Інформаційна система міської філармонії

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Программирование


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Завдання на курсову роботу згідно варіанту

Інформаційна система міської філармонії

Інфраструктура міської філармонії представлена культурними спорудженнями різного типу: театри, концертні площадки, естради, палаци культури й т.д. Кожна з категорій культурних споруд має атрибути, специфічними тільки для неї: театр характеризується місткістю, кінотеатр — розміром екрану.

Артисти під керівництвом імпресаріо виступають у різних жанрах, при цьому той самий артист може виступати в декількох жанрах, і може працювати з декількома імпресаріо.

Організатори концертних заходів проводять виступ, концерти, конкурси в культурних спорудах міста, організувати участь у ньому артистів. За результатами участі артистів у конкурсах присуджуються нагороди.

Види запитів в інформаційній системі:

1. Одержати перелік культурних споруд зазначеного типу в цілому або задовольняючих заданим характеристикам (наприклад, зали, що вміщають не менш зазначеного числа глядачів).

2. Одержати список артистів, що виступають у певному жанрі.

3. Одержати список артистів, що працюють із вказаним імпресаріо.

4. Одержати список артистів, що виступають більш ніж в одному жанрі, з указанням назви жанру.

5. Одержати список імпресаріо зазначеного артиста.

6. Одержати перелік концертних заходів, проведених протягом заданого періоду в цілому, або зазначеному організаторі.

7. Одержати список призерів зазначеного конкурсу.

8. Одержати перелік концертних заходів, проведених у зазначеному культурному спорудженні.

9. Одержати список імпресаріо певного жанру.

10. Одержати список артистів, що не брали участь ні в яких конкурсах протягом певного періоду.

11. Одержати список організаторів культурних заходів і число проведених ними концертів протягом певного проміжку часу.

12. Одержати перелік культурних споруджень, а також дати проведення в них культурних заходів протягом певного періоду часу.

база програмний код

Концептуальна модель бази даних

Фізична модель бази данних

Код запиту на створення бази даних

/*=====================================================*/

/* DBMS name: Microsoft SQL Server 7. x */

/* Created on: 12. 05. 2008 0: 21:49 */

/*=====================================================*/

alter table aktors

drop constraint FK_AKTORS_RELATIONS_CONTEST

go

alter table aktors

drop constraint FK_AKTORS_RELATIONS_STYLE

go

alter table aktors

drop constraint FK_AKTORS_RELATIONS_BALLS

go

alter table aktors

drop constraint FK_AKTORS_RELATIONS_IMPRESAR

go

alter table cinema

drop constraint FK_CINEMA_RELATIONS_CONTEST

go

alter table concert_stage

drop constraint FK_CONCERT__RELATIONS_CONTEST

go

alter table contest

drop constraint FK_CONTEST_RELATIONS_BALLS

go

alter table impresario

drop constraint FK_IMPRESAR_RELATIONS_STYLE

go

alter table palace_of_culture

drop constraint FK_PALACE_O_RELATIONS_CONTEST

go

alter table theatre

drop constraint FK_THEATRE_RELATIONS_CONTEST

go

if exists (select 1

from sysindexes

where id = object_id ('aktors')

and name = 'Relationship10_FK'

and indid > 0

and indid < 255)

drop index aktors. Relationship10_FK

go

if exists (select 1

from sysindexes

where id = object_id ('aktors')

and name = 'Relationship7_FK'

and indid > 0

and indid < 255)

drop index aktors. Relationship7_FK

go

if exists (select 1

from sysindexes

where id = object_id ('aktors')

and name = 'Relationship8_FK'

and indid > 0

and indid < 255)

drop index aktors. Relationship8_FK

go

if exists (select 1

from sysindexes

where id = object_id ('aktors')

and name = 'Relationship9_FK'

and indid > 0

and indid < 255)

drop index aktors. Relationship9_FK

go

if exists (select 1

from sysindexes

where id = object_id ('cinema')

and name = 'Relationship1_FK'

and indid > 0

and indid < 255)

drop index cinema. Relationship1_FK

go

if exists (select 1

from sysindexes

where id = object_id ('concert_stage')

and name = 'Relationship2_FK'

and indid > 0

and indid < 255)

drop index concert_stage. Relationship2_FK

go

if exists (select 1

from sysindexes

where id = object_id ('contest')

and name = 'Relationship5_FK'

and indid > 0

and indid < 255)

drop index contest. Relationship5_FK

go

if exists (select 1

from sysindexes

where id = object_id ('impresario')

and name = 'Relationship6_FK'

and indid > 0

and indid < 255)

drop index impresario. Relationship6_FK

go

if exists (select 1

from sysindexes

where id = object_id ('palace_of_culture')

and name = 'Relationship3_FK'

and indid > 0

and indid < 255)

drop index palace_of_culture. Relationship3_FK

go

if exists (select 1

from sysindexes

where id = object_id ('theatre')

and name = 'Relationship4_FK'

and indid > 0

and indid < 255)

drop index theatre. Relationship4_FK

go

if exists (select 1

from sysobjects

where id = object_id ('aktors')

and type = 'U')

drop table aktors

go

if exists (select 1

from sysobjects

where id = object_id ('balls')

and type = 'U')

drop table balls

go

if exists (select 1

from sysobjects

where id = object_id ('cinema')

and type = 'U')

drop table cinema

go

if exists (select 1

from sysobjects

where id = object_id ('concert_stage')

and type = 'U')

drop table concert_stage

go

if exists (select 1

from sysobjects

where id = object_id ('contest')

and type = 'U')

drop table contest

go

if exists (select 1

from sysobjects

where id = object_id ('impresario')

and type = 'U')

drop table impresario

go

if exists (select 1

from sysobjects

where id = object_id ('palace_of_culture')

and type = 'U')

drop table palace_of_culture

go

if exists (select 1

from sysobjects

where id = object_id ('style')

and type = 'U')

drop table style

go

if exists (select 1

from sysobjects

where id = object_id ('theatre')

and type = 'U')

drop table theatre

go

/*=====================================================*/

/* Table: aktors */

/*=====================================================*/

create table aktors (

id_a int not null,

id_b int null,

id_i int null,

id_k int null,

id_genre int null,

aktors_name char null,

surname char null,

years int null,

constraint PK_AKTORS primary key nonclustered (id_a)

)

go

/*=====================================================*/

/* Index: Relationship7_FK */

/*=====================================================*/

create index Relationship7_FK on aktors (

id_genre

)

go

/*=====================================================*/

/* Index: Relationship8_FK */

/*=====================================================*/

create index Relationship8_FK on aktors (

id_b

)

go

/*=====================================================*/

/* Index: Relationship9_FK */

/*=====================================================*/

create index Relationship9_FK on aktors (

id_i

)

go

/*=====================================================*/

/* Index: Relationship10_FK */

/*=====================================================*/

create index Relationship10_FK on aktors (

id_k

)

go

/*=====================================================*/

/* Table: balls */

/*=====================================================*/

create table balls (

id_b int not null,

ball int null,

constraint PK_BALLS primary key nonclustered (id_b)

)

go

/*=====================================================*/

/* Table: cinema */

/*=====================================================*/

create table cinema (

id_cinema int not null,

id_k int null,

name char null,

size_monitor int null,

address char null,

constraint PK_CINEMA primary key nonclustered (id_cinema)

)

go

/*=====================================================*/

/* Index: Relationship1_FK */

/*=====================================================*/

create index Relationship1_FK on cinema (

id_k

)

go

/*=====================================================*/

/* Table: concert_stage */

/*=====================================================*/

create table concert_stage (

id_cs int not null,

id_k int null,

cs_name char null,

size int null,

address char null,

constraint PK_CONCERT_STAGE primary key nonclustered (id_cs)

)

go

/*=====================================================*/

/* Index: Relationship2_FK */

/*=====================================================*/

create index Relationship2_FK on concert_stage (

id_k

)

go

/*=====================================================*/

/* Table: contest */

/*=====================================================*/

create table contest (

id_k int not null,

id_b int null,

contest_name char null,

date datetime null,

constraint PK_CONTEST primary key nonclustered (id_k)

)

go

/*====================================================*/

/* Index: Relationship5_FK */

/*====================================================*/

create index Relationship5_FK on contest (

id_b

)

go

/*=====================================================*/

/* Table: impresario */

/*=====================================================*/

create table impresario (

id_i int not null,

id_genre int null,

impresario_name char null,

constraint PK_IMPRESARIO primary key nonclustered (id_i)

)

go

/*=====================================================*/

/* Index: Relationship6_FK */

/*=====================================================*/

create index Relationship6_FK on impresario (

id_genre

)

go

/*=====================================================*/

/* Table: palace_of_culture */

/*=====================================================*/

create table palace_of_culture (

id_PS int not null,

id_k int null,

name char null,

size int null,

address char null,

constraint PK_PALACE_OF_CULTURE primary key nonclustered (id_PS)

)

go

/*=====================================================*/

/* Index: Relationship3_FK */

/*=====================================================*/

create index Relationship3_FK on palace_of_culture (

id_k

)

go

/*=====================================================*/

/* Table: style */

/*=====================================================*/

create table style (

id_genre int not null,

style_name char null,

constraint PK_STYLE primary key nonclustered (id_genre)

)

go

/*=====================================================*/

/* Table: theatre */

/*====================================================*/

create table theatre (

id_theatre int not null,

id_k int null,

thatre_name char null,

namber_place int null,

address char null,

constraint PK_THEATRE primary key nonclustered (id_theatre)

)

go

/*=====================================================*/

/* Index: Relationship4_FK */

/*=====================================================*/

create index Relationship4_FK on theatre (

id_k

)

go

alter table aktors

add constraint FK_AKTORS_RELATIONS_CONTEST foreign key (id_k)

references contest (id_k)

go

alter table aktors

add constraint FK_AKTORS_RELATIONS_STYLE foreign key (id_genre)

references style (id_genre)

go

alter table aktors

add constraint FK_AKTORS_RELATIONS_BALLS foreign key (id_b)

references balls (id_b)

go

alter table aktors

add constraint FK_AKTORS_RELATIONS_IMPRESAR foreign key (id_i)

references impresario (id_i)

go

alter table cinema

add constraint FK_CINEMA_RELATIONS_CONTEST foreign key (id_k)

references contest (id_k)

go

alter table concert_stage

add constraint FK_CONCERT__RELATIONS_CONTEST foreign key (id_k)

references contest (id_k)

go

alter table contest

add constraint FK_CONTEST_RELATIONS_BALLS foreign key (id_b)

references balls (id_b)

go

alter table impresario

add constraint FK_IMPRESAR_RELATIONS_STYLE foreign key (id_genre)

references style (id_genre)

go

alter table palace_of_culture

add constraint FK_PALACE_O_RELATIONS_CONTEST foreign key (id_k)

references contest (id_k)

go

alter table theatre

add constraint FK_THEATRE_RELATIONS_CONTEST foreign key (id_k)

references contest (id_k)

go

Запити до бази данних

1. SELECT [name] FROM [cinema]

2. select [name], [size_monitor] FROM [cinema]

where [size_monitor]> ='150'

3. SELECT [aktors_name], [style_name] FROM dbo. aktors, dbo. style

WHERE aktors. id_genre=style. id_genre AND [style_name]='Боєвик'

4. SELECT [aktors_name], [impresario_name] FROM dbo. aktors, dbo. impresario

WHERE aktors. id_i=impresario. id_i AND [impresario_name]='Бондарчук'

5. SELECT [impresario_name] FROM dbo. impresario, dbo. aktors

WHERE impresario. id_i=aktors. id_i AND [aktors_name]='Воєвода Д.С. '

6. SELECT [contest_name], [DATE] FROM dbo. contest

WHERE [date] BETWEEN '2008. 04. 16' AND '2009. 04. 08'

7. SELECT [aktors_name], [contest_name], [ball] FROM dbo. aktors, dbo. contest, dbo. balls

WHERE aktors. id_b=balls. id_b AND contest_name='виступ1' AND ball='100'

8. SELECT [contest_name] FROM theatre

WHERE theatre_name='butterfly'

9. SELECT [impresario_name], [style_name] FROM dbo. impresario, dbo. style

WHERE impresario. id_style=style. id_genre AND [style_name]='боєвик'

10. SELECT [aktors_name],[surname], [contest_name], [DATE] FROM dbo. aktors, dbo. contest

WHERE aktors. id_k=contest. id_k AND [date] NOT BETWEEN '2008. 01. 01' AND '2008. 04. 24'

11. SELECT [contest_name], [impresario_name] FROM dbo. impresario, dbo. contest

WHERE impresario. id_i=contest. id_i

12. SELECT [cs_name], [contest_name], [DATE] FROM dbo. concert_stage, dbo. contest

WHERE concert_stage. id_k=contest. id_k AND [date] BETWEEN '2008. 04. 10' AND '2009. 01. 30'

Додаток 1

Звіт 1

Звіт 2

Звіт 3

Звіт 6

Звіт 12

Додаток 2

Програмний код

Головной форми:

unit UnitMain;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, Menus, ToolWin, ComCtrls;

type

TFormMain = class (TForm)

ToolBar1: TToolBar;

MainMenu1: TMainMenu;

N1: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

N3: TMenuItem;

N4: TMenuItem;

N5: TMenuItem;

N6: TMenuItem;

N7: TMenuItem;

N8: TMenuItem;

N9: TMenuItem;

N10: TMenuItem;

N11: TMenuItem;

N12: TMenuItem;

N13: TMenuItem;

N21: TMenuItem;

N31: TMenuItem;

N41: TMenuItem;

N51: TMenuItem;

N61: TMenuItem;

N71: TMenuItem;

N81: TMenuItem;

N91: TMenuItem;

N101: TMenuItem;

N111: TMenuItem;

N121: TMenuItem;

procedure N2Click (Sender: TObject);

procedure N4Click (Sender: TObject);

procedure N5Click (Sender: TObject);

procedure N6Click (Sender: TObject);

procedure N7Click (Sender: TObject);

procedure N9Click (Sender: TObject);

procedure N11Click (Sender: TObject);

procedure N13Click (Sender: TObject);

procedure N21Click (Sender: TObject);

procedure N31Click (Sender: TObject);

procedure N61Click (Sender: TObject);

procedure N121Click (Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

FormMain: TFormMain;

implementation

uses Unit1, Unit2,Unit3,Unit4,Unit5,Unit6,Unit7,Unit8, Unit9, Unit10,

Unit11;

{$R *. dfm}

procedure TFormMain. N2Click (Sender: TObject);

begin

FormMain. Close;

end;

procedure TFormMain. N4Click (Sender: TObject);

begin

FormCinema. Visible := True;

end;

procedure TFormMain. N5Click (Sender: TObject);

begin

FormConcertStage. Visible := True;

end;

procedure TFormMain. N6Click (Sender: TObject);

begin

FormPalaceCulture. Visible := True;

end;

procedure TFormMain. N7Click (Sender: TObject);

begin

FormTheatre. Visible := True;

end;

procedure TFormMain. N9Click (Sender: TObject);

begin

FormAktors. Visible := True;

end;

procedure TFormMain. N11Click (Sender: TObject);

begin

FormImpresario. Visible := True;

end;

procedure TFormMain. N13Click (Sender: TObject);

begin

FormReport1. QuickRep1. Preview ();

end;

procedure TFormMain. N21Click (Sender: TObject);

begin

FormReport2. QuickRep1. Preview ();

end;

procedure TFormMain. N31Click (Sender: TObject);

begin

FormReport3. QuickRep1. Preview ();

end;

procedure TFormMain. N61Click (Sender: TObject);

begin

FormReport6. QuickRep1. Preview ();

end;

procedure TFormMain. N121Click (Sender: TObject);

begin

FormReport12. QuickRep1. Preview ();

end;

end.

Додаток 3

Головне вікно

Вибір звіту:

Вікно редагування таблиці кінотеатри та заходів які проходять в ньому:

Вікно редагуваня акторів та їх характеристик:

Вікно редагування імпресаріо:

Список використаної літератури

1. Мамаев Е. В. Microsoft SQL Server 2000.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001.- 1280 с.

2. C. Байдачный, Д. Маленко, Ю. Лозинский SQL Server 2005: Новые возможности для разработчиков.

3. Ю. Тихомиров Microsoft SQL SERVER 7. 0

4. К. Ланг, Д. Чоу «Публикация баз данных в Интернете» Изд. «Символ-Плюс» Санкт-Петербург 1998

5. Коспект лекцій за 7-й семестр 2009р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой