Зовнішньоекономічна діяльність товариства "Мрія Лізинг"

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Международные отношения и мировая экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

Тернопільський національний економічний університет

Факультет міжнародного бізнесу і менеджменту

Кафедра менеджменту

ЗВІТ

про виробничу практику

на підприємстві Агрохолдинг «Мрія»

Тернопіль 2012

Зміст

Вступ

1. ТОВ «Мрія Лізинг» — як один із найбільших агрохолдингів України.

1.1 Загальна характеристика підприємства

1.2 Предмет і цілі діяльності підприємства. Його структура

2. Зміст зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2.1 Схема здійснення експортно — імпортних операції

2.2 Структура відділу логістики

3. Фінансовий стан підприємства

Висновки та рекомендації

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Світова криза показала вітчизняній економіці всі її слабкі місця, і змусила ще раз задуматися над проблемами, які ставлять під загрозу існування України — як економічно незалежної держави. Ситуація яка склалася, дуже сильно зачепила великий та середній бізнес, і майже знищила малий бізнес, який і без кризи потребував допомоги.

Виробнича практика для студентів є дуже важливим етапом для освоєння фахової спеціалізації, оскільки дозволяє управлінські навики та ознайомитися з виробничим процесом.

Метою написання звіту є аналітичне опрацювання практичного матеріалу та теоретичної інформації одержаної під час практики.

Завданням написання звіту є дослідження та аналіз фінансової, зовнішньоекономічної та інших діяльностей підприємства.

Об'єктом дослідження є сучасні методи організації іноземного партнерства у веденні бізнесу, особливості управління виробничим підприємством, проблеми виконання організаційної та аналітичної роботи в сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Предметом дослідження є фінансова звітність підприємства, установчі документи, декларації, зовнішньоекономічні договори тощо.

Інформаційною базою для написання роботи є первинна інформація безпосередньо від персоналу підприємства, офіційні документи підприємства, вторинна інформація з журналів та газет, а також закони та інші нормативно-правові акти.

1. ТОВ «Мрія Лізинг» — як один із найбільших агрохолдингів України

Розвиток світового господарства та глобалізація передбачає тісну кооперацію між країнами та посилює зовнішньоекономічний вплив одних країн на інші.

Економіка окремої держави, сьогодні не може існувати автономно від світової економіки. Саме тому одним із ключових моментів вивчення національної економіки, є вивчення її зовнішньоекономічних зв’язків.

Міжнародне інвестування є одним із видів міжнародної кооперації та партнерства. Сучасний стан світового господарства розставляє нові пріоритети у об'єктах інвестування.

Україна стає все більш привабливим об'єктом для закордонних вливань капіталу. Щоправда світова криза внесла деякі зміни у світові тенденції потоку капіталу. Проте, Україна має величезний потенціал завдяки зручному розташування, великій кількості робочої сили та найбільший ринок у Західній Європі.

«Мрія Агрохолдинг» -- провідна агропромислова компанія України, один з найефективніших виробників сільськогосподарської продукції в Україні та світі. Із простої МРІЇ про створення передової та відповідальної компанії, яка б вирощувала і постачала найкращі продукти споживачам, і розпочався в 1992 році сімейний бізнес. Отже компанія виросла і розширила свої сільгоспугіддя з початкових 50 га до 295 000 га, наче зерно, що дало сходи. На сьогоднішній день «Мрія» -- це вертикально інтегрований агропромисловий холдинг з власною інфраструктурою і сучасним парком автотранспорту і сільгосптехніки. Продукція «Мрії» постачається у більш, ніж 20 країн світу, в тому числі і найбільшим харчовим компаніям Європи. Земельні угіддя «Мрії» сконцентровані на Західній Україні, чорноземи якої є одними з найродючіших земель у світі. Агрохолдинг вирощує широкий спектр сільськогосподарських культур: пшеницю, ріпак, кукурудзу, цукровий буряк, картоплю, гречку, ячмінь, горох і сою. Переваги наших чорноземів допомагають нам задовільнити постійно зростаючий попит на продукти харчування.

1.1 Загальна характеристика підприємства

Компанія має вертикально інтегровану структуру, яка дозволяє ефективно керувати всім виробничо-збутовим ланцюгом ведення сільського господарства -- від виробництва насіння, планування та вирощування врожаїв до зберігання, транспортування та логістики.

Цінність для клієнтів, співробітників та суспільства в цілому

Задовольняючи світові потреби в якісних продуктах харчування та забезпечуючи продовольчу безпеку країни, «Мрія» приносить значну користь українській економіці. Велика частина продукції компанії експортується в Європу, Азію та Африку, задовольняючи попит населення всього світу і приносячи значний дохід акціонерам. Компанія є партнером багатьох великих міжнародних та українських виробників продуктів харчування і торгових компаній. «Мрія» приділяє велику увагу інтересам місцевих громад і охороні навколишнього середовища, покращує якість сільгоспугідь і використовує надійні методи ведення сільськогосподарської діяльності. Власна сільськогосподарська школа «Мрії», кваліфіковані українські та іноземні професіонали свідчать про прагнення компанії відповідально та стабільно розвиватися. А все це разом становить величезну цінність для всіх спільнот, яким служить «Мрія».

Ефективне вирощування культур для оптимізації врожаїв

«Мрія» успішно поєднує свій сільськогосподарський досвід з передовими технологічними інноваціями, щоб підтримувати якість і забезпечувати ефективність роботи компанії. Агрохолдинг володіє елеваторами, зерносховищами для зберігання олійних, зернових та насіннєвого матеріалу, загальна потужність яких досягає 470 тис. тон, картоплесховищами потужністю 56 тис. тонн, парком автотранспорту і сільгосптехніки та сучасними потужностями з обробки насіння. Все це істотно підвищує продуктивність компанії, а зібрані врожаї значно перевищують середній рівень врожайності в Україні. У порівнянні з основними конкурентами «Мрія» має найвищі рівні продажів і прибутковісті на гектар. Сьогодні Україна експортує велику кількість зерна і овочів, молока та м’яса не тільки в Європу, але й у багато інших країн світу. Помірний клімат країни, велика кількість родючих земель і невеликі витрати для вирощування створюють сприятливі умови для високих врожаїв досить широкого асортименту культур. Багатства і сприятливі умови рідного краю дозволяють компанії завжди отримувати високі результати. З дня заснування діяльність компанії була спрямована на розкриття повного потенціалу українського аграрного бізнесу і використання всіх переваг чорноземів Західної України. Компанія безперервно працює над покращенням і розширенням виробництва, дбаючи про якість земель. Земельні ресурси компанії нараховують 295 000 га, компактно розташовані в Західній Україні, на території радіусом близько 150 км. Регіон має ідеальні кліматичні умови для вирощування ярих та озимих культур, а також характеризується високою концентрацією чорноземів. Завдяки виликому вмісту гумусу (40−60 см по Україні, в порівнянні з 10−30 см в сусідніх країнах)і високому відсотку ортофосфорної кислоти, фосфору і аміаку ця земля є однією з найродючіших у світі. Стратегічно розташовані кластери підвищують ефективність роботи. Землі «Мрії» розташовані в п’ятьох суміжних областях: Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській та Івано-Франківській. Головний офіс компанії знаходиться в селі Васильківці. Весь земельний банк компанії поділений на 14 окремих дотичних кластерів -- по 17 000 — 25 000 гектарів кожен. На чолі кожного кластера стоїть окрема виробнича команда зі своїми агрономами. Кластерна модель і вдале географічне розташування дає «Мрії» можливість користуватися основними конкурентними перевагами, ефективно керувати й зберігати земельні ресурси. Великі об'єми дозволяють отримувати значні знижки при закупівлях, ефективно використовувати обладнання і потужності складів. Розподіл земель на 12 кластерів дозволяє раціонально використовувати сільськогосподарську техніку та обладнання. Агрохолдинг тісно співпрацює з клієнтами та постачальниками по всій Європі та Азії, а Україна є центром транзиту для Росії і Казахстану.

Базування в Західній Україні забезпечує компанії легкий і економічно обґрунтований доступ до постачання сировини, сполучення залізничними коліями та складських потужностей. Розширення і ефективна інтеграція земель -- основні складові економічного процвітання. Для підтримки високого рівня операційної ефективності та продуктивності земельних ресурсів, які постійно зростають, «Мрія» використовує упорядкований підхід з трьох складових: підбір землі, ресурсне забезпечення та інтеграція в існуючу інфраструктурно-логістичну мережу компанії. Багаторічний досвід роботи в регіоні, налагоджені стосунки з місцевими громадами та команда фахівців, що складається з юристів, нотаріусів та агрономів, дають можливість розширювати земельні ресурси компанії якісними земельними наділами в межах існуючих кластерів. Приймаючи рішення з опрацювання нових земель, компанія приділяє особливу увагу впливу на навколишнє середовище та інтересам місцевих громад. Як провідний роботодавець і виробник сільськогосподарської продукції, «Мрія» налагоджує унікальні і взаємовигідні соціальні відносини з власниками земель і місцевими громадами. Забезпеченість технікою, добривами, насінням та іншими матеріалами гарантує ефективне використання ново-орендованих земель. Вертикальна інтеграція «Мрії» і наявність власної техніки, потужностей для зберігання та транспортування посилює контроль над виробничо-збутовим ланцюгом всього сільськогосподарського процесу. Сучасні GPS-технології та картографія полів забезпечують інтеграцію ново-орендованих земель в план посівних робіт і логістичну мережу компанії. У 2009 році «Мрія» значно розширила свої земельні ресурси (приблизно на 50 000 гектарів), при цьому загальний обсяг земельного банку досяг 218 000 гектарів.

Корпоративна етика

Компанія будує свою діяльність на принципах визнання верховенства права в усіх областях суспільно-економічного життя. Компанія будує взаємини зі своїми співробітниками на принципах дотримання прав людини та гідності, створення рівних можливостей для співробітників. Компанія будує діалог і взаємини з місцевими громадами, органами державної влади та місцевого самоврядування на принципах відкритості, партнерства та співробітництва. Компанія будує взаємини з контрагентами на принципах чесності, об'єктивності і сумлінності. Компанія будує взаємини з конкурентами на принципах вільної та чесної конкуренції при неухильному дотриманні норм і правил ділової етики. Компанія повною мірою усвідомлює свою відповідальність перед суспільством за збереження навколишнього середовища і розглядає свою діяльність у сфері охорони навколишнього середовища як невід'ємну частину успішного ведення бізнесу і обов’язкова умова для досягнення своїх стратегічних цілей.

Взаємовідносини співробітників та Компанії

Співробітники будують свої взаємовідносини з Компанією на принципах:

— лояльності до Компанії;

— сумлінного дотримання та виконання політик, положень, регламентів;

Співробітники Компанії -- основа її репутації. Тому вони повинні усвідомлювати, що будь-які неетичні або неправомірні дії, скоєні на робочому місці чи у вільний час, можуть завдати шкоди репутації Компанії.

Взаємовідносини між співробітниками Компанії

Взаємовідносини між співробітниками, незалежно від займаної посади або сфери діяльності, будуються на принципах:

— взаємної поваги та взаємодопомоги;

— відкритості та доброзичливості;

— командної роботи та орієнтації на співпрацю.

Будь-які форми зневажливого або образливого ставлення один до одного є неприпустимими!

Взаємовідносини між керівниками і підлеглими

Взаємини керівників з підлеглими будуються на принципах:

— відкритості керівництва по відношенню до співробітників;

— надання керівниками рівних можливостей усім своїм підлеглим для виконання своїх обов’язків;

— підтримки ініціативності підлеглих;

— розуміння специфіки роботи підлеглих і розподілу відповідальності за результати їх роботи;

— неупередженості та справедливої оцінки результатів роботи підлеглих;

— відсутність суб'єктивізму;

Взаємовідносини підлеглих з керівниками будуються на принципах:

— поваги, дисципліни і дотримання субординації;

— сумлінного виконання як своїх прямих посадових обов’язків, так і інших завдань керівництва, які не описані в посадових інструкціях, але безпосередньо відносяться до сфери і специфіки діяльності підрозділу Компанії.

Ввічливість, комунікабельність і здатність розуміти один одного є невід'ємною частиною щоденної роботи. Безумовно, кожен з нас професіонал у своїй справі, але цього недостатньо, щоб відповідати всім вимогам, що пред’являються компанією.

Командна робота

Що таке компанія? Компанія -- це, перш за все, команда людей, яка працює, як єдине ціле! У нас працюють дуже різні люди: за характером, за професіями, за віком і багатьом іншим особливостям, проте всі вони пам’ятають принцип сім'ї, який є головним для нас. Для того, щоб зрозуміти цей принцип, варто згадати свою сім'ю і сім'ї знайомих. Сім'я -- це відмінний приклад злагодженої команди, де її члени розуміють один одного, допомагають один одному, завжди готові підтримати у скрутну хвилину.

Навчання та професійний розвиток

У компанії навчанню і професійному розвиток приділяється особливе місце. Виходячи з глобальної мети, можена дозволити собі тільки кращих фахівців, а кращими не народжуються, кращими стають! Тому, яким би гарним фахівцем не був би співробітник, йому все одно необхідно удосконалювати свої знання і вивчати нове. У компанії відпрацьована багатогранна система навчання і розвиток співробітників. Система налаштована на саморозвиток. Основна ідея: допомогти співробітникам вдосконалювати свої знання та навички. Адже, якщо людина сама не хоче професійно розвиватися, всі зусилля компанії будуть малоефективні. Саме тому ми намагаємося зібрати команду фанатів своєї справи -- людей, яким подобається їхня робота.

Ініціатива

Щоб чогось досягти, цього потрібно захотіти і почати діяти, тобто іншими словами проявити ініціативу. Тому самостійна ініціатива зробити корисне для компанії вітається та всіляко заохочується. Це стосується всіх: як молодих фахівців, що тільки почали кар'єру, так і вже досвідчених керівників. Кар'єру в компанії зроблять лише ті люди, які будуть постійно виявляти ініціативу, діяти і досягати видатних результатів!

Інноваційність, гнучкість

Інновації -- це те, що рухає компанію вперед. Усі великі компанії сьогодні розробляють нові технології, інновації, щоб у майбутньому утримувати лідерство і, можливо, стати ще сильнішими. У компанії інноваціям відводиться особливе місце, ми намагаємося не просто слідувати новим технологіям і тенденціям на ринку, але і розробляємо свої інновації, ведемо постійні експерименти, створюємо власний досвід.

За інновації відповідають керівники, але приймати участь в цьому процесі повинні всі співробітники компанії. Кожен може вже сьогодні поліпшити непомітну дрібницю в одному процесі і вже завтра отримувати від цього користь, чи почати розробку нового, технологічного проекту, який принесе нам велику користь через 5 років. Головне, щоб цей процес був безперервним і всеосяжним. Повага, престиж, благополуччя -- це результати роботи. Але це не ціль. Ціль -- це максимальне використання своїх сил і можливостей, заради досягнення найкращого результату.

1.2 Предмет і цілі діяльності підприємства. Його структура.

За своєю правовою формою «Мрія лізинг» товариство з обмеженою діяльністю і діє на умовах статуту.

Товариство з обмеженою відповідальністю є одним з найбільш розповсюджених видів господарських товариств в Україні. Згідно з Законом України «Про господарські товариства» товариство з обмеженою відповідальністю -- це товариство, що має статутний фонд, розділений на частини, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах їх внесків.

Товариство з обмеженою відповідальністю є статутним товариством, установчими документами якого є установчий договір.

Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників.

Товариство з обмеженою відповідальністю організаційна форма капіталістичних підприємств, що увібрала властивості від капіталістичних і персональних торгових товариств.

Товариство «Мрія Лізинг» створено з метою ведення підприємницької діяльності для отримання прибутку і його розподілу між учасниками, зокрема з метою здійснення інвестиційної діяльності в Україні в галузі сільського господарства.

Предметом діяльності товариства є:

· Вирощування картоплі

· Вирощування цукрового буряка

· Вирощування зернових культур

· Вирощування олійних культур

· Імпортні і експортні операції у галузі зовнішньоекономічної діяльності: експорт, реекспорт,, міжнародний лізинг, оренда, факторинг,

· Посередницька діяльність митного брокера

Підприємство має розгалужену структуру, яка зображена на рисунку 3 Усі відділи підпорядковуються генеральному директору Миколі Гуті. Одним із ключових факторів успіху є робота відділів у командах.

Рис. 1.3 Організаційна структура підприємства

2. Зміст зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2. 1Схема здійснення експортно-імпортних операцій

Зовнішньоекономічна діяльність товариства «Мрія Лізинг» полягає у експортуванні сільськогосподарської продукції, імпортуванні запасних частин до техніки.

Зовнішньоекономічною діяльністю на даному підприємстві займається відділ логістики. Цей відділ включає в себе чотири відділи і один підвідділ, а саме:

— Відділ експортно-імпортних операцій

— Відділ складського господарства

— Відділ матеріального забезпечення

— Відділ постачання

— Підвідділ матеріальних процесів

Детальніше структура відділу зображена на схемі

Відділ постачання займається організацією вчасних доставок імпорту та відправок експорту. Для цього використовують автомобільний та авіа транспорт.

Рис. 2.3. Співвідношення використання транспорту

Автотранспортні перевізники:

1. Rhenus, Germany

2. Euro-Ex, Russia

3. Hellmann, Germany

4. Liegle& Dachser, Hungary

5. R-trans, Slovakia

6. GalTrans, Ukraine

7. BeiTrans, Ukraine

Авіаперевізники:

1. DSV

2. TNT

3. DHL

Підвідділ матеріальних процесів займається замовленням та організацією доставки запасних частин та комплектуючих для с/г техніки. Підприємство співпрацює з таким виробниками та постачальниками:

ь John Deer

ь Grimme

ь Class

ь Honda

ь Manitou

ь Daf

ь Man

ь Volvo

Відділ складського господарства має справу з оптимальною організацією складів та контролю за системою KANBAN, яка діє на підприємстві.

Система «Канбан» є механізмом організації безперервного гнучкого виробничого потоку і функціонує практично без страхових запасів. Традиційна концепція організації виробництва, як відомо, спрямована на запобігання простоям та організацію безперервного потоку з обов’язковим створенням страхового запасу.

Усі працівники підприємства після прийняття на роботу проходять ознайомлення із системою KANBAN. Ця система створює чітку впорядкованість та складі та дозволяє мінімізувати або і зовсім уникнути запасів.

Зважаючи на те, що більшу частину практики провела помічником митного брокера у відділі експортно-імпортних операції, детальніше зупинимося на специфіці його роботи.

Схема здійснення експортно-імпортних операцій

1. Замовлення

2. Поставка

3. Перевезення через кордон

4. Отримання виданих митницею документів стосовно ПП номеру

5. Створення попередньої декларації, електронна копія + паперовий варіант

6. Оплата

Для здійснення експортно-імпорних операцій митні брокери створюють вантажно-митні декларації та CMR.

Підприємство оперує такими видами декларацій:

— Імпорт 40: Тип імпортної декларацій: «Мрія Лізинг» являється покупцем товарів: «Мрія Лізинг» сплачує мито і ПДВ

— Імпорт 31: Тип митної декларації: тимчасове ввезення техніки та комплектуючих

— Експорт 10: Тип експортної декларації: експортування с/г продукції

— Експорт 10: В Т Тип експортної декларації: декларування власного матеріалу використаного для виготовлення продукції

— Експорт …: Тип експортної декларації: для декларування комплектуючих та запчаснин

Для створення декларацій та CMR митні брокери використовують комп’ютерні програми QD Pro та MD Office.

Працівники відділу стикаються з деякими складнощами на оформлення митних процедур. Через те що в Україні на це витрачається більше часу і вони ускладнюються наявністю великої кількості структур:

— Митниця

— Карантинна служба

— Державна санітарна служба

— Департамент екології

— Сертифікаційна служба

Досліджуючи проблеми, з якими зіштовхується не тільки ТзОВ «Мрія Лізинг», а і інші підприємства, що працюють на території України, для прикладу, в таблиці подана порівняльна характеристика вимог українських та європейських митних норм, згідно з якими звикли працювати великі європейські компанії та корпорації, а також великі інвестори.

Таблиця 2. 1

Вимоги українських митних норм у порівнянні із нормами ЄС

Вимоги України

Вимоги ЄС

ЗЕ договір

Вимагається копія договору між продавцем і покупцем — резидентом України

Не вимагається

Довідка про відсутність валютних цінностей за межами України

Вимагається

Не вимагається

Декларація митної

вартості

Вимагається

Достатньо рахунку — фактури або рахунку — проформи

Дозвіл фітосанітарної служби

Вимагається щодо будь — якої дерев’яної та картонної упаковки

Рідко

Аркуш про пакування

Вимагається

Тільки на дерев’яні піддони походженням з певних країн

Дозвіл санітарно — епідеміологічної служби

Вимагається

Не вимагається

Сертифікація

Вимагається на певне обладнання, інструмент, частини

Не вимагається

3. Фінансовий стан підприємства

Фінансова звітність ТзОВ «Мрія Лізинг»

за 2010 рік

Таблиця 3. 1

Коефіцієнти ліквідності

Коефіцієнти

Розрахунок

Джерело інформації

Значення

Замітки

1. Коефіцієнт загальної ліквідності

К1 = Оборотні активи/ Короткострокові зобов’язання

40 985,2/9988,8

4,1

2. Коефіцієнт миттєвої ліквідності

К2 = (грош. Зобовяз. +деб. заборг. +кор. фін. інв.)/короткострокові зобов’язання

(0+331,4+983+638,4+0+14 193,5+549,8+0+1988,9+17 198,6)/9988,8

3,59

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

К3 = (Кор. фін. інв. +грош. кош). /короткострокові зобов’яз.

(0+1988,9+17 198,6)/9988,8

1,92

4. Чистий оборотний капітал

К4 = оборотні активи — короткостр. зобов.

40 985,2 — 9988,8

260−620 ф№ 1

30 996,4

Таблиця 3. 2

Коефіцієнти ділової активності

Коефіцієнти

Розрахунок

Джерело інформації

Значення

Замітки

1. Коефіцієнт оборотності активів

К1= оборотні активи/коротко строк. зобов.

133 661/((180 765,1+154 385,4)/2)

0,8

2. Коефіцієнт оборотності основних засобів

К2 = обсяг реалізац. прод. /середньор. в-ть ОЗ

133 661/((130 223,7+133 442)/2)

1,014

3. Коефіцієнт оборотності власного капіталу

К3= обсяг реалізац. прод. /середньор. в-ть влас. кап.

133 661/((137 817,9+141 689,1)/2)

0,96

Таблиця 3. 3

Коефіцієнти рентабельності

Коефіцієнти

Розрахунок

Джерело інформації

Значення

Замітки

1. Коеф. рентаб. усіх

Активів

К1 = ЧП / Середньор. в-ть активів

2631,5/(180 765,1+154 385,4)/2)

0,016

2. Коеф. рентаб. Реалізації

К2 =ВП / обсяг реаліз. продукції

8997,2/133 661

К2а = ЧП/обсяг реаліз. прод.

2631,5/133 661

0,067

0,02

3. Коеф. рентаб.

власного капіталу

К3 = ЧП / середньор. сума вл. кап.

2631,5/((137 817,9+141 689,1)/2)

0,02

Таблиця 3. 4

Коефіцієнти структури капіталу

Коефіцієнти

Розрахунок

Джерело інформації

Значення

Замітки

1. Коефіцієнт власності

К1 = Власний капітал/Пасив балансу

141 689,1/154 385,4

0,92

2. Коефіцієнт позикового капіталу

К2 = Позиковий капітал/структура пасиву

(154 385,4−141 689,1)/154 385,4

0,082

3. Коефіцієнт фінансової залежності

К3 = Позиковий капітал на власний капітал

(154 385,4−141 689,1)/141 689,1

0,09

Фінансова звітність ТзОВ «Мрія Лізинг» за 2009 рік

Таблиця 3. 5

Коефіцієнти ліквідності

Коефіцієнти

Розрахунок

Джерело інформації

Значення

Замітки

1. Коефіцієнт загальної ліквідності

К1 = Оборотні активи/ Короткострокові зобов’язання

63 660,6/39 181,2

1,62

2. Коефіцієнт миттєвої ліквідності

К2 = (грош. Зобовяз. +деб. заборг. +кор. фін. інв.)/короткострокові зобов’язання

(0+485,4+15 993,7+1559,1+0+7704,5+139,2+0+223,5+16,9)/39 181,2

0,67

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

К3 = (Кор. фін. інв. +грош. кош). /короткострокові зобов’яз.

(0+223,5+16,9)/39 181,2

0,006

4. Чистий оборотний капітал

К4 = оборотні активи — короткостр. зобов.

63 660,6−39 181,2

260−620 ф№ 1

24 479,4

Таблиця 3. 6

Коефіцієнти ділової активності

Коефіцієнти

Розрахунок

Джерело інформації

Значення

Замітки

1. Коефіцієнт оборотності активів

К1= оборотні активи/коротко строк. зобов.

138 653,4/(191 696,2+180 765,1)

0,37

2. Коефіцієнт оборотності основних засобів

К2 = обсяг реалізац. прод. /середньор. в-ть ОЗ

138 653,4/(110 191,6+130 223,7)

0,58

3. Коефіцієнт оборотності власного капіталу

К3= обсяг реалізац. прод. /середньор. в-ть влас. кап.

138 653,4/(123 405,1+137 817,9)

0,53

Таблиця 3. 7

Коефіцієнти рентабельності

Коефіцієнти

Розрахунок

Джерело інформації

Значення

Замітки

1. Коеф. рентаб. усіх

Активів

К1 = ЧП / Середньор. в-ть активів

3358,6/((191 696,2+180 765,1)/2)

0,02

2. Коеф. рентаб. Реалізації

К2 =ВП / обсяг реаліз. продукції

8175,1/138 653,4

К2а = ЧП/обсяг реаліз. прод.

3358,6/138 653,4

0,06

0,024

3. Коеф. рентаб.

власного капіталу

К3 = ЧП / середньор. сума вл. кап.

3358,6/((123 405,1+137 817,9)/2)

0,03

Таблиця 3. 8

Коефіцієнти структури капіталу

Коефіцієнти

Розрахунок

Джерело інформації

Значення

Замітки

1. Коефіцієнт власності

К1 = Власний капітал/Пасив балансу

137 817,9/180 765,1

0,76

2. Коефіцієнт позикового капіталу

К2 = Позиковий капітал/структура пасиву

(180 765,1−137 817,9)/ 180 765,1

0,24

3. Коефіцієнт фінансової залежності

К3 = Позиковий капітал на власний капітал

(180 765,1−137 817,9)/ 137 817,9

0,31

Таблиця 3. 9

Зведена таблиця показників за 2009 — 2010 роки

Коефіцієнти

2007 РІК

2008 РІК

1. Коефіцієнт загальної ліквідності

1,62

4,1

2. Коефіцієнт миттєвої ліквідності

0,67

3,59

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,006

1,92

4. Чистий оборотний капітал

24 479,4

30 996,4

5. Коефіцієнт оборотності активів

0,37

0,8

6. Коефіцієнт оборотності основних засобів

0,58

1,014

7. Коефіцієнт оборотності власного капіталу

0,53

0,96

8. Коеф. рентаб. усіх активів

0,02

0,016

9. Коеф. рентаб. реалізації

0,06

0,024

0,067

0,02

10. Коеф. рентаб. власного капіталу

0,03

0,02

11. Коефіцієнт власності

0,76

0,92

12. Коефіцієнт позикового капіталу

0,24

0,082

13. Коефіцієнт фінансової залежності

0,31

0,09

Проаналізуємо деякі основні показники та охарактеризуємо їх динаміку за 2009−2010 роки.

Коефіцієнт загальної ліквідності дає оцінку ліквідності активів і показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов’язань. Оскільки коефіцієнт покриття у 2009 році становить 1, 62 і у 2010 році 4,1, в обох випадках він більший від 1, і це свідчить про можливість підприємства погасити поточні зобов’язання в повному обсязі. Щоправда, ліквідність у 2010 році дещо висока і це може свідчити про що підприємство має в своєму підпорядкуванні більше засобів, ніж воно може ефективно використати. А це свідчить про погіршення показників ефективності використання всіх видів активів.

Рентабельність продажів показує, скільки прибутку приносить кожна гривня обсягів реалізації. У 2009 році коефіцієнт рентабельності продажу становив 0,06, і у 2010 році він зріс до 0,067 — це свідчить про збільшення прибутків.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Цей показник різко зріс від 0,67 у 2009 році до 3,59 у 2010 році, цю тенденцію можемо розглядати як збільшення можливостей сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

Коефіцієнт рентабельності усіх активів — це комплексний показник, що дозволяє оцінювати результати основної діяльності підприємства. Він виражає віддачу, що приходиться на гривню активів підприємства. На даному підприємстві цей коефіцієнт дещо знизився у 2010 році по відношенню до 2009 року на 0,004, і це відображає негативну тенденцію. Цей коефіцієнт повинний бути одним з основних робочих інструментів керівника в керуванні компанією. Будучи найважливішим показником ефективності її діяльності, він поєднує весь набір елементів, що описують різні сторони роботи підприємства. Аналізуючи взаємозв'язки, можна виділити елементи, що справляють найбільш сильний негативний вплив, і зосередити увагу на них.

Ефективність управління підприємством визначається темпами прискорення обертання ресурсів, що повинно знаходити своє відображення у зростанні відповідних показників. Нормативного значення показників не має, але чим швидше обертаються ресурси підприємства, тим краще. Підвищення обертання ресурсів є, поряд з високою прибутковістю другим важелем підвищення фінансового благополуччя підприємства. Низький рівень коефіцієнтів обертання активів може свідчити про недостатню завантаженість та низьку ефективність експлуатації виробничих потужностей, зростання дебіторської заборгованості та запасів.

Аналізуючи позитивну динаміку коефіцієнтів оборотності власного капіталу у 2009 (0,53) і 2010 (0,96) роках, можна зробити висновки що власний капітал підприємства використовується дуже ефективно.

Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов’язаннями. У 2009 році ЧОК становив 24 479,4, а у 2010 році, він збільшився до 30 996,4. Значні його розміри та тенденція до зростання свідчать про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність.

Коефіцієнт оборотності активів характеризує наскільки ефективно використовуються підприємством активи з погляду обсягу реалізації, тому що показує скільки гривень реалізації припадає на кожну гривню, вкладену в активи підприємства. Чим вище цей коефіцієнт, тим ефективніше використовуються активи. У даному випадку у 2009 році цей коефіцієнт становить 0,37, а у 2010 році він збільшився більше ніж вдвічі і становив 0,8. Обидва показники мають досить високі значення, що свідчить про зростання ефективності використання активів.

Незважаючи на те, що чистий прибуток дещо зменшився у 2010 році, коефіцієнти рентабельності та коефіцієнти оборотності мають тенденцію до зростання і доволі високі значення, що загалом дає можливість сказати що підприємство функціонує прибутково та ефективно.

Висновки та рекомендації

експортний імпортний митний український

Пройшовши виробничу практику на даному підприємстві я отримала можливість ознайомитися із структурою виробничого підприємства, його зовнішньоекономічною діяльністю, діяльністю відділу кадрів, бухгалтерії, та діяльністю інших функціональних відділів підприємства. В ході виробничої практики ознайомилася з процедурами розмитнення продукції, складанням вантажно-митних декларацій, CMR, спостерігала за методами замовлень поставок та вибору постачальника, оглянула складські приміщення та вивчила діючу систему KANBAN, з’ясувала наявні на підприємстві системи мотивації робітників та ознайомилася з системою контролю якості.

Аналізуючи діяльність товариства можна зробити такі замітки та рекомендації. Спершу, хочу відзначити особливості якими володіє підприємство, і які відрізняють його від інших вітчизняних підприємств:

— Прозорий та не корупційний набір працівників на роботу

— Відповідна та своєчасна оплата праці

— Пакет соціальних гарантій (пільгові обіди, робочий автобус, щорічна оплачувана відпустка, оплачуваний декретний відпуск, високі страхові гарантії у зв’язку з нещасними випадками тощо)

— Комфортні умови праці

— Дуже висока якість продукції

Беручи до уваги успішну та ефективну діяльність підприємства — зауваження відсутні.

Оскільки товариство працює з експортно-імпортними операціями, то існують деякі значні перешкоди у роботі підприємства, це, зокрема, високі ставки ввізного мита в Україні, митні процедури оформлення експорту/імпорту, постачальна база та відшкодування ПДВ. Шляхом виходу з ситуації що склалася можуть бути:

— Спрощення деяких положень митних процедур оформленням імпорту/експорту

Список використаної літератури

1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (квітень 1991 р.)

2. Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» № 346 від 15. 09. 1995

3. Кірейцев Г. Г. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. -Київ: ЦУЛ, 2009. — 496 с.

4. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент: Навч. -метод. посіб. — К.: КНЕУ, 2008. — 294с.

5. Пономарьов Ю. В. Логістика: Навчальний посібник: вид. 2 — ге., перероб. та доповнене. — К.: Центр навчальної літератури, 2008. — 328 с.

6. Шаповал М. І., «Менеджмент якості», Київ, «Знання», 2003.- 332с.

7. http: //www. ukrexport. gov. ua/ukr /ukr/982. html

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой