Корпоративний імідж

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки України

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА"

Реферат

Корпоративний імідж

Виконав:

Студент групи феф-18

Романовський Олександр

Київ 2011

План

Вступ

1. Корпоративний імідж

2. Функції корпоративного іміджу

3. Компоненти корпоративного іміджу

4. Структура корпоративного іміджу

Висновок

Список літератури

Вступ

Довгий час компанії не дбали про свій імідж, ставлячи на перше місце серед цілей рекламних компаній збут продукції. «Імідж — цілеспрямовано сформований образ, покликаний надати емоційно -психологічний вплив на кого-небудь з метою популяризації, реклами.

Тобто імідж — це загальне враження, яке створюється у людей про течи іншій людині, фірмі або компанії. Імідж завжди соціально обумовлений, робить активний вплив на громадську думку, кардинально впливає на результати ділової активності.

1. Корпоративний імідж

Корпоративний імідж — це образ організації, сформований у суспільній свідомості, цілісне сприйняття організації різними групами людей.

Корпоративний імідж складається з безлічі компонентів, які відображають, по суті, все, чим живе компанія: її моральні цінності, стиль спілкування всередині і поза організацією, і, відповідно, те, як вона сприймається оточуючими.

Імідж компанії, що існує в свідомості співробітників, це її внутрішній образ. Імідж компанії у свідомості клієнтів, конкурентів, партнерів, тобто людей, що не входять у число співробітників, — це зовнішній її образ.

Формуватися імідж починає одразу ж, як тільки компанія виходить на ринок. Проте в більшості випадків у керівників немає ні часу, ні сил, ні грошей, щоб цілеспрямовано його корегувати у бажаному напрямку. У цьому випадку він складається стихійно. Найчастіше стихійний імідж має як позитивні, так і негативні риси. Через це про одні і ті ж самі компанії ми часом чуємо протилежні думки.

Як тільки керівництво компанії задається питаннями, чим відрізняємося від конкурентів, якими засобами може залучити інші групи споживачів, можна говорити про початок формування іміджу.

Цей процес включає кілька етапів. Спочатку необхідно зафіксувати вже сформований імідж. Для цього застосовуються різні методи діагностики, у тому числі опитування, анкетування, спостереження, фокус-групи. На наступному етапі виявляють плюси і мінуси. Виходячи із завдань, позитивними рисами іміджу є ті, що сприяють їх рішенню, а негативними — ті, що перешкоджають вирішувати поставлені завдання. Черговий етап, на якому передбачає визначення заходів з нейтралізації негативних рис і посилення впливу позитивних. Складається програма роботи з іміджем.

Образ компанії з’являється у свідомості споживачів під впливом різних контактів з компанією — як безпосереднього спілкування зі співробітниками, так і знайомства з рекламною продукцією або відвідування виставок та презентацій. Великі компанії прагнуть домогтися зовнішньої однаковості, у поведінці і стилі спілкування співробітників контактної зони. Ціль, що переслідується, — максимально нівелювати індивідуальні особливості співробітників і привернути увагу споживача до компанії. Рекламні послання містять, як правило, пряме й опосередковане повідомлення. Прихована інформація може транслюватися через символіку зображень і кольору.

2. Функції корпоративного іміджу

Функції:

Інформативна: інформує оточення фірми, суспільство про існування фірми, її діяльності і виробничих можливостях, ролі в суспільстві і фінансових кругах, забезпечує інформування про фірму потенційних партнерів по бізнесу і покупців, запам’ятовування її в галузі.

Комерційна: за рахунок створення лояльності у фірмі і її продуктам забезпечується можливість запиту вищої ціни за пропонований товар, і, отже, здобуття більшої норми прибули; знижуються ризикові показники, маркетингові витрати.

Захисна: створюючи високу конкурентоспроможність фірми на ринку захищає її від нападок конкурентів, а також знижує ризик прояву негативного відношення з боку громадськості в разі здійснення помилок.

Ресурсна: полегшує залучення всіх видів ресурсів, у тому числі допомагає знайти нових працівників, акціонерів, залучити зацікавлених інвесторів, забезпечити суспільну і державну підтримку.

Репутація: вселяє довіру до фірми, підкреслюючи її високу репутацію, підвищує престиж співпраці з даною конкретною фірмою.

3. Компоненти корпоративного іміджу

Позитивний корпоративний імідж досягається за допомогою різних гармонійно вживаних візуальних і вербальних компонентів. Візуальними компонентами корпоративного іміджу, призначеними для зорового сприйняття подоби організації, що запам’ятовується, є наступні компоненти:

* логотип,

* корпоративна символіка

* службові вивіски і таблички

* бланки документації

* винагороди

* архітектурний дизайн,

* інтер'єр приміщень і чистота робочих місць,

* стиль ділових стосунків,

* поведінка персоналу.

Вербальні компоненти (письмові і мовні комунікації) широко освітлюють внутрішню і зовнішню життєдіяльність організації. До них відносяться:

* фірмове ім'я

* слоган (девіз)

* тексти, статті

* інформаційні повідомлення

* інтерв'ю

* усна мова

4. Структура корпоративного іміджу

1. Імідж товару (послуги) — уявлення людей про унікальні характеристики, якими, на їхню думку, володіє товар:

o функціональна цінність товару — це основна вигода або послуга, що забезпечує товар;

o додаткові послуги (атрибути) — те, що забезпечує товару відмітні властивості (назва, дизайн, упакування, якість тощо).

2. Імідж споживачів товару включає уявлення про стиль життя, суспільний статус і деякі особистісні (психологічні) характеристики споживачів.

3. Внутрішній імідж організації — це уявлення співробітників про свою організацію. Основними детермінантами його є культура і соціально психологічний клімат.

4. Імідж керівника або основних керівників організації включає уявлення про здібності, установки, ціннісні орієнтації, психологічні характеристики й зовнішність керівника.

5. Імідж персоналу — це збірний, узагальнений образ персоналу, що розкриває найбільш характерні для нього риси.

А. Професійна компетентність: *мобільність (швидкість і якість обслуговування); *акуратність у виконанні посадових обов’язків; *точність виконання роботи; *поінформованість (готовність надати клієнту довідку з питання, яке його цікавить). *висококваліфікована професійна підготовка. Б. Культура: *комунікабельність (привітність у спілкуванні, усміхненість); *правильність мови; *соціально-психологічні характеристики співробітників.

Б. Соціально-демографічні і фізичні дані: *вік; *рівень освіти; *наявність/відсутність фізичних дефектів

В. Візуальний імідж: *діловий стиль в одязі; *акуратна зачіска; *обмеження у використанні прикрас і косметики (для жінок).

Імідж персоналу формується на основі прямого контакту зі співробітниками організації. При цьому кожен з них розглядається як «особа», по якій судять про персонал фірми в цілому. Таким чином, важко переоцінити роль співробітників, які працюють безпосередньо з клієнтами, у створення цілісного позитивного іміджу організації.

6. Візуальний імідж організації — уявлення про організацію, субстратом яких є зорові відчуття, що фіксують інформацію про інтер'єр офісу, торговельних і демонстраційних залів, фірмову символіку організації тощо.

7. Соціальний імідж організації — уявлення широкого загалу про соціальні цілі й роль організації в економічному, соціальному й культурному житті суспільства.

8. Бізнес-імідж організації — уявлення про організацію як суб'єкта ділової активності. Його складовою є ділова репутація, обсяг продажів, відносна частка ринку, інноваційність технології, широта асортименту товарів, гнучкість цінової політики тощо. Імідж організації має відносну стабільність.

корпоративний імідж вербальний візуальний

Висновок

Імідж асоціюється, перш за все, із паблік рілейшнз (ПР, зв’язки з громадськістю). Паблік рілейшнз -- це самостійна функція менеджменту з встановлення та підтримки комунікацій між компанією та її групами громадськості. Крім цього, формування іміджу вважають своїм повноваженням рекламісти, маркетологи, фахівці з корпоративних комунікацій, менеджери з персоналу, журналісти.

Імідж може бути дещо відмінним для різних груп громадськості, оскільки їх бажана поведінка стосовно компанії може бути різною. Інакше кажучи, одна й та ж компанія може сприйматися по-різному інвесторами, держструктурами, дилерами, міжнародною та місцевою громадськістю тощо.

При створенні іміджу враховуються головні принципи маркетингової комунікації з метою зробити підприємство не тільки відомим, а й привабливим. Імідж є найефективнішою формою подання повідомлення, здатною сформувати саме таке сприйняття у цільової аудиторії, яке необхідно для досягнення конкретних цілей підприємства.

Вдало сформований імідж запам’ятовується і закріплюється у свідомості цільової аудиторії, він є своєрідним сигналом до позитивного сприйняття людини, організації, подій і через це -- найефективнішим видом повідомлення, спроможним подолати фільтри недовіри і неуваги, характерні для масової свідомості.

Список літератури

1. info-works. com. ua

2. coolreferat. com

3. pidruchniki. ws

4. etuket. com

5. www. studentu. org. ua

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой