Інновації у сфері роздрібної торгівлі за кордоном

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Інновації у сфері роздрібної торгівлі за кордоном

Вступ

Інновації у сфері роздрібної торгівлі прийшли в країни СНД порівняно недавно. Тільки в останні десятиліття магазини стали розвиватися і перетворилися в сегмент, який має чималу частку у валовому внутрішньому продукті країни. І, тим не менш, сфера торгівлі є дуже відповідною для нововведень.

Cучасні тенденції розвитку економіки упевнено доводять необхідність удосконалення інноваційної діяльності, яка відкриває нові можливості для підвищення конкурентоспроможності і модернізації економічної системи. Інноваційний процес, який охоплює господарську систему в цілому, має специфічний прояв в окремих її галузях. На особливу увагу на даному фоні заслуговує сфера торгівлі.

Значний вплив на розвиток інноватики в цілому справили наукові праці як закордонних дослідників, зокрема І. Балабанова, П. Друкера, C. Ільєнкової, О. Кулагіна, Е. Менсфілда, А. Мухамедьярова, Г. Перлакі, Б. Санто, Т. Смехової, Б. Твісса, Р. Фостера, В. Хартмана, Й. Шумпетера, та ін. так і вітчизняних науковців, а саме: М. Барна, І. Бузько, М. Гурєєвої, О. Дація, В. Іжевського, Н. Краснокутської, С. Покропивного, М. Саєнсус, Д. Черваньова, В. Шишкіна та інших.

Разом з тим, на даний час чітко сформульованого визначення «інновації в торгівлі» в науковій досить загальними і такими, що можуть застосовуватися у будь-якій галузі народного господарства [1].

Але варто визначити, що інновація — це абсолютно новий винахід, що не має аналога. У той час як будь-яке поліпшення є просто додаванням до вже існуючого.

Для формулювання сутності поняття «інновації в торгівлі» важливим є їх ретельне дослідження, адже інновації можуть значною мірою відрізнятися між собою за певними параметрами, а закономірності які є характерними для одних видів інновацій, можуть не проявлятися, або навіть мати протилежний характер для інших видів. Саме тому, в основі формулювання сутності поняття «інновації в торгівлі» повинна бути покладена їх типологія. Розглядаючи питання щодо типізації інновацій в торгівлі, можна зазначити, що прикладів такої класифікації в сучасній науковій літературі не так вже й багато. Найбільш розширеною є класифікація інновацій, яка була запропонована екс-гендиректором роздрібної торгової мережі «Мосмарт» Е. Блондо. Він виділяє сім типів інновацій, які є характерними для роздрібної торгівлі радикальні, покрокові, соціальні, технічні, революційні, локальні, архітектурні. Коротка характеристика кожного з запропонованих типів інновацій подана в табл. 1 [2].

Таблиця 1. Типи інновацій в роздрібній торгівлі

Типи інновацій

Характеристика

1.

Радикальні

Інновації, які пов’язані зі значними змінами в сфері технологій і тягнуть за собою серйозні зміни. Наприклад: система електронної торгівлі, яка сформувалась завдяки появі, розвитку і розповсюдженню Інтернету у світі

2.

Покрокові

Інновації, які характеризуються послідовним покращенням умов для споживачів і незначною технологічною еволюцією. Наприклад: поступове збільшення розміру проходів в торгових приміщеннях, що створює більш комфортні умови для здійснення покупок

3.

Соціальні

Незначні «зміни технології поруч з досить відчутною еволюцією звичок покупців». Наприклад: цілодобовий магазин, який отримав широкого розповсюдження, адже він враховує ритми життя багатьох людей.

4.

Технічні

Дозволяють організаціям займати лідируючі позиції на торговому ринку, але разом з тим, споживачі можуть їх і не помічати. Наприклад: використання спеціальної упаковки виробників дозволяє гіпермаркетам без додаткових торгово-технологічних операцій виставляти товари на прилавки, що тягне за собою скорочення витрат і, як наслідок, зниження роздрібної ціни

5.

Революційні

Заміна старих технологій новими, які здатні закріплювати існуючі відносини між окремими гравцями на ринку. Наприклад: технологія електронного обміну даними між виробниками і торговими організаціями, яка призвела до революційних змін у сфері обміну інформаціями, адже існуючі способи комунікації (поштова переписка, телефон, факс) швидко застаріли

6.

Локальні

Нововведення, які утворюються в середині конкретної організації і сприяють зміні існуючих комерційних відносин за умов незмінності існуючих технологій. Наприклад: «копіювання» відомих брендів

7.

Архітектурні

Стосуються і комерційних відносин і технології. Наприклад: створення магазинів великого формату з продажу предметів обстановки (меблі), які покупці збирають своїми руками, що призвело до перевороту у сфері торгівлі меблями. Як результат, зміна відносин між компанією і її постачальниками, адже вони повинні були повністю переглянути процес виготовлення меблів, які тепер необхідно постачати у вигляді окремих елементів, які підготовлені для збирання самими споживачами

У роздрібній торгівлі до інновацій можна віднести введення нових методів торгівлі. Прикладом цьому слугує введення в свій час такого методу торгівлі як самообслуговування. Останнім часом в магазинах все частіше з’являються технічні новинки, які полегшують роботу співробітників і допомагають краще обслуговувати покупців. Наприклад каса, яка являє собою обов’язковий елемент сучасного торгового підприємства, незалежно від того чим торгують в магазині (будівельними матеріалами або делікатесними продуктами) і яким чином відбувається розрахунок (готівкою або кредитними картками), адже магазин — це місце де відбувається обмін товару на гроші і де фіксується покупка. Винаходом, який мав значний вплив на зміну конфігурації сучасної касової техніки і на процес здійснення покупки, стала технологія штрих-кодування, що дало можливість зробити процес обслуговування покупців більш оперативним, а також мати повну інформацію про покупку. Подальше дослідження досвіду інноваційної діяльності торговельних підприємств дозволило зробити висновок що інновації виникають як всередині підприємства так і за його межами, проте, вони однаково відбуваються в торговельному середовищі в цілому, тому за місцем виникнення інновації в торгівлі можна розділити на екстернальні і інтернальні (рис. 1).

Рис. 1 Схема розподілу інновацій в торгівлі

Екстернальні інновації - це інновації, які відбуваються поза межами торговельного підприємства, але стосуються торгівлі, як виду діяльності, в цілому. Наприклад: поява нових форматів і видів торгівлі. Дані інновації можуть виникати на зовнішніх і внутрішніх ринках, а також всередині окремого торговельного формату або виду торгівлі.

Світ роздрібної торгівлі і способи, за допомогою яких люди здійснюють покупки постійно змінюється. Порівняно новою формою роздрібної торгівлі є вендінг. Це така форма роздрібної торгівлі, в якій використовується механізм видачі товарів (наприклад напоїв) і надання послуг (наприклад продаж страховок в аеропортах), який керується монетами, банкнотами або картками.

Світ роздрібної торгівлі і способи, за допомогою яких люди здійснюють покупки постійно змінюється. Порівняно новою формою роздрібної торгівлі є вендінг. Це така форма роздрібної торгівлі, в якій використовується механізм видачі товарів (наприклад напоїв) і надання послуг (наприклад продаж страховок в аеропортах), який керується монетами, банкнотами або картками.

Механічні пристрої або спеціальні автомати, які здійснюють таку торгівлю мають назву вендори. Специфіка таких автоматів полягає в тому, що, по — перше, зникає потреба у торговому персоналі, по-друге, їх можна розміщувати в будь-яких місцях, і в першу чергу там де людям буде найбільш зручно ними користуватися. До того ж, у межах самого вендінгу так само відбуваються інновації, у світі з’являються вендори, які пропонують покупцям придбати нетрадиційні види товарів для такої торгівлі. Наприклад, з’явились автомати з продажу парасольок, живих омарів, хот-догів, а американська компанія ZoomSystems спеціалізується на автоматизованому продажу широкого спектру цифрової техніки [3].

Інтернальні інновації - це інновації, які відбуваються всередині торговельного підприємства. Вони пов’язані з покращенням його діяльності і призводять до підвищення ефективності функціонування. Їх можна розділити на три підвиди: науково-технічні, торгово-технологічні і організаційно-управлінські. Наочно зміст цих інновацій подано на рис. 2.

Рис. 2. Підвиди інтегральний інновацій

У будь-якому випадку, вищеописані інновації мають позитивний вплив на ефективність роботи торговельних підприємств, адже вони дозволяють:

· підвищити ефективність процесу продажу,

· оптимізувати витрати, збільшити конкурентоздатність підприємства;

· забезпечити покупців максимально можливим обсягом інформації про товари і послуги;

· підвищити продуктивність праці персоналу;

· покращити показники господарської фінансової діяльності підприємства;

· збільшити прибуток підприємства.

Інноваційний потенціал роздрібної торгівлі ще не вичерпано: її майбутній розвиток й надалі пов’язаний саме з інноваціями. Про це свідчать результати дослідження «The Future of Retail» (2012 р.), які були отримані консультаційною компанією «PSFK». У ньому визначаються дев’ять перспективних напрямків розвитку роздрібної торгівлі [4], кожний з яких може бути інноваційним для України.

1. Покупці хочуть бути поінформованими, а товари, що купуються, повинні виправдовувати очікування. Керівництво торговельного підприємства повинне готувати персонал таким чином, щоб він добре знав те, що продається; був спроможний відповісти на всі питання покупців. «Best Buy» — найбільше торговельне підприємство у сфері споживчої побутової електроніки на ринку США і Канади, повністю змінило дизайн своїх торговельних залів, і тепер там встановлено численні точки для консультування покупців.

2. Торговельні підприємства дотримуються порад покупців. «Barclaycard Ring» — спеціальний онлайновий сервіс по роботі з держателями кредитних карток «Barclays». У цей сервіс входить форум, на якому клієнти можуть безпосередньо звернутися до керівництва і попросити ввести додаткові послуги. Крім того, на сайті підприємство публікує фінансові результати, а також розповідає про нові проекти.

3. Особиста інформація про покупця використовується для кращого індивідуального обслуговування. Коли покупець розкриває торговельному підприємству особисту інформацію (у тому числі історію попередніх покупок або свої біометричні дані), магазин дуже часто використовує її для індивідуального обслуговування клієнта. Наприклад, американська торговельна мережа товарів класу люкс «Neiman Marcus» має спеціальний сервіс «NM Service», який інформує персонал магазину про індивідуальні переваги покупця, як тільки він переступає поріг магазину.

4. Покупцям пропонують назвати свою ціну. Це новий напрямок на ринку, націлений на тих покупців, які постійно шукають найкращу ціну. Так, наприклад, додаток «NetPlenlish» для мобільного телефону допомагає покупцеві скласти список необхідних покупок, а потім пропонує магазини з найкращими цінами. Крім того, в акції беруть участь магазини, що готові запропонувати нижчу ціну, ніж у конкурента, і навіть погодитися на запитувану ціну покупця.

5. Нові інформаційні технології дозволяють покупцеві віртуально тестувати товар. Ще недавно тестування товару могло проводитися тільки в реальному магазині. Однак нові технології дозволяють тепер це робити онлайн. Так, сонячні окуляри «Oakley» можна тепер віртуально протестувати в різних умовах, не відходячи від екрану комп’ютера.

6. Торговельні підприємства прораховують потенційний інтерес покупця до нового товару. Спеціальні програми аналізують переваги клієнта, у результаті чого полегшують йому процес здійснення покупок.

Програма «Glimpse» підраховує всі кліки «мені подобається» у «Facebook» та в інших соціальних мережах, а потім створює індивідуальний каталог товарів, який з’являється на сторінці потенційного покупця.

7. Цифрові технології дозволяють оформити замовлення з індивідуальними вимогами покупця. Орієнтація на конкретного покупця дуже популярна в даний час. Нові інформаційні технології спрощують і стимулюють цей напрямок у торгівлі, оскільки дозволяють покупцеві вибрати будь яку комплектацію товару. Так, австралійський продавець меблів «Evolvex» за допомогою спеціальної програми дає можливість клієнту створити в режимі онлайн свій дизайн меблів і придбати їх в «IKEA».

8. Люди готові брати участь у продажах товарів, якщо вони зацікавлені в цьому. Так, наприклад, сайт соціальної комерції «Mulu. me» виплачує своїм членам комісійні за кожний проданий брендовий товар. Будь яка особа може створити індивідуальну сторінку товарів (щось на зразок невеликого каталогу) і рекомендувати їх своїм друзям; якщо ж вони їх куплять, то власник сторінки отримує грошову винагороду.

9. Шанувальники брендових товарів стають позаштатними продавцями торговельного підприємства. Цей напрямок з’явився в соціальних мережах. Наприклад, онлайновий торговельний майданчик «Needle» рекрутує фанатів певних брендів для спілкування на форумі з потенційними покупцями. За цю роботу вони отримують бали, які можна використовувати для подальшої покупки, а покупці дізнаються про товар з перших рук.

Висновок

інновація торгівельний економічний

Впровадження інновацій в діяльність торговельних підприємств сприяє покращенню якості продукції і послуг, розширенню їх асортименту, створенню нових ринків збуту, ринків збуту, забезпеченню відповідності сучасним правилам і стандартам здійснення торгової діяльності, скороченню витрат підприємства. Разом з цим, всього цього можна досягти тільки за умов існування на торговельному підприємстві відповідним чином організованої інноваційної діяльності.

Виходячи з того, що багато вчених і практиків вважають роздрібну торгівлю як вид економічної діяльності з надзвичайно низьким рівнем інноваційного потенціалу, доцільним є подальше узагальнення світового та українського досвіду впровадження інновацій в діяльності цих підприємств. Проведене дослідження напрямків інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі у світі сприятиме кращому розумінню стратегічних орієнтирів соціально-економічного розвитку України та необхідності інвестування та впровадження інноваційних проектів у діяльність вітчизняних торговельних підприємств.

Список використаної літератури

1. Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. -М.: ООО «Фирма „Издатетьство ACT“», 2010. -784 с.

2. Блондо Э. Инновации в розничной торговле/ Э. Блондо // Бизнес-журнал. — 2005. — No5. — С. 14−19.

3. Берман Б. Розничная торговля: стратегический подход/ Б. Берман, Дж. Эванс. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. — 1184с.

4. Future Of Retail [Електронний ресурс] / PSFK’s Future Of Retail Report v3 2012. — Режим доступу: http: //www. psfk. com/publishing/future-of-retail-3

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой