Можливості зменшення забруднення на території України за рахунок її екологічно стабільного розвитку

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Экология


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВМІСЬКРАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Секція: Екологія

Базова дисципліна: Хімія

«Можливості зменшення забруднення на території України за рахунок її екологічно стабільного розвитку»

Автор роботи:

Кононенко Ольга Олегівна

Вчитель хімії

Шелест Ангеліна Антонівна

Київ — 2010

Зміст

Вступ

1. Короткий аналіз стану навколишнього середовища України

2. Можливості та заощадження енергії, прісної води, зменшення кількості побутового сміття

3. Український внесок у світовий екологічно стабільний розвиток

3.1 Екошопінг в Україні

3.1.1 Значення екошопінгу

3.1.2 Засоби поширення екошопінгу в Україні

3.2 Екомода в Україні

3.2.1 Значення екомоди

3.2.2 Засоби поширення екомоди в Україні

4. Екологічна свідомість нації

4.1 Засоби формування свідомості у громадян

4.2 Як молоде покоління сприймає екологічний стиль життя

Висновок

Додатки

Використана література та інтернет джерела

Вступ

Прогрес — це не замінна складова розвитку людського суспільства. Ще в 19 ст. люди почали активно використовувати природні ресурси для задоволення власних потреб, але згодом суспільство зрозуміло, що більшість з них не відновлюється, або потребує багато часу для відновлення. Саме тому 21ст. люди почали думати не лише над тим, як зробити своє життя комфортніше, а й як при цьому не завдавати або ж мінімалізувати збитки, завдані навколишньому середовищу. Людське суспільство почало усвідомлювати, що екосистема нашої планети щодня потерпає від величезних викидів хімікатів у атмосферу, знищення лісів, унікальної флори та фауни, забруднення води, ґрунту. Тим часом ресурсів планети Земля стає все менше. Найрозвинутіші країни світу пропагують новітні альтернативні технології, поширюють екологічний світогляд серед школярів, призвичаюють людей до екошопінгу та т. д.

Метою моєї науково-дослідницької роботи є дослідження можливостей застосування різноманітних технологій з метою зменшення використання природних ресурсів, формування екологічної свідомості у громадян нашої країни та їхнє розуміння понять екошопінг, екологічний спосіб життя, а головне чи вважають вони це можливим.

Я проаналізувала доцільність використання подібних технологій на прикладі інших країн, які зусилля робить наша країна для поширення екологічного світогляду у своїх громадян, та збереження власних унікальних видів рослин та тварин. Також я дізналася на скільки можливим є розуміння цих понять у нашому суспільстві на прикладі школярів власної школи під час проведення уроків на цю тематику.

Сучасний розвиток соціально економічного стану України свідчить про те, що національній економіці не вдалося радикально змінити екстенсивний тип розвитку та забезпечити раціональне природокористування. За таких умов є необхідність вирішення складної системи завдань, пов’язаних з вимогами оптимізації природокористування та оздоровлення природного середовища. Звичайно очевидним є те, що наша держава не спроможна фінансувати програми пов’язані з вивченням та використання природних ресурсів. Але ми можемо скористатися досвідом країн, які вже мали подібні проблеми та успішно їх вирішили.

У планах нашої країни є вступ до Євросоюзу, більшість країн які входять до нього є екологічно свідомі: Швеція, Австрія, Німеччина — все це країни які вже зараз активно використовують альтернативні джерела енергії, зменшують викиди не переробного сміття.

Звичайно нашій країні знадобиться не один рік, величезна кількість реформ на різному рівні аби досягти подібних результатів, але це можливо і навіть необхідно.

1. Короткий аналіз стану навколишнього середовища України

Україна через високий рівень концентрації промислового виробництва та сільського господарства, внаслідок хижацького використання природних ресурсів протягом десятиріч перетворилася в одну з найнебезпечніших в екологічному відношенні країн. Так, за рівнем забрудненості Київ посідає п’яте місце в Україні і 29-те у світі. Нинішня екологічна ситуація в країні характеризується як глибока екологічна криза. Звичайно це зумовлене багатьма чинниками, як прямими (забруднення ґрунтів, поверхневих вод, морських узбереж, радіоактивне забруднення) так і не прямими (бездіяльність влади, байдужість суспільства, відсутність програм поліпшення екологічної ситуації в країні). Наприклад, є лише декілька заводів та фабрик, де застосовуються новітні технології, що дозволяють зменшити кількість шкідливих відходів. Так порівняно 2006 та 2007 роки частка відходів зменшилась усього лише на 0,2%, тож на одного підприємця в середньому припадає 442,8 т.

Таблиця 1. викиди шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення

Джерело забруднення

Кількість підприємств, які мали викиди

Обсяги викидів

Викинуто в середньому одним підприємством, т

тис. т

відсотків до попереднього року

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

932

51,1

86,5

54,8

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

123

2,3

91,8

18,7

Рибальство, рибництво

20

0,1

82,2

5,7

Добувна промисловість

497

1017,4

97,8

2047,1

добування паливно-енергетичних корисних копалин

266

783

95,3

2943,7

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

231

234,4

107,0

1014,7

Переробна промисловість

4417

1780,6

103,8

403,1

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

1463

42,8

83,1

29,3

виробництво коксу, продуктів нафто перероблення

49

99,3

99,0

2026,3

хімічна та нафтохімічна промисловість

178

90,8

94,2

510,0

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

625

101,5

114,7

162,5

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

371

1398,1

105,4

3768,4

виробництво машин та устаткування

518

14,0

80,9

27,0

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

772

1658,5

96,7

2148,3

Будівництво

848

31,0

78,5

36,6

Діяльність транспорту та зв’язку

1163

227,6

112,3

195,7

Інші види економічної діяльності

2096

43,6

79,9

20,8

Усього

10 868

4812,2

99,8

442,8

Порівняно з цим використання найважливіших видів вторинної сировини і відходів виробництва суттєво не збільшилось.

Таблиця 2. Використання найважливіших видів вторинної сировини і відходів виробництва

Назва сировини

Використано

Видалено, знешкоджено та захоронено відходів

2000

2005

2006

2007

20001

2005

2006

2007

Сировина полімерна вторинна

5,3

15,2

20,2

28,0

0,2

1,8

1,2

2,0

Матеріали текстильні вторинні

11,7

9,4

8,7

9,0

0,9

1,0

0,9

1,0

Шини зношені

6,8

7,8

7,6

8,0

1,6

1,9

1,4

1,6

Склобій

67,2

204,8

238,4

263,4

0,5

1,7

3,3

1,6

Шлаки доменного виробництва

7643,7

9420,3

9572,9

11 625,2

78,1

Ї

0,0

0,0

Шлаки сталеплавильного виробництва

1948,8

5822,9

5565,2

4711,9

140,2

919,9

962,7

961,9

Зола і золошлакові відходи теплових електростанцій і місцевих котелень

1026,2

1593,2

1994,5

1286,6

481,5

572,7

811,3

858,5

Відходи паперу та картону2

292,3

521,0

570,1

644,0

0,9

2,7

3,7

3,7

Відходи шкіряні3

5,2

4,3

3,7

5,0

1,1

1,7

2,6

2,7

Відходи вуглевидобутку і вуглезбагачення, млн. т

2,7

3,1

3,0

2,7

38,6

5,8

5,2

4,9

Відходи тверді побутові

31,5

79,9

75,0

140,5

1811,3

6408,4

7287,4

7212,4

Відходи деревини, тис. м3 щільних

356,8

972,3

973,9

1132,0

152,8

402,1

429,3

536,8

1 Знищено або вивезено на звалище; 2 У 2000 р. — макулатура; 3 У 2000р. — матеріали шкіряні та вторинні.

Хоча абсолютна більшість населення (82,8−95,2%) Північного, Західного і Центрального регіонів мешкає у сприятливих та задовільних, тобто практично безпечних для здоров’я умовах, переважна більшість мешканців Східного і Південного регіонів України (76,8−85,7%) постійно проживає в погіршених та напружених екологічних умовах, які можуть становити небезпеку для їх здоров’я. Це чудово можна побачити на карті забруднення України. Забрудненими є і прісні води. Джерелами забруднення являються речовини, мікроорганізми або тепло. Найбільшої шкоди наносять стічні води побутової та виробничої діяльності людини. На території нашої країни характерна печальна закономірність: чим більше людей споживає прісну воду з джерела, тим більше це джерело забруднене

Графік 1. Данні про забруднення річок

Великий удар по стану навколишнього середовища України завдала аварія на Чорнобильський АЕС. З ізотопів-довгожителів, що потрапили в довкілля, найбільш значимими є стронцій-90 і цезій-137 з періодами напіврозпаду відповідно 29 і 30 років. На графіку можна побачити як одразу підскочив рівень забруднення ізотопами навколишнього середовища.

Графік 2. Данні про ріст забруднення ізотопами в перші 10 000 днів аварії на ЧАЕС

Ще однією з причин екологічної кризи є відсутність підтримки з боку влади. Охорона навколишнього природного середовища потребує затрат. Розподіл державних коштів за використання природних ресурсів, здійснюється Верховною Радою України. Але основна програма по якій країна покращує екологію була прийнята ще в 1997 році. Образливим є те, що більшість населення також є байдужими що до екологічної ситуації в країні, хоча це може бути пов’язано з недостатньою інформованістю та обізнаністю громадян з цього приводу.

2. Можливості та способи заощадження енергії, прісної води, зменшення кількості побутового сміття

енергія сміття екологічний вода

Звичайно, усіх вищезазначених проблем можна позбутися, але для цього потрібен час, зусилля, обізнані фахівці, фінансові ресурси та підтримка влади. Потрібно запровадити нову програму покращення екологічного стану, але її мають скласти дипломовані фахівці у галузі хімії, екології, економіки, правознавства. Одним із головних аспектів програми має стати залучення до допомоги державі приватних підприємств, фірм та корпорацій. Наприклад, щоб заводи які викидають найбільшу кількість відходів платили більший податок, тоді власники будуть зацікавлені в установці повітро — та водо — очисних споруд. Підприємства які використовують вторинну сировину могли б мати безкоштовний доступ до неї. Жорсткі штрафи мають накладатися й на ти підприємців що зливають промислові відходи у різки чи залишають їх просто під відкритим небом. Проте штрафи мають накладатися й на простих людей які викидають сміття у незазначені для цього місця. Мають бути й менш грубі методи. Поширення реклами яка пропагандує екологічний стиль життя. Заохочення покупців до придбання екологічної їжі та одягу (нижчі ціни на цю продукцію). Для того щоб заощаджувати більше корисних копалин (під час добування енергії з яких виділяється ще й безліч шкідливих речовин), потрібно поступово переходити на альтернативні джерела енергії, такі як: енергія вітру, сонця, води, біопаливо — тим більш що усі ці джерела подібної енергії цілком доступні Україні. Звичайно, подібна кампанія потребуватиме великих затрат коштів та ресурсів, але я вважаю, що вона того варта. Чистіші вода, повітря, ґрунт сприятимуть оздоровленню нації в цілому. Екологічні тканини мають більший термін зберігання, та вони більш безпечні. У планах нашої країни є вступ до Євросоюзу, а більшість країн членів підтримують екологічний розвиток, та заохочують до нього.

3. Український внесок у світовий екологічно стабільний розвиток

3.1 Екошопінг в Україні

3.1.1 Значення екошопінгу

Ідучи в магазин ми зазвичай беремо з собою, або купуємо на касі зручний поліетиленовий пакет не задумуючись, яку шкоду завдаємо довкіллю, адже для його розкладу у природі потрібно понад 1000 років. Чому б не замінити його на паперовий пакет, чи просто помістити продукти до багаторазової господарської сумку.

Ідучи до прилавку з продукцією ми бачимо багато різновидів упаковки продукту, але не звертаємо увагу на це при виборі. Хоча набагато правильніше було б купувати продукцію в упаковці, яку можна легко переробити: скло, папір, а не пластик.

Купуючи продукти чи замислювались ви у яких умовах працювали люди що виготовляли цю продукцію?

При можливості ви можете роздільно викидати сміття (минулі упаковки товарів) що допоможе при його переробці.

Все це і є принципи екошопінгу: купувати продукцію думаючи не лише про власні потребі, а й замислюватись над тим чи може твоя покупка на щось вплинути, а якщо може, то чому б не купити ту продукцію, з придбанням якої ти можеш зробити корисну справу для суспільства.

3.1.2 Засоби поширення екошопінгу в Україні

Для стимулювати людей до екошопінгу можна за допомогою кількох кроків.

По-перше, необхідно поширити у суспільстві об'єктивну інформацію що до доцільності екошопінгу.

По-друге, стимулювати власників використовувати легко переробну сировину та забезпечувати робітникам гідні умови праці. Наприклад, нехай до вартості продукту у пластиковій упаковці входить вартість утилізації цієї упаковки. Що до гідних умов праці, то потрібно притягувати власників таких підприємств до кримінальної та адміністративної відповідальності.

Якщо запровадити ці зміни, то екошопінг швидко пошириться серед споживачів, підвищуючи їхню обізнаність та збільшуючи внесок нашої країни в екологічно стабільний світовий розвиток.

3.2 Екомода в Україні

3.2.1 Значення екомоди

Звичайно, крім того як купувати взагалі та покупки продуктів люди купують побутові речі, одяг, техніку. Критерії оцінювання, як правило, найновіша модель з усіма можливими функціями, модний дизайн. Як змінити поняття про моду? Вбрання з натуральної тканини набагато довше використовується, не шкодить здоров’ю, набагато краще використовується як вторинна сировина, чому не можна лише таке вбрання назвати модним?

Провідні фірми світу все часті звертаються до технологій збереження енергії в побутовій техніці, автомобілі ж все частіше їздять не на бензині а на олії, воді, сонячних батареях. На щастя, все частіше однією з «ознак модності» товару є його екологічна доцільність.

3.2.2 Засоби поширення екомоди в Україні

Як і для поширення серед населення екошопінгу, поширювати екомоду потрібно інформувати людей так, щоб вони не подумали що це рекламна кампанія певних фірм, якщо ти вибираєш цей одяг, цю техніку ти робиш свій внесок в поліпшення і зменшені навколишнього середовища. Тим більш, що екологічні товари, як правило, є економічно вигідними, що може підвищити споживацький інтерес до них.

4. Екологічна свідомість нації

4.1 Засоби формування свідомості у громадян

Багато з провідних європейських марок та фірм підтримають екологічний стиль життя

Екологічно свідомі підприємства та організації:

Багато хто з українців хотів би щоб Україна вступила до Євросоюзу, проте для цього мають змінитися наші погляди на життя, зокрема ми маємо стати екологічно свідомими.

Стати екологічно свідомим, для більшості з нас, означає змінити стиль життя, погляди та поведінку. Звісно нав’язувати це не можливо, але якщо формування екологічної свідомості у громадян стане пріоритетом держави, то шляхом надання знань громадянам можливим буде популяризація екологічного стилю життя.

4.2 Як молоде покоління сприймає екологічний стиль життя

Під час освідчення суспільства та надання йому повної інформації про екологічні загрози та можливості попередження їх, громадяни починають розуміти наскільки це важливо. Найкраще сприймають нове бачення діти. В минулому та в цьому навчальному році у нашому ліцеї проводились уроки та різноманітні опитування на тему екологічної свідомості, екошопінгу та екомоди. Також були проведені екскурсії, на яких ми мали змогу побачити колекцію екологічного одягу представлену шведськими модельєрами.

У подібних заходах приймали участь учні 6 — 11 класів. З’ясувалося, що більшість підтримує екологічні зміни, але не вірить у те, що це можливо реалізувати у нашій країні. Тобто молодь готова до змін, і навіть буде усіляко їх підтримувати.

При опитувані батьків учнів розрив між тими хто підтримує зміни і тими хто ні був менший. Багато хто з батьків вважає що це взагалі неможливо, хоча більшість погоджувалася з тим, щоб підтримувати екологічні зміни.

Можна зробити висновок, що суспільство підтримує подібну програму сталого екологічного розвитку, тобто при залученні фахівців це цілком можливо реалізувати.

Висновок

Бути екологічно свідомим означає не лише купувати відповідні товари, а й розуміти навіщо ти це робиш.

Україна — молода та розвиваючись країна, проте, екологічні показники у нас найгірші в Європі. Враховуючи природні особливості у нас є унікальні представники рослинного і тваринного світу, які нажаль гинуть від забрудненого навколишнього середовища.

Для того щоб стати екологічно свідомими нам необхідно внести певні зміни до законодавства, та поширити екологічний стиль життя серед громадян.

Ставши екологічно свідомою наше держава відкриє нові перспективи розвитку.

Використана література

1. Єва Крутмаєр Обличчям до майбутнього. Пер. Олександра Буценко р. 2009

2. Сасов А. Біотехнологія: Здійснення і надії. Пер. с англ. М., р. 1987.

3. Статистичний щорічник України р. 2007 Міністерство статистики України.

4. Шаблій О. Економічна географія Львів Р. 2004.

5. Андрейцев Ю.І. Екологічна експертиза, право та практика р. 2004

6. Пан Л. Н. Екологія і технологічні процеси сучасних методів переробки твердих та побутових відходів р. 2003

7. Джигирей В. С. «Екологія та охорона навколишнього середовища «.

Інтернет джерела:

1. www. new-garbage. com

2. www. menr. gov. ua

3. www. biotechnolog. ru

4. http: //nature. org. ua

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой