Економічний аналіз діяльності підприємства

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет

Факультет дистанційного навчання

Кафедра обліку і аудиту

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з предмету

«Аналіз підприємницької діяльності»

студентки групи ОА-06−5

Дзенглюк Людмили Іванівни

Викладач

Рзаєва Тетяна Григорівна

Хмельницький 2010 р.

Задача 1

Розрахувати вплив зміни численності робітників, тривалості робочого року та тривалості робочого дня на зміну загальної суми людино-годин, відпрацьованих усіма робітниками. Для розрахунку використати відомі способи елементування, визначити недоліки та переваги. За проведеними розрахунками скласти баланс факторів.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

Загальна сума людино-годин, відпрацьованих усіма робітниками, тис. год

81,081

84,28

3,199

Чисельність робітників, чол.

45

43

-2

Тривалість робочого року, днів

234

245

11

Тривалість робочого дня, годин

7,7

8,0

0,3

Розв'язок.

Розрахуємо вплив способом ланцюгових підстановок

45×234×7,7 = 81 081

43×234×7,7 = 77 477

43×245×7,7 = 81 120

43×245×8,0 = 84 280

Вплив зміни чисельності

77 477 — 81 081 = -3604

Вплив зміни тривалості робочого року

81 120 — 77 477 = 3643

Вплив зміни тривалості робочого дня

84 280 — 81 120 = 3160

Баланс факторів: -3604 + 3643 + 3160 = 3199

Розрахуємо вплив способом абсолютних різниць

Вплив зміни чисельності

-2×234×7,7 = -3604

Вплив зміни тривалості робочого року

43×11×7,7 = 3643

Вплив зміни тривалості робочого дня

43×245×7,7 = 3160

Баланс факторів: -3604 + 3643 + 3160 = 3199

Задача 2

Способами середньозважених цін та першосортних одиниць визначити проценти виконання за сортністю.

Сорт

Ціна за шт., грн

За планом

За звітом

Кількість виробів, шт

Сума, грн

Питома вага

Кількість виробів, шт

Сума, грн

Питома вага

Перший

21

220

4620

17,3

290

6090

20,6

Другий

19

410

7790

32,3

470

8930

33,3

Третій

12

640

7680

50,4

650

7800

46,1

Разом

1270

20 090

100,0

1410

22 820

100,0

Вартість за ціною І сорту

26 670

29 610

Розв'язок.

Виконання плану за кількістю = 1410 / 1270 * 100 = 111,0

Виконання плану за сумою = 22 820 / 20 090 * 100 = 113,6

Знайдемо процент виконання способом середньозважених цін

Середня ціна планова = 20 090 / 1270 = 15,82

Середня ціна фактична = 22 820 / 1410 = 16,18

(16,18 — 15,82) х 1410 = 507,6

507,6 / 20 090×100 = 2,53%

Підвищення якості збільшило обсяг продукції на 2,53% при перевиконанні плану на 13,6%

Знайдемо процент виконання способом першосортних одиниць

Плановий коефіцієнт сортності = 20 090 / 26 670 = 75,3%

Фактичний коефіцієнт сортності = 22 820 / 29 610 = 85,6%

85,6 — 75,3 = 10,3%

Сортність випущеної продукції вища за планову на 10,3%

Задача 3

За даними таблиці

1. проаналізувати забезпеченість підприємства робочою силою

2. визначити за рахунок чого досягнуте зростання обсягу товарної продукції

3. вказати, на які показники роботи підприємства і як впливає зміна чисельності робітників

Показник

Темпи зростання, %

Обсяг виробництва товарної продукції:

У порівняльних цінах

102,3

У нормо-годинах

102,1

Середньооблікова чисельність робітників підприємства за минулий рік — 46 чол., за звітний — 48 чол.

Розв'язок.

48 — (46×102,3 / 100) = 0,94

48 — (46×102,1 / 100) = 1,03

Задача 4

Проаналізувати вплив виконання плану з реалізації фондів на матеріальні ресурси в цілому по підприємству і по кварталах. Вказати, на які показники роботи підприємства негативно вплине неповне і неритмічне надходження сировини та матеріалів.

Види матеріалів

квартал

Разом за рік, т

І

ІІ

ІІ

ІV

потреба

отримано

потреба

отримано

потреба

отримано

потреба

отримано

потреба

отримано

А

40

10

40

20

35

35

46

90

161

155

Б

160

155

172

170

185

187

198

203

715

715

Розв'язок.

Розрахуємо виконання плану

Матеріал

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Разом за рік

А

25

50

100

195,7

96,3

Б

96,9

98,8

101,1

102,5

100

Проаналізувавши виконання плану можна дійти висновку, що лише починаючи з 2-го півріччя підприємство мало змогу працювати на повну потужність. Якщо в 1 півріччі постачання матеріалу і сировини по матеріалу «Б» виконувалось майже повністю, то по матеріалу «А» практично не виконувалось.

Задача 5

Проаналізувати склад, структуру та динаміку адміністративних витрат за даними.

Стаття

За минулий рік

За звітний рік

За прогнозом

фактично

Витрати на утримання апарату управління

14 450

14 800

14 900

Витрати на зв’язок

221

226

250

Амортизація ОЗ та інших необоротних активів

872

878

890

Інші витрати

645

642

636

Разом

16 188

16 546

16 676

Розв'язок

Проаналізувавши склад, структуру та динаміку адміністративних витрат дійдемо висновку, що майже 90% витрат за минулий рік йшло на утримання апарату, при цьому у звітному періоді і за прогнозом і фактично ця тенденція зберігається. Щодо динаміки, витрати за прогнозом збільшилися на 2,2%, а фактично на 3,0%.

Література

1. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства Н. Б. Тарасенко Н.П.- 2-ге видання, стер. — К: Алерта, 2003 р

2. Економічний аналіз діяльності підприємства Г. В. Савицька — Н.П. К: Знання, 2004 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой