Діяльність компанії "Стас К.О."

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

1. Назва команди-підприємства — «Стас К.О. »

Логотип:

Рекламний слоган: «100 грам радості!».

2. Місія команди-підприємства

Продукт

1. Морозиво на паличці з різними смаками (100 гр):

— класичне «Каштан»

— заморожений сік

— морозиво, огорнуте добірним білим швейцарським шоколадом з ванільним смаком

— морозиво, огорнуте добірним чорним швейцарським шоколадом з ванільним, шоколадним та кавовим смаком

2. Морозиво-ріжок з різними смаками (100 грам):

— з ванільним смаком

— з шоколадним смаком

— з карамельним смаком

— з різними фруктовими смаками

Це лише основні види морозива, що ми виготовляємо. Варто зазничи, що при його виробництві використовуються тільки найкращі інгредієнти.

Конкурентні переваги

На сьогоднішній день «Стас К.О.» це:

* один з провідних виробників морозива в Україні;

* визнання на міжнародному ринку;

* широкий асортимент, більш як 60 видів морозива;

* бездоганний смак, висока якість і доступна ціна морозива;

* передові технології виробництва;

* система управління якістю ISO 9001. (Усі виробничі потужності компанії сертифіковані на відповідність вимогам міжнародних стандартів);

* рекламна підтримка на телебаченні, Інтернет, радіо, транспорті та точках продажу;

* розвинена дистриб’юторська мережа на всій території України;

* неодноразове визнання на різних міжнародних виставках.

А також ми використовуємо тільки натуральні інгредієнти для виготовлення морозива, тому наш продукт без ГМО. Ми завжди пам’ятаємо про те, що один з найбільших наших споживачів — діти.

Опис цільової групи

Основним споживачем нашого продукту є діти (від 3 років) та їх батьки, а також усі, хто бажають скуштувати справжньої радості.

Характеристика конкурентів

Назва підприємства

Характеристика

BB-ICE

Спеціалізуються на виготвленні низькокалорійного морозива з різними смаками

Насолода

Використовують природну сировину, наповнювачі, широкий асортимент, невисока ціна

Морозко

Умка

У цілому усі підприємства на початок року мають частку ринку у 20% та аналогічні матеріальні, людські та фінансові ресурси.

3. Аналіз віртуального ринку

У процесі економічної симуляції були виявлені наступні тенденції та закономірності:

— сезонність продаж (у 3 кварталі обсяг попиту, а відповідно і продажу найбільшій);

— наявність значної конкуренції;

— реклама має значний вплив на поведінку споживачів;

— різке збільшення витрат на рекламу (починаючи з 2 кварталу);

— різке збільшення цін (починаючи з 3-го кварталу);

— взаємозв'язок ціни та витрат на рекламу (на нашу думку повинен бути пропорціний).

4. Цілі підприємства

Таблиця 1

Цілі підприємства «А» по кварталах на рік

Назва показника

Од. вимір.

1й квартал

2й квартал

3-ій квартал

4й квартал

Всього за рік

Обсяг чистого прибутку

УЄ

-143 573

964 476

1 510 822

443 574

2 774 269

Обсяг продаж

УЄ

500 000

1 500 000

2 300 000

1 000 000

5 300 000

Частка ринку

%

20

21

22

20

20. 75

5. Вибір стратегії ринкової поведінки власного підприємства (за однією з відомих класифікацій чи моделей)

Стратегія ринкової поведінки — це генеральна програма дій на тривалу перспективу, що виявляє пріоритети проблем і ресурсів для досягнення основних цілей підприємства.

При виборі стратегії з трьох запропонованих підходів до управління діяльністю підприємства (виробничого, маркетингового і стратегічного) наше підприємство обрало стратегічний. Щодо стратегії, у нашого підприємства виниклі певні складності, оскільки на початку «Стас К.О.» обрав стратегію стабільності і перші квартали користувались нею. Проте, через швидке зростання цін на ринку морозива та неадекватні витрати на рекламу нашому підприємству довелось пристосовуватись до цих умов ринку і відхилятись від стратегії

6. План прийняття рішень

Планові показники підприємства «Стас К.О.» по кварталах

Показник

Од. виміру

1

2

3

4

Всього

Обсяг виробництва

Пач.

984 375

1 200 000

2 595 000

2 320 000

7 099 375

Ціна

УЄ

2,7

2,7

4,2

17

6,65 (сер)

Інвестиції в рекламу

УЄ

200 000

350 000

2 000 000

6 000 000

8 550 000

Закупівля обладнання

УЄ

100 000

300 000

0

0

400 000

Закупівля сировини

УЄ

100 000

1 100 000

1 000 000

300 000

2 500 000

Найм/звільнення персоналу

Роб

осіб

-100

0

+700

-120

+480

Мен

-100

0

+50

-30

-80

7. Схема організаційної структури управління віртуальним підприємством з виробництва і продажу морозива, розподіл повноважень та матриця відповідальності управлінського персоналу підприємства

Розподіл повноважень управлінського персоналу підприємства «Ажур»

Назва посади

Необхідні компетенції (значення, навички та здібності)

Підпорядко

ваність

Функціональні обов’язки

Права

Відповідальність

Ген. Директори

Менеджери вищого рівня, мають навички управління організацією та прийняття відпов. рішень

-

Розробка стратегії підприємства

Координування діяльно дія підпр.

Існування та функціонув. Підпр в цілому

Менеджери середнього рівня

Вміння організувати та контролювати процес виробництва, збуту, поставок та інш.

Ген.

директорам

Організація функціонування відповідних сфер підприємства

вирішення організаційних проблем

За злагоджену роботу окремих підрозділів підприємстві.

Менеджери нижчого рівня

Вміння зкоординувати діяльність робітників, вмотивувати іх до продуктивної праці

Менеджерам середньо се рівня

Контроль та організація на найнижчому рівні

Вплив безпосередньо на робітників

За своєчасність та якість виконання поставлених задач

8. Аналіз стратегії ринкової поведінки підприємства

Динаміка цін на морозиво протягом року, УЄ

Назва підприємства

1-ий кв.

2-ий кв.

3-ій кв.

4-ий кв.

Коментар

Стас К.О.

2,70

2,70

4,20

17,0

Цінова політика є неоднозначною. Спочатку спостерігається певна стабільність, ціни є найнижчими на ринку. Але у 4 кварталі, через невдалі результати у попередньому, ціна на морозиво різко зростає і стає однією з найбільших.

Морозко

3. 10

4,00

9,00

11,00

Спостерігається перманентне зростання цін на морозиво. Найбільше зростання (більш ніж у 2 рази) відбувається у 3 кварталі, оскільки в ньому очікується найбільший попит.

Умка

3. 50

5,00

10,00

12,00

Цінова політика дуже схожа на політику «Морозко», майже ідентична. Початкова ціна трохи вище ніж у «Морозко» і, відповідно до цього, у наступних кварталах ціна також трохи вище.

Насолода

3,00

5,00

7,50

6,00

Одна з найбільш логічних цінових політик, безпосередньо пов’язана з очікуваним попитом на ринку.

Bb-ice

3. 20

3. 20

6,00

25,00

Ситуація схожа з ситуацією підприємства «Стас К. О. «, також на початку спостерігалась стратегія стабільності, але із зростанням цін у конкурентів, «bb-ice» відповідно підвищує свої. У останньому кварталі компанія, як і у більшості підприємств на цьому ринку, ставить надмірну ціну на продукцію, що призвело до обмежень антимонопольного комітету.

Гістограма цін

Динаміка рекламних бюджетів виробників морозива

Назва підприємства

1-ий кв.

(тис. УЕ)

2-ий кв.

(тис. УЕ)

3-ий кв.

(тис. УЕ)

4-ий кв.

(тис. УЕ)

Коментар

Стас К.О.

200 000

350 000

2 000 000

6 000 000

За умов значного збільшення витрат на рекламу у конкурентів наша компанія змушена була адаптуватись до змін на ринку і аналогічно до інших підприємства звертати більша увагу на рекламу.

Морозко

150 000

800 000

2 000 000

2 500 000

Спостерігається тенденція до постійного зростання рекламного бюджету. Найбільше зростання у 3-му кварталі, що є цілком обґрунтованим з точки зору попиту.

Умка

110 000

1 000 000

1 650 000

5 000 000

Компанія яка почала найбільше вкладати у рекламу у 2-му кварталі, чим власне розпочала цю «гонку» рекламних бюджетів.

Насолода

200 000

700 000

1 300 000

300 000

Перші 3 квартали рекламні бюджети зростали в певній мірі пропорційно з цінами на морозиво. Через те, що у 3-му кварталі рекламний бюджет у «Насолода» був найменший, у 4-му інвестування у рекламу значно збільшилось.

BB-ice

100 000

400 000

2 000 000

10 000 000

Компанія, інвестувала у рекламу найбільше, але при цьому ці інвестиції не були виправдані, оскільки спочатку були малими, порівняно з іншими компаніями, а у останньому кварталі - надто високі.

Динаміка часток ринку виробників морозива, %

Назва підприємства

1-ий кв.

2-ий кв.

3-й кв.

4-ий кв.

Коментар

Стас К.О.

28,6

20,2

20,1

39,2

Досить непоганий результат, оскільки частка ринку у кожний квартал перевищувала початкову (20%), а середня частка ринку є найвищою серед усіх — 27,025.

Морозко

19,1

16,7

23,3

16,9

У трьох з чотирьох кварталів частка ринку менше середньої, проте у 3-му кварталі, в якому попит найбільший, частка ринку 23,3%, тобто «Морозко» — друга компанія за цим показником, що є дуже гарним результатом з майже найбільшою ціною на ринку.

Умка

13,6

17,2

8,5

8,4

Компанія з найменшою долею ринку у трьох з чотирьох кварталів окремо та у всіх кварталах в середньому — 11,925%. Це може пояснюватись високими цінами.

Насолода

22,7

22,8

31,2

13,9

У перших трьох кварталах компанія мала значну частку ринку. Найбільшу у третьому — майже третину ринку (31,2%), що у комплексі з досить високими цінами призвело до найбільшого річного прибутку на ринку морозива.

BB-ice

16

23,2

16,9

21,6

У 2-му та 4-му кварталах, в яких попит на морозиво був на середньому рівні, мали найбільші частки ринку. Середня частка ринку є трохи менша за середню на ринку — 19,425%.

9. Аналіз та оцінка втрат підприємства в наслідок надлишків або нестачі ресурсів

ринковий конкурент рішення

Оцінка втрат підприємства «Стас К. О. «, УЄ

Назва показника

1-ий квартал

2-ий квартал

3-ій квартал

4-ий квартал

Всього

Коментар щодо причин

Обсяг виробництва

984 375

1 200 000

2 595 000

2 320 000

7 099 375

Обсяг відповідає плану

Обсяг продажу

657 983

1 642 496

2 595 000

2 320 000

7 215 479

Обсяг продажу є меншим

Лише у першому кварталі, а так

У наступних обсяг продажу відповідає плану

Дефіцит продукції (незадоволений попит)

0

1 850 547

5 702 696

0

7 553 243

-

Недоотриманий дохід від реалізації через дефіцит готової продукції

-

4 996 476,9

23 951 323

-

28 947 799

-

Недоотриманий чистий прибуток від реалізації через дефіцит готової продукції

-

740 218,8

8 554 044

-

9 294 262,8

-

Втрати через надлишок:

обладнання

84 375

163 281

422 461

316 846

-

Найбільші втрати в ІІІ кварталі

сировини

532 719

1 116 719

1 000 869

3269

-

Найбільші втрати у ІІ кварталі, через те, що ми очікували

Значний попит у ІІІ кварталі

готової продукції

1 194 739

0

0

0

-

Втрати були лише у першому кварталі

персоналу

24 000

24 000

12 000

2400

-

Найбільші втрати припадають на І квартал, через те, що
ми орієнтувалися на майбутнє

Втрати через нестачу:

обладнання

0

0

0

0

0

-

сировини

0

0

0

0

0

-

готової продукції

персоналу запасів готової продукції

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

-

10. Аналіз результативності та ефективності обраної стратегії поведінки на віртуальному ринку та прийнятих рішень щодо її реалізації, а також стратегії обраної конкуруючими підприємствами — успіхи, помилки, висновки

Характеристика стратегій ринкової поведінки підприємств, що конкурують на ринку морозива

Назва підприємства

Характеристика стратегії та їх змін протягом року

Коментарі щодо переваг та помилок

Стас К.О.

Стратегії властиві суттєві вклади у рекламу та утримання певної частки ринку.

Основною помилкою являється малий обсяг виробництва та цінова стратегія

BB-ICE

Досить нестабільна стратегія, що проявляється у непропорційності вкладів протягом року.

Некоректним було вкладати у рекламу у 2-му періоді з найбільшим попитом лише 400 тис. Натомість у 3-му було вкладено у 5 разів більше за меншим попитом

Насолода

Стратегія з стабільною ціновою політикою, та з найменшими серед усіх компаній рекламною.

Суттєвих помилок не спостерігалось

Морозко

Стабільна стратегія з значними вкладами у рекламу та ціновою категорією середньою та нище середньої.

Суттєвих помилок не спостерігалось

Умка

Стратегія компанії коригувалась практично з кожним кварталом. Була зроблена ставка на 3-ій квартал, так як він був з найбільшим попитом.

Основною помилкою являється занадто висока цінова категорія, при чому в періоди з низьким попитом на даний товар, і не підкріплена рекламною діяльністю.

Загальні висновки

Загальна характеристика діяльності підприємства є позитивною: обсяг прибутку за 4 квартали склав більше 18 млн. українських євро, середній відсоток ринку за весь термін складає 27, що також говорить про лідерські позиції компанії на ринку. Загальний результат -3 місце компанії на ринку говорить про високу якість прийняти рішень. Хоча слід зауважити, що планові показники не збігаються із запланованими: так обсяг прибутку планувався на рівні 3 млн. українських євро, а частка ринку, яку планувалося в районі 20 відсотків, це говорить про то, що ми готувалися до інших умов на ринку, головною причиною таких наслідків є також достатньо якісні наші рішення.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой