6

2900

мазут

26

1800

6

2900

вугілля

27

1800

6

2900

мазут

28

1800

6

2900

вугілля

29

1200

4

2600

мазут

30

2000

10Ч200

6200

вугілля

Для всіх варіантів:

Питома чисельність експлуатаційного персоналу без ремонтного і адміністративного. Середньорічні питомі витрати умовного палива на відпущений 1кВт•год для мазуту; для вугілля; для газу. Питомі капітальні вкладення. Амортизаційні відрахування. Витрати на поточний ремонт від амортизаційних відрахувань. Вартість 1тони умовного палива в мазуті на складі КЕС; в вугіллі; ціна газу Загальні та інші витрати складають 25% від суми втрат на амортизацію, поточний ремонт і зарплату. Витрати на власні потреби 3,2%. Середньорічна зарплата з нарахуваннями на одного основного робітника.

Рекомендації:

Послідовність розрахунків.

Розглянемо послідовність розрахунків на умовному прикладі.

1. При проектуванні електростанції розрахунок собівартості проводиться не за всіма калькуляційними складовими витрат, а за основними економічними елементами (паливо, амортизація, поточний ремонт, зарплата, загальні та інші витрати).

1) Паливо.

2) Амортизація.

— загальна кількість виробленої енергії, за вирахуванням витрат на власні потреби.

3) Поточний ремонт.

4) Зарплата основних робітників.

5) Загальні та інші витрати.

6) Собівартість відпущеного 1кВт·год.

2. Структура собівартості визначається наступним чином:

Лабораторна робота № 5

Визначення валової та товарної продукції ТЕС

Вихідні дані в таблиці 7 та 8.

Завдання:

Визначити валову та товарну продукцію КЕС і ТЕЦ.

обігові кошти собівартість валовий

Таблиця 7

Показники роботи ТЕС

№ з/п

Найменування показників

Позна-чення

КЕС

ТЕЦ

1

Виробництво електроенергії за рік, кВт·год

Ее

2

Виробництво тепла за рік, Гкал

-

3

Витрати електроенергії на власні потреби, %

Ев. п

3,1

5,5

4

Незмінна ціна відпущеного 1кВт·год, грн

0,425

-

5

Незмінна ціна на 1Гкал тепла, грн

-

64,7

6

Балансова вартість основних фондів, млн. грн

ОФ

3120

950

7

Відрахування на капітальний ремонт, %

Кр

3,2

3,3

8

Частка робіт по капітальному ремонту, які виконує КЕС господарським способом

Кг. с

0,75

0,6

9

Обсяг послуг на сторону, млн. грн

Пс

6

1,6

10

Середня розрахункова ціна за 1кВт·год, яку сплачує енергосистема, грн

0,4

0,23

11

Середня розрахункова ціна 1Гкал тепла, яку сплачує енергосистема, грн

-

67,1

Середня розрахункова ціна є похідною величиною, яку визначають на основі постійних витрат і паливної складової собівартості.

Таблиця 8

Вихідні дані для розрахунку лабораторної роботи № 5

№ вар

, ()

, ()

, ()

1

12,3

2,0

13,75

2

12,4

2,1

13,6

3

12,5

2,2

13,7

4

12,6

2,3

13,8

5

12,7

2,4

13,65

6

12,8

2,5

13,85

7

12,9

2,6

13,9

8

13,0

2,7

13,95

9

13,1

2,8

14,0

10

13,2

2,9

14,1

11

13,3

3,0

14,15

12

13,4

3,1

14,2

13

13,5

3,2

14,25

14

13,6

3,3

14,3

15

13,7

3,4

14,35

16

13,8

3,5

14,4

17

13,9

3,6

14,45

18

14,0

3,7

14,5

19

14,1

2,0

14,55

20

14,2

2,1

14,6

21

14,3

2,2

14,65

22

14,4

2,3

14,7

23

14,5

2,4

13,75

24

14,6

2,5

13,6

25

14,7

2,6

13,7

26

13,6

2,7

13,8

27

13,7

2,8

13,65

28

13,8

2,9

13,85

29

13,9

3,0

13,9

30

14,0

2,0

13,95

Рекомендації:

Послідовність розрахунків.

Розглянемо послідовність розрахунків на умовному прикладі.

Валова продукція КЕС:

Товарна продукція КЕС:

Валова продукція ТЕЦ:

Товарна продукція:

Товарна продукція менше валової продукції за рахунок того, що розрахункові ціни на енергію менше ніж незмінні ціни.

Лабораторна робота № 6

Ефективність капітальних вкладень

Вихідні дані в таблиці 8.

Завдання:

Для будівництва промислового об'єкта розроблено 3 варіанта проекту. Показники цих даних наведені у таблиці 8.

Визначити: Найбільш ефективний варіант будівництва промислового об'єкту по приведеним витратам. Нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності Ен=0,12

Таблиця 8

Вихідні дані для розрахунку лабораторної роботи № 6

Номер варіанту

Річний обсяг виробництва,

МВт·год

Капітальні вкладення,

млн. грн.

Повна собівартість одиниці продукції, грн. /кВт·год.

1 вар

2 вар

3 вар

1 вар

2 вар

3 вар

1 вар

2 вар

3 вар

1, 11, 21

800

900

600

85

125

170

0,30

0,29

0,37

2, 12, 22

900

1500

1200

95

160

160

0,29

0,38

0,46

3, 13, 33

800

700

1300

95

100

150

0,28

0,37

0,45

4, 14, 24

1200

800

1300

130

110

140

0,29

0,45

0,44

5, 15, 25

1300

700

1200

135

105

145

0,28

0,34

0,43

6, 16, 26

800

800

1200

130

130

160

0,30

0,39

0,43

7, 17, 27

1400

700

1300

135

125

130

0,30

0,38

0,42

8, 18, 28

1300

900

1500

98

125

160

0,40

0,38

0,42

9, 19, 29

700

1500

1200

75

159

150

0,40

0,37

0,43

10, 20, 30

800

700

1300

97

110

140

0,38

0,36

0,45

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой