Збутова стратегія підприємства на прикладі ТОВ "Спецзалізпром"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство аграрної політики України

Сумський національний аграрний університет

Курсова робота

Збутова стратегія підприємства на прикладі ТОВ «Спецзалізпром»

студента групи МЗЕД-0601−2

Сергієнко Ю.С.

на базі ТОВ «Спецзалізпром»

Керівник практики від підприємства:

Керівник практики

від СНАУ:

Михайлова Любов Іванівна

Суми 2011

Зміст

  • Вступ
  • 1. Особливості організації збутової діяльності на ТОВ «Спецзалізпром»
  • 2. Виявлення основних негативних та позитивних аспектів рекламної діяльності, як чинника реалізації збутової стратегії ТОВ «Спецзалізпром»
  • 3. Особливості ринку Інтернет-реклами в Україні, світі та можливості його використання в менеджменті ЗЕД
  • Висновки та пропозиції
  • Список використаних джерел

Вступ

Збутова стратегія будь-якого підприємства пов’язана безпосередньо з маркетинговою діяльністю. Система збуту товару — одна з найважливіших у маркетинговій політиці підприємства. У збутовій політика маркетологи торкають питань вибору найбільше оптимального каналу збуту, методу збуту товару, що при ефективному використанні безсумнівно збільшить прибуток компанії.

Реалізація продукції в більшості випадків проводиться через посередників, кожний із який формує відповідний канал розподілу. Використання посередників у сфері обертання має як позитивні сторони так і негативні. Головна перевага використання посередників полягає в забезпеченості широкого доступу товару при прямуванні його безпосередньо до ринку збуту. Основним недолік використання одно та багаторівневих каналів розподілу є обмеженість кількості прямих контактів виробників із споживачами продукції.

Найважливішим елементом збутової стратегії та маркетингової діяльності є реклама продукції та виробника (посередника). Сьогодні актуальність реклами не викликає сумніву тому що вона відіграє ключову роль у розвитку ринкової економіки і є її важливим елементом. Якщо виробника позбавити такого ефективного зв’язку зі споживачем, яким є реклама, то він перестане вкладати гроші в удосконалювання старих і створення нових товарів. Прагнення до розвитку, конкуренція в підприємництві будуть в’янути. От чому в країнах з високим рівнем життя, масовим виробництвом витрачаються величезні гроші на рекламу. Побита фраза «реклама — двигун торгівлі» досить повно розкриває основну функцію реклами: передачу інформації про товар, знайомство з ним потенційних покупців, переконання його в необхідності придбання товару. Але від звичайного інформаційного повідомлення реклама відрізняється зацікавленістю в кінцевому результаті. Це не просте вивчення інформації, а вивчення з певною, цілком конкретною метою — збільшення попиту на товар.

Без реклами не обходиться діяльність жодного підприємства: оголошення в газетах, проспекти, листівки, розіграші подарунків тощо. Не стало виключенням і ТОВ «Спецзалізпром», яке було місцем проходження моєї переддипломної практики.

Під час проходження практики та написання звіту на даному підприємстві, я ставив перед собою мету: проведення аналізу та виявлення особливостей організації, негативних та позитивних аспектів стратегії збуту на ТОВ «Спецзалізпром».

Оскільки об'єктом дослідження і аналізу в цьому звіті є стратегія збуту на підприємстві, то мною було розглянуто маркетингову діяльність.

Основою для написання звіту стала зібрана мною на підприємстві звітна інформація.

1. Особливості організації збутової діяльності на ТОВ «Спецзалізпром»

Головними завданнями збутової діяльності підприємства полягає не тільки максимізація обсягів збуту та розширення кількості споживачів, а й забезпечити наявність товару в належному місці та у зручний для споживача час. Тому для більшої ефективності та раціоналізації функціонування збутової діяльності підприємства на ТОВ «Спецзалізпром» задіяні три відділи:

Ш Відділ збуту.

Ш Відділ маркетингу.

Ш Відділ зовнішньої кооперація (при залучені зовнішніх каналів збуту).

/

Рис. 1.1 Організаційна структура збутової діяльності ТОВ «Спецзалізпром»

До завдань відділу збут належить:

Ш комплексне вивчення і аналіз вітчизняних та зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з метою отримання інформації відносно співвідношення попиту і пропозиції, рівня цін на продукцію, можливих замовлень, розвитку виробництва підприємств-конкурентів, стратегії і тактики їх діяльності, реакції на появу нової продукції;

Ш організацію збуту продукції підприємства відповідно до планових завдань і укладених договорів, своєчасного відвантаження її споживачам у встановлених об'ємах реалізації;

Ш аналізу ефективності використання каналів збуту, найбільш ефективних форм і методів реалізації продукції, послуг посередників;

Ш участь та проведення виставок, конференцій, семінарів і тому подібне.

До завдань відділу маркетингу відноситься

Ш розробку маркетингової політики на підприємстві на основі аналізу споживчих властивостей виготовляємої продукції і прогнозування споживчого попиту та ринкової кон’юнктури;

Ш дослідження споживчих властивостей продукції і чинників, які визначають структуру і динаміку споживчого попиту на продукцію підприємства, ринкової кон’юнктури;

Ш технічне забезпечення рекламної діяльності підприємства, підтримка WEB — сайту.

Відділ зовнішньої кооперації займається розробкою, оформленням документації, підтримкою відділів у дослідженні міжнародних ринків та виходячи з отриманої інформації приймає участь в розробці рекламних матеріалів, аналізі, плануванні та проведенні рекламних кампаній.

Розглянемо структуру управляння збутової діяльності товариства на рис. 1.2.

/

Рис. 1.2 Структура управління збутової діяльності ТОВ «Спецзалізпром»

Начальник відділу збуту займається безпосередньо укладанням угод зі споживачами на території України та за її межами, пошук нових покупців, усунення неузгодженостей з приводу умов контракту, організація комплексного вивчення та аналізу вітчизняних та зарубіжних ринків.

Начальник відділу зовнішньої кооперації займається пошуком нових партнерів за кордоном, укладання міжнародних угод, усунення неузгоджень по міжнародним угодам, підтримка існуючих та пошук нових міжнародних партнерів.

Начальник відділу маркетингу — налагоджує зв’язки з громадськістю, організовує встановлення маркетингових комунікацій та зв’язків, стимулює збут продукції та організовує проведення реклами, організація дослідження споживчих властивостей продукції і чинників, які визначають структуру і динаміку споживчого попиту.

збутова стратегія реклама інтернет

Головна особливість збутової діяльності підприємства полягає в тому що функціонування збуту забезпечується не одним відділом, а трьома, що має як позитивні так і негативні сторони.

Ще одна значуща особливість організації збуту на підприємстві полягає в тому що товариство є реалі затором продукції учасників торгового дому «Демпург», для реалізації продукції ТОВ «Спецзалізпром» використовує на внутрішньому ринку переважно канали нульового рівня, а для реалізації продукції за кордон багаторівневі канали збуту. Але як вже було зазначено реалізацію продукції на внутрішньому ринку неможна абсолютно віднести до каналів нульового рівня оскільки товариство займається реалізацією продукції яку підприємство безпосередньо не виробляє, а реалізує продукцію вироблену учасниками торгового дому «Демпург». Зараз «Демпург» — виробничо-комерційна структура, до складу якої входять підприємства з різнобічним напрямками діяльності, які мають великий досвід і успішно працюють на українському зовнішньому ринках, серед них:

· ВАТ «Тростянецький машинобудівельний завод»;

· ВАТ «Михайлівські вогнетриви»;

· ВАТ «Демпург» — відкритий декларант;

· ВАТ «Залізпром»;

· ТОВ «Спецзалізпром»;

· ВАТ «Торговий дім «Демпург»;

· ВАТ «Имексснаб», м. Старий Оскол, Росія;

· ВАТ «Путина» — риболовецька спілка, Росія.

І це далеко не всі підприємства, що входять до структури концерну

2. Виявлення основних негативних та позитивних аспектів рекламної діяльності, як чинника реалізації збутової стратегії ТОВ «Спецзалізпром»

Як вже було зазначено в даній роботі будь-яка збутова стратегія зв’язана рекламною діяльність, оскільки для більш інтенсивного збільшення каналів збуту (збільшення прибутку) необхідна якісна рекламна діяльність, для залучення нових посередників, споживачів.

Отже розглянемо стан рекламної діяльності, яка на досліджуваному мною підприємстві ТОВ «Спецзалізпром» представлена:

Ш поліграфічною продукцією;

Ш сайтом в Інтернеті;

Ш виставковою діяльністю.

Поліграфічна продукція являє собою друковані матеріали як на одному аркуші з характеристикою певної продукції, номенклатурні каталоги по певним групам товарів обладнання та каталогу всіх товарів, які ТОВ «Спецзалізпром» реалізує. Поліграфічна продукція розповсюджується на виставках, семінарах, конференціях в тому числі і міжнародних. Також друковані матеріали надаються на прохання потенційних або вже існуючих клієнтів.

Сайти ТОВ «Спецзалізпром» в Інтернеті розміщено за адресою http: //www. spets. sumy. ua. Сайт викладено російською мовою і складається з наступних сторінок: «Главная», «Продукція», «Контакты», «Новости». На рис. 2.1., та рис. 2.2 представлено сторінки сайту.

Також на сайті http: //prom. ua/ є посилання на мережевий домен http: //www. spets. sumy. ua, на якому розміщена інформація про продукцію, підприємство, зазначені контакти товариства. Як ми бачимо на рис. 2.3., на сторінці «Контакты» є посилання. На сайт http: //maps. yandex. ru/, з детальним місце розташуванням підприємства.

Рис. 2.1 Сторінка сайту ТОВ «Спецзалізпром» «Главная»

Рис. 2.2 Сторінка сайту ТОВ «Спецзалізпром» «Продукция»

Рис. 2.3 Сторінка сайту http: //www. spets. sumy. ua ТОВ «Спецзалізпром» «Контакти»

Дослідивши Інтернет-рекламу діяльності ТОВ «Спецзалізпром», як найбільш перспективну, згідно світив ох розрахунків та тенденцій, можна зробити такий висновок про негативні та позитивні аспекти рекламної діяльності на підприємстві:

Негативні аспекти:

Ш відсутня людина яка б безпосередньо відповідала за розробку, підтримку та функціонування сайту;

Ш застарілий дизайн WEB — сайту;

Ш Відсутність на сайті англомовного варіанту, щоб полегшило пошуку нових каналів збуту за кордон.

Позитивні аспекти:

Ш рекламна діяльність існує і має певні здобутки, які будуть гарним підґрунтям для вдосконалення рекламної діяльності;

Ш поліграфічна інформаційно-рекламна продукція представлена на досить професійному рівні;

Ш високий рівень забезпечення комп’ютерною технікою;

Ш наявність Інтернет посилань з інших сайтів.

3. Особливості ринку Інтернет-реклами в Україні, світі та можливості його використання в менеджменті ЗЕД

Інтернет напевно най значиміше відкриття людства останнім часом. Головний плюс, який має Інтернет-реклама в порівнянні з останніми способами рекламних звернень, полягає в тому, що Інтернет це віртуальне середовище, що зібрало в єдине ціле масиви інформації буквально про всі види додатка людини. Саме через своєї всеохоплюючі властивості, Інтернет по праву став першим в списку носіїв інформації, витіснивши з провідних місць теле- та радіомовлення, а Інтернет реклама обіцяє стати способом сповіщення людей, самим жаданим і дієвим, про торгівельну марку, товари або послуги. Вже зараз, по економності та ефективності Інтернет-реклама обійшла теле- та радіорекламу і вкладення грошей в неї збільшується з кожним днем.

Інтернет реклама — це розміщення рекламного повідомлення інформації в усесвітній мережі Інтернет.

Одним з важливих факторів чому необхідно звертати увагу підприємствам саме на інтернет джерела полягає в інтенсивності росту кількості користувачів Глобальної мережі, згідно досліджень компанії InMind і міжнародної мережі Factum-Group, частка людей, які мають доступ до Інтернет серед населення України у віці 15−75 років, становить 27%, а це більше 10 млн. користувачів. Кількість постійних користувачів становить 12,6 млн. (це люди, які заходили в Інтернет бодай один раз за останній місяць).

Згідно інформації InternetWorldStats, серед країн Центральної і Східної Європи найвищий рівень Інтернет-пенетрації в Австрії (68,3%), Естонії (65,4%), Словенії (64,8%), Латвії, Литві, Польщі (по 52%) і Угорщині (52,5%). При цьому, поєднавши цей показник з аудиторією Інтернету в абсолютних показниках, стає зрозуміло, що кількість Інтернет-користувачів в Україні вже перевищила кількість населення кожної зі згаданих країн (за винятком Польщі). А сама кількість Інтернет-користувачів в Україні посідає друге місце серед країн Центральної і Східної Європи після Росії та Польщі. Це серйозний аргумент на користь того, що Інтернет стає повноцінним медіа і повноправним учасником інших сфер діяльності, зокрема електронної комерції.

Однією з характерних особливостей нашого часу є масштабні зміни, пов’язані з розвитком Інтернет-технологій і застосуванням мережевих інновацій у маркетинговій діяльності підприємств. Сьогодні Інтернет зміцнює свої позиції в інструментарії просування та стає дедалі привабливішим і доступнішим носієм рекламної інформації. Низька вартість проведення рекламних кампаній, висока ефективність та можливість оперативного внесення змін є безумовною перевагою Інтернету порівняно до інших каналів реклами. У деяких сферах бізнесу реклама в Інтернеті стає пріоритетним засобом приваблення покупців. За даними Advertising Expenditure Forecasts від ZenithOptimedia, вже до 2011 року Інтернет займатиме 15,6% в рекламних витратах на світових ринках, обійшовши зовнішню рекламу, а також рекламу в журналах, радіо, кінотеатрах. Також прогнозується, що країни, в яких економіка розвивається, збільшать свою частку на світовому ринку реклами з 30% до 36%. Останніми роками динаміка частки Інтернету в рекламних бюджетах в Україні становила майже 50%. І, не дивлячись на те, що Інтернет в Україні збирає поки близько 1,5% рекламних грошей, передбачається, що найближчими роками цей показник наблизиться до показників Західної Європи і Росії, де на Інтернет відводиться 8−10% рекламних бюджетів, і бренди почнуть активно спілкуватися з українськими споживачами. Україна вважається першої по величині зростання інтернету-реклами серед країн Центральної і Східної Європи. Згідно даним аналітичних компаній, що працюють в Інтернет сфері, найближчими роками об'єм національного ринку Інтернет реклами зросте в рази, і з часом потіснить такі традиційні канали як телебачення, радіо і пресу. Хоча вже зараз можна судити про те, що Інтернет реклама набагато ефективніше і дешевше за рекламу в друкарських виданнях. Лише ефективність розміщення реклами в деяких, іміджевих журналах може з цим посперечатися. Але і ці видання, як правило, мають свої онлайн дублікати.

Аналіз витрат на рекламу в Мережі за 2005−2006 pp. доводить, що, хоча левова частка ринку досі належить традиційним видам реклами (ТБ, радіо, друковані видання, зовнішня реклама), витрати на Інтернет-рекламу й далі стрімко зростають рис. 3.1 та рис. 3.2.

/

Рис. 3.1 Обсяги ринку реклами у 2008 році

Варто пам’ятати, що розміщенню реклами на ТБ — понад 50 років, рекламі у пресі - більше століття, зовнішній рекламі - напевно, понад тисячу років. їх застосування ґрунтується на відпрацьованих технічних і маркетингових технологіях: від створення макету/ролика до застосування кількісних та якісних методів оцінювання результатів.

/

Рис. 3.2 Обсяги ринку реклами у 2009 році

Активне використання Інтернету як засобу просування товарів та послуг в Україні нараховує щонайбільше 10 років. Брак досвіду призводить до багатьох помилок, унаслідок чого Інтернет застосовується вкрай неефективно, тоді як у більшості випадків ефективність використання мережі могла би бути значно вищою за тих самих бюджетів.

Спочатку мережа Інтернет розвивалася за рахунок ентузіастів, але зараз бюджети рекламодавців — істотне джерело фінансування розвитку сервісів. Саме тому важливо забезпечити рекламодавців всією необхідною інформацією для проведення рекламних кампаній і оптимального медіа планування. І достовірну інформацію, яка забезпечить ефективну роботу в Інтернеті, може гарантувати тільки проведення професійних досліджень.

Реклама в Інтернеті демонструє динамічне зростання унаслідок специфіки даного медіа — інноваційності чіткого потрапляння в цільову аудиторію і вимірюваності, що особливо важливо в період тотального скорочення рекламних бюджетів, коли доводиться аналізувати кожний бюджетний пункт. За даними InMind, за допомогою Інтернету можна досягти двох третин молоді у великих і середніх містах, а також 40% активного населення.

Включення Інтернету в комунікацію сприяє посиленню іміджу інноваційності, що важливо при просуванні сучасних продуктів — автомобілів, мобільних телефонів, комп’ютерної техніки тощо.

Варто зауважити: прикметним для формування українського ринку Інтернет-реклами є те, що вітчизняний сегмент аудиторії «всесвітнього павутиння» (а це основна цільова аудиторія більшості рекламних кампаній) складається здебільшого з людей із достатком середнім та вищим за середній, проте далеко не кожен із них дорівнює за активністю європейському.

Розглянемо докладніше ще одну особливість нашого ринку. Незважаючи на демократичність Інтернету як носія, в Україні можна спостерігати монополію великих проектів, тобто тих, що належать до ряду відомих Інтернет-холдингів.

Вихід на ринок іноземних гравців радше вплинув на перерозподіл місць на українському ринку, ніж на його збільшення.

Згідно з офіційними звітами Інтернет-компаній дві третини рекламних витрат припадають на «Яндекс», Google, Yahoo!, «Рамблер», «Апорт» та MSN — компанії, що мають великі частки ринку в інших країнах.

За даними SputnikMedia (власника порталу Bigmir. net) близько 40% переходів на українські веб-ресурси забезпечує Google, тоді як на «Яндекс» та «Рамблер» припадає тільки 16% та 14,7%, відповідно. Ще 14,3% і 8,2% переходів на сайти UAnet забезпечують українські пошукові системи МЕТА та Bigmir. net табл.3.1.

Таблиця 3.1. Структура звернень до ресурсів UAnet через пошукові сайти

Пошукова система

% до загального обсягу

Google. com

40,4%

Yandex. ru

16,0%

Rambler. ru

14,7%

Meta. ua

14,3%

Bigmir. net

8,2%

Інші

6,4%

Саме з причини високої концентрації реклами на провідних ресурсах рекламна модель як модель бізнесу може забезпечити розквіт тільки найбільшим порталам і, на жаль, найменше — українським.

Сьогодні в Україні лідерами за активністю розміщення в Мережі є продавці бізнес-рішень, комп’ютерні компанії, автодилери, торговці нерухомістю, а останнім часом носієм зацікавилися туристичні компанії та представники фінансового сектора. Адже перспективним є розміщення в Мережі й для тих, хто надає послуги чи продає інформацію через Інтернет, і для фірм, що прагнуть створити сучасний, технологічний імідж, тобто виробників і продавців аудіо — та відеотехніки, засобів зв’язку тощо. Водночас не треба забувати, що ефективність буде значно вищою в разі поєднання кампанії у Мережі з рекламою в інших ЗМІ.

Із кожним роком в Україні з’являються нові агенції онлайнової реклами. На жаль, оцінювати обсяги ринку доводиться виключно на підставі експертних прогнозів, оскільки немає достеменної інформації ні щодо загальної вартості реклами, ні щодо точної кількості користувачів Інтернету в Україні. Складнощів під час підрахунку обсягів рекламного ринку додають і вкрай поширені на вітчизняному ринку різноманітні тіньові схеми.

«Типові» агенції з розміщення реклами в Інтернеті виконують дві функції: маркетингову і технічну. Забезпечення відповідності цільової аудиторії рекламної кампанії аудиторіям ресурсів, які залучають для її проведення, формування вартісних характеристик кампанії та аналіз результатів є маркетинговою функцією агенції. Розв’язання всіх технологічних питань із розміщення банерів на вибраних ресурсах та збирання статистичних даних під час проведення рекламної кампанії - технічна функція агенції. Щодо останньої функції, то більшості таких спеціалізованих рекламних агенцій бракує досвіду та спеціальних знань у визначенні технічної якості банерів.

Варто також пам’ятати, що різні ресурси мають власні системи ведення статистики показів і переходів банерів, які відрізняються одна від одної за методологією, технічними та функціональними характеристиками. Якщо агенція використовує дані декількох систем демонстрації реклами різних сайтів, то статистичні дані, які вона при цьому отримуватиме, матимуть різний формат і різний зміст. Як показує практика, спроби звести ці результати до спільного знаменника весь час супроводжуються неминучими помилками та неточностями у процесі виконання. У такому разі агенції починають статистику активно вигадувати. Проблемою для них залишається и неможливість впливу на методику підрахунку статистики. Розв’язання ж нестандартних задач, пов’язаних із розміщенням складних медіа-банерів та веденням статистики з їх розміїцення, майже не відбувається.

Зауважимо, що українські власники Інтернет-ресурсів не схильні до активного розвитку технологій реклами в мережі. Для українського рекламодавця основним показником якості Інтернет-носія є популярність ресурсу, яка на сьогоднішній день вимірюється дуже просто — позицією сайту в рейтингах. Тож власники сайтів мріють винятково про жадане «місце в топі». Витрачати ж гроші та час на приваблення, формування й управління цільовою аудиторією для них виявляється занадто довгим та дорогим задоволенням. Відповідно, більшість ресурсів використовує загальновідомі методи приваблення трафіку, кожен із яких вирізняється більш чи менш високою вартістю та ступенем легальності.

Інтернет в Україні наблизився до тієї стадії розвитку, коли рекламодавці і сайти почали гостро потребувати професійного і надійного дослідження його аудиторії. Тільки так можна завоювати довіру і бюджети рекламодавців.

До цього компанії мали єдиний інструмент оцінки аудиторій сайтів — лічильник bigmir. net. Все ж ринок потребує науково обґрунтованого підходу до медіа-вимірів, щоб чіткіше з’ясувати відношення українських користувачів до певних ресурсів, а не рейтинг відвідуваності окремих сайтів — адже саме це вимірюють лічильники.

Лічильники, представлені до цього часу на ринку медіа-виміру були спірними в своїй методології і викликали сумніви у самих гравців ринку. Специфіка досліджень, заснованих на онлайнових поп-ап опитувальниках, полягає в їх анонімності і добровільній участі. Окрім того, що це, можливо, не зовсім науково, проте даний спосіб створює серйозні можливості для шахрайства і може призвести до спотворення результатів.

Таким чином ми підійшли до ще однієї проблеми Інтернет-реклами на українському ринку, а саме до сприйняття мережі як такого інструменту просування, що перебуває поза межами будь-якої юрисдикції та державних кордонів. Цьому сприяє брак в Україні, як і у країнах колишнього СНД, спеціальної законодавчої бази.

Правовим підґрунтям для користування Інтернетом як складовою маркетингових комунікацій є закони України «Про телекомунікації» та «Про рекламу».

Закон України «Про телекомунікації» визначає Інтернет як всесвітню інформаційну систему загального доступу, що логічно пов’язана глобальним адресним простором і базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами. У цьому законі також передбачено питання адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет. Український сегмент позначено як «Домен. ua». Отже можна зробити припущення, що дія закону України «Про рекламу» поширюється на Інтернет-рекламу, що розміщується на таких сайтах, і, відповідно, споживачі користуються саме ними.

Щодо Закону «Про рекламу», то у ньому не передбачено прямого регулювання умов розміщення реклами в Інтернеті. Водночас у першому розділі Закону (стаття 1) є низка моментів, що стосуються й реклами оn-linе. Насамперед загальне визначення реклами як «інформації про особу чи товар, поширену в будь-якій формі чи будь-яким чином для формування або підтримки усвідомленості споживачів реклами і їхнього інтересу до цих осіб чи товару» ставить Інтернет-рекламу в ті самі правові межі, в яких перебуває реклама на ТБ, радіо й у друкованих ЗМІ.

Однак існує й інший аспект дії Закону «Про рекламу». Він стосується регулювання відносин, пов’язаних зі створенням, поширенням і споживанням реклами на території України. Проблема регулювання реклами в Інтернеті пов’язана насамперед із невизначеністю: чи є тотожними з погляду Закону такі поняття, як «територія України» і «територія розміщення Інтернет-реклами»? Головним питанням у такому разі буде: в якій частині Інтернет є територією України? Від цього залежить не тільки можливість демонстрації реклами, а й необхідність сплати ПДВ. Як відомо, Закон України за експорт реклами передбачає додаткові податкові збори.

Певні суперечності виникають і щодо реклами спонсорів, про яку йдеться у статті 5 Закону. Визначені у ній обмеження — а саме заборона на розміщення інформації рекламного характеру, крім згадування імені чи найменування або знаку для товарів і послуг спонсорів — стосуються «теле-, радіопередач, матеріалів в інших ЗМІ.». Звідси можна зробити припущення, що, оскільки Інтернет в українському законодавстві не визначено як засіб масової інформації, то зазначені обмеження на нього не поширюються.

Таких прикладів недосконалості правового регулювання реклами можна навести ще багато. Тож справді в Україні тепер досить легко рекламувати заборонені товари, майже не порушуючи закону. Наприклад, відомо, що в Україні, як і у багатьох інших країнах світу, заборонено рекламу рецептурних препаратів. Проте британська компанія «Сіаліс» створила сайт, де розмістила банер, зовні дуже схожий на упакування препарату, хоча згадування про продукт на сайті не було (тільки інформація про наявні медичні проблеми, консультації лікаря тощо). Лише у переліку Інтернет-аптек можна було знайти безпосередньо продукт і додаткову інформацію про нього.

Висновки та пропозиції

Підприємство займається реалізацією величезної кількості продукції як в Україні так і за її межами, постійно шукає нові ринки, канали збуту. Значні зусилля направляються на встановлення і розвиток нових партнерських відносин з підприємствами України, країн СНД, та підприємствами інших країн. Підприємство має висококваліфікований персонал, оснащене сучасною комп’ютерною технікою, використовує прогресивні інформаційні технології. Усе це дозволяє оперативно реагувати на будь-які зміни ринкової кон’юнктури, освоювати нові напрямки розвитку.

Моїми пропозиціями щодо вдосконалення рекламної діяльності ТОВ «Спецзалізпром», що в свою чергу стимулює до розширення ринків збуту будуть:

Ш Введення посади відповідальної за за розробку, підтримку та функціонування сайту;

Ш Розробка нового більш сучасного дизайну WEB — сайту, з використанням сучасного програмного забезпечення;

Ш вдосконалення сайту шляхом створення англомовного варіанту.

Список використаних джерел

1. http: //www. spets. sumy. ua/

2. Prinfo — Энциклопедия рекламы и маркетинга // http: //www. prinfo. ru

3. Аксенова Н. Привет, рекламисты // http: //google-adsense. org. ua

4. Езерский Е. Некоторые технические особенности Интернет-рекламы // http: //www. reklamaster. com.

5. Закон України «Про рекламу» // http: //www. niss. gov. ua/information_new/ Legislation/Laws.

6. Закон України «Про телекомунікації» // http: //wwwucrf. govua/uk/doc/laws.

7. Кондратюк Н. Развитие украинского рынка Интернет-рекламы // http: //www. ad vertology. ru

8. Конституція України від 28 червня 1996 р.

9. Ксенз Л. Бюджеты попали в Сеть. Удорожание традиционных, но — сителей может подтолкнуть развитие Интернет-рекламы // http: //dsnews. com. ua

10. Матеріали круглого столу ЛІГАБізнесІнформ та видання «Правовой АСПЕКТ» // http: //urist. org. ua

11. Мендес Е. Украинский рынок Интернет-рекламы: конкуренция нарастает // http: //itc. ua

12. Новиков В. Преимущества Интернет-рекламы перед рекламой в традиционных СМИ // http: //e-execu tive. ru

13. Осиевский А. Интернет-будущее маркетинговых коммуникаций // http: //www. management. com. ua

14. Садовский А. Контекстная реклама: как добиться эффективности // http: //direct. yandex. ru

15. Эксперты прогнозируют взрывной рост Интернет-рекламы в Украине // Интернет-газета «Эксперт-центр» // http: //www. expert. org. ua

16. Міжнародна електронна комерція (International E-Commerce)

17. // http: //e-commerce2000. blogspot. com/

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой