Методика нарахування бюджету Генічеської районної державної адміністрації

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Финансы


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

1. Вступ.

2. Фінансове управління районної державної адміністрації.

3. Структура Фінансового відділу Генічеської РДА.

4. Передумови формування доходів та видатків бюджету Генічеської РДА.

5. Формування проекту бюджету.

6. Зведення бюджету Генічеського району.

7. Бюджетні запити.

8. Трансферти.

9. Індивідуальне завдання.

Висновок.

Використана література.

1. Вступ

Головною метою виробничої практики є закріплення на практичному досвіді і поглиблення своїх знань, аспектів функціонування організацій на базі фінансового управління Генічеської РДА.

Під час виробничої практики я ознайомилась зі структурою організації і методами роботи фахівців організації в процесі здійснення господарської діяльності. А також здобула знання у методах застосування сучасних технологій збору й обробки інформації з різних видів діяльності організації та в системі розрахунку показників бюджету.

Основними задачами практики є:

Ознайомлення зі структурою організації.

Ознайомлення з організацією роботи на робочому місці, виходячи з методичних та інструктивних матеріалів.

Краще розуміння та оптимальне застосування головних положень Бюджетного кодексу.

Застосування нових підходів, методів аналізу та оцінки показників бюджету.

Набуття практичних навичок аналізу та розрахунків показників бюджету.

Засвоєння особливостей складання місцевих бюджетів: ознайомлення з формами та процесом розробки бюджетних запитів, складання проектів.

Розгляд та затвердження місцевих бюджетів представницьким органом.

Виконання індивідуального завдання: розрахунок показників обсягу видатків загального фонду бюджетів.

2. Фінансове управління районної державної адміністрації

Фінансове управління районної державної адміністрації є місцевим органом виконавчої влади, що утворюється відповідно до чинного законодавства і підпорядковується Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації та голові районної державної адміністрації.

Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями голови районної державної адміністрації, наказами Міністерства фінансів України і Головного фінансового управління облдержадміністрації.

Управління:

забезпечує реалізацію державної бюджетної політики в районі;

складає проект і організує виконання районного бюджету;

готує пропозиції щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах економіки району, фінансове забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення;

розробляє пропозиції з удосконалення діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

здійснює контроль за дотриманням установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та котів цільових фондів.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

Бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, аналізує і визначає тенденції розвитку його фінансової бази та враховує їх при складанні районного бюджету.

Організовує роботу, пов’язану із складанням районного бюджету за дорученням районної державної адміністрації, визначає порядок і термін подання районними управліннями матеріалів для підготовки проектів районного бюджету. Складає проект районного бюджету.

Здійснює у процесі виконання місцевих бюджетів за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів місцевих бюджетів району

Забезпечує контроль за виконанням актів законодавства з фінансово-бюджетних питань.

Складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених районним бюджетом, проводить в установленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з обласним бюджетом і з бюджетами нижчого рівня.

Веде облік виконання районного бюджету і облік змін, що вносяться в установленому порядку до затверджених призначень по доходах та видатках районного бюджету.

Контролює правильність проведення виплат і відшкодування за рахунок державного та місцевих бюджетів, передбачених чинним законодавством України.

Готує пропозиції про встановлення на території району місцевих податків, платежів і зборів.

За дорученням районної державної адміністрації, розглядає матеріали про надання відповідно до законодавчих актів окремим категоріям платників пільг по податках і платежах, які надходять до районного бюджету, готує відповідні пропозиції з цього питання.

Відповідно до рішень судових і адміністративних органів, у передбачених законом випадках, забезпечує виплату грошової компенсації реабілітованим громадянам.

На базі статистичних і бухгалтерських звітів, аналітичних і прогнозних розрахунків аналізує економічний і фінансовий стан місцевого господарства, тенденції та динаміку розвитку різних форм власності, готує пропозиції про мобілізацію додаткових фінансових ресурсів.

3. Структура Фінансового відділу Генічеської РДА

Генічеська районна державна адміністрація має багатогалузеву структуру. Однією з підзвітних організацій адміністрації є Фінансове управління Генічеської РДА Воно складається із трьох структурних підрозділів:

Бюджетний відділ, що займається процесом складання, розглядом та затвердженням місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України.

Відділ прогнозування доходів, фінансів галузей народного господарства, розрахунків за енергоносії, соціального забезпечення та захисту населення.

Відділ фінансово-господарського забезпечення та автоматизованої обробки інформації.

Начальник райфінвідділу відповідальний за формування бюджетних призначень міжбюджетних трансфертів, підготовку інформації та проекту зведеного та районного бюджетів, розподілу доходів та видатків району, а також за виконання поставлених, перед відділом задач.

До складу бюджетного відділу відносяться:

Начальник бюджетного відділу — узгоджує пропозиції проекту з розпорядниками бюджетних коштів.

Головний спеціаліст з питань прогнозування бюджету

Головний спеціаліст з питань узгодження бюджету

Головний спеціаліст з питань затвердження бюджету

До складу відділу прогнозування доходів входить:

Начальник відділу доходів

Головний спеціаліст з податкових надходжень.

Головний спеціаліст з неподаткових надходжень.

Старший інспектор.

До відділу фінансово-господарського забезпечення та автоматизованої обробки інформації відносять:

Начальник відділу-головний бухгалтер.

Головний спеціаліст відділу.

Головний спеціаліст по комп’ютерному забезпеченню та автоматизованій обробки інформації.

Секретар-друкарка.

Водій.

Прибиральниця.

4. Передумови формування доходів та видатків бюджету Генічеської РДА

Поняття та сутність бюджету визначені в Бюджетному кодексі України.

Бюджет — це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення задач та функцій, що затверджуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Бюджетний період для всіх бюджетів складає один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Бюджет складається із загального та спеціального фондів.

Загальний фонд бюджету включає:

а) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду;

б) всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету;

в) фінансування загального фонду бюджету.

Спеціальний фонд бюджету включає:

а) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;

б) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету;

в) різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету.

Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається законом про Державний бюджет України. Джерела формування спеціального фонду визначаються виключно законами України. Підставою для рішення відповідної ради про створення спеціального фонду у складі місцевого бюджету може бути виключно закон про Державний бюджет України. Передача коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету дозволяється тільки в межах бюджетних призначень шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет України чи рішення відповідної ради. Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, що надійшли до цього фонду на відповідну мету. Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається.

Формування проекту бюджету відбувається згідно з законодавчою базою, а саме:

Доходи бюджетів міста районного значення, сіл і селищ плануються відповідно до статей 64, 69 БкУ.

Видатки бюджетів міста районного значення, сіл і селищ плануються відповідно до статей 88, 91 БкУ.

Доходи і видатки бюджету розвитку плануються відповідно до статті 71 БкУ.

Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету, не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету. Рішення щодо необхідності створення резервного фонду приймає відповідна рада (ст. 24 БкУ). Бюджет планується в гривнях.

Згідно із статтею 72 Бюджетного кодексу України по загальному фонду місцеві бюджети можуть прийматися з дефіцитом шляхом внесення змін до рішень про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання відповідного місцевого бюджету за попередній бюджетний період виключно на суму вільного залишку бюджетних коштів.

Вільний залишок бюджетних коштів — різниця між залишком коштів загального фонду бюджету та оборотною касовою готівкою на кінець бюджетного періоду (стаття 14−1 БкУ).

Відповідно до статті 122 БкУ у разі порушення вимог щодо формування бюджету згідно з Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України чи рішенням районної ради про бюджет в частині державних делегованих повноважень голові районної державної адміністрації надається право протягом місяця з дня прийняття рішення про міський, сільський, селищний бюджети призупиняти дію рішення про відповідний бюджет з одночасним зверненням до суду. Виконавчі органи міської, селищних і сільських рад наступного дня після підписання керівником рішення про відповідний бюджет надсилає його районній державній адміністрації для проведення експертизи фінансовим управлінням згідно із статтею 115 БкУ. У разі призупинення рішення про місцевий бюджет видатки з нього здійснюються у порядку, визначеному статтею 79 БкУ.

Бюджет Генічеської райдержадміністрації формується із урахуванням наступних факторів:

Адміністративний центр — місто Генічеськ населення — 20,6 тис. чол.

На території району розташовано Азово-Сивашський національний парк площею 7528 гектарів.

В районі працює: підприємств — 35

переробних — 3

Сільськогосподарських підприємств -33

Фермерських господарств — 240

площа району складає 3000 кв. кілометрів, це 10,6% загальної площі Херсонської області;

— проживає населення 62,3 тис. чоловік,

Всього населених пунктів — 68: сільських — 65, селищних -2, місто -1

Працює рад — 21: районна -1, міська -1, селищних — 2, сільських -17.

До складу Генічеської райдержадміністрації належить 21 рада, при цьому лише в бюджеті двох із них (міська рада Генічеська та Щасливцівська сільська рада) доходи перевищують видатки. Ця різниця вилучається й розподіляється між іншими бюджетами рад з метою подальшого збалансування місцевого районного бюджету.

5. Формування проекту бюджету

Формування розрахункових показників місцевих бюджетів на 2009 рік здійснено в умовах розгортання світової фінансово-економічної кризи та її впливу на розвиток економіки країни і, як наслідок, на фінансово-економічну ситуацію регіонів.

В основу формування обсягів доходів і видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначені міжбюджених трансферті та розрахунку міжбюджетних трансфертів, крім вимог Бюджетного кодексу України, фінансового та іншого базового законодавства України, покладено норми Закону України від 31 жовтня 2008 року № 639-УІ «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та основні вимоги Указу Президента України від 20 жовтня 2008 року «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року «Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України».

У проекті бюджету району на 2009 рік обсяг загального фонду зведеного бюджету району по доходах і видатках визначено у сумі 112 428,8 тис. гривень, що на 11 100,2 тис. гривень, або на 11,0% більше у порівнянні з обсягом, визначеним йому Урядом на 2008 рік.

Обсяг дотації вирівнювання для бюджету району Міністерством фінансів України визначено у сумі 58 811,4 тис. гривень, що становить 120,4% від рівня 2008 року.

Додаткова дотація визначена в обсязі - 791,9 тис. гривень, субвенція на здійснення програм соціального захисту населення в обсязі - 28 252,8 тис. гривень, субвенція по статті 57 — 69,9 тис. гривень, субвенція на капітальні видатки — 209,6 тис. гривень.

Обсяг доходів бюджету району, розрахований фінансовим управлінням на 2009 рік у відповідності з прогнозними розрахунками Міністерства фінансів, враховуючи положення статей 64 — 66, 69 та 71 Бюджетного кодексу України, в тому числі:

Таблиця 1

Прогнозні розрахунки доходів Генічеської РДА 2008−2009рр.

на 2008 рік

на 2009 рік

відхилення

сума

%

Доходи І кошику

20 931,5

18 850,0

-2081,5

90,0

Доходи ІІ кошику

4129,2

5062,0

932,8

122,6

Разом доходів

25 060,7

23 912,0

-1148,7

95,4

Дотація вирівнювання з держбюджету

48 854,5

58 811,4

9956,9

120,4

Додаткова дотація

868,5

791,9

-76,6

91,2

Субвенція по статті 57

767,2

451,1

-316,1

58,8

Субвенція по соцзахисту

25 777,7

28 252,8

2475,1

109,6

Субвенція на капітальні видатки

209,6

209,6

Разом загальний фонд

101 328,6

112 428,8

11 100,2

111,0

Спецфонд

35 127,1

36 433,4

1306,3

103,7

в т.ч. бюджет розвитку

10 800,0

6000,0

-4800,0

55,5

ВСЬОГО

136 455,7

148 862,2

12 406,5

109,1

Обсяг видатків загального фонду бюджету району, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (77 661,4 тис. грн.), визначено Урядом, виходячи з формульної методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 року № 1195 «Про затвердження формули розподілу міжбюджетних трансфертів між Державним та місцевими бюджетами» із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України.

У видатках на освіту передбачені видатки на видачу одноразової допомоги дітям позбавленим піклування, яким, у 2009 році виповнюється 18 років у сумі 20,7 тис. гривень.

Проект районного бюджету та прогнозні розрахунки щодо проекту бюджету району визначені фінансовим управлінням районної державної адміністрації на підставі формульної методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004р. № 1782 «Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин «із змінами.

Корегуючи коефіцієнти обсягів видатків на підвищення рівня забезпеченості за захищеними статтями, обсягів нерозподіленого резерву коштів та коригуючи коефіцієнти, які враховують вплив різних факторів — чисельності населення, кількості населених пунктів відповідної територіальної громади, штатної чисельності працівників бюджетних установ, кількості дітей віком від 0 до 6 років, кількості груп у дитячих дошкільних закладах, частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно — освітні послуги, визначені єдиними для всіх сільських, селищних і міської рад, в межах рекомендованих вищезазначеною постановою, в обсягах, які максимально впливають на розрахункові показники видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів органам місцевого самоврядування.

Проект районного бюджету на 2009 рік по доходах складає 128 545,0 тис. грн, у тому числі:

загального фонду 100 241,7 тис. грн, з яких 58 811,4 тис. грн — дотація вирівнювання з Державного бюджету, 791,9 тис. грн. — додаткова дотація з держбюджету на вирівнювання фінансової забезпеченності, 28 252,8 тис. грн. — субвенція на виконання програм соціального захисту населення, 451,1 тис. грн. — субвенція на виконання видатків по статті 57, субвенція на капітальні видатки — 209,6 тис. грн. ;

спеціального фонду — 28 303,3 тис. грн., В тому числі:

Таблиця 2

Прогнозні розрахунки видатків Генічеської РДА

на 2008 рік

на 2009 рік

відхилення

сума

%

Податок з доходів фізичних осіб (50%)

10 829,8

10 708,9

-120,9

98,9

Плата за держреєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

25,0

24,0

-1

96

Плата за землю (15%)

604,0

950,0

346

157,3

Разом доходи І кошику

11 458,8

11 682,9

224,1

102,0

Податок на прибуток

87,0

28,0

-59

32,2

Плата за оренду

1,0

2,0

1

200

Плата за держреєстрацію крім плати за держреєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

10,0

10

100

Надходження коштів від продажу безхазяйного майна

2,0

2

100

Разом доходи ІІ кошику

88,0

42,0

-46,0

47,7

Разом доходів

11 546,8

11 724,9

196,1

101,7

Дотація з держбюджету

48 854,5

58 811,4

9956,9

120,4

Додаткова дотація

868,5

791,9

-76,6

91,2

Субвенція на соцзахист

25 777,7

28 252,8

2475,1

109,6

Субвенція на 57 статтю

767,2

451,1

-316,1

58,8

Субвенція на капітальні видатки

209,6

209,6

Вилучення з місцевих бюджетів

1556,9

-1556,9

Разом загальний фонд

89 371,6

100 241,7

10 870,1

112,2

Спецфонд

22 635,0

28 303,3

5668,3

124,9

в т.ч. бюджет розвитку

ВСЬОГО

112 006,6

128 545,0

16 539,0

114,8

По видатках обсяг проекту районного бюджету складає 128 545,0 тис. грн, у тому числі:

загального фонду — 100 241,7 тис. грн, з яких 11 610,7 тис. грн. — дотація вирівнювання бюджетам місцевого самоврядування, 670,5 — додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості, 69,9 — субвенція на виконання статті 57, 28 252,8 тис. грн. — субвенція на виконання програм соцзахисту;

та спеціального фонду — 28 303,3 тис. грн., в тому числі:

Таблиця 3.

Прогнозні розрахунки видатків Генічеської РДА по місцях призначення 2008−2009рр.

на 2008 рік

на 2009 рік

Відхилення, тис. грн

сума

%

Районна рада

855,9

751

-104,9

87,7

Відділ освіти

33 223,7

36 695,3

3471,6

110,4

Відділ культури

2822,5

3341

518,5

118,4

Управління соцзахисту

1181,9

1512,3

330,4

128

— терцентр

1143,9

1440,3

296,4

125,9

Райдержадміністрація

15 303,9

16 502,0

1198,1

107,8

— утримання районної лікарні

14 431,0

16 082,0

1651,0

111,4

— соціальний захист

110,4

139,0

28,6

125,9

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту

741,5

630,2

-111,3

85,0

— соціальний захист

20,5

25,1

4,6

122,4

— заходи з фізкультури і спорту

721,0

605,1

-115,9

83,9

Відділ у справах неповнолітніх

6,0

6,0

100,0

Фінансове управління (дотація, субвенція місцевим радам)

10 108,5

12 351,1

2242,6

122,2

Резервний фонд

100,0

158,0

58,0

158,0

Субвенція на виконання програм соціального захисту населення

25 777,7

28 252,8

2926,2

111,3

Разом видатки І кошику

89 283,6

100 199,7

10 916,1

112,2

Разом видатків ІІ кошику

88,0

42,0

-46,0

47,7

Разом загальний фонд

89 371,6

100 241,7

11 321,3

112,7

Спецфонд

22 635,0

28 303,3

5668,3

125,0

в т.ч. бюджет розвитку

ВСЬОГО

112 006,6

128 545,0

16 538,4

114,8

Видатки районного бюджету визначені фінансовим управлінням у відповідності з положеннями статей 89 і 91 Бюджетного кодексу України.

Розмір оборотної касової готівки районного бюджету на 2009 рік було встановлено відповідно до пункту 3 статті 14−1 Бюджетного кодексу України у розмірі до 2% планових видатків загального фонду, що становить 450,0 тис. гривень і є частиною залишку коштів на початок планового бюджетного періоду.

Розмір резервного фонду районного бюджету відповідно до пункту 3 статті 24 Бюджетного кодексу України встановлено на рівні 200,0 тис. гривень.

В обсягах видатків по головних розпорядниках коштів районного бюджету враховано введення з 1 січня 2009 року мінімальної зарплати в розмірі 605 грн. на місяць, з 1 квітня 2009 року — 625 грн., з 1 липня 2009 року — 630 грн., 3 1 жовтня 2009 року — 650 грн., з 1 грудня 2009 року — 669 грн.

Обсяг цільового фонду розвитку інфраструктури району на 2009 рік запропоновано у сумі 24 544,6 тис. гривень і розподілено між головним розпорядниками коштів районного бюджету наступним чином:

районна державна адміністрація — 2113,6 тис. гривень;

районна рада — 200,0 тис. гривень;

управління праці і соціального захисту населення — 250,0 тис. гривень;

відділ освіти — 1270,0 тис. гривень;

відділ культури -1350,0 тис. гривень;

фінансове управління (субвенція місцевим радам) — 19 361,0 тис. гривень.

Відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет на 2009 рік» власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету становлять суму 880,3 тис. гривень.

Було узгоджено затвердити в складі видатків головних розпорядників коштів районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 2972,0 тис. гривень, що на 17 610 грн. менше ніж у попередньому році.

6. Зведення бюджету Генічеського району

Згідно до статті 6 Бюджетного кодексу України, зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави.

Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя.

Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області.

Зведений бюджет району включає показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району.

Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. У разі, коли місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району в місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.

До зведення бюджету району на 2009 рік включено двадцять один бюджет, в тому числі: районний, міський, два селищних і сімнадцять сільських

Загальний фонд:

З дотацією вирівнювання в загальній сумі 58 811 400 грн. зведено двадцять один бюджет, в тому числі міський, два селищних і сімнадцять сільських — у сумі 11 610 700 грн.

З додатковою дотацією з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості у сумі 791 900 грн., зведено двадцять один бюджет, з них міський, два селищних і сімнадцять сільських бюджетів — у сумі 670 500 грн.

З субвенцією з державного бюджету на виконання програм соціального захисту населення у сумі 27 897 400 грн. та з субвенцією з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батьків — вихователів і прийомних батьків за надані соціальні послуги у дитбудинках сімейного типу та прийомних сім'ях у сумі 255 400 грн., зведено районний бюджет.

З субвенцією з державного бюджету на здійснення виплат, визначених ЗУ «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 ЗУ «Про освіту» у сумі 451 129 грн. зведено 20 бюджетів, з них бюджети міської, двох селищних і шістнадцяти сільських рад — у сумі 69 939 грн.

З іншою субвенцією на капітальні видатки у сумі 209 600 грн., зведено районний бюджет.

Спеціальний фонд:

З іншою субвенцією у сумі 20 813 440 грн. зведено міський, два селищних і сімнадцять сільських бюджетів.

Зведений бюджет Генічеського району на 2009 рік по доходах затверджено у сумі 192 034 404 грн., у тому числі по загальному фонду (без подвоєння трансфертів з держбюджету) — 112 080 941 грн. і спеціальному фонду — 46 788 884 грн., з них бюджет розвитку — 16 570 000 грн.

При розрахунку планових показників бюджету Генічеського району на 2009 рік Міністерством фінансів було доведено контрольну суму надходження доходів, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів — 18 850 000 грн., що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів — 7 234 900 грн. з рекомендацією місцевим радам затвердити їх на сесіях відповідних рад. Рішеннями сесій місцевих рад району обсяг другого кошику зменшено на 2 520 788 грн., що пояснюється тим, що планування другого кошика, а саме плати за землю (питома вага в загальній сумі другого кошику — 90%) здійснювалось виходячи з існуючої бази оподаткування, а також надходжень доходів другого кошику за попередні роки та діючого на момент планування законодавства. Так надходження другого кошику за попередні три роки не перевищували п’яти мільйонів гривень.

На адміністративні штрафи та інші санкції передбачено 13 600 грн. — штрафи адміністративних комісій міської селищних і сільських рад. Планові призначення з Надходжень від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності складають 100 000 грн., з них:

— 100 000 грн. — продаж будівлі колишнього кінотеатру «Дружба» в місті Генічеськ.

Видатки

Загальний розрахунковий обсяг видатків, що враховуються при визначенні трансфертів, затверджено місцевими радами в межах загального обсягу, рекомендованого Міністерством фінансів, але на 56 400 грн. зменшено рекомендовані показники на культуру. При цьому на 1 918 100 грн., збільшено рекомендовані показники на освіту, 716 900 грн., на охорону здоров`я, 433 700 грн., на соціальний захист населення, 271 200 грн., на фізичну культуру і спорт, 190 000 грн., резервний фонд. По апарату управління показники збільшено на 3 307 900 грн., в тому числі за рахунок нерозподіленого резерву — 750 000 грн., 56 400 грн., за рахунок інших функцій, 2 501 500 грн., за рахунок видатків ІІ кошику.

В районному бюджеті передбачені кошти на надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам в сумі 200 000 грн.

З місцевих бюджетів в поточному році в першу чергу фінансуються установи соціально — культурної сфери. Так на утримання установ освіти заплановано 55,0% від загальної суми видатків (без урахування субвенції з держбюджету на виконання програм соціального захисту та міжбюджетних трансфертів), на утримання установ охорони здоров’я — 26,1%, установ культури — 5,9%, заходів з фізичної культури і спорту — 0,9%.

На утримання органів місцевого самоврядування передбачено 7,9%.

7. Бюджетні запити

Для підготовки пропозицій проекту Державного бюджету України Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів.

Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів можуть запроваджувати організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов’язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.

Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України в терміни та порядку, встановлені Міністерством фінансів України.

Головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих Міністерству фінансів України бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту Державного бюджету України, згідно з вимогами Міністерства фінансів України.

Міністерство фінансів України на будь-якому етапі складання і розгляду проекту Державного бюджету України проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу Міністр фінансів України приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України.

На основі аналізу бюджетних запитів, що подаються відповідно до статті 35 Бюджетного Кодексу, Міністерство фінансів України готує проект закону про Державний бюджет України.

Міністерство фінансів України в період підготовки пропозицій проекту Державного бюджету України розглядає та вживає заходів щодо усунення розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів. У разі, коли узгодження не досягнуто, Міністерство фінансів України додає свій висновок з неузгоджених питань до зазначених пропозицій, які подаються Кабінету Міністрів України.

8. Трансферти

Види міжбюджетних трансфертів

Міжбюджетні трансферти поділяються на:

1) дотацію вирівнювання;

2) субвенцію;

3) кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;

4) інші дотації.

Трансферти, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам

У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам:

1) дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення;

2) субвенція на здійснення програм соціального захисту;

3) субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою;

4) субвенція на виконання інвестиційних проектів;

5) інші субвенції.

У Державному бюджеті України затверджується обсяг дотації вирівнювання та субвенцій окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, кожного з обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим, міст обласного значення та районних бюджетів, а також коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів.

Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами

1. Міські (міст Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) та районні ради можуть передбачати у відповідних бюджетах дотації вирівнювання бюджетам районів у містах, бюджетам сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань, а також кошти, що передаються з цих бюджетів.

2. Районна рада може передбачати у відповідних бюджетах такі види міжбюджетних трансфертів:

1) субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування;

2) субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань;

3) субвенції на виконання інвестиційних проектів;

4) інші субвенції.

Таблиця 6.

Показники міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом і бюджетами міста, сіл і селищ Генічеського району на 2009 рік

Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що надходять до бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дотація вирівнювання з державного бюджету

Додаткова дотація з державного бюджету

Субвенція з держбюджету

Інша субвенція

В тому числі витрати споживання

Витрати розвитку

Сума

Щоден. норм. відрах.

Сума

Сума

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

Генічеський

1 495 500

2,12

21 600

25 448

7 360 000

7 360 000

Новоолексіївський

4 193 200

5,94

21 600

11 236

1 038 700

1 038 700

Партизанський

922 600

1,31

43 900

4226

1 954 000

1 954 000

Новогригорівський

433 700

0,61

15 200

5171

200 000

100 000

100 000

Новодмитрівський

256 300

0,36

32 900

695 000

695 000

Новоіванівський

77 100

0,11

21 900

563

100 000

100 000

Озерянський

158 500

0,22

42 100

996

150 000

150 000

Павлівський

222 900

0,32

15 200

2266

70 000

70 000

Петрівський

316 400

0,45

15 200

1072

360 000

360 000

Плавський

192 500

0,27

35 400

2246

203 500

43 000

160 500

Привільнянський

309 200

0,44

39 300

1901

513 000

513 000

Рівненський

322 000

0,46

59 400

3605

568 000

568 000

Сокологірненський

266 100

0,38

32 900

614

40 000

40 000

Стокопанський

153 200

0,22

30 800

580

340 000

75 000

265 000

Стрілківський

395 500

0,56

15 200

452

2 000 000

2 000 000

Фрунзенський

550 300

0,78

26 200

2298

490 000

490 000

Червонопрапорний

362 700

0,51

41 700

3392

335 000

335 000

Чонгарський

639 400

0,91

92 000

1002

2 212 800

113 500

2 099 300

Щасливцівський

42 100

0,06

37 200

1034

Щорсівський

301 500

0,43

30 800

1837

731 000

100 000

631 000

ВСЬОГО

11 610 700

670 500

69 939

19 361 000

431 500

18 929 500

Порядок надання міжбюджетних трансфертів

1. Дотація вирівнювання та субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам перераховуються з рахунків Державного бюджету України органами Державного казначейства України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення і районним бюджетам. Перерахування коштів, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва і Севастополя, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення, районних і обласних бюджетів, забезпечується відповідними органами Державного казначейства України.

2. Порядок перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам, коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, а також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України і повинні забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту перерахування трансфертів.

9. Індивідуальне завдання

Розрахунок показника обсягу видатків загального фонду бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів;

Розрахункові показники обсягів видатків бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, визначено окремо для кожної галузі виходячи з розрахункового обсягу видатків на відповідну галузь.

Розрахунковий показник обсягу видатків і - го бюджету місцевого самоврядування (Vi), що враховується під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, становить суму розрахункових показників за основними видами видатків бюджету, а саме:

— розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування (у тому числі розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів міст районного значення, селищ міського типу, розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу);

— розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров’я;

— розрахунковий показник обсягу видатків на освіту (в тому числі розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів міст районного значення, селищ міського типу, розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу);

— розрахунковий показник обсягу видатків на культуру;

— розрахунковий показник обсягу нерозподілених видатків;

Розпорядженням райдержадміністрації від січня 2008 року № «Про проект районного бюджету на 2009 рік» затверджено коригуючі коефіцієнти, які враховують вплив різних факторів.

Коригуючі коефіцієнти:

1. По апарату управління органів місцевого самоврядування району:

— коефіцієнт впливу чисельності населення — 1;

— коефіцієнт впливу кількості населених пунктів відповідної територіальної громади — 0;

— коефіцієнт частки нормативу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів місцевого самоврядування у нормативі видатків для зведеного бюджету району — 0,76.

2. По освіті:

— коефіцієнт застосування впливу факторів кількості дітей віком від 0 до 6 років — 0,5;

— коефіцієнт застосування впливу факторів кількості груп у дитячих дошкільних закладах — 0,5;

— коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують дошкільний заклад дорівнює - 1−0,5−0,5=0.

— коефіцієнт видатків на дошкільну освіту міста і селищ, як співвідношення кількості дітей відвідуючих дошкільні заклади до кількості дітей віком від 0 до 6 років по місцевих бюджетах району, у тому числі:

— Генічеському міському — 0,513;

— Новоолексіївському селищному — 0,416;

— Партизанському селищному — 0,294.

3. По охороні здоров’я:

— коефіцієнт застосування фактору впливу показника чисельності штатних працівників — 0;

— коефіцієнт частки фінансового нормативу бюджетної забезпеченості видатків на первинно-санітарну амбулаторну допомогу у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків на охорону здоров’я для бюджетів району — 0,23;

— коефіцієнт застосування фактору впливу кількості мешканців дорівнює - 1−0=1;

— коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на утримання дільничних лікарень у загальному обсязі видатків на утримання лікарень району (для Новоолексіївської селищної дільничної лікарні - 0,80, для Стрілківської сільської дільничної лікарні - 0,55).

4. По культурі: — коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно — освітні послуги, що надаються клубними закладами у фінансовому нормативі видатків на культуру в зведеному бюджеті району — 0,34; - коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно — освітні послуги, що надаються бібліотеками у фінансовому нормативі видатків на культуру в зведеному бюджеті району — 0,16.

5. Коефіцієнт обсягу нерозподіленого резерву коштів для бюджетів місцевого самоврядування від розрахункового обсягу видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів — 0,42 261.

6. Коефіцієнт обсягу видатків на підвищення рівня забезпеченості за захищеними статтями від обсягу видатків на освіту, охорону здоров"я, культуру та утримання органів місцевого самоврядування — 0,28 222.

Таблиця 7

Розрахункові показники обсягів видатків на утримання органів самоврядування по бюджетах міста і селищ

№ п/п

Найменування бюджетів

кількість жителів

норматив бюджетної забезпеченості

РАЗОМ видатків на утримання органів самоврядування по бюджетах міста і селищ

1

Новоолексіївський (смт)

10,316

37,15

383,2

2

Партизанський (смт)

5,099

37,15

189,4

3

Генічеський міський

20,616

37,15

765,9

РАЗОМ

36,031

1338,5

Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування, Vуms

Vуms = Нуms * Nr = 37,15 грн.* 62,290 = 2314,1 тис. грн., де

Нуms — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування, який розраховується за формулою

Нуms = 50,388 652 грн. * 0,97 * 0,76 = 37,15 грн.

Нуrі - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування для зведеного бюджету району — 50,388 652 грн.

К — корегувальний коефіцієнт для бюджетів районів — 0,97

Куd — коефіцієнт частки нормативу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів місцевого самоврядування у нормативі видатків для зведеного бюджету району — 0,76

Nr — чисельність наявного населення району — 62,290 тис. грн

Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджету міста районного значення і селищ міського типу, Vуmі

Vуmі = Нуms * Nі, де

Nі - чисельність наявного населення і -го міста, селища

Приклад: Vуm Генічеської м/р = 37,15 * 20,616 = 765,9 тис. грн.

Таблиця 8

Розрахункові показники обсягів видатків на утримання органів самоврядування бюджетів сіл

№ п/п

Найменування бюджетів

кількість жителів

кількість населених пунктів

нормативна чисельність працівників виконавчого органу сільської ради

РАЗОМ видатків на утримання органів самоврядування бюджетів сіл

1

Новогригорівський

2,156

1

7,75

80,1

2

Новодмитрівський

1,132

3

5,75

42,1

3

Новоіванівський

0,349

2

4,75

13,0

4

Озерянський

0,646

5

4,5

24,0

5

Павлівський

1,476

1

6,75

54,8

6

Петрівський

1,766

1

6,25

65,6

7

Плавський

0,888

4

4,75

33,0

8

Привільнянський

1,395

3

5,75

51,8

9

Рівненський

1,650

6

6,75

61,3

10

Сокологорнський

1,264

3

4,5

47,0

11

Стокопанський

0,806

3

4,5

29,9

12

Стрілківський

1,370

1

7

50,9

13

Фрунзенський

3,041

2

7,75

113,0

14

Червонопрапорний

1,462

4

5,5

54,3

15

Чонгарський

3,125

8

10

116,1

16

Щасливцівський

2,285

3

6,75

84,9

17

Щорсівський

1,448

3

5,5

53,8

РАЗОМ

26,259

53

104,5

975,6

Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для і - го села,

Vysі = (Vyms — Vym) * (Kyn * Ni/Nr + Kys * Si/Sr + Kyl * Lyi/Lyr), де

Vyms — розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядувння бюджетів району — 2314,1 тис. грн

Vym — розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядувння бюджетів міста і селищ — 1338,5 тис. грн.

Куn — коефіцієнт впливу чисельності населення, затверджений районною держадміністрацією — 1

Nі - чисельність наявного населення і-тої сільської ради

Nrs- загальна кількість наявного населення сіл району — 26,259

Куs — коефіцієнт впливу кількості населених пунктів, що входять до і - тої сільської ради, затверджений районною держадміністрацією — 0

Sі - кількість населених пунктів, що входять до і - тої сільської ради

Sr — загальна кількість населених пунктів у селах — 53

Куl — коефіцієнт впливу нормативної чисельності працівників виконавчого органу відповідної сільської ради, що розраховується за формулою Куl = 1 — Куп — Куs = 1 — 1 — 0 = 0

Lуі - нормативна чисельність працівників виконавчого органу відповідної сільської ради відповідно до постанови КМУ від 03. 05. 99 № 758

Lуr — загальна чисельність працівників виконавчих органів місцевих рад сіл

Приклад: Vy Новогригорівської с/р = (2314,1- 1338,5) * (1 * 2,156/26,259 + 0 * 1/53 + 0 * 7,75/104,5) = 80,1 тис. грн.

Таблиця 9

Розрахункові показники обсягів видатків на утримання дитячих дошкільних закладів міста і селищ району

№ п/п

Найменування бюджетів

кількість дітей віком від 0 до 6 років

кількість дітей, відвідуючих дитячі дошкільні заклади

коригуючий кофіцієнт видатків на дошкільну освіту для міста і селищ = гр. 4/гр. 3

фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку

РАЗОМ видатків на ДДЗ міста і селищ

1

Генічеський

1389

713

0,513

5,582 919

3978,1

2

Новоолексіївський

690

287

0,416

5,582 919

1602,5

3

Партизанський

170

50

0,294

5,582 919

279,0

РАЗОМ

2249

1050

5859,6

Розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту, розрахований для бюджетів міста і селищ, Vom = сума Vomi, де

Vom — загальний обсяг видатків на дошкільну освіту, розрахований для бюджетів міст районного значення, селищ міського типу

Vomі - обсяг видатків на дошкільну освіту для і -го бюджету міста, селища

Vomі = Ноd * (Kdm * Dіm), де

Ноd — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку — 5,582 919

Kdmі = Ті/Dіm, де

Kdmі - коригуючий кофіцієнт видатків на дошкільну освіту для і - того міста і селища

Ті - кількість дітей, які відвідують дитячі дошкільні заклади в і - тому місті, селищі

Dіm — кількість дітей віком від 0 до 6 років в і - му місті, селищі

Приклад: Vom Генічеської м/р = 5,582 919 * (0,513 * 1389) = 3978,1 тис. грн.

Таблиця 10

Розрахункові показники обсягів видатків на утримання учнів в школах — садах

Найменування бюджетів

кількість- учнів шкіл — садів

кількість класів

середня наповнюваність

коефіціент приведення кількості учнів шкіл міста, селища, села до загальної кількості учнів

Разом (3 * 6)

фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня

ВСЬОГО (7 * 8)

1

Генічеський міський

55

4

13,75

0,926

50,9

4,755 981

242,2

2

Червонопрапорний

8

1

8,00

1,684

13,5

4,755 981

64,1

ВСЬОГО

63,0

5,0

64,4

306,3

Vоі = Но * (Umr * Kmr + Us * Ks), де

Но — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня за розрахунками Мінфіну 4,755 981 грн. /учня

Umr — кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міської місцевості

Us — кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл сільської місцевості

Kmr, Ks — коефіцієнти приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл міської (сільської) місцевості до загальної кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл (затверджені Мінфіном)

Приклад: Vо Генічеської шс «Червона шапочка"= 4,755 981 * (55 * 0,926) = 242,2 тис. грн.

Таблиця 11

Розрахункові показники обсягів видатків на утримання амбулаторій і ФАПів

№п/п

Найменування бюджетів

кількість населення, яке обслуговується первинними закладами охорони здоров"я

нормативна чисельність штатних працівників первинної ланки охорони здоров"я

РАЗОМ видатків на утримання первинної ланки охорони здоров"я

1

Новогригорівський

2,156

21,5

163,7

2

Новодмитрівський

1,132

14,5

86,0

3

Новоіванівський

0,349

2

26,5

4

Озерянський

0,646

3,5

49,1

5

Павлівський

1,476

14,75

112,1

6

Петрівський

1,766

19,5

134,1

7

Плавський

0,888

14,25

67,4

8

Привільнянський

1,395

6

105,9

9

Рівненський

1,650

24

125,3

10

Сокологорнський

1,264

17

96,0

11

Стокопанський

0,806

3,5

61,2

12

Фрунзенський

3,041

23

230,9

13

Червонопрапорний

1,462

4

111,0

14

Чонгарський

3,125

26,75

237,3

15

Щасливцевський

2,285

22

173,5

16

Щорсівський

1,448

5,5

109,9

17

Партизанський

5,099

39,75

387,2

РАЗОМ

29,988

261,5

2277,1

Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання амбулаторій та ФАПів, Vzаfі обчислено за формулою

Vzаfі = Hzp * Nor * (Kzn * Noi / Nor + Kzl * Lzi / Lzr), де

Нzр = Kzs * Нzm * Кzm * (1 — d + d * Kzi) = 0,23 * 354,7* 0,934 * (1 — 0,5 + 0,5 *0,993) = 75,92 997 де

Нzр — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на первинну медико — санітарну амбулаторну допомогу — 75,92 997 грн.

Hzm — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на охорону здоров"я для зведеного бюджету району — 354,7 грн.

Kzm — коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного мешканця — 0,934

Kzs — коефіцієнт частки фінансового нормативу бюджетної забезпеченості видатків на первинно — санітарну амбулаторну допомогу у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків на охорону здоров"я для бюджетів району — 0,23

d — коефіцієнт рівня застосування впливу вікової структури населення — 0,5

Kzi — коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення — 0,993

Nоr — загальна чисельність наявного населення, яким первинна медична допомога надається амбулаторіями і ФАПами — 29,988 тис. мешканців

Nоі - чисельність наявного населення і - того населеного пункт, в якому первинна медична допомога надається амбулаторіями і ФАПами

Kzп — коефіцієнт застосування фактору впливу кількості мешканців дорівнює Kzn = 1 — Kzl = 1 — 0 = 1

Kzl — коефіцієнт застосування фактору впливу показника чисельності штатних працівників охорони здоров"я, встановлений районною держадміністрацією — 0

Lzi — нормативна чисельність штатних працівників амбулаторій і ФАПів в і-му селищі, селі

Lzr — загальна нормативна чисельність штатних працівників амбулаторій та ФАПів — 261,5

Приклад: Vz Новогригорівської с/р = 75,92 997 * 29,988 * (1 * 2,156/29,988+ 0 *21,5/261,5) = 163,7 тис. грн.

Таблиця 12

Розрахункові показники обсягів видатків на утримання лікарень

№п/п

Найменування бюджетів

чисельність населення

нормативна кількість штатних працівників лікарень

РАЗОМ видатків на утримання лікарень

12

Стрілківський

1,370

30,25

221,1

18

Новоолексіївський

10,316

140,5

2421,5

РАЗОМ

11,686

170,75

2642,6

Розрахункові показники обсягів видатків на утримання дільничних лікарень, Vzdi розраховується за формулою:

Vzdі = Nі * ((Vzr — Vzаfі) / Nr) * Ko, де

Ni — чисельність наявного населення і - го селища, села

Vzr — обсяг видатків на охорону здоров"я зведеного бюджету району — 20 554,3 тис. грн.

Vzаfі - обсяг видатків на утримання амбулаторій та ФАПів 2277,1 тис. грн.

Nr — чисельність наявного населення району 62,290

Коі - коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядувння на утримання дільничних лікарень у загальному обсязі видатків на утримання лікарень району (затвердені розпорядженням райдержадміністрації для Новоолексіївської селищної дільничної лікарні - 0,80, для Стрілківської сільської дільничної лікарні - 0,55)

Приклад: Стрілківська с/р Vzdі = 1,370 * ((20 554,3 — 2277,1) / 62,290) *0,55 = 221,1 тис. грн.

Таблиця 13

Розрахункові показники обсягів видатків на культуру, що здійснюються з бюджетів місцевого самоврядування

Найменування бюджетів

чисел населення

чисельність населення що обслуговується клубними закладами, які фінанс. ся з район. бюджету

чисельність населення, що обслугов. клубними закладами, які фінанс. з бюджетів місцев. самовряд.

чисельність насел., що обслугов. бібліотеками, які фінанс. з район. бюджету

чисельність насел., що обслугов. бібліотеками, які фінанс. з бюджетів місцев самоврядув.

РАЗОМ видатків на утримання установ

1

Новогригорівський

2,156

2,156

2,156

82,2

2

Новодмитрівський

1,132

1,132

1,132

43,2

3

Новоіванівський

0,349

0,349

0,349

4,3

4

Озерянський

0,646

0,646

0,646

7,9

5

Павлівський

1,476

1,476

1,476

56,3

6

Петрівський

1,766

1,766

1,766

67,3

7

Плавський

0,888

0,888

0,888

33,9

8

Привільнянський

1,395

1,395

1,395

53,2

9

Рівненський

1,650

1,650

1,650

62,9

10

Сокологорнський

1,264

1,264

1,264

48,2

11

Стокопанський

0,806

0,806

0,806

30,7

12

Стрілківський

1,370

1,370

1,370

52,2

13

Фрунзенський

3,041

3,041

3,041

115,9

14

Червонопрапорний

1,462

1,462

1,462

55,7

15

Чонгарський

3,125

3,125

3,125

119,1

16

Щасливцевський

2,285

2,285

2,285

87,1

17

Щорсівський

1,448

1,448

1,448

55,2

18

Новоолексіївський

10,316

10,316

10,316

393,2

19

Партизанський

5,099

5,099

5,099

62,2

20

Генічеський міський

20,616

20,616

9,916

121,0

Разом по міськселсільрадах

62,29

26,710

35,580

51,6

1551,7

21

Районний бюджет

62,29

10,700

3197,7

ВСЬОГО ПО РАЙОНУ:

62,29

26,710

35,580

10,700

51,6

4749,4

Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру, Vki розраховано за формулою

Vki = Нкк * (Nі - Nrккі) + Нкb * (Nі - Nrкbі), де

Нкк — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно — освітні послуги, що надаються клубними закладами розраховується по формулі

Нкк = Нк * Ккк = 76,246 670 320 * 0,34 = 25,92 387 грн., де

Нк — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру для зведеного бюджету району — 76,246 670 320 грн.

Ккк — кофіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно — освітні послуги, що надаються клубними закладами бюджетів місцевого самоврядування у фінансовому нормативі видатків на культуру в зведеному бюджеті району, встановлений районною держадміністрацією — 0,34

Нкb — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно — освітні послуги, що надаються бібліотеками розраховується по формулі

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой