Комп'ютерний клас середньої загально-освітньої школи

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Программирование


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

автоматизований комп’ютерний програмний ремонт

 • Вступ
 • 1. Організація робочих місць і обслуговування технічних засобів ІС
  • 1. 1АРМ комп’ютерного класу
  • 1. 2Комп'ютерна освіта по світу
  • 1. 3Робоче середовище співробітника техпідтримки
 • 2. Графічне моделювання
  • 2. 1Інформація щодо графічного проектування
  • 2. 2Етап графічного проектування
 • 3. Проектування О Ц на підприємстві та комплектація АРМ спеціаліста по ремонту та обслуговуванню ЕОТ
  • 3. 1Обладнання робочих місць
  • 3. 2Системне та прикладне програмне забезпечення
  • 3. 3Периферійне обладнання
  • 3. 4Мережеве обладнання
  • 3. 5Інші пристрої
  • 3. 6План комплектації робочих місць
 • 4. Розрахунок електроспоживання
 • 5. Теоретична частина
  • 5. 1Загальні відомості
  • 5. 2Монітори на основі ЕПТ
  • 5. 3Мультимедійні монітори
  • 5. 4Плоскопанельні монітори
  • 5. 5Вибір монітора
 • 6. Практична частина
  • 6. 1Призначення Help & Manual
  • 6. 2Інтерфейс програми
  • 6. 3Гіперпосилання
  • 6. 4Умови
  • 6. 5Текстові змінні
  • 6. 6Коментарі
  • 6. 7Властивості проекту
  • 6. 8Зовнішні компоненти
  • 6. 9Компіляція файлу допомоги
  • 6. 10 Готовий продукт
 • 7. Дослідження схеми і створення програмного забезпечення роботи пристрою
 • 8. Схемотехніка і розрахунок надійності
 • Висновки
 • Список виристаних джерел

Вступ

У теперішньому постіндустріальному суспільстві роль інформаційних технологій надзвичайно важлива, вони посідають сьогодні центральне місце в процесі інтелектуалізації суспільства, розвитку його системи освіти і культури. Їх широке використання в самих різних сферах діяльності людини диктує доцільність якнайшвидшого ознайомлення з ними, починаючи з ранніх етапів навчання і пізнання [2].

Кабінет Інформатики — елемент навчально-матеріальної бази необхідної для якісного проведення уроків за програмою предмета «Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології», а також для гурткової роботи в позаурочний час і самостійної підготовки викладачів і учнів [1].

Кабінет Інформатики повинен відповідати наступним вимогам:

· являти собою приміщення, зручне для занять, яке задовольняє санітарно-гігієнічним нормам;

· бути оснащеним необхідною комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням, що відповідає сучасним вимогам;

· бути постійно готовим для проведення уроків, занять та позакласної роботи;

· містити навчальну літературу та наочні посібники з предмету «Інформатика та ІКТ».

При оснащенні кабінету інформатики слід враховувати, що на комп’ютерній техніці, використовуваної в процесі навчання, має бути встановлено ліцензійне програмне забезпечення, яке відповідає вимогам до змістовної частини навчання і відповідне сучасному рівню розвитку інформаційних технологій [3]. Метою дослідження є ОЦ для підприємства «Комп'ютерний клас середньої загально-освітньої школи», комплектація АРМ спеціаліста по ремонту та обслуговуванню ЕОТ та дослідження моніторів і їх обслуговування.

1. Організація робочих місць і обслуговування технічних засобів ІС

1.1 АРМ комп’ютерного класу

Технічне забезпечення АРМ — це обґрунтований вибір комплексу технічних засобів для оснащення робочого місця спеціаліста. Основу технічного забезпечення АРМ складають ПК різних потужностей і типів з широким набором периферійних пристроїв. Комплектація АРМ периферійним обладнанням залежить від функціональних завдань, які вирішує фахівець. При необхідності до складу АРМ крім основних пристроїв введення-виведення даних (монітора, принтера і т.д.) можуть входити плотери, дигітайзери (графічні планшети), акустичні системи й т. д [9].

У сучасних умовах комп’ютерний клас повинен стати центром формування інформаційної культури, глибокого оволодіння новими інформаційними технологіями для їх використання в навчальній і подальшої професійної діяльності учнів. В умовах інформатизації освіти комп’ютер є не тільки інструментом в руках працівника освіти, але і дає можливість отримання оптимального навчального плану, здійснення диференційованого підходу до навчаються, оптимізації розподілу навчального часу та ін. [3].

1.2 Комп’ютерна освіта по світу

Комп’ютерна технологія навчання (КТН) являє собою технологію навчання, засновану на принципах інформатики і реалізовану за допомогою комп’ютерів. Головною відмінною рисою КТН від традиційної є застосування комп’ютера в якості нового і динамічно розвивається засоби навчання, застосування якого кардинально змінює систему форм і методів викладання[2]. Фахівці в галузі освіти розвинених країн на сьогоднішній день не можуть однозначно відповісти на питання як нові технології ефективно використовувати в освіті та навчанні та оцінити наслідки застосування комп’ютера та інформаційних технологій у сфері освіти. І це незважаючи на те, що в їхній системі освіти комп’ютери використовуються набагато довше і більш ефективно, ніж у нас. Фахівці всього світу поки одностайно констатують тільки одне, застосування комп’ютера в цій сфері людської діяльності породило більше проблем, ніж вирішило. Тут мова йде про процес, пов’язаним із застосуванням інформаційних технологій у навчанні як такому, а не про організацію та супроводі навчального процесу. Основні проблеми, що виникають при цьому такі: Як переробити навчальний курс для його комп’ютеризації; Як побудувати навчальний процес із застосуванням комп’ютера; Яку частку навчального матеріалу, і в якому вигляді представити і реалізувати з використанням комп’ютера; Як і якими засобами здійснювати контроль знань, оцінювати рівень закріплення навичок і вмінь; Які інформаційні технології застосовувати для реалізації поставлених педагогічних і дидактичних завдань. Для перекладання курсу на комп’ютерну технологію навчання викладач, який ставить курс, повинен мати уявлення не тільки про предметну область, але також бути хорошим методистом, мати навички систематизації знань, бути добре інформованим про можливості інформаційних технологій, а також знати якими засобами комп’ютерної підтримки досягається той або інший дидактичний прийом [6]. Крім цього, він повинен бути інформований про тих технічних засобах і програмному забезпеченні, які будуть йому доступні як при створенні прикладного програмного забезпечення, так і при супроводі навчального процесу. Комп’ютер як засіб навчання може використовуватися тільки при наявності відповідного програмного забезпечення. Застосування інформаційних технологій в освіті та навчанні, в кінцевому рахунку, полягає в розробці і використанні програмного забезпечення навчального призначення. Особливість цього виду програмного продукту полягає в тому, що він повинен акумулювати в собі, поряд з комп’ютерною програмою як такою, дидактичний і методичний досвід викладача-предметника, актуальність та правильність інформаційного наповнення по визначеній навчальній дисципліні, а також задовольняти вимогам освітнього стандарту і реалізовувати водночас можливість його застосування як для самостійної роботи учня, так і в навчальному процесі. Це можуть бути бази даних, традиційні інформаційно-довідкові системи, сховища (депозитарії) інформації будь-якого виду (включаючи графіку і відео), комп’ютерні навчальні програми, а також програми, що дозволяють здійснювати адміністрування навчального процесу [4].

1.3 Робоче середовище співробітника техпідтримки

Метою АРМ для фахівця є посилення інтеграції управлінських функцій, і кожне робоче місце повинно забезпечувати роботу в багатофункціональному режимі.

Адміністратор середньо-освітньої школи виконує функції контролю, діагностики та ремонту обчислювального обладнання. Кабінет адміністратора повинен мати кілька полиць і конструкцій шаф для збереження інструментів і необхідних деталей. Також обладнане АРМ для швидкого та якісного обслуговування.

В середньо-освітньої школи служба технічної підтримки часто організована за наступним принципом:

· користувач — звертається з питанням в службу підтримки;

· адміністратор — реєструє звернення, при можливості допомагає користувачеві зразу (проблема може бути вирішена в перебігу декількох хвилин);

· отримавши заявку, працює з нею до вирішення проблеми [7].

2. Графічне моделювання

2.1 Інформація щодо графічного проектування

Моделювання — дослідження об'єктів пізнання на їх моделях; побудова і вивчення моделей реально існуючих об'єктів, процесів або явищ з метою отримання пояснень цих явищ, а також для передбачення явищ, що цікавлять дослідника. Комп’ютерна модель, чи чисельна модель — комп’ютерна програма, що працює на окремому комп’ютері, суперкомп’ютери або безлічі взаємодіючих комп’ютерів (обчислювальних вузлів), що реалізує абстрактну модель деякої системи. Комп’ютерні моделі стали звичайним інструментом математичного моделювання і застосовуються у фізиці, астрофізиці, механіці, хімії, біології, економіці, соціології, метеорології, інших науках і прикладних задачах в різних областях радіоелектроніки, машинобудування, автомобілебудування та інші. Комп’ютерні моделі використовуються для одержання нових знань про модельований об'єкті або для наближеної оцінки поведінки систем, занадто складних для аналітичного дослідження. Комп’ютерне моделювання є одним з ефективних методів вивчення складних систем. Комп’ютерні моделі простіше і зручніше досліджувати у силу їх можливості проводити т. н. обчислювальні експерименти, в тих випадках коли реальні експерименти утруднені через фінансових або фізичних перешкод або можуть дати непередбачуваний результат. Логічність і формализованность комп’ютерних моделей дозволяє виявити основні фактори, що визначають властивості досліджуваного об'єкта-оригіналу (або цілого класу об'єктів), зокрема, досліджувати відгук моделюється фізичної системи на зміни її параметрів і початкових умов. Побудова комп’ютерної моделі базується на абстрагуванні від конкретної природи явищ або досліджуваного об'єкта-оригіналу і складається з двох етапів — спочатку створення якісної, а потім і кількісної моделі. Комп’ютерне ж моделювання полягає в проведенні серії обчислювальних експериментів на комп’ютері, метою яких є аналіз, інтерпретація і зіставлення результатів моделювання з реальною поведінкою досліджуваного об'єкта і, при необхідності, подальше уточнення моделі і т. д.

До основним етапам комп’ютерного моделювання відносяться:

· постановка задачі, визначення об'єкта моделювання; розробка концептуальної моделі, виявлення основних елементів системи і елементарних актів взаємодії;

· формалізація, тобто перехід до математичної моделі;

· створення алгоритму та написання програми;

· планування та проведення комп’ютерних експериментів;

· аналіз та інтерпретація результатів.

Розрізняють аналітичне та імітаційне моделювання. При аналітичному моделюванні вивчаються математичні (абстрактні) моделі реального об'єкта у вигляді алгебраїчних, диференціальних та інших рівнянь, а також передбачають здійснення однозначної обчислювальної процедури, що призводить до їх точному рішенню. При імітаційному моделюванні досліджуються математичні моделі у вигляді алгоритму, що відтворює функціонування досліджуваної системи шляхом послідовного виконання великої кількості елементарних операцій.

Графічне моделювання здійснювалося в програмі ArchiCAD, див. рис. 1.

Рисунок 1 — Вікно програми ArchiCAD

ArchiCAD — графічний програмний пакет САПР для архітекторів, створений фірмою Graphisoft [12]. Призначений для проектування архітектурно-будівельних конструкцій і рішень, а також елементів ландшафту, меблів і т. п. При роботі в пакеті використовується концепція віртуального будівлі. Суть її полягає в тому, що проект ArchiCAD представляє собою виконану у натуральну величину об'ємну модель реального будівлі, існуючу в пам’яті комп’ютера. Для її виконання проектувальник на початкових етапах роботи з проектом фактично «будує» будівлю, використовуючи при цьому інструменти, що мають свої повні аналоги в реальності: стіни, перекриття, вікна, сходи, різноманітні об'єкти і т. д. Після завершення робіт над «віртуальним будівлею», проектувальник одержує можливість витягувати різноманітну інформацію про спроектованому об'єкті: поверхові плани, фасади, розрізи, експлікації, специфікації, презентаційні матеріали та ін Підтримує взаємодію з різними інженерними програмами через формат IFC.

2.2 Етап графічного проектування

Була поставлена задача спроектувати 3 кімнати:

· кімната класу;

· кімната завучу школи;

· кімната підтримки.

Моделювання було відбувалося поетапно і було розпочато з проектування комп’ютерного класу.

На комп’ютерний клас покладається рішення наступних цільових завдань:

· створення необхідних умов для особистісного розвитку, професійного самовизначення і стимулювання творчої праці учнів;

· набуття учнями стійких навичок і культури роботи на комп’ютері;

· формування в учнів розвиненого операційного мислення;

· організація змістовного дозвілля;

· формування загальної культури учнів.

З цих умов був спроектований просторий зі зручним розташуванням комп’ютерів, з необхідним обладнанням комп’ютерний клас.

На рисунку 2 представлений вид зверху.

Рисунок 2 — Комп’ютерний клас

Клас має 10 робочих місць з комп’ютерами, а також прості 10 парт для конспектування і прослуховування лекцій.

Вид комп’ютерного класу зсередини, див. рис. 3 — 4.

Рисунок 3 — Вид класу зсередини

Рисунок 4 — Комп’ютерний клас зсередини

Над робочими місцями учнів розташовуються стенди з напряму комп’ютерні технології, див. рис. 5

Рисунок 5 — Оформлення комп’ютерного класу

У кабінеті технічної підтримки розташовується одне АРМ для адміністратора і кілька полиць і конструкцій шаф для збереження інструментів і необхідних деталей.

Кабінет технічної підтримки, див. рис. 6 — 8.

Рисунок 6 — Вид зверху

Рисунок 7 — Вид зсередини

Рисунок 8 — Кабінет технічної підтримки зсередини

Кабінет завуча школи містить одне АРМ. Шафи для зберігання документів. Так само стіл на чотири місця для проведення зборів.

Кімната завуча школи, див. рис. 9 — 11.

Рисунок 9 — Кабінет завучу школи зсередини

Рисунок 10 — Кабінет завучу школи зсередини

Рисунок 11 — Кабінет завучу школи зсередини

АРМ завучу школи, див. рис. 12.

Рисунок 12 — АРМ завучу

3. Проектування О Ц на підприємстві та комплектація АРМ спеціаліста по ремонту та обслуговуванню ЕОТ

3.1 Обладнання робочих місць

Найважливіша проблема підготовки фахівців у галузі навчання інформатики, система підготовки повинна забезпечувати такий рівень, який дозволив би вчителям у своїй майбутній професійній діяльності швидко адаптуватися до інновацій в області інформаційних технологій, навіть бути завжди готовим вести заняття за програмою відмінної в корені від тієї, за якою вчили його. Так само й учні повинні навчаться на нових програмах [2].

Тому комплектація комп’ютера для учнів вибирається відповідно вимогою програм для навчання, див. табл. 1.

Таблиця 1 Калькуляція робочого місця учня

Найменування

Ціна

Процесор: AMD FX-4100 (3.6 ГГц)

877 гр.

Материнська плата: ASRock M3N78D FX

451 гр.

Оперативна пам’ять: Kingston DDR3−1600 4096

250 гр.

Відео карта: ATI Radeon HD6570

512 гр.

Привід: Lite-On DVD±RW SATA iHAS122−18 White

154 гр.

Жорсткий диск: Seagate Barracuda 7200. 14 1TB 7200rpm 64MB ST1000DM003 3.5 SATAIII

590 гр.

Корпус: Asus Vento TA-891 + FSP ATX-400PNR 400W

480 гр.

Монітор 23.6 Samsung S24B350H

1 711 грн.

Клавіатура Logitech Washable Keyboard K310

353 гр.

Миша Microsoft Optical 200 USB

115 гр.

Навушники Logitech Stereo Headset H110

130 гр.

Загальна сума

5631 гр.

Комп’ютерів для учнів буде 10.

Адміністратор стежить за в класі і повинен мати автоматизоване робочі місце за яким зможе швидко і якісно працювати.

Калькуляцію для автоматизованого робочого місця адміністратора вибираємо відповідну, див. табл. 2.

Таблиця 2 Калькуляція робочого місця адміністратора

Найменування

Ціна

Процесор: Intel Core i3−3220 (3.3 ГГц)

992 гр.

Материнська плата: Asus P8Z77-V LX

951 гр.

Оперативна пам’ять: Kingston DDR3−1600 4096MB

254 гр.

Відео карта: nVidia GeForce GT640, 1 ГБ

688 гр.

Привід: Lite-On DVD±RW SATA iHAS122−18 White

154 гр.

Жорсткий диск: Western Digital Caviar Green 2TB 5400rpm 64МB WD20EARX 3.5 SATA III.

804 гр.

Корпус: Asus Vento TA-891 + FSP ATX-400PNR 400W

480 гр.

Монітор 23.6 Samsung S24B350H

1 710 гр.

Клавіатура Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800

912 гр.

Миша Rapoo 6080

288 гр.

Навушники Logitech Stereo Headset H110

130 гр.

Загальна сума

7363 гр.

Робочі місце викладача буде служити сервером який буде забезпечувати кабінети виходом в інтернет. У комплектації буде використовуватися жорсткий диск ємністю 2 Тб. Так як інформації викладачу доведеться зберігати багато [6].

Тому комплектація АРМ для викладача комп’ютерного класу наступна, див. табл. 3

Таблиця 3 Калькуляція робочого місця викладача

Найменування

Ціна

Процесор: AMD LIano A6−3650 (2.6 ГГц)

656 гр.

Материнська плата: Asus F2A85-M LE

623 гр.

Оперативна пам’ять: Kingston DDR3−1600 8192MB.

443 гр.

Відео карта: ATI Radeon HD6690, 1 ГБ

1060 гр.

Привід: Lite-On DVD±RW SATA iHAS122−18 White

154 гр.

Жорсткий диск: Western Digital Red 2TB 7200rpm 64МB WD20EFRX 3.5 SATA III

984 гр.

Корпус: Asus Vento TA-891 + FSP ATX-400PNR 400W

480 гр.

Монітор 23.6 Iiyama ProLite

2 055 гр.

Клавіатура Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800

912 гр.

Миша Rapoo 6080

288 гр.

Навушники Logitech Stereo Headset H110

130 гр.

Загальна сума

7755 гр.

Завуч школи автоматизоване робоче місце збирається середнє так як комп’ютер не буде сильно завантажуватися. Комплектація АРМ завучу школи, див. табл. 4.

Таблиця 4 Калькуляція робочого місця завучу школи

Найменування

Ціна

Процесор: Intel Core i3−2100 3. 1GHz/3MB/NoTurbo.

943 гр.

Материнська плата: MSI Z77A-G43.

820 гр.

Оперативна пам’ять: Kingston DDR3−1333 4096MB.

201 гр.

Відео карта: ATI Radeon HD6570, 1024 МБ.

490 гр.

Привід: Lite-On DVD±RW SATA iHAS122−18 White

154 гр.

Жорсткий диск: Seagate Barracuda 7200. 14 1TB 7200rpm 64MB ST1000DM003 3.5 SATAIII

590 гр.

Корпус: Asus Vento TA-891 + FSP ATX-400PNR 400W

480 гр.

Монітор 23.6 Samsung S24B350H

1 710 гр.

Клавіатура Logitech Washable Keyboard K310

353 гр.

Миша Rapoo 6080

288 гр.

Комп’ютерні колонки Sven Stream

935 гр.

Загальна сума

6964 гр.

3.2 Системне та прикладне програмне забезпечення

Для функціонування комп’ютерного класу необхідно програмне забезпечення з такою комплектацією. Програмне забезпечення вибирається окремо для учнів, вчителі, адміністратора і завуча [2].

Програмне забезпечення для учня школи. Програмне забезпечення може змінюватись в залежності від навчання.

Операційна система Windows 7 SP1 Home Basic 64-bit Russian.

Windows 7 Домашня базова забезпечує більш швидкий і легкий доступ до програм та документів, що використовуються найбільш часто. Російська версія продукту на 1 комп’ютер для 64-бітових систем з пакетом оновлень SP1.

Microsoft Office Home and Student 2010.

У Microsoft Office Home and Student 2010 32/64Bit Russian DVD входять наступні програми: Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office OneNote 2010, Microsoft Office Access 2010.

Компас-3D LT.

Компас-3D LT — це система тривимірного моделювання для домашнього використання і навчальних цілей.

Антивірус Kaspersky Anti-Virus 2012.

Антивірус Касперського 2012 — основа системи безпеки вашого ПК, пропонує в режимі реального часу автоматизовану захист від спектра IT-загроз.

CodeGear.

CodeGear — дочірній підрозділ компанії Embarcadero Technologies. CodeGear займається інструментами для розробки програмного забезпечення, такими як Delphi, інтегрованими середовищами розробки та сервером баз даних InterBase.

The KMPlayer.

The KMPlayer (похідне від Kang Multimedia Player) — програвач звукових і відео файлів для Microsoft Windows. Підтримує практично всі існуючі мультимедійні формати, серед яких VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg, OGM, 3GP, MPEG-½/4, WMV, RealMedia, FLV і QuickTime.

Програмне забезпечення для вчителя.

Програмне забезпечення не буде відрізнятися від програм для учнів. Але буде доданий ряд програм для адміністрування.

Access Administrator Pro v3.9.

Нова версія популярної програми для захисту даних. Access Administrator володіє цілим набором корисних функцій, але в той же час дуже проста у використанні, що робить її привабливою для користувача будь-якого рівня. Програма допоможе встановити групи користувачів, паролі доступу до файлів і папок. З її допомогою можна також вказати час, протягом якого можливий доступ. Утиліта не дасть себе видалити нікому, хто не знає пароля адміністратора.

Adobe Acrobat Pro.

Adobe Acrobat Pro — програма для створення і редагування файлів у форматі PDF. Використання Adobe Acrobat Pro для створення PDF-документів дозволяє застосовувати весь спектр можливостей — працювати з текстом, картинками, мультимедійним контентом (є підтримка звуку і відео).

Програмне забезпечення завучу школи.

Операційна система Windows 7 SP1 Home Basic 64-bit Russian.

Windows 7 Домашня базова забезпечує більш швидкий і легкий доступ до програм та документів, що використовуються найбільш часто. Російська версія продукту на 1 комп’ютер для 64-бітових систем з пакетом оновлень SP1.

Microsoft Office Home and Student 2010.

У Microsoft Office Home and Student 2010 32/64Bit Russian DVD входять наступні програми: Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office OneNote 2010, Microsoft Office Access 2010.

У таблиці 5 наводиться калькуляція системного і прикладного забезпечення.

Таблиця 5 Калькуляція системного і прикладного забезпечення

Найменування

Кількість

Ціна за 1 шт.

Ціна

Операційна система Windows 7 SP1 Home Basic 64-bit Russian

13

730 гр.

9490 гр.

Компас-3D LT

12

123 гр.

1476 гр.

Kaspersky Anti-Virus 2012.

13

246 гр.

3198 гр.

CodeGear.

12

985 гр.

11 820 гр.

Access Administrator Pro

1

311 гр.

311 гр.

Adobe Acrobat Pro.

12

1117 гр.

13 404 гр.

Microsoft Office Home and Student 2010.

13

680 гр.

8840 гр.

The KMPlayer.

13

600 гр.

7800 гр.

Загальна ціна

56 339 гр.

3.3 Периферійне обладнання

Принтер Canon PIXMA MG2240, див. рис. 13

Рисунок 13 — МФУ Canon PIXMA

Таблиця 6 Характеристики принтера

Тип пристрою

МФУ

Технологія друку

Струменевий друк

Максимальна роздільна здатність друку

1200×4800 dpi

Роздільна здатність зображення принтера МФУ

Оптичний дозвіл сканера: 1200×2400 точок на дюйм

Мінімальний розмір краплі

(pl) 2

РК-монітор

7-сегментний

Область друку

A4, Letter, 20×25 см, 13×18 см, 10×15 см

Інтерфейс

Hi-Speed ??USB (порт B)

Додатково

Планшетний кольоровий сканер з CIS-датчиком

Ціна

525 гр.

Портативний принтер буде знаходиться в комп’ютерному класі для того щоб учні самостійно могли друкувати роботи і не відволікати викладача.

Для цього використовуємо принтер Canon SELPHY CP-800 Black, див. рис. 14.

Рисунок 14 — Портативний принтер

Таблиця 7 Характеристики принтера

Тип пристрою

Портативні фотопринтери

Технологія друку

термосублімаційний кольоровий друк

Максимальна роздільна здатність друку

300×300 dpi

Термосублімаціоний друк

Чорнило 3-х кольорів із захисним покриттям, 256 рівнів для кожного кольору (глибина кольору 24 біти)

Сумісність з картами пам’яті

Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick DUO, Microdrive, MMC, MMCplus, HC MMCplus, SD, SDHC, СДХЦ

Друк без комп’ютера

PictBridge

РК-монітор

Кольоровий TFT дисплей 6,2 см (2,5 «)

Інтерфейс

Порт USB типу А

Ціна

443 гр.

Проектор Acer K130, див. рис. 15.

Рисунок 15 — проектор Acer

Таблиця 8 Характеристики проектора

Короткі характеристики

300 ANSI люмен / 1280×800/430 г

Категорія

Ультрапортативний Фізичний

Дозвіл

1280×800

Підтримуваний дозвіл

WXGA (1280×800) / UXGA (1600×1200) / 1080p (1920×1080)

Яскравість

300 ANSI люмен

Рівень контрасту

10 000: 1

Технологія

матриця DLP 3D

Співвідношення сторін зображення

16: 10

Інтерфейси і відеосигнали

Компонентний відео вхід / Композитний відеовхід / Аудіо 3.5 мм / HDMI / USB / слот для карт пам’яті microSD

Ціна

4075 гр.

У таблиці 9 наводиться калькуляція периферійного обладнання

Таблиця 9 Калькуляція периферійного обладнання

Найменування

Кількість

Ціна

Принтер Canon PIXMA MG2240

3

525 гр.

Принтер Canon SELPHY CP-800 Black

1

443 гр.

Проектор Acer K130

2

4075 гр.

Загальна ціна.

10 168 гр.

3.4 Мережеве обладнання

Локальна мережа школи будуються для надання АРМ виходу в інтернет, також вона буде використовуватися для спільної роботи над документами і даними. Таким чином, локальна мережа дозволить підвищити продуктивність праці, створить документообіг на підприємстві що значно полегшить працю учнів школи. Для організації мережі необхідне наступне мережеве обладнання:

Комутатор D-Link DGS-1016A використовується для об'єднання ПК персоналу у мережу. Комутатор D-Link DGS-1016A показаний на рисунку 16.

Рисунок 16 — Комутатор D-Link DGS-1016A

Комутатор оснащений 16 портами, що дозволяють невеликий робочій групі підключатися до мереж Ethernet, а також інтегрувати їх. Можливість віддаленого управління.

Комутатор D-Link реалізує моніторинг трафіку, на випадок проблем з підключенням в ньому передбачена функція тестування кабелю, що дозволяє ідентифікувати і навіть локалізувати несправність у кабелі. Для оптимізації трафіку використовується призначення пріоритетів для портів. Для обміну даними між АРМ співробітників бухгалтерії при створені локальної мережі буде використана топологія зірка, з'єднання АРМ виконаємо за допомогою кабелю на основі витої пари [10].

Таблиця 10 Калькуляція мережевого обладнання

Комутатор: Netgear GS108T v2

558 гр.

Всього

558 гр.

3.5 Інші пристрої

Для проектування зображення з проектора буде використовуватись екрани. Один екран настінний інший підлоговий.

Екран буде використовуватись в комп’ютерному класі. Настінний екран буде розташовуватися в кабінеті завуча школи.

Екран Elite Screens моторизований настінний, див. рис. 17.

Рисунок 17 — Екран Elite Screens

Ціна екрану 2542 гр.

Екран Epson мобільний підлоговий.

Мультиформатний екран Epson підходить для будь-якого проектора, тому що поєднує в собі відразу три формати: 4: 3, 16:9 і 16: 10. Завдяки ергономічній конструкції ви можете легко встановити екран і змінити його формат всього за кілька секунд [10]. А невелика вага і компактні розміри роблять транспортування екрану зручною і простою, див. рис. 18.

Рисунок 18 — Екран Epson підлоговий

Ціна 1435 гр.

Телефонний апарат для кабінету завуча Panasonic KX-TS2365UAB Black, див. рис. 19.

Рисунок 19 — Panasonic

Таблиця 11 Характеристики Panasonic

Вид

Телефон

Тип трубки

Дротовий

Тип радіозв'язку

Аналогова

РК-дисплей

16-значний

Додаткові можливості

Однокнопковий набір, 20 номерів вимкнення мікрофона Роз'єм для гарнітури Електронний регулятор гучності автодозвон

Ціна

361 гр.

Для комфорту роботи в приміщеннях вони оснащені настінними кондиціонерами NEXON NXE-09HC. Вони встановленні в класі та в кабінеті завучу.

Рисунок 20 — Кондиціонер NEXON NXE-09HC

Таблиця 12 Характеристики NEXON NXE-09HC

Потужність охолодження

2,64 кВт

Річне споживання енергії

485 кВт / год

Рівень шуму

52 дБ

Видалення конденсату

1 л / год

Циркуляція повітря

430/430 м3/год

Тиха робота

присутня

Габарити внешн. блока (ВхШхГ)

600×500×232 мм

Ціна

2050 гр.

У таблиці 12 наводиться калькуляція інших пристроїв

Таблиця 13 Калькуляція інші пристрої

Найменування

Кількість

Ціна

Екран Elite Screens моторизований настінний

1

2542 гр.

Екран Epson мобільний підлоговий

1

1435 гр.

Телефон Panasonic KX-TS2365UAB Black

1

361 гр.

Кондиціонерами NEXON NXE-09HC

2

2050 гр.

Загальна ціна

8438 гр.

3.6 План комплектації робочих місць

Комп’ютерний клас середньої загальної школи включає в себе тринадцять АРМ, струменевий принтер, та мережеве обладнання для організації комп’ютерної мережі.

Для забезпечення умов електробезпеки можлива прокладка всіх силових і мережевих комунікацій під настилом підлоги (пристрій фальшпола), довільне розташування робочих столів з?? обов'язковим їх жорстким кріпленням до підлоги, див. рис. 21. Сумуючи усі економічні витрати обчислювального центру приводимо економічні розрахунки у таблиці 14.

Рисунок 21 — План школи

Таблиця 11 Економічні розрахунки комп’ютерного класу середньої загальної школи

Найменування пристрою

Ціна за одиницю

Кількість

Ціна

АРМ учня

5631 гр.

10

56 310 гр.

АРМ викладача

7755 гр.

1

7755 гр.

АРМ адміністратора

7363 гр.

1

7363 гр.

АРМ заучу

6964 гр.

1

6964 гр.

Програмне забезпечення

56 339 гр.

1

56 339 гр.

Серверне обладнання

951 гр.

1

951 гр.

Периферійне обладнання

10 168 гр.

1

10 168 гр.

Інші пристрої

8438 гр.

1

8438 гр.

Загальна сума

154 228 гр.

4. Розрахунок електроспоживання

У таблиці 10 приведений добовий усереднений графік споживання у бухгалтерії потужності з електромережі, а також середня потужність у кВт за 1 годину, споживання електроенергії за добу в кВт, вартість електроенергії в грн. за добу.

Для стелі типу «армстронг» використовуються світильники в який знаходяться 4 люмінесцентні лампи по 20 Вт.

Таблиця 14 Споживання електроенергії в офісі

Споживач

Час доби/потужність (Вт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Кімната класу

Світильник 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

80

80

0

0

0

0

0

0

Світильник 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

80

80

0

0

0

0

0

0

Світильник 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

80

80

0

0

0

0

0

0

Світильник 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

80

80

0

0

0

0

0

0

Світильник 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

80

80

0

0

0

0

0

0

Світильник 6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

80

80

0

0

0

0

0

0

Світильник 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

80

80

Світильник 8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

80

80

0

0

0

0

0

0

Лампа настільна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

35

35

35

0

0

0

0

0

Комп’ютер учня 1

0

0

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Комп’ютер учня 2

0

0

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

300

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Комп’ютер учня 3

0

0

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Комп’ютер учня 4

0

0

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Комп’ютер учня 5

0

0

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Комп’ютер учня 6

0

0

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Комп’ютер учня 7

0

0

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Комп’ютер учня 8

0

0

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Комп’ютер учня 9

0

0

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Комп’ютер учня 10

0

0

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Комп’ютер викладача

0

0

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

Монітор 1

0

0

0

0

0

0

0

70

70

70

70

70

70

70

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Монітор 2

0

0

0

0

0

0

0

70

70

70

70

70

70

70

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Монітор 3

0

0

0

0

0

0

0

70

70

70

70

70

70

70

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Монітор 4

0

0

0

0

0

0

0

70

70

70

70

70

70

70

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Монітор 5

0

0

0

0

0

0

0

70

70

70

70

70

70

70

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Монітор 6

0

0

0

0

0

0

0

70

70

70

70

70

70

70

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Монітор 7

0

0

0

0

0

0

0

70

70

70

70

70

70

70

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Монітор 8

0

0

0

0

0

0

0

70

70

70

70

70

70

70

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Монітор 9

0

0

0

0

0

0

0

70

70

70

70

70

70

70

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Монітор 10

0

0

0

0

0

0

0

70

70

70

70

70

70

70

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Монітор 11

0

0

0

0

0

0

0

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

0

0

0

0

0

0

Кондиціонер

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

300

300

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

Проектор

0

0

0

0

0

0

0

230

230

230

230

230

230

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Комутатор

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

Принтер 1

0

0

0

0

0

0

0

45

45

45

45

45

45

45

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Принтер 2

0

0

0

0

0

0

0

45

45

45

45

45

45

45

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кімната підтримки

Комп’ютер

0

0

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

Монітор

0

0

0

0

0

0

0

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

0

0

0

0

0

0

Принтер

0

0

0

0

0

0

0

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

0

0

0

0

0

0

Лампа настільна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

35

35

35

35

0

0

0

0

0

Світильник 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

80

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Світильник 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

80

80

0

0

0

0

0

0

Кімната заучу

Світильник 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

0

0

0

Світильник 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

00

0

0

0

0

0

Світильник 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

0

0

0

Світильник 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

0

0

0

Світильник 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

0

0

0

Світильник 6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

0

0

0

Світильник 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

0

0

0

Світильник 8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

0

0

0

Світильник 9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

0

0

0

Світильник 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

0

0

0

Світильник 11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

0

0

0

Світильник 12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

0

0

0

Світильник 13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

00

40

40

0

0

0

0

0

Світильник 14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

40

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

Лампа настільна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

35

35

0

0

0

0

0

Комп’ютер

0

0

0

0

0

0

0

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

Монітор

0

0

0

0

0

0

0

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

0

0

0

0

0

0

Принтер

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

Кондиціонер

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

300

300

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

Проектор

0

0

0

0

0

0

0

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

0

0

0

0

0

0

Споживання електроенергії за робочий день, кВт — 67,36

Споживання електроенергії за робочий місяць, кВт — 1549,98.

Вважаючи що ОЦ підприємства «Укртелеком» працює цілодобово розрахуємо його вартість за формулою:

де с — тариф на електроенергію (0,26 грн.).

Споживання електроенергії:

Плата за день: 58,26 * 0,26 = 17,51 грн.

Плата за місяць: 1339,9* 0,26 = 402,81 грн.

Приведемо графік споживання електроенергії школи за добу, див. рис. 22.

Рисунок 22 — графік

Рисунок 23 — Схема електропроводки комп’ютерного класу середньої загальної школи

Таблиця 15 Елементи електроустаткування середньої школи

Найменування

Довжина, м

Потужність, Вт

Струм, А

I=P/220

Переріз

S=I/2,7

Щит

0

3000

13,63

4,98

Розетка

0,5

2000

9,09

3,36

Розетка

0,5

2000

9,09

3,36

Розетка

0,5

2000

9,09

3,36

Розетка

0,5

2000

9,09

3,36

Розетка

0,5

2000

9,09

3,36

Розетка

0,5

2000

9,09

3,36

Розетка

0,5

2000

9,09

3,36

Розетка

0,5

2000

9,09

3,36

Розетка

0,5

2000

9,09

3,36

Розетка

0,5

2000

9,09

3,36

Розетка

0,5

2000

9,09

3,36

Розетка

0,5

2500

11,36

4,20

Світильник

2,1

100

0,40

0,17

Світильник

4,4

100

0,40

0,17

Світильник

6,8

100

0,40

0,17

Світильник

9,3

100

0,40

0,17

Світильник

4,9

100

0,40

0,17

Світильник

2,3

100

0,40

0,17

Світильник

9,7

100

0,40

0,17

Світильник

12,2

100

0,40

0,17

Вимикач

1,8

100

0,40

0,17

Розетка

0,5

2500

11,36

4,20

Розетка

0,5

2000

9,09

3,36

Розетка

0,5

2000

9,09

3,36

Світильник

3

100

0,40

0,17

Світильник

8

100

0,40

0,17

Світильник

9

100

0,40

0,17

Світильник

10

100

0,40

0,17

Світильник

11

100

0,40

0,17

Світильник

12

100

0,40

0,17

Світильник

13

100

0,40

0,17

Світильник

8

100

0,40

0,17

Світильник

9

100

0,40

0,17

Світильник

10

100

0,40

0,17

Світильник

11

100

0,40

0,17

Світильник

12

100

0,40

0,17

Світильник

13

100

0,40

0,17

Світильник

4,3

100

0,40

0,17

Вимикач

1

100

0,40

0,17

Розетка

1

2500

11,36

4,20

Розетка

1

2000

9,09

3,36

Світильник

3

100

0,40

0,17

Світильник

4

100

0,40

0,17

Світильник

6

100

0,40

0,17

Вимикач

3

100

0,40

0,17

Довжина кабелю, в м

213

Виходячи з максимальної потужності приймаємо кабель який підходить до щита, перерізом 6 мм2, а кабель по приміщенню перерізом 5 мм2.

5. Теоретична частина

5.1 Загальні відомості

До пристроїв відображення інформації відносяться насамперед монітори, а також пристрої, орієнтовані на вирішення мультимедійних або презентаційних завдань: пристрої формування об'ємних (стереоскопічних) зображень і проектори. Монітор є найважливішим пристроєм відображення комп’ютерної інформації. Типи сучасних моніторів відрізняються великою різноманітністю. За принципом дії всі монітори для ПК можна розділити на дві великі групи:

· на основі електронно-променевої трубки (ЕПТ), званої кінескопом;

· плоско панельні, виконані в основному на основі рідких кристалів.

5.2 Монітори на основі ЕПТ

Монітори на основі ЕПТ — найбільш поширені пристрої відображення інформації. Використовувана в цьому типі моніторів технологія була розроблена багато років тому і спочатку створювалася в якості спеціального інструментарію для вимірювання змінного струму, тобто для осцилографа [10].

Конструкція ЕПТ-монітора являє собою скляну трубку, всередині якої знаходиться вакуум. З фронтального боку внутрішня частина скла трубки покрита люмінофором. Як люмінофорів для кольорових ЕПТ використовуються досить складні склади на основі рідкоземельних металів ітрію, ербію та ін.

Люмінофор — це речовина, яка випромінює світло при бомбардуванні його зарядженими частинками. Для створення зображення в CRT-моніторі використовується електронна гармата, яка випускає потік електронів крізь металеву маску або грати на внутрішню поверхню скляного екрана монітора, яка покрита різнокольоровими люмінофорпимі точками. Електрони потрапляють на люмінофорних шар, після чого енергія електронів перетворюється на світло, тобто потік електронів змушує крапки люмінофора світитися. Ці світні точки люмінофора формують зображення на моніторі. Як правило, у кольоровому CRT-моніторі використовується три електронні гармати, на відміну від однієї гармати, застосовуваної в монохромних моніторах. На шляху пучка електронів зазвичай знаходяться додаткові електроди: модулятор, який регулює інтенсивність пучка електронів і пов’язану з нею яскравість зображення; фокусуючий електрод, що визначає розмір світлової плями; розміщені на підставі ЕПТ котушки відхиляючої системи, які змінюють напрямок пучка. Будь-яке текстове або графічне зображення на екрані монітора складається з безлічі дискретних точок люмінофору, званих пікселями і представляють собою мінімальний елемент зображення-растра. Формування растра в моніторі проводиться за допомогою спеціальних сигналів, що надходять на відхиляючої систему. Під дією цих сигналів проводиться сканування променя по поверхні екрану по зигзагоподібної траєкторії від лівого верхнього кута до правого нижнього, див. рис. 24.

Рисунок 24 — Формування растра

Хід променя по горизонталі здійснюється сигналом рядкової (горизонтальної) розгортки, а по вертикалі - кадрової (вертикальної) розгорнення. Переклад променя із крайньої правої точки рядки в крайню ліву точку наступного рядка (зворотний хід променя по горизонталі) і з крайньої правої позиції останнього рядка екрану в крайню ліву позицію першого рядка (зворотний хід променя по вертикалі) здійснюється за допомогою спеціальних сигналів зворотного ходу [10].

Монітори такого типу називаються растровими. Електронний промінь у цьому випадку періодично сканує екран, утворюючи на ньому близько розташовані рядки розгорнення. У міру руху променя по рядках відеосигнал, що подається на модулятор, змінює яскравість світлової плями і утворює видиме на екрані зображення. Роздільна здатність монітора визначається числом елементів зображення, які він здатний відтворювати по горизонталі і вертикалі, наприклад, 640×480 або 1024×768 пікселів. На відміну від телевізора, де відеосигнал, керуючий яскравістю електронного пучка, є аналоговим, в моніторах ПК використовуються як аналогові, так і цифрові відеосигнали. У зв’язку з цим монітори для ПК прийнято розділяти на аналогові і цифрові.

Першими пристроями відображення інформації ПК були цифрові монітори. У цифрових моніторах управління здійснюється двійковими сигналами, які мають тільки два значення: логічна 1 і логічний 0 («так» і «ні»). Рівню логічної одиниці відповідає напруга близько 5 В, рівню логічного нуля — не більше 0,5 В. Оскільки ті ж рівні «1» і «0» використовуються в широко поширеною стандартної серії мікросхем на основі транзисторних-транзисторної логіки (TTL — Transistor Transistor Logic — транзисторно-транзисторна логіка), цифрові монітори називають TTL-моніторами.

Перші TTL-монітори були монохромними, згодом з’явилися кольорові. У монохромних цифрових моніторах точки на екрані можуть бути тільки світлими або темними, розрізняючись яскравістю. Електронно-променева трубка монохромного монітора має тільки одну електронну гармату; вона менше кольорових ЕПТ, завдяки чому монохромні монітори компактніше і легше інших. Крім того, монохромний монітор працює з більш низьким анодним напругою, ніж кольоровий (15 кВ проти 21−25 кВ), тому споживана їм потужність значно нижче (30 Вт замість 80 — 90 Вт у кольорових). У кінескопа кольорового цифрового монітора містяться три електронні гармати: для червоного (Red), зеленого (Green) і синього (Blue) квітів з роздільним керуванням, тому його називають RGB-монітором.

Цифрові RGB-монітори підтримують і монохромний режим роботи з відображенням до 16 градацій сірого кольору. Аналогові монітори, так само як і цифрові, бувають кольоровими і монохромними, при цьому кольоровий монітор може працювати в монохромному режимі. Головна причина переходу до аналогових відеосигналів полягає в обмеженості палітри кольорів цифрового монітора. Аналоговий відеосигнал, який регулює інтенсивність пучка електронів, може приймати будь-яке значення в діапазоні від 0 до 0,7 В. Оскільки цих значень нескінченно багато, палітра аналогового монітора необмежена. Однак відеоадаптер може забезпечити тільки кінцеве кількість градацій рівня відеосигналу, що в підсумку обмежує палітру всієї відеосистеми в цілому. Для розуміння принципу формування растра кольорових моніторів слід представляти механізм колірного зору.

Світло — це електромагнітні коливання в певному діапазоні довжин хвиль. Людське око здатне розрізняти кольори, відповідні різним областям спектру видимого випромінювання, який займає лише незначну частину загального спектра електромагнітних коливань в діапазоні довжин хвиль від 0,4 до 0,75 мкм. Сукупна випромінювання довжин хвиль всього видимого діапазону сприймається оком як білий світ. Око людини має рецептори трьох типів, відповідальні за сприйняття кольору і різняться своєю чутливістю до електромагнітних коливань різних довжин хвиль. Одні з них реагують на фіолетово-синій, інші - на зелений, треті - на оранжево-червоний колір. Якщо на рецептори світло не потрапляє, око людини сприймає чорний колір. Якщо всі рецептори висвітлюються однаково, людина бачить сірий або білий колір. При висвітленні об'єкта частину світла відбивається від нього, а частина поглинається. Щільність кольору визначається кількістю поглинутого об'єктом світла в даному спектральному діапазоні. Чим щільніше колірний шар, тим менше світла відбивається і, як наслідок, більш темним виходить відтінок кольору (тон). Фізіологічні особливості колірного зору досліджувалися М. В. Ломоносовим. В основу розробленої ним теорії колірного зору покладений експериментально встановлений факт, що всі кольори можуть бути отримані шляхом складання трьох світлових потоків з високою насиченістю, наприклад, червоного, зеленого і синього, званих основними або первинними. Зазвичай світлове випромінювання збуджує вагу рецептори людського ока одночасно. Зоровий апарат людини аналізує світло, визначаючи в ньому відносний вміст різних випромінювань, а потім в мозку відбувається їх синтез в єдиний колір. Завдяки чудовому властивості ока — трикомпонентні кольорового сприйняття яка людина може розрізняти будь-який з колірних відтінків: достатньо інформації тільки про кількісному співвідношенні інтенсивностей трьох основних кольорів, тому немає необхідності в безпосередній передачі всіх квітів. Таким чином, завдяки фізіологічним особливостям колірного зору, значно скорочується обсяг інформації про колір і спрощуються багато технологічні рішення, пов’язані з реєстрацією та обробкою кольорових зображень [10].

Ще однією важливою властивістю колірного зору є просторове усереднення кольору, яке полягає в тому, що якщо на кольоровому зображенні є близько розташовані кольорові деталі, то з великої відстані кольору окремих деталей невиразні. Все близько розташовані кольорові деталі будуть виглядати пофарбованими в один колір. Завдяки цій властивості зору в електронно-променевій трубці монітора формується колір одного елемента зображення з трьох кольорів розташованих поруч люмінофорних зерен. Зазначені властивості колірного зору використані при розробці принципу дії ЕПТ кольорового монітора.

В електронно-променевій трубці кольорового монітора розташовані три електронні гармати з незалежними схемами управління, а на внутрішню поверхню екрана завдано люмінофор трьох основних кольорів: червоного, синього і зеленого.

На рисунку 25 представлена схема утворення квітів на екрані монітора.

Рисунок 25 — Схема утворення кольорів на екрані монітора

Електронний промінь кожної гармати збуджує точки люмінофора, і вони починають світитися. Точки світяться по-різному і являють собою мозаїчне зображення з надзвичайно малими розмірами кожного елемента. Інтенсивність свічення кожної точки залежить від керуючого сигналу електронної гармати. У людському оку точки з трьома основними кольорами перетинаються і накладаються один на одного. Зміною співвідношення інтенсивностей точок трьох основних кольорів отримують необхідний відтінок на екрані монітора. Для того щоб кожна гармата направляла потік електронів тільки на плями люмінофора відповідного кольору, в кожному кольоровому кінескопі є спеціальна цветоделітельная маска. В залежності від розташування електронних гармат і конструкції цветоделітельной маски розрізняють ЕПТ чотирьох типів, використовувані в сучасних моніторах:

· ЕПТ з тіньовою маскою {Shadow Mask) найбільш поширені в більшості моніторів, вироблених LG, Samsung, Viewsonic, Hitachi, Belinea, Panasonic, Daewoo, Nokia;

· ЕПТ с поліпшеної тіньовою маскою (EDP — Enhenced Dot Pitch);

· ЕПТ з щілинним маскою (Slot Mask), у якій люмінофорних елементи розташовані у вертикальних осередках, а маска зроблена з вертикальних ліній. Вертикальні смуги розділені на комірки, що містять групи із трьох люмінофорних елементів трьох основних кольорів. Цей тип маски застосовується фірмами NEC і Panasonic;

· ЕПТ з апертурноюгратами з вертикальних ліній (Aperture Grill). Замість крапок з люмінофорними елементами трьох основних кольорів апертурная решітка містить серію ниток, що складаються з люмінофорних елементів, вибудованих у вигляді вертикальних смуг трьох основних кольорів. За цією технологією виробляються трубки Sony і Mitsubishi, див. рис. 26.

Рисунок 26 — Типи цветоделітельних масок ЕЛТ.

а — ЕПТ з тіньовою маскою;

б — ЕПТ з поліпшеною тіньовою маскою;

в — ЕПТ з щелевой маскою;г — ЕПТ з апертурноюгратами

Конструктивно тіньова маска являє собою металеву пластину зі спеціального матеріалу, інвару, з системою отворів, які відповідають точкам люмінофора, нанесеним на внутрішню поверхню кінескопа. Температурна стабілізація форми тіньової маски при її бомбардуванні електронним пучком забезпечується малим значенням коефіцієнта лінійного розширення інвару. Апертурні грати утворена системою щілин, виконують ту ж функцію, що й отвори в тіньовій масці. Обидва типи трубок (з тіньовою маскою і апертурноюгратами) мають свої переваги і області застосування. Трубки з тіньовою маскою дають більш точне і деталізоване зображення, оскільки світло проходить через отвори в масці з чіткими краями. Тому монітори з такими ЕПТ рекомендується використовувати при інтенсивній і тривалій роботі з текстами і дрібними елементами графіки. Трубки з апертурноюгратами мають більш ажурну маску, вони менше затуляють екран і дозволяють отримати більш яскраве, контрастне зображення в насичених кольорах. Монітори з такими трубками добре підходять для настільних видавничих систем та інших програм, орієнтованих на роботу з кольоровими зображеннями [10]. Мінімальна відстань між люмінофорними елементами однакового кольору в тіньових масках називається Dot Pitch (крок точки) і є індексом якості зображення. Крок точки зазвичай вимірюється в міліметрах. Чим менше значення кроку точки, тим вище якість відтвореного на моніторі зображення. Середня відстань між точками люмінофора називається зерном. У різних моделей моніторів цей параметр має значення від 0,2 до 0,28 мм. В ЕПТ з апертурноюгратами середня відстань між смугами називається Strip Pitch (крок смуги) і вимірюється в міліметрах. Чим менше величина кроку смуги, тим вища якість зображення на моніторі. Не можна порівнювати розмір кроку для трубок різних типів: крок точок (або тріад) трубки з тіньовою маскою вимірюється по діагоналі, в той час як крок апертурною решітки, інакше званий горизонтальним кроком точок, — по горизонталі. Тому при однаковому кроці точок трубка з тіньовою маскою має більшу щільність точок, ніж трубка з апертурною гратами. Для прикладу: 0,25 мм кроку точки приблизно еквівалентно 0,27 мм кроку смуги. Крім електронно-променевої трубки монітор містить керуючу електроніку, яка обробляє сигнал, що надходить безпосередньо від відеокарти ПК. Ця електроніка повинна оптимізувати посилення сигналу і управляти роботою електронних гармат. Виведене на екран монітора зображення виглядає стабільним, хоча насправді таким не є. Зображення на екрані відтворюється в результаті процесу, в ході якого світіння люмінофорних елементів ініціюється електронним променем, які пройшли послідовно по рядках. Цей процес відбувається з високою швидкістю, тому здається, що екран світиться постійно. В сітківці ока зображення зберігається близько 1/20 с. Це означає, що якщо електронний промінь рухатиметься по екрану повільно, очей сприйме це як окрему рухому яскраву крапку, але коли промінь починає рухатися з високою швидкістю, прочерчивая на екрані рядок 20 разів в секунду, очей побачить рівномірну лінію на екрані. Якщо забезпечити послідовне сканування променем екрану по горизонтальних лініях зверху вниз за час менше 1/25 з, очей сприйме рівномірно освітлений екран з невеликим мерехтінням. Рух самого променя відбувається настільки швидко, що око не в змозі його помітити. Вважається, що мерехтіння стає практично непомітним при частоті повторення кадрів (проходів променя по всіх елементах зображення) приблизно 75 разів на секунду. Висвітлених пікселі екрану повинні продовжувати світитися протягом часу, який необхідний електронного променю, щоб просканувати весь екран і повернутися знову для активізації даного пікселя при промальовуванні вже наступного кадру. Отже, мінімальний час після свічення повинно бути не менше періоду зміни кадрів зображення, тобто 20 мс. ЕПТ-монітори мають такі основні характеристики. Діагональ екрану монітора — відстань між лівим нижнім і правим верхнім кутом екрану, вимірюване в дюймах. Розмір видимої користувачеві області екрана зазвичай трохи менше, в середньому на 1, ніж розмір трубки [10].

Виробники можуть вказувати в супровідної документації два розміру діагоналі, при цьому видимий розмір звичайно позначається в дужках чи з позначкою «Viewable size», але іноді вказується тільки один розмір — розмір діагоналі трубки. В якості стандарту для ПК виділилися монітори з діагоналлю 15, що приблизно відповідає 36−39 см діагоналі видимої області. Для роботи в Windows бажано мати монітор розміром, принаймні, 17.

Для професійної роботи з настільними видавничими системами (НІС) і системами автоматизованого проектування (САПР) краще використовувати монітор розміром 20 або 21.

Розмір зерна екрана визначає відстань між найближчими отворами в цветоделітельной масці використовуваного типу. Відстань між отворами маски вимірюється в міліметрах. Чим менше відстань між отворами в тіньовій масці і чим більше цих отворів, тим вища якість зображення. Всі монітори з зерном більше 0,28 мм відносяться до категорії грубих і коштують дешевше. Кращі монітори мають зерно 0,24 мм, досягаючи 0,2 мм у найдорожчих моделей. Роздільна здатність монітора визначається кількістю елементів зображення, які він здатний відтворювати по горизонталі і вертикалі. Монітори з діагоналлю екрана 19 підтримують дозвіл до 1920×14 400 і вище. Тип електронно-променевої трубки слід брати до уваги при виборі монітора. Найбільш кращі такі типи кінескопів, як Black Trinitron, Black Matrix або Black Planar. Монітори цих типів мають особливе люмінофорним покриттям. Споживана потужність монітора вказується в його технічних характеристиках. У моніторів 14 «споживана потужність не повинна перевищувати 60 Вт.

Покриття екрану необхідні для додання йому антиблікових і антистатичних властивостей. Антиблікове покриття дозволяє спостерігати на екрані монітора тільки зображення, що формується комп’ютером, і не втомлювати очі спостереженням відображених об'єктів. Існує декілька способів отримання антибліковой (не відбиває) поверхні. Найдешевший з них — протруювання. Воно додає поверхні шорсткість. Однак графіка на такому екрані виглядає нерізко, якість зображення низька. Найбільш популярний спосіб нанесення кварцового покриття, що розсіює падаюче світло; цей спосіб реалізований фірмами Hitachi і Samsung.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой