Програмна реалізація моделі завдання підвищення конкурентоспроможності малої племінної ферми та кінноспортивного клубу Prestige

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛОЇ ПЛЕМІННОЇ ФЕРМИ ТА КІННОСПОРТИВНОГО КЛУБУ PRESTIGE

1. Опис використовуваних програмних засобів

При виконанні роботи, зокрема, при розробці інформаційного та програмного забезпечення для сформульованої задачі було використано два класи методологій і два класи відповідних програмних засобів.

До першого типу методологій віднесемо методології, за допомогою яких було виконано проектування інформаційного і програмного забезпечення, а саме: методологія IDEF1X і уніфікована мова моделювання UML. До другого типу методологій, за допомогою яких виконувалася розробка інформаційного і програмного забезпечення віднесемо об'єктно-орієнтовану технологію програмування.

В якості першого типу програмного забезпечення був обраний програмний продукт фірми ErWin і Rational Rose, в якості другого типу програмного забезпечення був обраний програмний продукт фірми Borland — середовище візуального програмування Borland C + + Builder. Розробка фірми Microsoft — система управління базами даних Microsoft Access 2003, була використана для фізичної реалізації бази даних, що забезпечує зберігання вихідної інформації та результатів дослідів.

У ході розробки моделі бази даних було пройдено два етапи: складання логічної моделі і створення на її основі фізичної моделі. ErWin повністю підтримує такий процес, він має два подання моделі: логічне (logical) і фізична (physical). Таким чином, розробник може будувати логічну модель бази даних, не замислюючись над деталями фізичної реалізації, тобто, приділяючи значну увагу вимогам до інформації. Інструмент має багатий і гнучкий макромова.

З допомогою цього макромови можна згенерувати модель в цільову систему управління базами даних.

При проектуванні інформаційного та програмного забезпечення використовувався продукт Rational Rose, який являє собою потужний інструмент аналізу, моделювання та розробки програмних систем. Засоби Rational Rose дозволяють:

1) проектувати системи будь-якої складності;

2) давати розгорнуте уявлення про проект у поєднанні із засобами документування;

3) проводити генерацію вихідного коду;

4) проводити зворотне проектування наявних систем.

Rational Rose має відкритий для додатків інтерфейс, інтегрується з різними засобами розробки, підтримує вимоги UML. Є наявність засобів автоматичного контролю, у тому числі перевірки відповідності двох моделей.

Середа Borland C + + Builder 6.0 — складний механізм, що забезпечує ефективну роботу програміста. Візуально вона реалізується декількома одночасно розкритими на екрані вікнами. Програмування в Borland C + + Builder будується на тісній взаємодії двох процесів: процесу конструювання візуального представлення програми і процесу написання коду, що додає елементам цього вікна і програму в цілому необхідну функціональність. Для написання коду використовується вікно коду, для конструювання програми — інші вікна Borland C + + Builder і, перш за все, вікно форми. Будь-яка програма в Borland C + + Builder складається з файлу проекту (файл з розширенням *. bpr), одного або декількох модулів (файли з розширенням *. cpp) та відповідних їм заголовних файлів (файли з розширенням *. h), однієї або кількох форм (файли з розширенням *. dfm). Кожен з таких файлів описує програмну одиницю.

У даній роботі були широко використані можливості Borland С + + Builder пов’язані з реалізації баз даних, реалізовані ADO-компонентами і стандартними елементами доступу до даних, що зберігаються у віддаленій базі даних.

Microsoft Access 2003 — це перш за все система управління базами даних, яка, як і інші продукти цієї категорії, призначена для зберігання і пошуку даних, подання інформації в зручному вигляді та автоматизації часто повторюваних операцій.

Система Microsoft Access 2003 — це набір інструментів кінцевого користувача для управління базами даних. До її складу входять всі конструктори таблиць, форм, запитів, звітів і сторінок доступу до даних. Цю систему можна розглядати як середовище розробки додатків. Використовуючи макроси або модулі для автоматизації розв’язання задач, можна створювати орієнтовані на користувача програми такими ж могутніми, як і додатки, написані безпосередньо на мовах програмування. Потужність і доступність Microsoft Access 2003 роблять цю систему однією з кращих систем управління базами даних з представлених на сьогодні.

Система Microsoft Access 2003 підтримує захист баз даних на рівні користувача, що дозволяє контролювати доступ до даних окремих користувачів і цілих груп.

2. Постановка задачі на розробку інформаційного та програмного забезпечення для вирішення завдання дослідження

Відповідно до нотацією уніфікованої мови моделювання UML вимоги до розробляється інформаційного і програмного забезпечення можна представити у вигляді діаграми варіантів використання.

Виділимо трьох дійових осіб, які деяким чином могли б використовувати інформаційне та програмне забезпечення — «Користувач», «Експерт» та «ОПР». Роль «Експерта» є ключовою при формуванні вихідної інформації. Присутність «Користувача» в постановці задачі обумовлено необхідністю роботи з даними, для формування яких не потрібні специфічні знання та вміння, а також виконання безпосередньо розв’язання задачі. З метою аналізу результатів дослідження поставленої задачі і прийняття остаточного рішення до постановки задачі введено «ОПР».

Формування узагальненого показника конкурентоспроможності товарів підприємства неможливо без завдання коефіцієнтів важливості, і. Роль «Експерта» з даної точки зору визначається необхідністю завдання даних коефіцієнтів.

Розрахунок показника конкурентоспроможності персоналу неможливий без експертної оцінки якостей персоналу. З цією метою «Експертові» необхідно виділити безліч оцінюваних якостей персоналу, призвести формування матриці і коефіцієнтів важливості.

Ключовою характеристикою в оцінці конкурентоспроможності ефективності організації збуту та просування товарів або послуг на ринку є потенціал маркетингу. Ця характеристика в частині формується з використанням знань і досвіду «Експерта».

Таким чином, для переходу до розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності підприємства до проведення заходів з підвищення конкурентоспроможності (базового інтегрального показника), вся початкова інформація і розподіл ролей для її формування описані. На основі цих даних «Користувач» може виконати розрахунки і визначити базовий інтегральний показник.

Підвищення конкурентоспроможності підприємства передбачає проведення рекламної кампанії. Для цього необхідно визначити додаткові вихідні дані - напрямок рекламної кампанії, а саме, кількість типів каналів і самі канали поширення рекламних оголошень, очікувану норму прибутку, загальний обсяг капітальних вкладень і капітальні вкладення на кожен тип каналу, рекомендований об'єм капітальних вкладень і максимально допустимий обсяг капітальних вкладень. Так як для формування цієї інформації знань «Користувача» недостатньо, то завдання визначення даних величин — це завдання «Експерта».

Сформовані додаткові вихідні дані, описані вище, для вирішення завдання підвищення конкурентоспроможності підприємства дозволяють перейти до процесу безпосередньо рішення. У даному випадку знання «Користувача» у сфері використання інформаційного та програмного забезпечення будемо вважати достатніми. Тому ще одним варіантом використання інформаційного та програмного забезпечення «Користувача» буде рішення задачі підвищення конкурентоспроможності підприємства. Рішення даної задачі передбачає визначення, в тому числі, нового (скоригованого) інтегрального показника конкурентоспроможності підприємства. Завдання різноманітних вихідних даних про спрямованість рекламної кампанії дозволить «Користувачеві» сформувати масив результатів, який у подальшому може бути наданий «ОПР» для аналізу.

Кожне з дійових осіб повинна мати можливість скористатися довідковою інформацією у разі потреби. Так, наприклад, можна отримати довідку про окремі функції системи, дані про програму, дані про розробника і так далі.

На рисунку 1, представлена постановка задачі у вигляді діаграми варіантів використання.

На рисунку 1 виділені основні варіанти використання для «Користувача»:

1) визначення номенклатури продукції;

2) визначення параметрів продукції;

3) завдання параметрів фінансового становища;

4) розрахунок базового інтегрального показника;

5) вирішення завдання підвищення конкурентоспроможності;

6) одержання довідки.

Основні варіанти використання для «Експерта»:

1) завдання коефіцієнтів важливості;

2) оцінка персоналу;

3) оцінка потенціалу маркетингу;

4) визначення спрямованості рекламної кампанії;

5) одержання довідки.

Основні варіанти використання для «ОПР»:

1) аналіз результатів;

2) отримання довідки.

програмний інтегральний конкурентоспроможність

3. Структура бази даних для задачі дослідження

При використанні інформаційного та програмного забезпечення для вирішення завдання дослідження передбачається використовувати повнорозмірну вихідну інформацію, зберігання та обробку якої запропоновано здійснювати під керуванням системи управління базами даних MS Access 2003. Структура бази даних наведена на рисунку 2, а в таблицях 1−11 описуються характеристики кожної таблиці, що входить до складу бази даних.

Рисунок 2 — Структура бази даних

Таблиця 1 — Структура таблиці Task

Найменування поля

Тип поля

Збережена інформація

Ключове поле

Id_task

Числовий (довге ціле)

Код завдання

*

Name_task

Текстовий (200)

Найменування завдання

Recommend_value

Числовий (одинарне з плаваючою комою)

Рекомендований обсяг капітальних вкладень, який може в найбільшою мірою може поліпшити потенціал рекламної діяльності підприємства

Max_value

Числовий (одинарне з плаваючою комою)

Максимально допустимий обсяг капітальних вкладень, який знижує потенціал рекламної діяльності підприємства до 0

Integral_parameter

Числовий (одинарне з плаваючою комою)

Інтегральний показник конкурентоспроможності підприємства

Comment

Мемо

Коментар

Раніше, у постановці завдання на розробку інформаційного і програмного забезпечення було показано, що завдання дослідження щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства може вирішуватися багато разів. Таким чином, в таблиці Task зберігається інформація про розв’язуваних задачах.

Таблиця 2 — Структура таблиці Type

Найменування поля

Тип поля

Збережена інформація

Ключове поле

Id_type

Числовий (довге ціле)

Код типу каналу поширення рекламних оголошень

*

Id_task

Числовий (довге ціле)

Код задачи

*

Name_type

Текстовий

(200)

Найменування типу каналу поширення рекламних оголошень

Budget

Числовий (одинарне з плаваючою комою)

Обсяг капітальних вкладень, який передбачається використовувати при вкладенні в-й тип каналу

Comment

Мемо

Коментар

Підвищення конкурентоспроможності підприємства пропонується в роботі виконувати за допомогою проведення рекламної кампанії. У таблиці Type зберігаються можливі варіанти типів каналів поширення рекламних оголошень.

Таблиця 3 — Структура таблиці Canal

Найменування поля

Тип поля

Збережена інформація

Ключове поле

Id_type

Числовий (довге ціле)

Код типу каналу поширення рекламних оголошень

*

Id_task

Числовий (довге ціле)

Код задачи

*

Id_canal

Числовий (довге ціле)

Код типу каналу поширення рекламних оголошень -го типа

*

Norm_profit

Числовий (одинарне з плаваючою комою)

Очікувана норма прибутку, одержувана при використанні -го каналу поширення рекламних оголошень -го типу

Value_investment

Числовий (одинарне з плаваючою комою)

Обсяг капітальних вкладень, які планується вкласти в -й канал поширення рекламних оголошень -го типу

З кожним типом каналу поширення рекламних оголошень може бути пов’язано декілька каналів поширення рекламних оголошень. У таблиці Canal зберігається інформація про можливі канали поширення рекламних оголошень.

Таблиця 4 — Структура таблиці Expert

Найменування поля

Тип поля

Збережена інформація

Ключове поле

Id_expert

Числовий (довге ціле)

Код эксперта

*

Name_expert

Тестовий (200)

Прізвище, ім'я, по батькові експерта

Comment

Мемо

Коментар

Для формування частини вихідних даних необхідні знання експертів. У таблиці Expert зберігається інформація про експертів, які можуть бути залучені до завдання вихідної інформації.

Таблиця 5 — Структура таблиці Personal

Найменування поля

Тип поля

Збережена інформація

Ключове поле

Id_quality

Числовий (довге ціле)

Код оцінюваного якості персоналу

*

Name_quality

Тестовий (200)

Найменування оцінюваного якості персоналу

Coeff

Числовий (одинарне з плаваючою комою)

Важливість -го якості персоналу

Comment

Мемо

Коментар

Оцінка конкурентоспроможності персоналу оцінюється на основі оцінок експертами заданих якостей персоналу за п’ятибальною шкалою. Таблиця Personal призначена для зберігання оцінюваних якостей персоналу.

Таблиця 6 — Структура таблиці Expert_personal

Найменування поля

Тип поля

Збережена інформація

Ключове поле

Id_quality

Числовий (довге ціле)

Код оцінюваного якості персоналу

*

Id_expert

Числовой (длинное целое)

Код эксперта

Value

Числовой (одинарное с плавающей запятой)

Оцінка -м експертом -го якості персоналу за п’ятибальною шкалою

Таблиця Expert_personal призначена для зберігання експертних оцінок якостей персоналу.

Таблиця 7 — Структура таблиці Product

Найменування поля

Тип поля

Зберігається інформація

Ключове поле

Id_product

Числовий (довге ціле)

Код товару чи послуги

*

Name_product

Текстовий (200)

Найменування товару або послуги

Part Part

Числовий (одинарне з плаваючою комою)

Доля

Comment

Мемо

Коментар

Інформація про вироблені товари і послуги, що надаються може бути збережена в таблиці Product.

Таблиця 8 — Структура таблиці Parameter

Найменування поля

Тип поля

Зберігається інформація

Ключове поле

Id_parameter

Числовий (довге ціле)

Код параметра

*

Name_parameter

Текстовий (200)

Найменування параметра

Comment

Мемо

Коментар

При розрахунку параметрів конкурентоспроможності, що характеризують окремі сторони діяльності підприємства, використовуються різні параметри. Для зберігання списку таких параметрів розроблена таблиця Parameter.

Таблиця 9 — Структура таблиці Market

Найменування поля

Тип поля

Зберігається інформація

Ключевое поле

Id_parameter

Числовий (довге ціле)

Код параметра

*

Id_task

Числовий (довге ціле)

Код завдання

Value

Числовий (одинарне з плаваючою комою)

Значення шуканого параметра потенціалу рекламної діяльності підприємства

Таблиця Market призначена для зберігання інформації про параметр потенціалу рекламної діяльності підприємства, так як саме на нього чиниться керуюче вплив при вирішенні завдання підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Таблиця 10 — Структура таблиці Finance_market

Найменування поля

Тип поля

Зберігається інформація

Ключове поле

Id_parameter

Числовий (довге ціле)

Код параметра

*

Coeff

Числовий (одинарне з плаваючою комою)

Код завдання

Value

Числовий (одинарне з плаваючою комою)

Значення параметра фінансового становища підприємства, ефективності організації збуту та просування товарів або послуг на ринку

При розрахунку параметрів конкурентоспроможності, що характеризують окремі сторони діяльності підприємства, використовуються різні параметри. Для зберігання значень таких параметрів розроблена таблиця Finance_market. До таких параметрів, значення яких зберігаються в даній таблиці можна віднести параметри фінансового становища підприємства і параметри ефективності організації збуту та просування товарів або послуг на ринку.

Таблиця 11 — Структура таблиці Param_prod

Найменування поля

Тип поля

Зберігається інформація

Ключове поле

Id_parameter

Числовий (довге ціле)

Код параметра

*

Id_product

Числовий (довге ціле)

Код товару чи послуги

*

alue

Числовий (одинарне з плаваючою комою)

Значення параметру для аналізованої продукції

Value_base

Числовий (одинарне з плаваючою комою)

Значення параметра аналогічного базового товару з яким проводиться порівняння

Coeff

Числовий (одинарне з плаваючою комою)

Важливість параметра в загальному наборі параметрів, що характеризують товар

При розрахунку конкурентоспроможності товарів підприємства використовуються різні параметри. Чисельні значення цих параметрів зберігаються в таблиці Param_prod.

4. Структура інформаційного та програмного забезпечення

Інформаційне та програмне забезпечення було проектувати з використанням уніфікованої мови моделювання UML і CASE кошти Rational Rose. Також при проектуванні програми був використаний об'єктно-орієнтований підхід, який дозволяє повторно використовувати і наслідувати всі властивості, атрибути і методи розроблених класів і структур даних.

Відповідно до постановкою завдання на розробку інформаційного та програмного забезпечення (рисунок 1) система має таку структуру, яка була ба зручна у використанні і забезпечувала б дружність інтерфейсу для трьох діючих осіб, виділених відповідно до постановкою завдання. Структура інформаційного та програмного забезпечення представлена на рисуноку 3 відповідно до нотацією UML з точки зору діаграми компонентів. Як видно з малюнка 3, інформаційне та програмне забезпечення складається з безлічі модулів, між якими визначено відносини зв’язку типу «залежності». Нижче наводиться короткий опис призначення кожного з програмних модулів.

Main_form. cpp (main_form. h) — головний модуль програми, реалізовано головне меню. З використанням головного меню можна виконувати функції навігації по всіх основних структурних елементів інформаційного та програмного забезпечення з виконанням запрограмованих функцій.

Info. cpp (info. h) — модуль, що забезпечує роботу щодо введення основний вихідної інформації для вирішення завдання дослідження. До основної вихідної інформації віднесені дані, пов’язані з розрахунком

конкурентоспроможності підприємства, для формування яких необхідні специфічні знання та вміння, а також забезпечує роботу щодо введення допоміжних даних для вирішення завдання дослідження. До такого роду інформації віднесені дані, пов’язані з розрахунком конкурентоспроможності підприємства, для формування яких специфічні знання та вміння не потрібні. Слід зауважити, що інтерфейс, реалізований за допомогою даного модуля, більшою мірою призначений для використання «Користувачем» і «Експертом».

Model_info. cpp (model_info. h) — модуль, що забезпечує введення похідної інформації, що використовується в математичній моделі підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Calc. cpp (calc. h) — модуль, що забезпечує рішення задачі, відображення результатів досліджень і так далі. При рішенні задачі використовувалася надбудова програмного продукту Microsoft Excel — пошук рішення.

Set_result. cpp (set_result. h) — модуль, що забезпечує візуалізацію накопичуваних результатів вирішення завдання дослідження. Надалі з накопиченим результатами, «ОПР» зможе проводити аналіз і приймати рішення. Таким чином, інтерфейс даного модуля більшою мірою призначений для використання «ОПР».

Help. cpp (help. h) — модуль, що забезпечує виведення форми з з довідковою інформацією: інформація про тему роботи, інформація про автора роботи та про керівника дипломної роботи.

Index. html — індексний файл контекстно-довідкової системи програмного забезпечення /

Comp. bpr (comp. cpp, comp. exe) — головний файл проекту програми.

На етапі створення проекту інформаційного і програмного забезпечення було прийнято рішення, що реалізація системи буде виконуватися з використанням середовища візуального програмування Borland С + + Builder 6.0.У зв’язку з цим з’явилася можливість виконати проектування інтерфейсів і пов’язати бажані візуальні елементи інтерфейсів з програмними компонентами Borland C + + Builder 6.0. До основних програмних компонентів запропоновано було віднести:

— Компоненту класу TMainMenu, яка визначає головне меню форми;

— Компоненту класу TLabel, призначену для розміщення на формі різного роду написів;

— Компоненту TButton, що є стандартною кнопкою, яка використовується для керування в програмі;

— Компоненти TDBNavigator, TDBGrid, TADOTable, TDataSource, TDBEdit, TDBMemo, TADOQuery необхідні для роботи з даними, що зберігаються в базі даних;

— Компоненту TЕdit, необхідну для виведення і введення даних з використанням стандартної рядка введення;

— Компоненту TTabbedNotebook, необхідну для створення безлічі сторінок в рамках однієї головної форми та інші.

Виходячи з того, що проектована додаток передбачається використовувати в операційних системах сімейства Windows XP, то на даному етапі також необхідно визначити мінімальну конфігурацію апаратного забезпечення. Для використання програмного продукту необхідна наступна мінімальна конфігурація апаратного забезпечення:

— Комп'ютер на базі процесора Intel 2Ghz;

— Оперативна пам’ять 512Mb (при вирішенні задач великої розмірності може знадобитися 1Gb);

— Вільний дисковий простір 50Мb;

— Клавіатура, миша, монітор.

5. Опис інформаційного та програмного забезпечення

Запуск інформаційного та програмного забезпечення для вирішення завдання дослідження (виконуваний файл comp. exe) здійснюється одним з наступних способів:

— Із середовища Windows шляхом подвійного клацання лівої кнопки миші на відповідну піктограму на «Робочому Столі» або в панелі швидкого запуску Пуск | Виконати | Вказати ім'я виконуваного файлу (comp. exe);

— Із середовища Windows шляхом запуску файлу comp. exe з програми «Провідник» і т.д.

Інформаційне та програмне забезпечення реалізоване таким чином, що головна форма (рисунок 4) являє собою головне меню, за допомогою якого, надалі, можливо здійснювати різні дії.

Рисунок 4 — Головне меню програми

Початок роботи з програмою починається з вибору пункту меню Файл, при цьому користувачеві представляються наступні можливості:

— За допомогою підпункту меню Файл | Створити можна створити базу даних стандартної структури (як показано на рисунку 2) за допомогою заздалегідь сформованих керуючих запитів;

— За допомогою підпункту меню Файл | Відкрити можна відкрити пусту базу даних, або базу даних з раніше введеними вихідними даними для можливого коректування і так далі;

— Використання підпункту меню Файл | Закрити дозволяє закрити базу даних для можливості подальшого завантаження вихідної інформації для іншої задачі з іншої бази даних;

— Використання підпункту меню Файл | Вихід дозволяє вийти з програми.

Після того, як база даних відкрита, з’являється можливість переглядати, змінювати, видаляти, додавати вихідні дані для вирішення завдання. Щоб це було можливо, необхідно вибрати пункт меню Вихідні дані.У цьому пункті меню виділені підпункти, що дозволяють задавати вихідну інформацію для розрахунку приватних показників конкурентоспроможності підприємства. Підпункти Вихідні дані | Конкурентоспроможність товару, Вихідні дані | Конкурентоспроможність персоналу, Вихідні дані | Конкурентоспроможність фінансового становища, Вихідні дані | Конкурентоспроможність маркетингу забезпечують виведення однієї і тієї ж форми, але з активною відповідною сторінкою. На рисуноку 5 представлена екранна форма з вихідними даними, сторінка конкурентоспроможність персоналу.

Рисунок 5 — Екранна форма з вихідними даними для оцінки конкурентоспроможності (сторінка конкурентоспроможність персоналу)

Для визначення вихідних даних, що використовуються в математичній моделі підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно скористатися підпунктом меню Дані для моделі пункту головного меню Вихідні дані. Форма для введення цієї вихідної інформації реалізована за тим же принципом, що й форма, зображена на Рисунку 5. На рисуноку 6 представлена екранна форма з вихідними даними для моделі задачі підвищення конкурентоспроможності, сторінка очікувана норма прибутку.

Рисунок 6 — Екранна форма з вихідними даними для підвищення конкурентоспроможності (сторінка очікувана норма прибутку)

Після того, як вихідні дані сформовані можна перейти безпосередньо до вирішення задачі дослідження. Для цього необхідно скористатися пунктом меню Рішення | Вирішити задачу. При цьому виконується розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності підприємства, який був базовим (до проведення рекламної кампанії). Потім вирішується завдання з підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом проведення рекламної кампанії і знову розраховується інтегральним показник конкурентоспроможності підприємства (після проведення рекламної кампанії). Екранна форма з результатами вирішення завдання дослідження представлена на Рисуноку 7.

Рисунок 7 — Екранна форма з результатами досліджень

Так як згідно постановці завдання на розробку інформаційного та програмного забезпечення можливе формування масиву результатів, то для його перегляду необхідно скористатися підпунктом меню Перегляд результатів пункт головного меню Рішення.

Інформаційне та програмне забезпечення виконано у відповідності з усіма вимогами, що пред’являються до такого роду програм, і відповідно до цього слід сказати про наявність контекстно-залежної допомоги для всіх дійових осіб. Це в свою чергу забезпечує дружність інтерфейсу. Головне вікно контекстно-залежної допомоги представлено на Рисуноку 8. Для доступу до контекстно-залежної допомоги необхідно виконати одну з двох послідовностей дій: натиснути клавішу F1 або вибрати пункт меню? | Зміст. Крім контекстної допомоги інформаційне та програмне забезпечення надає супутню інформацію про тему роботи, виконавця та керівника. Для отримання цієї інформації необхідно вибрати пункт меню? | Про програму (рисунок 9).

Рисунок 8 — Головне вікно контекстно-залежної допомоги

Рисунок 9 — Екранна форма з інформацією про програму

6. Вихідні дані для вирішення завдання дослідження

6.1 Вихідні дані для оцінки конкурентоспроможності персоналу

Оцінку конкурентоспроможності персона пропонується виконувати, використовуючи знання п’яти експертів, за п’ятьма якостями. Оцінки експертів якостей персоналу та відповідні важливості якостей персоналу представлені в таблиці 12.

Таблиця 12 — Вихідні дані для оцінки конкурентоспроможності персоналу

Якості персоналу

Оцінки експертами якостей персоналу

Важність якості

Експерт 1

Експерт 2

Експерт 3

Експерт 4

Експерт 5

Інтелектуали-ні здібності

4

3

3

4

4

0. 1

Ділові якості

4

5

4

4

5

0. 2

Комунікабельний-ність

4

4

4

4

4

0. 1

Організовано-ність

5

4

3

5

5

0. 2

Здоров’я

5

4

4

4

5

0. 4

6.2 Вихідні дані для оцінки конкурентоспроможності фінансового положення

Оцінку конкурентоспроможності фінансового положення згідно з математичним забезпеченням будемо проводити по п’яти характеристиками. Чисельні значення приватних параметрів конкурентоспроможності фінансового положення підприємства представлені в таблиці 13.

Таблиця 13 — Вихідні дані для оцінки конкурентоспроможності фінансового положення

Найменування приватного параметра

Чисельне значення

Частка чистого оборотного капіталу в активах

0. 75

Відношення накопиченої прибутку до активів

0. 65

Рентабельність активів

0. 8

Відношення ринкової вартості всіх звичайних і привілейованих акцій підприємства до позикових коштів

0

Оборотність активів

0. 9

6.3 Вихідні дані для оцінки конкурентоспроможності ефективності організації збуту та просування товарів або послуг на ринку

Оцінку конкурентоспроможності ефективності організації збуту товарів або послуг на ринку. У таблицю 14 зведемо основні дані, а в таблиці 15 представимо десять складових потенціалу маркетингу та їх значення.

Таблиця 14 — Основні вихідні дані для розрахунку конкурентоспроможності ефективності організації збуту та просування товарів або послуг на ринку

Найменування параметра

Чисельне значення, грн.

Валовий дохід

750 000 750 000

Витрати на маркетинг

20 000 20 000

Валові витрати

510 000 510 000

Таблиця 15 — Вихідні дані потенціалу маркетингу

Найменування параметра

Чисельне значення

Потенціал маркетингових досліджень

1

Потенціал маркетингової інформаційної системи

1

Потенціал сегментації (вибору) цільового ринку

1

Потенціал товарної політики підприємства

1

Потенціал процесу ціноутворення

3

Потенціал збутової політики підприємства

1

Потенціал персональних (особистих) продажу

0

Потенціал рекламної діяльності підприємства

0

Потенціал стимулювання збуту продукції (наприклад, купонних продажів)

2

Потенціал формування громадської думки

3

6.4 Вихідні дані моделі задачі підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом проведення рекламної кампанії

У вигляді тестової вихідної інформації для задачі підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом проведення рекламної кампанії будемо розглядати інформацію про рекламних агентствах р. Харкова та їхні можливості. Список рекламних агентств представлений в таблиці 16.

Таблиця 16 — Список рекламних агентств

Найменування рекламного агентства

Спеціалізація

1

Рекламне агентство «Софіт»

Бигборды Бігборди

2

Рекламне агентство «Noris»

Сувенірна реклама

3

Рекламне агентство «Пріоритет»

Реклама в засобах масової інформації

Як видно з таблиці 16 кожне агентство спеціалізується на строго окремому напрямку, хоча в загальному випадку можливо і протилежне. Таким чином, при проведенні рекламної кампанії пропонується використовувати три типи каналу поширення рекламних оголошень. Нижче, в таблицях 17−19, представимо інформацію про можливості кожного з агентств, яка буде використана для розрахунку тестового прикладу.

Таблиця 17 — Інформація про можливості рекламного агентства «Софіт»

Виготовлення реклами

Характер реклами

Опис

Ціна за проектування

Ціна за виготовлення

1

Бігборд

Повнокольоровий друк на папері, розмір 3×6 м.

1500 грн.

2800 грн.

Оренда щитів

Категорія місця

Опис категорії місця

Ціна / місяць

1

1 категорія

Виїзди з міста

2300 грн.

2

2 категорія

Міські вулиці

2500 грн.

3

3 категорія

Центр, площі міста

2700 грн.

Таблиця 18 — Інформація про можливості рекламного агентства «Noris»

Виготовлення реклами

Характер реклами

Опис

Тираж

Ціна за проектування

Ціна за виготовлення

1

Сувенірна реклама

Виготовлення календарів, розмір 100×140 мм.

2500 шт.

100 грн.

3380 грн.

Таблиця 19 — Інформація про можливості рекламного агентства «Пріоритет»

Характер реклами

Опис

Ціна за розробку ролика / оголошення

Ціна за прокат

1

Реклама на телебаченні

Телеканал ІНТЕР, відеоролик, виходить 6 разів на добу (10 cекунд)

2500 грн. /10 сек

350 грн. / сек

2

Реклама на радіо

GALA radio. Виходить 1 раз на добу з 11−00/14−00 (10 cекунд)

250 грн. /10 сек

80 грн. / сек

Підприємство планує проводити рекламну кампанію протягом одного місяця.

У таблицях 20 відобразимо інформацію про очікувані нормах прибутку для кожного виду реклами.

Таблиця 20 — Вихідні дані про очікувану нормі прибутку

Характер реклами

Норма ожидаемой прибыли Норма очікуваного прибутку

Бігборд 1 категорія

0. 55

Бігборд 2 категорія

0. 65

Бігборд 3 категорія

0. 75

Сувенірна реклама

0. 45

Реклама на телебаченні

0. 65

Реклама на радіо

0. 85

Інформація про загальний обсяг капітальних вкладень, який передбачається використовувати при проведенні рекламної кампанії, і обсяги капітальних вкладень, які передбачається використовувати для кожного типу каналу поширення рекламних оголошень, представлена в таблиці 21.

Таблиця 21 — Вихідні дані про капітальні вкладення

Тип каналу поширення рекламних оголошень

Капітальні вкладення

Рекламне агентство «Софіт»

21 000 грн.

Рекламне агентство «Noris»

5000 грн.

Рекламне агентство «Пріоритет»

19 000 грн.

Загальний обсяг капітальних вкладень

45 000 грн.

Використанням знань експертів було визначено рекомендований об'єм капітальних вкладень, який може найбільшою мірою поліпшити потенціал рекламної діяльності підприємства і максимально допустимий обсяг капітальних вкладень, який знижує потенціал рекламної діяльності підприємства до нуля. Дана інформація представлена в таблиці 22.

Таблиця 22 — Вихідні дані для побудови

Показник

Значення показника

Рекомендований обсяг капітальних вкладень, який може найбільшою мірою поліпшити потенціал рекламної діяльності підприємства

40 000 грн.

Максимально допустимий обсяг капітальних вкладень, який знижує потенціал рекламної діяльності підприємства до нуля

80 000 грн.

6.5 Вихідні дані для розрахунку конкурентоспроможності товару чи послуги

Як було зазначено раніше до послуг, які виявляються розглядаються в роботі підприємством, відносяться навчання основам верхової їзди, прогулянки на конях, екскурсійні та тематичні програми, простий коней. Підприємство виробляє наступну продукцію: хакамори, капцуни, капсули та хомути. Також підприємство займається вирощуванням фрізкой породи коней.

Саме на основі вище наданої інформації і будемо розраховувати конкурентоспроможність продукції.

Спочатку визначимо для яких видів послуг і продукції є конкурентні зразки і хто з конкурентів з цим пов’язаний. Інформацію наведемо у вигляді таблиці 23.

Таблиця 23 — Інформація про послуги та товари

Найменування послуги (продукції)

Вартість послуги (продукції)

Конкуренти

Основи верхової їзди

150 грн. / год

Люботин, Кінний двір

Прогулянки на конях

120 грн. / год

Кінний двір, Люботин

Екскурсійні програми

100 грн. / год

Кінний двір

Тематичні програми

200 грн. / год

-

Простий коней

2500 грн. / доба

Люботин, Кінний двір

Хакамори

450 грн. / шт.

Аллюръ

Капцуни

480 грн. /шт.

Конный двор, Аллюръ Кінний двір, Аллюръ

Капсули

60 грн. /шт.

-

Хомути

745 грн. /шт.

-

Фризи

25 000 000 грн. / кінь

-

Виходячи з даних, представлених в таблиці 23 конкурентоспроможність продукції розглянутого підприємства будемо розраховувати щодо тієї продукції, для якої існують конкуруючі зразки. В якості базового зразка продукції вибрані перші конкуренти, представлені в таблиці 23, так як саме у них для розглянутої продукції найкращі характеристики.

Конкурентоспроможність продукції підприємства будемо розраховувати на основі технічних і економічних параметрів. Технічні параметри найбільш жорсткі. За ним судять про призначення продукції, її належності до певного виду (класу) продукції. Це також характеристики, що відображають техніко-конструкторські рішення. Сюди відносяться стандарти, норми, правила, законодавчі акти, що визначають межі виміру технічних параметрів. Це також і ергономічні показники. Економічні параметри представляються величиною витрат на виробництво продукції: її ціною, витратами на транспортування, установку, ремонт, експлуатацію та технічне обслуговування, навчання персоналу. Всі разом ці параметри утворюють ціну споживання.

Таким чином, вихідну інформацію для розрахунку конкурентоспроможності продукції занесемо в таблиці 24−29. Оцінка технічних параметрів здійснюється за п’ятибальною шкалою, оцінка економічних параметрів — у вартісному вираженні (грн.)

Таблиця 24 — Вихідна інформація для розрахунку конкурентоспроможності послуги — основи верхової їзди (базовий зразок — Люботин)

Показник

Оцінка базової послуги

Оцінка власної послуги

Важливість

Технічні параметри

Збруя

4

5

0,35

Ефективність

5

5

0,65

Економічні параметри

Вартість

170

150

1

Таблиця 25 — Вихідна інформація для розрахунку конкурентоспроможності послуги — прогулянки на конях (базовий зразок — Аллюръ)

Показник

Оцінка базової послуги

Оцінка власної послуги

Важливість

Технічні параметри

Збруя

5

4

0,2

Ефективність

4

4

0,8

Економічні параметри

Вартість

140

120

1

Таблиця 26 — Вихідна інформація для розрахунку конкурентоспроможності послуги — екскурсійні програми (базовий зразок — Кінний двір)

Показник

Оцінка базової послуги

Оцінка власної послуги

Важливість

Технічні параметри

Збруя

3

5

0,1

Ефективність

4

5

0,9

Економічні параметри

Вартість

110

100

1

Таблиця 27 — Вихідна інформація для розрахунку конкурентоспроможності послуги — простий коней (базовий зразок — Люботин)

Показник

Оцінка базової послуги

Оцінка власної послуги

Важливість

Технічні параметри

Умови утримання

5

4

0,5

Умови обслуговування

4

5

0,5

Економічні параметри

Вартість

2200

2500

1

Таблиця 28 — Вихідна інформація для розрахунку конкурентоспроможності продукції - хакамори (базовий зразок — Аллюръ)

Показник

Оцінка базової послуги

Оцінка власної послуги

Важливість

Технічні параметри

Матеріал

5

4

0,3

Конструкції

3

4

0,35

Виконання

5

4

0,35

Економічні параметри

Вартість

430

450

1

Таблиця 29 — Вихідна інформація для розрахунку конкурентоспроможності продукції - капцуни (базовий зразок — Кінний двір)

Показник

Оцінка базової послуги

Оцінка власної послуги

Важливість

Технічні параметри

Матеріал

3

4

0,3

Конструкції

3

4

0,35

Виконання

4

5

0,35

Економічні параметри

Вартість

450

480

1

Таблиця 30 — Вихідна інформація про частки продукції підприємства

Найменування послуги (продукції)

Частка

Основи верхової їзди

0,3

Прогулянки на конях

0,25

Екскурсійні програми

0,2

Простий коней

0,05

Хакамори

0,1

Капцуни

0,1

7. Результати досліджень та їх аналіз

При вирішенні завдання дослідження на першому етапі необхідно було провести розрахунок вихідного значення інтегрального показника конкурентоспроможності підприємства. Отримані результати зведені в таблиці 31.

Таблиця 31 — Результати розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності підприємства

Найменування показника

Чисельне значення

Конкурентоспроможність продукції

1,234 522

Конкурентоспроможність персоналу

0,856

Конкурентоспроможність фінансового становища

5,53

Конкурентоспроможність маркетингу

2,533 529

Інтегральний показник конкурентоспроможності

2,67

Після рішення задачі підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом проведення рекламної кампанії були отримано розподіл капітальних вкладень по каналах поширення рекламних оголошень (таблиця 32)

Таблиця 32 — Розподіл капітальних вкладень по каналах поширення рекламних оголошень (1 варіант)

Тип каналу

Характер реклами

Обсяг капітальних вкладень, грн.

Розподіл капітальних вкладень, грн.

«Софит»

Бігборд 3 категория

21 000

3 бігборду

проект. 1500

виготов. 2800

аренда 2700

«Noris»

Сувенірна реклама

5000

3625 шт. календарів

проект 100

виготов. 4900

«Приоритет»

Реклама на радіо

19 000

2 ролика, 21 вихід в ефір

розроб. 250

прокат 800

З урахуванням виконаних робіт конкурентоспроможність маркетингу підвищилася до 3,58 за рахунок підвищення до 3,5 потенціалу рекламної діяльності підприємства, а загальний інтегральний показник конкурентоспроможності підприємства став рівним 2,91. Останнє означає, що управлінський вплив у вигляді проведення рекламної кампанії забезпечило підвищення підприємства, що розглядається в роботі.

Аналізуючи отримані результати можна відзначити, що вибір саме зазначених у таблиці 32 видів реклами обумовлений тим, що для даних видів реклами була визначена найбільша очікувана норма прибутку.

Тепер звернемося до впливу значень і на отримувані результати. Для цього представимо другу групу результатів, отриманих при тих самих вихідних даних, за винятком = 30 000 і = 50 000. Також задамо бажане значення ефективності маркетингової діяльності підприємства, рівне 2,9.

У результаті отримаємо результати, які зведені в таблиці 33.

Таблиця 33 — Розподіл капітальних вкладень по каналах поширення рекламних оголошень (2 варіант)

Тип каналу

Характер реклами

Обсяг капітальних вкладень, грн.

Розподіл капітальних вкладень, грн.

«Софит»

Бігборд 2 категория

6894

(Сопутст витрати 1994)

1 Бігборд

проект. 1500

вигот. 2800

аренда 2500

Бігборд 3 категория

14 105

(сопутст витрати 105)

2 Бігборду

проект. 1500

вигот. 2800

аренда 2700

«Noris»

Сувенірна реклама

5000

3625 шт. календарів

проект 100

вигот. 4900

«Приоритет»

Реклама на радіо

18 370

(сопутст витрати 270)

2 ролика, 20 виходів в ефір

разроб. 250

прокат 800

З урахуванням виконаних робіт конкурентоспроможність маркетингу підвищилася до 2,9, а загальний інтегральний показник конкурентоспроможності підприємства став рівним 2,75. Останнє означає, що управлінський вплив у вигляді проведення рекламної кампанії забезпечило підвищення підприємства, що розглядається в роботі.

Аналізуючи отримані результати можна відзначити, що зміна значень і призвело до того, що максимальний ефект від проведення рекламної кампанії був би в тому випадку, коли обсяг капіталовкладень був би на рівні 30 000 грн. А так як він становить близько 45 000 грн., То найбільшою мірою поліпшення потенціалу рекламної діяльності підприємства не відбудеться. Розрахунки показали, що = 1,12.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой