Кримінальне провадження

Тип работы:
Тест
Предмет:
Государство и право


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Кафедра адміністративного та кримінального права

Юридичний факультет

Тести

З дисципліни: «Кримінальний процес»

Виконала:

Студентка гр. ЮП-10−1

Калачнюк В.Р.

Дніпропетровськ 2013

1. В якому році було прийнято новий законопроект щодо нового Кримінально процесуального кодексу України?

А) 2011;

Б) 2012;

В) 2013.

2. Коли набув чинності новий Кримінально процесуальний кодекс України?

А) 19листопада 2011 року;

Б) 19листопада 2012року;

В) 20 листопада 2012 року.

3. В які главі закріплені засади кримінального провадження?

А) глава ІІ;

Б) глава ІІІ;

В) глава IV.

4. Хто може бути потерпілим у кримінальному провадженні?

А) фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної шкоди;

Б) юридична особа;

В) фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

5. Фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження і яка викликана для давання показань — це?

А) заявник; кримінальний арешт слідчий допит

Б) потерпілий;

В) свідок.

6. Відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінально провадження — це?

А) показання;

Б) доказування;

В) речові докази.

7. Чи є документи речовими доказами?

А) так;

Б) ні;

В) так, але якщо вони містять ознаки, які зазначені в ч.1 ст. 98 КПК

8. Що є запобіжними заходами?

А) особисте зобов’язання, особиста порука, застава;

Б) домашній арешт, тримання під вартою.

В) всі відповіді є вірними.

9. Заборона підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби — це?

А) домашній арешт;

Б)тримання під вартою;

В)вірної відповіді не має.

10. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати якого терміну?

А) трьох місяців;

Б) двох місяців;

В) двох тижнів.

11. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати якого терміну?

А) шести місяців;

Б) трьох місяців;

В) двох місяців.

12. Клопотання про продовження строку тримання під вартою хто має право подавати?

А) прокурор, слідчий;

Б) прокурор;

В) прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

13. Чи може бути затриманий громадянин України без ухвали слідчого, судді, суду?

А) так;

Б) ні;

В) ні, але крім випадків передбачених КПК.

14. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати яку кількість годин ?

А) сорок вісім годин з моменту затримання;

Б) сімдесят двох годин з моменту затримання;

В) п’ятдесяти двох годин з моменту затримання.

15. У якій формі здійснюється досудове розслідування злочинів?

А) у формі досудового слідства;

Б) у формі дізнання;

В) вірної відповіді не має.

16. Чи мають право допитувати малолітню чи неповнолітню особу?

А) так;

Б) ні;

В) так, але у присутності законного представника.

17. Допит малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви понад?

А) півгодини;

Б) одну годину;

В) дві години.

18. Обшук проводиться на підставі ухвали кого?

А) прокурора;

Б) слідчого судді;

В) працівника органів внутрішніх справ.

19. Огляд трупа слідчим, прокурором проводиться за обов’язкової участі кого?

А) судово-медичного експерта або лікаря;

Б) судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судово — медичного експерта;

В) лікаря.

20. Негласні слідчі (розшукові) дії - це?

А) різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню;

Б) слідчі (розшукові) дії, відомості про факт проведення яких підлягають розголошенню;

В) вірної відповіді не має.

21. Який термін не може перевищувати строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії?

А) три місяці;

Б) два місяці;

В) один місяць.

22. Строк досудового розслідування злочину, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження може бути продовжено до скількох місяців?

А) одного місяця;

Б) двох місяців;

В) трьох місяців.

23. Строк досудового розслідування злочину внаслідок особливої складності провадження, може бути продовжено до скількох місяців?

А) трьох місяців;

Б) шести місяців;

В) дванадцяти місяців.

24. В якому порядку здійснюється оскарження ухвал слідчого судді?

А) апеляційному порядку;

Б) касаційному порядку;

В) оскарження ухвал слідчого судді взагалі не здійснюється.

25. Протягом якого терміну повинен бути призначений судовий розгляд?

А) не пізніше п’яти днів після постановлення ухвали про його призначення;

Б) не пізніше десяти днів після постановлення ухвали про його призначення;

В) не пізніше п’ятнадцяти днів після постановлення ухвали про його призначення.

26. Яка кількість присутніх в залі судового засідання може бути?

А) 20 присутніх;

Б) обмежена головуючим лише у разі недостатності місць у залі судового засідання;

В) 30 присутніх.

27. Після закінчення апеляційного провадження матеріали кримінального провадження направляються до суду першої інстанції у який строк?

А) семиденний строк;

Б) п’ятиденний строк;

В) шестиденний строк.

28. Чи враховується час перебування засудженого в лікувальній установі під час відбування покарання у виді позбавлення волі у строк позбавлення волі?

А) так;

Б) так, але якщо він психічно хворий;

В) ні.

29. Запитувана сторона — це?

А) держава, компетентний орган якої звертається із запитом, або міжнародна судова установа;

Б) держава, до компетентного органу якої направляється запит;

В) орган, що здійснює кримінальне провадження, який звертається із запитом до іншої держави.

30. Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання особи під вартою з метою забезпечення її видачі - це?

А) екстрадиційна перевірка;

Б) екстрадиційний арешт;

В) тимчасовий арешт.

Відповіді на тести:

1. Б)

2. В)

3. А)

4. В)

5. В)

6. А)

7. В)

8. В)

9. А)

10. Б)

11. А)

12. В)

13. В)

14. Б)

15. А)

16. В)

17. Б)

18. Б)

19. А)

20. А)

21. Б)

22. В)

23. Б)

24. А)

25. Б)

26. Б)

27. А)

28. А)

29. Б)

30. Б)

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой