Методика розвитку гнучкості у школярів середніх класів

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

Вступ

РОЗДІЛ 1. Основні відомості про гнучкість

1. 1 Визначення поняття

1. 2 Види гнучкості

1.3 Особливості дітей середнього шкільного віку

1.4 Засоби розвитку гнучкості

1.5 Методи розвитку гнучкості

1.6 Контроль за розвитком гнучкості

РОЗДІЛ 2. Методи досліджень

2. 1 Методи дослідження

2. 2 Характеристика методів дослідження

РОЗДІЛ 3. Результати досліджень

3.1 Засоби, методи і методичні прийоми, методи контролю над ефективністю використання засобів

3.2 Тематичний план-графік проходження навчального матеріалу з гімнастики для учнів 6-х класів

3. 3 Конспекти уроків по фізичній культурі для учнів 6-х класів

Висновок

Список літератури

ВСТУП

Актуальність дослідження: Гнучкість — є одним із найважливіших показників здоров’я. Вона служить базою для розвитку iнших фізичних якостей, i є основою успiшного оволодiння будь-якою фiзичною вправою.

Гнучкість — це здатність людини виконувати рухи з великою амплітудою. Гнучкість разом із іншими фізичними якостями має надзвичайно велике значення для повноцінного життя людського організму, але з питань її розвитку мають значні розбіжності в думках як серед учених, так і серед викладачів фізичної культури, фізичного виховання і тренерів.

Пубертаційний період характеризується найбільш активним формуванням гнучкості. Існує думка, що у дітей гнучкісті більш розвинута, ніж у дорослих. Це не завжди так. Але розвинути гнучкість, безпосередньо, у дітей легше, ніж у дорослих.

Виконання вправ на гнучкість сприяє зміцненню суглобів, підвищенню міцності та еластичності м’язів, зв’язок та сухожиль, удосконаленню рухової координації, ефективному оволодінню фізичними вправами.

Об'єкт дослідження: Розвиток гнучкості у школярів середніх класів

Предмет дослідження: Розвиток гнучкості та методика розвитку гнучкості у школярів середніх класів

Мета дослідження: З’ясувати вікові особливості розвитку гнучкості школярів середніх класів

Структура роботи: Робота викладена на 44 сторінках, складається зі змісту, вступу, 3-х розділів, тематичного плану-графіку і 7-и конспектів уроку, висновків і використаної літератури. Перелік джерел складає 18 найменувань. Включає 4 таблиці

Методи дослідження: для вирішення поставлених завдань були застосовані такі теоретичні методи дослідження: аналіз, індукція, дедукція, узагальнення.

Завдання дослідження:

1. Визначення поняття гнучкості;

2. Виділити вікові та статеві особливості школярів середніх класів;

3. Визначити засоби і методи контролю за гнучкістю;

4. Розробити тематичний план і план-конспект уроку для 6-х класів.

Опрацювавши ряд літератури я хочу зупинитися на таких джерелах: Худолій О. М «Загальні основи теорії та методики фізичного виховання»; Зациорский В. М. «Физфческие качества спортсмена»; Волков Л. В. «Метод виховання фізичних здібностей учнів»; Дубовис М. С. «Физическая культура школьников»; Матвеева Л. П., Новикова А. Д. «Общие основы теории и методики физического воспитания».

Худолій О. М «Загальні основи теорії та методики фізичного виховання» у своєму посібнику розкрив поняття гнучкості, її види, відзначив вікові і статеві особливості розвитку гнучкості, засоби, методи і контроль над розвитком гнучкості

Зациорский В.М. «Физфческие качества спортсмена» обґрунтував гнучкість як фізичну якість, описав основні методики виховання гнучкості.

Волков Л.В. «Метод виховання фізичних здібностей учнів» біш докладно відзначив вікові і статеві особливості розвитку гнучкості.

Дубовис М.С. «Физическая культура школьников» розкрив більш докладно поняття гнучкості

Матвеева Л.П., Новикова А. Д. «Общие основы теории и методики физического воспитания». Відзначили зміни гнучкості в різний період

Розділ 1. Основні відомості про гнучкість

1. 1 Визначення поняття

Під гнучкістю розуміють морфофункціональні властивості опорно-рухового апарату, визначаючі ступінь рухливості його кожного звена. Вимірювателем гнучкості - максимальна амплітуда рухів. Її виражають або в кутових, або в лінійних мірах. Еластичні властивості м’язів можуть у значній мірі змінюватися під впливом центрально-нервових факторів. Зі збільшенням гнучкості м’язи, що розтягуються пізніше переходять в стан підвищеного збудження — в кінці більшої амплітуди рухів. При цьому їх активність знижується.

Ступінь розвитку гнучкості залежить від навколишнього середовища і температури: при підвищенні температури гнучкість збільшується. На гнучкість більше, чим на інших фізичних якостях відображається добова періодизація. Так, в ранкові часи гнучкість значно знижена. Зміна її під впливом різних умов (температури, часу дня) треба враховувати при проведенні занять. Погані умови, які ведуть до погіршення гнучкості, можна компенсувати розігріванням за допомогою розминки. [7]

Ступінь розвитку гнучкості залежить від еластичних властивостей м’язів, зв’язок і сухожилок. Для гнучкості має значення і тонус м’язів — їх напруження в спокійному стані. При підвищеному тонусі зв’язки і м’язи завжди декілька укорочені, тобто погано розслаблені, і при спробі до руху розтягуються недостатньо. Чим більше розтягнутий м’яз, тим він сильніше і швидше виконає рух. Гнучкість тісно пов’язана зі швидкісними і силовими якостями[4] Суттєву роль в грані рухливості в суглобах грає збудження розтягуючи м’язів, маючих, охороняючи природу. З ростом гнучкості розтягуючи м’язи починають збуджуватися при великих амплітудах руху; їх активність при цьому знижується. Гнучкість не залежить від особливостей тіла (структури), також від довжини сегментів тіла.

Таблиця 1 — Зміни гнучкості в різних умовах (по Н.Г. Озолину)

В 8 год. Ранку

В 12 год. Дня

Після 10 хв. перебування в оголеному вигляді при

t +10° в 12 год. дня

Після 10 хв. в гарячій ванні

t 40° в 12 год. дня

Після 20 хв. розминки в 12 год. дня

Після втомного тренування в 12 год. дня

-

-14

+35

-36

+78

+89

-35

гнучкість розвиток метод урок

Гнучкість негативно зв’язана з силою: заняття силовими вправами можуть ввести тіло до слабої рухливості в суглобах.

Гнучкість треба розвивати лише до того ступеня, яке забезпечує виконання необхідних рухів. При цьому величина гнучкості повинна декілька перевищувати ту максимальну амплітуду, з якою виконується рух. Найбільше значення має рухливість хребта, в особливості його грудного відділу, тазостегнових і плечових суглобів. 5]

Гнучкість визначають, як здатність людини виконувати рухи з великою амплітудою або під нею розуміють морфофункціональні властивості опорно-рухового апарату, обумовлюючу ступінь рухливості його частин відносно один до одного.

Гнучкість важлива при виконанні багатьох рухливих дій в трудових і воєнних діях, а також в побуті. Важко переоцінити значення рухливості в суглобах у випадках порушення осанки.

Вправи на гнучкість можно легко і самостійно, регулярно виконувати вдома [8]

Добре розвинена гнучкість сприяє швидкому опануванню новим рухам та є однією з умов успіху в таких видах спорту, як гімнастика, акробатика, плавання тощо. Гнучкі діти здатні виконувати рухи точніше, краще засвоюють координаційні складні вправи.

Властивості м’язової тканини, що обмежують рухливість суглобів, залежить від:

рівня збудження ЦНС: під час емоційного збудження рухливість в суглобах зростає;

зовнішньої температури: чим холодніше, тим більша в’язкість, твердість м’язів, сильніше їх схильність до травм;

добової періодичності у показниках рухливості в суглобах: ранком рухливість звичайно нижча, ніж у день;

віку: найбільшу природну рухливість в суглобах мають діти;

статі: звичайно жінки більш гнучкі, оскільки їхній м’язово-зв'язковий апарат більш еластичний, чим у чоловіків того ж віку. 17]

1.2 Види гнучкості

Л.К. Семенова, Б. В. Сермеев, відзначають, що людині властиві дві основні форми рухливості у суглобах: рухливість у активних рухах; рухливість у пасивних рухах.

Між активною і пасивною рухливістю прямого кореляційного зв’язку не виявляється: можна володіти високими показниками пасивної рухливості; невисокої активності і навпаки. Активна рухливість у суглобах має найбільш практичне значення, бо вона в значній мірі реалізується у виконанні фізичних вправ. При пасивній рухливості виявляються резервні можливості збільшення активної рухливості у суглобах.

Пасивна рухливість відповідає анатомічній будові суглоба, індивідуальним особливостям його будові. Вона залежить від еластичності і довжині навколишніх м’язів, зв’язок і суглобних сумок: проявляється за рахунок впливу сил, що знаходяться поза тіла. Пасивна гнучкість генетично зумовлена.

Активна рухливість залежить від тих самих факторів, що і пасивна, а також від сили м’язів навколо суглоба, що здійснюють рухи. Активна гнучкість набувається в процесі занять фізичною культурою і спортом. Як відзначає Б. В. Сермеев, у спортивній діяльності анатомічно можлива рухливість використовується лише на 80 — 95% [17]

Активна гнучкість — це здатність самостійно виконувати рухи з великою амплітудою за рахунок сили м’язових груп, що оточують відповідний суглоб.

Пасивна — це здатність досягати найвищої рухомості у суглобах під впливом зовнішніх сил. Показники пасивної гнучкості завжди вищі за показники активної. Їх можна досягти при використанні снарядів, обтяжень, маси тіла партнера тощо. Активна гнучкість реалізується при виконанні різних фізичних вправ і тому вона важливіша, ніж пасивна, яка є відбитком величини резерву для розвитку активної гнучкості.

Розрізняють також анатомічну, гранично можливу рухомість, обмежувачем якої є будова відповідних суглобів. При виконанні звичних рухів людина використовує лише невелику частину гранично можливої рухомості. 9

По способу проявлення гнучкість розділяється на динамічну і статичну. Перша проявляється в рухах, друга-в позах. Така класифікація дозволяє визначити, як гнучкість здобута за допомогою статичних вправ, буде проявлятися в динамічних. [8]

Гнучкість суттєво змінюється під впливом втоми, при чому показники активної гнучкості - зменшуються, а пасивної - збільшуються.

Існують думки, що у дітей гнучкість більше ніж у дорослих. Але це не завжди так. Розвинути гнучкість у дітей легше, ніж дорослому віці. Активна гнучкість безпосередньо зв’язана з силою м’язів. Але заняття силовими вправами можуть вести до обмеження рухливості у суглобах. Але цей негативний вплив можна здолати: шляхом раціонального поєднання вправ на гнучкість і на силу можна добитися високого ступеня розвитку обох якостей. [7]

1.3 Особливості дітей середнього шкільного віку

У різні вікові періоди діти розвиваються нерівномірно, при цьому співвідношення зросту, маси тіла, окружності грудей та інших показників фізичного розвитку весь час змінюється. До 12 років у хлопчиків і до 11 років у дівчаток маса тіла відстає від зросту, а після цього тіло інтенсивніше росте у довжину, ніж прибавляється маса. У хлопчиків 12−14 років і дівчаток 11−13 років темпи приросту окружності грудей починають переважати над збільшенням маси тіла. До 14 років хлопчиків і до 13 років у дівчаток тіло росте переважно у довжину, по досягненні цього віку — інтенсивніше збільшується окружність грудей. Проте школярі однієї вікової групи можуть мати істотні індивідуальні відмінності в фізичному розвитку. Так, за даними П. Н. Гойхмана і О.М. Трофімова, різниця в зрості може досягати 30 см, а у масі до 15 кг.

Гнучкість залежить від віку, статі природних особливостей будови опорно-рухового апарата, тренованості форми суглобів, розтяжності зв’язок, еластичності і в’язкості розтягуваних м’язів, зміни вихідного положення, температури навколишнього середовища, часу доби, попередньої діяльності, ступеня втоми.

Найвищі природні темпи розвитку гнучкості спостерігаються у дітей 9−14 років. У цій віковій категорії робота над розвитком гнучкості вдвічі ефективніша, ніж у старшому. Науковці вважають, що гнучкість розвивається ліпше й досягнуті результати зберігаються довше, якщо вона стає предметом цілеспрямованих вправлянь у 10−11 річному віці. Найпізніший вік, коли можна ще починати розвиток рухомості в суглобах це 13−14 років.

Фізіологічні і морфологічні передумови для поліпшення гнучкості в 10−11 річному віці не повинні робити її розвиток самоціллю. Надмірна рухомість в суглобах несприятливо відбивається на формуванні деяких рухових навичок. Рівень гнучкості також залежить від статі[9]

У хлопчиків гнучкість розвивається з 7−10 років, в 11−13 років приріст рухливості хребтового стовпа уповільнюється, з 14 років знов починає більш активний приріст.

У дівчат в період від 7−14 років показники рухливості хребетного стовпа при активних рухах збільшується, однак зростання відбувається нерівномірно. У віці від 7−10 років приріст показників відносно невеликий, а від 10−14 років відзначене значне збільшення. Самі високі показники хребетного стовпа у 14-річних дівчаток.

Безперервне, але нерівномірне зростання рухливості в суглобах плечового поясу у школярів відбувається до 12−13 років. [1]

Максимальні показники в виконанні рухів з великою амплітудою школярі середнього фізичного розвитку досягають в 9 років. Потім цей рівень поступово знижується і до 13 років

Рис. 1 — Розвиток гнучкості у школярів середнього розвитку (по Волкову Л.В.)

З 13−14 років спостерігається приріст, а з 14−15 — зниження.

Найбільш активне формування гнучкості у дівчат середнього фізичного розвитку досягає в пубертативний період, а в післяпубертативном періодах — знижується.

У формуванні гнучкості у хлопців шкільного віку середнього фізичного розвитку два основних періоди активізації - з 9−11 років і з 14−16 років.

По темпам приросту, найбільш ефективними періодами для її вдосконалення є вік: 9−10, 10−11, и 14−15 років. Ефективний розвиток гнучкості у дітей підлітків даного рівня фізичного розвитку можливо як в предпубертативний, так і пубертативном періодах. 2

1. 4 Засоби розвитку гнучкості

Основні засоби розвитку гнучкості - вправи зі збільшеною амплітудою руху. Вони діляться на три групи: активні, пасивні і змішані. До активних вправ відносяться всі рухи, що виконуються за рахунок скорочування м’язів, які проходять через суглоб (агоністів); до пасивних — вправи, що виконуються за рахунок зовнішніх сил (навантаження, зусиль партнера, власної ваги) або власних зусиль (само захвати). Вправи змішаного типу передбачають рухи, в яких активні зусилля м’язів-агоністів після цього змінюються пасивними (за допомогою партнера чи само захвати) з обов’язковою зміною режиму, переборюю чого на уступаючий. Активні вправи поділяються на силові і махові, вони можуть використовувати як з навантаженням, так і без нього. 17]

Без широкої амплітуди рухів у суглобах неможливе сильне і швидке скорочення мускулатури. Гнучкість треба розвивати в оптимальних співвідношеннях з розвитком м’язових зусиль. [10]

Активні вправи розділяють по характеру виконання: однофазні і пружинисті (наприклад, подвоєні і потроєні наклони); махові і фіксовані; з обтяженням і без обтяження. Крім названих в цю групу входять також статичні вправи, в яких дається завдання зберігати нерухоме положення тіла в умовах максимальної амплітуди. Пасивні статичні вправи — коли поза зберігається за рахунок зовнішніх сил — декілька менш ефективні для розвитку активної гнучкості, чим динамічні, але вони дозволяють досягати найбільших показників пасивної гнучкості.

Найбільш ефективним для розвитку гнучкості э поєднання силових вправ (особливо з використанням навантаження) з вправами на розтягування, примусове (пасивне) розтягування м’язів агоністів повинно слідувати одразу за граничним скорочуванням агоністів, при цьому попередня максимальна напруга м’язів-агоністів сприяє розтягненню м’язів-антагоністів. Така методика застосування змішаних вправ приводить до поліпшення як активної, так і пасивної гнучкості і зближує їх показники.

Загальним правилом для використання вправ на гнучкість є необхідність добре розігрітися (до появи поту) перед виконанням рухів з великою амплітудою. Поява болю є сигналом для припинення вправ на гнучкість.

Одним із факторів, який позитивно впливає на рухливість в суглобах, є уміння розслаблювати м’язи. Здібність довільного розслаблення м’язів сприяє покращенню рухливості в суглобах на 12−15%.

М’язи порівняно малорозтяжні. Якщо намагатися збільшити їх довжину в одному з рухів (наприклад, зробив максимальний нахил вперед), то ефект буде дуже незначний. Але від повторення до повторення вправи сумуються, і, якщо зробити декілька десятків нахилів, то збільшення амплітуди буде помітно. Тому вправи на розтягування виконуються серіями по декілька повторень в кожній. Амплітуду рухів збільшують віз серії до серії. [7]

Вправи слід підбирати в залежності від рівня підготовленості і вимог виду спорту, вони повинні максимально збільшувати амплітуду руху. Гнучкість треба розвивати систематично. Для більш швидкого розвитку гнучкості заняття проводять кожен день (або 2 рази на день), включаючи відповідні вправи в ранкову гімнастику, а також виконуючи їх підчас приготування домашніх завдань фізичній культурі. Не рекомендується працювати над гнучкістю при сильному стомленні. [4]

Вправи для розвитку гнучкості найпростіші і ставлять незначні вимоги до вегетативних функцій організму порівняно з вправами для розвитку сили, витривалості і швидкості.

Ефективність навчально-тренувального процесу, спрямованого на розвиток гнучкості, залежить насамперед від правильного вибору вправ, зважаючи на рівень фізичної підготовленості учнів.

Вправи, що пропонують учням для розвитку гнучкості, включають згинання і розгинання тулуба, нахили і повороти. Вони мають підвищити рухомість в усіх суглобах, незважаючи на специфіку виду рухів. Допоміжні вправи добирають з огляду на рухомість в тих чи інших суглобах для успішного вдосконалення в конкретному виді рухів, що вимагають максимальної рухомості - згинання, розгинання, відведення, приведення, обертання. Спеціальні підготовчі вправи добирають відповідно до основних рухових дій, які пред’являє специфіка змагальної діяльності

Гнучкість не може вдосконалюватися безмежно. Тому основне завдання зводиться до досягнення такого рівня рухомості суглобів, котрий дав би змогу невимушено виконувати потрібні рухи, після цього слід перевершити цей рівень на 10−15%, тобто набути «запас гнучкості» і повсякчас підтримувати його. [9]

1. 5 Методи розвитку гнучкості

Вправи на гнучкість виконують повторним методом тривалими серіями. Їх включають у ранкову гімнастику, розминку, між підходами під час занять у заключній частині уроку. Завдання розвитку гнучкості полягає в тому, щоб підтримувати необхідну еластичність зв’язок і м’язів та нейтралізувати закріплюючий вплив силових вправ. [10]

Повторний метод є основним для розвитку гнучкості, але достатньо ефективним способом розвитку гнучкості є стретчінг. У перекладі стретчінг — це «активна розтяжка». Ідея методу в наступному: розтягуючи вправи виконуються шляхом зміни активного напруження з наступною фіксацією частин тіла в крайньому положенні на нетривалий час та поверненням у вихідне положення з обов’язковим розслабленням. [17]

1. 6 Контроль за розвитком гнучкості

Педагогічний контроль за розвитком гнучкості здійснюється за допомогою тестування та інструментальних методик загальновідомих у практиці фізичного виховання.

Тест 1. Нахил тулуба вперед із положення сидячи

Обладнання. Накреслена на підлозі лінія АБ і перпендикулярна до неї розмітка в сантиметрах (на уздовжній лінії) від 0 до 50 сантиметрів.

Проведення тесту. Учасник тестування сидить на підлозі босоніж так, щоб його п’ятки торкалися лінії АБ. Відстань між п’ятками — 20−30 сантиметрів, ступні вертикально до підлоги. Руки на підлозі між колінами долонями донизу. Партнер тримає ноги на рівні колін, щоб уникнути їх згинання. За командою «Можна!» учасник тестування плавно нахиляється вперед, не згинаючи ніг, намагається дотягнутися руками якомога далі. Положення максимального нахилу слід утримувати протягом 2 секунд, фіксуючи пальці на розмітці. Вправу повторюють двічі.

Результат. Результат визначається за позначкою на перпендикулярній розмітці в сантиметрах, до якої учасник дотягнувся кінчиками пальців рук у кращій з двох спроб.

Загальні вказівки і зауваження. Вправа повинна виконуватися плавно. Якщо учасник згинає ноги в колінах, спроба не зараховується, тестування припиняється.

Тест 2. Міст з положення лежачи (A.M. Шлемин, 1973)

Обладнання. Гімнастичний мат, сантиметрова лінійка.

Проведення тесту. З положення лежачи на спині, ступні підтягнуті до сідниць, руки спираються на рівні плечей біля голови виконати міст.

Результат:

а)руки вертикально, ноги прямі - 10 б;

б)руки незначно нахилені - 9,5 б;

в)руки незначно нахилені, ноги трішки зігнуті - 9 6;

г)руки нахилені, ноги зігнуті - 8 6;

Загальні вказівки і зауваження. Вправа виконується плавно. Положення моста утримується 2 с.

Тест 3. Міст з положення лежачи (X. Бубэ и др., 1966)

Обладнання. Гімнастичний мат, сантиметрова лінійка.

Проведення тесту. З положення лежачи на спині, ступні підтягнуті до сідниць, руки спираються на рівні плечей біля голови, виконати міст.

Результат. Вимірюється відстань між долонями і п’ятами. Результат співвідноситься з висотою діставання, яка вимірюється в стійці руки вверху до долонею (рис. 3):

I= l/h*100%

де, l — відстань між долонями і п’ятами в cm, h — висота діставання в см.

Загальні вказівки і зауваження. Вправа виконується плавно. Положення моста утримується 2 с.

Для вимірювання амплітуди рухів в суглобі використовуються гоніометри. Вони складаються із шкали (на 180° або 360°), що показує значення кута, єдиної осі і двох плечей. Одне плече гоніометра нерухоме. При вимірюванні рухливості вісь гоніометра розташовується у центрі суглоба, а плечі встановлюються вздовж осі відповідних кісток з різних боків суглоба. Значення рухливості суглоба у градусах визначається на шкалі гоніометра. Такі гоніометри можна виготовити самостійно.

Для визначення рівня розвитку гнучкості і прийняття рішення про подальший її розвиток здійснюється попередній педагогічний контроль. Для цього проводиться тестування і його результати порівнюються з оціночними таблицями. На основі аналізу результатів тестування приймається рішення про використання рухових завдань, спрямованих на розвиток гнучкості.

Таблиця 2 — Індексна оцінка гнучкості хребетного стовпа (міст з положення лежачи) (за: Х. Бубэ и др., 1966)

Індекс (в %)

Бали

Індекс (в %)

Бали

Індекс (в %)

Бали

76−75

0,3

56−55

3,7

36−35

7,0

74−73

0,7

54−53

4,0

34−33

7,3

72−71

1,0

52−51

4,3

32−31

7,7

70−69

1,3

50−49

4,7

30−29

8,0

68−67

1,7

48−47

5,0

28−27

8,3

66−65

2,0

46−45

5,3

26−25

8,7

64−63

2,3

44−43

5,7

24−23

9,0

62−61

2,7

42−41

6,0

22−21

9,3

60−59

3,0

40−39

6,3

20−19

9,7

58−57

3,3

38−37

6,7

18−17

10,0

Тест 4. Викруту плечових суглобах з гімнастичною палицею (X. Бубэ и др., 1966)

Обладнання. Гімнастична палиця зі шкалою в сантиметрах.

Проведення тесту. В.п.  — палка хватом зверху попереду-внизу. Учень виконує прямими руками викрут, палиця переноситься через верх назад до торкання тіла, а потім — у в.п. Кількість спроб не обмежується.

Результат. Фіксується найменша відстань між кистями (ширина хвату), результат співвідноситься з шириною плечей (вимірюється тазовим циркулем від акроміона до акроміона) (Рис. 4)

I= wl / w2

де, wl — ширина хвату в cm, w2 — ширина плечей в см.

Загальні вказівки і зауваження. Тест виконується після попередньої розминки. Результат фіксується у спробі виконаній прямими руками. [17]

Таблиця 3 — Індексна оцінка гнучкості в плечових суглобах (викрут з гімнастичною палицею) (за: X. Бубэ и др., 1966)

Індекс (в %)

Бали

Індекс (в %)

Бали

2,4

0,4

1,1

5,6

2,3

0,8

1,0

6,0

2,2

1,2

0,9

6,4

2,1

1,6

0,8

6,8

2,0

2,0

0,7

7,2

1,9

2,4

0,6

7,6

1,8

2,8

0,5

8,0

1,7

3,2

0,4

8,4

1,6

3,6

0,3

8,8

1,5

4,0

0,2

9,2

1,4

4,4

0,1

9,6

1,3

4,8

0,0

10,0

1,2

5,2

Для оцінки впливу фізичних вправ на розвиток гнучкості проводиться повторне тестування (тематичний педагогічний контроль) після серії занять. Результати тестування порівнюються з результатами попереднього педагогічного контролю, робиться висновок про ефективність впливу рухових завдань на розвиток гнучкості.

За допомогою гоніометра заміряють у градусах активну і пасивну гнучкість, вимірюють амплітуди рухів.

1. Вимірювання амплітуди рухів правої нижньої кінцівки при русі вбік.

Вихідне положення лежачи на животі. Гоніметр закріплюється на внутрішній частині правої гомілки біля гомілковостопного суглоба. Учень робить мах ногою «назад» до індивідуальних можливостей.

2. Вимірювання рухливості в плечовому суглобі при русі рук вгору — назад.

Вихідне положення лежачи на лівому боці, руки за голову. Гоніометр закріплений на тильній стороні правої гомілки, біля гомілковостопного суглоба. Учень робить мах ногою вгору.

3. Вимірювання рухливості у плечовому суглобі при русі вгору — назад.

Вихідне положення лежачи на животі, підборіддям торкається мата чи лави, на якій лежить учень, руки вгору, в руках гімнастична палиця. Гоніометр закріплений на зовнішньому боці правої руки, біля променево-зап'ясного суглоба. Виконується рух вгору — назад.

Вихідне положення лежачи на животі, підборіддя торкається мата, руки внизу, за спиною гімнастична палиця, стиск на ширині плечей. Гоніометр закріплений на зовнішньому боці лівої руки біля променево-зап'ясного суглоба.

Виконується рух руками з гімнастичною палицею вгору — назад.

При вимірюванні рухливості в суглобах оцінюються активна і пасивна гнучкість.

Для вимірювання гнучкості в лабораторних умовах пропонується гоніометр, застосований за методикою Б.В. Сермієва. [2]

Розділ 2. Методи досліджень

2.1 Методи дослідження

Для вирішення поставлених завдань були використані такі методи:

1. Діалектичний метод (принцип історизму, принцип діалектичного протиріччя, принцип розвитку, принцип системності).

2. Загальнонаукові методи (системний підхід, аналіз, синтез, дедукція).

2. 2 Характеристика методів дослідження

Застосування методологічного принципу історизму в педагогічних дослідженнях дозволило мені: відібрати педагогічний досвід для вирішення завдань, які постають перед вчителями середніх класів; розробити прогресивні завдання для розвитку гнучкість школярів середніх класів з урахуванням рекомендацій та зауважень, які описані в сучасній теорії та методиці фізичного виховання школярів; доцільно використовувати дані, які були отримані у ході попередніх досліджень щодо розвитку гнучкості з урахування вікових та статевих особливостей школярів середніх класів; визначити найбільш інформативні тести для оцінки гнучкості у школярів.

Методологічний принцип розвитку дозволив мені: вивчити особливості методів та методичних прийомів, які рекомендовані спеціалістами для розвитку гнучкості; виявити найбільш раціональні та доступні вправи (з урахуванням попереднього досвіду) для розвитку гнучкості у школярів середніх класів; об'єктивно оцінювати закономірні зміни у методиках розвитку гнучкості.

Методологічний принцип системності дозволив мені: визначити усі складові елементи, які впливають на розвиток гнучкості у школярів середніх класів.

Синтез — процес пізнання, який дозволив мені поєднати та визначити важливість усіх складових елементів, що впливають на процес розвитку гнучкості у складі цілісної системи.

Аналіз — аналітичний метод, який дозволив мені визначити внутрішні тенденції та можливості об'єкту, зробити якісний аналіз існуючих методів для розвитку гнучкості, визначити оптимальні методи для розвитку гнучкості.

Дедукція — метод дозволив мені зробити дедуктивні ствердження щодо розвитку гнучкості у школярів середніх класів.

Розділ 3. Результати досліджень

3. 1 Засоби, методи і методичні прийоми, методи контролю над ефективністю використання засобів

Таблиця 3

№з/п

Структура

досліджуваного об'єкта

Засоби, ким обґрунтовані

Методи і методичні прийоми, ким обґрунтовані

Методи контролю, ким запропоновані

1.

Гнучкість, як рухова якість

Активні

Пасивні

(Худолій О.М.)

Повторної вправи

Педагогічне тестування рівня розвитку гнучкості

(Худолій О.М.)

2.

Активна гнучкість

активні вправи;

пасивні вправи;

змішані вправи;

(Худолій О.М.)

— пасивні вправи (вправи з вантажем, з партнером, самозахвати)

— нахили тулуба

— оберти тулуба тощо.

— розтяжка;

— махи;

— статична напруга

(Наук. метод. журнал 42 000)

Статичні пози

«стретчінг»

активна розтяжка

Поточний

(Худолій О. М)

Викрут у плечових суглобах з гімнастичною палицею (Бубе Х.)

Гімнастичний міст з положення лежачи (А.М. Шлемін)

Гімнастичний міст з положення лежачи (Бубе Х.)

Нахил тулуба вперед з положення сидячи

(Худолій О.М.)

3.

Пасивна гнучкість

пасивні вправи (вправи з вантажем, з партнером, самозахвати)

змішані вправи

(Худолій О.М.)

вправи на довільне розслаблення м’язів

статична напруга

(Наук. метод. журнал 42 000)

сполучення пасивних та активних вправ

Контрольне тестування з використанням пасивних та аналогічних активних вправ для визначення дефіциту активної гнучкості

4.

Динамічна гнучкість

Активні вправи, з використанням махів, нахилів, пружних рухів, обертів з метою досягнення найбільшою амплітуди без утримання певного положення.

Повторний

Змагальний

Педагогічне тестування за допомогою активних вправ з максимальною амплітудою

5.

Статична гнучкість

«Стретчинг»

Активні

Пасивні

Комбіновані вправи

сполучення пасивних та активних вправ

Змагальний

Педагогічне тестування за допомогою статичних активних вправ

3. 2 Тематичний план-графік проходження навчального матеріалу з гімнастики для учнів 6-х класів

Зміст навчального матеріалу

1

2

3

4

5

6

7

1

Основи знань

+

+

+

+

+

+

+

2

Стройові вправи

+

+

+

+

+

+

+

3

Загально-розвиваючі вправи:

в русі

з гантелями

у парах

вправи з набивними м’ячами

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

Стрибки:

1. Зі скакалкою

2. Опорний стрибок:

хлопці:

стрибок через козла «зігнувши ноги»

стрибок через козла «ноги нарізно»

дівчата:

стрибок з настрибуванням в упор присівши і зіскоком ви-гнувшись та способом «ноги нарізно»

+

Н

Н

+

П

Н

К

П

Н

+

Н

+

П

П

К

К

5

Лазіння:

— по канату в 3-и прийоми

П

П

К

6

Акробатика:

хлопці:

стійка на лопатках;

перекид назад;

стійка плавця, довгий перекид уперед

комбінація з раніше вивчених елементів

дівчата:

стійка на лопатках;

міст;

перекид назад

напівшпагат

комбінація з раніше вивчених елементів

+

П

+

П

+

П

+

П

Н

+

П

+

П

+

Н

+

П

+

П

+

+

П

+

К

К

7

Виси та упори:

Хлопці:

Вправи на паралельних брусах:

махи в упорі,

махом вперед сід «ноги нарізно»;

Дівчата:

підтягування у висі лежачи;

розмахування у висі на верхній жердині;

+

Н

П

+

П

П

+

П

+

+

+

+

П

+

+

+

8

Рівновага:

Дівчата:

Вправи на низькій колоді:

стійка на носках, руки на пояс; 2−3 кроки на носках;

повороти (праворуч, ліворуч, кругом);

махи, з хлопком під ногою;

зіскок вигнувшись;

ходьба випадами

комбінація з раніше вивчених елементів

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

К

9

Вправи:

на розвиток рухливості:

в тазостегнових суглобах

в хребті

в плечових суглобах

в колінному та гомілковостопних суглобах;

2. на розтяжку

+

+

+

+

+

+

3. 3 Конспекти уроків по фізичній культурі для учнів 6-х класів

Конспект уроку № 1 по фізичній культурі для учнів 6-х класів

Завдання уроку:

Юнаки:

1. Навчити стрибок через козла «зігнувши ноги»

2. Повторити перекид назад

3. Сприяти розвитку рухливості в тазостегнових суглобах

Дівчата:

1. Навчити стрибок з настрибуванням в упор присівши і зіскоком вигнувшись та способом «ноги нарізно»

2. Повторити міст

3. Сприяти розвитку рухливості в тазостегнових суглобах

Зміст

Дозування

Методичні вказівки

Кількість підходів

Кількість повторень

Час відпочинку

Підготовча частина

Шикування, рапорт, повідомлення задач уроку

Стройові вправи

ЗРВ:

в русі;

з гантелями

Слідкувати за гімнастичним стилем виконання

Основна частина

Юнаки:

Опорний стрибок:

з упору лежачи поштовхом ніг упор присівши

з упору лежачи одночасним поштовхом рук і ніг присід, руки уперед

в упорі присів стрибки з опорою руками

3

3

1

1

20

20

Максимально наблизити ноги до рук

Акробатика:

стійка на лопатках

кувирок назад по похилій площині

з упору прис. кувирок з допомогою

2

2

2

2

2

2

20

30

30

Щільно згрупуватися

Дівчата:

Опорний стрибок

з упору лежачи поштовхом ніг упор присівши

з упору лежачи одночасним поштовхом рук і ніг присід, руки уперед

з 2−3 кроків розбігу вскок в упор присівши і зіскок ноги нарізно

3

3

2

1

1

1

20

20

30

Максимально наблизити ноги до рук

Стрибки виконувати зі страховкою

Рівновага:

Дівчата:

стійка на носках, руки на пояс; 2−3 кроки на носках;

повороти

зіскок вигнувшись;

2

1

40

Зі страховкою

Акробатика:

стійка на лопатках

стоячи спиною до гімн. стінки на відстані 1 м., нахилятися назад і торкнутися руками стінки

те саме, але переставляючи руками опуститися вниз

2

1

3

2

3

2

10

10

20

Коліна не повинні згинатися

Впр. Для рухливості в тазостегнових суглобах:

вільні махи вперед-назад до упору

стоячи на правій (лівій) махи вперед-назад з паузою 5сек.

2

2

10

10

20

20

Ноги в колінах не згинати

У середньому темпі

Заключна частина

Ходьба. Шикування

Домашнє завдання та підсумки уроку

Конспект уроку № 2 по фізичній культурі для учнів 6-х класів

Завдання уроку:

Юнаки:

1. Повторити стрибок через козла «зігнувши ноги»

2. Повторити перекид назад

3. Сприяти розвитку рухливості хребта

Дівчата:

1. Повторити стрибок з настрибуванням в упор присівши і зіскоком вигнувшись та способом «ноги нарізно»

2. Повторити перекид назад

3. Сприяти розвитку рухливості хребта

Зміст

Дозування

Методичні вказівки

Кількість підходів

Кількість повторень

Час відпочинку

Підготовча частина

Шикування, рапорт, повідомлення задач уроку

Стройові вправи

ЗРВ:

в русі;

з гантелями

Слідкувати за гімнастичним стилем виконання

Основна частина

Юнаки:

Опорний стрибок:

з упору лежачи поштовхом ніг упор присівши

з упору лежачи одночасним поштовхом рук і ніг присід, руки уперед

в упорі присів стрибки з опорою руками

3

3

3

1

1

3

20

20

20

Максимально наблизити ноги до рук

Акробатика:

стійка на лопатках

кувирок назад по похилій площині

з упору прис. кувирок з допомогою

2

2

2

1

1

1

30

30

30

Щільно згрупуватися

Дівчата:

Опорний стрибок

з упору лежачи поштовхом ніг упор присівши

з упору лежачи одночасним поштовхом рук і ніг присід, руки уперед

з 2−3 кроків розбігу вскок в упор присівши і зіскок ноги нарізно

3

3

2

1

1

1

20

20

30

Максимально наблизити ноги до рук

Стрибки виконувати зі страховкою

Акробатика:

стійка на лопатках

кувирок назад по похилій площині

з упору прис. кувирок з допомогою

2

2

2

1

2

2

10

20

20

Щільно згрупуватися

Рівновага:

стійка на носках, руки на пояс; 2−3 кроки на носках;

повороти (праворуч, ліворуч, кругом);

махи, з хлопком під ногою;

зіскок вигнувшись;

навчальна комбінація

2

1

40

Виконувати зі страховкою

Впр. Для рухливості хребта:

ходіння в упорі стоячи, на кожен крок намагатись торкнутися підлоги

лежачи на спині, руки вгору, піднімання ніг за голову

пружні нахили, притягувати тулуб руками до гомілки

2

3

2

10

5

3

10

15

10

Ноги в колінах не згинати

У середньому темпі

Заключна частина

Ходьба. Шикування

Домашнє завдання та підсумки уроку

Конспект уроку № 3 по фізичній культурі для учнів 6-х класів

Завдання уроку:

Юнаки:

1. Навчити стрибок через козла ноги нарізно

2. Навчити довгий перекид вперед

3. Сприяти розвитку рухливості в плечових суглобах

Дівчата:

1. Повторити стрибок з настрибуванням в упор присівши і зіскоком вигнувшись та способом «ноги нарізно»

2. Повторити перекид назад

3. Сприяти розвитку рухливості в плечових суглобах

Зміст

Дозування

Методичні вказівки

Кількість підходів

Кількість повторень

Час відпочинку

Підготовча частина

Шикування, рапорт, повідомлення задач уроку

Стройові вправи

ЗРВ:

в русі;

в парах

Слідкувати за гімнастичним стилем виконання

Основна частина

Юнаки:

Опорний стрибок:

з упору присівши стрибок уверх ноги нарізно в позу приземлення

з упору лежачи поштовхом ніг перейти в упор стоячи ноги нарізно і швидко випрямитися

з 2−3 кроків розбігу вскок в упор присівши і зіскок ноги нарізно

2

2

2

1

1

1

30

30

30

.

Акробатика:

В.п. — «старт плавця» Махом руками і відштовхування ніг стрибок в довжину

Те саме, але через набивний м’яч

О.с. — падіння на руки на горку з 3−4 матів

Те саме, але на 1 мат

Стоячи на колінах на 5−6 матах падіння мА руки і кувирок з допомогою

Навч комбінація

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

30

10

10

10

30

40

Швидко згрупуватися

Дівчата:

Опорний стрибок

з упору лежачи поштовхом ніг упор присівши

з 2−3 кроків розбігу вскок в упор присівши і зіскок ноги нарізно

з 2−3 кроків розбігу стрибок в упор стоячи і зіскок ноги нарізно

1

3

3

5

1

1

10

30

30

Максимально наблизити ноги до рук

Стрибки виконувати зі страховкою

Рівновага:

Дівчата:

стійка на носках, руки на пояс; 2−3 кроки на носках;

зіскок вигнувшись;

ходьба випадами

повороти (праворуч, ліворуч, кругом);

навчальна комбінація

2

1

40

Виконувати зі страховкою

Акробатика:

напівшпагат

кувирок назад по похилій площині

з упору прис. кувирок з допомогою

кувирок назад самостійно

навч. комбінація

2

2

2

2

2

2

2

2

20

20

20

20

Щільно згрупуватися

Впр. Для рухливості в плечових суглобах:

стійка ноги нарізно, скакалку скласти вчетверо внизу з на півповоротом тулуба наліво, круг руками уперед, зліва від тулуба, так само і в іншу сторону

узявшись за кінці гімнастичної палки, виконати викрут в плечових суглобах

те ж саме, але зменшити відстань

3

3

3

5

5

5

20

20

20

У середньому темпі

Заключна частина

Ходьба. Шикування

Домашнє завдання та підсумки уроку

Конспект уроку № 4 по фізичній культурі для учнів 6-х класів

Завдання уроку:

Юнаки:

1. Повторити стрибок через козла ноги нарізно

2. Повторити довгий перекид вперед

3. Сприяти розвитку рухливості в колінному та гомілковостопних суглобах

Дівчата:

1. Повторити комбінацію

2. Сприяти розвитку рухливості колінному та гомілковостопних суглобах

Зміст

Дозування

Методичні вказівки

Кількість підходів

Кількість повторень

Час відпочинку

Підготовча частина

Шикування, рапорт, повідомлення задач уроку

Стройові вправи

ЗРВ:

в русі;

в парах

Слідкувати за гімнастичним стилем виконання

Основна частина

Юнаки:

Опорний стрибок:

з упору присівши стрибок уверх ноги нарізно в позу приземлення

з упору лежачи поштовхом ніг перейти в упор стоячи ноги нарізно і швидко випрямитися

з 2−3 кроків розбігу вскок в упор присівши і зіскок ноги нарізно

2

2

2

1

1

1

30

30

30

Виси та упори:

Хлопці:

Вправи на паралельних брусах:

махи в упорі

2

5

20

Акробатика:

В.п. — «старт плавця» Махом руками і відштовхування ніг стрибок в довжину

Те саме, але через набивний м’яч

О.с. — падіння на руки на горку з 3−4 матів

Те саме, але на 1 мат

Стоячи на колінах на 5−6 матах падіння мА руки і кувирок з допомогою

Навчальна комбінація

2

1

1

1

2

2

2

2

2

1

30

10

10

10

30

Швидко згрупуватися

Дівчата:

Акробатика

Навчальна комбінація

2

1

40

Рівновага на одній нозі, упор присівши і 2 кувирки назад, лягти на спину, руки вверх, міст і знову лягти на спину, стійка на лопатка, перекатом вперед упор присівши, перекид вперед, стрибок вверх прогнувшись, о. с

Виси та упори:

дівчата:

підтягування у висі лежачи;

2

5

20

Впр. Для рухливості в колінному та гомілковостопному суглобах

присідання з витягнутими руками

присідання з витягнутими руками на одній нозі

3

2

10

5

20

20

У середньому і шв. темпі

Заключна частина

Ходьба. Шикування

Домашнє завдання та підсумки уроку

Конспект уроку № 5 по фізичній культурі для учнів 6-х класів

Завдання уроку:

Юнаки:

1. Повторити довгий перекид вперед

2. Контрольний норматив

3. Сприяти розвитку розтяжок

Дівчата:

1. Повторити комбінацію з акробатики

2. Сприяти розвитку розтяжок

Зміст

Дозування

Методичні вказівки

Кількість підходів

Кількість повторень

Час відпочинку

Підготовча частина

Шикування, рапорт, повідомлення задач уроку

Стройові вправи

ЗРВ:

в русі;

з набивними м’ячами

Слідкувати за гімнастичним стилем виконання

Основна частина

Юнаки:

Опорний стрибок:

стрибок ноги нарізно (козел в ширину, висота=100−110см.)

2

1

30

На оцінку

Виси та упори:

Хлопці:

Вправи на паралельних брусах:

махи в упорі

махом вперед сід ноги нарізно

2

3

5

2

20

20

Акробатика:

Стоячи на колінах на 5−6 матах падіння мА руки і кувирок з допомогою

Кувирок вперед з місця

Довгий кувирок вперед

Навчальна комбінація

2

1

1

2

2

2

2

1

30

10

10

30

Швидко згрупуватися

Дівчата:

Акробатика

Навчальна комбінація

2

1

40

Рівновага на одній нозі, упор присівши і 2 кувирки назад, лягти на спину, руки вверх, міст і знову лягти на спину, стійка на лопатка, перекатом вперед упор присівши, перекид вперед, стрибок вверх прогнувшись, о. с

Виси та упори:

дівчата:

підтягування у висі лежачи;

розмахування у висі на верхній жердині

2

2

5

1

20

20

Рівновага:

Дівчата:

Вправи на низькій колоді:

стійка на носках, руки на пояс; 2−3 кроки на носках

махи з хлопком під ногою

зіскок прогнувшись

2

1

30

Виконувати зі страховкою

Вправи на розтяжку

в.п.- сід ноги нарізно, нахили вперед

в.п. -стоячи боком до гімнастичної стінки, нога на стінці, на рівні попереку, пружні нахили до опорної ноги

широка стійка ноги нарізно, нахили тулуба вперед

лежачи на спині, руки уверху, ноги нарізно, за допомогою партнера, який утримує займаю чогось за гомілки, починає повільно прижимати ноги до підлоги

5

5

5

3

3

3

3

3

20

20

20

20

Торкнутися грудьми підлоги

Намагаючись торкнутися підлоги

Заключна частина

Ходьба. Шикування

Домашнє завдання та підсумки уроку

Конспект уроку № 6 по фізичній культурі для учнів 6-х класів

Завдання уроку:

Юнаки:

1. Повторити комбінацію з акробатики

2. Сприяти розвитку розтягування

Дівчата:

1. Повторити комбінацію на колоді

2. Сприяти розвитку розтягування

Зміст

Дозування

Методичні вказівки

Кількість підходів

Кількість повторень

Час відпочинку

Підготовча частина

Шикування, рапорт, повідомлення задач уроку

Стройові вправи

ЗРВ:

в русі;

з набивними м’ячами

Слідкувати за гімнастичним стилем виконання

Основна частина

Виси та упори:

Хлопці:

Вправи на паралельних брусах:

махи в упорі

махом вперед сід ноги нрізно

2

3

5

2

20

20

Акробатика:

Довгий кувирок вперед

Кувирок назад

Навчальна комбінація

2

1

2

2

2

1

30

10

30

Швидко згрупуватися

Виси та упори:

Дівчата

підтягування у висі лежачи;

розмахування у висі на верхній жердині

2

2

5

1

20

20

Рівновага:

Вправи на низькій колоді:

стійка на носках, руки на пояс; 2−3 кроки на носках

ходьба випадами

зіскок прогнувшись

комбінація

2

2

1

1

30

40

Виконувати зі страховкою

Вправи на розтяжку

в.п.- сід ноги нарізно, нахили вперед

широка стійка ноги нарізно, нахили тулуба вперед

лежачи на спині, руки уверху, ноги нарізно, за допомогою партнера, який утримує займаю чогось за гомілки, починає повільно прижимати ноги до підлоги

права нога попереду, ліва позаду руками триматися за підлогу. За допомогою своєї ваги прижимати себе до підлоги

5

5

5

3

3

3

3

1

20

20

20

30

Торкнутися грудьми підлоги

Намагаючись торкнутися підлоги

Відвести ногу як можна далі

Заключна частина

Ходьба. Шикування

Домашнє завдання та підсумки уроку

Конспект уроку № 7 по фізичній культурі для учнів 6-х класів

Завдання уроку:

Юнаки:

1. Контрольний норматив з акробатики

2. Сприяти розвитку рухливості хребта

Дівчата:

1. Контрольний норматив з рівноваги

2. Сприяти розвитку рухливості хребта

Зміст

Дозування

Методичні вказівки

Кількість підходів

Кількість повторень

Час відпочинку

Підготовча частина

Шикування, рапорт, повідомлення задач уроку

Стройові вправи

ЗРВ:

в русі;

в парах

Слідкувати за гімнастичним стилем виконання

Основна частина

Виси та упори:

Хлопці:

Вправи на паралельних брусах:

махи в упорі

махом вперед сід ноги нрізно

2

3

5

2

20

20

Акробатика:

Навчальна комбінація

2

1

30

Рівновага на одній нозі, упор присівши і 2 кувирки назад, лягти на спину, руки вверх, міст і знову лягти на спину, стійка на лопатка, перекатом вперед упор присівши, перекид вперед, стрибок вверх прогнувшись, о. с

Виси та упори:

Дівчата

підтягування у висі лежачи;

розмахування у висі на верхній жердині

2

2

5

1

20

20

Рівновага:

Вправи на низькій колоді:

Навчальна комбінація

2

1

30

Ходьба на носках руки в сторони, випад лівою і опускання на праве коліно, встати, випад правою і опускання на ліве коліно, махи з хлопками під ногою, зіскок прогнувшись

Впр. Для рухливості хребта:

ходіння в упорі стоячи, на кожен крок намагатись торкнутися підлоги

лежачи на спині, руки вгору, піднімання ніг за голову

пружні нахили, притягувати тулуб руками до гомілки

2

3

2

10

10

15

10

Ноги в колінах не згинати

У середньому темпі

Заключна частина

Ходьба. Шикування

Домашнє завдання та підсумки уроку

ВИСНОВОК

1. Гнучкість — це морфофункціональні властивості опорно-рухового апарату, які визначають амплітуду різноманітних рухів.

2. Середній шкільний характеризується як найбільш складний для розвитку фізичних якостей. Його специфічною особливістю є біологічне (статеве) дозрівання, що визначає не тільки біологічне, але і соціальне становище школярів.

3. Під впливом цілеспрямованих занять фізичними вправами не можна змінити форми суглобів, але можна досягнути позитивних морфологічних змін довжини суглобових поверхонь, що позначається на рухливості суглобів, особливо у дітей та підлітків.

Рівень гнучкості визначають за допомогою контрольних тестів, педагогічного тестування, вимірювання амплітуди рухів у суглобах гоніометром

Список літератури

1. Волков Л. В. «Наукові основи фізичної підготовки підростаючого покоління» Київ: 1978 — 13−15 с.

2. Волков Л. В. «Метод виховання фізичних здібностей учнів».- Київ: 1980. — 142−146 с.

3. Волков Л. В. «Пособие для учителя».- Киев: Физическое воспитание учащихся, 1988.- 90−92 с.

4. Дубовис М. С. «Физическая культура школьников 4−8-х классов».- Киев: 1979.- 117−119 с.

5. Зациорский В. М. Физические качества спортсмена — М.: (основи теории и методики воспитания) «Фізкультура и спорт», 1966. -4−9 с.

6. Кучеров И. С., Шабатура Н. Н., Давиденко И. М. Физиология человека: Учебное пособие для студентов факультетов физ. воспитания пед. институтов. — Киев: 1981.- Яз. укр. 408 с.

7. Матвеева Л. П., Новикова А. Д. Общие основи теории и методики физического воспитания. Том 1, 1976. — 229 с.

8. Науково-методичний журнал Лях В. И. «Физическая культура в школе» 1958. -4−9 с.

9. Науково-методичний журнал «Фізичне виховання в школі» 3/97.

10. Науково-методичний журнал «Фізичне виховання в школі» 4/2000.

11. Науково-методичний журнал «Теорія та методика фізичного виховання» 5(25) /2006.

12. Науково-методичний журнал «Теорія та методика фізичного виховання» 6(26) /2006.

13. Науково-методичний журнал «Теорія та методика фізичного виховання» 5(31) /2007.

14. Пеганов Ю. А., Берзина Л. А. Физкультура для здоровья — М.: Позвоночник гибок-тело молодо, 1991.- 15−16 с.

15. Усищева Ц. Л. Физическое воспитание подростков.- М.: 1966.

16. Фомин Н. А., Филин В. П. Возрастные основы физического воспитания.- М.: «Физкультура и спорт», 1972.- 97−98 с.

17. Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник.- 2-е вид., випр. — Харків: «ОВС», 2008.

18. Худолій О. М. Основи методики викладання гімнастики: Навчальний посібник. В 2-х частинах. — 3-е вид., випр. і доп. — Харків: «ОВС», 2004. — Ч.1.- 414 с.

19. Худолій О. М. Основи методики викладання гімнастики: Навчальний посібник. В 2-х томах. — 4-е вид., випр. і доп. — Харків: «ОВС», 2008. — Ч.2.- 464 с.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой