Діагностика рівня вихованості школярів

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Вступ

Проблема діагностики вихованості учнів завжди було одним із найактуальніших у педагогіці. Останнім часом вона одержала ще більшу гостроту. Нині у суспільстві панує байдужість і бездуховність, відсутність дбайливого і чуйного відносини людей друг до друга. У зв’язку з таким становищем особливо актуальне як розвиток виробництва і виховання з дитинства гуманного ставлення до «іншому», але водночас і виявлення рівня становлення й вияву з кожної вікової стадії розвитку. Отже, стоїть питання діагностики рівня вихованості дітей шкільного віку.

Під вихованістю у педагогіці розуміють комплексну властивість особистості, яка характеризується наявністю і ступенем сформованості соціально цінних якостей і властивостей, що відображають усебічність її розвитку.

Діагностування вихованості - це розпізнання і вивчення істотних ознак вихованості, їх комбінацій, форм вираження як реалізованих цілей виховання. Діагноз встановлюється тоді, коли педагог ще не володіє повною інформацією про вихованість учня, а робить висновок на основі її суттєвих проявів з метою встановлення причин, що перешкоджають досягненню бажаного ступеня розвитку якостей і властивостей особистості; визначення факторів, які сприяють успішній реалізації цілей виховання.

Діагностика спрямована на вивчення учнів, які удосконалюють своє самостановлення, і педагогів, що організовують пізнавальну, трудову, художньо-естетичну та ін. діяльність вихованців, створюють умови для зміни позиції особистості у системі відносин, її всебічного формування.

Поняття «діагностика виховання» ширше, ніж поняття «вимірювання виховання». Вимірювання проводиться з метою констатації стану вихованості. У діагностиці ж оцінка вихованості є причиною більш глибокого вивчення протікання виховного процесу, визначення шляхів його удосконалення на основі знання про способи й умови взаємодії його компонентів.

Другою важливою особливістю діагностики є прогностичний характер її висновків. Прогноз потрібний для того, щоб внести необхідні корекції розвитку школяра: підсилити бажані і нейтралізувати небажані тенденції. У цьому розумінні діагностика є основою індивідуального підходу до вихованця. Проте, оскільки розрив між метою і досягнутими результатами спостерігається постійно, завдання діагностики вихованості актуальне для всіх вихованців. Ступінь вихованості колективу визначається на підставі своєрідного поєднання вихованості всіх його членів.

Третьою особливістю діагностики вихованості є те, що перевага в ній надається методам, які сприяють виявленню цілісної позиції особистості школяра. Вимірювання ж базується на узагальненні оцінок окремих актів поведінки вихованця. Будучи спрямованою на потреби організації виховного процесу, діагностика передбачає згорнуті рішення педагога і тому надає перевагу інтегративній діагностичній інформації. А це передбачає й інтегральну оцінку ступеня сформованості позиції особистості, а також її окремих позицій.

Розділ 1. Методи дослідження якостей і ставлення особистості

1.1 Методика «Q-сортування» В. Стефансона

Випробуваному пропонується набір карток, що містять твердження або назви властивостей особистості. Їх необхідно розподілити по групах від «найбільш характерних» до «найменш характерних» для нього. Завдання можуть бути приготовані у відповідності з цілями діагностики. Перевагою методики є те, що при роботі з нею випробуваний проявляє свою індивідуальність, реальне «Я», а не «відповідність — невідповідність «статистичним нормам і результатам інших людей. Можлива і повторне сортування того ж набору карток, але в інших відношеннях:

" Соціальне" Я «» (Яким мене бачать інші ?);

" Ідеальне «Я «» (Яким би я хотів бути ?);

«Актуальне «Я «» (Який я в різних ситуаціях ?);

«Значимі інші» (Яким я бачу свого партнера?);

«Ідеальний партнер «(Яким би я хотів бачити свого партнера?).

Інструкція: дослідження проводиться наступним чином. випробуваному пред’являється картка тверджень і пропонується відповісти «так», якщо воно відповідає його уявленню про себе як члені даної конкретної групи, або «ні», якщо воно суперечить його поданням, і тільки в виняткових випадках дозволяється відповісти: «сумніваюся», тобто розкласти на три групи відповідей.

Текст опитувальника:

1. Критичний до оточуючих і товаришам.

2. Виникає тривога, коли в групі починається конфлікт.

3. Схильний слідувати порадам лідера.

4. Не схильний створювати занадто близькі відносини з товаришами.

5. Подобається дружність у групі.

6. Схильний суперечити лідеру.

7. Відчуває симпатії до одного-двох членам групи.

8. Уникає зустрічей і зборів у групі.

9. Подобається похвала лідера.

10. Незалежний в судженнях і манері поведінки.

11. Готовий стати на чийсь бік у суперечці.

12. Схильний керувати товаришами.

13. Радіє спілкуванню з одним-двома друзями.

14. Зовні спокійний при прояві ворожості з боку членів групи.

15. Схильний підтримувати настрій своєї групи.

16. Чи не надає значення особистим якостям членів групи.

17. Схильний відволікати групу від її цілей.

18. Відчуває задоволення в протиставленні себе лідеру

19. Хотів би зблизитися з деякими членами групи.

20. Віддає перевагу залишатися нейтральним у суперечці.

21. Подобається, коли лідер активний і добре керує.

22. Віддає перевагу холоднокровно обговорювати розбіжності.

23. Недостатньо стриманий у вираженні почуттів.

24. Прагне згуртувати навколо себе однодумців.

25. Незадоволений занадто формальними відносинами.

26. Коли звинувачують — губиться і мовчить.

27. Віддає перевагу погоджуватися з основними напрямками.

28. Прив’язаний до групи в цілому більше, ніж до певних товаришам.

29. Схильний затягувати і загострювати суперечку.

30. Прагне бути в центрі уваги.

31. Хотів би бути членом більш вузької угруповання.

32. Схильний до компромісів.

33. Відчуває внутрішній неспокій, коли лідер чинить всупереч його очікуванням.

34. Болісно відноситься до зауважень товаришів.

35. Може бути підступним і вкрадливим.

36. Схильний прийняти на себе керівництво в групі.

37. Відвертий у групі.

38. Виникає нервове занепокоєння під час групового розбіжності.

39. Віддає перевагу, щоб лідер брав на себе відповідальність при плануванні робіт.

40. Чи не схильний відповідати на прояв дружелюбності.

41. Схильний сердитися на товаришів.

42. Намагається вести інших проти лідера.

43. Легко знаходить знайомства за межами групи.

44. Намагається уникати бути втягнутим в суперечку.

45. Легко погоджується з пропозиціями інших членів групи.

46. Надає опір утворенню угруповань.

47. Глузливий і іронічний, коли роздратований.

48. Виникає неприязнь до тих, хто намагається виділитися.

49. Віддає перевагу меншу, але більш інтимну групу.

50. Намагаємось не показувати свої справжні почуття.

51. Стає на сторону лідера при групових розбіжностях.

52. Ініціативний у встановленні контактів у спілкуванні.

53. Уникає критикувати товаришів.

54. Віддає перевагу звертатися до лідера частіше, ніж до інших.

55. Не подобається, коли відносини в групі стають занадто фамільярними.

56. Любить затівати суперечки.

57. Прагне утримувати своє високе положення в групі.

58. Схильний втручатися в контакти товаришів, порушувати їх.

59. Схильний до перепалок, задерикуватий.

60. Схильний виражати невдоволення лідером

У результаті ми отримуємо сумарне кількісне визначення для кожної з перерахованих тенденцій. Для зведення результатів в межах від +1 до -1 отримане число ми ділимо на 10. Передбачається, що відповідь «так» має позитивний знак, а відповідь «ні» — негативний. Три — чотири відповіді «сумніваюся «по окремих тенденціям розцінюються нами як ознака нерішучості, ухильності, однак в інших випадках це може свідчити про відому вибірковості в поведінці, про тактичної гнучкості. Ці якості можна варіювати, аналізуючи їх у сукупності з іншими

Ключ:

I. Залежність — 3, 9, 15, 21. 27, 33, 39, 45, 51, 54

II. Незалежність — 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 57, 60

III. Товариськість — 5, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 52

IV. Нетовариськість — 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 40, 55, 58

V. Прийняття «боротьби» -1, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47. 56. 59

VI Уникання «боротьби» — 2, 8,14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 53

1.2 Методика діагностування соціально-психологічних адаптацій К. Роджерса і Р. Даймонда

Опитувальник призначений для вивчення особливостей соціально-психологічної адаптації і пов’язаних з цим рис особистості. Стимулюючий матеріал представлений 101 твердженням, які сформульовані в третій особі однини, без використання яких-небудь займенників. Ймовірно, така форма була використана авторами для того, щоб уникнути впливу «прямого ототожнення». Тобто ситуації, коли випробовувані свідомо, безпосередньо співвідносять твердження зі своїми особливостями. Даний методичний прийом є одній з форм «нейтралізації» установки на соціально-бажані відповіді. У методиці передбачена досить диференційована, 7- бальна шкала відповідей.

Авторами виділяються наступні 7 інтегральних показників:

— «Адаптація»

— «Прийняття інших»

— «Інтегральність»

— «Самоприйняття»

— «Емоційна комфортність»

— «Прагнення до домінування»

— «Ескапізм».

Кожен з них розраховується по індивідуальній формулі. Інтерпретація здійснюється у відповідності нормативним даним, розрахованими окремо для підлітків і дорослих.

Опитувальник СПА

1. Відчуває незручність, коли вступає з ким-небудь у розмову.

2. Немає бажання розкриватися перед іншими.

3. У всьому любить змагання, змагання, боротьбу.

4. Чи пред’являє до себе високі вимоги.

5. Часто лає себе за зроблене.

6. Часто відчуває себе приниженим.

7. Сумнівається, що може подобатися кому-небудь з осіб протилежної статі.

8. Свої обіцянки виконує завжди

9. Теплі, добрі відносини з оточуючими.

10. Людина стримана, замкнута; тримається від усіх трохи в стороні.

11. У своїх невдачах звинувачує себе.

12. Людина відповідальна; на нього можна покластися.

13. Відчуває, що не в силах хоч що-небудь змінити, всі зусилля марні.

14. На багато що дивиться очима однолітків.

15. Приймає в цілому ті правила і вимоги, яких слід дотримуватися.

16. Власних переконань і правил не вистачає.

17. Любить мріяти — іноді прямо серед білого дня. Насилу повертається від мрії до дійсності.

18. Завжди готовий до захисту і навіть нападу: «застряє «на переживаннях образ, подумки перебираючи способи помсти.

19. Вміє керувати собою і власними вчинками, змушувати себе, дозволяти собі; самоконтроль для нього — не проблема.

20. Часто псується настрій: накочує смуток, нудьга.

21. Все, що стосується інших, не хвилює: зосереджений на собі; зайнятий собою.

22. Люди, як правило, йому подобаються.

23. Не соромиться своїх почуттів, відкрито їх виражає.

24. Серед великої збігу народу буває трошки самотньо.

25. Зараз дуже не по собі. Хочеться все кинути, кудись сховатися.

26. З оточуючими зазвичай ладнає.

27. Всього важче боротися з самим собою.

28. Насторожує незаслужене доброзичливе ставлення оточуючих.

29. В душі - оптиміст, вірить у краще.

30. Людина неподатливий, впертий; таких називають важкими.

31. До людей критичний і судить їх, якщо вважає, що вони цього заслуговують.

32. Зазвичай відчуває себе не провідним, а веденим: йому не завжди вдається мислити і діяти самостійно.

33. Більшість з тих, хто його знає, добре до нього ставиться, любить його.

34. Іноді бувають такі думки, якими не хотілося б ні з ким ділитися.

35. Людина з привабливою зовнішністю.

36. Відчуває себе безпорадним, потребує когось, хто був би поруч.

37. Прийнявши рішення, слідує йому.

38. Приймає, здавалося б, самостійні рішення, не може звільнитися від впливу інших людей.

39. Відчуває почуття провини, навіть коли звинувачувати себе наче не в чому.

40. Відчуває неприязнь до того, що його оточує.

41. Усім задоволений.

42. Вибита з колії: не може зібратися, взяти себе в руки, організувати себе.

43. Відчуває млявість; все, що раніше хвилювало, стало раптом байдужим.

44. Урівноважений, спокійний.

45. Розлютившись, нерідко виходить з себе.

46. Часто відчуває себе скривдженим.

47. Людина поривчастий, нетерплячий, гарячий: не вистачає стриманості.

48. Буває, що розпускає плітки.

49. Не дуже довіряє своїм почуттям: вони іноді підбивають його.

50. Досить важко бути самим собою.

51. На першому місці розум, а не почуття, перш ніж що-небудь зробити, подумає.

52. Те, що відбувається з ним тлумачить на свій лад, здатний на придумувати зайвого … Словом — не від світу цього.

53. Людина терпимий до людей і приймає кожного таким, який він є.

54. Намагається не думати про свої проблеми.

55. Вважає себе цікавою людиною — привабливим як особистість, помітним.

56. Людина сором’язливий, легко ніяковіє.

57. Обов’язково потрібно нагадувати, підштовхувати, щоб довів справу до кінця.

58. У душі відчуває перевагу над іншими.

59. Немає нічого, в чому б висловив себе, виявив свою індивідуальність, своє Я.

60. Боїться того, що подумають про нього інші.

61. Честолюбний, небайдужий до успіху, похвалу: у тому, що для нього істотно, намагається бути серед кращих.

62. Людина, у якої зараз багато гідно презирства ,

63. Людина діяльний, енергійний, сповнений ініціатив.

64. Пасує перед труднощами і ситуаціями, які загрожують ускладненнями.

65. Себе просто недостатньо цінує.

66. За вдачею ватажок і вміє впливати на інших.

67. Відноситься до себе в цілому добре.

68. Людина наполегливий, напористий; йому завжди важливо наполягти на своєму.

69. Не любить, коли з ким-небудь псуються стосунки, особливо — якщо розбіжності загрожують стати явними.

70. Подовгу не може прийняти рішення, а потім сумнівається в його правильності.

71. Перебуває в розгубленості, все сплуталось, все змішалося у нього.

72. Задоволений собою.

73. Невезучий.

74. Людина приємний, що розташовує до себе.

75. Особою, може, і не дуже пригожий, але може подобатися як людина, як особистість.

76. Зневажає осіб протилежної статі і не пов’язується з ними.

77. Коли потрібно щось зробити, охоплює страх: а раптом — не впораюся, а раптом — не вийде.

78. Легко, спокійно на душі, немає нічого, що сильно б турбувало.

79. Вміє наполегливо працювати.

80. Відчуває, що зростає, дорослішає: змінюється сам і ставлення до навколишнього світу.

81. Трапляється, що говорить про те, в чому зовсім не розбирається.

82. Завжди говорить тільки правду.

83. Стривожений, стурбований, напружений.

84. Щоб змусити хоч щось зробити, потрібно як слід наполягти, і тоді він поступиться.

85. Відчуває невпевненість в собі.

86. Обставини часто змушують захищати себе, виправдовуватися і обгрунтовувати свої вчинки.

87. Людина поступливий, податливий, м’який у відносинах з іншими.

88. Людина тлумачний, любить міркувати.

89. Інший раз любить похвалитися.

90. Приймає рішення і тут же їх змінює; зневажає себе за безвілля, а зробити з собою нічого не може.

91. Намагається покладатися на свої сили, не розраховує на чиюсь допомогу.

92. Ніколи не спізнюється.

93. Відчуває відчуття скутості, внутрішньої несвободи.

94. Виділяється серед інших.

95. Не дуже надійний товариш, не в усьому можна покластися.

96. У собі все ясно, себе добре розуміє.

97. Комунікабельний, відкрита людина; легко сходиться з людьми.

98. Сили і здібності цілком відповідають тим завданням, які доводиться вирішувати; з усім може впоратися.

99. Себе не цінує: ніхто його всерйоз не сприймає; в кращому випадку до нього поблажливі, просто терплять.

100. Турбується, що особи протилежної статі занадто займають думки

101. Всі свої звички вважає хорошими.

ІНТЕГРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ

Показники

Номери висловлювань

Норми

1b

Адаптивність

Дезадаптивність

4, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 44, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 72, 74, 75, 78, 80, 88, 91, 94, 96, 97, 98

2, 6, 7, 13, 16, 18, 25, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 49, 50, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 69, 71, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 90, 95, 99, 100

68−170

68−170

2b

Брехливість «-»

«+»

34, 45, 48, 81, 89

8, 82, 92, 101

18−45

3b

Прийняття себе

Неприйняття себе

33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94, 96

7, 59, 62, 65, 90, 95, 99

22−52

14−35

4b

Прийняття інших

Неприйняття інших

9, 14, 22, 26, 53, 97

2, 10, 21, 28, 40, 60, 76

12−30

14−35

5b

емоційний комфорт

емоційний дискомфорт

23, 29, 30, 41, 44, 47, 78

6, 42, 43, 49, 50, 83, 85

14−35

14−35

6b

внутрішній контроль

зовнішній контроль

4, 5, 11, 12, 19, 27, 37, 51, 63, 68, 79, 91, 98, 113

25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77

26−65

18−45

7b

домінування

підпорядкування

58, 61, 66

16, 32, 38, 69, 84, 87

6−15

12−30

8

ескапізм

(відхід від проблем)

17, 18, 54, 64, 86

10−25

1.3 Методика діагностування показників і форм агресії А. Басса і А. Дарка (адаптована А. Осинським)

А. Басс та А. Дарка запропонували опитувальник для виявлення важливих, на їх думку, показників та форм агресії:

1. Використання фізичної сили проти іншої особи — фізична агресія.

2. Вираження негативних почуттів (сварка, крик, погроза тощо) — вербальна агресія.

3. Використання непрямим шляхом спрямованих проти інших осіб пліток, жартів та вияв вибухів гніву (крик, тупання ногами) — опосередкована погроза.

4. Опозиційна форма поведінки, спрямована зазвичай проти авторитету керівництва, яка може мати розмах від пасивного спротиву до активних дій проти вимог, правил, законів — негативізм.

5. Схильність до роздратування, готовність при найменшому збудженні вилитися у запальність, різкість, грубість — роздратування.

6. Схильність до недовіри та обережного відношення до людей, які випливають із переконання, що оточуючі можуть завдати щкоди , — підозрілість.

7. Прояв заздрості та ненависті до оточуючих, обумовлені відчуттям гніву за дійсні чи уявні страждання — образа.

8. Дії й ставлення до себе та оточуючих, які виходять із можливого переконання обстежуваного в тому, що він є поганою людиною, чинить негарно — аутоагресія або відчуття провини.

Інструкція: прочитуючи чи прослуховуючи твердження, приміряйте, наскільки вони відповідають вашому стилю поведінки, вашому образу життя і одним з чотирьох можливих відповідей: «так», «можливо, так», «можливо, ні», «ні».

1. Іноді не можу справитися з бажанням нашкодити кому-небудь.

2. Інколи можу розповсюджувати плітки про людей, яких не люблю.

3. Легко виходжу з себе, проте легко й заспокоююсь.

4. Якщо до мене не звернутись по-доброму, прохання не виконаю.

5. Не завжди отримую те, що мені належить.

6. Знаю, що люди говорять про мене за моєю спиною.

7. Якщо не схвалюю вчинки інших людей, даю їм це відчути.

8. Якщо трапляється обманути когось, відчуваю докори сумління.

9. Мені здається, що я не здатен вдарити людину.

10. Ніколи не роздратовуюсь настільки, щоб розкидати речі.

11. Завжди поблажливий до чужих недоліків.

12. Коли встановлене правило не подобається мені, хочеться його порушити.

13. Інші майже завжди вміють скористатися за сприятливих умов.

14. Мене насторожують люди, які відносяться до мене більш дружньо, ніж я очікував.

15. Часто буваю не згоден з людьми.

16. Іноді в голову приходять думки, за які мені соромно.

17. Якщо хто-небудь вдарить мене, я не відповім тим же.

18. При роздратуванні грюкаю дверима.

19. Я більш роздратований, ніж здається зі сторони.

20. Якщо хтось корчить з себе начальника, я роблю йому наперекір.

21. Мене трохи засмучує моя доля.

22. Думаю, багато людей не люблять мене.

23. Не можу втриматись від суперечки, якщо люди не згідні зі мною.

24. Ті, хто уникають роботи, повинні мати відчуття провини.

25. Хто ображає мене чи мою сім'ю, наражається на бійку.

26. Я не здатен на грубі жарти.

27. Мене охоплює злість, коли наді мною насміхаються.

28. Коли люди вдають із себе начальників, я роблю все, щоб вони не зазнавались.

29. Майже щотижня бачу кого-небудь з тих, хто мені не подобається.

30. Досить багато людей заздрять мені.

31. Вимагаю, щоб люди поважали мої права.

32. Мене засмучує, що я мало роблю для своїх батьків.

33. Люди, які постійно «дістають» нас, заслуговують на те, щоб їм дали щигля по носі.

34. Від злості інколи буваю похмурий.

35. Якщо до мене відносяться гірше, ніж я на те заслуговую, я не засмучуюсь.

36. Якщо хтось намагається вивести мене із себе, я не звертаю уваги.

37. Хоч я і не показую того, іноді мене мучить заздрість.

38. Інколи мені здається, що наді мною сміються.

39. Навіть якщо злюся, не використовую грубих висловів.

40. Хочеться, щоб всі мої гріхи були прощені.

41. Рідко даю здачі, навіть коли хто-небудь вдарить мене.

42. Ображаюсь, коли іноді виходить не по-моєму.

43. Інколи люди роздратовують мене своєю присутністю.

44. Нема людей, яких би я по-справжньому ненавидів.

45. Мій принцип: «ніколи не довіряй чужакам».

46. Якщо хтось дратує мене, готовий сказати йому все, що про нього думаю.

47. Роблю багато такого, про що потім жалкую.

48. Якщо рознервуюсь, можу вдарить кого-небудь.

49. З десяти років у мене не було вибухів гніву.

50. Часто відчуваю себе як порохова бочка, готова вибухнути.

51. Якби всі знали, що я відчуваю, мене б вважали людиною, з якою нелегко дійти згоди.

52. Завжди думаю про те, що за таємні причини примушують людей робити щось приємне мені.

53. Коли кричать на мене, кричу у відповідь.

54. Невдачі засмучують мене.

55. Б’юся не рідше і не частіше інших.

56. Можу згадати випадки, коли був настільки злим, що хапав першу річ під рукою та ламав її.

57. Інколи відчуваю, що готовий першим почати бійку.

58. Інколи відчуваю, що життя зі мною обходиться несправедливо.

59. Раніше думав, що більшість людей говорить правду, але тепер в це не вірю.

60. Сварюся тільки від злості.

61. Коли вчиняю неправильно, відчуваю докори сумління.

62. Якщо для захисту своїх прав потрібно застосувати фізичну силу, я застосую її.

63. Інколи виражаю свою злість тим, що стукаю по столу.

64. Буваю грубим по відношенню до людей, котрі мені не подобаються.

65. У мене немає ворогів, які б не хотіли мені нашкодити.

66. Не вмію поставити людину на місце, навіть коли вона на це заслуговує.

67. Часто думаю, що живу неправильно.

68. Знаю людей, які можуть довести мене до бійки.

69. Не сумую із-за дрібниць.

70. Мені рідко приходить в голову думка про те, що люди намагаються розізлити чи образити мене.

71. Часто просто погрожую людям, не збираючись виконувати свої погрози.

72. Останнім часом я став занудою.

73. У суперечці часто підвищую голос.

74. Намагаюся приховати погане відношення до людей.

75. Краще погоджуся з чимось, аніж стану сперечатися.

Обробка данних: в звичайних умовах відповіді «ТАК» і «МОЖ-ЛИВО, ТАК» об'єднуються (сумуються як відповіді «ТАК»), так же як і відповіді «НІ» і «МОЖЛИВО, НІ» (сумуються як відповіді «НІ»).

Ключ:

«1». ФІЗИЧНА АГРЕСІЯ (К=11):

1+, 9-, 17-, 25+, 33+, 41+, 48+, 55+, 62+, 68+.

«2». ВЕРБАЛЬНА АГРЕСІЯ (К=8):

7+, 15+, 23+, 31+, 39-, 46+, 53+, 60+, 66-, 71+, 73+, 74-, 75-.

«3й. ОПОСЕРЕДКОВАНА АГРЕСІЯ (К=13):

2+, 10+, 18+, 26-, 34+, 42+, 49-, 56+, 63+.

«4». НЕГАТІВІЗМ (К=20):

4+, 12+, 20+, 28+, 36-.

«5». РОЗДРАТУВАННЯ (К=9):

6+, 11-, 19+, 27+, 35-, 43+, 50+, 57+, 64+, 69-, 72+.

«6». ПІДОЗРІЛИВІСТЬ (К=11):

6+, 14+, 22+, 30+, 38+, 45+, 52+, 59+, 65-, 70-.

«7». ОБРАЗА (К=13):

5+, 13+, 21+, 29+, 37+, 44+, 51+, 58+.

«8». ВІДЧУТТЯ ПРОВИНИ (К-11):

8+, 16+, 24+, 32+, 40+, 47+, 54+, 61+, 7+.

Номери питань зі знаком «-» потребують і реєстрації відповіді з протилежним знаком: якщо була відповідь «ТАК», то ми його реєструємо як відповідь «НІ», якщо була відповідь «НІ», реєструємо як відповідь «ТАК».

Сума балів, помножена на коефіцієнт, вказаний в дужках при кожному з параметрів агресивності, дозволяє отримати зручні для зіставлення — нормовані - показники, які характеризують індивідуальні та групові результати (нульові значення не прораховуються).

Сумарні показники:

(«1» + «2» + «З»): 3 = ІА — індекс агресивності;

(«6» + «7»): 2 = ІВ — індекс ворожості.

Опитувальник не вільний від мотиваційних перекручень (наприклад, у зв’язку з соціальною бажаністю). Потребує додаткової перевірки на надійність отриманих результатів за допомогою інших методик.

1.4 Методика діагностування рівня емпатійних здібностей В. Бойко

Аналізуються показники окремих шкал і загальна сумарна оцінка рівня емпатії. Оцінки на кожній шкалі можуть варіюватися від 0 до 6 балів і вказувати на значущість конкретного параметру в структурі емпатії.

Раціональний канал емпатії. Характеризує спрямованість уваги, сприйняття і мислення емпатуючого на суть будь-якої іншої людини -- її стан, проблеми, поведінку. Це спонтанний інтерес до іншої людини, який відкриває «шлюзи» емоційного та інтуїтивного її відображення. У раціональному компоненті емпатії не слід шукати логіку чи мотивацію інтересу до іншого. Людина привертає увагу своєю буттєвістю, що дає змогу емпатуючому неупереджено виявляти її суть.

Емоційний канал емпатії. Фіксується здатність емпатуючого входити до емоційного резонансу з оточуючими -- співпереживати, брати співучасть. Емоційна чутливість у цьому разі стає засобом «входження» до енергетичного поля партнера. Зрозуміти його внутрішній світ, прогнозувати його поведінку і ефективно впливати можливо тільки за умови енергетичного підстроювання. Співучасть і співпереживання виконують роль зв’язки, провідника від емпатуючого до емпатованого і навпаки.

Інтуїтивний канал емпатії. Бальна оцінка свідчить про здатність респондента бачити поведінку партнерів, діяти в умовах дефіциту вихідної інформації про них, спираючись на досвід підсвідомості. На рівні інтуїції замикаються і узагальнюються різноманітні дані про партнерів. Інтуїція, слід вважати, менше залежить від оцінювальних стереотипів, ніж усвідомлене сприйняття партнерів.

Установки, які сприяють чи перешкоджають емпатії, відповідно полегшують чи, навпаки, утруднюють дію всіх емпатичних каналів. Ефективність емпатії, мабуть, знижується, якщо людина намагається уникнути особистих контактів, вважає недоречним виявити цікавість до іншої особистості, переконати себе спокійно ставитися до переживань і проблем оточуючих. Такі умонастрої різко обмежують діапазон емоційної чутливості й емпатичного сприйняття. Навпаки, різноманітні канали емпатій діють активніше і надійніше, якщо з боку установок особистості немає перешкод. Проникаюча здатність в емпатії розцінюється як важлива комунікативна ознака людини, яка дає змогу створювати атмосферу відкритості, сердечності, щирості. Кожний з нас своєю поведінкою і ставленням до партнерів сприяє інформаційно-енергетичному обміну чи перешкоджає йому. Розслаблення партнера сприяє емпатії, а атмосфера напруженості, штучності, підозри перешкоджає вираженню і емпатичному розумінню. Інструкція: на зазначені запитання дайте відповідь (+) або (-):

1. Я маю звичку уважно вивчати обличчя і поведінку людей, щоб зрозуміти їхній характер, схильності, здібності.

2. Якщо оточуючі виявляють ознаки нервозності я, зазвичай, залишаюсь спокійним.

3. Я більше довіряю доказам свого розуму, ніж інтуїції.

4. Я вважаю цілком доречним для себе цікавитися домашніми проблемами своїх співробітників.

5. Я можу легко ввійти в довіру до людини, коли в цьому виникає потреба.

6. Зазвичай, я з першої ж зустрічі вгадую «споріднену душу» в новій людині.

7. Я з цікавості, як правило, розпочинаю розмову про життя, роботу, політику з випадковими попутниками у потязі, літаку.

8. Я втрачаю душевну рівновагу, якщо оточуючі чимось пригнічені.

9. Моя інтуїція -- надійніший спосіб розуміння оточуючих, ніж знання чи досвід.

10. Виявляти цікавість до внутрішнього світу іншої особистості -- нетактовно.

11. Своїми словами я часто ображаю близьких мені людей, не помічаючи цього.

12. Я легко можу уявити себе якоюсь твариною, відчути її звички і стани.

13. Я майже не розмірковую над причинами вчинків людей, які мають до мене безпосереднє відношення.

14. Я рідко приймаю до серця проблеми своїх друзів.

15. Як правило, за кілька днів я відчуваю: щось повинно трапитися з близькою мені людиною, і очікування збуваються.

16. Спілкуючись з діловими партнерами, я зазвичай, намагаюсь уникати розмов про особисте.

17. Іноді рідні дорікають мені за черствість, неувагу до них.

18. Мені легко вдається скопіювати інтонацію, міміку людей, наслідуючи їх.

19. Мій зацікавлений погляд часто бентежить нових партнерів.

20. Чужий сміх, зазвичай, передається і мені.

21. Часто, діючи навмання, я все ж таки знаходжу правильний підхід до людини.

22. Плакати від щастя -- дурниця.

23. Я здатен цілком злитися з близькою для мене людиною, ніби розчинитися в ній.

24. Мені рідко зустрічалися люди, яких би я розумів без зайвих слів.

25. Я мимоволі чи з цікавості часто підслуховую розмови сторонніх людей.

26. Я можу залишатися спокійним, навіть якщо всі навколо мене хвилюються.

27. Мені набагато легше підсвідомо відчути сутність людини, ніж зрозуміти її, «розклавши на полички».

28. Я спокійно ставлюся до дрібних неприємностей, які трапляються у когось із членів сім'ї.

29. Мені було б складно щиро і довірливо вести бесіду з настороженою, замкнутою людиною.

30. У мене творча натура -- поетична, художня, артистична.

31. Я без особливої цікавості вислуховую сповіді нових знайомих.

32. Я засмучуюсь, якщо бачу людину в сльозах.

33. Моє мислення більше відрізняється конкретністю, строгістю, послідовністю, ніж інтуїцією.

34. Коли друзі починають говорити про свої неприємності, я волію перевести розмову на іншу тему.

35. Якщо я бачу, що у когось з рідних погано на душі, то, ж правило, стримуюсь від розпитувань.

36. Мені складно зрозуміти, чому дрібниці можуть так сильно засмучувати людей.

Обробка даних: підраховується кількість правильних відповідей (відповіді до «ключа») за кожною шкалою, а потім визначається сума оцінка:

1. Раціональний канал емпатії: + 1, + 7, -13, + 19, +25, -31;

2. Емоційний канал емпатії: -2, +8, -14, +20, — 26, +32;

3. Інтуїтивний канал емпатії: -3, +9, +15, +21, +27, — 33;

4. Установки, які сприяють емпатії: +4, -10, -16, -22, -28, -34;

5. Здатність до емпатії: + 5, -11, — 17, — 23, -29, -35,

6. Ідентифікація в емпатії: +6, +12, +18, — 24, + 30, -36.

Інтерпретація результатів:

Шкальні оцінки виконують допоміжну роль в інтерпретації основного показника рівня емпатії. Сумарний показник теоретично може змінюватися у межах від 0 до 36 балів. За наявними попередніми даними, можна вважати: 30 балів і вище надзвичайно високий рівень емпатії; 29--22 середній; 21--15 -- заниженні; менше 14 балів дуже низький.

1.5 Методика діагностування соціальної емпатії

Інструкція. Тест містить 33 твердження. Прочитайте їх і по ходу читання дайте відповідь, згадуючи або припускаючи, які почуття в подібній ситуації виникали або могли б виникнути особисто у вас. Якщо ваші переживання, думки, реакції відповідають тим, що запропоновані у твердженні, то в бланку відповідей проти відповідного номера, що збігається з номером твердження, підкресліть відповідь «так», а якщо вони інші, тобто не відповідають твердженням, то підкресліть відповідь «ні». Пам’ятайте, що в тесті немає хороших чи поганих відповідей. Не старайтесь своїми відповідями справити сприятливе враження. Свою думку висловлюйте вільно і щиро, тільки в цьому випадку ви отримаєте дійсне уявлення про свої психологічні особливості. Краще давати ту відповідь, який першим прийшов вам в голову. Кожне наступне твердження читайте після того, як відповісте на попереднє, намагайтеся також не залишати дані питання — твердження без відповіді. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, пов’язані із заповненням бланка, задайте їх досліднику, перш ніж почнете роботу по тесту.

Опитувальник

1. Мене засмучує, коли я бачу, що незнайома людина почуває себе серед людей самотньо.

2. Люди перебільшують здатність тварин розуміти і переживати.

3. Мені неприємно, коли люди не вміють стримуватися і відкрито проявляють свої почуття.

4. Мене дратує в нещасних людях те, що вони самі себе жаліють.

5. Коли хтось поруч зі мною нервує, я теж починаю нервувати.

6. Я вважаю, що плакати від щастя нерозумно.

7. Я приймаю близько до серця проблеми моїх друзів.

8. Часом пісні про кохання викликають у мене сильні переживання.

9. Я сильно хвилююся, якщо доводиться повідомляти людям неприємні для них звістки.

10. На мій настрій сильно впливають оточуючі люди.

11. Я вважаю іноземців холодними й байдужими.

12. Мені хотілося б отримати професію, пов’язану зі спілкуванням з людьми.

13. Я не засмучуюсь, коли мої друзі роблять нерозважно.

14. Мені дуже подобається спостерігати, як люди приймають подарунки.

15. На мою думку, самотні літні люди недоброзичливі.

16. Коли я бачу плаче людини, то і сам (сама) засмучуюсь.

17. Слухаючи деякі пісні, я часом відчуваю себе щасливою людиною.

18. Читаючи книгу (роман, повість і т. п.), я так переживаю, начебто все, про що читаю, відбувається на

насправді.

19. Коли я бачу, що з кимось погано поводяться, то завжди серджуся або переживаю, гніваюся.

20. Я можу не хвилюватися, навіть якщо всі навколо хвилюються.

21. Якщо мій друг або подруга починають обговорювати зі мною мої проблеми, я намагаюся перевести розмову на іншу тему.

22. Мені неприємно, якщо люди зітхають і плачуть, коли дивляться кінофільм.

23. Чужий сміх мене не заражає.

24. Коли я приймаю рішення, почуття інших людей на нього, як правило, не впливають.

25. Я втрачаю душевний спокій, якщо навколишні чимсь пригноблені.

26. Я переживаю, якщо бачу людей, що легко розчулюються через дрібницю.

27. Я дуже засмучуюсь, коли бачу страждання тварин.

28. Нерозумно переживати те, що відбувається в кіно або про що читаєш у книзі.

29. Я дуже засмучуюсь, коли бачу безпорадних старих людей.

30. Чужі сльози викликають у мене роздратування, а не співчуття.

31. Я дуже переживаю, коли дивлюся фільми.

32. Я можу залишатися байдужим (байдужою) до будь-якого хвилювання навколо.

33. Маленькі діти плачуть без причин.

Мета обробки результатів — отримання індексу емпатійності (або емпатичних тенденцій) випробуваного.

Щоб отримати індекс емпатійності, потрібно підрахувати кількість відповідей, що збігаються з наступним «ключем»:

так

1.5.7.9. 10. 12. 14. 16. 17. 18. 19. 25. 26. 27. 29. 31

ні

2.3.4.6. 11. 13. 15. 20. 21. 22. 23. 24. 28. 30. 32. 33

Таким чином, індекс емпатійності (Іе) є сумою збігів відповідей з питань твердженнями, що передбачає відповідь «так», і з питань-тверджень, що передбачає відповідь «ні». Для визначення рівня емпатійних тенденцій пропонується таблиця інтерпретації індексу Іе з урахуванням віку та статі респондента

Таблиця

Стать

Рівні емпатійних тенденцій

Високий

Середній

Низький

Хлопці

33−25

24−17

16−8

Дівчата

33−29

28−22

21−12

Аналіз результатів

Емоційна чуйність на переживання інших, звана в психології емпатією, відноситься до вищим моральним почуттям. Емпатія у формі співчуття чи співпереживання (незалежно від того, радості чи смутку) пов’язана з умінням людини «проникати «у світ почуттів інших людей. У різноманітних життєвих ситуаціях емоційний відгук залежить від адекватності сприйняття переживань людей і емоцій тварин, а також від уявлення про викликали їх причинах. Така чуйність стає спонукальною силою, спрямованої на надання допомоги.

1.6 Діагностика прийняття інших (за шкалою Р. Фейя)

Методика Діагностика прийняття інших, В. Фейя призначена для діагностики рівня прийняття інших людей, найчастіше використовується для тестування школярів 5−11 класів або з метою кращої адаптації першокурсників.

Зустрічаються два типи реагування під час спілкування: реактивне і проактивне. Реактивний — відсутність управління собою, навіть якщо є вміння придушити спалах емоцій. Проактивне (проектівное) — коли між стимулом і реакцією, існує пауза для осмислення і вибору найкращої реакції. Проактивні люди мають свободу вибору, як реагувати на те, або інше подія.

Для проактивної реакції необхідне прийняття, визнання і повагу самого себе. Як вже говорилося раніше, до інших ми ставимося також, як і до самих себе, і прийняття себе стає вирішальним у прийнятті інших.

Тест В. Фейя складається з 18 питань, приблизний час тестування 10−15 хвилин.

Інструкція:

Уважно прочитайте (прослухайте) затвердження опитувальника. Якщо ви вважаєте, що згодні з даним твердженням і воно відповідає вашому уявленню про себе та інших людей, то відзначте ступінь вашої згоди з ним, використовуючи запропоновану шкалу:

5 — практично завжди;

4 — часто;

3 — іноді;

2 — випадково;

1 — дуже рідко.

Опитувальник.

1. Людей досить легко ввести в оману.

2. Мені подобаються люди, з якими я знайомий (а).

3. У наш час люди мають дуже низькі моральні принципи.

4. Більшість людей думають про себе тільки позитивно, рідко звертаючись до своїх негативним якістю.

5. Я відчуваю себе комфортно практично з будь-якою людиною *.

6. Все, про що люди говорять у наш час, зводиться до розмов про фільми, телебаченні та інших дурних речах подібного роду.

7. Якщо хто-небудь почав робити ласку іншим людям, то вони відразу ж перестають поважати його.

8. Люди думають тільки про себе.

9. Люди завжди чимось незадоволені і шукають що-небудь нове.

10. Примхи більшості людей дуже важко витерпіти.

11. Людям виразно необхідний сильний і розумний лідер.

12. Мені подобається бути на самоті, далеко від людей.

13. Люди не завжди чесно поводяться з іншими людьми.

14. Мені подобається бути з іншими людьми *.

15. Більшість людей дурні і непослідовні.

16. Мені подобається бути з людьми, чиї погляди відрізняються від моїх * ,

17. Кожен хоче бути приємним для іншого *.

18. Найчастіше люди незадоволені собою.

Ключ до методики діагностики прийняття інших В. Фейя (Фея) і обробка результатів.

Підраховується сума балів, набрана випробуваним. За судженнями зазначеним зірочкою (*) бали підраховуються у зворотному порядку, тобто 5 відповідає 1; 4 — 2; 3 — 3; 2 — 2 і 1 — 5.

Інтерпретація результатів тесту Фейя (Фея).

60 балів і більше — високий показник прийняття інших;

45−60 балів — середній показник прийняття інших з тенденцією до високого

30−45 балів — середній показник прийняття інших з тенденцією до низького;

30 балів і менше — низький показник прийняття інших.

Розділ 2. Вивчення особливостей морального виховання учнів

2.1 Шкала доброзичливості Кемпбела

Інструкція. Уважно прочитайте (прослухайте) пари суджень опитувальника. Якщо ви вважаєте, що будь-яке судження з пари вірно і відповідає вашому уявленню про себе та інших людей, то в

бланку відповідей навпроти номера судження відзначте ступінь вашої згоди з ним, використовуючи запропоновану шкалу. Якщо у вас виникли які-небудь питання, задайте їх, перш ніж почнете виконувати тест

Опитувальник

1. А). Людина найчастіше може бути впевнений в інших людях.

В). Довіряти іншій небезпечно, так як він може використати це у своїх цілях.

2. А). Люди скоріше будуть допомагати один одному, ніж ображати один одного.

В). У наш час навряд чи знайдеться така людина, якій можна було б повністю довіритися.

3. А). Ситуація, коли людина працює для інших, сповнена небезпеки.

В). Друзі і співробітники виступають найкращим гарантом безпеки.

4. А). Віра в інших є основою виживання в наш час.

В). Довіряти іншим рівнозначно пошуку неприємностей.

5. А). Якщо знайомий просить в позики, краще знайти спосіб відмовити йому.

В). Здатність допомогти іншому складає одну з кращих сторін нашого життя.

6. А). «Договір дорожче грошей» — все ще краще правило в наш час.

В). У наш час необхідно прагнути загрожувати всім незалежно від власних принципів.

7. А). Неможливо перестрибнути через себе.

В). Там, де є воля, є і результат.

8. А). У ділових відносинах не місце дружбі.

В). Основна функція ділових відносин полягає в можливості допомогти іншому.

Вибори, що відображають доброзичливе ставлення до інших людей, позначені зірочкою (*).

Обробка та інтерпретація результатів

При збігу відповіді випробуваного з ключем він оцінюється в 1 бал, при розбіжності - в 0

Ключ:

Варіанти відповіді

1

А

2

А

3

В

4

А

5

В

6

А

7

В

8

В

2.2 Експрес-діагностика рівня соціальної ізоляції особистості (Д. Рассел і М. Фергюссон)

Інструкція. Вам пропонується ряд тверджень. Розгляньте послідовно кожне і оцініть з погляду частоти їх прояву у вашому житті за допомогою чотирьох варіантів відповідей: «часто» (3 бали), «іноді» (2 бали), «рідко «(1 бал), «ніколи» (0 балів). Обраний варіант відзначте відповідною цифрою.

Опитувальник

1. Я нещасливий, займаючись стількома речами поодинці.

2. Мені не з ким поговорити.

3. Для мене нестерпно бути таким самотнім.

4. Мені не вистачає спілкування.

5. Я відчуваю, що ніхто справді не розуміє мене.

6. Я часто ловлю себе на очікуванні, що люди зателефонують або напишуть мені.

7. Немає нікого, до кого я міг би звернутися.

8. Я зараз більше ні з ким не близький.

9. Ті, хто мене оточує, не поділяють мої інтереси та ідеї.

10. Я відчуваю себе покинутим.

11. Я не здатний розкріпачуватися і спілкуватися з тими, хто мене оточує.

12. Я відчуваю себе абсолютно самотнім.

13. Мої соціальні відносини і зв’язки поверхневі.

14. Я вмираю від туги за компанії.

15. Насправді ніхто як слід не знає мене.

16. Я відчуваю себе ізольованим від інших.

17. Я нещасний від того, що всіма відкинутий.

18. Мені важко заводити друзів.

19. Я відчуваю себе виключеним та ізольованим іншими.

20. Люди навколо мене, але не зі мною

Обробка результатів

Підраховується набрана за всі відповіді сума балів. Максимально можливий показник соціальної ізольованості - 60 балів.

Інтерпретація

Високому ступеневі соціальної ізольованості відповідають 41−60 балів, середньому — від 21 до 40 балів, низькому — від 0 до 20 балів

2.3 Методика виявлення особистісних установок «альтруїзм-егоїзм»

Методика націлена на вивчення соціально -психологічної установки особистості, сприяє виявленню альтруїзму.

Інструкція. Уважно прочитайте, питання і дайте відповідь на них «так» чи «ні» виходячи з наявної у вас тенденції поведінки в даній ситуації.

Опитувальник

1. Вам часто говорять, що ви більше думаєте про інших, ніж про себе?

2. Вам легше просити за інших, ніж за себе ?

3. Вам важко відмовити людям, коли вони вас про що-небудь просять

4. Ви часто намагаєтеся надати людям послугу, якщо у них трапилася біда чи неприємності ?

5. Для себе ви робите що-небудь з великим задоволенням, ніж для інших?

6. Ви прагнете зробити якомога більше для інших людей?

7. Ви переконані, що найбільша цінність у житті - жити для інших людей?

8. Вам важко змусити себе зробити щось для інших ?

9. Ваша відмінна риса — безкорисливість ?

10. Ви переконані, що турбота про інших часто йде на шкоду собі ?

11. Ви засуджуєте людей, які не вміють подбати про себе?

12. Ви часто просите людей зробити що-небудь з корисливих мотивів ?

13. Ваша відмінна риса — прагнення допомогти іншим людям?

14. Ви вважаєте, що спочатку людина повинна думати про себе, а потім вже про інших ?

15. Ви зазвичай багато часу приділяєте своєї особи ?

16. Ви переконані, що не потрібно для інших сильно напружуватися ?

17. Для себе у вас зазвичай не вистачає ні сил, ні часу ?

18. Вільний час ви використовуєте тільки для своїх захоплень ?

19. Ви можете назвати себе егоїстом ?

20. Ви здатні докласти максимальних зусиль лише за гарну винагороду?

Обробка результатів

Проставляється по 1 балу при відповідях «так» на запитання 1, 4, 6, 7, 9, 13,17 і відповідях «ні» на питання 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Потім підраховується загальна сума балів.

Чим набрана сума балів більше 10, тим більшою мірою у суб'єкта виражений альтруїзм, бажання допомогти людям. І навпаки, чим сума балів менше 10, тим більше у суб'єкта виражена егоїстична тенденція

2.4 Методика «Ціннісні орієнтації» М. Рокіча

Інструкція. «Зараз Вам буде пред’явлений набір з 18 карток з позначенням цінностей. Ваша задача — розкласти їх в порядку значимості для Вас як принципів, якими Ви керуєтеся у Вашому житті.

Кожна цінність написана на окремій картці. Уважно вивчите картки і вибравши ту, котра для Вас найбільш значима, помістіть її на перше місце. Потім виберіть другу по значимості цінність і помістіть її слідом за першою. Потім проробіть теж із усіма картками, що залишилися. Найменш важлива залишиться останньої і займе 18 місце. Працюйте не поспішаючи, вдумливо. Якщо в процесі роботи Ви зміните свою думку, то можете виправити свої відповіді, помінявши картки місцями. Кінцевий результат повинний відбивати Вашу щиру позицію".

Достоїнством методики є універсальність, зручність і економічність у проведенні обстеження й обробці результатів, гнучкість — можливість варіювати як стимульний матеріал (списки цінностей), так і інструкції. Істотним її недоліком є вплив соціальної бажаності, можливість нещирості. Тому особливу роль у даному випадку грає мотивація діагностики, добровільний характер тестування і наявність контакту між психологом і випробуваним. Методику не рекомендується застосовувати з метою добору й експертизи.

Для подолання зазначених недоліків і більш глибокого проникнення в систему ціннісних орієнтації можливі зміни інструкції, що дають додаткову діагностичну інформацію і дозволяють зробити більш обґрунтовані висновки.

Список, А (термінальні цінності):

— активне діяльне життя (повнота й емоційна насиченість життя)

— життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий глузд, що досягаються життєвим досвідом)

— здоров'я (фізичне і психічне)

— цікава робота

— краса природи і мистецтва (переживання прекрасного в природі й у мистецтві)

— любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною)

— матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних утруднень)

— наявність гарних і вірних друзів

— суспільне визнання (повага навколишніх, колективу, товаришів по роботі)

— пізнання (можливість розширення свого утворення, кругозору, загальної культури, інтелектуальний розвиток)

— продуктивне життя (максимально повне використання своїх можливостей, сил і здібностей)

— розвиток (робота над собою, постійне фізичне і духовне удосконалювання)

— розваги (приємний, необтяжливий плин часу, відсутність обов’язків)

— воля (самостійність, незалежність у судженнях і вчинках)

— щасливе сімейне життя

— щастя інших (добробут, розвиток і удосконалювання інших людей, усього народу, людства в цілому)

— творчість (можливість творчої діяльності)

— впевненість у собі (внутрішня гармонія, воля від внутрішніх протиріч, сумнівів)

Список Б (інструментальні цінності)

— акуратність (охайність), уміння тримати в порядку речі, порядок у справах

— вихованість (гарні манери)

— високі запити (високі вимоги до життя і високі домагання)

— життєрадісність (почуття гумору)

— ретельність (дисциплінованість)

— незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче)

— непримиренність до недоліків у собі й інших

— освіченість (широта знань, висока загальна культура)

— відповідальність (почуття обов’язку, уміння дотримувати слова)

— раціоналізм (вміння реалістично і логічно мислити, приймати обмірковані, раціональні рішення)

— самоконтроль (стриманість, самодисципліна)

— сміливість у відстоюванні своєї думки, своїх поглядів

— тверда воля (уміння настояти на своєму, не відступати перед труднощями)

— терпимість (до поглядів і думок інших, уміння прощати іншим їхні помилки й омани)

— широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші смаки, звичаї, звички)

— чесність (правдивість, щирість)

— ефективність у справах (працьовитість, продуктивність у роботі)

— чуйність (дбайливість)

Так, після основної серії можна попросити випробуваного ранжувати картки, відповідаючи на наступні питання:

У якому порядку й у якому ступені (у відсотках) реалізовані дані цінності у Вашому житті?

Як би Ви розташували ці цінності, якби стали таким, яким мріяли?

Як, на Ваш погляд, це зробила б людина, досконала у всіх відносинах?

Як зробили б це, на Вашу думку, більшість людей?

Як це зробили б Ви 5 або 10 років тому?

Як це зробили б Ви, через 5 або 10 років?

Як ранжували б картки близькі Вам люди?

Аналізуючи ієрархію цінностей, варто звернути увагу на їхнє угруповання випробуваним у змістовні блоки по різних підставах. Так, наприклад, виділяються «конкретні» і «абстрактні» цінності, цінності професійної самореалізації й особистого життя і т.д. Інструментальні цінності можуть групуватися в етичні цінності, цінності спілкування, цінності справи; індивідуалістичні і конформістські цінності, альтруїстичні цінності; цінності самоствердження і цінності прийняття інших і т.д. Це далеко не всі можливості суб'єктивного структурування системи ціннісних орієнтації. Психолог повинен спробувати уловити індивідуальну закономірність. Якщо не вдається виявити ні однієї закономірності. можна припустити несформованість у респондента системи цінностей або навіть нещирість відповідей.

Обстеження краще проводити індивідуально, але можливо і групове тестування.

2.5 Експрес-діагностика рівня самооцінки

Методика Експрес діагностики рівня самооцінки особистості застосовується для швидкої оцінки своїх можливостей. Як не парадоксально, але людина такий, яким він сам себе представляє, відчуває і створює (див. рис. № 1). На основі існуючої самооцінки людина щоденно робить вибір як себе вести, самооцінка забезпечує відносну стабільність особистості і може бути поштовхом до розвитку особистості. Вірна самооцінка підтримує гідність людини і дає йому моральне задоволення. Адекватне або неадекватне ставлення до себе веде або до гармонійності духу, що забезпечує розумну впевненість в собі, або до постійного внутрішнього та / або міжособистісному конфлікту.

Самооцінка в психології це уявлення людини про важливість своєї особистої діяльності в суспільстві і оцінки себе і власних якостей і почуттів, достоїнств і недоліків, вираз їх відкрито чи закрито. В якості основного критерію оцінки виступає система особистісних смислів людини.

Інструкція. Відповідаючи на запитання, вказуйте, наскільки характерні для вас перераховані нижче стани. Використовуйте таку шкалу:

дуже часто -- 4 бали;

часто -- 3 бали;

іноді -- 2 бали;

рідко -- 1 бал;

ніколи -- 0 балів.

Опитувальник

1.Я часто хвилююся даремно.

2. Мені хочеться, щоб мої друзі підбадьорювали мене.

3.Я боюся виглядати дурнем.

4. Мене хвилює моє майбутнє.

5. Зовнішній вигляд інших набагато кращий, ніж мій.

6. Як шкода, що багато хто не розуміє мене.

7. Відчуваю, що не вмію правильно розмовляти з людьми.

8. Люди чекають від мене багато чого.

9. Почуваю себе скутим.

10. Мені здається, що зі мною повинна статися якась неприємність.

11. Мене хвилює думка про те, як люди ставляться до мене.

12.Я відчуваю, що люди говорять про мене за моєю спиною.

13.Я не почуваюся в безпеці.

14. Мені ні з ким поділитися своїми думками.

15. Люди не особливо цікавляться моїми досягненнями.

Опрацювання й інтерпретація результатів

Щоб визначити рівень самооцінки, потрібно скласти всі бали та підрахувати загальний сумарний бал.

Рівні самооцінки:

Сума балів від 0 до 25 говорить про високий рівень самооцінки, при якому людина правильно реагує на зауваження інших і рідко сумнівається у своїх діях.

Сума балів від 26 до 45 свідчить про середній рівень самооцінки, при якому людина лише час від часу намагається приладитися під думки інших.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой