Інтер’єр квартири альпініста

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Строительство


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

з дисципліни «Проектування»

на тему: Інтер'єр квартири альпініста

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: стор. 64, 3 розділи, 34 рис., 1 додаток, 28 джерел літератури та сайтів інтернету.

Об'єкт дослідження — інтер'єр житлового середовища.

Мета роботи — дослідити і розробити інтер'єр житлового середовища альпініста.

Метод дослідження — аналіз аналогів.

На підставі знайдених аналогових зразків та після ескізного пошуку розроблено інтер'єр житлового середовища. Тематика інтер'єру спрямована на людину, що активно займається альпінізмом, а також скелелазінням, геологією та біологічними дослідженнями. Світ альпінізму знаходиться за межами літосфери — він відірваний від землі та більш за все контактує з атмосферою та гідросферою (у трьох її станах). Відштовхуючись від цього було розроблено загальне формоутворення житлового середовища, яке базується на нюансах пластики у мінімалістично-футуристичному стилі. Основні складові інтер'єру — спокійні, так би мовити, льодовиті нюансні кольори з контрастним «сонячним» одиничним акцентом, обладнання пластичної форми, і перевага діагональних ліній над іншими. Інтер'єр розроблено в білих, синіх і жовтогарячих кольорах, та повністю відповідає всім ергономічним і функціональним вимогам.

Головна ідея інтер'єру — створити функціональний та естетичний інтер'єр опираючись на принципи, що спостерігаються у природі.

ЖИТЛОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ, АЛЬПІНІЗМ, ПОТІК ПОВІТРЯ, РУХ, ПЛАСТИКА, КРИЖАНА ПЕЧЕРА, ПОЛЯРНЕ СЯЙВО.

інтер'єр квартира зонування

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка: с. 64, 3 главы, 34 рис., 1 приложение, 28 источника литературы и сайтов интернета.

Объект исследования — интерьер жилой среды.

Цель работы — исследовать и разработать интерьер жилой среды альпиниста.

Метод исследования — анализ аналогов.

На основании найденных аналоговых образцов и после эскизного поиска разработан интерьер жилой среды. Тематика интерьера направлена?? на человека, что активно занимается альпинизмом, а также скалолазанием, геологией и биологическими исследованиями. Мир альпинизма находится за пределами литосферы — он оторван от земли и больше всего контактирует с атмосферой и гидросферой (в трех ее состояниях). Отталкиваясь от этого было разработано общее формообразование жилой среды, основанное на нюансах пластики в минималистично-футуристическом стиле. Основные составляющие интерьера — спокойные, так сказать, ледовитые нюансные цвета с контрастным «солнечным» единичным акцентом, оборудование пластической формы, и преимущество диагональных линий над другими. Интерьер разработан в белых, синих и оранжевых цветах, и полностью соответствует всем эргономическим и функциональным требованиям.

Главная идея интерьера — создать функциональный и эстетический интерьер опираясь на принципы, которые наблюдаются в природе.

ЖИЛАЯ СРЕДА, АЛЬПИНИЗМ, ПОТОК ВОЗДУХА, ДВИЖЕНИЕ, ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА, ПЛАСТИКА, ПОЛЯРНОЄ СИЯНИЕ.

RESEARCH PAPER

Explanatory note: 64 pages, 3 parts, 34 pics., 28 additions sources of literature and 5 web-sites.

The object of study — the interior of the living environment.

Purpose — to explore and develop the interior of a residential environment pianist.

The method of investigation — analysis counterparts.

On the basis of analog samples found after preliminary search designed interior living environment. Subjects interior designed to the person, who are actively engaged in mountaineering and climbing, geology and biological research. Mountaineering world is outside of the lithosphere — he left the ground, and most of all contact with the atmosphere and hydrosphere (in its three states). Based on this we developed the overall shaping of the living environment, based on the nuances of plastics in the minimalist-futuristic style. The main components of the interior — quiet, so to speak, arctic nyuansnye color with contrast «solar» single focus, equipment plastic form, and the advantage over the other diagonal lines. The interior is designed in white, blue and orange colors, and meets all ergonomic and functional requirements.

The main idea of the interior — to create a functional and aesthetic interior that based on the principles which observed in nature.

LIVING ENVIRONMENT, CLIMBING, AIR FLOW, MOVEMENT, ICE CAVE, PLASTIC, POLAR LIGHT.

ЗМІСТ

Реферат

Вступ

1. Дизайнерський аналіз аналогових зразків

1.1 Аналіз вирішення функціональних вимог до інтер'єру

1.2 Аналіз ергономічних рішень

1.3 Аналіз естетичних рішень

2. Опис об'єкта проектування

2.1 Призначення та галузь застосування

2.2 Розкриття концептуального та інноваційного рішень

2.3 Опис архітектурної пластики об'єкта

2.4 Опис функціонального зонування

2.5 Опис пластики поверхонь підлоги, стін та стелі

2.6 Опис кольорового рішення та штучного освітлення приміщень

2.7 Опис використаного обладнання, меблів та обробні матеріали

3. Використання новітніх технологій

Висновки

Перелік посилань

Додаток, А Ескізи

ВСТУП

Найгарніші пейзажі нашої планети — це беззаперечно гірські. Тому альпінізм є саме тим видом спорту, котрий ставить за мету подолати кілометри крутих схилів і в кінцевому результаті побачити цей сплав краси. Альпініст наскрізь просякнутий любов’ю до таємничих гірських верхівок, неймовірних льодяних печер, до усього того, що дає найяскравіші враження масштабності, величі і в той же час простоти. На прикладі зіткнення атмосфери з гідросферою, у вигляді вічних снігів, були підібрані основні принципи формоутворення, а саме — пластичні лінії, які зникають у діагональних площинах. А на прикладі насичення сонячним сяйвом крижаних брил була підібрана кольорова гамма інтер'єру.

Проект житлового приміщення будівлі типу loft відкриває широкий простір для фантазії. Так як об'єкт проектування — будинок, то насамперед це місце для відпочинку, як активного так і пасивного, та творчої роботи. Тут усе набуває характеру притаманного його власнику. За наявністю великої площі, високих стель та другого рівня стає важливим зробити інтер'єр якомога зібраним, зв’язним та затишним. Висунувши на перший план функціональні вимоги було створено максимально комфортне середовище, а бажання рухатись у ногу з новітніми технологіями і футуристичними ідеями — цікавий, з інтерактивної та естетичної точки зору, інтер'єр.

1. ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ АНАЛІЗ АНАЛОГОВИХ ЗРАЗКІВ

1. 1Аналіз вирішення функціональних вимог до інтер'єру

У даному інтер'єрі (рисунок 1.1. 1, 1.1. 2, 1.1. 3, 1.1. 4) [1], розмежування відбувається за рахунок скляної перегородки, що візуально збільшує простір кімнати і залишає місце для вільного руху, та перепаду рівнів у поєднанні з місцями дня сидіння, що чітко підкреслює перехід у іншу функціональну зону. При цьому зони ніби контактують одна з одною створюючи відчуття комфорту. Сам інтер'єр однотонний та виконаний у футиристично-мінімалістичному стилі з використанням флуоресцентного освітлення, що вигідно підкреслює застосовані оздоблювальні матеріали та екологічного оздоблювального матеріалу DuPont Corian®.

Рисунок 1.1.1 Інтер'єр від іспанської компанії Hidrosalud

Рисунок 1.1.2 Інтер'єр від Hidrosalud Рисунок 1.1.3 Інтер'єр від Hidrosalud

Рисунок 1.1.4 Інтер'єр від Hidrosalud

Наступний інтер'єр (рисунок 1. 2) [2], можна охарактеризувати, як безпосередній у плані зонування, котре виконане через меблі, та у плані кольорового рішення — воно витримане у світлих тонах. За рахунок використаного декоративного освітлення виділяється вітальня зона від їдальні. Як і попередній інтер'єр, цей послугував мені прикладом для вирішення розмежування зон, які знаходяться на першому рівні. Здебільшого для цього інтер'єру був використаний матеріал DuPont Corian®.

Рисунок 1.2 Інтер'єр

Так як інтер'єр створено для альпініста, очевидним стає створення кімнати у якій розташується скеледром — штучна скеля для тренування. Переглянувши багато прикладів я зупинилася на оптимальнішому для мого проекту. Цей скеледром (рисунок 1. 3) [3], максимально підходить для альпініста бо тут є і вертикальна і діагональні площини що точно повторюють нахили льодовикових гір та скель. Також конструкція оснащена рухомим металевим каркасом, котрий дозволяє регулювати нахил скеледрома, що є дуже актуальним для тренування і підготовки при різноманітних ситуаціях.

Рисунок 1.3 Скеледром

Цей інтер'єр кухні (рисунок 1. 4) [4], послугував мені чудовим прикладом при проектуванні, тому що важливо розробити достатньо містку для зберігання, простору для пересування і естетичну кухню. Тут зонування у середині кухні виконано за допомогою декоративного освітлення, а від усієї кімнати вона виділяється освітленням у поєднанні з особливістю формоутворення. Тут також широко використовується матеріал DuPont Corian®.

Рисунок 1. 4

Інтер'єр спальні на цьому прикладі (рисунок 1. 5) [5], є базовим, тобто стандартним для такого типу кімнат, так як найважливішою функцією залишається відпочинок. У цій спальні зонування виконано по-перше: за допомогою м’якого декоративного освітлення і конструкцій на стелі, що не привертає великої уваги, розслабляє очі та сприяє відпочинку, по-друге: за допомогою викроєного по формі ліжка м’якого покриття підлоги, по-третє: за допомогою пластичних ліній які легко підкреслюють зони.

Рисунок 1.5 Інтер'єр спальні у готелі Puerta Amerika

Інтер'єр для «TRON designs CORIAN®» (рисунок 1.6. 1, 1.6. 2, 1.6. 3, 1.6. 4) [6], відрізняється від попередніх своїм багатофункціональним простором. Так ми бачимо що одна зона м’яко переходить у іншу — від зони приготування їжі до їдальні, далі до зони відпочинку, інтерактивної зони та спальні, а також усі зони вільні у своєму доступі, тобто контактують між собою. Відсутні стіни які виконували б функцію розділу — це робить інтер'єр доброзичливим, не різким та затишним. Звідси я взяла ідею багатофункціонального простору без чітких розмежувань у вигляді стін.

Рисунок 1.6.1 Інтер'єр для «TRON designs CORIAN®»

Рисунок 1.6.2 Інтер'єр для «TRON designs CORIAN®»

Рисунок 1.6.3 Рисунок 1.6. 4

Цей інтер'єр (рисунок 1. 7) [7], став прикладом у створенні скляної перегородки яка трохи відділяє зону відпочинку від усіх інших зон на першому рівні будинку. Тут застосовується матове скло що ізолює тих хто знаходиться у середині скляної конструкції, але разом з тим не відриває їх від усього зовнішнього простору.

Рисунок 1.7 Інтер'єр зі скляними дверима-перегородками

Усі ці приклади об'єднує їх кольорова гамма, використання пластичних ліній, наявність декоративного освітлення, широке застосування екологічного оздоблювального матеріалу DuPont Corian® — усе це стало основою для створення мого проекту.

1.2 Аналіз ергономічних рішень

На прикладі журнального столика Apollo від дизайнера Стюарта Мелроуза (рисунок 2. 1) [8], роздивимось комбінацію освітлення з формою і матеріалом. Цей столик є чудовим дизайнерським об'єктом бо він: ергономічний, тобто зручний у використанні, що зумовлюється його пластичною формою; безпечний — не має дуже гострих кутів що зменшує травмонебезпечність; місткий за рахунок скляних поличок. Ідея комбінації пластики, світлих тонів і флуоресцентного освітлення частково узята з цього журнального столику.

Рисунок 2.1 Журнальний столик Apollo від дизайнера Стюарта Мелроуза

Умивальник з футуристичного проекту від A-cero (рисунок 2. 2) [9], втілює у собі пластичність і доцільність форми. Вона має приховані висувні ролики з рушниками, а її поверхня достатня для зберігання предметів побуту — це водночас і зручно, і економить вільний простір. Саме зовнішній вид і пластика цього умивальника натхнула мене на створення обладнання кухні та ванної кімнати — це легкі, плавні лінії що виходять з горизонтальних площин та поступово виростають у висоту.

Рисунок 2.2 Умивальник з футуристичного проекту від A-cero

Ця софа Cut від AntiDiva (рисунок 2. 3) [10], послугувала мені прикладом при проектуванні зони відпочинку. Вона сполучує у собі традиційний диван і шезлонг, що є актуальним для доброго відпочинку після тренувань на скеледромі. Тому цей принцип став основоположним у зоні відпочинку для альпініста, а в поєднанні з пластичними лініями створюється естетичний і зручний диван-ліжко.

Рисунок 2.3 Софа Cut від AntiDiva

Даний інтер'єр (рисунок 2. 4) [11], сподобався мені через наявність у ньому дивану круглої форми — це дуже зручно, особливо тоді, коли збирається багато людей і йде жваве спілкування. На мою думку такий диван сприяє кращій атмосфері через те, що люди бачать одне одного однаково з усіх точок і створюється ефект «круглого стола», також це зручно для перегляду телевізора.

У проектуванні інтер'єру вітальні я опиралась на це знання.

Рисунок 2.4 Інтер'єр вітальні

Цей надзвичайний інтер'єр створений у Лондоні - це магазину італійської марки одягу Marni (рисунок 2. 5) [12]. Тут бачимо пластику гардеробних меблів, які є дуже ергономічними та зручними для зберігання та показу одягу. При проектуванні екіпірувального та особистого гардеробу я спиралась на цей приклад.

Рисунок 2.5 Інтер'єр магазину італійської марки одягу Marni у Лондоні

Не менш важливим у проектуванні інтер'єру є ергономіка кольорового рішення з урахуванням того, що будинок насамперед спрямований на відпочинок. У інтер'єрі заміського будинку (рисунок 2. 6), ми бачимо кольори переважно синіх відтінків у поєднанні з балансуючим сірим. У психології синій колір асоціюється з тишею, спокоєм, прохолодою, свіжістю, легкістю, глибиною та висотою. Так як вікна у будинку для альпіністу великі і захоплюють багато сонячного світла синій колір освіжає інтер'єр. У своєму проекті я застосовувала саме відтінки синього у поєднанні з сірим та білим кольором.

Рисунок 2.6 Інтер'єр заміського будинку

При рішенні кількості денного освітлення я спиралась на інтер'єри з великими вікнами. Так наприклад у пентхаусі в Афінах (рисунок 2. 7) [13], є багато вільного простору та великі панорамні вікна. Їх плюс полягає у тому, що до приміщення попадає велика кількість денного світла, а це у свою чергу грає велику роль у житті людини — від фізіологічної до емоціональної. Інтер'єр виглядає вільним, підтримується атмосфера відпочинку та відкриваються гарні панорамні пейзажі, А у ночі з таких вікон можна спостерігати за зірковим небом.

Рисунок 2.7 Інтер'єр пентхаусу в Афінах, Греція

1.3 Аналіз естетичних рішень

У всі часи високо цінились винятково гармонійні і естетичні інтер'єри.
Просто функціонального та ергономічного приміщення не достатньо для людського ока — одного з найпримхливіших органів чуття. Тому у проектуванні інтер'єру я спиралась на своє відчуття естетики, знання геології та устрою природи, бо все що природне є най оптимальне для людини.

При проектуванні інтер'єру спальна кімната була обрана як акцент у кольоровому рішенні та оздобленні матеріалами. Прикладом послугував інтер'єр спальної кімнати у Нью-Йорку (рисунок 3. 1) [14]. Тут дизайнер здебільшого пограв на освітленні встановивши лампи контрастних кольорів, мушу визнати, дуже вдало підібравши відношення відтінків.

Рисунок 3.1 Інтер'єр спальної кімнати у Нью-Йорку

У інтер'єрі вітальні з Міланського проекту (рисунок 3. 2) [15], відчувається легкість та комфорт, як раз так необхідні для домашнього затишку. Дизайнер використав прозору тюль що покрила велике вікно, таким чином зломивши сонячні промені і створивши затишок. У проектуванні спальної кімнати була використана ця ідея для створення простору що сприяє релаксу та відпочинку.

Рисунок 3.2 Сучасний інтер'єр вітальні з Міланського проекту

Флуоресцентне освітлення у інтер'єрі штаб-квартири компанії Hidrosalud (рисунок 3. 3) [1]. виглядає дуже цікаво та незвичайно, насамперед через свої глибокі кольори та освітлення поверхонь при відсутності стандартного локального освітлення. Створюється ефект печери, який саме і потрібен мені. У наслідку ця ідея була запозичена.

Рисунок 3.3 Штаб-квартира компанії Hidrosalud

На рисунку 3.4 [16], зображений інтер'єр, що виконаний у стилі мінімалізм — лаконічний та ненав’язливий, простий та приємний у своєму вигляді. При стильовому вирішенні я опиралась саме на принципи мінімалізму, тому що роздробленість та багата деталізація інтер'єру частіше за все напружує та викликає відчуття зверхності. Тож мінімум деталей та максимум вільного простору правило що просліджується й у інтер'єрі для альпініста.

Рисунок 3.4 Інтер'єр заміського будинку

Інтер'єр створений Амандою Ливит (рисунок 3. 5) [17], виглядає незвичайним насамперед через свої форми, бо він базується на принципах біонічності та пластичності форми. При проектуванні інтер'єру для альпіністу я опиралась на саме такі принципи.

Рисунок 3.5 Інтер'єр від Аманди Ливит у Лондоні

Рисунок 3.6 Інтер'єр із зірковим небом

Зіркове небо на стелі у поєднанні з флуоресцентним освітленням (рисунок 3. 6) є чудовим естетичним доповненням футуристичного інтер'єру.

У проектуванні стель мого інтер'єру було використано східне з цим прикладом інтерактивні панелі.

Компанія DuPont™ відома нам тим, що створила матеріал CORIAN® — твердий, обробний матеріал. У цьому інтер'єрі (рисунок 3. 7) [18], стіл виконаний саме з цього матеріалу. Виглядає він дуже гарно, бо має властивість давати відблиски від будь яких джерел освітлення. У проектуванні інтер'єру альпініста в якості обробного матеріалу був обраний CORIAN®.

Рисунок 3.7 Інформаційна зона у інтер'єрі компанії DuPont™

2. ОПИС ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ

2.1 Призначення та галузь застосування

Кожна людина мріє про такий будинок у якому відпочинок буде набувати особливого відтінку, у якому буде затишно, гарно та ненав’язливо. Насамперед житлове середовище — у моєму випадку будинок типу лофт — це місце приватне і самобутнє, так як виконано у футуристичному стилі. Багато критиків сучасного інтер'єрного дизайну скептично відносяться до застосування футуризму у житловій середі, але на мою думку це новація яку треба сприймати адекватно. Тож у спроектованому лофті наявні усі атрибути комфортного та водночас естетичного будинку. Що стосується саме альпіністів — вони активні та чуттєві люди, водночас сильні та вразливі, бачать красу у всьому, обожнюють природу та волю якій віддаються повністю. Все це знайшло своє відтворення при проектуванні у вигляді середовища з пластичним формоутворенням, наявністю великої кількості вільного простору, установлений скеледром, особливе освітлення та оздоблювальні матеріали.

2.2 Розкриття концептуального та інноваційного рішень

Через тісний зв’язок альпініста з природою, а саме з гірською та льодовиковою іі частиною, основною концепцією стало проявлення стихії води у інтер'єрі. Вода, у трьох її станах — твердому, рідкому та газоподібному — знайшла своє відображення у лініях, матеріалах та естетиці взагалі. А відірваність альпініста від постійних контактів з типовим міським формоутворенням, її сірістю, хмурістю та буденністю підштовхнуло мене на створення футуристично-мінімалістичного інтер'єру.

Так як будинок поділяється на два рівні, на першому зосереджені зони котрі знаходяться у нюансі по важливості та зовнішньому вигляду між собою. Тут спостерігається плавний перехід інформаційної у зону їдальні, а звідти у зону приготування їжі - немає чітких та різких переходів, відсутня і агресія яка є у гострих кутах звичайних для усіх меблів та кімнат. Однією з цікавих місць на першому рівні є виставкова зона — це три скляні циліндри, у яких можна спостерігати проявлення води у твердому, рідкому та газоподібному станах, та вітрина де зберігаються привезені з усіх куточків світу мінеральні камені та солі. Інтерактивна зона відділена конструкцією у вигляді нахиленого діагонально циліндру з напівпрозорого скла з глянцевою поверхнею — спроектований за аналогом з природи, а саме за формою слюди різних кристалів правильної форми. Також тут у відділених кімнатах є санвузол та гардероб для екіпіровки з характерною пластикою форм.

Рисунок 2.1 «Льодяні штори»

На другому рівні зосереджений основний гардероб, робоча та зона відпочинку — саме у цій зоні ми бачимо головний акцент у вигляді контрастної до загальної композиції кольорової плями що символізує сонце та внутрішню енергію альпініста. Так як спальня кімната знаходиться у продовженні скляної конструкції, з неї відкривається панорамний вид через циліндричну скляну конструкцію яка з середини декорована високими прозорими шторами з тюлі у три слої, які нагадують водночас і таке явище у природі, як «льодяні штори» (рисунок 2. 1) — величезні бурульки що утворюються виключно на верхівках гір з вічними снігами -, і легку атмосферу, через яку притомляється сонячне сяйво.

Освітлення цього льодяного але теплого інтер'єру також запозичене з природи — з казкового полярного сяйва (рисунок 2. 2). Підкреслюючи плавні лінії стін, основних форм та пластики меблів створюється відчуття незабутньої краси зіркового неба у якому так м’яко і грайливо розвивається полярне сяйво, при чому кожний раз пробуджуючи у серцях та розумах людей незрозумілі але приємні відчуття захищеності та водночас безкрайності краси природних явищ. А можливість вибору кольорового спектру освітлення від однотонного до відтворення усіх кольорів сяйва робить інтер'єр вночі зовсім казковим та затишним.

Ідея комбінації оздоблювальних матеріалів світлих відтінків з глянцевими поверхнями та різнобарвного освітлення вирішує проблему сталості та потреби до різноманітності. В основному інтер'єр побудований на нюансах форм та кольорів, матеріалів оздоблення та декору з одиничним акцентом. Зокрема кольорове рішення було обрано спираючись на відтінки при заході сонця у крижаній долині (рисунок 2. 2) — так як крига більше асоціюється із холодом, а ніж із затишком, сонячне сяйво це компенсує, бо воно насичує теплими відтінками все через що проходить.

Рисунок 2.2 Захід сонця у крижаній долині

2.3 Опис архітектурної пластики об'єкта

До внесених змін архітектура квартири (рисунок 3. 1), характеризувалась діагональним розділенням стін на кімнати трикутних, квадратних та інших геометричних форм. Було два санвузла, багато дверей, а вікна разом зі стінами утворювали квадратну форму підлоги взагалі. Приміщення складалось з одного рівня.

У процесі зміни архітектурного плану усі внутрішні стіни були знесені і зведені декілька нових переважно округлих форм. На прикладі плану (рисунок 3. 2), бачимо що підлога зазнала суттєвих змін — з’явилися рельєфи у вигляді згладжених кутів. Була зведена скляна конструкція круглої форми що піднімається до другого рівня, який теж є додатком при внесених змінах.

Загальний принцип розвитку архітектурної пластики плану був запозичений з природи, а саме з фотознімків структури Рішат (рисунок 3. 3) — геологічного утворення ерозії верхньої кори землі.

Рисунок 3.1 План до внесення змін

Рисунок 3.2 План підлоги 1-го та 2-го поверху після внесених змін

Рисунок 3.3 Фотознімок з космосу структури Рішат

2.4 Опис функціонального зонування

Як вже було зазначено вище, загальний принцип розвитку архітектурної пластики плану був запозичений з фотознімків древніх кратерів. Таким чином ми бачимо багатошарове повторення кругу: від більшого до меншого. Увесь рух по першому рівню відбувається від одного слою до другого, меншого по площі. Так побувавши біля виставкової зони рух до наступної, будь то інформаційна чи зона їдальні, відбувається по доцентровому принципу — від скеледрому до ідеальні/кухні, від виставкової до інформаційної зони, від екіпірувального гардеробу та санвузлу до вільної зони (холл) поряд із інформаційною. На першому ж рівні, справа від входу знаходяться сходи на другий, там рухаємось від гардеробу до робочої зони, а від робочої до зони відпочинку.

Між зонами існує достатньо багато вільного простору що зумовлено великою площею приміщення — 462 кв. м на першому рівні будинку та 200 кв. м на другому рівні.

Рисунок 4.1 План підлоги 1-го та 2-го поверху з зонуванням

ЕКСПЛІКАЦІЯ:

1. Прихожа — є транзитною зоною. Вона невелика за площею, але досить світла та простора. Напроти вхідної двері розташована скляна матова перегородка, яка скриває увесь вид інтер'єру для зовнішнього середовища.

2. Скеледром — зона для тренування та активного відпочинку. Сконструйований скеледром виглядає як прямовисна скеля що переходить до стелі та займає усю її площу.

3. Кухня — комфортна та досить простора за площею зона. Обладнання має пластичний вигляд і знаходиться на широкій сходинці яко візуально відділяє іі від інших зон.

4. Зал — зона відпочинку, активного спілкування та перегляду фільмів. Обладнання тут розташовано по кругу — як диван-софа, так і журнальний столик і навіть монітор, також тут є великий динамік для створення акустичних ефектів. Зал являться зоною розташованої всередині циліндричної конструкції з оргскла.

5. Читальня — є логічним продовженням зали і має такеж формоутворення. Тут домінує колона з нашаруванням поличок від якої вже відходять місця для сидіння. Також напроти обладнання розташований монітор-перегодка.

6. Санвузол — гігієнічна зона. Обладнання ідентичне обладнанню усіх інших кімнат та зон.

7. Екіперувальний гардероб — знаходиться за монітором-перегородкою, та виконує функцію збереження усього спортивного екіпірування для тренувань та взагалі.

8. Їдальня — зона прийому їжі. Ця зона більш для тимчасового перебування ніж для урочистого та довгого знаходження там. Обладнання пластичне, плавно переходить у кухонне.

9. Виставковий зал — зона для демонстрації основної ідеї інтер'єру — води у трьох її станах — твердому, рідкому та газоподібному. Тут у трьох різногабаритних скляних циліндрах знаходяться штучні водоспад, хмари та заморозь. Також тут у вигляді скляної шафи що плавно переходить у підлогу знаходиться місце для зберігання та презентації різноманітних геологічних гірських порід каменій.

10. Сходи — транзитна зона, що веде до 2-го поверху.

11. Спальня — зона пасивного відпочинку. Світла та простора кімната з високою стелею. Обладнання пластичне, кольорова гамма має заспокійливий характер.

12. Кабінет — зона для творчої та розумової праці. Не нав’язливе у кольоровому рішенні та пластичне у формоутворенні, що позитивно впливає на процес праці.

13. Гардероб — зона збереження індивідуальних речей. Оригінальне обладнання ще і зручне у використанні.

2.5 Опис пластики підлоги, поверхонь стін та стелі

Пластика стін здебільшого має розвиток по кругу що перетинається згладженими кутоподібними рельєфними широкими сходами (рисунок 5. 1).

Несучі стіни, від котрих по напрямку на підлозі виходять широкі сходи, в основному не декоровані і мають лаконічний вигляд (рисунок 5. 2, 5. 3). На 2-му рівні стіни також не декоровані за рахунок пластичного обладнання (рисунок 5. 4). Так як це приміщення типу лофт, стеля тут висока — 7 м у основі, та 10 м у найвищій точці скляної циліндричної конструкції - та мінімалістична, що підтримує ідею збагачення та акцентування формоутворення обладнання (рисунок 5. 5).

Рисунок 5.1 План підлоги 1-го та 2-го поверху після внесених змін

Рисунок 5.2 Розріз стін 1-го поверху

Рисунок 5.3 Розріз стін 1-го поверху

Рисунок 5.3 Розріз стін 2-го поверху

Рисунок 5.5 План стелі 1-го та 2-го поверху

2.6 Опис кольорового рішення та штучного освітлення приміщень

Кольорове рішення залежить від увімкненності освітлення та стану погоди. Стандартно колір підлоги на 1-му поверсі не однотонний, а має градієнт від синього до білого кольору (рисунок 6. 1). На 2-му поверсі - більш небесного блакитного до білого, а у спальні градієнт від жовтогарячого до білого (рисунок 6. 2). Стіни та обладнання білого кольору, але через використаний матеріал DuPont Corian, який має велику кольоропоглинаючу характеристику, поверхні стін завжди змінюють свою тепло-холодність.

Рисунок 6.1 План підлоги 1-го поверху

Рисунок 6.2 План підлоги 1-го поверху

ВИКОРИСТАНІ КОЛЬОРИ

Назва поверхонь

Тон,

його співвідношення з іншими кольорами (%)

Назва функції

Зона № 1 (Прихожа)

Стіни

Транзитна,

представницька

Підлога

Стеля

Зона № 2 (Скеледром)

Стіни

Тренувальна

Підлога

Скеледром

Зона № 3 (Кухня)

Стіни

Приготування їжі, зберігання посуду

Стеля

Підлога

Обладнання

Зона № 4 (Зал)

Стіни

Відпочинок, спілкування, перегляд фільмів

Підлога

Стеля

Меблі

Зона № 5 (Бібліотека)

Стіни

Зберігання книг,

читання,

відпочинок

Підлога

Стеля

Меблі

Обладнання

Зона № 6 (Санвузол)

Стіни

Гігієнічна

Підлога

Стеля

Обладнання

Зона № 7 (Екіпірувальний гардероб)

Стіни

Зберігати

екіпірування

Підлога

Стеля

Обладнання

Зона № 8 (Вітальня)

Стіни

Прийом гостей,

їдальня,

відпочинок

Підлога

Стеля

Обладнання

Зона № 9 (Оглядова зала)

Стіни

Виставкова

Підлога

Стеля

Обладнання

Зона № 10 (Сходи)

Стіни

Транзитна

Підлога

Стеля

Зона № 11(Спальня)

Стіни

Відпочинок

Підлога

Стеля

Прозора

Меблі

Зона № 12 (Кабінет)

Стіни

Інтелектуальна,

робоча

Підлога

Стеля

Обладнання

Зона № 13 (Гардероб)

Стіни

Зберігати індивідуальні речі

Підлога

Стеля

Обладнання

Установлене штучне освітлення має багато рішень. Наприклад в день, коли сонячно та дуже яскраво можна відключити підсвітку на підлозі і тоді уся кімната заповниться теплими пастельними тонами за рахунок особливості матеріалу DuPont Corian, котрий має високу кольоро-поглинаючу властивість. А у вечорі, коли темно, можна включити освітлення «полярного сяйва» по периметру стін і широких сходів, та відтворити зображення Чумацького Шляху на стелі, бо стеля являє собою інтерактивну поверхню яка відтворює різні рухомі панорами неба. Або ж — у більш похмурий день увімкнути підсвітку у вигляді градієнта синіх тонів на підлозі та легке освітлення по периметру стін у одному кольорі. Також освітлення установлене знизу по периметру стін та на внутрішніх сторонах обладнання та меблів — інверсія стандартного освітлення.

Таким чином, без підсвічування та освітлення інтер'єр виконаний здебільшого у білих та блакитних кольорах з теплою характеристикою. З освітленням, яке має багато варіантів основна картинка інтер'єру якісно змінюється утворюючи надзвичайно захопливі види.

РОЗРАХУНКИ ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ

Лампи розташовані:

Об'єм

Вид і потужність лампи

формула

розрахунки

1-ий поверх

1.

освітлення по периметру 1-го поверху

220 V

Люмінесцентна

лампа

Рc=80 Вт/м. кв

Р=Ру*S,

N=P/Pc

S=462,25 m. кв

Ру=13,6Вт/м. кв

P=13,6*462,25=

=6286,6 Вт (загальне)

N=6286,6/80=79(ламп)

Відповідь: 79 Ламп

2.

по периметру циліндричної конструкції

(Радіусом 5,7 м)

220 V

Люмінесцентна

лампа

Рc=40 Вт/м. кв

Р=Ру*S,

N=P/Pc

S=103 m. кв

Ру=13,6Вт/м. кв

P=13,6*102=

=1390 Вт (загальне)

N=1390/40=35

Відповідь: 35 Ламп

3.

освітлення під обладнанням у вітальні

220 V

Електро-люмінесцентна

панель (EL) Довжина по заказу [28]

Рc=2.8 Вт/м. кв

Габарити EL стрічки під:

— столом = 4×0,4 м

— суцільним стільцем = 4,5×0,3 м

4.

освітлення під обладнанням кухні

220 V

Електро-люмінесцентна

панель (EL) Довжина по заказу [28]

Рc=2.8 Вт/м. кв

Габарити EL стрічки під:

— обладнанням з витяжкою = 4,2×2,7 м

-- стільницею = 3,5×0,2 м

5.

освітлення під меблями у залі

220 V

Електро-люмінесцентна

стрічка (EL) [28] Довжина по заказу

Рс=2.8 Вт/м. кв

Габарити EL стрічки під:

— кріслом = 5×1 м

— диваном = 11×1,7 м

— журнальним

столиком = 7×0,6 м

6.

вздовж 2-ох широких кутоподібних сходів

220 V

Люмінесцентна

лампа

Рc=40 Вт/м. кв

Р=Ру*S,

N=P/Pc

S=48 м. кв

Ру=13,6Вт/м. кв

P=13,6*48=

=652,8 Вт (загальне)

N=652,8/40=16,32 Відповідь: 17 Ламп

7.

освітлення скляних циліндрів у оглядовій зоні

220 V

Електро-люмінесцентна

стрічка (EL) [28] Довжина по заказу

Рc=2.8 Вт/м. кв

Габарити EL стрічки під:

— циліндром з водоспадом = 9,5 м

— циліндром з замороззю = 4 м

— циліндром з паром = 6,5 м

2-ий поверх

8.

по периметру циліндричної конструкції

(Радіусом 5,7 м)

220 V

Люмінесцентна

лампа

Рc=40 Вт/м. кв

Р=Ру*S,

N=P/Pc

S=103 m. кв

Ру=13,6Вт/м. кв

P=13,6*102=

=1390 Вт (загальне)

N=1390/40=35

Відповідь: 35 Ламп

9.

освітлення під обладнанням гардеробу

220 V

Електро-люмінесцентна

стрічка (EL) [28] Довжина по заказу

Рc=2.8 Вт/м. кв

Габарити EL стрічки під:

— кафами-вішалками = 5,5×1м (2 стрічки)

— нижніми поличками = 5,5×1м (2 стрічки)

10.

освітлення під робочого місця

220 V

Електро-люмінесцентна

стрічка (EL) [28] Довжина по заказу

Рc=2.8 Вт/м. кв

Габарити EL стрічки під:
— столом = 5×0,8 м

— стільцем = 1,8×0,1 м

11.

освітлення під ліжком

220 V

Електро-люмінесцентна

стрічка (EL) [28] Довжина по заказу

Рc=2.8 Вт/м. кв

Габарити EL стрічки під ліжком = 8,8×0,2 м

12.

освітлення вздовж округлої сходинки

220 V

Електро-люмінесцентна

стрічка (EL) [28] Довжина по заказу

Рc=2.8 Вт/м. кв

Габарити EL стрічки

22×0,15 м

2.7 Опис використаного обладнання, меблів і обробних матеріалів

Усе обладнання та меблі в інтер'єрі характеризуються біонічною формою яку було спроектовано опираючись на асоціацію з потоком повітря (рисунок 7. 1)

Рисунок 7.1 Прояв пластичності ліній від потока повітря

З середини вітальні у протилежні сторони до кухні та бібліотеки розходиться обладнання, ніби поток повітря що з’явився з горизонталі та врізався у вертикаль. Робоча зона та гардероб виконані за таким же принципом. У внутрішній поверхні обладнання вбудоване штучне освітлення (підсвітка).

Кругла конструкція з склокомпозиту знаходиться під кутом 80°, і меблі у залі знаходяться під тим же нахилом, продовжуючи вищеописану тенденцію. Дивани та журнальний столик мають теж формоутворення як і у всьому інтер'єрі - виростають з горизонталі та знову повертаються в неї.

Стіни, що скривають санвузол та екіпірувальний гардероб мають округлу форму, а меблі та обладнання повторюють ії, це видно на плані підлоги (рисунок 7. 2).

Обладнання вітальні плавно переходить в кухонні меблі тим самим продовжуючи тематику пластичності. Кухню перетинаю така ж пластичне обладнання у яку вбудована витяжка та штучне освітлення.

В оглядова залі розташовані 2 Ѕ скляні циліндри з водою, паром та памороззю. Їх накриває інша скляна пластична конструкція, яка витримана у вже заданому стилі.

У спальні розташоване ліжко має круглу скісну форму з пластичними вигинами. А з п’яти метрової висоти спадають 3 шари тюлі які закріплені на дивній за формою жалюзі - вони уявляють собою лінії що виходять зі середини стіни та плавно входять у підлогу.

Більшість меблів і обладнання та стіни обшиті обробним матеріалом DuPont™ Corian® [19], а у основі мають металевий каркас. Підлога у кухні, прихожій, санвузлі та виставковій залі викладена керамогранітом фірми Stone Project (Італія) [20], а у залі, гардеробах, бібліотеці та спальні - ламінатом Pergo (Швейцарія) [21]. Також застосовані такі матеріали як скло — для обладнання у оглядовій залі, склокомпозит фірми FLOWTECH™ [22] - для циліндричної косої конструкції, м’які матеріали (настилочні матеріали, тканина для оздоблення).

Рисунок 7.2 План підлоги з обладнанням та меблями

ОБРОБЧІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ

Назва обладнання

Вид матеріалу

Тон

Кількість

Розміри

Зона Їдальні

1

стіл

DuPont™ Corian®

White

2 шт.

930*3658*12 мм

2

стілець суцільний

1 шт.

Зона Екіпірувального гардеробу

1

гардероб

DuPont™ Corian®

White

8 шт.

930*3658*12 мм

Зона Кухні

1

стільниця

DuPont™ Corian®

White

2 шт.

930*3658*12 мм

2

шафа кухонна

4 шт.

3

обладнання з витяжкою

3 шт.

Зона Бібліотеки

1

стілець суцільний

DuPont™ Corian®

White

12 шт.

930*3658*12 мм

2

обладнання з джерелом освітлення

9 шт.

3

полички на колоні (7шт.)


Glassy

42 шт.

Зона Залу

1

диван-софа

бокова панель

DuPont™ Corian®

Blue

3 шт.

930*3658*12 мм

Gray

5 шт.

2

журнальний столик

Gray

2 шт.

Зона Спальні

1

ліжко бокова панель

DuPont™ Corian®

Orange

2 шт.

930*3658*12 мм

Зона Кабінету

1

стіл

DuPont™ Corian®

White

4 шт.

930*3658*12 мм

2

стілець

White

1 шт.

760*2490*6 мм

Glassy

1 шт.

760*2490*6 мм

Зона Гардеробу

1

гардероб

DuPont™ Corian®

White

20 шт.

930*3658*12 мм

РОЗРАХУНОК ОБРОБЛЮЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ПОВЕРХОНЬ ПРИМІЩЕННЯ

Назва поверхні

Об'єм

Підготов-чий етап

Вид матеріалу

кількість

1-ий поверх

1.

підлога

215 м. кв.

Керамограніт Stone Project (1200*1200 мм)

145 шт.

247 м. кв.

Ламінат Pergo (2054*208мм)

574 шт.

2.

стіна

319 м. кв.

Акриловий камінь DuPont™ Corian®

(930*3658*12 мм)

93 шт.

3.

циліндрична конструкція

ш 11.5 м

Склокомпозит FLOWTECH™

Замовна намотка ш 11.5 м та

Н = 4 м

4.

стеля

200 м. кв.

Інтерактивна панель IDEUM (1016*1600*101 мм)

125 шт.

2-ий поверх

5.

підлога

103 м. кв.

Ламінат living Expression (2054*208мм)

103 шт.

6.

стіна

128 м. кв

Акриловий камінь DuPont™ Corian®

(930*3658*12 мм)

38 шт.

7.

стеля

462 м. кв.

Інтерактивна панель IDEUM (1016*1600*101 мм)

288 шт.

8.

циліндрична конструкція

ш 11.5 м

Склокомпозит FLOWTECH™

Замовна намотка ш 11.5 м та

Н1 = 5 м,

Н2 = 3,5 м

3. ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

У даному проекті було використано багато новітніх технологій, серед яких є також і концептуальні.

Усе обладнання та меблі з внутрішньої сторони мають підсвітку для якої використовувалась електролюмінісцентна панель (рисунок 3. 1, 3. 2), [24]. У електролюмінісцентної панелі є багато переваг:

— Легка і тонка (усього 0,25 мм);

— Світіння всій поверхні з високою рівномірністю світіння;

— Гнучка і може бути розташована на складних поверхнях;

— Холодне джерело світла без ультрафіолетового випромінювання;

— Багато варіантів кольорового рішення освітлення;

— Низький струм споживання;

— Хороша вібростійкість і захист від вологи;

— Хороша стійкість до порізів, проколів.

Рисунок 3.1 Електролюмінісцентна панель

Рисунок 3.2 Електролюмінісцентна панель

Циліндрична конструкція, що охоплює зал на 1-ому поверсі та спальню на 2-му, і усі вікна та двері мають бути дуже стійкими та міцним через те що у будинку всередині майже немає стін. Для цієї цілі був застосований скло композит [25] - матеріал, що складається на 70% з скляних волокон і на 30% - з затверділих смол. По міцності склокомпозит можна порівняти зі сталлю, а також цей матеріал має такі характеристики:

— Низька теплопровідність, тобто добре тримає тепло, не деформується при зміні температури;

— Не плавитися від спеки і не коробляться від морозу;

— Не містить шкідливих речовин, тому, є екологічно чистим матеріалом;

— Стійкий до ультрафіолетового випромінювання, до корозії.

У якості обробного матеріалу поверхонь стін та обладнання з меблями було використано новітній матеріал DuPont™ Corian® — це композитний матеріал. Він виготовляється з натуральних мінералів і високотехнологічної акрилової смоли — така комбінація має багато переваг над іншими матеріалами:

— Він твердий і дуже стійкий до ударів і пошкоджень;

— Гладкий на дотик і суцільний за своєю структурою;

— Не вбирає вологу і забруднення, виключаючи таким чином утворення плям і забруднень, грибків і плісняви;

— Дуже практичний та естетичний, легкий у догляді.

— Має високу світло- та кольропоглинаючу здатність, тому широко використовується підсвічування та комбінація з іншими матеріалами.

Фірма Philips випустила свій перший Full HD телевізор з єдиної скляної панелі під назвою DesignLine (рисунок 3. 4) [26] що надихнув мене на створення двох випуклих моніторів, котрі складаються повністю зі скла. У вимкненому стані вони прозорі, а при включені з’являється дуже якісна яскрава картинка.

Рисунок 3.3 Full HD телевізор Phillips DesignLine

Зі зворотної сторони монітора у залі установлений динамік що являє собою випуклий скляний лист із шаром плоского гнучкого динаміку розробленого інженерами Великобританської компанії Warwick Audio Technologies [27].

Стелі у всьому будинку представляють собою інтерактивну панель що складається з моніторів [23] котрі відтворюють різноманітні рухомі панорами неба. У вимкненому стані стеля має світло-сірий колір, а при включені будь який стан неба — від захмареного до зіркового.

Завдяки впровадженню новітніх технологій з різних сфер інтер'єр набув окрім естетичного цікавого вигляду, ще і незвичайний внутрішній склад.

ВИСНОВКИ

Інтер'єру для будь якої людини це насамперед проявлення її інтересів та вимог до жилого середовища. Це власний світ у якому все повинно підпорядковуватися деякій внутрішній концепції людини — будь то відпочинок, розваги, духовний ріст тощо.

Був створений інтер'єр для альпініста з максимальним врахуванням усіх потреб та інтересів людини, яка більшу частину життя живе у тісному контакті з природою та знає ії стихійну красу. Це послугувало для естетичного устаткування, а функціональні та ергономічні вимоги були враховані та співвідношенні одне з одним для створення комфортного та безпечного для проживання середовища. Все це знайшло своє втілення у кольоровій гаммі, пластиці обладнання, матеріалах та освітленні інтер'єру.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Інтер'єр блог [Електронний ресурс].-. Інтер'єр від іспанської компанії Hidrosalud. -Режим доступу: http: //www. novate. ru/blogs/31 111/19225/

2. Інтер'єр форум [Електронний ресурс].-. Мінімалістичний інтер'єр. -Режим доступу: http: //www. renotalk. com/forum/topic/45 287-minimalist-home-farrer-gardens/page-3

3. Скледроми [Електронний ресурс].-. Скеледроми в спортивних залах шкіл та ВНЗ.- Режим доступу: http: //walltopia. ru/show. html? id=20&eid=mnu&lng=rus

4. Інтер'єр блог [Електронний ресурс].-. Інтер'єр кухні майбутнього. -Режим доступу:

http: //www. aramleeuw. com/oulin-kitchen-of-the-future/

5. АRСHITONIC Архітектурний та дизайнерський блог [Електронний ресурс].-. Готель Puerta Amerika. -Режим доступу: http: //www. architonic. com/aisht/hotel-puerta-america-1st-floor-zaha-hadid-architects/5 100 441

6. Арт блог [Електронний ресурс].-. Інтер'єр для «TRON designs CORIAN®». -Режим доступу: http: //wordlesstech. com/2011/05/02/tron-designs-corian/

7. АрхРевью Архітектурний сайт [Електронний ресурс].-. Інтер'єр зі скляними дверима-перегородками. -Режим доступу: http: //www. archrevue. ru/provideractivity/6174. html

8. StoneHands Сайт меблів з акрилового каменю[Електронний ресурс].-. Столи з акрилового каменю. -Режим доступу: http: //stone-hands. ru/produkciya/stoly/

9. Сайт Hoosta Magazine [Електронний ресурс].-. Інтерєри у готелі Пекіну. -Режим доступу: http: //news-e. hoosta. com/the-emperor-luxury-design-hotel-in-beijing/

10. Інтер'єр блог [Електронний ресурс].-. Софа Cut від AntiDiva. -Режим доступу: http: //vithouse. com/futuristic-eyecatching-cut-sofa-chair-modern-contemporary-furniture-design-by-antidiva/

11. Сайт широкоформатних зображень[Електронний ресурс].-. Зображення з інтер'єром. -Режим доступу: http: //ibbb. ru/oboiny-razlichnye/

12. Інтер'єр блог [Електронний ресурс].-. Інтер'єр магазину італійської марки одягу Marni у Лондоні. -Режим доступу:

http: //thedesignhome. com/2010/12/marni-flagship-store-in-london-by-sybarite/

13. Інтер'єр блог [Електронний ресурс].-. Інтер'єр пентхаусу в Афінах, Греція. -Режим доступу: http: //egomashine. ru/sovremennye-gostinye-komnaty/

14. Інтер'єр блог [Електронний ресурс].-. Інтер'єр спальної кімнати у Нью-Йорку. -Режим доступу: http: //livinais. com/romantic-interior-furniture-arrangement/ideas-modern-apartment-furniture-design-interior-decor-and-mood/

15. Фотографії інтер'єрів [Електронний ресурс].-. Сучасний інтер'єр вітальні з Міланського проекту. -Режим доступу: http: //www. krusto. ru/2013/04/03/fotografii-intererov-ot-eric-striffler/

16. Інтер'єр блог [Електронний ресурс].-. Мінімалізм в інтер'єрі: нічого зайвого. -Режим доступу: http: //ladies. academ. org/articles/domovodstvo/4460

17. Інтер'єр блог [Електронний ресурс].-. Інтер'єр від Аманди Ливит у Лондоні. -Режим доступу: http: //www. worldarchitecturefestival. com/news-detail. cfm? newsId=117

18. Інтер'єр блог [Електронний ресурс].-. Інформаційна зона у інтер'єрі компанії DuPont™. -Режим доступу: http: //tmagazine. blogs. nytimes. com/2009/07/15/material-world-corian-design-studio-philadelphia/

19. Декоративні обробні матеріали, Пластікс-Україна [Електронний ресурс].-. DuPont™ Corian®. -Режим доступу: http: //plastics. ua/dom/products/acril-stone/corian/

20. Онлайн каталог керамічних виробів [Електронний ресурс].-. Керамограніт Stone Project. -Режим доступу: http: //treto. ru/plitka/Stone_Project#color=3

21. Магазин підлогового покриття [Електронний ресурс].-. Ламінат Pergo.- Режим доступу: http: //palladium-floor. ru/long-plank-4v-seriya-74 911-/609-laminat-vybelennaya-sosna-planka-pergo-living-express-seriya-74 911−0720. html

22. Фірма склокомпозитна FLOWTECH™ [Електронний ресурс].-. Склопластикові труби FLOWTECH™.- Режим доступу: http: //www. flowtech. su/

23. Компью-лента [Електронний ресурс].-. Монітори IDEUM.- Режим доступу: http: //compulenta. computerra. ru/archive/display/655 673/

24. Сайт Люминофор [Електронний ресурс].-. Електролюмінісцентна панель.- Режим доступу: http: //www. luminofora. net/ELpanel. htm

25. Розсувні двері та вікна з склокомпозита[Електронний ресурс].-. Вікна із склокомпозиту.- Режим доступу: http: //www. spektr-prof. ru/okna-iz-steklokompozita

26. Компью-лента [Електронний ресурс].-. PHILIPS DESIGNLINE.- Режим доступу: http: //compulenta. computerra. ru/tehnika/gadgets/10 005 413/

27. Сайт новітніх технологій[Електронний ресурс].-. Надтонкі динаміки.- Режим доступу: http: //itc. ua/news/razrabotany_sverhtonkie_dinamiki_novogo_pokoleniya_37 127/

28. Сайт Люминофор [Електронний ресурс].-. Електролюмінісцентна стрічка.- Режим доступу: http: //www. luminofora. net/ELtape. htm

ДОДАТОК А

Ескізи

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой