Маркетинговий план для компанії "Бісквіт-шоколад"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Курсова робота

з дисципліни «Маркетинг»

Маркетинговий план для компанії «Бісквіт-шоколад»

Харків — 2012

ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка

2. Загальні відомості про корпорацію «Бісквіт-Шоколад»

3. Стратегічні напрями і плани «Бісквіт-Шоколад»

3.1 Місія/бачення

3.2 Цілі

3.3 Основна компетентність і конкурентне середовище

4. Ситуаційний аналіз на підприємстві «Бісквіт-Шоколад»

4.1 SWOT-аналіз

4.2 Аналіз галузі

4.3 Аналіз споживачів

5. Товарно-ринкова орієнтація корпорації «Бісквіт-Шоколад»

5.1 Маркетингові та товарні цілі

5.2 Цільові ринки

5.3 Відмінні характеристики

5.4 Позиціювання

6. Програма маркетингу на підприємстві «Бісквіт-Шоколад»

6.1 Товарна стратегія

6.2 Цінова стратегія

6.3 Стратегія просування

6.4 Стратегія збуту

7. Фінансові показники

8. Організаційна структура корпорації «Бісквіт-Шоколад»

9. Реалізація плану

10. Оцінювання і контроль виконання плану

Список використаних джерел

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Загальні відомості про компанію

Корпорація «Бісквіт-Шоколад» об'єднує дві фабрики — ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» та ПАТ «Кондитерська фабрика» Харків'янка «.

Продукція — борошняні та цукристі кондитерські вироби.

Початком промислового виробництва кондитерських виробів в місті Харкові вважається 1896 рік, коли була заснована кондитерська фабрика Жоржа Бормана, видатного кондитера, який отримав звання «Постачальник Імператорського двору» і безліч міжнародних нагород. Пізніше, в 1935 році, було створено ще одне велике кондитерське підприємство — «Харківська бісквітна фабрика». З 2001 року обидва підприємства почали випускати свою продукцію під загальною торговою маркою — «Бісквіт-Шоколад», а в серпні 2004 року об'єдналися в однойменну корпорацію.

Стратегічні напрями і плани

Місія корпорації «Бісквіт-Шоколад»? орієнтація на зріст, тому що підприємство розширюється і завжди намагається спрямовувати всі свої сили на зростання; орієнтація на максимальне вилучення прибутку, тому що такий критерій є метою будь-якої організації, підприємства, хоча на досліджуваному підприємстві це і не завжди вдається; орієнтація на підвищення ступеня соціальної відповідальності, тому що щоб підтримувати свій імідж, необхідно проводити якість, щоб цим утримати споживача і не втратити його.

Нефінансові цілі компанії - випуску цілого ряду новинок; модернізувати виробництво, купуючи нове обладнання; вихід на нові ринки збуту, в тому числі через участь в найбільших міжнародних галузевих виставках; розширити персонал компанії; відкрити виставку-продаж кондитерських виробів

Фінансові цілі компанії - зберегти темпи зростання виробництва і реалізації продукції; у грошовому виразі вперше досягти річного обсягу виробництва на рівні не менше 1 млрд. грн. за рахунок збільшення випуску кондитерських виробів, а не ціни; забезпечити можливість повернення кредиту після настання строку.

Ситуаційний аналіз

Кондитерські вироби — харчові продукти високої калорійності і засвоюваності, мають приємний смак, тонкий аромат, привабливий зовнішній вигляд. Тому актуальним питанням на сьогоднішній день є використання натуральної вітчизняної сировини, придбання найсучаснішого обладнання та впровадження найновіших технологій для виробництва продуктів високої якості.

Сильні сторони: потенційно високий попит на вітчизняні кондитерські вироби, на фабриці працюють цілі династії працівників, велика кількість висококваліфікованого технічного персоналу, створений позитивний імідж фірми, відпрацьовані канали збуту, продукція не містить генно- модифікованих організмів.

Внутрішні слабкі сторони: високий рівень конкуренції, використання сировини, яка швидко псується і потребує особливих умов зберігання.

Головні зовнішні можливості: розширення продаж продукції за кордон, відкриття нових магазинів по всій території України, збільшення обсягів продукції

Серед загроз знаходиться: розвиток кондитерської галузі, збільшення конкурентів, зниження попиту на продукцію, зростання цін на тривале на сировину, зокрема, на цукор, жири, какао-боби, а також на енергоресурси, нестабільність податкової та законодавчої бази, зниження купівельної спроможності населення в зв’язку з підвищенням вартості комунальних послуг

Основні тенденції

Кондитерський ринок? один з найпривабливіших і таких, що динамічно розвиваються на Україні разом з м’ясомолочним, хлібопекарським та іншими сегментами харчової промисловості. Кондитерські вироби є традиційно популярними в Україні. При рівні споживання 7,4 кг на душу населення на рік, Україна є 8-ою у світі за споживанням кондитерських виробів на душу населення.

Великі компанії не відчувають значної нестачі коштів: вони постійно запроваджують ексклюзивні продуктові лінії, будують нові фабрики, закуповують найсучасніше закордонне обладнання. Насамперед, цьому сприяє конкуренція у кондитерській галузі, яка останнім часом стає все більш жорсткою.

Споживачі - фізичні особи, які купують вироби для власного споживання, мережі магазинів, які реалізують дану продукцію, оптові склади, які займаються перепродажем, фірми, які створюють святкові набори солодощів (напр., на новий рік), спеціалізовані магазини, які займаються продажем діабетичної продукції та ін.

Товарно-ринкова орієнтація

У розділі описуються маркетингові й товарні цілі для підприємства «Харківська бісквітна фабрика» на річний період, а також цільові ринки компанії, відмітні характеристики і позиціювання послуг компанії.

Значну роль в зростанні якості кондитерських виробів в умовах нових економічних форм господарювання має комплексна система управління якістю продукції (КСУЯП), покращення організації і умов праці кожного працюючого на підприємстві, збільшення високо кваліфікованих робочих кадрів на виробництві.

Харківська Бісквітна Фабрика є виробником високоякісної родукції, і її якість оцінюється на світових ринках, тому головною задачею підприємства є більш повне забезпечення потреб народного господарства і населення високоякісною продукцією, а також забезпечення технічного переозброєння і інтенсифікації виробництва у всіх галузях.

Програма маркетингу

Програма маркетингу складається з таких стратегій:

Продуктова стратегія передбачає розширення номенклатури та створення нових товарів.

Цінова політика представляє собою важливий елемент загальної стратегії підприємства, і безпосередньо входить у такий великий її розділ, як ринкова стратегія.

Цінова політика передбачає встановлення цін відповідно затратам на виробництва, співвідношення ціни і якості, використання знижок на ціни, акцій.

Стратегія просування передбачає короткочасні спонукальні заходи заохочення купівлі товарів (акції), публікація інформації про вироблену продукцію в декількох Українських друкарських виданнях, реклама на Харківських телеканалах TV, продаж продукції через інтернет (одне віртуальне представництво дозволить не відкривати торгових точок — тобто скоротити витрати по реалізації), паблік рилейшнз — різноманітні програми, створені для просування і (або) захисту іміджу компанії та її товарів, участь у різноманітних виставках, ярмарках, проведення різноманітних PR-заходів задля формування суспільної думки про компанію.

Корпорація «Бісквіт-Шоколад» значну увагу приділяє проблемам оптимізації процесу просування товарів від виробника до споживача. Результати господарської діяльності багато в чому залежать від того, наскільки правильно вибрані канали розподілу товарів, форми і методи їх збуту, від широти асортименту і якості послуг, що надаються підприємством, пов’язаних з реалізацією продукції.

Фінансові показники

Корпорація «Бісквіт-Шоколад» за підсумками 9 місяців 2011 року реалізувала продукції на 671,5 млн грн. Таким чином, обсяги продажів зросли на 12,1% в порівнянні з таким самим періодом минулого року. Обсяг виробництва в грошовому вираженні зріс ще більше, на 14%, і склав 681 млн грн.

Реалізація продукції на експорт зросла на 11% в натуральному вираженні і на 30% - в грошовому. Виготовлені вироби відправлялися в 22 країни світу, в тому числі в нових для корпорації напрямках, таких як Білорусь та Афганістан. Зростання експорту спостерігалося як до країн ближнього (до Росії, Молдови, Таджикистану), так і дальнього зарубіжжя (до Німеччини, США, Греції).

Організаційна структура компанії

Структура компанії має лінійно-функціональну структуру. Очолює керівництво Президент Корпорації, генеральний директор, які є заслуженими робітниками промисловості. В іх розпорядженні керівництво за всією компанією. Основу персоналу становлять висококваліфіковані працівники, більшість з яких працювали в аналогічних компаніях, а також молодих працівників, які мають інноваційні погляди на вирішення багатьох проблем у цій галузі. 1890 працівників мають вищу освіту. Всього у компанії працює 2281 працівників. З них 82 — персонал з управління 2199 — робітничій персонал.

Реалізація плану

Для досягнення поставлених цілей підприємству необхідно півроку. За цей час корпорація «Бісквіт-Шоколад» намагатиметься досягти таких цілей: випуску цілого ряду новинок; модернізувати виробництво, купуючи нове обладнання, вихід на нові ринки збуту, в тому числі через участь в найбільших міжнародних галузевих виставках, розширити персонал компанії; відкрити виставку-продаж кондитерських виробів, зберегти темпи зростання виробництва і реалізації продукції.

Оцінювання та контроль виконання плану

Для кожного етапу реалізації плану передбачені певні заходи, що будуть здійснені, обґрунтовується їх доцільність і влучність часу введення: досліджується поєднання між витратами на рекламу й обсягами продажу послуг, між витратами на рекламу й обізнаністю споживачів про компанію.

У разі появи можливості провалу тих чи інших етапів вживаються заходи з метою їх запобігання. Тобто темпи здійснення програми розвитку можуть змінюватися залежно від обсягу продажів послуг й основних тенденцій на ринку.

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОРПОРАЦІЮ «БІСКВІТ-ШОКОЛАД»

товарний маркетинговий просування збут

Корпорація «Бісквіт-Шоколад» об'єднує дві фабрики — ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» та ПАТ «Кондитерська фабрика» Харків'янка «.

Кількість працюючих — близько 3000 чоловік. Добовий випуск продукції-до 180 тонн.

Продукція — борошняні та цукристі кондитерські вироби.

Початком промислового виробництва кондитерських виробів в місті Харкові вважається 1896 рік, коли була заснована кондитерська фабрика Жоржа Бормана, видатного кондитера, який отримав звання «Постачальник Імператорського двору» і безліч міжнародних нагород. Пізніше, в 1935 році, було створено ще одне велике кондитерське підприємство — «Харківська бісквітна фабрика». З 2001 року обидва підприємства почали випускати свою продукцію під загальною торговою маркою — «Бісквіт-Шоколад», а в серпні 2004 року об'єдналися в однойменну корпорацію.

Продукція харківських кондитерів — це висока якість та широкий асортимент. Підприємства виробляють як традиційні групи кондитерських виробів, так і зовсім нові для України види продукції. Сучасні методи підготовки сировини і виробництва напівфабрикатів, використання нових пакувальних матеріалів забезпечують довгострокове збереження споживчих якостей та високі смакові характеристики продуктів.

Високі оцінки якості продукції корпорації «Бісквіт-Шоколад» були неодноразово засвідчені на найпрестижніших міжнародних кондитерських виставках, таких як «ISM» (Кельн, Німеччина), «FMI» (Чикаго, США), «Seal» (Париж, Франція).

Широкий асортимент, вигідні умови співпраці з оптовими покупцями дозволили розширити ринки збуту, і сьогодні кондитерські вироби харківських підприємств експортуються в Росію, Казахстан, Киргизстан, Грузію, Азербайджан, Молдову, Латвію, Литву, Монголію, США, Канаду, Ізраїль, Німеччину. Частка експорту в реалізації продукції складає близько 30 відсотків.

У корпорації є ексклюзивний дистриб’ютор в Сполучених Штатах Америки «Threeline Imports INC», N.Y. та представництво в Російській Федерації ТОВ «Бісквіт-Шоколад» у Бєлгородській області.

3. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ І ПЛАНИ «БІСКВІТ-ШОКОЛАД»

3.1 Місія/бачення

Місія корпорації «Бісквіт-Шоколад»? орієнтація на зріст, тому що підприємство розширюється і завжди намагається спрямовувати всі свої сили на зростання; орієнтація на максимальне вилучення прибутку, тому що такий критерій є метою будь-якої організації, підприємства, хоча на досліджуваному підприємстві це і не завжди вдається; орієнтація на підвищення ступеня соціальної відповідальності, тому що щоб підтримувати свій імідж, необхідно проводити якість, щоб цим утримати споживача і не втратити його.

3.2 Цілі

Протягом наступного року корпорація «Бісквіт-Шоколад» намагатиметься досягти таких цілей:

1) Нефінансові цілі компанії:

а) випуску цілого ряду новинок;

б) модернізувати виробництво, купуючи нове обладнання;

в) вихід на нові ринки збуту, в тому числі через участь в найбільших міжнародних галузевих виставках;

г) розширити персонал компанії;

д) відкрити виставку-продаж кондитерських виробів.

2) Фінансові цілі компанії:

а) зберегти темпи зростання виробництва і реалізації продукції;

б) у грошовому виразі вперше досягти річного обсягу виробництва на рівні не менше 1 млрд. грн. за рахунок збільшення випуску кондитерських виробів, а не ціни;

в) забезпечити можливість повернення кредиту після настання строку.

3.3 Основна компетентність і конкурентні переваги

Корпорація «Бісквіт-Шоколад» — одне з небагатьох підприємств України, яке має повний цикл переробки какао-бобів потужністю до 5000 тонн на рік.

ХБФ першою серед підприємств кондитерської промисловості України отримала міжнародний сертифікат на систему якості.

Корпорація має певні пільги: протягом п’яти років з-за кордону можна ввозити обладнання і сировину (на суму проекту) без сплати ввізного мита та ввізного ПДВ; зароблений при реалізації проекту прибуток звільняється від оподаткування на три року повністю і ще на три роки наполовину; залучені інвестиції виводяться зі складу валового доходу, крім того, на період освоєння земельної ділянки проект звільняється від плати на землю.

Основні конкурентні переваги:

1) постійна модернізація виробництва;

2) висока якість продукції;

3) висококваліфікований персонал;

4) створений позитивний імідж компанії;

5) постійне розширення асортименту;

4. СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

4.1 SWOT-аналіз

Таблиця 4.1 SWOT-аналіз корпорації «Бісквіт-Шоколад»

1. Сильні сторони

1. Слабкі сторони

Потенційно високий попит на вітчизняні кондитерські вироби

Високий рівень конкуренції

На фабриці працюють цілі династії працівників

Використання сировини, яка швидко псується і потребує особливих умов зберігання

Велика кількість висококваліфікованого технічного персоналу

Створений позитивний імідж фірми

Відпрацьовані канали збуту

Продукція не містить генно модифікованих організмів

2. Зовнішні можливості

2. Зовнішні загрози

Розширення продаж продукції за кордон

Розвиток кондитерської галузі, збільшення конкурентів

Відкриття нових магазинів по всій території України

Зниження попиту на продукцію

Збільшення обсягів продукції

Зростання цін на тривале на сировину, зокрема, на цукор, жири, какао-боби, а також на енергоресурси.

Нестабільність податкової та законодавчої бази

4.2 Аналіз галузі

Кондитерський ринок? один з найпривабливіших і таких, що динамічно розвиваються на Україні разом з м’ясомолочним, хлібопекарським та іншими сегментами харчової промисловості. Кондитерські вироби є традиційно популярними в Україні. При рівні споживання 7,4 кг. на душу населення на рік, Україна є 8-ою у світі за споживанням кондитерських виробів на душу населення.

Стабільність української кондитерської галузі сьогодні забезпечують дев’ять підприємств, такі як: «Рошен», «КОНТІ», «АВК», «Крафт Фудз Україна», «Полтавакондитер», КФ «Світоч», «Житомирські ласощі», корпорація «Бісквіт шоколад» та «Черкаська БФ», які виробляють понад дві третини всієї продукт.

Великі компанії не відчувають значної нестачі коштів: вони постійно запроваджують ексклюзивні продуктові лінії, будують нові фабрики, закуповують найсучасніше закордонне обладнання. Насамперед, цьому сприяє конкуренція у кондитерській галузі, яка останнім часом стає все більш жорсткою.

Кондитерські вироби — харчові продукти високої калорійності і засвоюваності, мають приємний смак, тонкий аромат, привабливий зовнішній вигляд. Тому актуальним питанням на сьогоднішній день є використання натуральної вітчизняної сировини, придбання найсучаснішого обладнання та впровадження найновіших технологій для виробництва продуктів високої якості.

Необхідність впровадження концепції маркетингового управління для українських підприємств кондитерської промисловості, що здатна забезпечити умови для успішної діяльності у майбутньому, зумовлена такими особливостями:

1) нестабільністю зовнішнього середовища, що потребує відстеження змін та аналізу їх наслідків, з подальшою розробкою маркетингових заходів щодо зміцнення конкурентної позиції підприємства;

2) необхідністю запровадження в управлінську діяльність кондитерських підприємств маркетингових інформаційних систем для забезпечення ефективності процесу прийняття управлінських рішень;

3) прагненням до інтеграції накопичених знань щодо теорії і практики маркетингового управління на підприємстві.

4.3 Споживачі

Споживачами є:

1) фізичні особи, які купують вироби для власного споживання;

2) мережі магазинів, які реалізують дану продукцію;

3) оптові склади, які займаються перепродажем;

4) фірми, які створюють святкові набори солодощів (напр., на новий рік)

5) спеціалізовані магазини, які займаються продажем діабетичної продукції;

6) фінтес-цетри та ін.

5. ТОВАРНО-РИНКОВА ОРІЄНТАЦІЯ

5.1 Маркетингові й товарні цілі

Кондитерська промисловість — це важлива галузь народного господарства. Основним напрямком розвитку цієї галузі є необхідність значного зростання якості, біологічної цінності і смакових переваг продуктів харчування, а також покращення їх асортименту.

Завжди актуальним є повне забезпечення потреб народного господарства і населення у високоякісній продукції, проведення технічного переозброєння, вдосконалення та інтенсифікація виробництва кондитерської галузі.

Кондитерські вироби — харчові продукти високої калорійності і засвоюваності, мають приємний смак, тонкий аромат, привабливий зовнішній вигляд. Тому актуальним питанням на сьогоднішній день є використання натуральної вітчизняної сировини, придбання найсучаснішого обладнання та впровадження найновіших технологій для виробництва продуктів високої якості.

Маркетингові цілі підприємства — це конкретні якісні та кількісні зобов’язання підприємства у показниках обсягу продажу або прибутку, які можуть бути досягнуті за певний період часу. Маркетинговими цілями можуть бути: прибутковість інвестицій, прибутковість акцій, збільшення ринкової частки, збільшення частки нових продуктів

Маркетингові цілі безпосередньо мають відношення лише до двох аспектів діяльності підприємства -- продуктів та ринків: які продукти ми хочемо продати і на яких ринках. І, незважаючи на те, що цими аспектами не вичерпується весь арсенал засобів підприємства по досягненню бажаного рівня прибутковості, безперечно, вони є найбільш значними.

Основними цільовими установками ЗАТ «Харківська бісквітна фабрика» є:

1) орієнтація на зростання, так як підприємство розширюється й завжди намагається спрямовувати всі свої сили до зростання (прикладом є купівля контрольного пакету акцій «Харківської кондитерської фабрики»);

2) орієнтація на максимальне вилучення прибутку;

3) залучення висококваліфікованих працівників для підвищення якості продукції і обслуговування;

4) розширення ринків збуту (збільшення обсягів експорту в Росію, Казахстан, Киргизстан, Грузію, Азербайджан, Молдову, Латвію, Литву, Монголію, США, Канаду, Ізраїль, Німеччину);

5) продаж високоякісної кондитерської продукції;

6) поширення рекламних акцій (ЗМІ, реклама у транспорті, проведення дегустацій в містах продажу, поширення листи вік та буклетів);

7) впровадження новітніх технологій;

8) застосування нових конструкторських матеріалів;

9) зниження трудомісткості виготовлення продукції, зменшення простоїв устаткування;

10) збільшення та розширення клієнтської бази;

11) перетворення зовнішньоекономічної сфери в активний фактор динамічного та високоефективного економічного зростання;

12) участь у місцевих і міжнародних виставках;

13) надсилання вітальних листівок на свята;

14) швидке позачергове виконання замовлення (строки виконання замовлень є надзвичайно важливим критерієм. Швидке та якісне виконання замовлень є визначальним фактором для Харківської Бісквітної Фабрики).

5.2 Цільові ринки

Підприємства в умовах ринкової економіки значну увагу приділяють проблемам оптимізації процесу просування товарів від виробника до споживача. Результати їх господарської діяльності багато в чому залежать від того, наскільки правильно вибрані канали розподілу товарів, форми і методи їх збуту, від широти асортименту і якості послуг, що надаються підприємством, пов’язаних з реалізацією продукції.

Реалізація продукції Харківської Бісквітної Фабрики в більшості випадків проводиться через посередників. Посередники завдяки своїм контактам, досвіду і спеціалізації дозволяють забезпечити широку доступність товару і доведення його до цільових ринків. За допомогою посередників, можна скоротити кількість прямих контактів виробників із поживачами продукції.

Рис. 5.1 Посередники процесу реалізації продукції

Харківська Бісквітна Фабрика на даний момент використовує змішаний канал руху товару кондитерської продукції, тобто має два канали розподілу:

1) через оптову торгівлю (збут продукції з території заводу, збут продукції через фірмові оптові бази, розташованих як в Харківській області, так і за її межами);

2) через роздрібну торгівлю — мережа фірмових магазинів (фірмова торгівля).

5.3 Відмінні характеристики

Продукція харківських кондитерів — це висока якість та широкий асортимент. Підприємства виробляють як традиційні групи кондитерських виробів, так і зовсім нові для України види продукції. Сучасні методи підготовки сировини і виробництва напівфабрикатів, використання нових пакувальних матеріалів забезпечують довготривале зберігання споживчих якостей та високі смакові характеристики продукції.

Високі оцінки якості продукції були неодноразово засвічені на найпрестижніших міжнародних кондитерських виставках, таких як «ISM» (Кельн, Німеччина), «FMI» (Чікаго, США), «Seal» (Париж, Франція).

Широкий асортимент, вигідні умови співпраці з оптовими покупцями дозволили розширити ринки збуту, і сьогодні кондитерські вироби харківських підприємств експортуються до Росії, Казахстану, Киргизстану, Грузії, Азербайджану, Молдови, Латвії, Литви, Естонії, Монголії, США, Канади, Ізраїлю, Німеччини.

5.4 Позиціювання

Значну роль в зростанні якості кондитерських виробів в умовах нових економічних форм господарювання має комплексна система управління якістю продукції (КСУЯП), покращення організації і умов праці кожного працюючого на підприємстві, збільшення високо кваліфікованих робочих кадрів на виробництві.

«Бісквіт-Шоколад» займає приблизно 5% ринкового обсягу. Таким чином, підприємство на стільки твердо стало на ноги, що може собі дозволити інвестувати інші кондитерські підприємства. Про це говорить великий обсяг експорту продукції - вона складає близько 30 відсотків.

На сьогоднішній день Харківська Кондитерська Фабрика конкурує з багатьма підприємствами на території України по випуску кондитерських виробів. Найбільшими гравцями на Українському ринку (сильні конкуренти) є такі підприємства: «Світоч», «Якобс Сушард», Концерн АВК. До найближчих конкурентів можна віднести: «Житомирські солодощі», «Дніпровські зірки». За різними пунктами асортименту, що переміщується, ці компанії мають національні долі випуску продукції в діапазоні від 20 до 45%. У цих компаній високий рівень продажу, споживачі високої думки про якість продукції, наростаюча динаміка діяльності на ринку, здійснюються плани по впровадженню нових видів продукції, ефективна організація, хороша якість реклами і великі витрати на неї. Ці компанії часто краще забезпечені матеріальними ресурсами.

Харківська Бісквітна Фабрика отримала міжнародний сертифікат на систему якості. Отриманий сертифікат підтверджує, що на підприємстві забезпечується якість роботи на всіх етапах виробничого циклу, починаючи з її проектування до реалізації готових виробів.

Фірма першою з усіх вітчизняних кондитерських підприємств пройшла сертифікацію виробництва за міжнародними стандартами ISO-9001. На думку керівництва «Бісквіт-Шоколад», з отриманням сертифікату якості ISO-9001, в історії підприємства розпочався принципово новий період.

Відмінним є те, що Харківська Кондитерська Фабрика ставить не на рекламу, а на якість продукції. Рівень якості забезпечується сучасною технологією, наявністю в організації «НОУ-ХАУ», що підтверджують медалі, дипломи і почесні грамоти, отримані на щорічних конкурсах, зокрема проведених і під егідою міжнародних асоціацій. Але самим значущим показником конкурентоспроможності підприємства є відносно низька ціна на продукцію, що випускається, при високій якості, в порівнянні з Українськими конкурентами.

Харківська бісквітна фабрика отримала чимало нагород. Особливо престижно отримання Диплома лауреата 2-го Українського національного конкурсу з якості, в 1998 — Диплома лауреата Всеукраїнської акції «Золота Фортуна», вручення у 1999 році Генеральному директору Диплома лауреата VI Всеукраїнського відкритого рейтингу популярності та якості «Золота Фортуна» у номінації «Кращий керівник підприємства». У 2000 році в загальнонаціональному конкурсі «ВИЩА ПРОБА» бісквіти і рулети «Фірмові», вафлі «Дебют» відзначені дипломом за оригінальні та єдині в Україні рецептури виготовлення, чудові смакові якості і високі споживчі властивості, широкий спектр смакових відтінків. Серед нагород, які отримала продукція харківських кондитерів, також відзначимо «Золоту медаль за якість» і диплом лауреата другого Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства». Свою торгову марку підприємство постійно підтримує, беручи участь у престижних виставках, конкурсах, рекламних і благодійних акціях в Україні та за кордоном.

Таким чином, Харківська Бісквітна Фабрика є виробником високоякісної родукції, і її якість оцінюється на світових ринках, тому головною задачею підприємства є більш повне забезпечення потреб народного господарства і населення високоякісною продукцією, а також забезпечення технічного переозброєння і інтенсифікації виробництва у всіх галузях.

6. ПРОГРАМА МАРКЕТИНГУ

6.1 Товарна стратегія

Успіх підприємства в освоєнні ринку і закріпленні на ринку є результатом організації маркетингу як елемента загальної системи управління, яка в цілому спирається на спеціально розроблену програму маркетингу.

Програма маркетингу — розроблений, на основі комплексних маркетингових досліджень, стратегічний план-рекомендація виробничо-збутової і науково-технічної діяльності фірми (організації), покликаний забезпечити вибір оптимального варіанту її майбутнього розвитку згідно висунутій меті і стратегії в довгостроковій перспективі.

Програма маркетингу може розглядатися у вузькому і широкому значенні. У вузькому тлумаченні - це документ, що визначає конкретну діяльність підприємства на ринку. В більш широкому значенні вона розглядається як безперервний процес аналізу, планування і контролю, направлений на приведення до більш повної відповідності можливостей підприємства вимогам ринку.

Маркетингова програма вирішує три основні задачі:

1) визначення об'єму випуску нової і удосконалення старої продукції в натуральному і вартісному виразі на поточний і перспективний період;

2) вибір цільового ринку і кінцевого споживача з урахуванням їх вимог і потреб в продукції;

3) зіставлення витрат виробництва, ціни і прибутки по кожному конкретному продукту.

Рис. 6.1 Стратегії маркетингової програми на Корпораціі «Бісквіт-Шоколад»

Табл. 6.1 Маркетингова тактика Харківської бісквітної фабрики на різних фазах життєвого циклу товару

Впровадження

Ріст

Зрілість

Товар

Основний.

Розширення номенклатури.

Створення нових товарів.

Ціна

Низька або висока.

Ціна вища, ніж на попередній фазі або висока.

Знижки та технічні дії по відношенню до ціни.

Збут

Розподіл товару обмежений, концентрація на одному сегменті.

Швидке зростання. збуту. Вихід на нові сегменти.

Інтенсивний збут.

Просування товару на ринку

Значні зусилля.

Максимально можливі зусилля.

Послаблення зусиль до рівня, що відповідає прибутку.

Сервіс

Контроль, по можливості, централізований.

Контроль, по можливості, децентралізований.

Контроль, який здійснюється сервісним центром.

Служба маркетингу Харківської бісквітної фабрики постійно слідкує за змінами на ринку і своєчасно вносить зміни в програму маркетингу. Важливо забезпечити відповідність плану виробництва продукції і об'єму її продаж на ринку. Це досить важливо, оскільки наявність непроданої продукції призведе до прямих втрат (затрати на матеріали, трудові та фінансові ресурси) і появі втраченої вигоди, коли дані ресурси можна було направити на виробництво та збут іншої рентабельної продукції.

6.2 Цінова політика

Цінова політика представляє собою важливий елемент загальної стратегії підприємства, і безпосередньо входить у такий великий її розділ, як ринкова стратегія. Вона з'єднує в собі як стратегічні, так і тактичні аспекти і в найбільш загальному вигляді може бути визначена як діяльність керівництва підприємства по встановленню, підтримці і зміненню цін на продукцію, яка здійснюється в руслі загальної стратегії підприємства і спрямована на досягнення його цілей і задач. Тут необхідно відмітити роль маркетингу, який представляє собою організацію роботи підприємства з орієнтацією на ринковий попит.

Цінова політика «Бісквіт-Шоколад»:

1) встановлення цін відповідно затратам на виробництва;

2) співвідношення ціни і якості;

3) використання знижок на ціни, акцій.

Табл.6.2 Ціни на товари Корпораціі «Бісквіт-Шоколад»

Товар

Ціна, грн. /кг (шт.)

Бісквіт «Фірмовий» (шоколадний коктейль, вишня з вершками, малина з вершками, молочно-горіховий, згущене молоко).

2,50

Рулет «Фірмовий» (полуниця, горіховий, молочний).

14,75

Зефір в шоколаді (ванільний).

15,25

Ірис «Смішинки», «Вершковий», «Маркіз».

3,90

Карамель «Забодайка» молоко (шоколад з молоком).

18,90

Карамель «Happy fruit» з ароматом лайма (грейпфрут, гранат).

25,50

Карамель льодяникова (дюшес, барбарис, м’ята).

25,70

Карамель «Молочна"(молочна з какао, сгущене молоко, молочно-вершкова).

26,10

Карамель «Rene-nut».

25,95

Карамель «Рене-Айс».

25,95

Карамель «Золотой рачок».

25,95

Сувенирный набір цукерок «Дзеркальная струя».

27,90

Сувенирный набір цукерок «Жорж Гран-Прі».

25,85

Шоколадний набір «Old collection».

30,15

Цукерки шоколадні «Золотое яичко».

29,20

Цукерки шоколадні «Футбол».

29,00

Цукерки шоколадні с цельным горіхом «Государев фундук».

32,40

Цукерки шоколадні «Троянда» (крем-брюле, шоколад, тірамісу).

35,60

«Трюфель» (ваніль-шоколад, кон’як).

30,15

Цукерки «Грильяж східний».

35,50

Цукерки «Прометей».

35,00

Чорнослив в шоколаді.

31,10

Фрукти в шоколаді (абрикос-слива, полуниця-слива).

28,00

Цукерки «New Collection"(кокос, горіх, капуччіно).

33,15

Цукерки шоколадні «Стріла».

29,90

Крекер «Ніжний».

4,50

Крекер «Павлінка».

5,60

Мармелад (апельсиновий, лимонний).

22,70

Печиво «Old Collection».

19,10

Пирог «Венский» (абрикос, яблуко, вишня).

21,20

Десерт «Шантье».

8,75

Шоколад «Дитячий».

10,00−14,00

Шоколад «Презент» (молочный с орехом, горький с орехом).

12,20

Шоколад «Old collection» (молочний с мигдалем, молочний с лесным горіхом, гіркий с лісним горіхом).

15,70

Нуга «Забодайка» (молочна, шоколадная).

2,30

Коливання цін Харківської бісквітної Фабрики може залежати від низки факторів, які будуть розглянуті на рис. 6. 2

Рис. 6.2. Фактори, що впливають на ціноутворення.

Таким чином, компанія стійко закріпилася на ринку за рахунок високоякісної продукції та порівняно не високих цін.

6.3 Статегія просування

Просування товару — це діяльність з планування, втіленню в життя та контролю за фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів від місць їх виробництва до місць споживання з метою задоволення потреб споживачів і отриманням прибутку. Діяльність Харківької бісквітної фабрики, спрямована на просування:

1) короткочасні спонукальні заходи заохочення купівлі товарів (акції);

2) публікація інформації про вироблену продукцію в декількох Українських друкарських виданнях;

3) реклама на Харківських телеканалах TV;

4) продаж продукції через інтернет (одне віртуальне представництво дозволить не відкривати торгових точок — тобто скоротити витрати по реалізації);

5) різноманітні короткострокові заохочувальні акції, спрямовані на стимулювання покупки або опробування товару або послуги;

6) паблік рилейшнз — різноманітні програми, створені для просування і (або) захисту іміджу компанії та її товарів;

7) участь у різноманітних виставках, ярмарках;

8) особиста продажі - безпосередня взаємодія з одним або декількома потенційними покупцями з метою організації презентацій, відповідей на запитання та отримання замовлень;

9) прямий маркетинг — використання пошти, телефону, факсу, електронної пошти та інших неособисту засобів зв’язку для прямого впливу на дійсних або потенційних клієнтів;

10) проведення різноманітних PR-заходів задля формування суспільної думки про компанію.

6.4 Стратегія збуту

Корпорація «Бісквіт-Шоколад» значну увагу приділяє проблемам оптимізації процесу просування товарів від виробника до споживача. Результати господарської діяльності багато в чому залежать від того, наскільки правильно вибрані канали розподілу товарів, форми і методи їх збуту, від широти асортименту і якості послуг, що надаються підприємством, пов’язаних з реалізацією продукції. Канал розподілу приймає на себе і допомагає передати кому-небудь іншому право власності на конкретний товар або послугу на шляху від виробника до споживача. Канал розподілу можна трактувати і як шлях (маршрут) пересування товарів від виробників до споживачів. Учасники каналів розподілу виконують ряд функцій, сприяючих успішному вирішенню вимог маркетингу.

До них слід віднести такі функції, як:

1) проведення науково-дослідницької роботи;

2) стимулювання збуту;

3) налагодження контактів з потенційними споживачами, виготовлення товарів відповідно до вимог покупців;

4) транспортування і складування товарів, питання фінансування, ухвалення відповідальності за функціонування каналу розподілу.

Для Харківської кондитерської фабрики — класична для споживчого ринку система дистрибуції, що вимагає окремої організації по кожному напряму розподілу. Відповідно, існують дві моделі дистрибуції.

Така система розподілу має трибічний характер:

1) при даному варіанті реалізується основна частина виробленої продукції (більше 80%) і використовується принцип отримання від масштабів збуту, але із-за дебіторської заборгованості оптова торгівля приносить в середньому 73% наявних грошових коштів від загального об'єму продажу;

2) після відвантаження оптовому покупцеві продукції під реалізацію на термін від 10 до 14 днів залежно від партії, ПДВ повинен бути сплачений підприємством наступного дня після відвантаження. Оскільки він складає 20%, Харківська кондитерська фабрика не в змозі сплатити даний податок через такі короткі терміни, внаслідок чого фабрика вимагає оптових покупців проводити хоч би частину передплати за поставлений товар.

3) складністю повернення грошових коштів від своїх дебіторів. Це досконало негативно позначається на господарській діяльності підприємства. Дане явище є, перш за все, результатом відсутності могутньої законодавчої бази на території України і незадовільною діяльністю організації в області збуту.

Для доцільного використання компанія ввела 70%-100% передплату для того, щоб оптова торгівля приносила, мінімум до 80% готівки від загального об'єму оптового продажу.

7. ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

Корпорація «Бісквіт-Шоколад» регулярно публікує на офіційному сайті новини про фінансові результати та виробничо-господарську діяльність, і на поточний період планує збільшення обсягів виробництва і розширення каналів збуту.

Табл.7.1 Фінансові результати Корпорації «Бісквіт-Шоколад»

Стаття

Код рядка

За 2011 р

За 2010р

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

87 995,2

62 120,4

Податок на додану вартість

015

13 593,3

9908,0

Акцизний збір

020

Інші обчислення з доходу

030

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

035

74 401,9

52 212,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

64 102,0

45 453,1

Валова:

Прибуток

050

10 299,9

6759,3

Збиток

055

Інші операційні доходи

060

6614,4

5272,4

Адміністративні витрати

070

4425,7

3513,6

Витрати на збут

080

2961,0

2331,6

Інші операційні витрати

090

7159,1

5642,4

Прибуток

100

2368,5

544,1

Збиток

105

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

7,2

17,0

Фінансові витрати

140

89,0

122,8

Витрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

460,7

239,0

Фінансові результати від звичайної діяльності і оподаткування:

Прибуток

170

1826,0

199,3

Збиток

175

Податок на прибуток від звичайної вартості

180

212,8

189,8

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Прибуток

190

1613,2

9,5

Збиток

195

Надприродні Доходи

200

Витрати

205

Податки від надприродного прибутку

210

Прибуток

220

1613,2

9,5

Збиток

225

Табл.7.2 Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За 2011 р.

За 2010 р.

1

2

3

4

Матеріальні витрати

230

22 578,0

12 144,9

Витрати на оплату праці

240

25 796,6

19 951,5

Відрахування на соціальні заходи

250

9532,4

7607,0

Амортизація

260

4385,3

5242,9

Інші операційні витрати

270

1760,9

1463,7

Разом

280

64 053,2

46 410,0

Табл.7.3 Показники для аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності Корпорації «Бісквіт-Шоколад»

Показники

Індекс

Одиниця виміру

Величина

Відхилення

Аналізована, 2010

Базова, 2011

Абсолютне

Відносне %

Ефективність ЗЕД

ЕЗЕД

%

4,543

17,903

13,360

394

Прибуток від експортно-імпортних операцій

ПЕКС-ІМП

тис. грн.

3385,381

11 980,04

8594,659

354

Експортно-імпортні витрати

ВЕКС-ІМП

тис. грн.

74 509,929

66 914,13

7595,792

90

Прибуток від експорту

ПЕКС

тис. грн.

-6345,115

1024,728

7369,843

16

Прибуток відімпорту

ПІМП

тис. грн.

9730,496

10 955,31

1224,716

112

Витрати на експорт

СЗТ ЕКС

тис. грн.

56 323,178

50 949,85

-5373,322

90

Витрати на імпорт

СЗТ ІМП

тис. грн.

18 186,7

15 964,28

-2222,47

88

Виручка від експортуза готівку

ВРЕКС Г

тис. грн.

49 978,063

51 974,58

1996,521

104

Виручка від імпорту

СВИР

тис. грн.

27 917,247

26 919,59

-997,654

96

Коефіцієнткредитного впливу

ККВ

част. од.

1,151

1,157

0,005

100

Виручка від експортуза умов наданнякомерційногокредиту

ВРЕКС К

тис. грн.

57 571,63

60 180,28

2608,65

105

Виробничасобівартість

СВИР

тис. грн.

50 690,86

45 288,76

5402,1

89

Позавиробничівитрати

СПВ

тис. грн.

5661,096

2632,318

28,778

100

Середня ціна імпорту

ЦІМП

тис. грн.

11,265

11,887

0,622

10 691

Кількість імпорту

NІМП

т

2478,22

2264,43

-213,782

86

Контрактна вартість сировини

СК

тис. грн.

15 770,49

13 586,62

-2183,87

98

Накладні витрати

СН

тис. грн.

2309,248

2264,440

-44,808

100

Акцизні збори

СА

тис. грн.

33,793

33,966

0,172

108

Мито і митні збори

СМ

тис. грн.

73,220

79,255

6,035

116

Транспортні витрати за базисом постачання

СТ

тис. грн.

1070,14

1245,441

175,301

116

Вантажно-розвантажувальнівитрати

СЗР

тис. грн.

563,231

566,109

2,877

100

Складські витрати

ССКЛ

тис. грн.

281,625

113,222

-168,392

40

Експедиторські витрати

СЕКСПЕД

тис. грн.

270,351

181,155

— 89,195

67

Страхові витрати

ССТР

тис. грн.

67,587

45,289

— 22,298

67

Інші витрати

СІН

тис. грн.

56,322

113,222

56,899

201

Табл.7.4 Показники виробництва основних видів продукції

Найменування продукції

Об'ємвиробництва, втоннах, 2008 р.

Середнявідпускна ціна, втис. грн., 2008р.

Витрати, втис. грн., 2008 р.

Рентабельність продукції.

Карамель

2324

2. 30

2,00

15

Драже

122

2. 33

2,20

5

Цукерки

1126

4. 20

3,90

8

Ірис

92

2. 44

2,35

4

Вафлі

362

2. 60

2,47

5

Торти

9

3. 33

2,88

15

Всього:

4045

Корпорація «Бісквіт-Шоколад» за підсумками 9 місяців реалізувала продукції на 671,5 млн. грн. Таким чином, обсяги продажів зросли на 12,1% в порівнянні з таким самим періодом минулого року. Обсяг виробництва в грошовому вираженні зріс ще більше, на 14%, і склав 681 млн грн.

Реалізація продукції на експорт зросла на 11% в натуральному вираженні і на 30% - в грошовому. Виготовлені вироби відправлялися в 22 країни світу, в тому числі в нових для корпорації напрямках, таких як Білорусь та Афганістан. Зростання експорту спостерігалося як до країн ближнього (до Росії, Молдови, Таджикистану), так і дальнього зарубіжжя (до Німеччини, США, Греції).

Протягом 2011 року відбулося і суттєве оновлення асортиментного ряду продцукії: розроблено та запущено в виробництво 36 нових товарних позицій, в тому числі нові продукти з серії нугових батончиків «Choco-luck» та «Sweet travel», нові смаки та розфасовки пісочних пирогів «Віденських», нова серія шоколадних цукерок в коробках.

8. ОРГАНІЗАЦІНА СТРУКТУРА

Основу персоналу становлять висококваліфіковані працівники, більшість з яких працювали в аналогічних компаніях, а також молодих працівників, які мають інноваційні погляди на вирішення багатьох проблем у цій галузі. 1890 працівників мають вищу освіту. Всього у компанії працює 2281 працівників. З них 82 — персонал з управління 2199 — робітничій персонал.

Структура компанії має лінійно-функціональну структуру. Очолює керівництво Президент Корпорації, генеральний директор, які є заслуженими робітниками промисловості. В іх розпорядженні керівництво за всією компанією. В склад основних функціональних обов’язків входять:

1) організація робіт й взаємодія виробничих структур компанія;

2) забезпечення виконання перспективних і поточних планів;

3) забезпечення прибутковості роботи компанії згідно розробленим їм

4) програмам розвитку компанії;

5) забезпечення виконання трудового законодавства, норм та правил по умовам праці й охороні праці працівників.

Юридичне оформлення компанії передбачає реєстрацію його уставу в Державних органах, отримання ліцензії у випадку необхідності, на ті види діяльності, якими займаються компанія, виконання діючого законодавства з найму о роботі, якщо застосовується праця інших осіб, а також інструкцій і відповідних вимог.

Рис. 8.1 Організаційна структура корпорації «Бісквіт-Шоколад»

9. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ

Для досягнення поставлених цілей підприємству необхідно півроку. За цей час корпорація «Бісквіт-Шоколад» намагатиметься досягти таких цілей: випуску цілого ряду новинок; модернізувати виробництво, купуючи нове обладнання; вихід на нові ринки збуту, в тому числі через участь в найбільших міжнародних галузевих виставках; розширити персонал компанії; відкрити виставку-продаж кондитерських виробів. зберегти темпи зростання виробництва і реалізації продукції; у грошовому виразі вперше досягти річного обсягу виробництва на рівні не менше 1 млрд. грн. за рахунок збільшення випуску кондитерських виробів, а не ціни; забезпечити можливість повернення кредиту після настання строку

10. ОЦІНЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ ВИКНАННЯ ПЛАНУ

Для кожного етапу реалізації плану передбачені певні заходи, що будуть здійснені, обґрунтовується їх доцільність і влучність часу введення: досліджується поєднання між витратами на рекламу й обсягами продажу послуг, між витратами на рекламу й обізнаністю споживачів про компанію.

У разі появи можливості провалу тих чи інших етапів вживаються заходи з метою їх запобігання. Тобто темпи здійснення програми розвитку можуть змінюватися залежно від обсягу продажів послуг й основних тенденцій на ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Березин И. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. Продвижение. 3 — е издание. Учеб. пособие. -- К.: Вершина, 2008. -- 476 с.

2. Бест Р. Маркетинг от потребителя / Роджер Бест; [пер. с англ. Сергея Памфилова и Натальи Брагиной; под ред. Павла Миронова ]; Стокгольмская школа экономики. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. — 760 с.

3. Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей. 10-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2007. — 944 с.

4. Гірченко Т. Д. Маркетинг: підручн. [ для студ. вищ. навч. закл. ] - К.: Центр учбової літератури, 2007. -256 с.

5. Дудла І.О Товарознавчі аспекти маркетингу [ для студ. вищ. навч. закл. ] - К.: Центр учбової літератури, 2007. — 224 с.

6. Зозулев А. В. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия: Учеб. пособие. -- К.: Центр учебной литературы, 2010. -- 576 с.

7. І.Б. Манн «Маркетинг. А тепер питання» / І. Б. Манн.: Видавництво «Манн, Іванов та Фебер», 436., 2008рік

8. Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження: підручн. [ для студ. вищ. навч. закл. ] - К.: Центр учбової літератури, 2006. — 192 с.

9. Келлер К. Л., Котлер Філіп «маркетинг менеджмент. 12-е вид.» / Келлер Кевин Лейн, Котлер Філіп. — Київ.: Видавництво «Пітер», 816 стор., 2010 рік

10. Корінєв В. Л. Маркетингова цінова політика: підручн. [ для студ. вищ. навч. закл. ] - К.: Центр учбової літератури, 2007. — 200 с.

11. Корпорація «Бісквіт-Шоколад». [Електронний ресурс] Режим доступу: http: //www. biscuit. com. ua/

12. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Учебное пособие. / Ф. Котлер, Келлер К. Л. -- К.: Центр учебной литературы, 2009. -- 816 с.

13. Кульпінов. В. Харчові добавки: користь чи шкода? // Харчова промисловість. — 2008 с 567.

14. Ламбен Ж. -Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. 2-е изд. / Пер. с англ. под ред. В. Б. Колчанова. — СПб.: Питер, 2008. — 720 с.

15. Мараховський. Д. Ринкова ціна на кондитерські вироби. // Бізнес. — 2009 — 325 с.

16. Мокшанцев Р. И. Психология рекламы Учеб. пособие. -- К.: Центр учебной литературы, 2001. -- 476 с.

17. Пасічник В. Г. Виробничий маркетинг: підручн. [ для студ. вищ. навч. закл. ] - К.: Центр учбової літератури, 2005. — 112 с.

18. Полторак В. А. Маркетингові дослідження: підручн. [ для студ. вищ. навч. закл. ] - К.: Центр учбової літератури, 2003. — 388 с.

19. Поль Фэрри, Нейл Бендл, Филипп Пфайфер, Девид Рейбштейн Маркетинговые показатели. Более 50 показателнй которые важно знать каждому руководителю / Поль Фэрри, Нейл Бендл, Филипп Пфайфер, Девид Рейбштейн. Основы маркетинга, пер. с англ. — М.: Баланс Бизнес Букс, 2009.- 448с.

20. Романова Л. В. Управління підприємницькою діяльністю: [ для студ. вищ. навч. закл. ] - К.: Центр учбової літератури, 2006. — 240 с.

21 Скаршевський. В. Новітні технології - в практику кондитерських виробів. // Харчова промисловість. 2007 — 312 с.

22. Соколенко С. И. Современные мирове рынки и Украина. — К., 1995 186с.

23. Филип Котлер, Вероника Вонг, Джон Сондерс, Гари Армстронг Основы маркетинга Principles of Marketing / Филип Котлер, Вероника Вонг, Джон Сондерс, Гари Армстронг. Основы маркетинга, 4-е европейское издание. пер. с англ. — М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. — 1200 с.

24. Харківська бісквітна фабрика. Електронній ресурс]/ Режим доступу: http: //smida. gov. ua/

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой