Налагодження протоколів інкапсуляції канального рівня

Тип работы:
Лабораторная работа
Предмет:
Программирование


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

НАЛАГОДЖЕННЯ ПРОТОКОЛІВ ІНКАПСУЛЯЦІЇ КАНАЛЬНОГО РІВНЯ ДЛЯ З'ЄДНАНЬ ГЛОБАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Мета роботи: Ознайомитися з особливостями налагодження протоколів канального рівня для з'єднань глобальних мереж на базі обладнання Cisco. Налагодити з'єднання мереж через маршрутизатори Cisco з використанням протоколів HDLC, PPP та технології Frame Relay.

Хід роботи

1.У середовищі програмного симулятора засобами візуального проектування створено проект мережі на базі обладнання Cisco (рис. 1).

Рис. 1

2. Налагоджено адресацію інтерфейсів робочих станцій та маршрутизаторів згідно даних, наведених у табл. 1. Враховано, що ІР-адреса шлюзу по замовчуванню для робочої станції відповідає ІР-адресі інтерфейса маршрутизатора, до якого підключена локальна мережа.

Таблиця 1. Дані для адресації підмереж

Підмережа

ІР-адреса

Підмережа

ІР-адреса

А

195. 40. 14. 0/24

D

198. 40. 14. 0/30

B

196. 40. 14. 0/30

E

199. 40. 14. 0/24

C

197. 40. 14. 0/30

F

200. 40. 14. 0/24

Рис. 2. Налагодження адресації інтерфейсів маршрутизатора R40_144

Таблиця 2

№ варіанту

Протокол інкапсуляції підмережі B

Протокол аутентифікації підмережі B

Протокол інкапсуляції підмережі D

Протокол аутентифікації підмережі D

Тип інкапсуляції Frame Relay підмережі C

LMI підмережі C

14

PPP

-

PPP

PAP

cisco

cisco

3. Проведено налагодження параметрів інкапсуляції згідно даних таблиці 2.

Рис. 4. Налагодження протоколу PPP та РАР на маршрутизаторі R40_142

На рис. 4 наведено налагодження протоколу інкапсуляції РРР та протоколу аутентифікації РАР на маршрутизаторі R40_142, теж саме потрібно зробити на маршрутизаторі R40_143.

Аналогічно проведено налагодження протоколу інкапсуляції PPP та протоколу аутентифікації CHAP на маршрутизаторі R40_141, теж саме зроблено і на маршрутизаторі R40_142.

Для налагодження типу інкапсуляції frame-relay для підмережі С, потрібно на маршрутизаторах R40_142 та R40_144 у режимі конфігурування інтерфейсу, до якого підключена підмережа С, виконати команду encapsulation з параметром frame-relay.

Рис. 5 Налагодження типу інкапсуляції frame-relay та LMI підмережі С на маршрутизаторі R40_144

4. Отримано та занотовано інформацію про налагоджені параметри інкапсуляції на маршрутизаторах мережі.

Для отримання інформації про налагодження параметрів інкапсуляції на маршрутизаторах мережі можна виконати на них команду show interface або команду show running-config.

Рис. 6. Результат виконання команди show interface з параметром se1/0 на маршрутизаторі R40_144

5. Налагоджено функціонування маршрутизації по протоколу EIGRP на маршрутизаторах мережі та перевірено доступність ресурсів мереж.

Для того, щоб налагодити функціонування маршрутизації по протоколу EIGRP на маршрутизаторі мережі, спочатку потрібно активувати даний протокол виконавши команду router, передавши їй параметри eigrp та значення номера автономної системи. Після цього виконати команду network, передавши їй в якості параметрів ІР-адресу та інвертовану маску мережі, яка безпосередньо підключена до маршрутизатора.

Описані дії потрібно повторити на кожному маршрутизаторі нашої мережі. На рис. 7 наведено налагодження функціонування протоколу eigrp на маршрутизаторі R40_142.

Рис. 7

Після того як налагоджена адресація інтерфейсів робочих станцій та маршрутизаторів, ми можемо перевірити їх доступність за допомогою команди ping для відповідних ділянок мереж.

6. У середовищі програмного симулятора створено проект мережі на базі обладнаня Cisco (рис. 8).

Рис. 8

7. Налагодити адресацію інтерфейсів робочих станцій згідно даних, наведених у табл. 3. При виборі врахувати, що ІР-адреса шлюзу по замовчуванню для робочої станції відповідає ІР-адресі інтерфейса маршрутизатора, до якого підключена локальна мережа.

Таблиця 3. Дані для адресації підмереж

Підмережа

ІР-адреса

Підмережа

ІР-адреса

А

195. 40. 14. 0/24

F

200. 40. 14. 0/24

B

196. 40. 14. 0/24

G

201. 40. 14. 0/24

C

197. 40. 14. 0/24

H

202. 40. 14. 0/24

D

198. 40. 14. 0/24

I

203. 40. 14. 0/24

E

199. 40. 14. 0/24

-

-

8. Проведено налагодження параметрів з'єднання Frame Relay з використанням логічних підінтерфейсів згідно даних табл. 4

При проведенні налагодження з'єднання Frame-Relay з використанням логічних інтерфейсів було зазначено Ietf як тип інкапсуляції Frame-Relay та вказано ansi як значення специфікації LMI. Слід відзначити, що на маршрутизаторі R40_141 потрібно створити 4 логічних підінтерфейси, щоб він міг утворити двоточковий канал Frame-Relay з іншими маршрутизаторами, а на інших лише один. У табл. 4 наведено параметри адресації логічних інтерфейсів маршрутизаторів, а на рис. 9 можна побачити налагодження параметрів з'єднання Frame Relay з використанням логічних інтерфейсів на маршрутизаторі R40_145.

Таблиця 4. Параметри для налагодження мережі Frame Relay

№ варіанту

Тип інкапсуляції Frame Relay

LMI

14

Ietf

ansi

Проведення налаштувань на прикладі маршрутизатора R40_143 (рис. 9):

Рис. 9. Решта маршрутизаторів конфігурується подібним чином

9. Налагодження функціонування протоколу маршрутизації EIGRP на маршрутизаторах мережі та перевірка доступності ресурсів мереж.

Налаштування протоколу маршрутизації EIGRP на прикладі маршрутизатора R40_144 (Рис. 10):

Рис. 10. Решта маршрутизаторів конфігурується подібним чином

Перевірка доступності ресурсів мережі (Рис. 11):

Рис. 11

протокол канальний глобальний мережа

Висновок

Під час виконання даної лабораторної роботи ми ознайомились з особливостями налагодження протоколів канального рівня для з'єднань глобальних мереж на базі обладнання Cisco. Також отримали навички налагодження з'єднань мереж через маршрутизатори Cisco з використанням протоколів HDLC, PPP та технології Frame Relay.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой