Заходи підготовки стрільби і управління вогнем

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Военная наука


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ЗАВДАННЯ № 3. ВАРІАНТ «С»

1. Виконати заходи підготовки стрільби і управління вогнем:

п/п

Завдання

С

1

Топогеодезична прив’язка елементів бойового порядку:

Визначити:

1. поправку контрольної бусолі дивізіону;

2. поправку бусолі батареї;

3. дирекцій ний кут з бусолі батареї на основну гармату батареї; 4. координати вогневої позиції,

5. координати командно-спостережного пункту.

Дирекційний кут основного напрямку стрільби б он

45−00

1. 1

Контрольна бусоль дивізіону знаходиться на контурній точці (КТ)

210,5(0847−3)

карта 1: 50 000 ГЛУХОВО

У-33−65-А

Азимут магнітний з контрольної бусолі дивізіону на

КТ 191,5(1042−1)

46−04

1. 2

Дирекційний кут з контрольної бусолі дивізіону на бусоль батареї

24−90

Азимут магнітний з бусолі батареї на контрольну бусоль

54−38

1. 3

Азимут магнітний з бусолі батареї на основну гармату

37−88

1. 4

Прив’язка вогневої позиції здійснювалась від КТ

210,5(0847−3)

Відстань від бусолі батареї до контурній точки

462 м

Відстань від бусолі батареї до основної гармати

347 м

1. 5

Прив’язка КСП здійснювалась від КТ

Церква (0940−4)

Дирекційний кут з КСП на контурну точку

47−76

Відстань з КСП на контурну точку

2745

2

Розвідка і визначення координат цілей:

Визначити по результатам розвідки прямокутні координати цілей. Скласти бойові документи КСП.

Ціль 41

Піхота укрита

250×200

дир. кут б к

45−88

Дальність Дк

1500

Ціль 42

Піхота

укрита

200×200

дир. кут б к

42−40

Дальність Дк

1600

Ціль 43

Піхота

укрита

200×200

дир. кут б к

45−40

Дальність Дк

2120

Ціль 44

Мінометний взвод укр. 150×150

дир. кут б к

46−42

Дальність Дк

2360

3

Метеорологічна підготовка

Виконати:

1. Скласти бюлетень «Метеонаближений» за даними метео поста дивізіону. (час складання бюлетеня реальний)

2. Визначити поправки на відхилення метеорологічних умов стрільби від табличних на 4 км, 6 км, 8 км

3. 1

Дані метеопоста (ДМК):

Наземний тиск атмосфери Нм

742 мм. рт. ст.

Температура повітря Тп

+ 8 0С

Напрямок вітру бw

3120

Швидкість вітру W

4 м/с

Висота метеопоста дивізіону.

190 м

3. 2

Розрахувати поправки на 4 км, 6 км, 8 км для заряду

Першого

4

Балістична підготовка

Виконати:

1. Розрахувати поправки на відхилення балістичних умов стрільби від табличних на 4 км, 6 км, 8 км

2. Розрахувати сумарні поправки на відхилення умов стрільби від табличнихна 4 км, 6 км, 8 км

3. Побудувати графік розрахованих поправок.

4. 1

Довжина зарядної камори основної гармати з формуляра лф

594 мм

Довжина зарядної камори основної гармати виміряна за допомогою ПЗК л0(мм)

621

Відхилення початкової швидкості партії заряду 78−94−02

ДV0зар (%)

-0,5

Температура заряду Тз (0С)

+5

5

Визначення установок для стрільби

Виконати:

1. По даним розвіданих планових цілей, використовуючи графік розрахованих поправок для свого заряду, визначити топографічні і обчислені дані по цілях №№ 41,42,43,44.

2. Скласти таблицю вирахованих установок батареї

2. Провести пристрілювання цілі із спостереженням за знаками розривів і стрільбу на поразку.

п/п

Завдання

А

2. 1

Визначення установок для стрільби по цілі

Виконати:

1. Визначити топографічні дані по цілі;

2. Визначити обчислені дані по цілі

3. Подати команду на початок пристрілювання

Командир батареї наказав:

Ціль 45

Піхота

подавити

Пристрілювання із СЗР

Батарейний:

Дир. кут б к

43−70

Дальність Дк

2130

Фронт (п.к.)

0−50

Глибина

150

2. 2

Провести пристрілювання із СЗР і стрільбу на поразку

отримані спостереження:

С

1

Л 1−20

2

Л 24"-«

3

П 17"+"

4

Л 8 усі"+"

5

П 4 перевага «-»

7

Ціль подавлена

План виконання курсової роботи

п/п

Заходи

Термін виконання

1

Вивчити зміст підготовки стрільби і управління вогнем.

до 15. 10

2

Вивчити порядок пристрілювання із спостереженням за знаками розривів.

до 26. 10

3

Вивчити умови виконання завдання № 3 Курсу підготовки артилерії.

до 30. 10

4

Визначити вихідні дані (формуються на базі «Завдання» із необхідними самостійними доповненнями);

до 1. 11

5

Підготовка стрільби і управління вогнем

до 1. 12

5. 1

Визначення кутів орієнтирних напрямків

до 5. 11

5. 2

Топогеодезична прив’язка вогневої позиції.

до 12. 11

5. 3

Топогеодезична прив’язка командно-спостережного пункту.

до 20. 11

5. 4

Розвідка та визначення координат цілей

до 22. 11

5. 5

Метеорологічна підготовка.

до 27. 11

5. 6

Балістична підготовка

до 30. 11

5. 7

Визначення установок для стрільби.

до 1. 12

6

Поразка спостережної цілі вогнем з закритої вогневої позиції з пристрілювання із спостереженням за знаками розривів.

до 10. 12

7

Попередній захист курсової роботи

З 10. 12 до 15. 12

8

Захист курсової роботи

З 26. 12 по 30. 12

студент Залюбовський Я.І.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

1. Підготовка стрільби і управління вогнем

1.1 Топогеодезична підготовка

Визначення кутів орієнтирних напрямків

Визначення поправки контрольної бусолі дивізіону

Дано:

— Контроньна бусоль знаходится на контурной точці відм. 210,5 (0847−3); карта 1: 50 000 ГЛУХОВО У-33−65-А

— Азімут магнітний середній з КТ відм. 210,5 (0847−3) на КТ відм 191,5 (1042−1) Аm ср =46−04

Визначити поравку контрольної бусолі в даному районі.

Рішення:

— З карти 1: 50 000 ГЛУХОВО У-33−65-А за допомогою циркуля і хордокутоміра зняти з карти координати контурних точок

відм. 210,5 (0847−3) Х = 8 980; У =47 945

відм. 191,5(1042−1) Х = 10 065; У =42 110

— за допомогою рішення зворотної геодезичної задачі по таблиці Кравченка визначити дирекційний кут з КТ на якой знаходится контрольна бусоль (відм. 210,5), на контурну точку, на яку визначався Аmср. (відм. 191,5).

а) від координат відм. 191,5 відняти координати відм. 210,5 і визначити різниці координат

Х = 10 065; У =42 110

— Х = 8 980; У =47 945,

?X = 1085? Y = -5835.

б) визначити КН:

КН = МРК / БРК = +?Х / -?У = 1085 / 5835 = 0,185 (до тисячних)

в) по Кн=0,185 відшукують рядок, що відповідає співвідношенню різностей координат +?Х / -?У, в клітці, утвореної перетинанням цього рядка з графами Н и Д, читаємо число великих розподілів кутоміра -- 46−75. Число малих розподілів 0−75 читають в крайній правій графі проти значення Кн = 0,185. Топографічний дирекційний кут і бтц = 46−75

Витяг з таблиці Кравченка

г) по формулі ДАm = Аmср — б

де ДАm — поправка бусолі в даному районі

Аmср — азимут магнітний середній з контрольної бусолі на контурну точку;

б — дирекційний кут з контрольної бусолі на контурну точку

визначити поправку контрольної бусолі дивізіону.

ДАm = 46−04 — 46−75 = -0−71

Тобто поправка контрольної бусолі в даному районі буде

ДАm = -0−71

д) записати отриману поправку в формуляр бусолі.

(схема визначення поправки бусолі дивись документ № 1).

Визначення поправки бусолі батареї.

Дано:

— Контрольна бусоль знаходитися на контурній точці відм. 210,5 (0847−3).

— дирекційний кут з контрольної бусолі на бусоль батареї бК-Б = 24−90;

— азимут магнітний середній з бусолі батареї на контрольну бусоль

Аmср Б-К = 54−38;

— азимут магнітний середній з бусолі батареї на основну гармату батареї

Аmср Б — ГАР= 37−88.

(схему дивись документ № 2)

Визначити:

— поправку бусолі батареї;

— дирекційний кут з бусолі батареї на основну гармату.

Рішення:

а) визначити дирекційний кут з бусолі батареї на контрольну бусоль дивізіону, для чого дирекційний кут з контрольної бусолі на бусоль батареї змінити на 30−00;

б Б-К = б К-Б +/- 30−00

(знак «+», якщо азимут менш 30−00, «-», якщо більше), де

б Б-К — дирекційний кут з бусолі батареї на контрольну бусоль дивізіону

б К-Б — дирекційний кут з контрольної бусолі на бусоль батареї

б Б-К = 24−90 + 30−00 = 54−90.

б) визначити поправку бусолі батареї по формулі:

ДАm = АmсрБ-К — бБ-К (див. п. 1.1. 1).

ДАm =54−38 — 54−90 = -0−52

тобто поправка буслі батареї в даному районі

ДАm = - 0−52

в) визначити дирекційний кут з місця бусолі батареї на основну гармату батареї (для здійснення ТГП) по формулі:

бБ -ГАР = АmсрБ — ГАР — ДАm, де

б Б -ГАР — дирекційний кут з місця бусолі батареї на основну гармату

АmсрБ — ГАР — азимут магнітний середній з бусол батареї на основну гармату батареї;

ДАm — поправка буслі батареї в даному районі.

бБ -ГАР = 37−88 — (-0−52) = 38−40.

тобто дирекційний кут з місця бусолі батареї на основну гармату батареї бБ -ГАР = 38−40.

Топогеодезична прив’язка вогневої позиції.

— Прив'язку здійснити від контурной точці відм. 210,5

(0847−3); карта 1: 50 000 ГЛУХОВО У-33−65-А.

Х = 8 980; У =47 945

— Відстань від бусолі батареї до контурной точці відм. 210,5

Д1 = 462 м

— Відстань від бусолі батареї до основної гармати

Д2 = 347 м

— дирекційний кут з контурній точки на бусоль батареї

бК-Б = 24−90; (дивись п 1.1. 2)

— дирекційний кут з місця бусолі батареї на основну гармату батареї бБ -ГАР = 38−40. (дивись п 1.1. 2)

Рішення:

а) рішенням прямої геодезичної задачі від контурній точки визначити координати бусолі батареї

І спосіб «За допомогою таблиці синусів»

— Визначити в якої чверті знаходитися кут, знаки різниць координат, значення кута R (кут ближній к вісі координат Х). — дивись рисунок

З рисунка знаки прирощень координат та значення кута R (румб — кут ближній до осі Х):

Чверті

Перша

(б від 0−00 до 15−00)

Друга

(б від 15−00 до 30−00)

Третя

(б від 30−00 до 45−00)

Четверта

(б від 45−00 до 60−00)

Румб R

R = б

R= 30−00 — б

R= б -30−00

R= 60−00-б

Знаки прирощень

+ ДХ

+ ДУ

— ДХ

+ ДУ

— ДХ

— ДУ

+ ДХ

— ДУ

Прирощення координат:

ДХ = Д sin (15−00 — R)

ДУ = Д sin R

Де Д — дальність, R -румб — кут ближній до осі Х.

Дирекційний кут з контурній точці на бусоль батареї бК-Б = 24−90, знаходитися в ІІ чверті

Знаки прирощень: — ДХ; + ДУ;

Румб: R= 30−00- б = 30−00−24−90 = 5−10

15−00 — R = 15−00 — 5−10 = 9−90

— Визначити прирощення координат

ДХ = Д sin (15−00 — R)

ДУ = Д sin R

де Д — Відстань від бусолі батареї до контурній точці відм. 210,5

«-ДХ» = 462 х (sin 9−90) = 462 х (0,861) = 398 м

тобто прирощення координат ДХ = - 398 м.

«+ДУ"= 462 х (sin 5−10) = 462 х (0,509) = 235 м.

тобто припрошення координат ДУ = +235 м.

значення синусів кутів знайти за допомогою таблиці синусів.

— Визначити координати місця бусолі батареї:

Х мб = Хкт +ДХ

У мб = Укт +ДУ

де

Хмб, Умб — координати місця бусолі батареї;

Хкт, Укт — координати контурній точки;

ДХ, ДУ -прирошення координат.

Х мб = 8 980 +(-398) = 8 582

У мб = 47 945 +(235) = 48 180

ІІ спосіб «За допомогою таблиці Кравченка»

— З таблиці Кравченка по дирекційному куту з контурній точки на бусоль батареї (бК-Б = 24−90) визначити знаки прирощень координат, і яка з них менша (МРК), а яка більша (БРК), коефіцієнти.

Витяг з таблиці Кравченка

МРК — (+ ДУ); БРК- (- ДХ); Кн =0,591; Кд = 1,161.

— Визначити значення прирощень координат, виходячи з формул рішення зворотної геодезичної задачі:

Кн =; Дт = Кд х БРК.

Виводимо з формул:

БРК =; МРК = Кн х БРК.

де Дт — дальність до контурній точки;

Кн, Кд — коефіцієнти з таблиці Кравченка.

БРК = 462 / 1,161 = 398 м, тобто ДХ = -398м;

МРК = 0,591×398 = 235 м, тобто ДУ = +235м;

Порівняння двох способів визначення прирощень координат показує, що їх точність не відрізняється, тобто способи рівнозначні.

— Визначити координати місця бусолі батареї:

Х мб = Хкт +ДХ

У мб = Укт +ДУ

де

Хмб, Умб — координати місця бусолі батареї;

Хкт, Укт — координати контурній точки;

ДХ, ДУ -прирошення координат.

Х мб = 8 980 +(-398) = 8 582

У мб = 47 945 +(235) = 48 180

б) рішенням прямої геодезичної задачі від точки місця бусолі батареї визначити координати основної гармати (тобто координати вогневої позиції).

Аналогічно попередньої задачі одним зі способів визначаємо координати вогневої позиції (наприклад по таблиці Кравченка)

— З таблиці Кравченка по дирекційному куту з точки місця бусолі батареї (бБ -ГАР = 38−40) визначити знаки прирощень координат, і яка з них менша (МРК), а яка більша (БРК), коефіцієнти

Витяг з таблиці Кравченка

МРК — (- ДХ); БРК- (- ДУ); Кн =0,827; Кд = 1,298

— Визначити значення прирощень координат, виходячи з формул рішення зворотної геодезичної задачі:

Кн =; Дт = Кд х БРК.

Виводимо з формул:

БРК =; МРК = Кн х БРК.

де Дт — дальність від місця бусолі батареї до основної гармати;

Кн, Кд — коефіцієнти з таблиці Кравченка.

БРК = 347 / 1,298 = 267 м, тобто ДУ = -267м;

МРК = 0,827×267 = 221, тобто ДХ = -221м;

— Визначити координати вогневої позиції:

Х вп = Хмб +ДХ

У вп = Умб +ДУ

де

Хмб, Умб — координати місця бусолі батареї;

Хвп, Увп — координати вогневої позиції;

ДХ, ДУ -прирошення координат.

Х вп = 8 582 +(-221) = 8 362

У вп= 48 180 + (-267) = 47 913

hвп (з карти) = 185 м

за допомогою таблиці синусів:

Дирекційний кут з точки місця бусолі батареї на гармату

бБ -ГАР = 38−40 знаходитися в ІІІ чверті

Знаки прирощень: — ДХ; - ДУ;

Румб: R= б -30−00 = 38−40 — 30−00 = 8−40

15−00 — R = 15−00 — 8−40 = 6−60

— Визначити прирощення координат

ДХ = Д sin (15−00 — R)

ДУ = Д sin R

де Д — Відстань від бусолі батареї до гармати

«-ДХ» = 347 х (sin 6−60) = 347 х (0,637) = 221 м

тобто прирощення координат ДХ = - 221 м.

«-ДУ"= 347 х (sin 8−40) = 347 х (0,771) = 267 м.

тобто припрошення координат ДУ = - 267 м.

значення синусів кутів знайти за допомогою таблиці синусів.

— Визначити координати вогневої позиції:

Х вп = Хмб +ДХ

У вп = Умб +ДУ

де

Хмб, Умб — координати місця бусолі батареї;

Хвп, Увп — координати вогневої позиції;

ДХ, ДУ -прирошення координат.

Х вп = 8 582 +(-221) = 8 362

У вп= 48 180 + (-267) = 47 913

hвп (з карти) = 185 м

— Скласти карточку ТГП вогневої позиції і схеми польових робіт. (див. документи №№ 3,4)

Топогеодезична прив’язка командно-спостережного пункту.

Дано:

— Церква в квадраті (0940−4);

— Дирекційний кут на контурну точку Церква (0940−4)

бБ -КТ =47−76;

— Відстань від КСП до контурній точки Церква (0940−4)

Д = 2745 м.

Провести топогеодезичну прив’язку КСП від К Т Церква (0940−4), скласти карточку ТГП КСП.

Рішення:

— Визначити координати контурній точки Церква (0940−4) з карти за допомогою циркуля і хордокутоміра:

КТ Церква (0940−4) Х =9 275; У= 40 927

— Визначити дирекційний кут з контурній точки на КСП (він відрізняється від кута на контурну точку на 30−00):

бКТ-Б = бБ -КТ +/- 30−00 (знак «-» якщо кут більше 30−00, «+» — навпаки).

бКТ-Б = 47−76 — 30−00 = 17−76.

— За допомогою рішення прямої геодезичної задачі визначити координати КСП

Наприклад «За допомогою таблиці синусів»

а) визначити в якої чверті знаходитися кут, значення кута R (кут ближній к вісі координатХ).

Чверті

Перша

(б від 0−00 до 15−00)

Друга

(б від 15−00 до 30−00)

Третя

(б від 30−00 до 45−00)

Четверта

(б від 45−00 до 60−00)

Румб R

R = б

R= 30−00 — б

R= б -30−00

R= 60−00-б

Знаки прирощень

+ ДХ

+ ДУ

— ДХ

+ ДУ

— ДХ

— ДУ

+ ДХ

— ДУ

Прирощення координат:

ДХ = Д sin (15−00 — R)

ДУ = Д sin R

Де Д — дальність, R -румб — кут ближній до осі Х.

Дирекційний кут з контурній точці на бусоль батареї бК-Б = 17−76, знаходитися в ІІ чверті тому знаки прирощень — ДХ; + ДУ

Румб R = 30−00 — б =30−00 -17−76 = 12−24; 15−00 — R = 2−76.

Д — Відстань від бусолі батареї до контурній точці Церква (0940−4) = 2745 м.

«-ДХ» = 2745 х (sin 2−76) = 2745 х (0,285) = -782м

тобто припрошення координат ДХ = - 782 м.

«+ДУ"= 2745 х (sin 12−24) = 2745 х (0,959) = + 2632 м.

тобто припрошення координат ДУ = + 2632 м.

значення синусів кутів знайти за допомогою таблиці синусів.

в) визначити координати місця бусолі на КСП:

Х ксп = Хкт +ДХ

У ксп = Укт +ДУ

Хксп, Уксп — координати місця бусолі на КСП;

Хкт, Укт — координати контурній точки;

ДХ, ДУ -прирошення координат.

Х ксп= 9 275 +(-782) = 8 493

У ксп = 40 927 +(+2632) = 43 559

За допомогою таблицы Кравченка

З таблиці Кравченка по дирекційному куту з контурній точки на бусоль

бКТ-Б = 17−76 визначити знаки прирощень координат, і яка з них менша (МРК), а яка більша (БРК), коефіцієнти

МРК — (- ДХ); БРК- (+ ДУ); Кн =0,297; Кд = 1,043

— Визначити значення прирощень координат, виходячи з формул рішення зворотної геодезичної задачі:

Кн =; Дт = Кд х БРК.

Виводимо з формул:

БРК =; МРК = Кн х БРК.

де Дт — Відстань від бусолі на КСП до контурній точці Церква (9 404)= 2745 м.

Кн, Кд — коефіцієнти з таблиці Кравченка.

БРК = 2745 / 1,043 = 2632 м, тобто ДУ = +2632м;

МРК = 0,297×2632 = 782, тобто ДХ = -782м;

в) визначити координати місця бусолі на КСП:

Х ксп = Хкт +ДХ

У ксп = Укт +ДУ

де

Хксп, Уксп — координати місця бусолі на КСП;

Хкт, Укт — координати контурній точки;

ДХ, ДУ -прирошення координат.

Х ксп= 9 275 +(-782) = 8 493

У ксп = 40 927 +(+2632) = 43 559

Скласти схему польових робіт та карточку ТГП КСП.(див. документи №№ 5,6)

1.2 Розвідка та визначення координат цілей

Розрахунок координат цілей, рішенням прямої геодезичної задачі.

Дано:

— Основний напрямок стрільби бОН = 45−00

— З командно-спостережного пункту визначені дані по планових цілях, які розвідані з КСП батареї

Ціль 41 «Піхота укрита» Батарейний бК= 45−88; Д к =1500; 250×200

Ціль 42 «Піхота укрита» Батарейний бК= 42−40;

Д к =1600; 200×200

Ціль 43 «Піхота укрита» Батарейний бК= 45−40; Д к =2120;

Ціль 44 «Мінометний взвод укритий» Батарейний бК= 46−42; Д к =2360;

Виконати:

— Визначити прямокутні координати цілей, скласти список координат цілей та великомасштабний планшет;

— Скласти журнал розвідки та обслуговування стрільби;

— Нанести цілі на робочу карту командира взводу управління.

Рішення:

— За допомогою рішення прямої геодезичної задачі визначити прямокутні координати цілей: (наприклад способом за допомогою таблиці Кравченка).

Ціль 41 бК= 45−88; Д к =1500

а) з таблиці Кравченка по дирекційному куту з КСП на ціль

(бК = 45−88) визначити знаки прирощень координат, і яка з них менша (МРК), а яка більша (БРК), коефіцієнти

МРК = (+ ДХ); БРК= (- ДУ); Кн =0,092; Кд = 1,004

б) визначити значення прирощень координат, виходячи з формул рішення зворотної геодезичної задачі:

Кн =; Дк = Кд х БРК.

Виводимо з формул:

БРК =; МРК = Кн х БРК.

де Дк — дальність від КСП до цілі;

Кн, Кд — коефіцієнти з таблиці Кравченка.

БРК = 1500/ 1,004 = 1494 м, тобто ДУ = -1494м;

МРК = 0,092×1494 = 137, тобто ДХ = +137м;

в) визначити координати цілі:

Х ц = Хксп +ДХ

У ц = Уксп +ДУ

де

Хц, Уц — прямокутні координати цілі;

Хксп, Уксп — координати командно-спостережного пункту (див п. 1.1.2.2);

ДХ, ДУ -прирошення координат.

Х ц = 8 493 +(+137) = 8 630

У ц = 43 559+ (- 1494) = 42 065

г) по координатам цілі визначити її висоту з карти hц = 170 м

за допомогою таблиці синусів

Чверті

Перша

(б від 0−00 до 15−00)

Друга

(б від 15−00 до 30−00)

Третя

(б від 30−00 до 45−00)

Четверта

(б від 45−00 до 60−00)

Румб R

R = б

R= 30−00 — б

R= б -30−00

R= 60−00-б

Знаки прирощень

+ ДХ

+ ДУ

— ДХ

+ ДУ

— ДХ

— ДУ

+ ДХ

— ДУ

Прирощення координат:

ДХ = Д sin (15−00 — R)

ДУ = Д sin R

Де Д — дальність до цілі - Д к =1500, R -румб — кут ближній до осі Х.

Дирекційний кут з КСП на ціль бК= 45−88;, знаходитися в ІV чверті тому знаки прирощень + ДХ; - ДУ

Румб R = 60−00 — б =60−00 -45−88 = 14−12; 15−00 — R = 0−88.

«+ДХ» = 1500 х (sin 0−88) = 1500 х (0,092) = +138м

тобто припрошення координат ДХ = +138 м.

«-ДУ"= 1100 х (sin 14−12) = 1500 х (0,995) = - 1492 м.

тобто припрошення координат ДУ = - 1492 м.

значення синусів кутів знайти за допомогою таблиці синусів

визначити координати цілі:

Х ц = Хксп +ДХ

У ц = Уксп +ДУ

де

Хц, Уц — прямокутні координати цілі;

Хксп, Уксп — координати командно-спостережного пункту (див п. 1.1.2.);

ДХ, ДУ -прирошення координат.

Х ц = 8 493 +(+138) =8 630

У ц = 43 559+ (- 1492) = 42 065

по координатам цілі визначити її висоту з карти hц = 170 м

Ціль 42 Батарейний бК= 42−40; Д к =1600;

За допомогою таблиці Кравченка

МРК = (- ДX); БРК= (- ДУ); Кн =0,279; Кд = 1,039

визначити значення прирощень координат, виходячи з формул рішення зворотної геодезичної задачі:

БРК =; МРК = Кн х БРК.

БРК = 1600/ 1,039 = 1550 м, тобто ДУ = -1550м;

МРК = 0,279×1550 = 432, тобто ДХ = -432м;

визначити координати цілі:

Х ц = Хксп +ДХ

У ц = Уксп +ДУ

Х ц = 8 493 +(-432) = 8 061

У ц = 43 559+ (-1550) = 42 009

по координатам цілі визначити її висоту з карти hц = 175 м

за допомогою таблиці синусів

Прирощення координат:

ДХ = Д sin (15−00 — R)

ДУ = Д sin R

Де Д — дальність до цілі - Д к =1600, R -румб — кут ближній до осі Х.

Дирекційний кут з КСП на ціль бК= 42−40;, знаходитися в ІІІ чверті тому знаки прирощень — ДХ; - ДУ

Румб R = б = 12−40; 15−00 — R = 2−60.

«-ДХ» = 1600 х (sin 2−60) = 1600 х (0,269) = -430м

тобто припрошення координат ДХ = -430 м.

«-ДУ"= 1600 х (sin 12−40) = 1600 х (0,963) = -1541 м.

тобто припрошення координат ДУ = -1541 м.

значення синусів кутів знайти за допомогою таблиці синусів

визначити координати цілі:

Х ц = Хксп +ДХ

У ц = Уксп +ДУ

Х ц = 8 493 +(-430) = 8 063

У ц= 43 559+ (-1540) =42 019

Ціль 43 Батарейний бК= 45−40; Д к =2120;

За допомогою таблиці Кравченка:

МРК = (+ ДХ); БРК= (- ДУ); Кн =0,042; Кд = 1,001

визначити значення прирощень координат, виходячи з формул рішення зворотної геодезичної задачі:

БРК =; МРК = Кн х БРК.

БРК = 2120/ 1,001 = 2118 м, тобто ДУ = -2118 м;

МРК = 0,042×2118 = 89, тобто ДХ = + 89 м;

визначити координати цілі:

Х ц = Хксп +ДХ

У ц = Уксп +ДУ

Х ц = 8 493 +(+89) = 8 582

У ц = 43 559+ (-2118) = 41 441

по координатам цілі визначити її висоту з карти hц = 165 м

за допомогою таблиці синусів

Прирощення координат:

ДХ = Д sin (15−00 — R)

ДУ = Д sin R

Де Д — дальність до цілі - Д к =2120, R -румб — кут ближній до осі Х.

Дирекційний кут з КСП на ціль бК= 45−40;, знаходитися в ІV чверті тому знаки прирощень + ДХ; - ДУ

Румб R = б = 14−60; 15−00 — R = 0−40.

«+ДХ» = 2120 х (sin 0−40) = 2120 х (0,042) = +89м

тобто припрошення координат ДХ = +89 м.

«-ДУ"= 2120 х (sin 14−60) = 2120 х (0,999) = -2118 м.

тобто припрошення координат ДУ = - 2118 м.

значення синусів кутів знайти за допомогою таблиці синусів

визначити координати цілі:

Х ц = Хксп +ДХ

У ц = Уксп +ДУ

Х ц = 8 493 +(+89) = 8 582

У ц = 43 559+ (-2118) = 41 441

Ціль 44 Батарейний бК= 46−42; Д к =2360;

За допомогою таблиці Кравченка:

МРК = (+ ДХ); БРК= (- ДУ); Кн =0,150; Кд = 1,011

визначити значення прирощень координат, виходячи з формул рішення зворотної геодезичної задачі:

БРК =; МРК = Кн х БРК.

БРК = 2360/ 1,011 = 2334 м, тобто ДУ = -2334 м;

МРК = 0,150×2334 = 350, тобто ДХ = + 350 м;

визначити координати цілі:

Х ц = Хксп +ДХ

У ц = Уксп +ДУ

Х ц = 8 493 +(+350) = 8 843

У ц= 43 559+ (-2334) = 41 225

по координатам цілі визначити її висоту з карти hц = 165 м

за допомогою таблиці синусів

Прирощення координат:

ДХ = Д sin (15−00 — R)

ДУ = Д sin R

Де Д — дальність до цілі - Д к =2360, R -румб — кут ближній до осі Х.

Дирекційний кут з КСП на ціль бК= 46−42;, знаходитися в ІV чверті тому знаки прирощень + ДХ; - ДУ

Румб R = б = 13−58; 15−00 — R = 1−42.

«+ДХ» = 2360 х (sin 1−42) = 2360 х (0,148) = +350м

тобто припрошення координат ДХ = +350 м.

«-ДУ"= 1230 х (sin 13−58) = 2360 х (0,989) = - 2334 м.

тобто припрошення координат ДУ = - 2334 м.

значення синусів кутів знайти за допомогою таблиці синусів

визначити координати цілі:

Х ц = Хксп +ДХ

У ц = Уксп +ДУ

Х ц = 8 493 +(+349) = 8 842

У ц= 43 559+ (- 2334) = 41 225

Для рішення задачі, проведення контролю дозволяється використовувати логарифмічну лінійку, обчислювач, прилад управління вогнем.

Складання бойових документів на КСП.

По координатам і характеру цілі скласти журнал розвідки та обслуговування стрільби, список координат цілей, нанести ціль на великомасштабний планшет і карту командира взводу управління, скласти схему цілей та список координат цілей (див. документи альбому бойових і допоміжних документів)

1.3 Метеорологічна підготовка

Складання бюлетеня «Метеонаближений» за даними метеопоста дивізіону.

Дано:

З метеопоста дивізіона (ДМК) отримані дані:

висота метеопоста h м = 190 м

час виконання метеовимірювань — 23 грудня 09год. 00хв.

Наземний тиск атмосфери, Но = 742 мм. рт. ст. Напрямок вітру Ь W 0 = 3120

Температура повітря t 0 = + 8 0 С. Швидкість вітру W0 = 4м/с

h вп = 185 м

Рішення:

а) відхилення атмосферного тиску ДН0 = 742 — 750 = -8мм. рт. ст.

б) наземна віртуальна температура (з віртуальною поправкою)

t 0 = 8 + 1 = 9 0С (таблиця 1)

в) відхилення наземної віртуальної температури

Д t 0 = t 0 -15.9 = 9 — 15.9 = -6,9 = -70 С

д) по Д t 0 = - 70C за допом. таблиць знаходять Дt у (таблиця 2) — середньо відхилення віртуальної температури в прошарках атмосфери.

е) перевести кут вітра в поділки кутоміра (до 1−00) Ь W 0(п.к.) = Ь W 0/6;

Ь W 0(п.к.) = 3120/ 6 = 52−00

ж) по W0 = 4м/с; та Ь W 0 = 52−00 з таблиць 3 та 4 знаходимо Ь у та

з) Wу для стандартних висот і складаємо наближений бюлетень

(див. Бланк складання метео наближеного)

Віртуальні поправки (ДТv, С) Таблиця 1

to (oC)

Нижче

0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

TV

(оС)

0

+0,3

+0,5

+0,6

+0,9

+1,3

+1,8

+2,4

+3,3

+4,4

+5,8

+7,4

Середні відхилення температури y в залежності від oмп Таблиця 2

Y, M

омп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

40

50

200

-1

1

-2

2

-3

3

-4

4

-5

5

-6

6

-7

7

-8

8

— 8

9

-9

10

-20

20

-29

30

-39

--

-49

--

400

-1

1

-2

2

-3

3

-4

4

-5

5

-5

6

-6

7

-7

8

-8

9

-9

10

-19

20

-29

30

-38

--

-48

--

800

-1

1

-2

2

-3

3

-4

4

-5

5

-6

6

-6

7

-7

8

-7

9

-8

10

-18

20

-28

30

-37

--

-46

--

1200

-1

1

-2

2

-3

3

-4

4

-4

5

-5

6

-5

7

-6

8

-7

9

-8

10

-17

20

-26

30

-35

--

-44

--

1600

-1

1

-2

2

-3

3

-3

4

-4

5

-4

6

-5

7

-6

8

-7

9

-7

10

-17

20

-25

30

-34

--

-42

--

2000

-1

1

-2

2

-3

3

-3

4

-4

5

-4

6

-5

7

-6

8

-6

9

-7

10

-16

20

-24

30

-32

--

— 40

--

2400

-1

1

-2

2

-2

3

-3

4

-4

5

-4

6

-5

7

-5

8

--6

9

-7

10

-15

20

-23

30

-31

--

-38

--

3000

-1

1

-2

2

-2

3

-3

4

--4

5

-4

6

-4

7

-5

8

-5

9

-6

10

-15

20

-22

30

-30

--

-37

--

4000

-1

1

-2

2

-2

3

-3

4

-4

5

-4

6

-4

7

-4

8

-5

9

-6

10

-14

20

-20

30

-27

--

-34

--

y при від'ємних значеннях? омп вказано в числівнику, при додатних — в знаменнику

Таблиця 3

Швидкості середнього вітру Wy в залежності від швидкості наземного вітру Wo

YM

VO м/сек.

Дирекцій ний кут Vo збільшити на Wy

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

200

4

6

8

9

10

12

14

15

16

18

20

21

22

1−00

400

5

7

10

11

12

14

17

18

20

22

23

25

27

2−00

800

5

8

10

11

13

15

18

19

21

23

25

27

28

3−00

1200

5

8

11

12

13

16

19

20

22

24

26

28

30

3−00

1600

6

8

11

13

14

17

20

21

23

25

27

29

32

4−00

2000

6

9

11

13

14

17

20

21

24

26

28

30

32

4−00

2400

6

9

12

14

15

18

21

22

25

27

29

32

34

4−00

3000

6

9

12

14

15

18

21

23

25

28

30

32

36

5−00

4000

6

10

12

14

16

19

22

24

26

29

32

34

36

5−00

Бланк складання наближеного бюлетеня «Метеосередній»

за даними метеопоста дивізіону

Дата і час вимірювання: 23 грудня 09год. 00хв.

Висота метеорологічного поста: h мп =190м

Результати вимірювань

НO

742

tO

+8

?O

9

?Wo

52−00

-НNo

750

+TV (із табл. 1)

??No

15,9

Wo

4м/с

НO

-8

?O

+9

?O

-7

Складання бюлетеня «Метеосередній»

Y (м)

фy (oC)

Wy

(под. кут.)

Wy

Wy (м/c)

Наближений бюлетень

з табл. 2

Wo+Wy

з табл. 3

Метео 11 наближений

0

-7

--

23 090- 0190 -50 857

200

-7

1−00

53−00

6

02 -575 306

400

-6

2−00

54−00

7

04 -565 407

800

-6

3−00

55−00

8

08 -565 508

1200

-5

3−00

55−00

8

12 -555 508

1600

-5

4−00

56−00

8

16 -555 608

2000

-5

4−00

56−00

9

20 -555 609

2400

-5

4−00

56−00

9

24 -555 609

3000

-4

5−00

57−00

9

30 -545 709

4000

-4

5−00

57−00

10

40 -545 710

Склав: студент Залюбовський Я.І.

Тобто отриманий бюлетень буде:

«Метео 11 наближений — 23 090- 0150−50 857−02−575 306−04−565 407−08−565 508−12−555 508−16−555 608−20−555 609−24−555 609−30−545 709−40−545 710»

Розрахунок поправок на відхилення метеорологічних умов від табличних.

Дано:

— Дирекційний кут основного напрямку стрільби бОН = 45−00;

— Заряд перший;

Розрахувати поправки на відхилення метеорологічних умов на дальності 4 км; 6 км, 8 км.

Рішення:

Визначити поправки за допомогою бланка:

БЛАНК РОЗРАХУНКУ ПОПРАВОК

N

Дата/час

Hамс

Hм Тп

Yбюл

Т

w

W

ДМК

23. 9ч00м

742

-8 /-7

02

57

53

06

H = Hм +

H = -8 + = -7 мм. рт. ст.

04

56

54

07

08

56

55

08

12

55

55

08

16

55

56

08

20

55

56

09

24

55

56

09

30

54

57

09

40

54

57

10

Заряд Перший, он = 45−00

Д, км

4000

6000

8000

група бюлетеня

575 306

06−565 508

555 508

Аw= он — w

45−54 = 51−00

45−55= 50−00

45−55= 50−00

Wx =

(стор. 200 ТС)

-4

— 4

— 4

Wz =

(стор. 200 ТС)

-5

— 7

— 7

табл. попр.

відхилення

Поправки

табл. попр.

відхилення

поправки

табл. попр.

відхилення

поправки

w= 0,1 ZwWz

-6

-5

+3

-9

-7

+6

-11

-7

+8

Z

-2

-5

-7

cум=w +Z

+0−01

+0−01

— 0−01

Дw=

0,1Хw·Wх

-56

-4

+22

-125

-4

+50

-205

-4

+82

Дн =

0,1Хн. Н

+14

-8

-11

+25

-8

-20

+36

-8

-29

Дп =

0,1Хт Тп

-43

-7

+30

-89

-6

+53

-139

-5

+69

Дметеосум = Ді

+41

+83

+122

1.4 Балістична підготовка

Визначення відхилень балістичних умов стрільби за даними ПЗК, ТБ-16.

Дано:

— приладом ПЗК виміряна довжина зарядної камори основної гармати батареї

л0 = 621 мм;

— довжина зарядної камори основної гармати, яка записана в формулярі

лгар.= 594 мм;

— сумарне відхилення початкової шидкості партії заряду 78−94 02 з формуляра боєприпасів ДV0зар = -0,5%;

— температура заряду виміряна за допомогою батарейного термометра Тз = +50С.

Визначити:

— відхилення початкової шидкості через знос каналу ствола;

— сумарне відхилення початкової швидкості ДV0 сум. ;

— поправки на відхилення балістичних умов стрільби.

— Сумарні поправки на відхилення умов стрільби від табличних

Побудувати графік розрахованих поправок.

Рішення:

— Визначити подовження зарядної камори основної гармати:

Дл0 = л0 — л гар.

де Дл0 — подовження зарядної камори основної гармати;

л0 -довжина зарядної камори, яка виміряна за допомогою ПЗК.

л гар. — довжина зарядної камори основної гармати, яка записана в формулярі.

Дл0 = 621 — 594 = 27 мм

— з таблиці стрільби (наприклад ТС Д-30 стор. 205) з таблиці залежності ДV0 від Дл0, знайти відхилення початкової швидкості ДV0 для заряду першого

ДV0 гар.= -1. 2%ДV0

ДV0сум =ДV0гар + ДV0зар

ДV0сум = (-1,2%) + (-0,5%) = -1. 7%V0

Розрахунок поправок на відхилення балістичних умов стрільби від табличних.

Д, км

4000

6000

8000

ТЗ = ТЗ 150 =

+5 -15 = -100С

-100С

-100С

табл.

поправки

відх

поправки

табл.

поправки

відх.

поправки

табл.

поправки

відх.

поправки

Дтз= 0,1ХтзТз

-29

-10

+29

-34

-10

+34

-10

-10

+40

Дv0=ХvоVосум

-57

-1,7

+100

-63

-1,7

+114

-80

-1,7

+136

Дбал = Ді

+129

+148

+176

Розрахунок сумарних поправок на відхилення умов стрільби від табличних.

— розрахувати сумарні поправки на відхилення умов стрільби від табличних:

ДД сум = ДД метео + ДД балістика

Дальності

4000

6000

8000

Дсум = Дм +Дб

(+41) +129

+170

(+83)+148

+231

(+122)+176

+298

Напрямку cум

+0−01

+0−01

+0−01

Побудова графіка розрахованих поправок батареї. (див. документ № 11)

1.5 Визначення установок для стрільби

Визначення топографічних даних по планових цілях, рішенням зворотної геодезичної задачі. Визначення обчислених даних по планових цілях. Визначення установок для стрільби по планових цілях. Складання таблиці вирахованих установок.

Дано:

— координати бойового порядку батареї (дивись розділ топогеодезична прив’язка).

КСП Х ксп= 8 493; У ксп = 43 559

ВП Х вп = 8 362; У вп = 47 913; hвп = 185 м

— розвідані планові цілі (дивись розділ розвідка і визначення координат цілей).

Ціль 41 піхота укрита Х =8 630;У = 42 065;h = 170 м; 250×200

Ціль 42 піхота укрита Х= 8 061; У= 42 019;h = 175 м; 200×200

Ціль 43 піхота укрита Х= 8 582; У= 41 441;h = 165 м; 200×200

Ціль 44 мінометний взвод укритий Х= 8 842; У= 41 225; h = 165 м 150×150

— визначені поправки на відхилення умов стрільби (дивись розділ метеорологічна і балістична підготовка).

Визначити

— топографічні і обчислені дані по планових цілях;

— установки для стрільби по планових цілях.

— скласти таблицю вирахованих установок батареї.

Рішення:

— За допомогою рішення зворотньої геодезичної задачі визначити топографічні данні по планових цілях.

а) від координат цілі 41 Х ц = 8 630; У ц= 42 065; hц = 170 м відняти координати вогневої позиції і визначити різниці координат

Хц = 8 630; Уц = 42 065 hц = 170 м

Хвп = 8 362; Увп =47 913 hвп = 185 м

?X = +268 ?Y = -5848 Дh=-15м;

б) визначити КН

КН = МРК / БРК = +?Х / -?У = 268 / 5848 = 0,045 (до тисячних)

в) по Кн=0,200 відшукують рядок, що відповідає співвідношенню різниці координат +?Х / -?У, в клітинці, утвореної перетином цього рядка з графами Н и Д, читаємо число великих поділок кутоміра -- 45−00. Число малих поділок 0−43 читають в крайній правій графі проти значення Кн = 0,045. Топографічний дирекційний кут і бтц = 45−43

Напроти Кн по таблиці Кравченка зчитують Кд яке дорівнює 1,001.

По формулі:

ДТЦ=БРК х

Кд визначають дальність топографічну.

ДТЦ=5848×1,001=5853м

По формулі тц = ц — он знаходимо топографічний доворот

Доворот топографічний тц=45−43 — 45−00=ОН+0−43

По формулі еЦ = · визначають кут місця цілі

де ДhЦ-перевищення цілі над рівнем вогневої позиції.

ДhЦ=-15/5,8=-0−03

Тобто топографічними даними по цілі 41 будуть

Дальність топографічна ДтЦ=5853

Доворот топографічний тц=ОН+0−43

Кут місця цілі еЦ =-0−03

— З графіка розрахованих поправок знімають поправки в дальності і напрямку і визначають обчислені данні по цілі по формулі:

ДобЦ=ДтЦ+ДД

обц=тц+Д

Наприклад по цілі 41 (дивись графік розрахованих поправок документ № 11)

Поправка з графіка для дальності топографічної по цілі 41 (ДТЦ=5853) буде по дальності ДД=+238м; в напрямку Д=+0−01

Обчислені данні будуть: ДобЦ=5853+238= 6091

обц= (0−43)+0−01= ОН+0−44.

— Заповнити таблицю вирахованих установок батареї (дивись документ № 13) враховуючи при цьому спосіб обстрілу цілі, наприклад по цілі 41 спосіб обстрілу цілі буде:

а) установки по цілі (по обчисленим даним)

приціл (заряд 1 ТС)= 208; ДХ тис =20; Рівень 29−97; доворот ОН+0−44;

б) розмір цілі 250×200(5 га), ціль укрита, витрата снарядів на ціль (ПСіУВ стор. 204 додаток 9) 180 снарядів на 1 га;

в) стрибок = (1/3Гл): ДХ тис = 66: 20 = 3;

г) Віяло Ів = = 250: 36 = 0−07;

д) Кількість установок кутоміра -2 (ціль укрита, на кожну гармату — 41 метра по фронту — тобто більш 25 метрів);

е) Витрата снарядів на гармату — установку

N ГР-УСТ. = (N ГА х SЦ): (nГР х nУП х n УК)

N ГА х SЦ — витрата снарядів на ціль;

nГР — кількість гармат;

nУП -кількість установок прицілу;

n УК — кількість установок кутоміра.

N ГР-УСТ= (180×5): (6×3×2) = 900/25 снарядів.

Аналогічно розраховуємо по решті цілей:

Ціль 42 Піхота укрита Х= 8 061; У= 42 019;h = 175; 200×200

Хц = 8 061; Уц = 42 019 hц = 175 м

Хвп = 8 361; Увп =47 913 hвп = 185 м

?X = -301 ?Y = -5894 Дh=-10м;

б) визначити КН

КН = МРК / БРК = -?Х / -?У = 301 / 5894 = 0,051 (до тисячних)

в) по Кн=0,051 — топографічний дирекційний кут з таблиці Кравченка бтц = 44−51

Напроти Кн по таблиці Кравченка зчитують Кд яке дорівнює 1,001.

По формулі: ДТЦ=БРК х Кд визначають дальність топографічну.

ДТЦ= 5894×1,001=5899м

По формулі тц = ц — он знаходимо топографічний доворот

Доворот топографічний тц=44−51 — 45−00=ОН-0−49

З ГРП Д Д = +240м; Дд = +0−01

ДобЦ=6139; обц = ОН -0−48; еЦ= -0−02

— Заповнити таблицю вирахованих установок батареї враховуючи при цьому спосіб обстрілу цілі,

по цілі 42 спосіб обстрілу цілі буде:

а) установки по цілі (по обчисленим даним)

приціл (заряд 2 ТС) = 211; ДХ тис =20; Рівень 29−99; доворот ОН-0−48;

б) розмір цілі 200×200(4 га), ціль укрита, витрата снарядів на ціль (ПСіУВ стор. 204 додаток 9) 180 снарядів на ціль

в) стрибок = (1/3Гл): ДХ тис = 66: 20 = 3;

г) Віяло Ів = = 200: 36 = 0−05;

д) Кількість установок кутоміра -2 (ціль укрита, на кожну гармату — 33 метрів по фронту — тобто більш 25 метрів);

е) Витрата снарядів на гармату — установку

N ГР-УСТ. = (N ГА х SЦ): (nГР х nУП х n УК)

N ГА х SЦ — витрата снарядів на ціль;

nГР — кількість гармат;

nУП -кількість установок прицілу;

n УК — кількість установок кутоміра.

N ГР-УСТ= (180×4): (6×3×1) = 720/20 снарядів.

Ціль 43 Піхота укрита Х= 8 582 У= 41 441 h = 165 150×150

Хц = 8 582 Уц = 41 441 hвп = 165

Хвп = 8 362; Увп = 47 913 hвп = 185 м

?X = +220 ?Y = -6472 Дh=-20м;

б) визначити КН

КН = МРК / БРК = +?Х / -?У = 220 / 6472 = 0,033 (до тисячних)

в) по Кн=0,222 — топографічний дирекційний кут з таблиці Кравченка бтц = 45−31

Напроти Кн по таблиці Кравченка зчитують Кд яке дорівнює 1,001.

По формулі: ДТЦ=БРК х Кд визначають дальність топографічну.

ДТЦ= 6472×1,001=6478м

По формулі тц = ц — он знаходимо топографічний доворот

Доворот топографічний тц=45−31 — 45−00=ОН +0−31

З ГРП Д Д = +258м; Дд = +0−01

ДобЦ=6736; обц = ОН +0−32; еЦ= -0−03

— Заповнити таблицю вирахованих установок батареї враховуючи при цьому спосіб обстрілу цілі,

по цілі 43 спосіб обстрілу цілі буде:

а) установки по цілі (по обчисленим даним)

приціл (заряд 2 ТС) = 244; ДХ тис =19; Рівень 29−97; доворот ОН+0−46;

б) розмір цілі 200×200(4 га), ціль укрита, витрата снарядів на ціль (ПСіУВ стор. 204 додаток 9) 180 снарядів на ціль

в) стрибок = (1/3Гл): ДХ тис = 66: 19 = 3;

г) Віяло Ів = = 200: 40 = 0−05;

д) Кількість установок кутоміра -2 (ціль укрита, на кожну гармату — 33 метрів по фронту — тобто більш 25 метрів);

е) Витрата снарядів на гармату — установку

N ГР-УСТ. = (N ГА х SЦ): (nГР х nУП х n УК)

N ГА х SЦ — витрата снарядів на ціль;

nГР — кількість гармат;

nУП -кількість установок прицілу;

n УК — кількість установок кутоміра.

N ГР-УСТ= (180×4): (6×3×2) = 720/20 снарядів.

Ціль 44 Мінометний взвод укритий Х= 8 842 У= 41 225 h = 165 150×150

Хц = 73 176 Уц = 9 792 hвп = 152

Хвп = 8 362; Увп = 47 913 hвп = 185 м

?X = +480 ?Y = -6688 Дh=-20м;

б) визначити КН

КН = МРК / БРК = +?Х / -?У = 480 / 6680 = 0,071 (до тисячних)

в) по Кн=0,071 — топографічний дирекційний кут з таблиці Кравченка бтц = 45−68

Напроти Кн по таблиці Кравченка зчитують Кд яке дорівнює 1,002.

По формулі: ДТЦ=БРК х Кд визначають дальність топографічну.

ДТЦ= 6688×1,002=6701 м

По формулі тц = ц — он знаходимо топографічний доворот

Доворот топографічний тц=45−68 — 45−00=ОН +45−68

З ГРП Д Д = +262 м; Дд = +0−01

ДобЦ=6963; обц = ОН +0−69; еЦ= -0−02

— Заповнити таблицю вирахованих установок батареї враховуючи при цьому спосіб обстрілу цілі,

по цілі 44 спосіб обстрілу цілі буде:

а) установки по цілі (по обчисленим даним)

приціл (заряд 2 ТС) = 256; ДХ тис =18; Рівень 29−98; доворот ОН+0−69;

б) розмір цілі 150×150(2,25 га), ціль укрита, витрата снарядів на ціль (ПСіУВ стор. 204 додаток 9) 240 снарядів на ціль

в) стрибок = (1/3Гл): ДХ тис = 25: 18 = 3;

г) Віяло Ів = = 150: 41 = 0−03;

д) Кількість установок кутоміра -1 (ціль укрита, на кожну гармату — 25 метрів по фронту — тобто не більш 25 метрів);

е) Витрата снарядів на гармату — установку

N ГР-УСТ. = (N ГА х SЦ): (nГР х nУП х n УК)

N ГА х SЦ — витрата снарядів на ціль;

nГР — кількість гармат;

nУП -кількість установок прицілу;

n УК — кількість установок кутоміра.

N ГР-УСТ= (240): (6×3×1) = 240/13 снарядів.

2. Поразка спостережної цілі вогнем з закритої вогневої позиції з пристрілювання із спостереженням за знаками розривів

2.1 Пристрілювання цілі із спостереженням за знаками розривів. Стрільба на поразку

стрільба балістичний координата командний

Дано:

Командир батареї наказав знищити непланову ціль — ціль 45 піхота, що спостерігаєтся під кутом 0−50 (Фрц). Батарейний б к = 43−70; Дк (зі схеми орієнтирів) = 2130 м; висота 165 м, пристрілювання цілі із спостереженням за знаками розривів.

Виконати:

а) подати команду на вогневу позицію на початок пристрілювання;

б) провести пристрілювання цілі і її поразку, якщо в ході стрільби отримано спостереження:

1. Л 1−20

2. Л 24 —

3. П 17 +

4. Л 8 Усі +

5. П 4 перевага —

6. Ціль подавлена.

Рішення:

— Визначити топографічні і обчислені дані по цілі 45 (наприклад рішенням прямої і зворотньої геодезичної задачі за допомогою таблиці Кравченка:

Визначити прямокутні координати цілі по полярнним координатам з КСП б к = 43−70 Дк (зі схеми орієнтирів) = 2130 м (пряма геодезична задача)

По таблиці Кравченка

З таблиці Кравченка по дирекційному куту з КСП (бК= 43−70) визначити знаки прирощень координат, і яка з них менша (МРК), а яка більша (БРК).

Витяг з таблиці Кравченка

МРК — (- ДХ); БРК- (- ДУ); Кн =0,137; Кд = 1,009

Визначити значення прирощень координат, виходячи з формул рішення зворотньої геодезичної задачі:

Кн =; Дк = Кд х БРК.

Виводимо з формул:

БРК =; МРК = Кн х БРК.

де Дк — дальність до цілі з КСП;

Кн, Кд — коефіцієнти з таблиці Кравченка.

БРК = 2130 / 1,009 = 2111 м, тобто ДУ = - 2111 м;

МРК = 0,137×2111= 289, тобто ДХ = - 289 м

Визначити координати цілі:

Х ц = Хксп +ДХ

У ц = Уксп +ДУ

де

Хксп, Уксп — координати КСП батареї (див. розділ топогеодезична прив’язка);

Хц, Уц- прямокутні координати цілі;

ДХ, ДУ -прирощення координат.

Х ц = 8 493+(-289) = 8 204

У ц = 43 559+(-2111) = 41 448

За допомогою таблиці синусів

Чверті

Перша

(б від 0−00 до 15−00)

Друга

(б від 15−00 до 30−00)

Третя

(б від 30−00 до 45−00)

Четверта

(б від 45−00 до 60−00)

Румб R

R = б

R= 30−00 — б

R= б -30−00

R= 60−00-б

Знаки прирощень

+ ДХ

+ ДУ

— ДХ

+ ДУ

— ДХ

— ДУ

+ ДХ

— ДУ

Прирощення координат:

ДХ = Д sin (15−00 — R)

ДУ = Д sin R

Де Д — дальність до цілі - Д к =2130, R -румб — кут ближній до осі Х.

Дирекційний кут з КСП на ціль бК= 43−70;, знаходиться в ІІІ чверті тому знаки прирощень — ДХ; - ДУ

Румб R = б = 13−70; 15−00 — R = 1−30

«-ДХ» = 2130 х (sin 1−30) = 2130 х (0,136) = -289м

тобто прирощення координат ДХ = -289 м.

«-ДУ"= 1260 х (sin 13−70) = 2130 х (0,991) = -2111 м.

тобто прирощення координат ДУ = -2111 м.

значення синусів кутів знайти за допомогою таблиці синусів

визначити координати цілі:

Х ц = Хксп +ДХ

У ц = Уксп +ДУ

де

Хц, Уц — прямокутні координати цілі;

Хксп, Уксп — координати командно-спостережного пункту (дивись топогеодезичну прив’язку КСП);

ДХ, ДУ -прирощення координат.

Х ц = 8 493+(-289) = 8 204

У ц= 43 559+(-2111) = 41 448

Визначити топографічні дані по цілі з вогневої позиції за допомогою рішення зворотньої геодезичної задачі:

Від координат цілі 45 Х ц= 8 204; У ц= 41 448; hц = 165 м відняти координати вогневої позиції і визначити різниці координат

Хц = 8 204; Уц = 41 448 hц = 165 м

Хвп = 8 362; Увп =47 913 hвп = 185 м

?X = -158 ?Y = -6465 Дh= -20м.

Визначити КН

КН = МРК / БРК = -?Х / -?У = 158 / 6465 = 0,024 (до тисячних)

По Кн=0,024 відшукують рядок, що відповідає співвідношенню різниці координат -?-Х / -?У, в клітинці, утвореної перетином цього рядка з графами Н и Д, читаємо число великих поділок кутоміра -- 44−00. Число малих поділок 0−77 читають в крайній правій графі проти значення Кн = 0,024. Топографічний дирекційний кут з вогневої позиції на ціль бтц = 44−77

Напроти Кн по таблиці Кравченка зчитують Кд яке дорівнює 1,000.

По формулі: ДТЦ=БРКхКд визначають дальність топографічну.

ДТЦ=6465×1,000= 6465 м

По формулі тц = ц — он знаходимо топографічний доворот

Доворот топографічний тц=44−77 — 45−00=ОН — 0−23

По формулі

еЦ = ·

визначають кут місця цілі

де ДhЦ-перевищення цілі над рівнем вогневої позиції.

еЦ = -20 / 6,4= - 0−03

Поправка на зміщення

ПЗ = бТЦ — бК = 44−77 — 43−70 = 1−07

Вогнева позиція ліворуч (тому що бТЦ? бК, якщо було б навпаки -вогнева позиція була б праворуч)

Витяг з таблиці Кравченка

Тобто топографічними даними по цілі 45 будуть

Дальність топографічна ДтЦ=6465

Доворот топографічний тц=ОН-0−23

Кут місця цілі еЦ =-0−03

Поправка на зміщення ПЗ =1−07;

Вогнева позиція ліворуч

Визначити обчислені дані по цілі

З графіка розрахованих поправок знімають поправки в дальності і напрямку і визначать обчислені данні по цілі по формулі:

ДобЦ=ДтЦ+ДД

обц=тц+Д

Поправка з графіка для дальності топографічної по цілі 45 (6465) буде по дальності ДД=+264м; в напрямку Д=+0−01

Обчислені данні будуть:

ДобЦ=6465 + 263= 6728

обц= (-0−23)+0−01= ОН- 0−22

Cтрибок =25/19=2

— Визначити установки для стрільби і коефіцієнти:

По дальності обчисленій — приціл: Доб = 6728 м;

Приціл (ТС стор. 58) = 243 тис.; ДХтис = 19 м.

Доворот обчислений? ЦОБ = ОН -0−22

Рівень Рів. = 30−00 + (+/- еЦ), Рів = 29−97;

4. Коефіцієнти:

Коефіцієнт віддалення Кв = = = 0,3;

Крок кутоміра на 100 м Кк = = = 0−01

5. Віяло: (фронт цілі дано в поділках кутоміра — 0−20)

Ів = х Кв = (0−20×0,3) / 6 = 0−02

Команда на вогневу позицію:

№ 1 «Десна, стій! Ціль 45, Піхота, осколково-фугасним, підривник осколковий, заряд перший, шкала тисячних, Приціл 243, Рівень 29−97, доворот — основний напрямок лівіше 0−22, віяло 0−02, третьому один снаряд, — Вогонь!»

Пристрілювання і стрільба на поразку:

Отримано спостереження «Л 1−20» розрахунок коректури, команда на ВП:

а) коректури:

— у зв’язку с тим, що отримано спостереження тільки по напрямку, а спостереження по дальності нема, розрив треба вивести на лінію спостереження за формулою:

Д? = -б х Кв, тобто Д? = (1−20) х 0,3 = 0−36

б) команда на ВП:

" Правіше 0−36 Вогонь!"

Отримано спостереження Л 24 «- «- розрахунок коректури, команда на ВП

а) коректури:

— В дальності - захоплюємо ціль в першу вилку, яка дорівнює 200 м (отримано «-" — збільшуємо дальність на 200 м), тобто коректура в приціл буде ДП = Д Д / ДХ тис = +200 / 19 = +10 поділок прицілу,

тобто Пр = 243 + 10 = 253 тис.

— В напрямку — виводимо розрив на лінію спостереження, а зміну дальності супроводжуємо кроком кутоміра, тобто

Д? = -б х Кв +/- (ДД/100) х Кк. (в нашому випадку вогнева позиція ліворуч, дальність збільшуємо, знак крока кутоміра буде «-»)

Д? = -(-0−24) х 0,3 — (200/100) х 0−01 = +0−07 -0−02 = +0−05

б) команда на ВП:

«Приціл 253, Правіше 0−05. Вогонь!»

Отримано спостереження П 17 «+ «- розрахунок коректури, команда на ВП

а) коректури:

— В дальності - отримана перша вилка, яка дорівнює 200 м (на прицілі 243 отримано «-», на прицілі 253отримано «+») — вилку ділимо навпіл и продовжуємо пристрілювання — зменшуємо дальність на 100 м, тобто коректура в приціл буде ДП = Д Д / ДХ тис = -100 / 19 = - 5 поділок прицілу, тобто Пр = 253 — 5 = 248 тис.

— В напрямку — виводимо розрив на лінію спостереження, а зміну дальності супроводжуємо кроком кутоміра, тобто

Д? = -б х Кв +/- (ДД/100) х Кк. (в нашому випадку вогнева позиція ліворуч, дальність зменшуємо, знак крока кутоміра буде «+»)

Д? = -(+0−17) х 0,3 + (100/100) х 0−01 = -0−04 +0−01 = - 0−03

б) команда на ВП:

«Приціл 248, Лівіше 0−03. Батареї віяло 0−02 по 2 снаряди швидким Вогонь!»

Отримано спостереження Л 8 усі «+ «- розрахунок коректури, команда на ВП

а) коректури:

— В дальності - отримана вилка, яка дорівнює 100 м (на прицілі 253 отримано «+», прицілі 248 отримано «+»)

ДП = Д Д / ДХ тис = - 150 / 19 = -8 поділки прицілу, тобто

Пр = 248 — 8 = 240 тис.

— В напрямку — виводимо розрив на лінію спостереження, а зміну дальності супроводжуємо кроком кутоміра, тобто

Д? = -б х Кв +/- (ДД/100) х Кк. (в нашому випадку вогнева позиція ліворуч, дальність збільшуємо, знак крока кутоміра буде «-»)

Д? = -(-0−08) х 0,3 + (150/100) х 0−01 = +0−02 +0−02 = + 0−04

б) команда на ВП:

«Приціл 240, Правіше 0−04. по 4 снаряди швидким, Вогонь!»

. Отримано спостереження «П4 перевага недольотів.» —

розрахунок коректури, команда на ВП

а) коректури:

— В дальності - в серії швидкого вогню отримано усі недольоти, глибина цілі до 100 м — збільшуємо дальність на 50 м (правила введення коректур при стрільбі на поразку), тобто коректура в приціл буде ДП = Д Д / ДХ тис = + 50 / 19 = + 3 поділки прицілу, тобто

Пр = 243 + 3 = 246 тис.

— В напрямку — зміну дальності супроводжуємо кроком кутоміра, тобто Д? = +/- (ДД/100) х Кк. (в нашому випадку вогнева позиція ліворуч, дальність збільшуємо, знак крока кутоміра буде «-»)

Д? = -0−04×0,3 — (50/100) х 0−01 = -0−01−0-02=-0−03

б) команда на ВП:

«Приціл 246, Лівіше 0−03. по 4 снаряди швидким, Вогонь!»

. Отримано спостереження «Ціль подавлена»

а) команда на ВП: «Дісна стій! Записати ціль 45, піхота. Приціл 246, рівень 29−97, основний напрямок правіше 0−16, витрата 183снаряда. «

Список скорочень, які використовуються

ВП — вогнева позиція

КСП — командно-спостережний пункт

ОН — основний напрямок стрільби

ПЗ — поправка на зміщення

Кв — коефіцієнт віддалення

Кк — крок кутоміра

ГРП- графік розрахованих поправок

ПУВ- прилад управління вогнем

ПРК — прилад розрахунку коректур

НІХ — номограма інструментального ходу

МК — мікрокалькулятор

ЕОМ — електронно-обчислювальна машина

Дтц — дальність топографічна по цілі

ДОБЦ — дальність обчислена по цілі.

Дк — дальність командира

СЗР — спостереження за знаками розривів

Список літератури, яка використовувалась

1. Курс підготовки артилерії Збройних Сил України Київ 2007 р.

2. Правила стрільби і управління вогнем артилерії Збройних Сил України Київ 2008р.

3. Збірник нормативів з бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України. Київ 2001р.

4. Посібник з бойової роботи вогневих підрозділів артилерії. Суми 2004р.

5. Посібник по вивченнню правил стрільби і управління вогнем.К. 2008 р.

6. Збірник задач зі стрільби і управління вогнем. Київ 2000 р.

7. Основні положення зовнішньої балістики ракет і снарядів. Навчальний посібник Київ — 2003 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой