Догляд за лісом і лісопродукція

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Сельскохозяйственные науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Догляд за лісом України

ВСТУП

Догляд за лісом є системою лісогосподарських заходів, направлених на якісне поліпшення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини і збільшення розмірів користування лісом.

Основним видом догляду за лісом в даний час в лісах України є рубки догляду. Вони полягають в періодичній, через певні проміжки часу, вирубці в насадженнях частини дерев і ведуться з моменту утворення насадження до його головної рубки.

Найголовніші завдання рубок догляду в лісах України:

а) поліпшення в межах наявних порід складу насаджень;

б) скорочення термінів вирощування технічно стиглої деревини;

в) збереження і посилення водозахисних і ґрунтозахисних властивостей лісу;

г) поліпшення якості вирощуваної деревини;

д) поліпшення санітарного стану насаджень;

є) підвищення стійкості проти чинників, несприятливих для життя і розвитку насаджень;

ж) збільшення розміру користування деревиною з одиниці площі.

Для виконання цих завдань при рубках догляду відбирають і залишають на корені: 1) дерева бажаних для господарства порід і кращі за якістю стовбурів; 2) дерева, сприяючі подальшому зростанню і формуванню стовбурів і крон відібраних кращих. Деревам, що залишаються, забезпечується необхідна для успішного розвитку площа живлення і відповідне розміщення за рахунок вирубки гірших і дерев, що перешкоджають розвитку екземплярів, що залишаються. Таким шляхом рубками догляду забезпечується потрібний склад, форма насаджень і підвищений приріст на залишених деревах.

Деревина, що одержується в процесі рубок догляду і використовується споживачами, має важливе значення для економічної ефективності діяльності підприємства. Хоча не всяка рубка догляду супроводжується використовуванням вирубуваної деревини, значення рубок догляду для формування високопродуктивних деревостанів є значним. Відсутність користування у зв’язку з відсутністю попиту характерна для рубок догляду в молодняках. В перспективі задача зводиться до того, щоб всі рубки догляду супроводилися повним використовуванням одержуваної від них деревини і інших видів лісопродукції.

РОЗДІЛ 1. Природничо-історичні умови ДП «Балаклійське лісове господарство»

1.1 Місцезнаходження

Балаклійський держлісгосп розташований в південно-східній частині Харківської області на території Балаклійського, Зміївського та Ізюмського адміністративних районів.

Поштова адреса: Харківська область Місто Балаклія вулиця Партизанська, 8

1.1.1 Адміністративно-організаційна структура та загальна площа

Найменування лісництв, місцезнаходження контор

Адміністративний район

Загальна площа, га

Андріївське, с. Андріївка

Балаклійський

4620

Зміївський

344

Разом по лісництву:

4964

1. Балаклійське, м. Балаклія,

вул. Партизанська, 6

Балаклійський

6139

2. Високобірське, кв. 128

Балаклійський

5462

3. Норцівське, с. Норцівка

Балаклійський

4703

Ізюмський

44

Разом по лісництву:

4747

4. Савинське, кв. 39

Балаклійський

4402

5. Берестянське, с. Берестянка

Балаклійський

2624

Усього по держлісгоспу:

28 338

в тому числі по адміністративним районах

Балаклійський

27 950

Зміївський

344

Ізюмський

44

Зовнішні межі держлісгоспу, лісництв, адмінрайонів, місця розміщення контор, лісових кордонів показані на картах-схемах.

Державних актів на право постійного землекористування лісове підприємство не має. Площа земель підприємства відповідає балансу площі земель по адміністративних районах.

1.2 Організація території. Обсяг і характер виконаних лісовпорядних робіт

Балаклійський держлісгосп був створений на базі Балаклійської ЛМС, яка була організована згідно наказу по Головному управлінню лісового господарства та лісозаготівель при Раді Міністрів УРСР за № 344 від 24. 09. 60 року і Харківського міжобласного Управлінню лісового господарства і лісозаготівель № 326 від 21. 11. 60 року на базі бувшого Високобірського лісового механізованого відділку, Андріївського, Високобірського і Балаклійського лісництв, які входили до складу Зміївського держлісгоспу, та Савинського лісництва — Ізюмського держлісгоспу.

На основі наказу № 327 від 27. 11. 61 року по Головному управлінню лісового господарства і лісозаготівель при Раді Міністрів УРСР Балаклійська ЛМС була реорганізована в Балаклійський лісгоспзаг, площа якого склала 20 763 га. Наказом Міністерства лісового господарства України від 31. 10. 91 року за № 333 Балаклійський лісгоспзаг було перейменовано в Балаклійський держлісгосп. В наступні роки згідно відповідних урядових рішень були прийняті від колгоспів, розташованих в зоні діяльності держлісгоспу, малопродуктивні землі, не придатні для сільськогосподарського виробництва, під їх заліснення, крім того було виконано коректування площ земель землевпорядкуванням. Таким чином площа Балаклійського держлісгоспу стала на момент теперішнього лісовпорядкування 28 338 га.

В 2000 році згідно наказу Харківського державного лісогосподарського об'єднання «Харківліс» від 22. 08. 200 року за № 68 в зв’язку з завершенням використання своїх функцій, по створенню комплексу лісомеліоративних робіт, в південній частині Балаклійського району по посадці полезахисних, прияружних та інших захисних насаджень, а також з великою віддаленістю земель лісового фонду Гусарівського лісництва від контори, з метою поліпшення ефективності управління, Гусарівське лісництво було розформоване, і на його базі, а також на базі Петрівського лісорозсадника були створені Берестянське і Норцівське лісництва з включенням до його складу частини земель Савинського лісництва, площа яких склала: Норцівського лісництва — 4747 га; Берестянського — 2624 га та Савинського — 4402 га.

Перше лісовпорядкування лісів, які входять до складу держлісгоспу було проведено в 1924 році. Наступні лісовпорядні роботи проводились в 1937 році, 1948 році. В 1959 році був складений проект організації і розвитку лісового господарства окремо на механізовану дільницю Українським науково-дослідним інститутом лісового господарства та агролісомеліорації, а в 1960, 1970, 1980 роках лісовпорядні роботи виконувались Харківською лісовпорядною експедицією. В архівах збереглися матеріали цих лісовпорядкувань в задовільному стані і використовуються як першоджерело інформації по історії розвитку лісового господарства Балаклійського держлісгоспу.

Попереднє лісовпорядкування було проведено в 1990 році Харківською лісовпорядною експедицією Українського лісовпорядного підприємства В/О «Ліспроект».

Роботи виконувались відповідно до вимог лісовпорядної інструкції 1986 року по 1 розряду.

Нинішнє лісовпорядкування виконувала Харківська державна лісовпорядна експедиція Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об'єднання «Укрдержліспроект» і проведено воно у відповідності з вимогами діючої лісовпорядної інструкції 1986 року, рішеннями першої лісовпорядної наради, технічної наради за підсумками польових робіт (додатки 1, 2).

Картографічною (геодезичною) основою для складання лісовпорядних планшетів стали матеріали попереднього лісовпорядкування та землевпорядкування.

Існуюча квартальна мережа та її нумерація максимально збережена за винятком організованих нових лісництв (Норцівське і Берестянське) де нумерація кварталів проведена заново.

1.2.1 Основні показники проведеного лісовпорядкування

Показники

Одиниця вимірювання

Розряд лісовпорядкування — 1

1. Площа лісовпорядкування

га

28 338

в т. ч. з використанням аерофотознімків

га

-

2. Кількість кварталів

шт.

610

3. Площа кварталів: максимальна

га

112

Середня

га

46

Мінімальна

га

4

4. Кількість таксаційних виділів

шт.

9914

5. Середня площа таксаційного виділу

га

2,8

6. Протяжність таксаційних ходів на 1000 га

км

80

7. Закладено площадок вимірювально-перелікової таксації

шт.

1980/150

8. Закладено пробних площ усього

шт.

21

в т. ч. на рубки догляду

шт.

4

9. Кількість планшетів

шт.

42

Для орієнтування при таксації деревостанів використовувались спектрозональні аерофотознімки масштабу 1: 12 000 і 1: 10 000, задовільної якості, зальоту 1988 року.

1.2.2 Зміна площі за ревізійний період

Найменування адміністративних районів

Площа в га за даними

Найменуваня

лісництв

теперішнього лісовпорядкування

попереднього лісовпорядкування

Державного обліку лісів на

01. 01. 1996 р.

земельного балансу на 01. 01. 2000 р.

1. Андріївське

Зміївський

344

344

344

344

Балаклійський

4620

4623

4623

4620 *

Разом по лісництву:

4964

4967

4967

4964

2. Балаклійське

Балаклійський

6139

5551

5551

6139

3. Високобірське

Балаклійський

5462

5557

5557

5462

4. Норцівське

Балаклійський

4703

6903

6903

4703

Ізюмський

44

44

44

44

Разом по лісництву:

4747

6947

6947

4747

5. Савинське

Балаклійський

4402

5127

5127

4402

6. Берестянське

Балаклійський

2624

190

190

2624

Усього по держлісгоспу:

28 338

28 339

28 339

28 338

в т.ч. по районах

Балаклійський

27 950

27 951

27 951

27 950

Ізюмський

44

44

44

44

Зміївський 344

344

344

344

Рішенням сесії Харківської обласної Ради народних депутатів від 21. 03. 95 року про відведення земельної ділянки Балаклійській експедиції по геофізичних дослідженнях у свердловинах була вилучена земельна ділянка площею 0,96 га з земель Балаклійського лісництва.

Інвентаризація лісового фонду здійснювалась окомірно-вимірювальним методом. заснованому на поєднанні окомірної таксації з вибірковою вимірювальною таксацією, дані якої є основою для таксаційної характеристики виділу. Для корегування запасів насаджень на 1 га при окомірній таксації, а також визначення відносних повнот при вибірковій вимірювальній і переліковій таксації використовувались стандартні таблиці для лісів України, складені кафедрою лісової таксації Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії на основі таблиць ходу росту основних лісоутворюючих порід України.

Для товаризації експлуатаційного фонду використовувалися товарні таблиці наведені в «Нормативно-справочннх материалах для таксации лесов Украиньї и Молдавии» (К. «Урожай», 1997 р.).

Крім зазначених таблиць використовувались дані обробки пробних площ, обстеження санітарного стану соснових насаджень в вогнищах кореневої губки, результати обстеження незімкнутих лісових культур.

В своїй роботі лісовпорядкуванням використовувались дослідні роботи, які виконувались Українським ордена «Знак Пошани» науково-дослідним інститутом лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, а також галузеві нормативні документи лісового господарства України (чинних станом на 2000 рік).

1.3 Природно-кліматичні умови

Згідно рослинному районуванню територія держлісгоспу відноситься до північної частини лівобережного степу України.

Клімат району розташування держлісгоспу помірно-континентальний, з наявністю в зимовий період великих морозів і відлиг, а в літній час дефіцитом опадів.

Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства приведена в таблиці 1.3.1.

1.3.1 Кліматичні показники

Найменування показників

Одиниця вимірювання

Значення

Дата

1. Температура повітря: середньорічна

градус

+7,2

абсолютна максимальна

-

+38

абсолютна мінімальна

-

-37

2. Кількість опадів на рік

мм

495

3. Тривалість вегетаційного періоду

днів

200

5. 04−22. 10

4. Останні заморозки весною

22. 05

5. Перші заморозки восени

28. 09

6. Середня дата замерзання рік

15. 12

7. Середня дата початку паводку

20. 03

8. Сніговий покрив: потужність

см

19

час появи

10. 12

час сходження у лісі

25. 03

9. Глибина промерзання грунту

см

60−65

10. Напрям переважаючих вітрів по сезонах: зима

румб

С

весна

-

ПдС

літо

-

ПдС; ПдЗ

осінь

-

С

11. Середня швидкість переважаючих вітрів по сезонах: зима

м/сек

5,3

весна

-

4,9

літо

-

3,6

осінь

-

4,5

12. Відносна вологість повітря

%

65

13. Кількість днів з засухами

ДНІВ

10

Наведена інформація приведена за даними спостереження Балаклійської метеостанції, за останнє десятиріччя (1990−2000 рр.) і відкоригована згідно «Атласу Харківської області» (К. ГУГК, 1993 року), щодо останніх років Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень, слід відзначити:

-пізні весняні приморозки, від яких потерпають молоді пагони лісових культур, а також природних молодняків деревних та чагарникових порід, сходи в розсадниках;

-високі коливання температури в літній період, що викликає опіки кореневої шийки молодих дерев;

-нерівномірність опадів, особливо в весняно-літні місяці з періодичними довгими засухами;

-сильні вітри в зимово-весняні місяці, що приводить до видування, або засипання окремих ділянок молодих лісових культур;

-малосніжні зими з глибоким промерзанням ґрунту, та зимові відлиги з різким переходом до холодів. В цілому ж клімат лісорослинного району розташування держлісгоспу сприятливий для успішного зростання таких деревних та чагарникових порід: сосни звичайної, дуба звичайного та червоного; клена гостролистого та польового, ясеня звичайного; акації білої; тополі, бузини чорної та червоної; ліщини, глоду та інших порід. Територія держлісгоспу розташована в рівнинних лісах України. За характером рельєф представляє собою місцевість з широкологими балками, які в деяких місцях сильно розмиті і розрізані довгими і глибокими ярами.

Лісові масиви розташовані переривистою стрічкою шириною 2−3 км вздовж заплави річки Сіверський Дінець з підвищеним правим берегом і пониженою заплавою лівого берега. Лісові масиви Берестянського лісництва і частково інших лісництв представлені дрібними ділянками лісу, які приурочені до схилів балок, та глибоких ярів.

Різноманітні умови рельєфу, ґрунтоутворюючих порід, умови поверхневого і ґрунтового зволоження, призвели до значного строкатого ґрунтового покриву Балаклійського держлісгоспу.

Вздовж правого берега річки на лесовидних породах утворились сірі лісові ґрунти. На межі другої і третьої терас формуються чорноземовидні глинисто-піщані, супіщані і рідше піщано-легкосуглинисті ґрунти. Ці найбільш багаті ґрунти, які зформувались на пісках зайняті судібровними насадженнями. В заплавній частині лісового фонду відмічено біля ЗО різновидів заплавних ґрунтів найбільшу площі з

яких займають суходільно-заплавні; заплавно-лукові, осолоджені; волого-лукові глибоко солонцюваті, а також заболочені ґрунти.

Ерозійні процеси негативно впливають на родючість ґрунтів, розвиток яких зумовлюється наявністю яружно-балочного рельєфу, випаданням зливових дощів та паводками на річках.

1.3.2 Характеристика рік і водоймищ

Найменування

рік та водоймищ

Куди впадає ріка

Загальна

протяж-

ність, км

Ширина, м

Глибина, м

Ширина лісових смуг

вздовж берегів річок,

озер, водоймищ, м

згідно нормативів

фактична

р. Сіверський Дінець

р. Дон

1053

15−30

3,5

3000

3000

р. Крайня

Балаклейка

р. Сіверський

Дінець.

34

8

1,4

_

_

р. Середня

Балаклейка

р. Сіверський Дінець.

56

10

1,6

_

_

р. Волосська

Балаклейка

р. Сіверський Дінець.

64

8

1,5

_

_

Територія держлісгоспу розташована в басейні ріки Сіверський Дінець і його притоків.

За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до категорії свіжих ґрунтів. На долю земель з надмірним зволоженням приходиться 1,6% площі, вкритих лісовою рослинністю земель. Болота займають площу 1852,9 га. Гідромеліоративні роботи на території держлісгоспу не проводились.

1.4 Типи лісу

Бори в Балаклійському ДЛГ зустрічаються відносно рідко. Сухі бори розміщені на вершинах піщаних бугрів, свіжі - на рівних або слабохвилястих ділянках терас, а вологі зрідка зустрічаються у западинах між буграми, біля природніх водойм та в поймах рік.

Субори займають переважно перевіяні бугристі піщані тераси рік та виснажені довгим сільськогосподарським користуванням площі. Дуже рідко на вершинах бугрів і схилах південних експозицій зустрічаються сухі субори. Свіжі субори поширені на піщаних терасах вузькими не постійними смугами. На вигинах рік вони розміщені на широких смугах слабобугристих пісків. Біля болот та озер рідко зустрічаються вологі та сирі субори.

Сухі сугруди зустрічаються дуже рідко. Найбільш розповсюджені свіжі на надлугових

піщаних терасах лівих берегів рік, а також на перехідних ділянках від надлугових терас до плато. Вологі сугруди приурочені до нижніх частин схилів та понижень між рядами підвищень. Сирі сугруди зрідка зустрічаються в долинах рік.

Діброви займають найбільш родючі лісові грунти. В Харківській області їх площа складає 54% від покритої лісом. Сухі дубрави зустрічаються тільки на верхніх частинах випуклих південних і південно-східних схилів та на вузьких водорозділах. Свіжі дубрави найбільш поширені. Вони займають відносно широкі міжбалочні водорозділи, пологі схили балок і корінні береги рік. Вологі дубрави можна зустріти в нижніх частинах схилів вузькими смугами вздовж дна балок, а сирі - в поймах рік.

Насадження з переважаючими породами, що не відповідають типам лісу, займають площу1,0 тис. га, або 4,9% від вкритих лісовою рослинністю земель.

В дуже сухих і сухих борових лісорослинних умовах життєздатного підросту сосни під наметом лісу практично не буває. В деякі вологі роки під наметом лісу може з’являтися значна кількість підросту, який потім через незначний відрізок часу гине. Теж саме спостерігається і в більш вологих едатопах, але період загибелі підросту більш розтягнутий в часі. Суцільні зруби дібров, які переважають в держлісгоспі, поновлюються дубом незадовільно в зв’язку з частою повторюваністю неврожайних років, несприятливого

1.4.1 Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель за типами лісу

Тип лісу

Розподіл за переважаючими породами, га

Усього

Сз

Св

Сч

Яле

Мде

Дз

Дчр

Яз

Язл

Клг

Яв

А1С

30,2

30,2

30,2

30,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А2С

176,1

176,1

176,1

176,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А3С

17,1

17,1

17,1

17,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В1ДС

173,6

173,6

173,6

173,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В2ДС

2446,2

2446,2

2329,3

2442,7

-

-

-

1,3

-

48,3

2,4

0,3

-

1,2

-

-

-

-

В3ДС

30,1

30,1

10,3

29,5

-

-

-

-

3,6

-

-

-

-

-

-

С1КДЕ

2,5

2,5

-

-

-

-

-

-

2,5

-

-

-

-

-

С2ЛДС

2102,9

2102,9

1483,3

2051,9

1,4

0,4

0,9

0,4

12,9

2,1

19,0

16,3

429,8

8,6

16,0

0,6

-

-

4,8

1,6

-

С2КЛД

974,0

974,0

9,9

6,8

-

1,6

1,6

-

-

905,4

955,4

38,6

7,8

-

-

6,3

-

-

С2КПД

1,6

1,6

-

-

-

-

-

1,6

1,6

-

-

-

-

-

С3ЛДС

56,2

56,2

15,8

52,8

-

-

5,1

-

-

2,5

-

-

-

-

-

-

С3КЛД

19,7

19,7

-

-

-

-

-

16,4

19,5

1,3

-

-

-

-

-

С3ЗД

2,8

2,8

-

-

-

-

-

0,8

2,5

-

-

-

-

-

С4ВЛЧ

45,5

45,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

С4ЗВТ

0,6

0,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

С5ВЛЧ

10,1

10,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Д1КЛД

131,0

131,0

-

-

-

-

-

85,9

114,5

-

4,3

-

-

-

-

Д2КЛД

13 843,0

13 843,0

113,2

15,5

-

-

40,3

7,4

66,5

2,6

12 341,4

13 609,1

411,1

16,5

485,4

112,6

9,4

2,2

148,7

16,4

0,9

0,9

Д3КЛД

17,1

17,1

-

-

-

-

-

5,4

16,7

-

-

0,7

-

-

-

Д3ЛЯД

30,0

30,0

-

-

-

0,1

-

-

-

26,8

-

-

-

-

-

Д3ЗД

1,2

1,2

-

-

-

-

-

-

1,2

-

-

-

-

-

Д4ВЛЧ

178,9

178,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Д5ВЛЧ

117,6

117,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього:

22 450,7

22 450,7

7473,5

8884,7

1,4

0,4

2,5

2,0

58,4

9,5

86,8

18,9

13 841,1

14 760,8

467,3

24,9

490,9

112,6

10,1

2,2

159,8

18,0

0,9

0,9

Тип лісу

Розподіл за переважаючими породами, га

Клп

Кля

Взг

Бр

Акб

Бб

Ос

Влч

Лпд

Тб

Тк

Врб

В2ДС

-

-

-

0,5

-

10,3

-

50,2

0,5

-

-

0,6

0,6

4,2

-

-

-

В3ДС

-

-

-

-

-

12,9

-

-

-

-

-

2,7

-

0,6

0,6

В4ДС

-

-

-

-

-

-

-

0,7

-

-

-

-

-

С1КДЕ

-

-

-

-

2,5

-

-

-

-

-

-

-

-

С2ЛДС

-

-

-

-

11,0

3,7

99,8

13,9

9,4

2,7

0,5

-

2,4

-

5,9

-

1,9

-

2,5

-

С2КЛД

-

-

-

-

0,8

-

3,0

-

0,7

-

-

5,3

-

-

2,4

2,4

-

С3ЛДС

-

-

-

-

-

18,7

1,4

1,2

1,2

0,6

-

-

0,4

0,4

7,9

-

4,0

0,4

С3КЛД

-

-

-

-

-

1,0

-

-

-

-

-

0,2

0,2

0,8

-

С4ВЛЧ

-

-

-

-

-

-

-

44,6

45,5

-

-

-

С5ВЛЧ

-

-

-

-

-

-

-

10,1

10,1

-

-

-

-

Д1КЛД

-

-

-

0,6

-

18,5

15,8

0,9

0,4

0,3

0,3

-

20,5

-

-

-

-

Д2КЛД

6,8

1,0

2,4

-

0,4

-

4,2

-

31,4

14,6

57,5

5,0

16,2

0,6

0,4

-

66,5

13,7

3,7

-

6,5

4,1

-

Д3КЛД

-

-

-

-

-

1,4

0,4

6,4

-

0,4

-

-

-

-

0,6

-

Д3ЛЯД

-

1,0

-

-

-

-

4,0

-

0,8

-

8,0

1,3

-

1,8

-

5,0

0,5

9,3

1,4

Д3ЗД

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,7

-

0,5

-

-

Д4ВЛЧ

-

-

-

-

-

1,6

-

-

177,3

178,9

-

-

-

-

Д5ВЛЧ

-

-

-

-

-

-

-

117,6

117,6

-

-

-

-

Усього:

6,8

1,0

3,4

-

0,4

-

5,3

-

74,5

34,1

251,0

21,6

35,0

4,8

360,2

253,4

95,3

14,3

16,7

0,4

29,7

8,1

17,8

2,4

Тип лісу

Розподіл за переважаючими породами, га

Врл

Бх

Грш

Гхг

Грз

Гхс

Гхч

Чрз

Ябл

Лщз

Врк

С2ЛДС

-

-

-

-

0,7

-

-

0,7

0,7

-

-

-

-

Д2КЛД

1,0

-

5,1

3,9

0,7

0,7

7,5

7,5

-

3,5

1,8

9,4

6,6

0,1

0,1

0,2

0,2

1,3

-

1,3

-

Усього:

1,0

-

5,1

3,9

0,7

0,7

7,5

7,5

0,7

-

3,5

1,8

10,1

7,3

0,1

0,1

2,4

0,2

1,3

-

2,2

-

— в чисельнику — фактичний розподіл, в знаменнику — оптимальний за цільовими породами впливу густого підросту, а також густого трав’яного покриву. Крім того, природнє поновлення дубових зрубів протікає зі зміною головної породи на другорядні (клен польовий, гостролистий і т.п.), а також м’яколистяні породи і чагарники. Тому, в умовах держлісгоспу, лісовідновлення проводиться, в основному, шляхом створення лісових культур. Під природнє поновлення залишають лише зруби вільхи чорної в відповідних лісорослинних умовах, а також зруби осики високих бонітетів в типах лісу С2-Д2.

ліс догляд меліорація охорона

РОЗДІЛ 2. Економічна характеристика підприємства

2.1 Основні галузі народного господарства в районі розташування держлісгоспу

Район розташування держлісгоспу відноситься до числа сільськогосподарських районів області. Провідною галуззю народного господарства є сільське господарство спрямоване на вирощування зернових і технічних культур, а також тваринництво з м’ясо-молочним напрямком.

Промисловість району представлена великим підприємством по виробництву цементу та будівельних матеріалів, а також газодобувним виробництвом.

Переробкою деревини займається цех держлісгоспу. Частина деревини вивозиться за межі району.

Для надання технічної допомоги і контролю за веденням лісового господарства за

держлісгоспом закріплено 24 колективних і державних сільськогосподарських підприємств загальною площею лісових земель 2,03 тис. га.

Лісистість зони діяльності держлісгоспу 12,6%. Ліси по території району, в основному, по берегам ріки Сіверський Дінець, а також розташовані окремими урочищами, з дуже великою різницею в площі.

2.2 Потреба в деревині

ДП «Балаклійське лісове господарство» задовольняє потребу в деревині Балаклійського і частково Зміївського адміністративних районів. Найбільшими споживачами є цех переробки деревини держлісгоспу та місцеве населення. Річна потреба в деревині в зоні діяльності держлісгоспу складає 70,0 тис. м3. Відпуск деревини за останні два роки з лісів державного лісового фонду в середньому становить 48,8 тис.м.

Основні сортименти, що заготовлюють в держлісгоспі: пиловник 26%; будліс 24%; тех. сировина 9%; дрова 33% та інші 8%.

Потреба в деревині задовольняється на 55% в тому числі на власні потреби100%.

2.3 Характеристика шляхів транспорту

Район розташування держлісгоспу характеризується добре розвинутою мережею шляхів транспорту загального користування. Основними транспортними магістралями в зоні діяльності держлісгоспу є автомобільна дорога Харків — Ростов, Зміїв — Балаклія -Савинці та інші автомобільні дороги обласного і районного значення, а також південна залппппи. 1 Іроіяжність автомобільних доріг по території держлісгоспу складає 210 км. із них з твердим покриттям 11 км, лісогосподарських доріг 171 км, із них з твердим покриттям 2 км. Протяжність залізниці - 5,7 км.

Загальна протяжність шляхів транспорту на 1000 га площі складає 7,4 км, а ступінь забезпеченості 85%.

2.4 Лісові такси

Ліси держлісгоспу віднесені до 1 лісотаксового поясу. Розподіл за лісотаксовими розрядами проведено згідно «Такс на деревину лісових порід, що відпускаються на пні і на Живицю «, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року.

Існуючий розподіл площі на лісотаксові пояси і розряди відповідає сучасним економічним умовам і не потребує перегляду, але його необхідно затвердити в установленому порядку рішенням обласної ради. Пунктами вивезення деревини на території держлісгоспу є залізничні станції Шебелінка, Савинці, Балаклія.

Поділ території держлісгоспу за розрядами такс

Лісництво

Лісотаксовий пояс, пункти вивозу деревини

Номери кварталів

Розряд такс

Загальна площа

1. Існуючий

Андріївське

3−14,18−22,27−31

1

1153

1−2,15−17,23,26,32−101

2

3811

Разом:

4964

Балаклійське

1−13,15−39, 44−58, 61−62, 64−118

1

4475

14,40−43,59−60,63,119−145

2

1664

Разом:

6139

Високобірське

1−22, 24−33, 37−46, 52−55, 63, 69−72, 77−80, 83−85, 86−102,118,120,121

1

2786

23, 34−36, 47−51, 56−62, 64−68, 73−76, 81−82,103−117,119,122−145

2

2676

Разом:

5462

Норцівське

11−31

1

1096

1−10,39−91,32−38

2

3651

Разом:

4747

Савинське

5−76, 78−79

1

3995

1−4,77,80−84

2

407

Разом:

4402

Берестянське

1−24, 27−32

2

1721

25−26, 33−44

3

903

Разом:

2624

УСЬОГО

1

13 505

2

13 930

3

903

Разом

28 338

2.5 Рівень інтенсивності ведення лісового господарства і виробнича потужність держлісгоспу

Господарська діяльність держлісгоспу спрямована на вирощування високопродуктивних лісових насаджень, покращення якості складу насаджень і підвищення захисних функцій лісу.

Показники діяльності держлісгоспу вказують на досить високу інтенсивність ведення лісового господарства.

Технічне і транспортне забезпечення не достатнє для виконання обсягів робіт запроектованих лісовпорядкуванням і необхідно більше приділяти уваги щодо придбання механізмів. Ступінь. забезпечення транспортними засобами становить 80%. Виробничим фондом держлісгосп забезпечений на 85%, житловим — на 90%. Кадрами постійних робітників держлісгосп забезпечений на 95%.

Лісова охорона частково залучається до виконання лісовідновних і лісогосподарських робіт, що в деякій мірі негативно впливає на виконання основних їх обов’язків.

Основними формами організації праці на рубках догляду, санітарних рубках є бригадні, а на лісокультурних роботах лісокультурні ланки з постійних робітників.

2.5.1 Рівень інтенсивності ведення лісового господарства

Найменування показників

Одиниця вимірювання

На початок

ревізійного

періоду

На кінець

ревізійного

періоду

1. Річний розмір лісокористування (ліквід) -усього

тис. м3

35,1

53,5

в т.ч. від рубок головного користування

-

9,2

6,8

2. Середній розмір лісокористування на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель

м3

1,5

2,4

3. Річний обсяг робіт з лісовідновлення: — створення лісових культур

Га

230

233

— сприяння природному 1 поновленню

Га

-

-

4. % використання лісосічних відходів

%

9,0

7,0

Річний розмір лісокористування збільшився на кінець ревізійного періоду за рахунок збільшення обсягів суцільно-санітарних рубок.

2.6 Значення лісового господарства в економіці району і охороні навколишнього середовища

Лісове господарство в економіці району займає важливе місце. Основні напрямки його розвитку задоволення місцевих потреб на деревину та продукцією її переробки та підвищення захисних функцій лісу і відновлення цінних лісовдх насаджень цінними деревними породами.

Загальна потреба районів у деревині з місцевих лісів задовольняється на 60%, в тому числі з лісів держлісгоспу 55%.

Наявні у лісовому фонді сільськогосподарські угіддя використовуються для потреб робітників і лісової охорони держлісгоспу. Потреба в угіддях задовольняється повністю.

Випас худоби в лісовому фонді проводиться в лісових масивах, де це можливо, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 23. 04. 1996 року № 449.

З побічних лісових користувань має місце — збір лікарської сировини, сінокосіння, бджільництво.

Мисливська фауна в лісах держлісгоспу представлена такими видами козуля, лисиця, заєць та інші. Полювання носить аматорський характер.

Крім задоволення потреб народного господарства в деревині і продукції побічних користувань, лісові насадження мають важливе природоохоронне і рекреаційне значення. Захищають сільськогосподарські угіддя від водної і вітрової ерозії ґрунтів, благоприємно впливають на мікроклімат району, регулюють гідрологічний режим.

На території держлісгоспу знаходяться дитячі табори відпочинку, лікувальні заклади, бази відпочинку промислових підприємств області. Лісові масиви, розташовані по берегах річки Сіверський Дінець, є місцем масового відпочинку мешканців навколишніх населених пунктів (м. Балаклія, с. Андріївка, с. Савинці, с. Залиман та інші), які розташовані поблизу р. Сіверський Дінець.

Зміни в площі категорій захисності обумовлені уточненням площі окремих ділянок лісу землевпорядкуванням при розподілі земель між сільськими радами, крім того, додатково було виділено 75 га захисних смуг лісів вздовж автомобільних шляхів державного значення, які не були враховані при попередньому лісовпорядкуванні.

2.7 Характеристика лісового фонду

2.7.1 Групи і категорії захисності лісів, їх динаміка за минулий ревізійний період

Групи і категорії захисності лісів

Площа за даними

Зміни

попереднього лісовпорядкування

теперішнього лісовпорядкування

±га

±%

га

%

Га

%

Ліси 1 групи

1. Смуги лісів вздовж берегів річок, навколо озер та інших водних об'єктів

13 455

47

13 437

47

-18

-0,1

2. Захисні смуги лісів: — вздовж залізниць

625

2

700

2

+75

+12

— автомобільних доріг державного значення

439

2

432

2

-7

-0,5

Усього:

1332

3. Державні захисні лісові смуги

358

1

358

1

4. Байрачні ліси

7285

26

7240

26

-45

-0,6

5. Лісогосподарські

частини лісів зелених зон

4588

16

4583

16

-5

-0,1

6. Лісопаркові частини лісів

зелених зон

1319

5

1317

5

-2

-02

7. Ліси 1 і 2 поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання

270

1

271

1

+1

-04

Усього по держлісгоспу:

28 339

100

28 338

100

-1

-

Існуючий поділ площі лісів на групи і категорії захисності відповідає господарському значенню, природним і економічним умовам району розташування держлісгоспу і проведений на основі відповідних урядових постанов:

-ліси першого і другого поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання виділені згідно розпорядження Ради Міністрів УРСР від 15. 02. 83 року за

№ 80-р та розпорядження облвиконкому від 4. 03. 83 року за № 169;

-захисні смуги лісів вздовж залізниць — виділені згідно розпорядження

Головлісгоспу СРСР № 191−33 від 31. 01. 56 року;

-захисні смуги лісів вздовж автомобільних доріг державного значення виділені

згідно розпорядження РНК СРСР від 14. 07. 44 року за № 14 587;

-байрачні ліси — виділені згідно розпорядження РМ УРСР від 15. 02. 83 року за

№ 80-р;

-державні лісові захисні смуги — створені згідно рішення Ради Міністрів СРСР

від 20. 10. 48 року і як категорія захисності виділена рішенням облвиконкому

від 10. 03. 81 року; -смуги лісів вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів — наказом Головлісохорони СРСР від 18. 02. 1941 року за № 20; постановою КМ України від 27. 07. 1995 року за № 557;

-лісогосподарська частина та лісопаркова частина лісів зеленої зони виділені рішенням Харківського облвиконкому від 30. 11. 70 року за № 630. Територіальне розміщення існуючого поділу лісів на групи і категорії захисності доказано на картах-схемах.

2.7.2 Розподіл земель лісового фонду за їх категоріями

Площа земель лісового фонду постійного ко-ристу-ванння

Лісові землі

вкриті лісовою рослинністю

не зімкнуті лісові культури

лісові розсадники, плантації

не вкриті лісовою рослинністю

лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви

Разом лісових земель

разом

вт.ч. лісові культури

рідколісся

згарища, загиблі насадження

зруби

галявини, пустирі

Разом не вкритих лісовою рослинністю земель

Усього по

28 338,0

22 450,0

13 330,9

694,6

107,0

-

7,1

536,0

642,0

1185,3

351,7

24 788,4

в тому числі за

Балаклійський

Андріївське

4620,0

3898,7

1677,2

34,2

-

-

-

43,6

80,8

124,4

61,1

4118,4

Балаклійське

6139,0

4714,0

3035,0

155,2

11,1

-

-

199,3

88,5

287,8

93,2

5261,3

Високобірське

5462,0

4183,7

2417,5

80,0

2,0

-

-

72,3

49,8

122,1

77,8

4465,6

Норцівське

4703,0

3740,9

2422,5

210,7

1,8

-

7,1

138,249,3

394,8

52,9

4401,1

Савинське

4402,0

3415,7

2306,1

213,4

1,5

-

-

82,6

115,3

197,9

58,1

3886,6

Берестянське

2624,0

2129,1

1373,7

-

90,6

-

-

54,0

54,0

7,8

2281,5

Разом по

27 950,0

22 082,1

13 232,0

693,5

107,0

-

7,1

536,2 637,7

1181,0

350,9

24 414,5

Зміївський

Андріївське

344,0

325,0

98,9

1,1

-

-

-

-

4,3

4,3

0,7

331,1

Разом по

344,0

325,0

1 98,9

1,1

-

-

4,3

4,3

0,7

331,1

Ізюмський

Норцівське

44,0

42,9

-

-

-

-

-

0,1

43,0

Разом по

44,0

42,9

-

-

-

-

-

0,1

43,0

Із

загальних даних

Андріївське

4964,0

4223,7

1776,1

35,3

-

-

-

43,6

85,1

128,7

61,8

4449,5

Балаклійське

6139,0

4714,0

3035,0

155,2

11,1

-

-

199,3

88,5

287,8

93,2

5261,3

Високобірське

5462,0

4183,7

2417,5

80,0

2,0

-

-

72,3

122,1

77,8

4465,6

Норцівське

4747,0

3783,8

2422,5

210,7

1,8

-

7,1

1138,4 249,1

394,8

53,0 4444,1

4444,1

Савинське

4402,0

2415,7

2306,1

213,4

1,5

-

-

82,6

115:

5 197,9

58,1

3886,6

Берестянське

2624,0

2129,1

1373,7

-

90,6

-

-

54,0

54,0

7,8

2281,5

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЛІСОВОГО ФОНДУ БАЛАКЛІЙСЬКОГО ДЕРЖЛІСГОСПУ

Показники лісового фонду

за станом на

Одиниці виміру

01. 01. 61 р

01. 01. 71р

01. 01. 81 р

01. 01. 91 р

01. 01. 01 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Загальна площа лісового фонду

га

20 763

26 139

28 370

28 339

28 338

2

Лісові землі-всього, з них

га

17 539

22 515

24 586

24 964

24 789

а) вкриті лісовою рослинністю

га

14 454

18 731

22 165

23 083

22 450

лісові культури

га

5838

10 366

13 189

13 992

13 331

незімкнуті лісові культури

га

1462

1689

1117

783

695

не вкриті лісовою рослинністю

га

1623

2090

1284

691

1185

згарища, загиблі насадження

га

4

109

7

зруби

га

374

395

134

74

536

б) нелісові землі всього, з них

га

3224

3604

3728

3339

3549

сільськогосподарські угіддя

га

593

427

223

414

298

води

га

812

772

781

574

621

болота

га

1320

1208

1559

1813

1853

3

Динаміка вікової структури вкритих лісовою рослинністю земель всього, з них

га

14 454

18 731

21 893

23 060

22 430

молодняки

га

9593

11 727

9854

7746

4938

середньовікові

га

2088

5691

9765

11 149

10 761

пристигаючі

га

1142

703

1032

1824

3106

стиглі і перестійні

га

1631

610

952

2321

3625

4

Динаміка породного складу вкритих лісовою рослинністю земель, всього

га

14 454

18 731

22 165

23 083

22 450

а)основні лісоутворюючі деревні породи:

га

14 452

18 711

21 893

23 060

22 430

хвойні

га

7692

9369

9611

9888

8720

твердолистяні

га

6119

7377

10 128

11 249

11 704

в т.ч. -дуб високостовбурний

га

444

4130

5910

6852

5519

-дуб низькостовбурний

га

3721

2205

2435

1933

3354

м"яколистяні

га

641

1965

2154

1923

2006

б) решта деревних порід

га

2

17

272

22

20

в)чагарники

га

3

1

5

Загальний запас деревостанів

т. мЗ

1356,5

2140,8

2987,3

4437,3

4453,7

6

Динаміка продуктивності лісів:

а)загальна середня зміна запасу

т. мЗ

40,12

67,5

82,2

94,64

83,51

б)середня зміна запасу на 1 га вкритих лісом земель

мЗ

3,7

3,6

3,2

4,1

3,7

в) середній запас 1 га вкритих лісом земель

мЗ

94

114

135

192

198

г) середній запас 1 га стиглих і перестійних деревостанів

мЗ

147

170

180

188

191

7

Площа наявних зрубів

га

374

395

134

74

536

8

Площа лісокультурного фонду

га

570

2137

1271

535

985

9

Створено лісових культур за минулий ревізійний період (10 років)

га

2552

4419

5073

2657

1646

10

Переведено лісових культур у вкриті

лісовою рослинністю землі за минулий

ревізійний період (10 років)

га

1113

3491

2216

1953

1024

11

Лісистість в % території ДЛГ

%

84

86

87

88

12

% вкритих лісом земель від загальної площі лісового фонду по ДЛГ

%

70

72

78

81

79

2.7.3 Відомості про об'єкти природно-заповідного фонду

Найменування об'єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення

Площа, га

Місце знаходження

Тип заказника та інших об'єктів

Коротка характеристика та режим ведення господарства

1. Ботанічні заказники місцевого значення:

«Сербівський» Рішення Харківського облвиконкому від 03. 12. 84 р.

№ 562

2,0

Андріївське Ботанічний лісництво квартал 26 ділянка 15

Ділянка лісу з трав’яним покровом: чистотіл, звіробій, тисячо-лисник. Не допускати випас худоби, сбір рослин, всі види лісокористування, крім рубок догляду і санітарних рубок.

«Байрак»

Рішення Харківського облвиконкому від 03. 123. 84 р.

№ 562

1,0

Балаклійське лісництво

Ботанічний

Зарослі конвалії, чистотілу, медунки. Не допускати випас худоби, сбір лікарських рослин, будівництво об'єктів влаштування місць відпочинку, проведення рубок, крім рубок догляду і санітарних рубок

«Борисоглібський» Рішення Харківського облвиконкому від 03. 12. 84 р. № 562

2,0

Високобірське лісництво

Ботанічний

Насадження горобини, крушини, барбарису, липи і шипшини. Заборонено випас худоби, влаштування місць відпочинку, проведення рубок, крім вибіркових і санітарних рубок

2. Заказники місцевого значення ландшафтні:

«Крейдянська лісова дача»

Рішення Харківського облвиконкому від 03. 12. 84 р. № 562 і рішенням Харківської обласної ради від 20. 03. 2001 р. (доповнення щодо змін меж заказника)

1373,1

Балаклійське лісництво квартал 5,18-

21,24−30,32−38,45−67

Ландшафтний

Насадження сосни звичайної сформованої на боровій терасі р. Сіверський Дінець є еталоном ґрунтозахисних насаджень на піщаних аренах, які являють собою регулятори рівня ґрунтових вод і водного режиму річки. Забороняється виконувати всі види робіт, які можуть негативно вплинути на насадження, крім рубок догляду і вибіркових санітарних рубок

«Савинська лісова дача»

Рішення Харківської обласної державної адміністрації від 29. 05. 96 р. № 581

1711

Савинське лісництво квартали 31−40, 42−63

Ландшафтний

На заповідній території забороняється проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об'єкту та порушити екологічну рівновагу, крім рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства

Усього по держлісгоспу:

3089,1

Об'єкти природно-заповідного фонду, які розташовані на території Балаклійського держлісгоспу відповідають меті заповідання, та цільового призначення. Лісові насадження в заказниках «Крейдянська лісова дача» та «Савинська лісова дача» частково в сильній ступіні пошкоджені кореневою губкою, деякі ділянки лісу потребують проведення суцільних санітарних рубок, та заходів з лісовідновлення, які необхідно провести за погодженням з екологічними службами.

2.7.4 Відомості про землі, надані в тимчасове довгострокове користування (3 — 25 років)

Підстава для

відведення земель

у довгострокове

користування

Кому дозволено відведення (організація, підприємство) і для якої мети

Де дозволено відведення

Площа відведення, га

Дата фактичної передачі

Дата кінцевого терміну довгострокового користування

лісництво, квартал, виділ

група лісів

Розпорядження РМ УРСР від

26. 12. 75 р. №Ю31-р

Шебелинське

газопромислове

управління

Андріївське

лісництво

кв. 113

І

2,3

1976 рік

без зазначення кінцевої дати

Розпорядження РМ УРСР від 3. 05. 1988 р.

№ 208-р

Об'єднання

«Харківоблагро-

строй"

Високобірське

лісництво

кв. 61

І

2,2

1988 р.

-II-

Розпорядження РМ УРСР від 08. 12. 1976 р. № 904-р

Цементно-шиферному комбінату під відвали вскритих порід

Високобірське

лісництво

кв. 134, 135

І

28,0

1977 р.

-II-

Усього по держлісгоспу:

32,5

Держлісгоспу необхідно разом з користувачами баз відпочинку, та іншими тимчасовими користувачами привести документи у відповідність з вимогами діючого земельного Кодексу України.

2.8 Стан та динаміка лісового фонду

2.8.1 Динаміка розподілу загальної площі земельних ділянок лісового фонду за категоріями земель за ревізійний період

Категорії земель

Станом на 01. 01. І99Ір

Станом на 01.0.1. 2001р

Зміни за минулий період

га

%

га

%

± га

± %

1. Площа земель лісового фонду постійного користуваня

28 339,0

100

28 338,0

100

-1

2. Лісові землі - усього

24 964,4

88,1

24 788,6

87,5

-175,8

-0,7

в тому числі:

2.1. Вкриті лісовою рослинністю землі - разом

23 083,3

81,4

22 450,0

79,2

-633,3

-2,7

в тому числі лісові культури

13 992,2

49,4

13 330,9

47,0

-661,3

-4,7

2.2. Незімкнуті лісові культури

783,2

2,8

694,6

2,5

-88,6

-11,3

2.3. Лісові розсадники, плантації

171,3

0,6

107,0

0,4

-64,3

-37,5

2.4. Не вкриті лісовою

рослинністю землі - разом

690,9

2,5

1185,3

4,2

+494,4

+71,б

в тому числі:

рідколісся

-

-

-

-

-

-

згарища

-

-

7,1

-

-

зруби

73,5

0,3

536,2

1,9

+463,0

+629,9

галявини, пустирі

617,4

2,2

642,0

2,3

+24,6

+4,0

2.5 Лісові шляхи, просіки,

протипожежні розриви

235,7

0,8

351,7

1,2

+116,0

+49,2

3. Нелісові землі - разом

3339,4

11,9

3549,4

12,5

+210,0

+6,3

в тому числі:

рілля

45,4

0,2

86,5

0,3

+41,1

+90,5

сіножаті

174,0

0,6

145,4

0,5

-28,6

-16,4

пасовища

187,5

0,7

64,9

0,2

-122,6

-65,4

багаторічні насадження

6,9

-

2,6

-

-4,3

-62,3

води

573,7

2,0

620,9

2,2

+47,3

+8,2

болота

1813,4

6,4

1852,9

6,6

+39,5

+2,2

садиби, споруди

33,3

0,1

92,5

0,3

+59,2

+177,8

траси

-

-

53,3

0,2

+53,3

-

піски

-

-

-

-

-

-

інші нелісові землі

505,2

1,8

630,4

2,2

+125,2

+24,8

4. В тому числі землі нада-

ні в тимчасове довгостро-

кове користування

35,2

0,1

32,5

0,1

2,7

7,7

Динаміка розподілу загальної площі земельних ділянок лісового фонду за категоріями земель вказує на цілий ряд негативних змін, які сталися в лісовому фонді на кінець ревізійного періоду.

Все це вказує на суттєві недоліки в роботі держлісгоспу по веденню лісового господарства і, особливо, лісовідновлення.

В подальшому слід приділяти увагу держлісгоспу на лісовідновлення.

2.8.2. Динаміка розподілу площі вкритих лісовою рослинністю земель та запасу насаджень за переважаючими породами і класами віку

Класи віку

Станом на 01. 01. 1995 р.

Станом на 01. 01. 2005 р.

Зміни в абсолютних величинах

площа, га

Загальний запас, тис. м3

Середній запас на 1га, м3

площа, га

Загальний запас, тис. м3

Середній запас на 1га, м3

Площа, га

Загаль-

ний

запас,

тис. м3

Серед- ній запас на 1га, м3

Переважаюча порода

Сосна звичайна

1

357,9

2,93

8

86,6

0,65

8

-271,3

-2,28

-

2

363,8

20,39

56

485,0

18,29

38

+121,2

-2,1

-18

3

1044,7

148,85

142

334,7

30,95

92

-710,0

-117,9

-50

4

2468,2

542,00

220

830,8

156,61

188

-1637,4

-385,39

-32

5

1816,1

501,70

276

1716,7

417,29

243

-99,4

-84,41

-33

6

1971,2

664,75

337

1360,2

415,51

305

-611,0

-249,24

-32

7

1201,0

422,20

352

1489,9

518,75

348

+288,9

+96,55

-4

8

320,1

115,42

361

863,7

297,05

344

+543,6

+181,63

-17

9

59,1

17,81

301

192,1

65,89

343

+133,0

+48,08

+42

10

70,7

18,88

267

28,9

7,34

254

-41,8

-10,02

-13

11

109,5

29,49

269

36,8

8,26

224

-72,7

-21,23

-45

12

97,4

23,40

240

16,2

5,68

351

-81,2

-17,72

+111

13

0,4

0,06

150

24,8

6,14

247

+24,4

+6,08

+97

14

4,3

0,82

191

-

-

-

-

-

-

15

2,6

0,56

215

6,8

1,65

243

+4,2

+1,09

+28

Разом:

9887,0

2509,26

254

7473,2

1950,06

261

-2413,8

-559,2

+7

Сосна кримська

А

3

-

-

-

7,2

0,29

40

+7,21

+0,29

+40

Сосна у вогнищах кореневої губки

і у ВОГНИН

дах корен

гної губки

4

-

-

-

117,8

21,50

182

+117,8

+21,50

+182

5

-

-

-

329,0

80,41

244

+329,0

+80,41

+244

6

-

-

-

392,1

105,49

269

+392,1

+105,49

+269

7

-

-

-

244,3

80,04

328

+224,3

+80,04

+328

8

-

-

-

127,8

45,11

353

+127,8

+45,11

+353

9

-

-

-

27,4

10,36

379

+27,4

+10,36

+379

Разом:

-

-

-

1238,4

342,91

277

+1238,4

+342,91

+277

Ялина європейська

Ська

4

1,4

0,27

193

-

-

-

-1,4

-0,27

-193

5

-

-

-

1,4

0,50

357

+1,4

+0,50

+357

Разом

1,4

0,27

193

1,4

0,50

357

-

+0,23

+ 164

Дуб звичайний

1

204,8

3,46

17

99,4

1,37

14

-105,4

+2,09

-3

2

738,6

22,36

ЗО

317,0

9,83

31

-421,6

-12,53

+ 1

3

1307,9

74,87

57

749,4

41,00

55

-558,5

-33,87

-2

4

528,0

65,71

124

1261,6

119,12

94

+733,6

53,41

-30

5

872,6

130,09

149

563,1

91,24

162

-309,5

-38,85

+13

б

790,4

141,10

179

953,9

158,74

166

+163,5

+17,64

-13

_7

9″

гГ

2448,6

518,26

212

761,2

151,42

199

-1687,4

-366,84

-ІЗ

8

1213,0

262,81

217

2445,7

553,87

226

+1232,7

+291,04

+9

9

388,2

88,37

228

1158,2

268,90

232

+770,0

+180,53

+4

10

260,9

49,40

189

346,9

76,52

220

+86,0

+27,12

+31

11

21,2

3,05

144

202,0

41,70

206

+180,8

+38,65

+62

12

7,0

0,94

134

6,6

1,57

238

-0,4

+0,63

+104

13

-

-

-

4,7

0,65

138

+4,7

0,65

+138

14

2,6

0,31

119

-

-

-

-2,6

-0,31

-119

15

1,2

0,12

100

1,5

0,16

107

+0,3

+0,04

+7

Разом

_8785,0

1360,85

155

8871,2

1516,09

171

+86,2

+ 155,24

+16

Дуб червоний

Чрвоний

1

2

1,1

-

-

-

-

-

-1,1

-

2

-

-

-

1,5

0,01

7

+1,5

+0,01

+7

Ясен звичайний

звичайни

й

1

22,2

0,64

29

І 13,1

0,21

16

-9,1

-0,43

-13

2

90,2

5,13

57

20,8

1,07

51

-69,4

-4,06

-6

3

90,4

9,40

104

83,9

9,42

112

-6,5

+0,02

+8

4

73,2

11,40

156

110,2

17,75

161

+37,0

+6,35

+5

5

138,5

26,23

189

71,2

14,38

202

-67,3

-11,85

+13

6

47,3

10,12

214

157,2

32,85

209

+109,9

+22,7

-5

7

79,4

18,47

233

54,2

13,84

255

-25,2

-4,63

+22

8

16,0

3,51

219

78,0

19,56

251

+62,0

+16,05

+32

9

-

-

-

17,0

3,97

233

+17,0

+3,97

+233

10

4,8

0,96

200

-

-

-

-4,8

-0,96

-200

11

1,6

0,34

213

12,6

3,43

272

+11,0

+3,09

+59

12

-

-

-

2,7

0,57

211

+2,7

+0,57

+211

Разом:

563,6

86,20

153

620,9

117,05

188

+57,3

+30,85

+35

Ясен зелений

1

3,3

0,03

9

-

-

-

+3,3

+0,03

+9

2

6,2

0,06

10

-

-

-

+6,2

+0,06

+10

3

31,4

0,52

17

4,1

0,08

19

-27,3

-0,44

+2

4

97,0

2,72

28

13,0

0,36

28

-84,0

-2,36

-

5

54,7

1,76

32

38,9

1,48

38

-15,8

-0,28

+0,6

6

40,1

2,73

68

96,0

4,87

51

+55,9

+2,14

-17

7

30,7

2,93

95

65,6

4,68

71

+34,9

+1,75

-24

8

9,5

1,34

141

40,8

4,00

98'

+31,3

+2,66

-43

9

5,8

0,79

136

29,9

3,27

109

+24,1

+2,48

-27

10

-

-

-

9,6

1,39

145

+9,6

+ 1,39

+145

11

-

-

-

5,7

0,96

168

+5,7

+0,96

+168

Разом

278,7

12,88

46

303,6

21,09

69

+24,9

+8,21

+23

Клен гостролистий

1

21,2

0,20

9

3,5

0,05

14

-17,7

-0,15

+5

2

93,0

2,88

31

22,4

0,44

20

-70,6

-2,44

-11

3

64,7

3,16

49

78,9

3,97

50

+ 14,2

+0,81

+1

4

13,7

1,54

112

68,3

5,09

74

+54,6

+3,55

-38

5

34,5

3,14

200

35,3

5,96

169

+ 19,6

+2,82

-31

Разом

208,3

10,92

52

208,4

15,51

74 +0,1

+0,1

+4,59

+22

Клен польовий

1

25,6

0,49

19

-

-

-

-25,6

-0,49

-19

2

47,3

3,29

70

12,87

0,44

34

-34,5

-2,85

-36

3

50,4

5,39

107

50,6

4,48

88

+0,2

-0,91

-19

4

29,0

4,45

153

43,8

5,27

120

+ 14,8

+0,82

-33

5

42,5

5,87

138

23,0

3,34

145

-19,5

+2,53

+7

6

-

-

-

26,9

4,72

175

+26,9

+4,72

+ 175

Разом

194,8-

19,49

100

175,1

18,25

116

-37,7

+ 1,24

+16

2

-

-

-

3,8

0,13

34

+3,8

+0,13

+34

3

5,5

0,28

51

-

-

-

-5,5

-0,28

-51

4

-

-

-

1,7

0,11

65

+1,7

+0,11

+65

5

-

-

-

4,7

0,58

123

+4,7

+0,58

+123

6

3,1

0,34

110

-

-

-

-3,1

-0,34

-110

7

0,9

0,08

89

-

-

-

-0,9

-0,08

-89

8

2,6

0,24

92

-

-

-

-2,6

-0,24

-92

9

6,9

0,90

130

0,8

0,11

138

-6,1

-0,79

+8

10

-

-

-

2,0

0,28

140

+2,0

+0,28

+140

12

-

-

-

6,7

0,91

136

+6,7

+0,91

+136

Разом:

19,0

1,84

97

19,7

2,12

108

+0,7

+0,28

+11

ІЛЬМОВІ

1

1,3

-

-

-

-

-

-1,3

-

-

2

8,8

0,18

20

-

-

-

-8,8

-0,18

-20

3

6,9

0,16

23

-

-

-

-6,9

-0,16

-23

4

10,1

0,57

56

10,8

0,36

33

+0,7

-0,21

-23

5

28,8

1,84

64

6,4

0,27

42

-22,4

-1,57

-22

6

9,1

0,81

89

7,2

0,73

101

-1,9

-0,08

+12

7

3,4

0,38

112

22,3

2,08

93

+18,3

+1,7

-19

8

0,6

0,05

83

7,4

0,98

132

+6,8

+0,93

+49

9

-

-

-

3,5

0,37

106

+3,5

+0,37

+106

10

1,7

0,17

100

0,6

0,0,7

117

-1,1

-0,10

+17

12

4,8

0,68

142

0,7

0,11

157

-4,1

-0,57

+15

14

-

-

-

3,0

0,57

190

+3,0

+0,57

+190

15

1,7

0,32

188

-

-

-

-1,7

-0,32

-188

Разом

77,2

5,16

67

61,9

5,54

89

-15,3

+0,38

+22

Біла акація

1

104,5

0,72

7

27,8

0,06

2

-76,7

-0,66

-5

2

110,2

0,94

9

97,3

0,99

10

-12,9

+0,05

+1

3

200,7

5,79

29

294,4

3,68

12

+93,7

-2,11

-17

4

119,1

6,50

55

120,7

2,92

24

+1,6

-3,58

-31

5

223,0

18,35

82

203,8

10,16

50

-19,2

-8,19

-32

6

280. 9

32,22

115

144,1

11,83

81

-136,8

-20,39

-34

7

56. 7

7,23

128

214,5

23,91

111

+157,8

+ 16,68

-17

8

1 21,8 2,3

3,22

148

274,1

36,68

134

+252,3

+33,46

-14

9 Ш^

Разом_

0,39

170

60,7

7,52

124

+5,22

+7,13

-46

10

І 0,7

0,11

157

19,8

3,24

164

+19,1

+3,13

+7

11

1,6

0,30

188

1,7

0,26

153

+0,1

-0,04

-35

Разом

1121,5

75,77

68

1458,9

101,25

69

+337,4

+25,48

+1

Гледичія колюча

8

-

-

1,0

0,08

80

+1,0

+0,08

+80

Береза повисла

а повисла

1

-

-

-

10,2

0,04

4

+10,2

+0,04

+4

2

47

0,47

112

1,9

0,12

63

-2,3

-0,35

-49

3

8,9

1,07

120

3,7

0,53

143

-5,2

-0,54

-20

4

19,8

2,54

128

4,0

0,49

122

-15,8

-2,05

-6

5

15,7

2,06

131

20,7

3,12

151

+5,0

+ 1,06

+20

6

-

-

-

14,5

2,38

164

+14,5

+2,38

+164

Разом:

51,5

6,16

120

55,0

6,68

121

+3,5

+52

+1

Осика

1

22,6

0,83

37

35,5

1,07

ЗО

+12,9

+0,24

-7

2

43,7

7,56

173

47,1

3,69

84

+3,4

-3,6

-89

3

196,8

43,15

219

51,3

10,32

201

-145−5

-32,83

-18

4

65,6

15,78

241

169,9

41,75

246

+104,3

+25,97

+5

5

34,5

7,32

212

42,0

11,31

269

+7,5

+3,99

+57

6

7,4

2,08

276

39,2

8,42

215

+31,8

+6,34

-61

7

14,6

4,19

287

4,8

1,30

271

-9,8

-2,89

-16

8

3,8

0,99

261

1,7

0,51

300

-2,1

-0,48

+39

9

-

-

-

2,1

0,46

219

+2,1

+0,46

+219

Разом:

389,0

81,86

210

393,6

79,10

201

+4,6

-2,76

-9

Вільха чорна

1

0,2

0,01

50

41,1

1,07

26

+40,9

+1,06

-24

2

14,5

1,27

88

4,0

0,24

60

-10,5

-1,03

-28

3

54,7

9,38

171

17,8

2,41

135

-36,9

-6,97

-36

4

92,3

19,93

216

53,0

11,28

213

-39,3

-8,65

-3

5

58,2

14,33

246

98,6

24,39

247

+40,4

+10,06

+1

6

43,2

13,18

305

59,2

14,92

252

+16,0

+ 1,74

+53

7

26,3

6,64

252

28,8

8,16

283

+2,5

1,52

+31

8

2,2

0,99

450

2,0

0,58

290

-0,2

-0,41

+ 160

9

-

-

-

3,8

1,34

353

+3,8

+ 1,34

+353

Разом

291,6

65,73

225

308,3

64,39

209

+16,7

-1,34

-16

Липа дрібнолиста

1

0,2

-

-

-

-

-

-0,2

-

-

2

13,4

0,79

59

3,1

0,23

74

-10,3

-0,56

+15

3

28,2

2,94

104

17,0

1,72

101

-11,2

-1,22

+3

4

8,0

1,10

138

26,4

4,47

169

+18,4

+3,37

+31

5

-

-

-

4,5

0,76

169

+4,5

0,76

+ 169

6

0,6

0,10

167

-

-

-

-0,6

-0,10

-167

7

2,3

0,25

109

0,5

0,10

200

-1,8

-0,15

+91

8

-

-

-

2,2

0,30

136

+22

+0,30

+136

10

-

-

-

2,4

0,58

242

+2,4

+0,58

+242

Разом

52,7

5,18

98

56,1

8,16

145

+3,4

+3,02

+47

Тополя (по матеріалам лісовпорядкування 1995 року тополя по видах не розподілялась)

1

40,2

0,67

17

18,8

0,16

8

-21,4

-0,51

-9

2

27,0

1,27

47

70,4

2,45

35

+43,4

+1,18

-12

3

15,4

1,79

116

60,1

3,58

59

+44,7

+ 1,79

-57

4

16,0

2,51

157

23,6

2,64

112

+7,6

+0,13

-45

5

63,7

10,10

159

24,7

4,25

172

-39,0

-5,85

+13

6

556,2

101,07

182

14,8

1,74

117

-541,4

-99,33

-65

7

81,8

17,00

208

70,1

13,56

193

-11,7

-3,44

-15

8

22,1

3,31

150

452,6

92,59

204

+430,5

+89,28

+54

9

3,1

0,60

194

98,1

21,11

215

+95,0

+20,51

+21

10

13,9

2,68

193

29,8

5,06

170

+15,9

+2,38

-23

11

5,3

1,09

209

4,1

0,90

219

-1,2

-0,19

+10

12

65,3

10,97

168

22,4

. 4,62

206

-42,9

-6,35

+38

13

__1ІІ

1,1

0,22

200

11,5

1,94

167

+10,4

+1,72

-33

14

16,7

3,84

230

58,5

9,40

161

+41,8

+5,56

-69

15_ Разом:

66,5

14,29

215

78,9

14,84

188

+12,4

+0,55

-27

Разом

994,3

171,41

172

1038,4

178,84

172

+44,1

+7,43

-

В тому числі:

Тополя бальзамічна

3

-

-

-

2,7

0,19

70

+2,7

+0,19

+70

Тополя біла

1

-

-

-

18,2

0,16

9

+18,2

+0,16

+9

2

-

-

-

50,8

1,69

33

+50,8

+1,69

+33

3

-

-

-

38,4

2,17

56

+38,4

+2,17

+56

4

-

-

-

10,5

1,04

99

+10,5

+1,04

+99

5

-

-

-

7,9

1,07

135

+7,9

+1,07

+135

6

-

-

-

5,4

0,68

126

+5,4

+0,68

+126

7

-

-

-

44,8

9,41

210

+44,8

+9,41

+210

8

-

-

-

354,5

76,07

214

+354,5

+76,07

+214

9

-

-

-

85,5

18,77

219

+85,5

+18,77

+219

10

-

-

-

11,8

2,00

169

+11,8

+2,00

+169

11

-

-

-

1,8

0,42

233

+1,8

+0,42

+233

12

-

-

-

22,4

4,62

206

+22,4

+4,62

+206

13

-

-

-

11,5

1,94

169

+11,5

+1,94

+169

14

-

-

-

58,5

9,40

161

+58,5

+9,40

+161

15

-

-

-

78,9

14,84

188

+78,9

+14,84

+188

Разом

-

-

-

800,9

144,28

180

+800,9

+144,28

+180

Тополя канадська

пя канадська

1

«

-

-

0,6

-

-

+0,6

-

-

2

-

-

19,1

0,76

40

+ 19. 1

+0,76

+40

3 ^

'

-

-

18,9

1,20

63

+ 18,9

+ 1,20

+63

4

-

-

-

11,1

1,31

118

+11,1

+1,31

+ 118

5

-

-

-

15,8

2,86

181

+15,8

+2,86

+ 181

6

-

-

-

9,4

1,06

113

+9,4

+1,06

+113

7

-

-

-

25,3

4,15

164

+25,3

+4,15

+164

8

-

-

-

98,1

16,52

168

+98,1

+16,52

+168

9

Разом^

-

-

-

11,7

2,24

191

+11,7

+2,24

+191

10

-

-

-

8,4

1,31

156

+8,4

+1,31

+156

11

-

-

-

2,3

0,48

208

+2,3

+0,48

+208

Разом

-

-

-

220,7

31,89

144

+220,7

+31,89

+144

Тополя пірамідальна

ля пірамідальна

3

^Топо

-

-

-

0,1

0,02

200

+0,1

+0,02

+200

Тополя чорна

2

-

-

-

0,5

-

-

+0,5

-

-

4

-

-

-

2,0

0,29

145

+2,0

+0,29

+145

5

-

-

-

1,0

0,32

320

+1,0

+0,32

+320

9

-

-

-

0,9

0,10

111

+0,9

+0,10

+111

10

-

-

-

9,6

1,75

182

+9,6

+1,75

+182

Разом:

-

-

-

14,0

2,46

176

+14,0

+2,46

+176

Верба біла

2

-

-

-

0,7

-

-

+0,7

-

-

3

-

-

-

3,0

0,17

57

+3,0

+0,17

+57

4

-

-

-

1,3

0,04

31

+1,3

+0,04

+31

5

-

-

-

2,2

0,27

123

+2,2

+0,27

+123

6

-

-

-

0,7

0,12

171

+0,7

+0,12

+ 171

8

-

-

-

5,9

1,01

171

+5,9

+1,01

+171

9

-

-

-

1,0

0,20

200

+1,0

+0,20

+200

10

-

-

-

3,1

0,52

168

+3,1

+0,52

+168

12

-

-

-

1,0

0,16

160

+1,0

+0,16

+160

14

-

-

-

2,5

0,45

180

+2,5

+0,45

+180

Разом:

-

-

-

21,4

2,94

137

+21,4

+2,94

+137

Верба ламка

2

3

0,05

17

1,6

0,02

12

-1,4

-0,03

-5

3

11,8

1,29

109

-

-

-

' -11,8

-1,29

-109

4

4,9

0,67

137

9,6

0,79

82

+4,7

+0,12

-55

5

10,9

1,46

134

7,8

0,99

127

-3,1

-0,47

-7

6

17,7

2,96

167

9,2

1,35

147

-8,5

-1,61

-20

7

15,9

3,03

191

10,1

1,47

145

-5,8

-1,56

-46

8

15,1

2,97

197

14,3

2,70

189

-0,8

-0,27

-8

9

0,9

0,14

156

13,2

2,82

214

+ 12,3

+2,68

+58

10

11,5

1,92

167

13,9

2,66

191

+2,4

+0,74

+24

11

1,9

0,27

142

-

-

-

-1,9

-0,27

-142

12

36,1

6,23

173

9,2

1,61

175

-26,9

-4,62

+2

13

2,7

0,38

141

1,9

0,32

168

-0,8

-0,06

+27

14

5,4

1,36

252

34,2

6,02

176

+28,8

+4,66

-76

15

5,9

0,82

139

8,1

1,34

165

+2,2

+0,52

+26

Разом

143,7

23,55

164

133,1

22,09

166

-10,6

-1,49

+2

Інші деревні породи

1

-

-

-

0,6

-

-

+0,6

-

-

2

6,6

0,12

18

-

-

-

-6,6

-0,12

-18

3

8,2

0,28

34

10,9

0,22

20

+2,7

-0,06

-14

4

5,9

0,21

36

3,2

0,11

34

-2,7

-0,10

-2

5

-

-

-

2,9

0,18

62

+2,9

+0,18

+62

6

2,2

0,11

50

2,1

0,20

95

-0,1

+0,09

+45

Разом

: 22,9

0,72

31

19,7

0,71

36

+3,2

-0,01

+5

Усього по держлісгоспу:

23 083,3

4437,25

192

22 450,0

4453,66

198

-633,3

+ 16,41 +7

Аналізуючи динаміку розподілу площі вкритих лісовою рослинністю земель та пасу насаджень за переважаючими породами та класами віку, можна зробити такий висновок.

Зменшення площі соснових насаджень на 1175 га сталося внаслідок проведення суцільних санітарних рубок, загиблих насаджень сосни звичайної внаслідок пожеж та в вогнищах кореневої губки, а також в зоні негативного впливу Балаклійського цементно-шиферного комбінату, які в подальшому були відновлені білоакацієвими насадженнями, та насадженнями інших листяних порід.

2.8.3 Динаміка вікової структури вкритих лісовою рослинністю земель, га

Групи віку

За даними попереднього обліку 1995 р.

За даними теперішнього обліку 2005 р.

Різниця

І

га

%

га

%

+ га

+ %

Хвойні - разом

9888

100

8720

100

-1168

-11,8

Із них:

молодняки

4236

42,8

1868

21,4

-2368

-55,9

середньовікові

5005

50,6

5566

63,8

+561

+11,2

пристигаючі

334

3,4

1173

13,4

+839

+251,2

стиглі і перестійні

283

3,2

113

1,4

-170

-60,0

Твердолистяні - разом

11 249

100

11 704

100

-455

-4,0

із них:

молодняки

3338

29,7

2833

24,2

-505

-15,1

середньовікові

5588

49,7

4806

41,1

-782

-14,0

пристигаючі

1220

10,8

1654

14,1

+434

+35,6

стиглі і перестіііиі

1103

9,8

2411

20,6

+1308

+118,6

М’яколистяні - разом

1923

100

2006

100

'+83

+4,3

із них:

молодняки

172

8,9

237

11,8

+65

+37,8

середньовікові

556

28,9

389

19,4

-167

-30,0

пристигаючі

240

12,5

279

13,9

+39

+16,2

стиглі і перестійні

955

49,7

1101

54,9

+14,6

+15,3

Усього

23 060

100

22 430

100

-630

-2,7

Із них:

молодняки

7746

33,6

4938

22,0

-2808

-36,2

середньовікові

11 149

48,3

10 761

48,0

-388

-3,5

пристигаючі

1824

7. 9

3106

13,8

+1282

+70,3

Стиглі і перестійні

2341

10,2

3625

16,2

+ 1284

+54,8

2.8.4 Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель за класами бонітету

Порода

Вкриті лісовою рослинністю землі

В тому числі за класами бонітету

усього

%

Ібі вище

Іа

1

2

3

4

5

Хвойні:

Сосна кримська

7,2

-

-

-

2. 4

-

4,8

-

-

Сосна звичайна

7473,5

33,3

73,1

1060,1

3770,2

1904,1

592,5

68,3

5,2

-

Сосна звичайна у вогнищах кореневої губки

1238,1

5,5

6,7

68,8

737,0

399,3

26,3

-

-

-

Разом сосни

8718,8

38,8

79,8

1128,9

4507,2

2305,8

618,8

73,1

5,2

-

усього

%

16 і вище

1

2

3

4

5

5 б

Ялина європейська

1,4

1,4

.

.

Разом хвойних:

8720,2

38,8

79,8

1130,3

4507,2

2305,8

618,8

73,1

5,2

-

-

Твердолистяні

Дуб червоний

1,5

-

-

-

-

-

1,4

0,1

-

-

-

Дуб звичайний

8871,2

39,5

1,5

99,1

705,4

4712,8

3012,9

306,2

30,1

3,2

-

Разом дуба:

8872,7

39,5

1,5

99,1

705,4

4712,8

3014,3

306,3

30,1

3,2

-

Ясен зелений

303,6

1,4

2,6

9,6

66,8

93,7

103,4

27,5

-

-

-

Ясен звичайний

620,9

2,8

3,6

9,7

140,7

365,7

97,8

3,4

-

-

-

Разом ясена:

924,5

4,1

6,2

19,3

207,5

459,4

201,2

30,9

-

-

-

Клен гостролистий

208,4

0,9

5,4

0,9

69,6

75,5

41,3

13,2

2,5

~п

Клен польовий

157,1

0,7

-

4,6

8,1

88,1

38,8

17,5

-

-

-

Клен ясенолистий

19,7

0,1

2,4

.

4,2

12,3

0,8

-

-

Разом клена

385,2

1,7

7,8

5,5

81,9

175,9

80,9

30,7

2,5

-

-

В’яз гладкий

9,9

-

-

-

6,0

-

1,5

2,4

-

-

-

Берест

52,0

0,2

-

-

3,6

25,7

17,0

3,8

-

1,9

-

Разом в’яза

61,9

0,3

-

-

9,6

25,7

18,5

6,2

-

1,9

-

Біла акація

1458,9

6,5

106,7

197,7

505,2

418,2

191,2

30,1

9,8

-

-

Гледичія колюча

1,0

0,4

0,6

-

Разом твердолистяних:

11 704,2

52,1

122,2

321,6

1510,0

5792,0

3506,7

404,2

42,4

5,1

М’яколистяні:

Береза повисла

55,0

0,2

4,0

2,4

18,8

23,6

6,2

-

-

-

-

Осика

393,6

1,8

2,9

105,1

139,5

124,6

18,3

3 2

-

-

-

Вільха чорна

308,3

1,4

15,3

62,5

123,8

96,4

10,3

-

-

-

-

Липа іфібнолиста

36,1

0,2

0,4

34,5

21,2

Тополя бальзамічна

2,7

-

1,5

1,2

Тополя біла

800,9

3,6

-

-

12,9

31,5

414,9

300,4

41,2

-

--

-

Тополя канадська

220,7

1,0

9,6

32,0

65,0

98,8

15,3

Тополя пірамідальна

0,1

0,1

Тополя чорна

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой