Проект індивідуального житлового будинку

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Строительство


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

Вступ

1. Загальна характеристика запроектованої будівлі

2. Генеральний план

2.1 Загальні відомості

2.2 Вертикальна і горизонтальна прив’язка будівлі

2.3 Техніко-економічні показники (ТЕП)

3. Об'ємно-планувальне вирішення будівлі

3.1 Загальні відомості

3.2 Техніко-економічні показники проекту

4. Архітектурно-конструктивне вирішення будівлі

Висновок

Література

Вступ

Будівництво — матеріальне виробництво, яке створює Людина для забезпечення матеріальних та культурних потреб та процесу суспільного відтворення.

Важливу роль у перебудові населених місць мають будинки садибного типу — це будинки невеликої поверховості з індивідуальними присадибними земельними ділянками і господарськими будовами для підсобного господарства.

Будинки садибного типу найчастіше застосовують у сільському будівництві, а також в містах в індивідуальному будівництві. Даний проект «Житловий бусинок» відноситься саме до нього. Розробка таких проектів є дуже важливою для розвитку будівельної галузі, та як це призводить до урізноманітнення та покращення архітектурно-художньої виразності, пошуків найоптимальніших варіантів зведення будинків.

Будівлі повинні відповідати основним вимогам: функціональній доцільності, технічній доцільності, економічній доцільності, а також архітектурно-художній виразності.

Для оптимальної затрати праці, коштів і часу на спорудження, необхідно застосовувати сучасні методи та прийоми виконання будівельних робіт з урахуванням досягнень будівельної науки і техніки, особливе значення мають матеріали і вироби індустріального виробництва, також у вирішенні завдань підвищеної ефективності будівництва, має значення зменшення маси будівельних виробів таконструкцій.

1. Загальна характеристика запроектованої будівлі

Запроектовано індивідуальний житловий будинок на власній земельній ділянці в м. Сімферополь. Основний функціональний процес, який протікає в будинку — це проживання людей.

На першому поверсі розташовані такі приміщення:

1. Гостинна

2. Їдальня

3. Кухня

4. Хол

5. Туалет

6. Кабінет

7. Прихожа

8. Комірка

9. Гараж

На мансардному поверсі розташовуються:

10. Кімната

11. Хол

12. Кімната

13. Ванна кімната

14. Спальня

15. Комірка

16. Кімната

17. Кімната

Клімат помірний, кількість опадів невелика, місцевість переважно рівнинна.

2. Генеральний план

2.1 Загальні відомості

Проект виконаний у відповідності з ДБН 360−92 «Планування і забудова міських і сільських поселень».

Архітектурно-композиційне вирішення генерального плану пов’язане з існуючим будинком. Будівель, що підлягають зносу на території будівництва немає. Для забудови відведена ділянка прямокутної форми в плані розміром 31Ч31 м площею 1000 м2. Заїзд на майданчик запроектований із існуючої дороги з асфальтним покриттям.

На генеральному плані показаний запроектований житловий будинок, господарське приміщення альтанка, басейн. Запроектований житловий будинок орієнтований головним фасадом на північну сторону.

Вся територія біля будівлі упорядковується. Планом озеленення та благоустрою території передбачено фруктові насадження, насадження декоративних кущів; весь газон засівається багаторічними травами.

Відстань від сусідніх ділянок садибної забудови до стовбурів дерев прийнята з урахуванням збільшення величини крони в процесі росту дерев.

План організації рельєфу забезпечує відведення талих і дощових вод від будівлі.

2.2 Вертикальна і горизонтальна прив’язка будівлі

Планова прив’язка запроектованого будинку здійснюється від червоної лінії і становить 10.0 м.

Вертикальна прив’язка будівлі полягає у визначенні чорних і червоних відміток кутів будівлі.

Чорні відмітки кутів в плані знаходимо за формулою:

Нчор = Нмол. гор. + (m / d) х h,

де Нмол. гор. — відмітка молодшої горизонталі по відношенню до даної точки;

m — відстань по перпендикуляру від точки до молодшої горизонталі;

d — відстань між горизонталями;

h — перевищення горизонталей.

Н1 = 120.0 + (5. 0/18. 5) х 0. 25 = 120.0 + 0. 07 = 120. 07 м. Н2 = 120. 00 м. Н3 = 120.0 + (14. 0/18. 5) х 0. 25 = 120.0 + 0. 18 = 120. 18 м. Н4 = 120. 00 м.

Знаходимо відмітку спланованої поверхні землі як середнє арифметичне чорних відміток:

Н план = (120. 07+120. 00+120. 18+120. 00) / 4 = 120. 06 м.

Для визначення рівня чистої підлоги першого поверху додаємо до отриманої відмітки планування висоту цокольного маршу:

НІ пов = 120. 06+0. 47= 122. 53 м.

Отриману відмітку рівня чистої підлоги першого поверху умовно приймаємо за 0,000.

Для того, щоб забезпечити відведення опадів від будівлі, визначаємо червоні відмітки, підбираючи їх таким чином, щоб ухил розпланування в напрямках поздовжніх і поперечних стін був у межах 0,01 — 0,005. За найвищу червону відмітку вибираємо точку з найбільшою відміткою і приймаємо за проектну.

Нmax = H3= 120. 18 м. Нчер3 = 120. 18 м.

Червоні відмітки визначаємо за формулою:

Нчер = Нпопчер — і Ч l,

де

Нпопчер — червона відмітка попередньої точки;

і - ухил для відведення води (0,01−0,005);

l — відстань між точками.

Визначаємо проектні відмітки: Приймаємо ухил для відведення води в напрямку від осі «А» до осі «Є» вздовж цифрових осей.

Нчер4 =H чер3 — 0. 01×12.0 = 120. 18 — 0. 12= 120. 06 м. Нчер1 = Нчер3 — 0. 01×19.6 = 120. 06 — 0. 19= 119. 87 м. Нчер2 = Нчер1 — 0. 01×12.0 = 119. 87 — 0. 12= 119. 75 м.

За відмітку 0. 000 прийнято рівень чистої підлоги І поверху з абсолютною відміткою 120. 18 м.

Найменування

Одиниця вимір.

Кількість

Площа ділянки

Га

0. 1

Площа забудови

М2

320

Площа озеленення

М2

480

Площа покриття

М2

200

2.3 Техніко-економічні показники (ТЕП)

Кількість поверхів будинку — 1+мансарда. Житлова площа — гостинна, кабінет, прихожа, кімната, кімната, спальня, кімната, кімната.

3. Об'ємно-планувальне вирішення будівлі

3.1 Загальні відомості

Будинок одноповерховий з мансардою. Висота поверху — 2.4 м.

Пропорції кімнат та інших приміщень в межах норми.

В основу планувального рішення житлового будинку покладено принцип зонування на житлову та господарську зони з врахуванням особливостей побуту.

Експлікація приміщень

№ приміщення

Найменування

Площа м2

Кат. Прим.

1-ий поверх

1

Гостинна

37. 12

2

Їдальня

26. 88

3

Кухня

9. 6

4

Хол

17. 5

5

Туалет

5. 12

6

Кабінет

13. 44

7

Прихожа

3. 6

8

Комірка

2. 31

9

Гараж

42. 34

Мансардний поверх

10

Кімната

43. 07

11

Хол

14. 56

12

Кімната

15. 05

13

Ванна кімната

20. 64

14

Спальня

18. 6

15

Комірка

6. 82

16

Кімната

19. 74

17

Кімната

19. 74

3.2 Техніко-економічні показники проекту

Загальна площа, F3

246. 6

М2

Житлова площа, Fж

166. 0

М2

Будівельний об'єм, V

1233. 0

М3

Поверховість

1 + мансарда

Поверх

Коефіцієнт К1 = Fж / F3

0. 67

-

Об'ємний Коефіцієнт К2 = V / Fж

7. 43

м3/м2

4. Архітектурно-конструктивне вирішення будівлі

житловий будинок архітектурний економічний

Основою будівлі являється пісок середньої крупності.

Фундамент на крупному піску повинен залягати нижче рівня промерзання.

Проектуємо стрічковий збірний фундамент.

Клас бетону В7,5

Зовнішні і внутрішні стіни

Зовнішні і внутрішні стіни виконуються із пустотілих блоків. В трьох останніх рядах кладки під перемичками вкладаються арматурні сітки.

Перегородки

Перегородки прийняті із звичайної глиняної порожнистої цегли на цементно-пісковому розчині М25 і гіпсокартонні. Проектом передбачені цегляні перегородки товщиною 125 мм.

Перемички Перемички запроектовані монолітними, залізобетонними, які є несучими і самонесучими розміром (140×120 мм), несучі (220×120 мм). Самонесучі заходять в стіну на 125 мм, несучі - 250 мм.

Сходи Сходи міжповерхові запроектовані збірними залізобетонними із бетону класу В-7.5 із розміром сходинок 150×300 мм.

Вхідні сходи виконані із монолітного бетону класу В-7.5 і складаються із сходового маршу (розміри сходинок 150×300 мм).

Перекриття Міжповерхове перекриття виконане із поржнистих залізобетонних панелей розмірами 6. 3×1.5 м, 3. 5×1.5 м, 5. 4×1.5 м, 5. 4×1.2 м. Плити перекриття вкладають на несучі стіни на 120 мм.

Всі плити перекриття заанкеровані між собою і стінами.

Підлога

В запроектованому будинку передбачені такі підлоги: дощаті, із керамічної плитки. Влаштування підлог у запроектованому будинку рекомендується проводити після монтажу всіх необхідних інженерних комунікацій, поштукатурення внутрішніх стін і перегородок.

Дах

У будинку запроектовано крокв’яна система — з дерев’яних крокв із січенням 90×120. Покритий будинок керамічною черепицею.

Позначення

Найменування

К-сть шт.

Об'єм

Примітка

1

К-1

Кроква 6780×90×120

2

0. 146

2

К-2

Кроква 5370×90×120

4

0. 232

3

К-3

Кроква 4240×90×120

4

0. 183

4

К-4

Кроква 3250×90×120

4

0. 140

5

К-5

Кроква 2120×90×120

4

0. 092

6

К-6

Коньок 3200×100×150

1

0. 048

7

К-7

Коньок 6000×100×150

1

0. 090

8

КБ-1

Кобилка 800×40×70

45

0. 101

9

М-1

Мауерлат51 000×150×150

1

1. 251

Всього

2. 283

0. 245

Не врахована деревина 5%

0. 347

Разом

2. 630

0. 274

0. 331

Водовідвід зовнішній, влаштований по ринвам та водостічним жолобам. Дах виконується із металочерепиці.

Система крокв запроектована із дерев хвойних порід.

Перед використанням пиломатеріали повинні бути антисептовані 3% розчином фтористого натрію і пофарбовані вогнезахисними фарбами. Дерев’яні елементи, що дотикаються до цегляної кладки мають бути ізольовані рубероїдом.

Кожна кроква до зовнішніх стін кріпиться скруткою.

Специфікація збірних залізобетонних виробів

Позначення

Найменування

К-сть

Висота, мм

Ширина, мм

Довжина, мм

Примітка

П-1

ПК 63−15−12. 5

3

220

1500

6300

П-2

ПК 35−15−8

4

220

1500

3500

П-3

ПК 53−12−8

2

220

1500

5300

П-4

ПК 88−12−8

5

220

1200

8800

Ф-1

Фундаментна плита

28

300

1000

1200

Висновок

Зовнішнє опорядження будинку

Стіни — зовнішня поверхня стін виконується із відбірної цегли з ретельним підбором лицевої поверхні та розшивкою швів.

Балкон — площин цегляних стін штукатуряться. На армоцементі елементи огороджень наносять фактурний шар. Дерев’яні елементи огороджень та інші елементи покриваються гарячою олійною фарбою.

Столярні вироби (віконні та дверні блоки) — фарбуються олійною фарбою темних тонів.

Внутрішнє опорядження приміщень

Цегляні стіни штукатуряться, перегородки та стелі штукатуряться гіпсовим розчином.

В житлових кімнатах пофарбовано акриловими фарбами в легких тонах.

В приміщеннях ванни, санвузлів влаштовується оздоблення стін керамічною плиткою на висоту 2,4 м., в приміщенні кухні та котельні виконується оздоблення керамічною плиткою на висоту 1,5 м. Всі віконні та дверні блоки, за виключенням вхідних дверей, фарбуються олійними фарбами — білилами.

Панель огородження та перила сходів покриваються по очищеній поверхні прозорим лаком, сходинки облицьовуються керамічною плиткою.

Дощаті підлоги та пороги в кімнатах фарбуються олійною фарбою по шпакльованій поверхні.

Література

1. Кутухтин Е. Г. Коробков В.А. Конструкции промышленных и сельськохозяйственных производственных зданий и сооружений: навчальний посібник — М.: Стройиздат, 2012. — 208 с.

2. Гетун Г. В. Основи проектування промислових будівель: навчальний посібник — К.: кондор, 2010. — 210 с.

3. Карпатська Ж. К. Будівельні конструкції. Підручник для студентів будівельних спеціальностей вищих учбових закладів, — Чернівці: місто, 2008 — 218 с.

4. Карапузов Є.К., Соха В. Г. Утеплення фасадів: Підручник. — К: Вища освіта, 2009. — 319 с.

5. Нифонтов А. И. Краткий справочник строителя. — К.: Будівельник, 2007. — 288 с.

6. ДСТУ Б А.2. 4−4-99 Основні вимоги до проектної та робочої документації

7. ДСТУ Б А.2. 4−7-95 СПДБ Правила виконання архітектурно-будівельних креслень

8. ДСТУ Б А.2. 4−6-95 Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об'єктів

9. ДСТУ Б А.2. 4−2-95 Система проектної документації для будівництва

10. ДСТУ Б А.2. 4−2-95 Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой