Компенсаційний пакет менеджера з комунікацій

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Менеджмент


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра менеджменту організацій

КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ПАКЕТ МЕНЕДЖЕРА З КОМУНІКАЦІЙ ВАТ «МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ»

Виконала:

ст. гр. МОРм — 11

Карабін Н.М.

ЛЬВІВ — 2010

ЗМІСТ

1. Короткий опис діяльності ВАТ «Миколаївцемент»

2. Компенсаційний пакет менеджера з комунікацій

1. Короткий опис діяльності ВАТ «Миколаївцемент»

ВАТ «Миколаївцемент» — підприємство з виробництва цементу у місті Миколаєві Львівської області. Основною сировинною базою є поклади вапняку, що знаходяться неподалік від села Добряни Миколаївського району. Товариство працює з 1950 року. Поточна виробнича потужність становить 1 млн. 450 тис. тонн цементу. Випускає цемент трьох марок, в т. ч. марка «ПЦ І 500». Займає близько 10% національного ринку. Натуральний ринок складають Західні області України (в т.ч. Закарпаття) та частково Київський регіон.

1999 року ВАТ «Миколаївцемент», перебуває у складі Групи «Лафарж», якій належить 99,3% акцій.

«Лафарж» — єдина компанія у галузі будматеріалів, яка у 2009 році, і вже 5 років поспіль, буде внесена до переліку 100 найбільш стабільних світових корпорацій. Упродовж багатьох років свої головні зусилля спрямовує на стабільний розвиток компанії, працюючи в таких стратегічних напрямках як інновації в технології та підвищення ефективності виробництва, охорона навколишнього середовища, збереження природних ресурсів та енергії.

ВАТ «Миколаївцемент» займається:

ь видобутком, виробництвом, переробкою та реалізацією цементної сировини;

ь виробництвом та реалізацією цементу, клінкеру, будівельної продукції;

ь виробництвом іншої власної продукції.

Цілі ВАТ «Миколаївцемент»:

Довгострокові: відкриття нового цементного заводу;

Середньострокові:

- перехід з газу на вугілля як палива в технологічному процесі;

- вкладення інвестицій в поліпшення, модернізацію обладнання підприємства;

Короткострокові:

- перехід з газу на вугілля як палива в технологічному процесі;

- створення лабораторії для випробовування бетону та бетонних сумішей;

Пiдприємство розташоване в 38 км вiд Львова при автомобiльнiй трасi Чоп-Львiв. До складу пiдприємстсва входять:

v Демне-Добрянський кар'єр вапняку. Площа карєру 135.0 га, товщина шару вапняку до 22 м, розкривних порiд 5−10м, вiддаленiсть вiд заводу 12 км.

v Кагуєвський кар'єр глини — його площа становить 56 га, запаси глини — 89млн. тон.

v Щирецький кар'єр гiпсового каменю — площа становить 60 га.

v Рава-Руський кар'єр поки не експлуатується, знаходиться в стадiї закриття.

Головна промплощадка заводу займає площу 70 га, включає в себе цех виробництва цементу, залiзнично-пакувальний цех i допомiжнi цехи.

Для характеристики виробничо-господарської діяльності товариства, оцінимо динаміку за останні три роки таких показників, як обсяги виробництва та реалізації продукції (рис. 1. 1), собівартість (рис. 1. 2), прибуток (рис. 1. 3).

Рис. 1.1 Обсяги виробництва та реалізації продукції ВАТ «Миколаївцемент» за 2007−2009р.р.

Як бачимо з рис. 1.1. обсяги виробництва та реалізації продукції ВАТ «Миколаївцемент» у 2008 році помітно зросли (на 239 085 тис. грн.) Та вже у 2009 році спостерігається спад такого росту майже на аналогічну суму — на 213 098 тис. грн. Така ситуація виникла внаслідок впливу фінансової кризи на будівельну галузь України.

Рис. 1.2 Обсяги собівартості реалізованої продукції ВАТ «Миколаївцемент» за 2007 — 2009 роки

З рис. 1.2 видно, що у 2008р. собівартість реалізованої продукції ВАТ «Миколаївцемент», порівняно з 2007р., зросла на 134 109 тис. грн. Це було пов’язано з зростанням обсягів виробництва, а також підвищенням ціни на газ, сума витрат на який становить 80% від суми усієї собівартості. Та вже у 2009р., порівняно з 2008р. собівартість реалізованої продукції знизилась на 79 028 тис. грн., через зменшення обсягів продаж цементу.

Рис. 1.3 Обсяги прибутку ВАТ «Миколаївцемент» за 2007 — 2009 роки

На рис. 1.3 показано, що у 2008р., порівняно з 2007р. обсяги прибутку були значно більшими (на 30 114 тис. грн.) Та вже у 2009 році, порівняно з 2008р. обсяг чистого прибутку скоротився у 2,5 рази.

2. Компенсаційний пакет менеджера з комунікацій Внутрішні стимули

1. Участь у прийнятті рішень. Менеджер з комунікацій у ВАТ «Миколаївцемент» виконує такі обов’язки:

ь Розробка плану комунікацій.

ь Координація проведення внутрішніх та зовнішніх заходів.

ь Налагодження співпраці між ВАТ «Миколаївцемент» і Групою «Лафарж», зв’язки з іншими заводами Групи «Лафарж».

ь Робота зі ЗМІ та пресою.

ь Підтримка директора з персоналу в організації комунікацій.

ь Розвиток каналів комунікації в межах ВАТ «Миколаївцемент», створення корпоративної культури, забезпечення розповсюдження «Принципів діяльності «Лафарж».

ь Підтримка в управлінні кризовою ситуацією.

ь Підтримка в налагодженні зв’язків з громадськістю.

В основному, прийняття рішення про виконання певного завдання, його актуальність на даний момент, менеджер з комунікацій здійснює самостійно. Проте в залежності від масштабу та важливості, це рішення повинно бути затверджено директором з кадрової роботи та комунікацій або генеральним директором.

2. Самостійність у роботі - залежить від завдання. Наприклад організація заходів для представлення ВАТ «Миколаївцемент» зовнішнім зацікавленим сторонам (семінари, презентації), відбувається менеджером з комунікацій. Проте, оскільки такі заходи великих масштабів і вимагають багато зусиль, то частину завдань менеджер делегує іншим задіяним в цьому проекті особам.

Якщо мова йде про розробку брошур, комерційної реклами в пресі, то такі завдання менеджер з комунікацій виконує спільно з працівниками відділу маркетингу.

Отже, перша пропозиція і ініціатива на рахунок подібних завдань надходить від менеджера з комунікацій, але деякі з них просто не можливо виконати самостійно.

3. Велика відповідальність менеджера з комунікацій полягає у тому, що від його дій та реакції залежить імідж товариства. Тут важливо правильно доносити інформації до споживачів, постачальників, конкурентів. Також «на плечах» менеджера лежить відповідальність за коректність інформації, правдивість фактів та цифр у пресі.

Відповідальність за дії менеджера з комунікацій несе він сам, а також його безпосередній керівник — директор з питань персоналу та комунікацій. Будь яка значна помилка впливає на розмір річної премії, тринадцятої зарплати.

4. Більш інтенсивна робота з’являється при виникненні кризових ситуацій. Наприклад, коли в пресі друкується неправдива інформація її потрібно спростувати. Також коли виникає аварійний випадок у працівників цеху, то потрібно донести правдиву інформацію до співробітників, преси.

Також коли виникає підтримка корпоративних програм і проектів: самооцінка, план розвитку підприємства, соціальні опитувальні листи, та інше.

5. Можливість росту.

Рис. 2.1 Відділ кадрів та комунікацій

Як бачимо з рисунку 2.1 у ВАТ «Миколаївцемент» подальший кар'єрний ріст менеджера з комунікацій може відбутись, якщо його повисять до директора з персоналу або директора з кадрової політики та комунікацій.

Проте ВАТ «Миколаївцемент» входить до Групи Лафарж, і тому кар'єрний ріст менеджера з комунікацій може відбутись аналогічно за попередньою схемою, проте вже на рівні Групи, тобто в іншій країні.

6. Різнопланова діяльність полягає у тому, що крім своїх обов’язків менеджер з комунікацій може:

· Організовувати процес надання підприємством благочинної допомоги.

· Співпрацювати з рекрутинговими агенціями.

· Надавати підтримку/співпрацювати з іншими заводами компанії «Лафарж» в Україні та світі у їх презентаційній діяльності.

· Забезпечити проведення презентаційних заходів у відповідності з концепцією «Лафарж».

Зовнішні стимули

1. Фінансова винагорода складається з:

— Прямої компенсації - до якої входять: заробітна плата розмір якої становить 4000 грн.; подвійна оплата виходів на роботу у святкові дні; оплата відпустки; тринадцята зарплата та премія за перевиконання планів.

— Непрямої компенсації:

§ програми соціального захисту - у товаристві, для менеджера з комунікацій та й для усіх працівників загалом, сформований пакет згідно з яким у разі звільнення надається допомога розміром річного заробітку, а також оплата курсів перекваліфікації (за бажанням особи). Можливий варіант оплати навчання дітей, покупки техніки для дому та оплата відпочинку для сім'ї.

§ оплата невідпрацьованого часу — регламентовані перерви: надаються 10-хвилинні перерви на відпочинок через кожну годину роботи за комп’ютером, обідня перерва становить 1 годину.

Нерегламентовані перерви менеджеру з комунікаційне оплачуються. У товаристві запроваджений картковий режим контролю, тому запізнення на роботу або передчасне її покинення суворо заборонене.

Невиходи на роботу не оплачуються. У товаристві заборонено відпускати працівників швидше з роботи або на цілий день. При такій необхідності потрібно написати заяву або оформити відгул якщо такий є.

Виходи на роботу у святкові дні оплачуються подвійно або за них надається право на відгул.

§ оплата додаткових послуг - людині, закріпленій на посаді менеджера з комунікацій, оплачують медичне страхування у Львівській залізничній лікарні. Також у товаристві працює зубний лікар, якого можна відвідувати у робочий час.

Також передбачене харчування за 50% пільгами. Оплачуються курси іноземних мов та підвищення кваліфікації. Матеріальна допомога сплачується у разі хвороби, народження дитини, одруження та ін. випадків.

У разі потреби для менеджера з комунікацій надається службовий транспорт. Оплачуються розмови по службовому телефону.

2. Нефінансова винагорода — у менеджера з комунікацій є особистий кабінет у якому зроблений сучасний ремонт та куплені нові меблі, встановлений кондиціонер.

Характер роботи — постійна (інколи роз'їзна)

Графік робочого часу — робочий день: 8 — 17 год., вихідні дні: субота, неділя.

Подання щодо усіх важливих рішень, які стосуються управління персоналом ВАТ «Миколаївцемент», враховуючи призначення на посади, закінчення контрактів та компенсаційний пакет, здійснює кадрова служба. Остаточне рішення приймає директор, який перевіряє справедливість процесу та при цьому бере до уваги інтереси Групи і зацікавлених осіб.

Компенсаційний пакет ВАТ «Миколаївцемент» складається з таких частин:

1. Внутрішні стимули:

v Участь у прийнятті рішень — від усіх працівників компанії вимагається багато зусиль, особливо від менеджерів середньої ланки. Керівники завжди спільно і чітко визначають цілі, призначають відповідальних за їх виконання. На початкових етапах вони допомагають підлеглим приступити до вирішення завдання. У випадку повторних помилок відповідальність несуть керівники.

Також в компанії керуються принципом наступним принципом «делегування працівникам повноважень, а не просто ставлення перед ними завдань — це найкращий спосіб застосування їх навиків, ініціативи та мотивації «.

У товаристві працівники беруть участь у визначенні своїх індивідуальних цілей і завдань.

v Самостійність у роботі - Для чесного та ефективного процесу управління необхідна наявність широкого та швидкого доступу до інформації. З цією метою товариство використовує інформаційну систему PeopleSoft, доступ до якої мають усі менеджери товариства.

У товаристві практикують самостійний творчий підхід до прийняття рішень, проте вважається, що робота в команді дає можливість вдосконалювати робочі навики та ліквідовувати слабкі сторони та недоліки працівників. Тому керівники стараються згуртовувати працівників у команди для ефективної роботи, зміцнення довір'я, впевненості завдяки професіоналізму, особистій відповідальності, прагненню до спільної мети та дотриманню спільних правил.

v Можливість професійного росту — у ВАТ «Миколаївцемент «можливість професійного росту відкрита перед усіма працівниками. Як допомогу для реалізації своїх потенціалів компанія пропонує:

Індивідуальний план розвитку працівників;

Річну

оцінку діяльності з метою моніторингу покращення професійних навичок;

Навчання

Обмін досвідом з ін. бізнес-одиницями Групи Лафарж

Участь у великих інвестиційних проектах

Для підготовки наступного покоління лідерів у

товаристві сприяють кар'єрному росту найперспективніших працівників організації. Програми розвитку Молодшого Високого Потенціалу та Високого Потенціалу забезпечують компанії достатню кількість людей, які потенційно стають керівниками на рівні країни або й вище.

v Велика відповідальність — розвиток відчуття спільноти є вирішальним фактором успіху для товариства. Тому керівники повинні регулярно ділитися з персоналом інформацією про свої підрозділи, відділення та групу. Керівники підрозділів повинні забезпечувати розповсюдження інформаційних матеріалів, які призначені для надходження до працівників. У випадку помилок працівників відповідальність несуть керівники. Адже саме вони доносять до розуміння поставлені завдання до працівників.

v Різнопланова діяльність - у компанії цінується творчий підхід та практикується різнопланова діяльність. Часто працівників перекидують з відділу у відділ, та цьому завжди передує навчання, як внутрішньо організаційне так і з залученням зовнішніх консультантів.

2. Зовнішні стимули:

Фінансові винагороди — заробітна плата (оклад) у товаристві формується відповідно до законодавства України, враховуючи доплати за стаж, знання іноземних мов, та інших професійних навичок.

Також використовуються різноманітні доплати за понаднормове виконання робіт.

Додаткові та заохочувальні виплати формуються у вигляді доплат за перебування певний час на шкідливій території, одноразових виплат у день народження, день 8-го березня, захисника вітчизни. Також в обов’язковому порядку кожному працівнику нараховується премія у день будівельника.

Що ж до програм соціального захисту, то на підприємстві сформований пакет згідно з яким працівнику у разі звільнення надають допомогу розміром річного заробітку, а також оплачуть різноманітні курси перекваліфікації (за бажанням особи). Можливий і варіант оплати навчання дітей, покупки техніки для дому та організування відпочинку для сім'ї.

Оплата невідпрацьованого часу включає подвоєння оплати святкових робочих днів, відпусток та невиходів на роботу з дозволу адміністрації. Причому останні строго контролюються, адже на підприємстві впроваджений картковий режим контролю і тому щоб дозволити не прийти працівнику на роботу потрібно писати офіційну заяву.

До оплат додаткових послуг у товаристві відносять харчування у столовій, яка знаходиться на території заводу, за пільговими цінами; користування службовим транспортом, а також можливість навчання:

§ Soft Skills тренінги (управління персоналом, робота в команді, лідерство, мотивація, навики комунікації)

§ Англійська мова

§ Здобуття освіти у вищих навчальних закладах

Практикується оплата семінарів, участь у науково-практичній конференції, тренінгів, курсів підвищення кваліфікації.

Нефінансові винагороди — у ВАТ «Миколаївцемент» створено хороші умови роботи: у кабінетах зроблено ремонт, працюють кондиціонери. Запроваджений 8-и годинний робочий день, година з якого відводиться на обідню перерву. Розмови та проїзди менеджерів середньої ланки повністю оплачуються. В товаристві проводяться різноманітні професійні та психологічні тренінги для покращення атмосфери праці.

У товаристві чітко визначений робочий графік, який контролюється картковим режимом.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой