Ефективність рекламних засобів на підприємстві ресторанного господарства "Французька булочна" та їх удосконалення

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

КУРСОВА РОБОТА

на тему: «Ефектівність рекламних засобів на підприємстві ресторанного господарства „Французька булочна“, та їх удосконалення»

Зміст

кондитерський реклама продукція ресторан

Вступ

1. Основні принципи рекламних засобів

2. Аналіз виробництва продукції в кондитерської «Французька булочна»

3. Удосконалення рекламних засобів підприємства ресторанного господарства «Французька булочна»

Вісновки

Література

Вступ

Почут сьогодні що-небудь утішне про рекламу — велика рідкість навіть від тихий, хто в ній працює. Добрі це або погано? — Нормально. По-перше, тому що реклама ввійшла в життя суспільства, нею зацікавилися, про неї заговорили. По-друге, багато чого в нашому житті зазнає критики й перегляданню: бізнес, політика, освіта, закони, сімейні відносини і т.д. Разом з тим, реклама відкрита для критики. Для неїстимул-реакція конструктивна оцінка — стимул розвитку, що дозволяє йти в ногу із сьогоднішніми потребами й настроями.

Задумаємося про загальний принцип, по якому живе й діє реклама. По суті, вона надає можливість продавати потенційному споживачеві повідомлення про виріб або послугу. Прічому так, щоб змусити покупців віддати перевагу цьому виробу, цю послузі всім іншим. У основі реклами — інформація й переконання. Вона робить це шляхом закупівлі площ і годині в засобах масової інформації.

Реклама в засобах масової інформації (ЗМІ) сприяє розвитку масового ринку збуту товарів і послуг і, у залишковому підсумку, вкладення пібілядприємців у виробництво стають виправданими. Доходь же від реклами починають забезпечувати життєдіяльність газет і журналів, що прагнуть охопити якнайбільше маси людей. Таким чином, мільйони людей і навіть нації, починають одержувати як свіжі новини, так і рекламні повідомлення.

Реклама розвивається й міцніє тому, що повідомляє величезні маси людей відомості про передбачувані нових і більш досконалих товарах. Вона відіграє клбіляючову роль у розвитку економіки і є її важливим елементом. Якщо виробника позбавити такому ефективному зв’язку зі споживачами, який є реклама, то він перестане вкладати гроші в удосконалювання старих і створення нових товарів. Прагнення до розвитку, конкуренція в підприємництві в’януть. От чому в країнах з високим рівнем життя, масовим виробництвом витрачаються величезні гроші на рекламу. Рівень життя й асигнування на рекламу тут взаємозалежні.

Віпліває чи від сюди висновок, що реклама — уособлення достатку? — Не обов’язково. Насправді реклама може передавати суспільні, політичні або благодійні ідеї також кваліфіковано, як і інформація про вироби. Уряду багатьох країн для вирішення проблем, які із труднощами просуваються через звичайні урядові канали, прибігають до системи спілкування через рекламу. Досить добрі відомі приклади соціальних рекламних кампаній: боротьба з палінням, заощадження енергії, захист навколишнього середовища і т.д. По здоровому глузду, реклама — складова частина громадському життя.

У умовах посилення конкурентної боротьби на російських і білоруських ринках вусі більше число підприємств обертає найпильніша увага на різні методи дослідження ринку з метою мінімізації витрат на пошук ефективних стратегій, що дозволяють міцно удержати ринкові позиції й нарощувати обсяги збуту, зберігаючи існуючих споживачів і залучаючи нових. Акцентування діяльності підприємства на потребах клієнтів і підвищенні ступені лояльності клієнтів і маркетингової роботи з орієнтацією на нове розуміння ролі клієнта в ланцюжку взаємин між виробником і споживачем.

Ця нова філософія бізнесу змушує переглядати принципи роботи підрозділів підприємства й, зокрема, рекламної служби.

Актуальність проблеми полягає в тому, що в Україні поки ще тільки формується професійний підхід до планування процесу розробки рекламних кампаній. Сьогодні практика планування реклами являє собою найчастіше просто процес хаотичного розміщення ребілякламних матеріалів у тихий засобах масової інформації, які на суб'єктивний погляд директора фірми або менеджера по рекламі є найбіллюбимьш популярним або дуже дорогим. Часто вибір падає на ті засоби масової інформації, звідки раніше інших зробила пропозиція помістити рекламу. Результатом такої діяльності є ті, кошти, виділені на рекламний бюджет, швидко висихають, а необхідний ефект не досягається.

1. Основні принципи рекламних засобів

Реклама (Advertising) — являє собою цілеспрямований інформативний вплив неособистого харавдачіктеру на споживача для просування товарів на ринку збуту. Поняття реклами різні. Візначення слова «рекламознавство» булі (а певною мірою залишаються ще й заразом) настільки ж численними, як численні самі автори цих тлумачень.

Комітет визначень американської торговельної асоціації після консультації з керівними персонами по всіх галузях рекламування давши формулюванняотримувало, яку взяло загальне схвалення. Це формулювання говорити: «Рекламуванням є будь-яка сплачена форма неособистої вистави групі людей фактів про товари, послуги або ідеї.». реклама — це поширення інформації про товари й послуги з метою прискорення їх продаж; установлення контактів між покупцем і товаром, пропаганда товарів і купівліінформація про способи їх покупки; засіб, що сприяє появі в покупця заинтерисованности й бажання купити даний товар. торговельна реклама — являє собою коротку, емоційно пофарбовану інформацію, що направляється потенційним покупцям (споживачам) для спонукання їх до здійснення дій, пов’язаних із придбанням (використанням) товарів і послуг.

Реклама пройшла довгий і складний шлях своєї еволюції, почавши свою історію ще в Прадавньому світі, рекламобвішуйа увішай годину свого існування задовольняла специфічні споживи людини в суспільних комерційних комунікаціях.

Важлівім чинникомфактором розвитку реклами було також наявність свободи вибору в адресатів рекламнихбіля обігів у сфері економіки, політики, особистому й соціальному життя.

Реклама є постійним супутником людини, щоденно й масово впливає на нього. Наслідком цього стала та найважливіша роль, якові відіграє реклама в житті постіндустріального інформаційного суспільства. Ця роль вже давно не обмежується ні рамками комерційних комунікацій, ні навіть усієї ринкової діяльності. Особливо велике значення реклами й галузі економіки й громадському життя. Не можна також не відзначити її значну освітню, психологічну й естетичну роль.

Щоб правильно виконувати свою роль, реклама повинна виконувати наступні завдання:

1) у інтересах покупців:

інформувати про асортименти наявнихбіля у продажі товарів їх корисних властивостях і способах використання; повідомляти про нові товари (підготувати покупця до їхньої появи на ринку); формувати смаки покупців, виховувати їх; нагадувати про необхідність зробкупівлюитбіляи сезонну покупку у зв’язку з якою-небудь подією абкупівліо про можливість покупки із приводу (наприклад — розпродаж); інформувати про місця більш зручного придбання товарів.

2) у інтересах торгівлі:

пропагувати товар (фірму); стимулювати попит і заинтерисованность покупців; інформувати й нагадувати про сприятливі можливості виборукупівлі й покупки (наприклад — базари, розпродажі, сезонні ярмарки.); впливати на попит та пропозиція шляхом вивчення й прогнозування запитів і побажань покупців.

3) у інтересах виробництва:

пропагувати нові товари (фірмифірма-виготовлювачі); інформувати про розширення асортименту, поліпшенняпокращання якості…

Американська асоціація маркетингу пропонує таке визначення:

Реклама — це будь-яка форма неособистогоособового уявленнявистави і просування ідей, товарів або послуг, оплачувана точно встановленимустановленим замовником.

Види і принципи реклами

Залежно від метицілі реклами виділяються наступніслідуючі її види:

Інформативна — застосовується для інформування споживачів про появу на ринку нових товарів, послуг, ідей. Переслідувана мета — виведення товару на ринок і пошук потенційних споживачів.

Увещевательная — формування виборчого попиту. Застосовується у разі, коли в умовах конкурентної боротьби пропонується товар, що має які-небудь переваги перед іншими товарами.

Порівняльна — проводяться основні характеристики рекламованого товару в зіставленні з аналогічними характеристиками товарів-конкурентів.

Що нагадує - рекламується товар, який вже завоював ринки збуту, проте потребує нагадування покупцеві про себе.

Інформація може розповсюджуватисяпоширюватися по різних каналах:

Засоби масової інформації:

· радіо (спеціальні рекламні передачі або передачі реклами по ходу радіопередач);

· телебачення (спеціальні передачі, відеоролики, заставки);

· газети (загальнонаціональні, щоденні регіональні, технічні і професійні, рекламні, безкоштовні);

· журналичасописи (спеціальні рекламні, галузеві, економічні…);

· видання для бізнесменів;

· довідники, каталоги

· інформаційні листи;

· телефонні довідники;

· бюлетені;

· аудіовізуальні видання (друкарськідруковані видання з використанням магнітних записів, дисків CD, слайдів і т. п.)…

Зовнішні експозиції (зовнішня реклама):

· щити зіз інформацією (big board);

· великогабаритні плакати (склеєні зіз листів малого розміру або мальовані художникоммитцем на великому планшеті);

· мультивизионные плакати (три або чотири зображення на гранях трьох- або чотиригранних призм, що синхроннсинхроно обертаються електродвигуном);

· стовпи, тумби, кіоски, павільйони, ламбрекени, пилоны, тролы, брандмауери, ламбрекени;

· транспаранти;

· плакатна панель, щит;

· ролери (трипозиційні рекламні стенди — підвісні, на стійкахстойках, наземні);

· написинадписи в небіпіднебінні (повітряні кулі, дирижаблі);

· электрофицированное (або газосвітне) панно ізз нерухомими або такими, що біжать написамнадписамии («хвиля, що біжить»);

· просторові конструкції для розміщення плакатів в декількох плоскостіплощині;

· неонові установки;

· вивіски магазинів;

· написинадписи на світлових екранах;

· лайтбоксы (рекламні конструкції ізз підсвічуванням);

· вітрини, що вільно стоять, зіз товарами…

Реклама на транспорті:

· написинадписи на зовнішніх поверхнях транспортних засобів (дахи, борти, двері, будки, стекла…);

· бусорама (рекламна панель ізз підсвічуванням на даху автобуса);

· друкарськідруковані оголошення, що розміщуються в салонах транспортних засобів; вітрини зіз товарами на вокзалах, в аеропортах і в інших приміщенняхпомешканнях (на терміналах, станціях)…

Реклама на місці продажу:

· вітрини магазинів (зовнішні і внутрішні);

· вивіски, знаки, планшети в торговомуторгівельному залі;

· упаковка (коробки, футляри, папір, скотч і тому подібне ізз нанесенимзавдаватии назвами і товарними знаками рекламодавця);

· вітринна наклейка;

· підлоговінапільні наклейки;

· дисплеї;

· манекени і бутафорія;

· бликфанги;

· гори і стелажи;

· розпис стенів;

· фірмові цінники;

· усна реклама;

Оригінальні конструкції:

· мобілі - великі картонні конструкції, що підвішуються до стелі над тим местомом, де продається товар, для того, щоб покупець, охочий придбатинабути пляшку мінеральної води, не блукав серед полиць зіз алкогольними напоями.

· джумби — об'ємні коробки (пляшки, банки), що імітують продукт в збільшеному масштабі. Вони використовуються, як правило, у великих магазинах. Їх підвішують під стелю, або розміщують на вітринах або ставлять на полиці. Є варіанти джумби у вигляді величезних упаковок соку або величезних надувних пляшок, які зрительно домінують як в торговторгівельномуому залі, так і в підсвідомості покупців.

· шелфтолкеры (від англ. shelf — полиця, to talk — говорити) — довгі курогиточки, що прикріплюскріпляютьються до полиць з метою виділити товарнилавуй ряд однієї фірма-виготовлювачафірми серед інших. Ці курогиточки є недорогим рекламним матеріалом, тому часто використовуються українськими виробниками.

· воблеры (від англ. to wobble — вібрувати) — спеціальні пристосування, що прикріплююскріпляютьться до полиць. Вони мають властивість вібрувати завдяки гнучкій пластмасовій «ніжці», привертаючи цим увагу відвідуввізитерівачів магазина до товарної полиці.

· рекламно-інформаційні планшети розміщувані поряд зпоряд із товаром…

Реклама за допомогою сувенірів:

· записники зіз вказівкою реклами;

· календарі зіз фірмовим текстом;

· авторучки зіз написаминадписами;

· фірмові значки, прапорці, кишенькові календарі;

· бювари рекламні;

· текипапки зіз нанесеноюзавдавати рекламою;

· лінійки, закладкизакладення для книг, термометри;

· запальнички, брелоки для ключіджерелв…

Екранна реклама:

· кіно;

· слайд-проекція;

· поліекран…

Друкарськадрукована реклама:

· проспекти, каталоги, плакати, листівки;

· листівки, календарі, планшети, афіші;

· брошури, фолдеры, візитні картккарточкии…

Пряма реклама:

· поштою (direct mail);

· рекламні матеріали, що особисто вручаються, інформаційні листи;

· реклама по телефону;

· реклама за принципом «в кожні двері»;

· роздавані безкоштовнобезплатно рекламні газети, листівки, сувеніри…

Застосовуються також інші заходи, стимулюючі збут:

· public relations;

· проведення виставок, ярмарків;

· оформлення вітрин, демонстрація товарів;

· проведення конференцій;

· проведення зустрічей зіз покупцями;

· надання різних послуг, знижок;

· видача премій, подарунківдарунків, сувенірів покупцям;

· проведення дегустацій;

· самплинг;

· безкоштовна видача товарів;

· проведення змагань, лотерей, конкурсів, ігор;

· сенсаційні видовища;

· реклама на спортивних змаганнях, концертах;

· оформлення лавок на зупинках;

· прес-конференції;

· запрошення в магазин відомих артистів, акторів, спортсменів, коментаторов

Основні принципи реклами:

1. Зацікавити клієнтів, уміло використовуючи малюнки, ілюстрації і інші способи реклами, які привертають увагу клієнтів, яким вона адресована.

2. Підтримувати їх зацікавленість, підкреслюючи вигідність вашої пропозиціїречення.

3. Викликатиспричиняти бажання або асоціації, які потенційний клієнт ототожнював би зііз своєю вигодою.

4. Показати переваги: вартість залежить не від низької ціни, а від кращого обслуговування, високої якості; важливоповажно звертатисяобертатися до відчуттівпочуттів власної гідностічесноти клієнта, викликатиспричиняти у нього відповідні асоціації.

5. Організувати (полегшити) покупкукупівлю: необхідно проінформувати клієнтів про те, де і як вони можуть реалізувати конкретні пропозиціїречення (щодовідносно продукту або послуги).

6. Дати сигнал до дії: «не витрачай часу», «поквапся», «щасливий випадок», тобтоцебто зацікавити клієнтів терміновогострокового виконання пропонованого, покидоки інші справи не відвернуть їх уваги.

Невикористані можливостіспроможності реклами

Реклама — яскраве явище сучасностісьогоденності: всепроникающее, усюдисущвсюдисущее, професійне і, часто, дороге (вартість 1 хвилинмінутии рекламного часу в популярній телепередачі «Поле чудес» оцінюваласоцінювалая в 30 000 доларів США). Реклама, з одного боку, інформує про послуги і товари, з іншої - надаробитьє на потенційного споживача емоційно-психологічну дію, поєднуючсполучатии свою інформативність ізз переконливістю і навіюваністю. Призначення будь-якого рекламного твордобуткуу — спонукати людей до конкретної дії (вибору шнурків, послуг дантиста, голосуванню за пропонованого кандидата, участі в релігійному заході). Головним змістовмістомм рекламного послання з’являєтьсяє сукупність практично ціннікоштовнійй соціальній інформації, суміщеніпоєднуватий ізз «іміджем» — рекламним чином об'єкту. Метцільа досягається тим успішніше, чим повнішцілковитийе враховує автор реклами психологічні особливості своїх адресатів.

Загальновідомо, що психологічна культура наших Massmedia в питаннях реклами поки залишає бажати кращого. Напевнобов’язковоо, багато дратуютроздратовуютьь затягнуті рекламні блоки в телеэфире або явні пропуспрогалиники в знаннях авторів реклами по психології сприйняття і прикладній лінгвістиці, особливо при переклапереведенніді іншомовних текстів, коли «забувають за нашого наймолодшого» (прприйменникивід «за» в українській язицімові ніяк не ідентичний приприйменникуводу «про»). Такіот ось — рекламні звернзвертанняення, а, депочастиколи, цілі рекламні компанії, можна сміливо назнакликативати антирекламними заходами.

Щобаби психологічна дія реклами на людину була найбільш сильною і спонукальною, рекламовед повинен добре володіти знаннями психології і, зокрема, психології реклами, яка займається оцінкою потренуждиб або очікуванчеканьь споживачів, створюючи попит на продукцію, що підлягає збуту. Інтерес до цієї проблеми виник не відразу, не водночас, не випадково і не зараз. Так, вже в 1900 р. була опублікована робота по психології реклами Р. Джейла, написана на основі результатів тривалого експериментального дослідження.

У США, Франції, НімеччиніГерманії і багатьох інших країнах створені науково-дослідні інститути, де досвідченідослідні фахівціспеціалісти, перш за всепередусім психологи, опрацьовуютьпроробляють теорію рекламної справиречі. Їх послугами широко користуються ті, хтоКТО проектує рекламні компанії. Психологи заздалегідьнаперед розраховують дію кожної деталі реклами на перехожих, пасажирів, телеглядачів, радіослухачів. «Тестування реклами перетворюється на бурхливо зростаючий міжнародний бізнес. Найбільші рекламодавці мирусвіту освоюють стандартизовані системи тестування для уніфікованого використання їх в різних країнах» — затверджуєстверджує І. Крилов в роботі «Тестування реклами: останні досягнення в оцінці рекламної ефективності».

А як і навіщо в Україні тестують рекламу? У Валентина Лученко (Центр соціально-психологічної реабілітації GESHTALT Kiev Corporation) відповідь давно готова: по-перше, абищоб зрозуміти, як реклама сприйматиметься споживачами, по-друге, абищоб уникнути дорогих помилок.

Загальновідомо, що психологічна культура наших Massmedia в питаннях реклами поки залишає бажати кращого. Напевнобов’язковоо, багато дратуютроздратовуютьь затягнуті рекламні блоки в телеэфире або явні пропуспрогалиники в знаннях авторів реклами по психології сприйняття і прикладній лінгвістиці, особливо при переклапереведенніді іншомовних текстів, коли «забувають за нашого наймолодшого» (прприйменникивід «за» в українській язицімові ніяк не ідентичний приприйменникуводу «про»). Такіот ось — рекламні звернзвертанняення, а, депочастиколи, цілі рекламні компанії, можна сміливо назнакликативати антирекламними заходами. («А запросили б мене прийняти участь в створстворінніенні - оголошення було б оптимальне за задумом і формі, виклиспричинялокало б одночасно захоплзахватення і тривогу, створювало б томливе передчуття задоволення і бажання в що б те не стало отриодержуватимати товар» — зітхне психолог-фахіспеціаліствець).

Методи успішної реклами

Короткий перелік успішно працюючих загальнихспільних методів реклами, що включає що довели свою практичну успішність методи друкарськоїдрукованої і телевізійної реклами, реклами бренду, переконливої комунікації і грамотного позиціонуванняпозиціювати вашого товару.

Осьот список успішно працюючих загальнихспільних методів реклами:

· Завжди драматизуйте найважливішуповажну перевагу вашого бренду.

· Робітьчиніть просту рекламу — вона володіє наймогутнішою дією.

· Розбийте рекламний текст на дрібнішімілкі шматки — пропозиціїречення, абзаци і тому подібне

· Використовуйте природні тексти і діалоги зіз «реального життя».

· Ненав’язливо торкніться страхів і тривог людей.

Осьот методи друкарськоїдрукованої реклами, що довели свою дієвість:

· Спробуйте збудити у читача цікавість. Почнітьрозпочинайте ставити провокаційні питання і/або зобразитезмальовуватимете образзображення, збуджуючийзбудливий цікавість.

· Вкажіть ціни поряд іпоряд ізз заголовком.

· Романтизуйте або драматизуйте ваш товар або послугу.

· Спробуйте впливати на декілька відчуттівпочуття одночасно — використовуйте слова, що допомагають людям відчути, почути, нюхати запах і відчути смак вашого товару.

· Розкажітьрозказуйте історію.

· Повідомите «новини».

· Дайте інформацію, корисну для читача.

· Завжди пишіть в теперішньому часі.

· Будьте максимально точні.

· Приведіть свідоцтвасвідчення покупців (вони повинні здаватисявидаватися природними, не написаними спеціально або пригладженими).

· Знайте, як ваші читачі читають рекламу (справа наліво, зверху вниз), і відповідно розміщуйте ваші заголовки, малюнки і тексти. У своїй книзі «Секретні формули чарівної реклами» («Secret Formulas of the Wizard of Arts») Рій Уїльямс (Roy H. Williamsвказує) указує, що ддослідніосвідчені фотографи і митціхудожники-графіки давно знають, що на картинмісце-миляі є місце, яке невідворотнопритягує притягає погляд, яке розташовується приблизно між центром картини і правим верхрогомнім кутом.

· Використовуйте білий простірпростір-час для того, щоб сфокусувати увагу читача на чомусь важливомуповажному.

· Використовуйте слова, вживані при продажі: нарештіурешті, зараз, новий, поява, проголошення, врешті-решткінець кінцем, обмежений, економити, безкоштовний, виграти, легко, гарантії, прорив, що має попит і тому подібне Пам’ятаєте, що покупці зіз кожним днем стають все розумнішими і хитрішими, тому у багатьох випадках ці слова перетворюються на кліше, що приїлися, і втрачають свою ефективність.

· Уникайте метафор, аналогій, каламбурів, гри слів, професійного жаргону і інших мовних неточностей. В окремих випадках дуже успішною може опинитися алітерація.

· Уникайте жаргону, діалекту, акронимов і цифр, особливо в заголовках.

Осьот деякі методи, що забезпечують успіх телевізійної реклами.

· Керівник компанії говорить від імені бренду. Як прикладизразки можна привести Річарда Брансона (Richard Branson)із з Virgin Atlantic, Дейва Томаса (Dave Thomізas) з Wendy’s, Лі Якокку (Lee laізcocca) з Chrysler і Бена Коена (Ben Cohen) і Джері Грінфілда (Jerry ізGreenfield) з Ben & Jerry’s.

· Бренд представляютьуявляють цікаві люди (М-р Віппл (Mr. Whipple) і «Charmin»).

· Свідоцтвасвідчення покупців.

· Візуалізація вигоди бренду і/або «причин, що підштовхують до покупкикупівлі».

· Демонстрація товару (демонстрація застосуваннявживання товару і переваг бренду).

· Болісне випробування («„Timex“: пестить як шовк — витримує кліщі» (Takes, а lickin' - Keeps on tickin').

· Вирішення проблеми.

· «До-и-после». У величезному ступенміріі реклама торгує надіями на краще майбутнє у разв разіі використання певного бренду або товару і послуги. Реклама «До-и-после» укріплзміцнюєює ці надії.

· Порівняння зіз конкуруючими товарами, хоча, як правило, не варто згадувати назву бренду конкурентів. Осібноокремо коштує порівняння зіз кращими брендами, хоча це може привести до створеннястворіння відчуття вищої цінової категорії.

· Випадки зіз реального життя (розповідьоповідання історії про вигоди бренду).

· Представітель/"говорящая голова" (людина намагаєтьсяпробує переконати оглядача в перевагах бренду).

Рекламу треба починатирозпочинати робитичинити не тоді, коли справиречі йдуть погано, а тоді, коли справиречі йдуть добре. Часто, саме під час «благоденствування», реклама, на думку господарівхазяїв підприємства, і не потрібна, алета звертатисяобертатися до реклами варто. Причин тому декілька.

1. Під час «хорошихдобрих часів» найлегше вкладати, помалупотроху, гроші в рекламу. Можуть настати «погані часи», коли рекламу буде потрібно терміновонегайно, і що буде, якщо рекламний досвіддослід у фірміфірма-виготовлювачі невеликий?

2. У хорошідобрі часи вивчати ефективність реклами багато простіше і спокійніше.

3. Реклама дозволяє вести бізнес красиво. Найвідоміші фірмифірма-виготовлювачі мирусвіту приділяютьуділяють рекламі немало сил і засобівкоштів, то чом би ні послідувати прикладузразку лідерів?

Логотип — графічне накреслення назви фірми. На розробку хорошого логотипу у серйозного художника піде місяці два -- три. Найчастіше пристойний логотип виходить після виконання неодноразових робіт: буклетів, візиток, бланків, оголошень і інших рекламних матеріалів. Найважливіша якість логотипу -- «правильночитаемость»: у газеті, журналі, на телебаченні; розміром в десять метрів і в сім міліметрів; у чорно-білому і кольоровому варіантах; надутим і з льоду; у зовнішній рекламі і на сувенірах; у барельєфі і горельєфі; при сонячному освітленні і місяці; під кутом зору в тридцять градусів і шістдесят; на папері і екрані комп’ютера і так далі.

Девіз -- кредо фірмифірма-виготовлювача, вираженевиказувати в короткій словесній формі. Девіз може бути як загальнимспільним, застосовним до будь-якого рекламного оголошення, так і спеціальним: придуманимвигадувати до окремої рекламної кампанії. Часом, хорошийдобрий девіз придумативигадувати складніше, ніж хорошийдобрий логотип. Прикладівзразки хорошихдобрих логотипів немало. Прикладівзразки хорошихдобрих девізів багато менше. Девіз повинен відповідати следующимтребованиям:

а) стислість (не більше п’яти -- шести слів);

б) вимовність (грамотне поєднання слів, складів і закінчень): наприклад, якщо одне із слів закінчується на «и», то наступнслідуючее на «и» починатирозпочинатися не повинно.

в) ясний сенсзміст (підтексти недопустимі).

2. Аналіз виробництва продукції в кондитерської «Французька булочна»

Сучасній ресторанний бізнес, як ніколи раніше, пропонує широку номенклатуру послуг споживачам продукції та послуг громадського харчування. Стандартні вимоги до здійснення послуг білязадекларовано у ДСТУ 3279−95 «Стандарті послуг. Основні положення», ГОСТ 30 335–95 «Послуг населенню. Терміни і визначення», ГОСТ 30 523–97 «Послуг громадського хспільніарчування. Загальні вимоги» (останні два є міждержавними стандартами, визнаними Україбіляною як національні). У цих нормативно-технічних документах наведене стандартний перелік послуг для населення, що користується продукцією та послугами закладів (підприємств) громадського харчуванняпоміж. Але в ресторанній справі немає між досконалості.

Спожівчий попит на продукцію кондитерської «Французька булочна» досить великий. Кондітерська випускає вироби з листкового тіста, хлібобулочні вироби, кондитерські вироби, сандвічі та бутерброди власного виробництва.

Кондітерська «ФБ» швидкого обслуговування, яка розташована за адресою: м. Харків, проспект Леніна 9, вул. Пушкінська 66/1, режим роботи кондитерської: 10. 00 — 22. 00, ст.м. «музей Історичний» режим роботи: 9. 00 — 20. 00.

Основне виробництво розташоване за адресою м. Харків вулиця Пушкінська 66/1, вітрина оригінально декорована — Ейфельовою вежею і має вивіску з назвою підприємства, що являється деремо видимим резаходженнямкламним заходом. Окрім зовнішньго оформленя, в середині кондитерської також вітає атмосфера Франції, на це вказує колір стін, стрі фотографії, та постійне музичне спроводження.

Контингент, що обслуговується персоналом різноманітний і складається зі студентів та людей які працюють поряд з даним заставою харчування, а також городян міставдача. Характерною рисою є велика кількість постійних клієнтів.

Закладизаставляй «ФБ» працює на напівфабрикатах які завозяться із заготівельного цеху разів на добу, та від сировини, яка завозитися раз на дві доби.

За гарантоване якісне та своєчасне постачання напівфабрикатами та сировиною на підприємствсео неце відповідальність відділ постачання. Основні задачі відділу:

Ш ведення обліку кількості напівфабрикатів та сировини на підприємстві;

Ш прогнозування плану постачання на поточний та наступний період;

Ш своєчасне складання догод з постачальниками.

Доставка сировини на підприємство здійснюється за наперед укладеними догодами з постачальником, та організації роботи експедиційних груп. Підпріємство на своєму балансі має автомобілі. Основнім документом, що визначає взаємини й обов’язки даного підприємства й постачальника є дбіляоговір постачання. У договорі вказуються найменування, кількість, асортименти сировини, що підлягають поставці, термін дії договору й рядка постачання, а також вимоги, пропоновані до тари й упакування.

Застава швидкого обслуговування «ФБ» пропонує широкий асортимент кондитерських та хлібобулочних виробів, а також різні напої.

На підприємстві ефективно діють служби з охорони праці, проводяться інструктаж з новими працівниками, дотримуються норми пожежної безпеки, електробезпечності й норми санітарії й гігієни. Характеристика підприємства наведена в таблиці. 2. 1

Табліця 2.1 Характеристика ПРГ «Французька булочна»

Найменування підприємства

Вид власності

Змінність

Клас

Місце розташування

Метод обслуговування

Режим роботи

Кількість місць

ТОВ «Врятував»

Пріватне підприємство

2

-

М. Харків вул. Пушкінська 66/1

ін. Леніна 9

ст.м. «музей Історичний»

самообслуговування

10. 00- 22. 00

45

Візітною карткою підприємствах ресторанного господарства називають його меню. Тобто перелік закусок, страв, напоїв з вказаними цінами і виходом, наявні в продажі на протязі всього робочого дня., х

У таблиці 2.2 надан весь асортимент продукції які реалізуються в підприємстві «Французька булочна».

Табліця 2.2 Асортімент продукції кондитерської «Французька булочна»

Найменування продукції

Вихід, грам

Термін та умови зберігання

Прімітки

1

2

3

4

5

1

Шарування з сером та шинкою

100 грам

T= 20. 25 °C, 1 доба

1 т щодня біляу вигляді замороженого напівфабрикату, розфасованого в ящики;

випікають 1000 шт.

2

Шарування з м’ясом «Хрюша»

3

Шарування з ананасом

4

Шарування з тміном

5

Шарування з вишнею

6

Шарування з сером

7

Шарування з грибами

8

Шарування з кремом

9

Круасан з шоколадом

10

Торт «Франдізе»

1500 грам

T= 2. 10 °C, 1 доба

0,5 т щодня у вигляді замороженого напівфабрикату, розфасованого в ящики

11

Торт «Франц Захер»

12

Торт «Кокосовій»

13

Торт «Творожній з фруктами»

14

Тістечко «Тутті-фрутті»

100. 120 грам

15

Тістечко «Принц Регент»

16

Тістечко «Сердечка»

17

Тістечко «Опіум»

18

Тістечко «Плізір»

19

Тістечко «Пегле»

20

Тістечко «Наполеон»

21

Штрудель з вишнею

22

Штрудель з яблуками та горіхами

23

Тістечко «Шарлотка»

24

Тістечко «Каліпсо»

25

Тістечко «Жуйсанс»

26

Тістечко «Гірка»

27

Тістечко «Маска»

28

Багет

200−500

T= 20. 25 °C, 1 доба

200 кг у замороженому вигляді

29

Батон «Їжачок»

30

Піта

У цехах виробляють напівфабрикати, які заморожують за температури -35оС, розфасовують у коробки та транспортують у інші підприємства Україні (м. Гурзуфф). Заморожені напівфабрикати виробів з листкового тіста розміщують у розстоювальних шафах та випікають у електричних духових шафах. Хліб частково випікають, а потім заморожують і розфасовують, а на місцях реалізації хліб доводять до повної готовності в єлектричних пекарьських шафах.

Крім цього підприємство виробляє сандвічі та бутерброди. Оськільки це продукція, що швидко псується, — працівник протягом дня виготовляє їїбіля по потребі у кількості не більш ніж 5 шт. за раз, які відразу поміщають в охолоджувальну вітрину. [14]

Працівник залу виготовляє каву та чай за замовленням споживача.

Кондітерський цех складається з двох відділень: відділення замісу, розробки та випічки виробів та відділення оздоблювання і пакування виробів.

Сировіну до цеху замісу вносять підготовленою із складського приміщення.

Убіля відділені приготування випічних виробів передбачені ділянки по замісу тіста, розробки, та випікання виробів. На кожній ділянці встановлене необхідне обладнання для технологічного процесу, а саме на ділянці замісу 2 збивальні машини для приготування бісквітного тіста та пісочного, для приготування оздоблювальних напівфабрикатів (рідкий шоколад, глазур та їнше), а також інших необхідних операції встановлена плита електрична.

Розробляють тісто на виробничих столах, де встановлені вага електронні. Напівфабрікаті формуються на листи які встанобілявлюють у шпілі, яка за для спрощення користуання знаходиься біля конвекційної печі.

На ділянці випічки виробів передбачена розстоювальні шафи та єлектричні конвекційні печі, в кондитерському цеху лише конвекційна піч. На ділянці випічки виготовляють напівфабрикати: бісквіти, листові вироби, хлібобулочні вироби. Вусі обладнання встановлено з вимогами технологічного проектування та техніки безпеки. Над обладнанням встановлені пристрої витяжної вентиляції. Готові вироби відправляють до відділення оздоблення та реалізації, або до холодильної камери для заморожування та зберігання (транспортування).

Убіля відділені оздоблення виготовляють масляні, вершкові креми, заварюють сиропи та оздоблюють напівфабрикати. Для оздоблення тортів та тістечок кремами використовують кондитерські мішечки з рнасадженнямиізними насадками. Глазурують вироби в ручну. Для приготування кремів встановлено 6 збивальних машин з бачками різної ємності. [2, 4, 13]

Тісто готують однофазним способом в одну стадію із всієї кількості борошна та іншої сировини, передбаченої рецептурою.

Віходячи з біохімічних властивостей борошна, пшеничні сорти хлібних виробів готують за допомогою сухих дріжджів, а житні -- на молочнокислих заквасках.

Тісто готують за виробничою рецептурою, на якові складаються ТУ та ТІ. Технічні умови разом з технологічною інструкцією є складовою нормативної документації на певний вид виробів.

До основних параметрів технологічного процесу відносяться вологість і температура за фазами приготування тіста, тривалість бродіння, кислотність, тривалість і температура вистоювання та випікання тістових заготовок, а також деякі інші.

При порційному способі приготування тіста борошно дозується за масою інші компоненти -- дріжджова суспензія, сольовий і цукровий розчини, розтоплений жир -- в основному за об'ємом.

Але для деяких видів виробів характерне додавання різноманітних домішок на стадії замісу тіста або на стадії формування, рецептура всйх видів продукції, являє собою комерційну таємницю.

Табліця 2.3 Характеристика технологічних процесів

Назва цеху, лінії, ділянці

Технологічні операції

Перелік обладнання

Інвентар, посудів

1

2

3

Відділення замісу тіста

Дільниця замісу дріжджового тісту

Зважування компонентів, замішування тіста, бродіння, обминання

Столі виробничі, тістомісильні машини

Дільниця замісу листкового тіста

Зважування компонентів, замішування тіста

Столі виробничі, тістомісильні машини

Дільниця пісочного тіста

Зважування компонентів, замішування тіста

Столі виробничі, тістомісильні машини

Відділення розподілу тіста і формування виробів

Дільниця розподілу і формування виробів із дріжджового тіста

Розподіл тіста на заготовки різноманітної маси, формування виробів

Столі виробничі, машина для розділення тіста

Дільниця розподілу і формування виробів із листкового тіста

Нарізання вершкового масла, перемішування з мукою. Формування тіста, охолодження, розподіл на частини, формування виробів

Машина для подрібнення масла, столи виробничі з мармуровим покриттям та охолодженням, тісторозкачувальна машина, круасанниця

Дільниця розподілу і формування виробів із пісочного тіста

Розподіл тіста на частини, розкачування і формування виробів

Стіл виробничий, тісторозкачувальна машина

Відділення розстоювання, випікання та охолодження виробів

Дільниця випікання і охолодження

Віпікання і охолодження

Шафа для розстоювання, шафи пекарські електричні, столи виробничі, шпилі пересувні

Відділення виготовлення оздоблювальних напівфабрикатів та оздоблення виробів

Дільниця виготовлення кремів

Промівання, кип’ятіння структуроутворювачів, нарізання вершкового масла, збивання, проціджування, охолодження

Плита електрична, збивальні пристрої, столи виробничі, холодильні камери

Дільниця виготовлення сиропів

Розігрівання, кип’ятіння, уварювання

Плита електрична, стіл виробничий

Дільниця оздоблювання тортів

Зачищення поверхні, прописування сиропом, прослоювання кремом, нанесення глазурі, оформлення

Дозаторі для наповнення кремом, шафа холодильна, стіл виробничий, кондитерські мішки, кісточки для змазування

Всі рецептури та технології виробництва які використовуюються на підприємстві «Французька булочна» є унікалиними, тому кондитерська і досі вражає споживачів смаком та якістю своєї продукції. [20]

Організація робочих місць на виробничіх ділянках. Як було сказане вище керівником будь якого цеху є головний бригадир. Начальник цеху розподіляє роботові між членами бригади, визначає потрібну кількість сировини, відіа напівфабрикатів і термін їх випуску.

При розподілі завдань він враховувує кваліфікацію і досвід роботи робітників. Бригадир зобов’язаний стежити за дотриманням технологічного процесу, виходом напівфабрикатів, за справністю і правильним використанням устаткування інструментів, інвентаря, та за виконанням правив безпеки. Він відповідає також за санітарний стан цеху, дотримання працівниками трудової дисципліни і правив внутрішшкіряномунього розпорядку, в шкірному цеху підприємства «Французька булочна» по закінченні робочої зміни проводитться дезинфекція всьго інвентаря та обаднання.

Для правильного ведення технологічного процесу в кондитерському цеху організовані наступні відділення: замісу тесту, тісторазділення, випічне, обробки виробів, приготування крему, комора добового запасу продуктів, тари, моєчні (для яєць, посуд, тари), експедиція.

Робочі місця кондитерів організовують відповідно до технологічного процесу приготування борошняних кондитерських виробів. Технологічній процес зазвичай складається з наступних стадій: зберігання і підготовки сировини, приготування і замісу тесту, формування виробів, приготування обробних напівфабрикатів, начинок, випічки, обробки і короткочасного зберігання готових виробів.

Згідно Трудового кодексу Україні, нормальна тривалість робочого дня людини не повинна перевищувати 40 годин на тиждебілянь. У кав’ярні «Французька булочна» працівники виробничого цеху біляпрацюють у одну зміну — з 9 до 18 години.

Убіля коморі добового запасу продуктів встановлені скрині, стелажі, підтоварники, обладнена холодильна камера. Для розважування продуктів використовують ваги з межами виміру маси від 2 до 150 кг і мірний посудів. На складі проводять підготовку сировини до виробництва (розчинення і дозування солі, цукру, розведеннмастилая дріжджів, зачистка масла, зняття упаковки і ін.), відповідальним за це є завідувач складом. Всі робочі місця укомплектовані засобами малої механізації інвентарем, інструментами.

Яйце обробляють в спеціальному мийному приміщенні, де встановлений овоскоп і ванни з чотирма відділеннями для їх санітарної обробки, як це і потребують за санітарними нормами.

Перед замісом тіста борошно просіюють безпосереднбіляьо у відділенні замісу тіста далеко від інших робочих місць, щоб не було осідання борошняного пилу на іншу сировину. Устаткування для просіювання борошна має місцеве вентиляційне відсмоктування з фільтром для видалення пилу. Борошно зберігають в мішках і у міру необхідності висипають в бункер просіювальної машини, при цьому віддаляються сторонні домішки і борошно аєрується.

Пріміщення для замісу тіста обладнано машинами для замісу тіста. Тісто замішують послідовно спочатку з найбільш коротким циклом — здобне. Пісочне, листкове, а потім — дріжджове.

Всілякий інвентар цеху, оскільки при формуванні і обробці потрібно забезпечити не лише гарний зовнішній вигляд, але і точну вагу виробів. Для оформлення кондитерських виробів застосовують пластмасові або бляшані трубочки, які вкладають в мішки з щільної тканини, спеціальні шприци, гребінки лаваз алюмінію або жерсті і ряд інших пристосувань.

Ділянку для розділу тіста на шмати обладнали таким чином: встановлений стіл, ділильно-округлююча машину, скрня для борошна (під столом), ящик длябіля ножів (у столі), вага циферблатні. Передбачено також місце для пересування діжі з тістом. Ділільно-округлююча машина ділить тісто на шмати певної маси і закочує їх у кульки, що полегшує дуже трудомістку операцію зважування і загортання кожної порції тесту.

Для розкочування тіста використовують столи з холодильною камерою, тісторозкачувальну машину.

Робоче місце для формування виробів обладнано столами з мармуровою поверхнею та холодильними камерами в яких охолоджують напівфабрикати.

Для приготування бісквітного тесту обладнано окреме робоче місце поблизу збивальної машини. Крім того, встановлений окремий стіл для підготовки яєць, розлива тіста на листи або форми.

Креми готують на окремій ділянці, на якій встановлені дві збивальні машини. Варять крем в спеціальних казанах. Є також спеціальний стіл з висувними ящиками для зберігання інструменту, на нім просіюють пудру і виконують інші операції.

Віпічне відділення для випікання бісквіту обладнане пароконвектоматом. Пекарня обладнана розстоювальною шафою та двома конвектоматами, в які поміщують шпилі з листами виробів.

Тістечка і торти обробляють на окремих виробничих столах ізольованим від інших робочих місць. Столі забезпечують висувними ящиками для інструментів, штативом для зміцнення кондитерських мішків, холодильною камерою. Полегшують роботові кондитера встановлені на столах підставки, що обертаються на осі, на яких ставлять торти під година обробки.

Убіля мийній встановлені ванни з трьома відділеннями. Поряд з мийними ваннами розташовують стелажі. Кондітерські мішки сушать в електросушильній шафі.

Готові кондитерські вироби зберігають в експедиції, якові обладнали холодильною камерою, стелажами, вагою і виробничими столами.

План випуску продукції визначає кількість і асортимент кондитерських виробів. Він складається з врахуванням споживи в кондитерських виробах, кваліфікації працівників і устаткування цеху.

Кондитер при виїмці кондитерських виробів з печі надягає спеціальні рукавиці. Над плитами встановлені витяжні пристрої. [27]

Аналіз рекламних засобів які використовуються на підприємстві. Реклама — невід'ємний атрибут сучасної цивілізації. Без її існування світ був би не таким, яким мі звикли його бачити. Без реклами не обходитися не одне більш — менш успішне комерційне підприємство, незалежно від його масштабу і об'єму продажів, адже реклама як один з чинників нашого годині воістину є двигуном торгівлі. Неможліво сьогодні просто пройтися по вулиці мегаполісу і не зустріти достаток всілякої реклами, вона всюди: на щитах, плакатах, листівках, стендах, білбордах, тентах, стовпах, на транспорті, в газетах, в радіоповідомленнях і так далі Проте помилкою буде припущення, що реклама — виняткова прерогатива капіталістичного світу, вона з’явилася набагато раніше, ніж може показатися на перший погляд — ще до появи газет, радіо, телебачення Інтернету, поліграфії і навіть паперу. Справжні джерела стверджують, що реклама існувала у Стародавній Греції і Рімі, правда, тільки у вигляді усних повідомлень глашатаїв — спеціальних людей, які викрикували на вулицях і торгових площах різні повідомлення рекламного характеру, закликаючи і спонукаючи людей до певних дій.

Підприємство ресторанного господарства — «Французька булочна» на ринку м. Харків існує вже більш 10лет, за цей час звичайнзвичнаа кондитерська перетворилася і разширела свої простори. Тепер даний заклад можна бачити як біля ст.м. «Наукова», так і на ст.м. «Історичний музей». Асортимент продуксии істосуттєвийтно перетворився, як якісно так і кількісно. Французьку булочну можна також побачити в А Р Крим в р. Гурзуф. Не дивлячись на постійне розширення своїхкордонів меж дане підприємство не використовує рекламу, для превлечения клієнтів.

Керівництво «ФБ» вважаєлічить, що клієнта в їх заклад «приведе ніс», а не дасть піти стабільна якість продукції. Зіз цією думкою не можна не погодитися, алета для проведення аналізу я підняв питання про те чи подобається «ФБ» споживачеві на найбільшому міському форумі і перейшов до виводвисновкуу, що те що керівництво вважає своїм козирем, не завжди йде їм на користь.

Споживач почавстав скаржитися на запах який виділяє «ФБ» на ст.м. «Історичний музей», який раніше називався ароматом і дійсно приводивпризводив «ніс» клієнта за покупкоюкупівлею. Алета тепер на тойже станції відкривсвідчинявя магазинчик ізз іншою випічкою «Форнетті» яка також виділяє свій специфічний запах, а накладення цих двох ароматів один на одного приводитпризводитьь до зворотного ефекту і замість того щоб йти за покупкокупівлеюю, споживач просто проходитминаєь мимо. Вже постійні клієнти продовжують покупать продукцію, за рахунок стабільної відмінної якості продукції, атале нових клієнтів не прибавляеться, томубо що «ніс» веде споживача мимо.

З недавньго годині основним конкурентом кондитерської «Французька булочна» ставши хліб завод «Кулінічі», асортимет їх продукціх також широкий, а ціни значно нижчі. Продукція яку виробляє «ФБ» значно краща та смачніша, але завдяки тому що точок хлібзавода «Кулінічі» багато по всьому місту, то «Французька булочточкина» має лише три відділеннясприч. Саме за цієї заподії слід впроваджувати нові види рекламної діяльності, щоб споживач не зважаючи ні на що, був готовий їхати через все місто для того щоб покуштувати продукцію під знаком «ФБ».

3. Удосконалення рекламних засобів підприємства ресторанного господарства «Французька булочна»

Створеннястворіння ПРХ і подальшенаступне ним управління часто стає не тількине лише радісною подією для власника, але і супроводитьсясупроводжується величезною кількістю питань і проблем.

Успіх ресторанного бізнесу вимірюється сумами, які залишають в касі клієнти. А приходять вони проголосувати гаманцем за наш успіх чи ніабо ні, залежить від ефективності реклами. Це вже потім вони оцінюють продукцію, затишок, сервіс і інші важливіповажні чинникифактори. Алета як вони можуть це зробити, якщо вони ще не побували в закладі? Не відмітилипомітили «закликальника» — реклами, єдине завданнязадача якої полягає в тому, щобаби клієнти переступили поріг закладу. Об'ємобсяг реклами ростезростає, а клієнти стають неначеначе «сліпо-глухими», фільтруючи рекламу, немовнемовби це банальний міський шум. Рекламісти скаржаться на «бетонность» споживача. Як достукатися до клієнтів, як розпорядитися скромним рекламним бюджетом, щоб заманити споживача в ПРХ «Французька булочна» щоабиб не витратити його даремно?

Залишимо мрії про телебачення Макдональдсу, нам це не по кишені. Дорогілюбі глянсові журналичасописи — Росинтеру, адже його мережасіть розкинулася по всій Росії. У перерахунку на кожну їх крапкуточку це ще рентабельно, а викластивикладати за маленький рекламний блок декілька кровних сотень доларів, щобаби через місяць цей журналчасопис читачі викинули в сміттєвий ящик — це швидшескоріше для галачки, чим для користі справречіи. От чомось чомуу, щоабиб привернутприваблюватии відвідувачів ізитерівв, ресторатори винаходять найнесподіваніші способи реклами. Найдивовижніше, що деякі експерименти із низькобюджетными способами рекламної дії виявляються успішними.

Відомо, що реклама в ЗМІ дорога. При цьому реклама в журналах при високій вартості не дає можливості для гнучкої рекламної політики. По-перше, в невеликому «економному» модулі багато чого про себе не розповіси, по-друге — період виробництва журналу може досягати трьох місяців. Але найнеприємніше — в крупних містах, де ресторани на кожному кроці, люди все одно ходять «посидеть-отдохнуть» в основному за географічним принципом — або там, де живуть, або там, де працюють. А значить, оплачуючи сповна рекламу в міському журналі, на 90% ти б'єш повз цілі. Той же ефект у реклами по радіо — знову віщаєш на все місто, хоча тобі потрібні тільки «свої», районні. Як їх зачепити, як зачепити за живе?

Перший принцип реклами який ми використовуватимемо для залучення нових клієнтів в ПРХ «Французька булочна».

В умовах обмеженості бюджету, перше, на що слід витратитися — на місцеву рекламу. Ні, не на поштову розсилку і флайери, які останні два роки майже перестали працювати — із поштових скриньок місцевим населенням все вигрібається із роздратуванням і тут же викидається. Мається на увазі зовнішня реклама: вивіска, штандеры, покажчики. Швидкий ефект дають розтяжки на міських вулицях. Можна встановити биг борди з фотографією виробів на крупних дорогах міст із салоганом «Спробуй Францію на смак» або «Французька булочна — філософія солодкого життя» (а на фотографії відображувати вироби кондитерського цеху). Матиме успіх і реклама безпосередньо весільних тортів з образами жениха та невістки на біг бородах які розташовані близь весільних салонів і палаців одруження, щоб пари які пришли подавати заяву могли закохатися в торт на картинці, знаючи якість «ФБ», захочуть щоб їх весілля прикрашав саме цей торт. Слоганом на такому биг борде може бути «Увійдіть до нового життя красиво». Якщо подумати про те скільки хоч і радісних але все-таки клопоту приносить підготовка до весілля, і як сильно молодим хочеться щоб цей день запам’ятався не лише не тільки ним але і все присутнім, як найяскравіша подія в їх житті, то приходить розуміння того що і на цьому можна не погано заробити. Я пропоную підприємству «ФБ» підготувати красивий буклет, в якому будуть розміщені фотографії різних видів, конфігурації, розмірів і вартості весільні торти, а також паляниці і короваї. У буклеті будуть вказані контактні телефони і адреса даного закладу, щоб клієнт міг прийти і із зустрітися з бригадиром кондитерського цеху тет-а-тет обговорили як виглядатиме торт, скільки він коштуватиме і по якому адресу його доставляти, так підприємство отримає клієнта, а може і масу клієнтів в ролі гості які спробують весільне пригощання, а споживач не витрачатиме купу часу на пошуки хорошого кондитерського виробу і не думатиме як потім цей торт доставити так, щоб він не зіпсувався перед весіллям. варто відмітити і ще одну вигоду для споживача, адже всі торти, які готує дане підприємство, і можна скласти з композиції тістечок і тортів, які входять в асортимент даної кондитерської, їх можна спробувати і на весіллі бути упевненими, що гості будуть задоволені. Моєю пропозицією являться запустити виробництво короваїв, печі і кваліфікований персонал вже мається, скласти якісну рецептуру під силу технологові що працює на даному підприємстві потрібні тільки форми для випікання. Такий виробничий хід дасть нові простори для реклами і як наслідок нових споживачів.

Варто також оформити фізитні картки, на яких вказати вироблювану продукцію, і пропоновані послуги, а так само контактні телефон, адреса сайту, адреса всіх точок продажу із знаком «ФБ»

Плюси зовнішньої реклами: постійно нагадує про існування підприємства. Може давати до двох нових клієнтів в день.

Другий принцип економної, та ефективної реклами — вибір дешевших, ніж паперові ЗМІ, носіїв для розміщення реклами. Все частіше для цього використовується Інтернет, адже вартість контакту з потенційними клієнтами там обходиться в рази дешевше, ніж паперовій пресі. Сьогодні Інтернетом щодня користується близько 47% міського населення, причому в основному в денний час і на робочих місцях — неважко здогадатися, що аудиторія Інтернету — швидше працівники офісів, а зовсім не водії-далекобійники і не продавці магазинів. Тобто це аудиторія дуже відповідна для того, щоб стати клієнтами нашого підприємства. При цьому власники Інтернет-сайтів поки не спохопилися, і цей недооцінений варіант реклами під силу навіть пельменним эконом-класу, адже витрати на розміщення реклами обходяться порівняно недорого. Потрібно прагнути розміщувати інформацію про «ФБ» на «людних» сайтах із широкою річною аудиторією. Найчастіше, перше, що роблять ресторатори — вносять дані про свій заклад в перелік ПРХ тематичних сайтів (таких, як menu. ua і тому подібне). Там, правда, тепер уже тісно від конкурентів — клієнтам не так легко знайти серед сотень інших підприємств саме «ФБ», хоча сортування по станціях метро і по кухнях і клієнтів приходить немало. По суті, такі сайти схожі на телефонні довідники з серії «куди піти відпочити і пообідати».

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой