Значення інформаційних технологій в процесі управління

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Менеджмент


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

1. Опис підприємства, його місії та характеристика його основних напрямків діяльності

управління інформаційний підрозділ

Компанія «АВК» — один з найбільших українських виробників кондитерської продукції.

«АВК» розпочала свою діяльність в 1991 році як постачальник какао-продуктів на кондитерські фабрики України. Проте вже через 3 роки було виготовлено перші солодощі - пустотілі шоколадні фігурки.

В 1996 році компанія «АВК» придбала Донецьку, а незабаром й Луганську та Мукачевську кондитерські фабрики, що дозволило виготовляти широкий асортимент кондитерської продукції.

Сьогодні до складу «АВК» входять 4 кондитерських фабрики, які розташовані в Донецьку, Дніпропетровську, Луганську та Мукачеве.

На ринку України «АВК» — лідер категорії шоколадних виробів.

Візитними картками компанії «АВК» є такі бренди, як «Королівский Шедевр», «Domior», «Королівський шарм», «Крем-суфле», «Мажор», «Фрутта — смачна хвилина».

Компанія «АВК» перша на Україні розпочала виробництво желейно-жувальних цукерок. На сьогодні бренд «Жувіленд» є безумовним лідером даної категорії.

Продукти під брендом «АВК» отримали визнання споживачів в Україні та Росії. Крім того, продукція компанії експортується до Казахстану, інших країн СНД та Європи.

Якість продукції «АВК» підтверджено міжнародними сертифікатами.

В ході написання контрольної роботи проведемо аналіз діяльності ТМ АВК на прикладі ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.». Знаходиться фабрика за наступною адресою: вул. 1-а Олександрівка, 9, м. Донецьк.

Основнi види продукцiї, що випускається, на фабрицi — це кондитерськi вироби. Кондитерськi вироби — харчовi продукти високої калорiйностi i засвоюваностi, вiдрiзняються приємним смаком, тонким ароматом, привабливим виглядом. Висока харчова цiннiсть кондитерських виробiв обумовлена значним вмiстом в них вуглеводiв, жирiв i бiлкiв — найважливiших елементiв повноцiнного живлення людини. До кондитерських виробiв вiдносять харчовi продукти з великим вмiстом цукру. Пiдроздiляються на двi основнi групи: — мучнi — до складу яких входить мука, а доля цукру — до 35%; - цукристi — доля цукру в яких 50−95%. На пiдприємствi випускаються наступнi види кондитерських виробiв: Мучнi — печиво, вафлi, екструзiя. Цукристi — цукерки, драже, шоколадна i кондитерська плитка.

Основні зусилля ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» концентрує на розвитку своєї брендової продукції, а у виробництві робить ставку на високоякісні, складні у виготовленні вироби, такі як шоколадні комбіновані цукерки, вироби екструзій, складні борошнисті продукти.

Виробництво сьогодні, більшою мірою, орієнтовано на внутрішній ринок. Історія підприємства почалася недавно, тому першим завданням, що ставило керівництво підприємства було зміцнення позицій на внутрішньому ринку й це завдання на сьогодні є виконаним. Зв’язки й стабілізація виробничих і фінансових показників дозволяє підприємству сьогодні зорієнтувати свою діяльність на розширення зовнішнього ринку.

Місія фірми:

Прагнення розширення зовнішнього ринку, ідеальної якості продукції, подальшого збільшення обсягів продажів на вітчизняному ринку продукції, що відповідає потребам покупців, з метою підвищення прибутковості діяльності фірми.

2. Структура управління «Кондитерська фабрика «А.В.К. »

Cтруктурa упрaвлiння oргaнiзaцiєю: лiнiйнo — функцioнaльнa. Вoнa вiдпoвiдaє вимoгaм cередoвищa функціонування

Рисунок 1. Організаційна структура управління підприємства

Лінійно-функціональна організаційна структура управління спирається на розподіл повноважень та відповідальності за функціями управління і прийняття рішень по вертикалі

Вибраний мною підрозділ, на базі якого розгортатиметься спеціалізована ІКС — це підрозділ маркетингу.

3. Завдання, технологічні процеси та функції підрозділу

Cпецiaлiзoвaнa iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa cиcтемa рoзгoртaтиметьcя нa бaзi вiддiлу маркетингу.

Відділ маркетингу — займається просуванням і продажем продукції кондитерської фабрики «А.В.К.».

ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» хоче зорієнтувати свою діяльність на розширення зовнішнього ринку, а також закріплення позицій на внутрішньому ринку. Тому ціль діяльності відділу маркетингу буде зорієнтована на дослідження ринку збуту, а також доцільної проінформованості покупців.

Основними завданнями відділу маркетингу є:

· аналіз ринкових ситуацій, вивчення тенденцій розвитку ринку;

· прогнозування обсягів продажу;

· вивчення каналів товарообігу, збуту, методів продажу;

· підготовка рекомендацій для підрозділу по просуванню, спільно з керівництвом збутового підрозділу, координація їх дій;

· визначення часу, коли необхідно виводити на ринок нові товари та знімати з виробництва стару (малоприбуткову) продукцію;

· координація дій технічних підрозділів, що займаються створенням нових товарів, які користуються попитом у споживача;

· розробка бюджету маркетингу планування заходів по впровадженню іміджу підприємства.

До функцій відділу маркетингу можна віднести:

— маркетингові дослідження;

— прогнозування обсягу продажу;

— планування виробничої стратегії та випуску продукції;

— розробка нових продуктів та удосконалення тих, що розвиваються;

— ціноутворення;

— стимулювання продажу;

— реклама;

4. Аналіз стану розвиненості ІКС

управління інформаційний керівництво

Інформаційні ресурси входять до критичних факторів комерційного успіху підприємницької діяльності, ефективне використання яких створює передумови для перемоги у конкурентній боротьбі. Таким чином, успішна діяльність організації забезпечується необхідними потоками інформації, які формують так звану систему комунікацій.

На ПАТ ««КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» діє МІС.
Маркетингова інформаційна система — безперервно діюча система, що включає набір процедур і методів для регулярного збирання, аналізу та інтерпретації актуальної і точної інформації з різних джерел і забезпечує інтегрування, підтримку й передачу менеджерам маркетингової інформації у формі, придатній для прийняття рішень.

Маркетингова інформаційна система складається із систем внутрішньої інформації, маркетингової розвідки, маркетингових досліджень і аналітичної маркетингової системи.

· Система внутрішньої звітності підприємства дає змогу провадити моніторинг показників, які відображають фінансовий стан підприємства, рівень витрат, обсяги матеріальних запасів та інші показники внутрішньої звітності підприємства. Важлива роль надається використанню комп’ютерної мережі, а також сучасних засобів телекомунікаційного зв’язку.

· Система збирання поточної зовнішньої маркетингової інформації - це комплекс засобів і процедур, які застосовуються для отримання достовірної та щоденної інформації щодо маркетингового середовища. Маркетингові відомості збираються за допомогою продавців та інших польових працівників, а також акумулюються з преси, літератури, конкурентів тощо.

· Система маркетингових досліджень дає змогу оперувати інформацією, отримання якої потребує проведення окремого дослідження.

· Система аналізу маркетингової інформації (аналітична система, система підтримки маркетингових рішень) — набір моделей, завдяки яким зібрана інформація може бути використана в складанні прогнозів та перевірки різних сценаріїв. Ця система охоплює всі прогресивні засоби для аналізу даних і проблемних ситуацій. Аналітична система, у свою чергу, складається із статистичного банку та банку моделей.

В свою чергу, на базі МІС базується маркетингова комунікаційна політика.

Маркетингова комунікаційна політика — система заходів, спрямованих на проінформованість споживачів, торгових і збутових посередників, контактні аудиторії, а також широкий загал про продукції і її товаровиробника, стимулювання (формування спонукальних мотивів) попиту на продукцію з метою її просування на ринку.

Для покращення маркетингової діяльності ПАТ «Кондитерська фабрика АВК» необхідно проведення таких заходів як:

1. Реклама товарів підприємства в ЗМІ.

2. Розміщення інформації про акції і товари на білбордах у всіх великих містах.

3. Транслювати інформацію про виробники та його діяльність по радіо, що збільшить аудиторію споживачів.

4. Проведення різних акцій і дегустації товарів ПАТ «Кондитерська фабрика АВК»

5. Постійна реклама по телебаченню, оскільки постійне нагадування про товар стимулює споживача до покупки.

6. Впровадження практики вендінгу.

Реклама в газеті особливо буде користуватися попитом у тих містах, де розташовані фабрики ПАТ «Кондитерська фабрика АВК», наприклад в м. Донецьк — газета «Донбас». Також привернути увагу до продукції ПАТ «Кондитерська фабрика АВК» можна за допомогою розміщення реклами на білбордах, також буде ефективною реклама на АЗС, оскільки водії дуже часто заїжджають на заправку. Ще б краще, якщо б на крупних АЗС розмістити невеличкі фірмові магазини, можливо великого прибутку не очікується, але реклама буде потужна.

Привернення уваги споживачів за допомогою радіоефірів гарний хід у маркетингу, оскільки в наш час дуже багато людей користуються радіо, загалом водії та люди, які надають перевагу не телевізору, а саме радіо. Рекламна радіокампанія вдасться, якщо виробники ще й будуть спонсорувати радіо передачі.

Але найефективніша реклама — це реклама по телебаченню, оскільки за даними вчених, кожна людина переглядає телебачення понад 2 години на добу, а реклама по телебаченню більш краще сприймається, оскільки людини сприймає інформацію на слух і водночас продивляється її.

Розглянемо детальніше кілька заходів для покращення маркетингової діяльності ПАТ «Кондитерська фабрика АВК».

Для більш широкого доступу споживачів до товару ПАТ «Кондитерська фабрика АВК» було запропоновано встановити торгові автомати.

Щоб перевірити даний метод було встановлено 4 торгових автоматів у місцях, де найбільший попит є на батончики. 2 автомати було встановлено у школах міста Донецька і 2 — у ВУЗах м. Донецька. Для асортименту даних торгових автоматів будуть включені всі види батончиків.

5. Формулювання завдання. Мета та шляхи розв’язання проблеми

Однією з функцій відділу маркетингу є аналіз ринкових ситуацій, вивчення тенденцій розвитку ринку. На основі цієї функції сформулюємо задачі.

Мета розв’язання: дослідити ринок, проаналізувати попит на продукцію фірми, розглянути попит на продукцію конкурентів, провести опитування серед споживачів продукції.

Початкові дані: квартальні звіти відділу маркетингу щодо обсягу проданої продукції, аналітичні дані за попередні квартали та висновки експертів, статистична інформація про обсяги продажу продукції конкурентів, відповіді споживачів продукції на запитання.

Шляхи розв’язання задачі: сітьове планування й управління, опитування.

Вихідні дані: заплановані обсяги продажу на наступний період, анкети респондентів.

Вихідна форма: звіт, котрий міститиме інформацію про ситуацію на ринку та попит споживачів на продукцію фірми.

6. Опис інформаційних потоків, згідно організаційної структури, які пов’язані з вказаними задачами

Таблиця 1. Маршрутно-технологічна карта

Назва операції

Виконавець

Норма часу на операцію, хв.

Середньомісячна ЗП, грн.

Розрахункова величина вартості, грн.

Нові ІТ

Традиційні ІТ

Нові ІТ

Традиційні ІТ

1

Визначення даних, котрі слід використовувати для аналізу

Менеджер відділу маркетингу

30

30

3100

5,0

5,0

2

Збір необхідної інформації

Працівники відділу маркетингу

20

300

2000

3,3

50,0

3

Аналіз вихідних даних

Менеджер відділу маркетингу

360

720

3100

60,0

120,0

4

Упорядкування та сортування зібраної інформації

Менеджер відділу маркетингу

30

120

3100

5,0

20,0

5

Формування доповідної записки про виконаний аналіз ринкової ситуації

Менеджер відділу маркетингу

25

45

3100

4,2

7,5

6

Передача доповідної записки начальнику відділу розвитку

Менеджер відділу маркетингу

10

10

3100

1,7

1,7

7

Аналіз даних доповідної записки

Начальник відділу розвитку

60

120

3500

10,8

21,5

8

Передача виявленої інформації менеджеру відділу маркетингу

Заступник директора з комерційних питань

1

10

3500

0,2

1,8

9

Упорядкування інформації

Менеджер відділу маркетингу

10

45

3100

1,7

7,5

Таблиця 2. Оперограма

Назва операції

Директор

Заступник директора з комерційних питань

Менеджер відділу маркетингу

Працівники відділу маркетингу

1.

Визначення даних, котрі слід використовувати для аналізу

2.

Збір необхідної інформації

3.

Аналіз вихідних даних

4.

Упорядкування та сортування зібраної інформації

5.

Формування доповідної записки про виконаний аналіз ринкової ситуації

6.

Передача доповідної записки начальнику відділу розвитку

7.

Аналіз даних доповідної записки

8.

Передача виявленої інформації менеджеру відділу маркетингу

9.

Упорядкування інформації

10

Створення звіту

11

Подання звіту начальнику відділу розвитку

12

Розгляд і затвердження звіту

13

Передача звіту директору

Таблиця 3. Документограма

Назва документа

Частота подачі

Число підрозділів

Всього в рік

1

Тижневий звіт

1 раз/тиждень

1

52

2

Місячний звіт

1 раз/місяць

1

12

3

Квартальний звіт

1 раз/квартал

1

4

4

Річний звіт

1 раз/рік

1

1

Разом:

69

7. Формування локальної обчислювальної мережі

Для даного підприємства необхідно провадження локальної мережі, яка б дозволила ефективно функціонувати їй та вчасно реагувати на зміну зовнішніх та внутрішніх факторів. Основою цієї мережі буде сервіс фірми, який міститиме всі бази даних, здійснюватиме оптимізацію інформаційних потоків на підприємстві, контролюватиме їх безпеку тощо. Також потрібно встановити вихід локальної мережі до мережі Internet — це можна реалізувати завдяки виділеній лінії, так як об'єм інформаційного обміну фірми в день може бути досить значним і постійний доступ до контрагентів має велике значення. Вихід до глобальної мережі дозволить оптимізувати співпрацю з ними, забезпечить вчасне реагування на зміну в умовах проведення наукової конференції чи іншого заходу, надасть можливість вивчати потенційні ринки тощо.

Підприємство використовує зіркоподібну локальну мережу, яка незважаючи на те, що вимагає великих витрат кабелю, має низку переваг. За такого з'єднання всі комп’ютери з'єднані з сервером і кожен приєднаний до мережі незалежно від інших, тому порушення зв’язку на одній ділянці не позначається на роботі інших користувачів. Використовуємо метод Fast Ethernet стандарту 100 BASE-FX, який дозволяє передавати дані зі швидкістю до 100 Мбіт/с. Ця величина є задовільною для користувачів. Крім цього довжина сегмента мережі може досягати до 400 м. в пів дуплексному режимі і до 2 км. в дуплексному режимі (це важливо, оскільки приміщення займають 3 поверхи). Для реалізації мережі використовується комутатор, концентратори, трансивер та волокно-оптичний кабель (багатомодове оптоволокно). Відповідно на складі будуть присутні персональні комп’ютери, концентратор, який буде об'єднувати цей сегмент з іншими і волокно-оптичний кабель.

8. Хaрaктериcтикa iнфoрмaцiї

Відповідно до встановленої задачі визначимо місце знаходження інформації, періодичність її оновлення, збереження, доступі, введення і обробки: аналіз ринкових ситуацій, вивчення тенденцій розвитку ринку.

Первинна інформація про ситуацію на ринку та тенденції розвитку ринку зберігається у директора як в електронному вигляді, так і у вигляді оригіналів документів щодо дослідження ринку. Вторинна інформація зберігається на сервері локальної мережі і є доступною для всіх зацікавлених користувачів ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.». Ця інформація займає близько 40% всієї бази даних підприємства.

Первинна інформація про ситуацію на ринку та тенденції розвитку ринку оновлюється щоквартально. Доступ до даної інформації є обмеженим. Вторинну інформацію про ситуацію на ринку та тенденції розвитку ринку працівники відділу маркетингу вводять і оновлюють кожен день. Цією інформацією користуються менеджери, начальники. Дана інформація зберігається 3 роки.

9. Компоненти, які будуть входити в спеціалізовану ІКС

Засоби інформаційної та обчислювальної техніки, що будуть використовуватися на складі:

Персональний комп’ютер — встановлюються для швидкого пошуку, оброблення і передачі інформації, зручності збереження та пошуку даних в локальній та глобальній мережі.

Концентратор — об'єднує в єдину мережу декілька однорідних сегментів.

Волокно-оптичний кабель — дає можливість об'єднання персональних комп’ютерів із сервером.

Принтер/сканер / ксерокс 3 в 1 — дає можливість роздруковувати необхідні документи, переводити необхідні документи в електронний варіант і ксерити документи.

Стаціонарний телефон, який під'єдниний до внутрішньої телефонної мережі - дає можливість оперативно обмінюватися інформацією з іншими відділами.

Модем — пристрій, який дає можливість під'єднатися до мережі Internet, що є дуже важливим, оскільки всі матеріали постачають з Данії, і продукція відправляється також в Данію.

Навушники з мікрофоном — також дають можливість обмінюватися інформацією.

Вартість необхідної техніки становить 30 000 грн.

На всіх комп’ютерах встановлюємо операційну систему, яка б відповідала усім потребам складу. Такою операційною системою є Windows7 Professional Edition, ціна якої разом з Windows GGS складає 3190 грн. До нього додається антивірус Microsoft Security Essentials.

Щодо програмних засобів, які будемо використовувати на складі скористаємося програмами, які вже є на сервері і використовуються підприємством:

— пакет для вирішення офісних задач Microsoft Office Professional2007. Ціна — 2750 грн;

— браузер Opera для перегляду веб-сторінок на комп’ютері користувача;

— ABBYY FineReader 11 Professional Edition — програма для сканування і розпізнавання тексту, яка легко і швидко переведе паперові документи в електронний вигляд (750 грн.);

— ABBYY Lingvo х5 — багатомовний словник (639 грн);

— AusLogics Boost Speed — настройка системи найбільш оптимальним способом, очищення і дефрагментація реєстру і диска, прискорення роботи програм (335 грн.);

— Tardis 2000 — синхронізація часу в локальній Windows мережі (164 грн.);

— TeamViewer8 Business — програма, яка дає можливість управляти іншим комп’ютером за допомогою Internet мережі, дає можливість доступу до робочого столу і передачі даних один одному, відеозв'язок і веб-конференції (5650 грн.);

— The Bat! — програма для роботи з електронною поштою для ОС Windows (430 грн.).

Щодо аналогу інформаційної системи, присутньої на ринку і крім того, яка використовується в інших підрозділах ПАТ «Кондитерська фабрика АВК» є Axapta (Microsoft Dynamics AX) — комплексна система управління підприємством класу ERP II (інтеграція комплексних систем управління виробництвом з системами фінансового управління) для великих і середніх підприємств. У системі реалізовано управління фінансами, товарно-матеріальними потоками, відносинами з клієнтами, персоналом і іншими областями діяльності підприємства.

В AXAPTA є складський модуль, який дає можливість полегшити облік матеріалів у розрізі серійних номерів, партій, виробників. Крім того дає можливість не лише обліковувати матеріали і сировину, готову продукцію на складі, але й аналізувати ці дані.

Недоліком є велика вартість — на 1 робоче місце складає близько 3000євро.

10. Структура бази даних

Бази даних можна створювати в середовищі Microsoft Access. У цій програмі створюються окремі таблиці, куди заносяться дані. Кожен підрозділ створює свої таблиці, а інколи і декілька.

Так, відділ маркетингу повинен створити як мінімум дві таблиці. Одна про ринкову ситуацію та попит споживачів на аналогічну продукцію фірм — конкурентів, інша має відображати бюджет реалізації маркетингової програми.

Таблиця 4. Попит споживачів на кондитерську продукцію за 3 квартал 2014 року

Назва організації

% покупців продукції

«Рошен»

41

«АВК»

29

«Конти»

21

«Світоч»

6

«Полтавкондитер»

2

Інші

1

Ємкість кондитерського ринку України

Таблиця 5. Бюджет реалізації маркетингової програми за 3 квартал 2014 року

Назва маркетингового заходу

Вартість, грн.

Реклама на центральному радіо — на УР-1

29 040

Реклама на обласному радіо

54 384

Випуск рекламних листівок

45 500

Вартість реклами у газеті «Панорама»

3000

Вартість реклами (30с) на телеканалі ІНТЕР

20 000

Аналіз ринку з ціллю планування виробництва і збуту

25 000

Встановлення контактів та підтримання зв’язків зі споживачами

95 000

Модифікація товару

20 000

Навчання персоналу маркетингових підпрозділів

22 000

Інші маркетингові заходи

122 000

Поточний аналіз ринкової кон’юнктури

35 000

Розробка нових товарів

40 000

Разом:

510 924

11. Технічні чи програмні засоби для автоматизації процесу введення, збереження, обробки та представлення відомостей в сфері функціональних обов’язків менеджера

Автоматизація розв’язання задач з аналізу комутативної ефективності реклами

Після проведення рекламної кампанії здійснюється посттестування, яке дає змогу визначити комутативний ефект від усієї рекламної кампанії та кожного окремого рекламного заходу. Посттестування виконується з використанням таких процедур: відгуків з допомогою, відгуків без допомоги, методу Геллана-Робінсона, методу Старча та ін.

Результати посттестування заносяться у спеціальні бланки. Форма бланків має бути зручною для введення інформації у комп’ютер. Комутативна ефективність реклами може розраховуватися й з допомогою купонів на знижку або отримання сувенірів, які збираються продавцем під час продажу товарів. Такі купони розміщуються у друкованих виданнях, розсилаються поштою або видаються під час проведення виставок.

На підставі даних, отриманих у результаті посттестування чи обліку купонів, формується інформаційна база й розраховуються показники комутативної ефективності. До складу інформаційної бази входить файл результатів посттестування (POSTTEST), в якому знаходяться показники, що характеризують ступінь запам’ятовування реклами, оцінки якості та досягальності реклами тощо, а також файл (ZBUTREC), у якому зафіксовано дані про збут продукції та ознаки ознайомлення з рекламою даної продукції. У файл ZBUTREC дані заносяться безпосередньо після продажу продукції. Крім зазначених файлів, за розв’язання задачі використовуються довідники: засобів реклами (DOVZAS), видів реклами (DOVVID), товару (продукції) (DOVTOV), респондентів (DOVSP1).

За результатами розрахунків формуються вихідні масиви (KOM_EF) і друкуються вихідні документи. Масиви з результатами розрахунків можуть використовуватися для розв’язання задач аналізу динаміки комутативного ефекту та порівняння з даними інших періодів.

У результаті оброблення даних посттестування можна отримати документи, які відбивають інформацію про найбільш (найменш) ефективні засоби реклами, а також про джерела інформації про товар. До таких документів належать: Відомість найбільш ефективних рекламних заходів (із зазначенням рекламних агентств, якщо вони залучалися до проведення рекламної кампанії), відомість найменш ефективних рекламних заходів (із зазначенням причин).

Для співвідношення чисельності та частки споживачів, які купили товар під впливом реклами, формується документ «Відомість розподілення покупців за ознакою запам’ятовування реклами». Інформаційну модель розв’язання задачі «Аналіз комутативної ефективності реклами» наведено на рис.

Інформаційна модель розв’язання задачі «Аналіз комутативної ефективності реклами»

Алгоритм розв’язання задачі такий. Для визначення досягальності реклами конкретної сегментної групи виконується сортування інформації за ознаками сегментних груп споживачів і видів товарів. Потім визначаються кількість позитивних відповідей за певною ознакою та загальна кількість респондентів у сегментній групі:

,

де OZctj — кількість позитивних відповідей на j-те запитання респондентів, які належать до с-ї сегментної групи і які купують t-й товар;

OZctjn — відповідь на j-те запитання за n-ю анкетою (або листом опитування) респондента, який належить до с-ї сегментної групи та купує t-й товар;

n0 — перша відповідь, що відповідає критерію відбору;

N0 — загальна кількість відповідей, які відповідають критерію відбору.

Кількість відповідей респондентів на j-те запитання дорівнює:

,

де Кcnj = 1;

n1 — перша відповідь;

N1 — загальна кількість відповідей респондентів на j-те запитання, які належать до с-ї сегментної групи.

Підраховується загальна кількість відповідей респондентів — потенційних споживачів серед сегментної групи:

,

де Кcn = 1;

n0 — перша відповідь;

N0 — загальна кількість відповідей респондентів, які належать до с-ї сегментної групи.

Кількість негативних відповідей за певною ознакою та загальна кількість респондентів у сегментній групі дорівнює:

NZctj = Кcj — OZctj,

де NZctj — кількість негативних відповідей на j-те запитання респондентів, які належать до с-ї сегментної групи та купують t-й товар;

OZctj — кількість позитивних відповідей на j-те запитання респондентів, які належать до с-ї сегментної групи та купують t-й товар.

Частка споживачів, які дали позитивну відповідь на запитання, визначається так:

СZctj = OZctjcj,

де OZctj — кількість позитивних відповідей на j-те запитання
респондента, який належить до с-ї сегментної групи та купує t-й
товар;

Кcj — загальна кількість відповідей респондентів на j-те запитання.

Аналогічно розраховуються: частка споживачів, які дали негативну відповідь на запитання; показники частки споживачів, які запам’ятали (DZctj) та не запам’ятали (DNZctj) рекламу товару.

На наступному етапі розраховується критерій економічної ефективності:

KEF = DZctj /DNZctj.

Розрахований коефіцієнт порівнюється з 0,07. Якщо коефіцієнт вищий за це значення, вважається, що є відчутний ефект від реклами.

У процесі розв’язання задачі визначаються засоби реклами, які справили найбільший вплив на рішення потенційного покупця здійснити покупку. Для цього підбивається підсумок за всіма відповідями, отриманими за методом опитування та занесеними у файл (POSTTEST) у розрізі засобів реклами. Підсумкові дані комутативної ефективності можуть записуватися у файл (REZEFK) з метою формування динамічного ряду.

Висновки

В індивідуальній роботі відповідно до поставленої мети було розглянуто діяльність ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К. ««, основними видами продукції якої є ?шоколад та цукристi кондитерськi вироби.

Аналіз інформаційно-комунікаційної системи підприємства показав, що ІС підприємства високорозвинена. Наявна локальна мережа, яка утворена методом Fast Ethernet стандарту 100 BASE-FX. Аналіз роботи складу показав, що локальна інформаційна система охоплює не всі підрозділи підприємства.

Було запропоновано створити іще один сектор, який під'єднується до локальної мережі, що б дало можливість економити час і ресурси, оптимізувати виробництво продукції.

Підприємство і склад використовує такі програм засоби, як Axapta (Microsoft Dynamics AX), пакет для вирішення офісних задач Microsoft Office Professional 2007, браузер Opera, 1С: Бухгалтерія для України 8. 2, ABBYY FineReader 11 Professional Edition, ABBYY Lingvo х5, Adobe Acrobat XI Pro, AusLogics Boost Speed, Tardis 2000, TeamViewer8 Business, The Bat! Та ін. вартість яких дуже велика, але які окуповуються через свою продуктивність.

В роботі представлені програмні засоби для автоматизації процесу введення, збереження, обробки та представлення відомостей в сфері функціональних обов’язків маркетингового менеджера.

Впровадження інформаційна моделі розв’язування задачі «АКЕР» на ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В. К» дає можливість підприємству визначити комутативний ефект від усієї рекламної кампанії та кожного окремого рекламного заходу, що в свою чергу значно економить час і кошти.

Список використаних джерел

1. Офіційний сайт кондитерської компанії «АВК» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www. avk. ua/.

2. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //smida. gov. ua/db/emitent/381 835

3. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навчальний посібник. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. -278 с.

4. Бебик В. M. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка наблік рилейшнз: Моногр. — К.: МАУП, 2005. — 440 с.

5. Новаківський І.І. Інформаційні системи у менеджменті: системний підхід: навч. посібник./ І.І. Новаківський, І.І. Грибик, Т. В. Федак. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 260 с.

6. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //studentam. kiev. ua/content/view/705/94/

7. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http: //www. virtual. ks. ua/essays-term-papers-and-diplomas/1644-general-characteristics-of-jsc-qavk-confectionery-donetskq. html

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой