Інтегральна суспільна цінність кінофільму "Апокаліпсис"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Культура и искусство


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Вступ

Актуальність. У наші часи кіно посідає майже найголовніше місце у засобах масової інформації. Кінофільми зараз мають змогу дивитися всі люди, кіно користується попитом та популярністю. Різні люди дивляться фільми з різними цілями. Деякі заради розваги, деякі заради розвитку. Тому в наш час дуже актуальною є проблема, оцінки фільму саме глядачами.

Наша мета проаналізувати фільм «Апокаліпсис» з погляду його суспільної цінності. Оцінка фільму та пов’язані із нею соціальні санкції залежать від системи соціального контролю. Тому функціональні характеристики кіно з відомими допусками визначаються вимогами суспільства до нього, а саме вимоги можна побачити у формі різного роду оцінок та санкцій. Об'єктом наших досліджень буде фільм Мела Гібсона «Апокаліпсис»

Мета роботи реалізується в таких завданнях:

1. З’ясувати сутність кіно як виду мистецтва.

2. Дослідити етапи створення кінокартини.

3. З’ясувати, яка ідея покладена в основу цього фільму і чому автор вирішив її розкрити.

5. Визначити чинники формування інтегральної суспільної цінності кінофільму.

4. Дослідити особливості сприйняття фільму «Апокаліпсис» глядачами.

6. З’ясувати, в чому полягає інтегральна суспільна оцінка кінокартини «Апокаліпсис».

Методи дослідження: аналіз критичних матеріалів, пов’язаних із картиною, аналіз документів (матеріали інтерв'ю та тексти рецензій). Застосовується системний підхід щодо вивчення кіномистецтва. У результаті аналізу цих компонентів (задум, сценарій, гра акторів) ми робимо узагальнення щодо суспільної значущості цієї картини. Проблему інтегральної суспільної цінності кінофільму вивчали багато науковців, та у нашій роботі ми робимо акцент на роботі Жабського М.І «Интегральна суспільна цінність кінофильмів та її соціальне регулювання», де він визначає з чого складається «піраміда» цінностей.

Одним із наших завдань є з’ясування того, як вплинув «Апокаліпсис» на глядачів, як взагалі фільм сприймався глядачами та як потім коментувався, чи користується ця кінокартина попитом?

Робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновків, списку літератури та додатків. Перший розділ: сутність кіно як виду мистецтва, другий розділ: характеристика кінофільму «Апокаліпсис», третій розділ: чинники формування інтегральної суспільної цінності кінофільму.

Визначення чинників формування інтегральної суспільної цінності кінофільму є однією із найважливіших цілей у нашій роботі. А саме: оцінка кінофільму у суспільстві, кінофільм як одна із частин кінематографічного комплексу, із чого складається «піраміда» цінностей та феномен комерційного кіно, а також оцінка та соціальні фактори. Також ми зробимо спробу зазирнути на дії за кадром, дізнатися думку режисера з приводу свого фільму. Дізнатися все про написання сценаристами сценарію. Та докладніше про гру головного та другорядних героїв.

кінофільм апокаліпсис критика інтегральний

Розділ 1. Сутність кіно як виду мистецтва

Кіномистецтво — вид художньої творчості, сформований на основі технічної кінематографії. Кіномистецтво — складова частина мистецтва екрану, заснованого на засобах аудіовізуальної комунікації: телебачення, відеокасетах і відеодисках, голографії та ін., які можуть служити і формами поширення кінофільмів. Кіно — це передовий вид мистецтва, в процесі виробництва якого сьогодні використовуються величезна кількість наукових новинок і відкриттів. Сучасна людина, в житті якої залишається мало місця для героїзму, хоче бачити героїв на екрані.

Кінематограф активно використовується у насадженні цінностей країни виробника фільму (насамперед США) в інших країнах. Приводить до дестабілізації соціальної рівноваги в суспільстві і, нарешті, може здійснити руйнівний вплив на всю культуру того народу, який «приміряє» на себе чужі цінності, цінності суспільства масового використання. З цим фактом, що кіно сьогодні вже «більше», ніж мистецтво, і перш за все галузь економіки, ніхто не сперечається [16]

Народження кіномистецтва. Кіномистецтво є синтезом літератури, образотворчого мистецтва, театру та музики, тому говорять, що 28 грудня 1895 року народилася нова муза — муза кіно. Технологічні джерела вказують на дві принципові складові кінематографа: фотографія (фіксація світлових променів) і рух (динаміка візуальних образів). Фотографічний принцип пов’язує кіно з образотворчої традицією, тому, що він йде від живопису, тобто пов’язує кіно з ідеєю мистецтва. «Рухома картинка» веде свій початок від балагану, ярмаркових атракціонів, ілюзіонів, тобто традицій масового, розважального видовища. На момент зародження кіно першими стовпами нового мистецтва стали література, театр та живопис. Кінематограф — відносно новий вид мистецтва. Його історія порівняно з тисячолітньою історією музики, живопису, театру дуже коротка. Але це не заважає кіно залишатися вже впродовж кількох десятків років найбільш масовим видом мистецтва.

Великий англійський режисер Альфред Хічкок одного разу сказав: «Фільм — це життя, з якого вивели плями нудьги». Дійсно, гарне кіно зачаровує, дивує, змушує замислитися над тим, що відбувається в житті людини. Так само, як книга для письменника, музика для музиканта або картина для художника, кіно для режисера — це спосіб вираження власних думок, почуттів і бажань. Часто кіно показує нам ідеальне життя, життя, про яке мріють багато людей, життя, що для багатьох є недосяжним. Кінематограф є своєрідним спонукальним мотивом, дією до активного втручання у своє життя і зміни його на краще на шляху до ідеалу. Історію кіно прийнято відраховувати від першого публічного кіносеансу, організованого братами Люм'єр у Парижі у «Гран кафе» на бульварі Капуцинок 28 грудня 1895, це було «Прибуття поїзда на вокзал ла Сіота». Саме брати Люм' єр запатентували перший кіноапарат і дали йому назву «кінематограф». Цьому апарату передувало багато інших, серед яких найбільш близьким до люмьєровського був кінетоскоп Т. Едісона, який також базувався на світловій проекції (був створений у 1894, тому деякі історики вважають саме Едісона винахідником кінематографа). Фактично вже перші фільми братів Люм'єр поєднували в собі як фотографічне відношення до реальності («Прибуття поїзда на вокзал ла Сіота», «Вихід робітників з фабрики» і ін.), так і розважальне і видовищне («Политий поливальник», інсценування з життя Наполеона). Проте першим кінорежисером, який по-справжньому перетворив фільм у ефектне видовище, став Жорж Мельєс [2]

Кіно і суспільство. З усіх форм масової комунікації, з усіх видів мистецтва кіно займає в суспільстві унікальне положення. М. Маклюєн відносить кіно до «гарячих» засобів мас-медіа, тобто таких, які повністю опановуються глядацьким сприйняттям і змушують глядача ідентифікуватися з героями фільму, а іноді і з самою кінокамерою. Сама природа кіно соціалізує людей, об'єднує їх — і не тільки тому, що воно є синтезом всіх інших мистецтв (і в цьому сенсі має лише одну аналогію — храмове дійство), але і тому, що кіно — це індустрія, яка повинна окупатися, функціонуючи подібно до свого роду незалежної «речі-в собі», а не обтяжуючи товариство матеріальною залежністю, компенсуючись покірним виконанням «соціального замовлення». Лише кіно здатне охоплювати практично всі сфери суспільної свідомості, проте його сфера переважно — міфологія, тобто пізнання світу шляхом занурення в складні структури архетипів і явищ, шляхом їх емоційного дослідження «зсередини». Впорядковуючи й виносячи в сферу свідомості індивідуальні та соціальні міфи, кіно переосмислює їх у дусі кожного нового десятиліття. Вторгаючись у повсякденність, мерехтливий промінь, проектор змушує нас осмислювати і переживати наше життя як щось більш цінне і значне, ніж те, як ми сприймаємо це самі. І в цьому — правда кіно, бо воно не підміняє собою реальність, але міфологізує приватне і суспільне життя, надаючи кожній дії і руху душі людини неповторний і епічний розмах. У житті трапляються набагато неймовірніші речі, в яких відбуваються збіги та випадковості, набагато більш дивні, ніж на екрані, але кіно пропонує нам проблеми, символи і знаки в голому і драматизованому вигляді. Звідси і колишня приказка: «Як в кіно!» Кіно стає тим соціальнішим, чим частіше його героєм стає окремий індивід, незалежна людська особистість, збалансоване життя якої є запорука здоров’я всього суспільства в цілому.

Між кінематографом і суспільством існує складний взаємозв'язок. Не може бути і мови про те, щоб розглядати кінематограф як звичайне дзеркало, яке відображає суспільство в цілому. Насамперед це пояснюється тим, що ніхто, ні один творець, жодна людина в світі не здатна охопити всеосяжним об'єктивним поглядом ту сукупність, частиною якої вона є. З цих позицій ми можемо підійти до творчої особистості, що використовує факти минулого для створення художнього твору: погляд на минуле об'єктивний не більше, ніж авторське ставлення до навколишньої дійсності. Кінематограф, як і будь-яке явище, пов’язане з людською життєдіяльністю, є складовою частиною суспільства, його продукт і спосіб самовираження. Таким чином, доводиться визнати, що кінематографіст висловлює точку зору, бачення світу, ідеологію, яка у свою чергу існує в певному громадському контексті [10]

Кінематограф як засіб масової комунікації. Кіно має потужний вплив на серця і розуми молоді. До нього привернута увага соціологів, естетів, мистецтвознавців, теоретиків культури — всіх, кого цікавлять проблеми художньої творчості і сприйняття, засобів масової комунікації, динаміки суспільних настроїв і так далі. Насамперед, кіно відрізняється від інших видів мистецтва (зокрема, від театру) тим, що воно займає набагато більше соціокультурного простору, виходить далеко за межі художнього кола. Якщо театр, умовно кажучи, тримає себе у вузьких рамках мистецтва, кіно охоплює своїм впливом буквально все, від духовних ідеалів до етикету і моди.

Активну участь кінематографа в процесі масової комунікації підвищує потенціал його соціального впливу. Масова комунікація — це процес поширення інформації (знання, духовних цінностей, моральних і правових норм і т. д.) за допомогою засобів друку, радіо, кіно і телебачення на великі розосереджені аудиторії.

При цьому масова комунікація — це соціально орієнтований опосередкований вид спілкування, причому його головною функцією є не просто інформування, але й з'єднання розосереджених індивідів в соціальному середовищі. Простіше кажучи, масова комунікація виступає як засіб, за допомогою якого людина відчуває себе членом широкої спільності, тобто соціуму, і активно включається в його життя. У силу свого статусу як засобу масової комунікації, кіно має величезний потенціал впливу на суспільство. Як би не ставився глядач до показаного на екрані, з якої причини він не йшов у кінотеатр — провести вільний час, зустрітися з друзями, нарешті, отримати насолоду від твори мистецтва, — у будь-якому випадку «світ» фільму, хоча б однією зі своїх численних сторін, зачіпає його.

Кіно — найбільш передовий вид мистецтва, в процесі виробництва якого сьогодні використовують величезну кількість наукових новинок і відкриттів. Сучасна людина, у житті якого залишається мало місця для героїзму, хоче бачити героїв на екрані. Героєм на екрані може стати будь-яка людина, сьогодні для цього потрібно лише група хороших програмістів, не більше. В «масовому кіно» є місце для всього, навіть для реклами. Часом це призводить до абсурдним ситуацій, коли фільми перетворюються у великий рекламний ролик (серіал «Джеймс Бонд: Агент 007»).

«Кіно це найбільш просунутий імперіалістичний засіб контролю над масами». Ця фраза, написана Вальтером Беньяміном в 30-е роки ХХ століття, не втратила свого значення і сьогодні [5]

Розділ 2. Характеристика кінофільму «Апокаліпсис» Апокаліпсис (Apocalypto)

Жанр: історичний, містика, пригоди

Режисер (и): Мел Гібсон

Країна: США

Рік: 2006

Бюджет: 60 млн. дол США

Прем'єра (в Україні): 14. 12. 2006

Тривалість: 135 хв.

Вікові обмеження (років): 16

2.1 Історія створення картини

Володар кількох премій «Оскар» Мел Гібсон («Страсті Христові», «Хоробре серце») презентував свій новий фільм «Апокаліпсис» — захоплюючу дух пригодницьку епопею, дія якої відбувається на заході епохи колись великої цивілізації майя. Натуралістичний, захоплюючий, що наводить на роздуми «Апокаліпсис» пропонує нашій увазі цілий пласт минулого, якого ще не було на екрані - і цей світ, відроджений завдяки зухвалому задуму Мела Гібсона, вступає із нами в повноправний діалог.

«Апокаліпсис» знімався в Веракрусе і Катемако — одному з останніх місць у Мексиці, де ще збереглася ділянки тропічного лісу. У картині зайняті виключно представники корінного населення обох Америк. Режисер фільму — Мел Гібсон, продюсери — Мел Гібсон і Брюс Дейві, автори сценарію — Мел Гібсон і Фарад Сафінія, який також виступив як сопродюсер. Виконавчі продюсери Нед Дауд і Вікі Крістіансон.

Серед членів знімальна групи, яка провела кілька напружених місяців в тропічних лісах, відтворюючи величну державу майя, є також володарі премії «Оскар» — оператор Дін Семлер («Танці з вовками») і композитор Джеймс Хорнер («Титанік», «Ігри розуму», «Будинок з піску і туману», «Добрий пастир «(скоро на екранах)), і двічі номінанти на» Оскар «- художник-постановник Том Сендерс («Порятунок рядового Райана «,» Дракула «,» Хоробре серце «), і монтажер Джон Райт («Швидкість», «Полювання за» Червоним жовтнем ««, «Страсті Христові»).

Цивілізація майя, що існувала протягом тисячі років, побудувала процвітаючі міста та гігантські піраміди, створила високорозвинуте суспільство і досягла видатних результатів у науці і культурі, тим не менш, все це з’явилося відразу. Залишилося лише кілька зарослих лісами пірамід і таємниця. Тепер, через 500 років після заходу цивілізації майя, режисер Мел Гібсон прикоснувся до цієї досі не дослідженої області, щоб створити сучасний пригодницький фільм, який розгортається перед нами як вічний міф про спроби людини на краю загибелі врятувати те, що для неї найдорожче. «Апокаліпсис» з’явився на світ багато в чому завдяки «Страстям Христовим». Гібсон відчув, що глядачі зголодніли за фільмами, які не тільки розважають і тримають у напрузі, але й несуть у собі щось більше. «Мені здається, люди хочуть бачити великі історії, які зачіпають їх і емоційно, і духовно, я хотів зробити фільм, в якому події розвивалися б із запаморочливою швидкістю «, — говорить режисер Гібсон. Режисер і його співавтор, сценарист Фарад Сафінія, провели довгі місяці за читанням міфів майя про творіння і руйнування, включаючи священний пророчий текст, відомий як «Пополь-Вух». Вони вивчили всі теорії, що пояснюють загибель цивілізації майя і познайомилися з новітніми археологічними дослідження в цій галузі. Після цього вони здійснили подорож по місцях майя, яка справила на них глибоке враження. Гібсон і Сафінія багато розмовляли з доктором Річардом Д. Хансеном, всесвітньо відомим археологом і експертом з цивілізації майя, який став консультантом фільму. «Нам дійсно хотілося зрозуміти, що ховалося за циклами творіння і руйнування у майя, — говорить Сафінія. — Ми виявили, що проблеми, які вважалися ключовими для цивілізації майя, дивним чином схожі з труднощами, які постають зараз перед нашою цивілізацією, особливо якщо мова заходить про повсюдне руйнування навколишнього середовища, надмірне споживання і політична корупція «.

Чим глибше Сафінія і Гібсон занурювалися в культуру майя, тим простіше їм ставало змалювати образ свого головного героя — хлопця на ім'я Лапа Ягуара. Його історія — історія маленької людини, яка змушена здійснювати геройські вчинки, — складає ядро ??"Апокаліпсису". На початку фільму це молодий батько, людина, без сумніву, обдарована, але ще не достатньо проявила себе, який живе в маленькому селі, населеному мисливцями. Потім в одну мить його світ валиться: його ловлять і забирають у небезпечний похід по лісу у величне місто майя. Там він дізнається, що його принесуть в жертву богам, щоб покласти край голоду, що розорює країну. Віч-на-віч із неминучою смертю герой повинен побороти свої найсильніші страхи і зробити відчайдушний ривок, щоб зберегти те, що йому дороге. Протягом усього його шляху камера жодного разу не залишає його, показуючи нам все, що він бачить і відчуває.

«Головний лиходій у фільмі насправді не людина, а страх — каже Гібсон. — Герой повинен перебороти свій страх, а боротьба зі страхом актуальна для кожного з нас «. «З самого початку практично все, що ви бачите на екрані, знаходиться в безперервному русі, — каже Гібсон. — Камера знаходиться в безперервному русі, і всередині самого кадру теж обов’язково щось рухається»

Зйомки фільму. Знімальна група невтомно шукала місця, здатного передати унікальну атмосферу тропічного лісу. Вони об'їздили всю Мексику, Гватемалу і Коста-Ріку, зіткнувшись при цьому з рядом труднощів: зокрема, вони були вражені, як мало тропічних лісів збереглося в Америці. «Нам пощастило, що ми все-таки знайшли дуже красива ділянка тропічного лісу», — вважає Гібсон. Густий ліс, де могутні дерева щільно повиті повзучими рослинами, був знайдений в Катемако.

Щоб побудувати місто майя, члени знімальної групи влаштувалися на великому полі цукрового очерету в Бокерон, в 45 хвилинах їзди від Веракруса. Саме там Гібсон і його команда повністю відтворили величезне місто майя. Щоб створити стрімкий стиль «Апокаліпсису», в якому камера на величезній швидкості ковзає по тропічному лісі, Гібсон залучив до зйомок картини оператора Діна Семлеру, володаря премії «Оскар» за фільм «Танці з вовками». «Мені потрібна була людина, здатна втілити в життя мої ідеї, і в той же час привнести у фільм щось своє», — пояснює режисер. Після довгих обговорень Гібсон і Семлер вирішили знімати фільм на цифрову камеру високого дозволу Genesis, здатну працювати на великій швидкості і в екстремальних погодних умовах, будь то проливний дощ, пекуче сонце або липка сльоту.

Художнику-постановнику картини Тому Сендерс довелося попрацювати на багатьох епічних картинах, включаючи «Хоробре серце», який приніс йому «Оскар», однак тут йому довелося зіткнутися з необхідністю відтворити зниклий світ первісних сіл і процвітаючого королівства майя. Сендерс досконально дослідив архітектуру майя, прийоми, що застосовувалися при будівництві їх міст, включаючи оборонні споруди, піраміди, площі, пам’ятники, будівлі, хатини, ринкову площу і т.д. Тісно співпрацюючи з консультантом картини, доктором Річардом Хансеном, Сендерс детально вивчив інструменти майя, їхня зброя, начиння, тканини, і тільки потім приступив до будівництва. «Практично все, що ви бачите у фільмі, включаючи реквізит, було зроблено вручну в Мексиці», — говорить Сендерс.

Оскільки інформація збереглася переважно про життя майянскої знаті, відтворюючи село Лапи Ягуара художник змушений був заповнити відсутні дані за допомогою своєї уяви. «Мені здалося, буде цікаво зробити сільські хатини у формі гнізд. У лісі все округле, природної форми, що створює різкий контраст з чіткими прямокутними колонами у місті майя «, — пояснює художник. Саме відтворення міста стало для Сендерса справжньою перевіркою на міцність. Потрібно було втілити на екрані гігантський мегаполіс, що вражає глядача своєю пишністю — і в той же час передати панування у ньому хаосу, замішаного на голоді, паніці і рабстві. Спочатку була побудована велика тривимірна модель заввишки близько п’яти метрів, яку потім втілили в життя кілька будівельних бригад, а також художники, скульптори, озеленювачі і більше 100 місцевих робітників. Згодом все це, в тому числі спеціально вирощені поля зі злаками, було частково або повністю зруйновано, щоб передати занепад, в який прийшов місто. Піраміди, побудовані Сендерсом і його помічниками були натхненні пірамідами стародавнього міста Тікаля, колись був одним з найбільших міст майя.

Практично всі предмети одягу були зшиті вручну сотнями мексиканських майстрів. На те, щоб загримувати деяких персонажів фільму потрібно було до чотирьох годин. Було важливо зберегти точність у найдрібніших деталях, будь то головний герой чи другорядний персонаж. Художники по гриму постаралися передати деякі специфічні деформації тіла і особи, які символізували у майя певний статус. Всі актори і статисти повинні були носити спеціальні вушні прикраси: подовжені мочки вух, в які вставлялися кістки або камені, були характерною рисою стародавніх майя. Оскільки вуха акторів, зрозуміло, ніхто розтягувати не збирався, довелося вдатися до спеціальних силіконовим накладок. Їх ретельно розмальовували вручну, щоб вони повністю зливалися із шкірою кожного актора.

Ще однією розповсюдженою серед майя практикою була деформація черепа. Через кілька місяців після народження дитини, їй затискали голову дощечками, через які чоло сплющувалося, надаючи черепу характерну майянську форму. Щоб зімітувати цей ефект, багатьом акторам запрокидували голови, зробивши лоб більш високим, і наділи додаткові накладки з волосся. «Ми хотіли, щоб все було як можна більш правдоподібним», — пояснює Гібсон. «[19]

Кастинг. Щоб підібрати акторів зі специфічною центральноамериканською зовнішністю, кастинг проводився по всій Мексиці, особливо на Юкатані, в Мехіко, Оахака, Веракрусе і Катемако. Крім того, відповідні особи шукали в Південній Каліфорнії, Нью-Мексико, в Едмонтоні, Калгарі, Торонто та Ванкувері, а також по всій Центральній Америці. Таким чином, троє акторів — канадці, двоє - жителі США, а всі інші родом з Мексики та інших країн Центральної Америки, у тому числі понад 700 чоловік масовки, які відтворюють різноманітне суспільство майя. Деякі молоді учасники зйомок, знайдені в ізольованих індіанських громадах, взагалі вперше побачили готельний номер.

Гібсон знав, що на роль Лапи Ягуара йому потрібен актор, за яким глядачі без коливань підуть в його повне небезпек подорож. Після численних кастингів він знайшов Руді Янгблада — представника корінного населення Америки, нащадка племен команчів, яки і крі. Учасник індіанських церемоній, танцюрист і співак, Янгблад також є досвідченим спортсменом (він займається боксом і бігом по пересіченій місцевості). Завдяки своїй природності, виразності і дивовижною фізичній потужності, він ідеально підійшов на роль людини, яка перебуває в постійному русі, щоб врятувати себе, своїх близьких і ліс, який завжди служив йому будинком. Завдяки своїм фізичним даним, більшість трюків в картині Янгблад виконав самостійно, включаючи вільне падіння у вируючий водоспад і захоплюючу сцену втечі від ягуара.

На роль лютого найманця-холькана, який бере в полон головного героя, а потім починає за ним полювати, Гібсон взяв Рауля Трухільо — індійця з штату Нью-Мексико, відомого актора кіно і телебачення («Чорна мантія», «Новий світ»), також є танцюристом і хореографом. «Він симпатичний хлопець, тому нам довелося трохи його спотворити, — каже Гібсон. — У фільмі він виглядає досить моторошно «.

У багатьох інших ролях фільму зайняті непрофесійні актори, що сподобалися творцям картини своєю обдарованістю і колоритним зовнішнім виглядом. Наприклад, одного з персонажів зіграв мексиканський актор Родольфо Паласіос, якого взяли у фільм завдяки його вмінню виглядати якось по-новому страшно. Йому довелося щодня витримувати семигодинні сеанси нанесення складної павутини татуювань, якими покривали все його обличчя і тіло, щоб надати йому ще більш лякаючий вигляд.

Одну з найбільш комічних ролей у фільмі - одноплемінника Лапи Ягуара, який є мішенню для насмішок, зіграв ще один дебютант — канадець Джонатан Брюер, що живе в резервації, де він грає на сцені і вчить дітей основам культури їх предків. Значні габарити актора стали однією з основних причин, по яких Гібсон взяв його на цю роль. «Це великий, але сором’язлива людина, над яким всі постійно сміються», — пояснює Брюер. У ролі верховного жерця знявся Фернандо Ернандес — майя з мексиканського міста Чапас, в даний час живе в Канаді, де він проводить традиційні обряди зцілення.

У маленькій, але важливій ролі старого оповідача, який при світлі багаття знайомить своїх одноплемінників з міфами і казками, Гібсон задіяв цього майянського сказителя, якого відшукали у крихітній Юкатанська селі.

Решту ролей зіграли представники різних професій — танцюристи, міми, акробати, гімнасти, циркові артисти, театральні та вуличні актори, музиканти, а також асистент з телебачення і навіть вчитель початкових класів з Канкун. «Дивно, але Мелу вдалося створити епічне полотно з непрофесійними акторами, більшість з яких ніколи не знімалися в кіно», — укладає продюсер картини Нед Дауд.

Мова. Гібсону довелося зіткнутися з практично непідйомним завданням: йому потрібно було зробити так, щоб всі актори заговорили на юкатекськом діалекті мови майя, який зберігся тільки на півострові Юкатан.

Хоча головний акцент в картині робиться на візуальному ряді, а не на діалогах, спілкування автентичною мовою було одним з важливих умов створення правдоподібною атмосфери.

Протягом п’яти тижнів носії юкатекськом діалекту вчили акторів правильно вимовляти свої репліки. Крім того, всім акторам роздали по MP3 плеєру, щоб вони могли постійно слухати діалоги з фільму. Тренери за вимовою постійно були присутні на знімальному майданчику, при необхідності поправляючи вимову персонажів і вносячи в їх мова додаткові корективи. Тим не менш, для Гібсона основна сила «апокаліпсами» полягає в мові, яка об'єднує людей всього світу: це мова зображень, чий вплив набагато перевершує силу слова [20]

2.2 Особливості оцінювання фільму різними категоріями глядачів та офіційною критикою

Рецензії на фільм «Апокаліпсис»

1. Оригінальна назва нового фільму Мела Гібсона («Хоробре серце», «Пристрасті Христові») — «Apocalypto», і переводити його варто не з англійської («апокаліпсис» як кінець світу), а безпосередньо з грецького («одкровення»). «Одкровення від Мела Гібсона» — про людину, яка назвала так знятий за свої гроші і за власним сценарієм фільм, і розповідати нічого не треба: він весь як на долоні. Від Євангелія до Оголошення, Гібсон явно складає власний Новий Заповіт, і тепер, коли перша і остання книги вже написані - або записані, — саме час спробувати розібратися, що ж за благодать зійшла на цього американця. Тим, хто в голос ридав на «Страсті», воно буде зараз і простіше: в «Апокаліпсисі» чисто кінематографічне враження з релігійними почуттями, та й взагалі з міфологічними конструктами, крім елементарних начебто співпереживання втікачеві і любові до сім'ї. Так ось — Мел Гібсон, виявляється, великий режисер, та як у кожного великого режисера, у нього виявляється своя власна, унікальна манера. Ні, це зовсім не манера робити фільми на мертвих мовах з субтитрами, тим більше що і мова майя — зовсім не мертва. Манера Мела — знімати надшвидкі та почуттєві фільми. «Ми шукаємо нового початку», — повторюють, як заведені, герої «Апокаліпсису»: у Гібсона виявилася не тільки манера, а й тема. Нею виявляється той самий новий початок: згадайте, як у переломному моменті «Страстей» Христос обертається та стоїть на узбіччі хресного шляху Марії зі словами «Дивись, мамо, як я творю все нове». У «Страстях» новий початок творять і знаходять, в «Апокаліпсисі» ж тільки шукають, причому явно не там, де можна знайти, — але тема-то та ж, а зовсім не прокламація антисемітизму та інших прописних істин християнського фундаменталізму, як чомусь то переконані багато.

До речі, якщо цей фільм щось і прокламує, так це те, що чим більше розвинена цивілізація, тим гіршою вона є, — і немає повної впевненості, що це саме та ідея, яку хотів заронити в наші душі Гібсон-проповідник. У фіналі, коли на океанському пляжі два голопузих агента Кукулькана, забувши про те, що вони наздогнали нарешті героя, з роззявленими ротами дивляться на перші шлюпки з закутими в броню іспанцями. Створюється (ще раз — може, і проти волі режисера) враження, що християнські колонізатори будуть куди як гірше сонцепоклонників. А там — і до апокаліпсису недалеко.

Петро Фаворов, 13 грудня 2006 [21]

У даній рецензіі ми можемо побачити, як коментує автор, визнання Мела Гібсона, як гарного та професійного режисера. Його здібність до з’йомок швидких та почуттєвих фільмів. Також автор робить наголос на тому, що ідея цієї кінокартини ще до кінця не визначена.

2. Картина викликала критику з боку ряду вчених-майяністів і археологів, які вважають, що суспільство майя представлено режисером як виключно жорстоке. Крім іншого, критики висловлювали думку, що древні майя зображені «кровожерливими дикунами», при цьому не було приділено належну увагу їх досягнень у галузі математики та астрономії. Крім того, деякими істориками та представниками індіанських громад були висловлені звинувачення у спотворенні історичних фактів і расизмі.

Представники індіанських громад майя подали скаргу в комісію з прав людини мексиканського штату Юкатан. На їхню думку, картина є «дискримінаційною і очорнює історію і культуру майя». Як вказується у скарзі з посиланнями на історичні праці, людські жертвоприношення були дуже рідкісні у майя і практикувалися в епізодичних випадках. У скарзі також висловлюється невдоволення тим, що іспанські конкістадори представлені як рятівники: «саме ці» носії порядку «вогнем і мечем нищили храми і сховища рукописів, руйнували міста, кидали в полум’я багать всіх незгодних приймати християнство і перетворили вільний народ на рабів». Індіанські вожді також вважають, що у фільмі невірно показані історичні деталі: «Режисерові слід було б знати, що майя ніколи не проколювали ні носів, ні губ, ні щік для прикраси себе золотими стрижнями, деревом або срібною дротом». Незважаючи на протести старійшин, «Апокаліпсис» вийшов в мексиканському прокаті.

Ця рецензія наголошує на тому, що фільм суперечить деяким історичним факторам, які пов’язані із цивілізацією майя.

3. Місце «Апокаліпсису» у сучасному кінематографі - десь між притчею та історичним бойовиком, і однозначно — в ряду найбільш масштабних картин останнього часу. Дві години красивих і незвичних осіб, проколотих вух і носів, дерев’яних бус, чорного пір'я, кам’яних ножів і бойових розфарбовувань. Дві години непрохідних джунглів, небезпечних водоспадів, хижаків і отруйних змій. Дві години стовідсоткової екзотики, заради однієї якої вже варто йти в кінотеатр. А щоб життя медом не здавалося — шокуючий натуралізм у всьому, що стосується насильства, поранень і смертей. Проте після «Хороброго серця» і «Страстей Христових» нічого іншого чекати і не доводилося.

Два роки тому гучний успіх «Страстей Христових» змусив визнати Гібсона режисером, «Апокаліпсис» лише підтверджує правоту цього висновку. Після нової картини стає ясно, що у цього режисера є власний почерк, який впізнають серед багатьох, і є власне повідомлення на адресу глядача. Його максималізм, прямолінійність, що доходить до манії прагнення докладно описувати жорсткість, все це — способи висловити думку, яку Гібсон явно вважає важливою для людства. Висловлюючи цю думку, він працює не як вільний художник і не як всесильний голлівудський творець. Гібсон працює як чесний ремісник, використовуючи всі доступні засоби (а з бюджетом у сорок мільйонів доларів доступно багато чого), і викликає цим як мінімум повагу.

Назва фільму говорить сама за себе — це фільм про кінець часів. Але після картини Копполи «Апокаліпсис сьогодні» вже неможливо не переносити ідею кінця часів на сьогоднішній день. Здається, Гібсон не тільки це розумів, але саме на це й розраховував. Він описав наш світ на мертвою мовою майя, жодним кадром не перетинаючись з сучасністю. І все-таки якщо «Апокаліпсис» чомусь вчить — то це тому, як жити сучасній людині в сучасному світі.

Головний герой фільму — молодий і по-дівочому гарненький індіанець, на чию частку випадає чимало випробувань. Благоденство племені, показане в сценах полювання і нічного збіговиська біля вогню, закінчується досить швидко, а потім ідуть суцільні муки. На очах у юнака жорстоко вбивають друзів і рідних, його самого захоплюють у полон, і попереду в нього — довгий шлях, по свій тяжкості порівнянний зі «пристрастями», показаними в попередній картині. Є тут і своя Голгофа, на якій головного героя повинні принести в жертву під жадібний рев натовпу. Але «Пристрасті Христові» — фільм про Бога, а «Апокаліпсис» — про людину. І тому жертви не відбувається, а головний герой пускається у втечу. Рівно половину фільму він тільки біжить, затискаючи рану в боці і на очах втрачаючи свій первісний чарівно-ніжний образ, так що врешті-решт починають виникати паралелі з «Мерці».

Він повертається в свій ліс в той момент, коли до берега причалюють конкістадори. Така мораль. Пройшовши через усі випробування, герой не досягає спокою і благополуччя. Відтепер всі, що у нього є - це він сам і його сім'я. І світ навколо — невідомий, агресивний, застиглий перед фінальним крахом. Віч-на-віч з цим світом він відтепер має жити. Як і зараз, через багато століть після падіння цивілізації майя.

Марія Гросицька 11. 12. 2006 [18]

У даній рецензії йде детальний опис кінофільму «Апокаліпсис». Також автор порівнює «Апокаліпсис» зі «Страстями Христовими», визначаючи місце фільму у сучасному кінематографі. Можна зробити висновок, що ця рецензія досить детально змальовує кінокартину.

Розділ 3. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ СУСПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ КІНОФІЛЬМУ

Оцінка кінофільмів у суспільстві. Головним інститутом у суспільстві вважається художня критика. Але її підхід до кінопродукції вибірковий. Велика частина фільмів поза полем зору, оскільки критерієм вибірковості виступає головним чином експресивність художнього бачення світу. Цінність фільму зв’язується з його художньо-естетичною гідністю. Але у фільмі є і позаестетичні гідності. Тому необхідна також інтегральна його оцінка, що цілком можлива з позицією системного підходу, але практично не робиться.

Кінофільм як сполучна ланка кінематографічного комплексу. Інтерес до інтегральної суспільної цінності кінофільмів і його системного соціального регулювання пов’язаний також з тим, що фільм виконує функцію, яку в літературі не прийнято позначати. Мається на увазі його роль як головної сполучної ланки у взаємодіях основних учасників кінопроцесу між собою і з соціальними інститутами суспільства. Зміст і масштаби значення такого роду інтегративної функції фільму стають ясними, якщо скористатися поняттям культурного комплексу, дуже корисного для розуміння внутрішнього ладу культури. кожен культурний комплекс — складна система. До її складу входять соціальні інститути, матеріально-технічні засоби, ідеї, зразки діяльності та інше. І ось що особливо важливо для розуміння культурного комплексу. Всі ці складові утворюють цілісну систему завдяки тому, що вони групуються навколо осьового елементу, сполучної ланки. Для кінематографічного комплексу такого роду «вузликом», системоутворюючим фактором є фільм як суспільна цінність. З його виробництвом, розповсюдженням і освоєнням пов’язана діяльність кожної спеціальної спільноти, включаються в кінопроцес, застосовувані засоби.

Фільм не тільки об'єднує дії різних суб'єктів кінопроцесу в єдине ціле, а й певною мірою роз'єднує їх. Відбувається це тому, що він являє собою багатогранну цінність. Інтереси до неї з боку різних суб'єктів кінопроцесу часто не лише збігаються, але і взаємовиключають одне одного. Наприклад, інший художник цілком прагне до самовираження, повністю захоплений цим, у той час як прокатники і покажчик фільму стурбовані лише можливістю отримання прибутку, а для глядача важливо певного роду розвага в кіно. Поєднати ці установки, матеріалізувати їх в одному фільмі вельми проблематично. Практичну значимість набуває узгодження, «застосування» інтересів різних суб'єктів кінопроцесу з тим, щоб фільм представляв собою по можливості, велику інтегральну суспільну цінність.

З чого складається «піраміда» цінностей? Цінністю, згідно Щепаньского є будь-який предмет, матеріальний чи ідеальний, щодо якого люди «займають позицію оцінки, приписують йому важливу роль у своєму житті і прагнення до володіння їм відчувають як необхідність»

Один і той же кінофільм може по-різному оцінюватися людьми. Так як кінофільм проводиться для глядача, то першим виміром суспільної цінності фільму є цінність глядацька, соціальна у вузькому сенсі цього слова. Проявляється вона в ступені поліфункціональності кінофільму, рівні масовості його успіху, інтенсивності впливу, в глядацьких оцінках. Саме вона, за ідеєю, повинна лежати в основі піраміди цінностей.

Є ще одна пріоритетна складова обговорюваної піраміди — комерційна цінність. Вона залежить від того, як часто дивляться фільм, тому її можна назвати і трохи інакше — комунікативним потенціалом, який є поправочним коефіцієнтом для інших граней суспільної цінності фільму.

Третя складова суспільної цінності кінофільму — художньо-естетична. Мається на увазі його професійний рівень, художню досконалість, внесок у відтворення досягнутого рівня розвитку кіномистецтва та його підвищення.

Четверта складова — ідеологічна цінність фільму, тобто відтворення і збагачення індивідуальної свідомості. Значимість кінопродукції в цьому відношенні диктується інтересами суспільства в цілому. Кінематографічний процес — це синтез, нерозривна єдність мистецтва, масового дозвілля, пропаганди (свідомої чи несвідомої) і виробничо-економічної діяльності. Фільм виступає одночасно як чинник художній, соціальний, ідеалогічний та виробничо-економічний [7]

Відгуки та оцінки глядачів фільму «Апокаліпсис»

Змішані почуття.

Як тільки я побачила субтитри — зрозуміла фільм точно Мела Гібсона! Не те, щоб я сумнівалася, але я виявила пару особливостей у фільмах Гібсона, саме тих, які він знімає. По — перше, це завжди історична епоха, по — друге, жорстокості у фільмі, хоч відбавляй, по-третє, виходячи із другого, багато крові! Ну і, звичайно, субтитри, правда, я не знаю, чи були вони спочатку в Хороброму серці.

Жорстокості, напівголих чоловіків і жінок я надивилася на рік вперед! Іноді сиділа й зітхала, але це було швидше здивування, ніж розчарування. Фантазії у Гібсона не відняти. Це ж треба стільки всього придумати! Не знаю, чи отримає він за цей фільм Оскара, дуже вже він кривавий, хоча за Хоробре серце все ж отримав!

І все — таки, треба віддати Гібсону належне, якщо він робить фільм, то робить це масштабно! Одна масовка чого варта! Не знаю, як так пройшло повз мене, але я навіть не підозрювала, що Мел знімає фільм. Тиждень тому побачила рекламу і зацікавилася, що ж там Гібсон назнімав. А назнімав він все в своєму репертуарі (див. вище, повторюватися не буду). Не можу сказати, що цей фільм можна дивитися часто, але вдруге його обов’язково треба подивитися. Особисто мені, щоб згадати першу цитату, ще кілька ключових моментів, які були сказані в процесі монологів.

Я не бачила написи при покупці квитків, але думаю, незабаром вони появляться: «Із слабкими нервами людям не бажаний перегляд фільму».

Якщо оцінювати фільм за 10ти бальною шкалою, то

Оцінка 10

Ксенія Гаврилова

За головного героя, невловимо схожого на футболіста Рональдо, переживається всім серцем — до стиснутих кулаків і покусаних губ. У цій підтримці «наших» прокидається в глядачеві щось таке звіряче, первісне. Він разом з індійцем біжить поранений по пересіченій місцевості, без зупинок день-ніч, день-ніч. Він стрибає за ним у вируючий водоспад, і вбиває ворогів по одному. Наче б і не було іншої цивілізації.

Оцінка 10

Дмитро КАСТРУЛІ

«Апокаліпсис» більше всього схожий на неймовірне документальне кіно про життя Майя, зняте відправленим на машині часу в далеке минуле оператором Діном Семлеру («Водний світ», «Ми були солдатами»). Унікальний віртуальний атракціон, який навіть немає з чим порівняти.

Оцінка 9 Алекс Екслер

Фільм вийшов чудовий. Досить простий і доступний, без особливих морально-соціально-філософських вишукувань (чого багато хто чекав), але дуже видовищний, ефектний і динамічний. Робота художників і декораторів — на найвищому рівні. А те, що там є певні проблеми з історичним відповідністю, так це ж дійсно не канал National Geographic і не Discovery, а просто пригодницький бойовик. Чудовий і дуже яскравий пригодницький бойовик.

Оцінка 9 Марія Гросіцкая

Назва фільму говорить сама за себе — це фільм про кінець часів. Але після картини Копполи «Апокаліпсис сьогодні» вже неможливо не переносити ідею кінця часів на сьогоднішній день. Здається, Гібсон не тільки це розумів, але саме на це й розраховував. Він описав наш світ на мертвою мовою майя, жодним кадром не перетинаючись з сучасністю. І все-таки якщо «Апокаліпсис» чомусь вчить — то це тому, як жити сучасній людині в сучасному світі.

Оцінка 9 Михайло Судаков

Давайте вже, напевно, відкинемо всі ці умовності і вимовив вголос те, що саме напрошується: Гібсон-актор помилки здійснювати вміє, а от Гібсон — режисер від такого пороку, здається, позбавлений. Ще один фільм, подібний «Апокаліпто», і це твердження можна буде вибивати в граніті.

Оцінка 8

Проаналізувавши відгуки глядачів ми з впевненістю можемо сказати, що фільм Мела Гібсона «Апокаліпсис» заслужив найвищої оцінки з іх боку. Глядачі, подивившись цей фільм, коментують його дуже позитивно, у захваті розповідаючи про свої враження. Тому глядацьку оцінку можна вважати позитивною.

Статті про фільм

Історія «Апокаліпсиса» за Мелом Гібсоном

Мел Гібсон збирається подарувати декорації свого нового фільму Apocalypto мексиканському штату Веракруз (Veracruz) після закінчення зйомок. Голлівудський режисер пожертвує шість точних копій пірамід часів розквіту культури Майя і декілька «кіношних» сіл, заявили офіційні представники штату. Дія в стрічці Apocalypto відбувається в Центральній Америці 3 тисячі років тому. За задумом Гібсона, всі діалоги будуть вестися винятково говіркою майя. Аналогічну практику глядачі вже спостерігали в «Страстях Христових», де всі герої говорили мовами свого часу й народу. Зйомки фільму, що почалися 14 листопада, передбачається закінчити наприкінці березня — початку квітня 2006 року.

Представники влади штату Веракруз заявили, що масштабні декорації були побудовані спеціально для картини Гібсона, який особисто зробив начерки макетів, особливо приділяючи увагу пірамідам і місцевих селах.

Сам режисер, який не збирається з’являтися в кадрі, говорить, що сюжет Apocalypto буде обертатися навколо життя народу майя, «зачіпаючи цивілізацію і те, що її зруйнувало». Дія відбувається до завоювання Центральної Америки європейцями, тому Гібсон, який прагне зберегти достовірність історії, запевняє, що на екрані не з’явиться жодного «європейського обличчя».

Новий фільм режисера і актора Мела Гібсона «Апокаліпсис», що розповідає про катастрофу цивілізації Майя, лідирує за зборами в американському прокаті. У минулі вихідні, коли картина вийшла на екрани США і Канади, від продажу квитків було виручено 14 200 000 доларів, передає ИТАР-ТАСС.

Дія фільму відбувається в стародавньому поселенні майя в Центральній Америці, в центрі подій один з жителів і його сім'я. Всі персонажі у фільмі говорять на діалекті юкатеки, на якому до цих пір розмовляють багатьох нащадків майя в Мексиці.

«Це величезний сюрприз для всіх, адже ще два місяці тому ніхто й подумати не міг, що Гібсон поверне собі пальму першості», — сказав представник прокатника — кінокомпанії Walt Disney Чак Вайен. За його словами, фільм, що розповідає про життя майя до приходу іспанців, «подолав особистий негативний досвід» Гібсона, який влітку був затриманий за кермом у стані алкогольного сп’яніння і при арешті дозволив собі висловлювання антисемітського характеру.

«Коли приходить кінець, не всі готові піти», — такий авторський епіграф до картини, розміщений на інтернет-сайті картини. Критики й глядачі сходяться на думці, що фільм дуже барвистий, екзотичний і динамічний. Гібсон-режисер відомий тим, що через героїв готовий нескінченну кількість разів демонструвати силу духу людини, що протистоїть всьому світу, і тим самим перетворює його.

«Апокаліпсис» Мела Гібсона — один з самих очікуваних фільмів року. Вже давно говорили і писали про те, що належить побачити глядачам, ворожили, на «якого Мела Гібсона» буде схожа картина.

На цьому тижні фільм, нарешті, вийшов у прокат. Критики відразу оцінили його позитивно і припустили, що глядачі візьмуть картину на «ура». В плюс пішла і тема, до якої звертається режисер, і реалізація, і підбір акторів, але «Мел Гібсон» виявився очікуваним — войовничим, кривавим, місцями надмірно жорстоким. Але це лише на перший погляд: придивляючись, у фільмі можна побачити і іншу сторону. Звичайно, твердження, що «Апокаліпсис» — не голлівудське кіно, не зовсім вірно. Незважаючи на те, що резонансу, який супроводжував «Пристрасті Христові», картина не досягла, все-таки вона вже зібрала значні касові збори, та й знята, загалом, за класичними законами жанру.

Загибель цивілізації Майя … Велика імперія, полегла від рук завойовників, як вдалося вбити велич? — Цим питанням задається режисер. Відповідь на нього дається ще до того, як починається фільм, епіграфом з Уїлла Дюрана: «Велика цивілізація не може бути завойована ззовні, поки не зруйнує себе зсередини». Реалізація основної ідеї картини, в загальному, гідна задумки: фільм сповнений дії, красивих пейзажів і цікавих ракурсів. Звичайно, криваві сцени зняті з максимальними подробицями, що, втім, легко пояснюється вихідним матеріалом — жорстокі ритуали для Майя були звичайною справою. Без сумніву, актори підібрані надзвичайно точно. До речі, реклама фільму наполягала на тому, що всі ролі будуть виконані не професіоналами, а місцевими жителями. Обіцянка виконано не повністю, але, треба віддати належне — в фільмі немає жодного відомого актора.

Щоб підібрати героїв зі специфічною зовнішністю, кастинг проводився по всій Мексиці, на Юкатані, в Мехіко, Оахака, Веракрусе і Катемако, крім того, в Південній Каліфорнії, Нью-Мексико, в Едмонтоні, Калгарі, Торонто та Ванкувері, а також по всій Центральній Америці. У результаті - лише головні ролі виконали актори, а в масовці брали участь аборигени: деякі учасники зйомок, знайдені в ізольованих індіанських громадах, взагалі вперше побачили готельний номер.

На роль головного героя був обраний Руді Янгблад, танцюрист, співак, спортсмен, нащадок племен команчів, яки і крі. До речі, слід звернути увагу на те, що основну частину трюків, які не ризикнув би виконати навіть каскадер, Янгблад робив сам. Одна з найбільш барвистих сцен фільму: стрибок з водоспаду — аж ніяк не комп’ютерна графіка. Роль лиходія виконав Рауль Трухильо, мабуть, єдиний, більш-менш відома людина, актор кіно і телебачення. На роль колоритного жерця був обраний Фернандо Ернандес — представник Майя з мексиканського міста Чапас, який в даний час живе в Канаді і проводить традиційні обряди зцілення.

Епізодичну роль виконав справжній майянський оповідач, якого, як повідомляє прес-реліз фільму, «відшукали у крихітній Юкатанська селі». Очевидний плюс цієї картини в повному «ефекті присутності», який досягається як чарівними пейзажами, так і мовою. Фільм йде з субтитрами мовою юкатеки, класичний варіант якого залишився в 17-му столітті. Тим не менш, деякі нащадки народу Майя до сих пір говорять на його говірками, оскільки саме юкатеки був найбільшим майянських мовою. Творці фільму наполягають, що картинка була максимально наближена до реальності, незважаючи на те, що виникали складності: важко було знайти підходящий «незіпсований ліс», були проблеми з відновленням обстановки. Зараз про побут простих майя відомо мало, так як збережені джерела описують, в основному, життя вельмож. «Апокаліпсис» — не історична картина, а скоріше фільм-роздум на тему, про те, що може погубити будь-яке суспільство. Мел Гібсон своїм фільмом стверджує, що, в першу чергу, це страх — «інфекційна хвороба, яка гризе людей зсередини» [21] Реалізація основної ідеї картини, в загальному, гідна задумки: фільм сповнений дії, красивих пейзажів і цікавих ракурсів.

MEDIA-NEWS.

Сюжет «Apocalypto» («Апокаліпсис») Мел Гібсон до останнього зберігав у секреті. Якщо свою попередню режисерську роботу (гучні «Страсті Христові») Мел Гібсон визначав як «тонку грань між біблійними джерелами і особистою вірою» і запевняв, що нікого не хотів образити нею, про нову картину актор, режисер, сценарист і продюсер відкрито говорить як про фільмі-викритті «методів президента Буша і його однодумців».

Сюжет «Apocalypto» («Апокаліпсис») Мел Гібсон до останнього зберігав у секреті і навіть запустив в Інтернеті «качку» про те, що збирається зняти ще один фільм на біблійну тему про витоки іудейського свята Ханука. Насправді у 2004 р., коли весь світ бурхливо обговорював «Страсті» (414 млн доларів зборів і 31-е місце в списку найкасовіших фільмів всіх часів і народів), він і сценарист Фархад САФІНА вивчали древню латиноамериканську цивілізацію майя.

Влітку 2005 р. Гібсон запросив представників великих студій в офіс своєї виробничої компанії Icon для ознайомлення з готовим сценарієм. Мало того, що «акулам кінобізнесу» було заборонено виносити копії з офісу, Гібсон запропонував їм всього лише прокатні права на «Апокаліпсис», що існував поки тільки на папері. І жодного контролю над виробництвом!

Підписавши контракт з Disney, Гібсон провів прес-конференцію, де оголосив, що жанр його майбутнього фільму — «антропологічна пригода», що дія розвернеться на початку 16 століття, напередодні вторгнення конкістадорів в Південну Америку, що при створенні сценарію використовувалися записки іспанських місіонерів і Біблія майя Popol Vuh, що герой фільму «потрапляє у надзвичайно стресову ситуацію і долає величезні перешкоди» і що бюджет фільму «менше 50 мільйонів доларів».

Підготовка до зйомок тривала майже півроку. За цей час діалоги з сценарію були переведені на мертву мову древніх майя (так, Гібсон знову «тішить» глядачів субтитрами), лауреат «Оскара» Джеймс Хорнер склав барабанний саундтрек, декоратори під керівництвом художника Тома Сандерса і антрополога РІЧАРДА ХАНСЕН звели в мексиканській провінції Віра Крус величезне місто з пірамідами, палацами, храмами і ринками, а майстри з Італії виготовили тисячі костюмів і унікальні прикраси для «королівських» нарядів. «Це перше звернення кінематографу до спадщини майя і, я вважаю, цілком правдоподібне, — говорить Хансен. — Я був вражений прискіпливістю Мела «.

Гібсон дійсно ретельно стежив за точністю відтворення побуту стародавніх майя, яка, за його задумом, повинна була відшкодувати небагатослівність героїв: «Я з самого початку знав, що діалоги треба звести до мінімуму. Герої нашої історії висловлюють свої почуття за допомогою міміки і пластики «. Не дивно, що на акторському кастингу він віддав перевагу тим, хто досконало володіє «мовою тіла». Головну роль — молодого мисливця, захопленого в полон заради кривавого жертвопринесення богам майя — у фільмі зіграв виконавець ритуальних індіанських танців Руді Янгблад. «Він танцюрист, але в його пластиці немає ні найменшого натяку на європейську хореографію, — каже Гібсон. — До того ж Руді не здається «гарненьким хлопчиком» і виглядає як нормальна людина «.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой