Економічні показники транспортного підприємства

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Вантажні автомобілі (МАЗ-5335)

Показники

2

Марка автомобіля

МАЗ — 5335

Облікова чис-сть автом. на поч. р, од.

220

Надходження автом., міс/од

20. 03/8

Вибуття автом., міс/од

16. 09/3

Середня тривалість простою вантажно-розвантажувальних робіт на 1 поїздку, год

1,3

Середня довжина поїздки автом. з вантажем, км

25

Коефіцієнт вико-ристання вантажо-підйомності

0,95

Вантажопідйомність, т

8

Коефіцієнт викорис-тання пробігу

0,82

Час в наряді, год.

11,0

Коефіцієнт випуску автом. на лінію

0,88

Середньотехнічна швидкість км/год

40

1. Виробнича програма з експлуатації рухомого складу

Для складання даного плану вихідними показниками є кількість рухомого складу та техніко-експлуатаційні показники, які надаються виробничим відділом. При цьому показники роботи підприємства перераховуються в залежності від марок рухомого складу, а потім по АТП в цілому. У даній роботі я розрахую показники по вантажним автомобілям, автобусам та таксомоторам.

Транспортний план по експлуатації рухомого складу складається з трьох частин:

1) Виробнича база;

2) ТЕП;

3) Показники, які характеризують продуктивність;

Виробнича програма з експлуатації рухомого складу:

Облікова чисельність автомобілів, од:

(1. 1)

де: — кількість автомобілів на початок року; - кількість РС, виведеного з експлуатації; - кількість РС, введеного у експлуатацію;

— кількість календарних днів; - кількість днів праці введеного РС; - кількість днів роботи виведеного РС;

Загальна вантажопід'ємність облікових автомобілів, тис. т:

(1. 2)

Середньоходова кількість автомобілів, од:

, (1. 3)

де — коефіцієнт випуска автомобілів на лінію

Автомобіле-дні у господарстві, тис. авт. дн. :

; (1. 4)

Автомобіле-дні у роботі, тис. авт. дн. :

; (1. 5)

Автомобіле-тонно-дні в господарстві, тис. авт. т дн. :

; (1. 6)

Автомобіле-тонно-дні в роботі, тис. авт. т дн. :

; (1. 7)

Автомобіле-години в наряді, тис. авт. год. :

; (1. 8)

Години простою під вантажно-розвантажувальними роботами, тис. авт. т дн:

, (1. 9)

де — кількість їздок; - час на вантаження-розвантаження однієї їздки;

Години руху, тис. год. :

; (1. 10)

Кількість їздок з вантажем, тис. їздок:

; (1. 11)

Середньодобовий пробіг, км:

; (1. 12)

Загальний пробіг, тис км:

; (1. 13)

Пробіг з вантажем, тис. км:

; (1. 14)

Обсяг перевезень, тис. т:

; (1. 15)

Вантажообіг, тис. т км:

; (1. 16)

Продуктивність на одну облікову авто. т:

;; (1. 17)

Продуктивність на один км пробігу:

;; (1. 18)

Отримані результати занесемо до Таблиці 1.1 «Виробнича програма з експлуатації рухомого складу вантажних автомобілів».

Таблиця 1.1. Виробнича програма з експлуатації рухомого складу вантажних автомобілів

Показники

Умовні показники

Показники по маркам (МАЗ-5335)

1.

Виробнича база:

1. 1

Облікова чисельність автомобілів, од

Ас

225

1. 2

Вантажопідйомність, т

q

8

1. 3

Загальна вантажопідйомність облікових автомобілів, тис. т

qзаг

1,80

1. 4

Середньоходова кількість автомобілів, од.

Ах

198

1. 5

Автомобіле-дні у господарстві, тис. авт. дн.

АД Г

82,13

1. 6

Автомобіле-дні у роботі, тис. авт. дн.

АД р

72,27

1. 7

Автомобіле-тонно-дні в господарстві, тис. авт. т дн.

АТД г

657,00

1. 8

Автомобіле-тонно-дні в роботі, тис. авт. т дн.

АТД р

578,16

1. 9

Автомобіле-години в наряді, тис. авт. год

АГ н

794,97

1. 10

Години простою під вантажно-розвантажувальними роботами, тис. авт. год

АГ в-р

250,17

1. 11

Години руху, тис. год

АГ р

544,8

2.

Техніко-експлуатаційні показники:

2. 1

Години у наряді, год

Тн

11

2. 2

Технічна швидкість, км/год

40

2. 3

Середня тривалість простою на вантажно-розвантажувальні роботи на їздку, години

tв-р

0,35

2. 4

Середня довжина їздки автомобіля з вантажем, км

lc

25

2. 5

Коефіцієнт використання вантажопійомності

г

0,95

2. 6

Коефіцієнт використання пробігу

в

0,82

2. 7

Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію

бв

0,88

2. 8

Кількість їздок з вантажем, тис. їздок

nег

714,78

2. 9

Середньодобовий пробіг, км

lcд

302

2. 10

Загальний пробіг, тис. км

lзаг

21 791,94

2. 11

Пробіг з вантажем, тис. км

17 869,39

3.

Показники, які характеризують продуктивність:

3. 1

Обсяг перевезень, тис. т

Q

5432,30

3. 2

Вантажообіг, тис. т км

Р

135 807,38

3. 3

Продуктивність на одну облікову авто. т:

3.3. 1

в т

Wспт

3018

3.3. 2

в т-км

Wспткм

75 449

3. 4

Продуктивність на один км пробігу:

3.4. 1

в т

Wпрт

0,25

3.4. 2

в т-км

Wпрткм

6

Після складання планів по експлуатації рухомого складу по видам порівняємо планові показники зі звітними по всім показникам. Розрахунки відобразимо у Таблиці 1. 2

Щоб отримати планові показники удосконалимо нормування праці водіїв (час у наряді) та маршрутизацію перевезень вантажів (коефіцієнт використання пробігу).

— збільшимо на 4%;

— збільшимо на 6%;

Таблиця 1.2. Порівняння виробничих програм

Показники

Умовні показники

Звіт попереднього року

Проект плану АТП

Приріст показників, %

Облікова чисельність автомобілів, од

Ас

225

225

Вантажопідйомність, т

q

8

8

Загальна вантажопідйомність облікових автомобілів, тис. т

qзаг

1,80

1,80

Середньоходова кількість автомобілів, од.

Ах

198

198

Автомобіле-дні у господарстві, тис. авт. дн.

АД Г

82,13

82,13

Автомобіле-дні у роботі, тис. авт. дн.

АД р

72,27

72,27

Автомобіле-тонно-дні в господарстві, тис. авт. т дн.

АТД г

657,00

657,00

Автомобіле-тонно-дні в роботі, тис. авт. т дн.

АТД р

578,16

578,16

Автомобіле-години в наряді, тис. авт. год

АГ н

794,97

794,97

Години простою під вантажно-розвантажувальними роботами, тис. авт. год

АГ в-р

501,15

530,47

5,9

Години руху, тис. год

АГ р

293,8

264,5

-10

Години у наряді, год

Тн

11

11,4

4

Технічна швидкість, км/год

40

40

Середня тривалість простою на вантажно-розвантажувальні роботи на їздку, години

tв-р

1,30

1,30

Середня довжина їздки автомобіля з вантажем, км

lc

25

25

Коефіцієнт використання вантажопійомності

г

0,95

0,95

Коефіцієнт використання пробігу

в

0,82

0,87

6

Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію

бв

0,88

0,88

Кількість їздок з вантажем, тис. їздок

nег

385,50

408,05

5,9

Середньодобовий пробіг, км

lcд

163

162

-0,1

Загальний пробіг, тис. км

lзаг

11 752,96

11 736,42

-0,1

Пробіг з вантажем, тис. км

9637,42

10 201,30

5,9

Обсяг перевезень, тис. т

Q

2929,78

3101,19

5,9

Вантажообіг, тис. т км

Р

73 244,43

77 529,86

5,9

Продуктивність на одну облікову авто. т:

в т

Wспт

1628

1723

5,9

в т-км

Wспткм

40 691

43 072

5,9

Продуктивність на один км пробігу:

в т

Wпрт

0,25

0,26

6

в т-км

Wпрткм

6

7

6

2. Виробнича програма профілактичного обслуговування і ремонту рухомого складу

Для розрахунку даного плану необхідно знати загальний пробіг автомобілів та категорію дорожніх умов експлуатації автомобілів. А також автомобіле-дні праці РС.

Даний план необхідний для ефективної роботи як служби по ТО та Р так і для організації роботи РС. На основі отриманих даних розраховується необхідна кількість ремонтних працівників та коефіцієнт технічної готовності РС.

Виробнича програма профілактичного обслуговування і ремонту РС містить наступні розрахунки:

1. Періодичність обслуговування і ремонту:

; (2. 1)

; (2. 2)

де — нормативний пробіг до виконання ТО-і, км; = 1 — коефіцієнт корегування у залежності від умов експлуатації; = 0,9 — коефіцієнт корегування в залежності від модифікації РС та організації його роботи; = 1 — коефіцієнт корегування в залежності від природно-кліматичних умов; - нормативний пробіг до категорії ремонту; = 4000 км для вантажних автомобілів; = 16 000 км для вантажних автомобілів;

2. Число технічних обслуговувань і ремонтів:

Кількість капітальних ремонтів:

; (2. 3)

де — загальний пробіг, км; - скорегований нормативний пробіг до капітального ремонту, км;

Кількість ТО-2:

; (2. 4)

Кількість ТО-1:

; (2. 5)

Кількість ЩО:

; (2. 6)

3. Трудомісткість:

Загальна трудомісткість:

; (2. 7)

; (2. 8)

; (2. 9)

; (2. 10)

; (2. 11)

де — нормативні трудомісткості;

Трудомісткість допоміжних робіт:

; (2. 12)

4. Автомобіле-години простою для виконання ТО та Р:

; (2. 13)

; (2. 14)

; (2. 15)

де — норма простою РС для виконання ТО и Р;

Отримані результати занесемо до Таблиці 2. 1

Таблиця 2.1. План технічного обслуговування і ремонту рухомого складу

Найменування показників

Умовні позначки

Звіт попереднього року

Проект плану АТП

Загальний пробіг автомобілів за планом, тис. км

Lзаг

11 752,96

11 736,42

Автомобіле-дні в експлуатації за планом, дн

АДр

72 270

72 270

Періодичність обслуговування і ремонтів (скорегована), тис. км

ТО-1

Lто-1

3,2

3,2

ТО-2

Lто-2

12,8

12,8

КР

Lкр

216

216

Кількість впливів за рік

ЩО

Nщо

144 540

144 540

ТО-1

NТО-1

2755

2751

ТО-2

NТО-2

864

863

КР

Nкр

54

54

Нормативна трудомісткість ТО і ТР на одиницю обслуговування (скорегована), люд. -год.

ЩО

tщо

0,3

0,3

ТО-1

tТО-1

3,2

3,2

ТО-2

tТО-2

12

12

ПР/1000 км

tкпр

5,8

5,8

Загальна трудомісткість, люд. -год.

ЩО

Tщо

21 681

21 681

ТО-1

TТО-1

8816

8803

ТО-2

TТО-2

10 368

10 356

ПР/1000 км

Tкпр

68 167

68 071

Сумарна трудомісткість ТО і ТР, люд. -год.

Tзаг

109 032

108 911

Трудомісткість допоміжних робіт, люд. -год.

Tдоп

30 529

30 495

Норми простою автомобілів (скореговані), дн.

ТО, ПР/1000 км

hто, пр

0,6

0,6

КР

hкр

22

22

Автомобіле-дні простою

ТО, ПР/1000 км

АДто, пр

7052

7042

КР

АДкр

1188

1188

Разом

АДрем

8240

8230

3. План матеріально-технічного забезпечення

рухомий виробничий програма ремонт

План матеріально-технічного забезпечення розробляється в натуральному і вартісному вираженні, виходячи з діючих норм витрати матеріалу і цін на них.

Потреба в автомобільному паливі, мастильних і інших експлуатаційних матеріалах

Потреба в автомобільному паливі, мастильних і інших експлуатаційних матеріалах для конкретної марки автомобілів визначається за прийнятою методикою.

При цьому витрата палива на експлуатацію рухомого складу розраховується на загальний пробіг (для вантажних погодинних автомобілів, автобусів і легкових автомобілів), на пробіг і транспортну роботу (для бортових відрядних автомобілів), на загальний пробіг і їздки з вантажем (для автомобілів-самоскидів) і додаткову потребу в паливі на зимовий період та внутрігаражні потреби.

Загальна потреба АТП у паливі:

; (3. 1)

де — затрати палива на експлуатацію рухомого складу, — надбавка затрат палива на роботи у зимовий період, — надбавка затрат палива на внутрігаражні потреби.

1. Витати палива на експлуатацію рухомого складу розраховуються в залежності від РС.

Для вантажних автомобілів (окрім самоскидів):

; (3. 2)

де — затрати палива на пробіг РС; - затрати палива на виконання транспортної роботи;

; (3. 3)

де — норма расхода топлива на 100 км пробега автомобиля;

; (3. 4)

де — норма на виконання транспортної роботи;

2. Надбавка витрат палива на роботу в зимовий час:

; (3. 5)

3. Надбавка витрат палива на роботу в межах гаражу:

; (3. 6)

Таблиця 3.1. Витрати на паливо і мастильні матеріали

Найменування показників

Умовні позначки

Звіт попереднього року

Проект плану АТП

Паливо

Загальний пробіг, тис. км

Lзаг

11 752,96

11 736,42

Обсяг транспортної роботи, ткм

Р

73 244 427

77 529 860

Загальне число їздок

n

385 497

408 052

Норми витрати палива, л:

на пробіг

НL

23

23

на транспортну роботу

Нр

0,5

0,5

Витрата палива, л:

на пробіг

VL

2 703 180

2 699 377

на транспортну роботу

366 222

387 649

Загальна витрата палива на експлуатацію автомобілів, л

3 069 402

3 087 026

Додаткова потреба в паливі на зимовий період, л

128 915

129 655

Витрата палива на роботи в межах гаражу, л

Vвг

15 992

16 083

Загальна потреба АТП у паливі, л

V

3 214 309

3 232 765

Ціна 1 л палива, грн.

Цп

6,9

6,9

Загальна вартість палива, грн.

Сп

22 178 730

22 306 077

Мастильні та інші експлуатаційні матеріали

Моторна олива

Норма витрат на 100 л палива, л

Нмо

2,9

2,9

Загальні витрати оливи, л

Vмо

93 215

93 750

Ціна 1 л, грн.

Цмо

20

20

Вартість, грн.

Смо

1 864 299

1 875 004

Трансмісійна олива

Норма витрат на 100 л палива, л

Нтр. о

0,4

0,4

Загальні витрати оливи, л

Vтр. о

12 857

12 931

Ціна 1 л, грн.

Цтр. о

30

30

Вартість, грн.

Стр. о

385 717

387 932

Пластичні оливи

Норма витрат на 100 л палива, л

Нпо

0,35

0,35

Загальні витрати оливи, л

Vпо

11 250

11 315

Ціна 1 л, грн.

Цпо

20

20

Вартість, грн.

Спо

225 002

226 294

Спеціальні оливи

Норма витрат на 100 л палива, л

Нсо

0,1

0,1

Загальні витрати оливи, л

Vсо

3 214

3 233

Ціна 1 л, грн.

Цсо

50

50

Вартість, грн.

Ссо

160 715

161 638

Разом експлуатаційні матеріали

Загальна вартість паливно-мастильних матеріалів

Сэ

24 814 463

24 956 944

Потреба в автомобільних шинах

Потрібне число автомобільних шин для і-го автомобіля визначають, виходячи з загального пробігу автомобілів, норми експлуатаційного пробігу шини і числа шин на автомобілі і причепі (без запасного). Норми експлуатаційного пробігу шини визначаються згідно з чинним законодавством.

Визначимо потрібну кількість шин у плановому періоді.

; (3. 7)

де — число шин на автомобілі і причепі без урахування запасного; - нормативний пробіг шин.

Таблиця 3.2. Потреба в автомобільних шинах

Найменування показників

Умовні позначки

Звіт попереднього року

Проект плану АТП

Загальний пробіг автомобілів, тис. км

Lзаг

11 752,96

11 736,42

Число шин на автомобілі і причепі, од

6

6

Норма експлуатаційного пробігу шини, тис. км

100

100

Потрібна кількість шин, од.

705

704

Ціна однієї шини, грн.

Цш

3000

3000

Загальна вартість автомобільних шин, грн.

Сш

2 115 000

2 112 000

Запасні частини і матеріали

Витрати на запасні частини і матеріали на ТО і ремонт рухомого складу планують у вартісному вираженні на 1000 км пробігу з урахуванням категорії умов експлуатації. При розрахунку планових витрат на ТО і ремонт рухомого складу по АТП у цілому варто застосовувати фактично сформовані в звітному році питомі витрати на запасні частини і матеріали на 1000 км фактичного загального пробігу.

Планова сума витрат складає:

; (3. 8)

Таблиця 3.3. Потреба в автомобільних запасних частинах та матеріалах

Найменування показників

Умовні позначки

Звіт попереднього року

Проект плану АТП

Питомі витрати на запасні частини і ремонтні матеріали на 1000 км, грн.

Ізч

138,56

138,56

Загальна вартість запасних частин та матеріалів, грн.

См тор

1 628 490

1 626 199

4. План по праці і заробітній платі

Планування чисельності персоналу АТП

Планують чисельність і фонд заробітної плати по категоріях працюючих: водії, ремонтні, допоміжні робітники та службовці.

1. Розрахуємо чисельність водіїв (у звітному році):

; (4. 1)

де — години роботи рухомого складу на лінії, год.; - підготовчо-заключний час і час на медичний огляд водія, приймається рівним 23 хв на зміну;

; (4. 2)

де — річний фонд робочого часу одного водія, год. (2000 год); - коефіцієнт, що враховує ріст продуктивності праці (=1).

2. Визначимо кількість ремонтних робочих:

; (4. 3)

де — загальна трудомісткість ремонтних робіт з плану, люд. -год.

; (4. 4)

Таблиця 4. 1

Тп-з+Тмо

27 679

27 679

Класність водіїв

411

411

Nв1

123

55

54

Nв2

164

Nдоп

15

15

Nсл

82

82

Планування чисельності персоналу АТП.

Загальний фонд заробітної плати працівників АТП включає основну і додаткову заробітну плату. Основна заробітна плата водіїв вантажних автомобілів, автобусів і таксі розраховується по відрядній чи погодинній формі.

Визначення фонду оплати праці включає в себе фонд оплати праці водіїв, ремонтних працівників та ін.

Згідно діючому законодавству до водіїв можуть застосовувати як відрядну так і почасову форму оплати праці.

1. Відрядна заробітна плата водіїв вантажних автомобілів розраховується за формулою.

; (4. 5)

де — годинна тарифна ставка за виконання н. -р. робіт однієї тони вантажу; - відрядна тарифна ставка за виконання транспортної роботи на 1 ткм.

; (4. 6)

; (4. 7)

Крім відрядної заробітної плати в основну заробітну плату водіїв-відрядників включається оплата підготовчо-заключного часу і часу на медичний огляд по годинних тарифних ставках:

; (4. 8)

де — годинна тарифна ставка водія.

Додаткова заробітна плата працівників підприємств містить у собі усі виплати, передбачені чинним законодавством. До таких виплат відносяться:

— надбавка за класність водіям:

; (4. 9)

де — чисельність водіїв 1-го і 2-го класу.

— надбавка за керівництво бригадою:

; (4. 10)

де — плановий фонд робочого часу бригадира, години; - кількість бригадирів-водіїв.

— доплата за роботу в нічний час:

; (4. 11)

— доплата за роботу в вечірній час розраховується аналогічно

Таблиця 4.2. Фонд заробітної плати водіїв

Найменування показників

Умовні позначки

Звіт попереднього року

Проект плану АТП

Обсяг перевезень, тис. т

Q

2 929,78

3 101,19

Вантажообіг, тис. ткм

Р

73 244,43

77 529,86

Підготовчо-заключний час та медогляд, год

Тмо, п-з

27 679

27 679

Годинна тарифна ставка, грн.

Сг

10

10

Відрядна розцінка за 1 т, грн.

Ст

1,2

1,2

Відрядна розцінка за 1 ткм, грн.

Сткм

0,11

0,11

Заробітна плата за тонни, грн.

ЗПт

3 585 559

3 795 345

Заробітна плата за ткм, грн.

ЗПткм

7 811 396

8 268 430

Оплата підготовчо-заключного часу і часу медогляду, грн.

ЗПп-з, мо

290 357

290 357

Основна відрядна заробітна плата, грн.

ФЗПв

11 687 312

12 354 133

Надбавка за класність, грн.

НДкл

989 207

989 207

Доплати:

за керівництво бригадою, грн.

Дбр

125 880

83 920

за нічний час, грн.

Дніч

333 569

333 569

за вечірній час, грн.

Двеч

250 177

250 177

інші витрати, доплати, премії, грн.

ЗПпр

537 834

569 302

Оплата відпусток, грн.

ЗПвід

1 183 538

1 239 326

Загальний фонд заробітної плати, грн.

ФЗПзаг

15 107 517

15 819 634

Фонд заробітної плати ремонтних робітників будемо визначати на підставі планових розрахунків виробничої програми по ТО і Р автомобілів і годинної тарифної ставки робочого середнього розряду.

; (4. 12)

де — годинна тарифна ставка робочого середнього розряду; - загальна трудомісткість ремонтних робіт у плановому періоді, люд. -год.

Доплати виплачуються за керівництво бригадою, за роботу в нічний та вечірній час. Премії виплачуються за високі досягнення в роботі. Розрахунки доплат і премій виробляються аналогічно водіям.

Таблиця 4.3. Фонд заробітної плати ремонтних робітників

Найменування показників

Умовні позначки

Звіт попереднього року

Проект плану АТП

Загальна трудомісткість ТО і Р, люд. -год.

Тзаг

109 032

108 911

Середня годинна тарифна ставка ремонтників, грн

Сг

9

9

Оплата праці ремонтників по тарифу, грн.

ЗПрр

981 289

980 203

Доплата:

за керівництво бригадою, грн.

Дбр

21 600

21 600

за нічний час, грн.

Дніч

143 095

143 095

за вечірній час, грн.

Двеч

143 095

143 095

інші витрати, доплати, премії, грн.

ЗПпр

147 193

147 030

Оплата відпусток, грн.

Зпвід

122 083

121 977

Загальний фонд заробітної плати, грн.

ФЗПрр

1 558 355

1 557 000

Фонд заробітної плати допоміжних робітників розрахуємо аналогічно ремонтним. Оплату праці допоміжних робітників здійснюють по годинній тарифній ставці за відпрацьований час. Фонд заробітної плати допоміжних робітників:

; (4. 13)

Таблиця 4.4. Фонд заробітної плати допоміжних робітників

Найменування показників

Умовні позначки

Звіт попереднього року

Проект плану АТП

Загальна трудомісткість ТО і Р, люд. -год.

Тдоп

30 529

30 495

Середня годинна тарифна ставка ремонтників, грн

Сг

7

7

Оплата праці ремонтників по тарифу, грн.

ЗПдоп. р

213 703

213 466

Доплата:

інші витрати, доплати, премії, грн.

ЗПпр

32 055

32 020

Оплата відпусток, грн.

Зпвід

20 889

20 866

Загальний фонд заробітної плати, грн.

ФЗПдоп. р

266 648

266 353

Таблиця 4.5. Зведений план по праці і заробітній платі

Категорії робітників

Чисельність (Попередній рік), люд

Чисельність (Плановий рік), люд

Фонд заробітної плати (Звіт попереднього року)

Фонд заробітної плати (Проект плану АТП)

Середня заробітна плата (Звіт попереднього року)

Середня заробітна плата (Проект плану АТП)

Водії

224

411

15 107 517

15 819 634

5 620

3 208

Ремонтники

55

54

1 558 355

1 557 000

2 361

2 403

Допоміжні

16

15

266 648

266 353

1 389

1 480

Разом:

295

480

16 932 520

17 642 986

9 370

7 090

Керівники, фахівці і технічні виконавці

12

12

1 136 687

1 094 727

7 894

7 602

Разом:

307

492

18 069 207

18 737 713

17 264

14 692

5. Планування собівартості автомобільних перевезень

Для складання калькуляції собівартості перевезень використаємо дані попередніх розрахунків розділів плану економічного і соціального розвитку АТП.

1. Обов’язкове державне соціальне страхування визначають у розмірі 0,37*ФОП.

2. Амортизаційні відрахування на повне відновлення рухомого складу:

3. Податки і збори та інші витрати в плані встановлюють за сформованою структурою витрат на перевезення вантажів у звітному періоді. Приймається у розмірі 18% від ФОП водіїв.

Собівартість одиниці перевезення будемо розраховувати за 1 перевезену тонну.

Результати розрахунків витрат на перевезення зводимо в таблицю 5.1.

Таблиця 5.1. Калькуляція собівартості перевезень

Стаття витрат

Звіт попереднього року

Проект плану АТП

Собівартість одиниці перевезення за попередній рік, грн. /т

Собівартість одиниці перевезення у плановому році, грн. /т

1. Фонд оплати праці

18 069 207

18 737 713

6,17

6,04

2. Нарахування на ФОП

6 685 607

6 932 954

2,28

2,24

3. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали

24 814 463

24 956 944

8,47

8,05

4. Знос і ремонт автомобільних шин

2 115 000

2 112 000

0,72

0,68

5. Витрати на технічне обслуговування і ремонт автомобілів

1 628 490

1 626 199

0,56

0,52

6. Амортизація автомобільного транспорту

3 706 667

2 965 333

1,27

0,96

7. Податки та сбори

2 719 353

2 847 534

0,93

0,92

8. Інші витрати

2 719 353

2 847 534

0,93

0,92

Собівартість перевезень

62 458 140

63 026 211

21,32

20,32

6. Планування доходів, прибутку і рентабельності

Тариф:

; (6. 1)

де S — собівартість перевезень, грн.; ПДВ — податок на додаткову вартість; П — прибуток від перевезення; R — рівень рентабельності.

; (6. 2)

; (6. 3)

У розрахунково-графічному завданні в проектному варіанті тариф дорівнює тарифу до впровадження заходу, тому необхідно визначити проектну рентабельність:

;

;

Загальні витрати:

(6. 4)

(6. 5)

Прибуток до оподаткування:

; (6. 6)

Чистий прибуток, що залишається в АТП:

(6. 7)

Отримані розрахунки занесемо до таблиці 6.1.

Таблиця 6.1. План доходів, прибутку і рентабельності

Найменування показників

Звіт попереднього року

Проект плану АТП

Собівартість, грн. /т

21,32

20,32

Прибуток, грн. /т

3,84

4,83

Тариф, грн. /т

30,19

30,19

Рентабельність, %

18

24

ПДВ, грн. /т

5,03

5,03

Дохід, грн.

88 440 726

93 615 275

ПДВн.о., грн

14 740 121

15 602 546

прибуток, грн.

11 242 465

14 986 518

Чистий прибуток, грн.

9 106 396,65

12 139 079,58

Висновок

Впровадження запропонованих заходів є доцільним, так як призводить до збільшення прибутку АТП.

Список літератури

1. Голованенко С. Л., Жарова О. М., Маслова Т. И., Посыпай В. Г. Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта — Киев: Техника, 1990 — 350 с.

2. Организация, планирование и управление в автотранспортных предприятиях /Под ред. М.П. Улицкого/ - М.: Транспорт, 1994 — 328 с.

3. Положення про профілактичне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту — Київ, 1994.

4. Трансфинплан автотранспортного предприятия (объединения)/ М. Д. Столярова и др. — М.: Транспорт, 1990 — 238 с.

5. Краткий автомобильный справочник НИИАТ — М.: Транспорт, 1996.

6. Шинкаренко В. Г., Жарова О. М. Экономическая оценка нововведений на автомобильном транспорте — Киев: ИСМО, ХГАДТУ, 1997 — 124 с.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой