Оцінка економічної ефективності підприємств ВАТ "Укр", ЗАТ "Машина" і ЗАТ "Черкасимаш"

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

1. Визначити ефективну номенклатуру продукції, застосовуючи відомий підхід Я. Кваші

2. Застосувати традиційну методику оцінки економічної ефективності для дослідження 3. Зробити прогноз розвитку підприємств на перспективу

4. Власні заходи, щодо покращення діяльності підприємств, а саме використати фінансові інструменти санації

Висновок

Література

1. Визначаємо ефективну номенклатуру продукції, застосовуючи відомий підхід Я. Кваші

Розрахунок індексу використання ресурсів здійснити за формулою:

;

де L — затрати на оплату праці;

F — затрати на утримання і амортизацію основних засобів;

C — затрати оборотних засобів;

a, b, e, — ваги відповідно для ресурсів робочої сили (праці), основних засобів, оборотних засобів.

Розраховуємо по підприємству ВАТ «Укр. «:

Фільтр телевізійний 5. 12 (2007р.) = 0,238/7,58*0,031 + 4,2/7,58 *0,554 + 0,368/7,58*0,048/0,3324+ 0,0024 + 0,048 = 0,336/0,633 = 0,53;

Фільтр телевізійний 5. 12 (2008 р.) = 0,391/12,611 * 0,031 + 6,99/ 12,611 * 0,554 +0,605/12,611 *0,048 / 0,031 + 0,554 + 0,048 = 0,336 / 0,633 = 0,53;

Резонатор кварцовий 02 (2007р.) = 0,469/9,032 * 0,052+ 5,5/9,032 * 0,61 + 0,578/9,032 *0,064/0,052 + 0,61 + 0,064 = 0,372 /0,726 = 0,51;

Резонатор кварцовий 02 (2008р.) = 0,419 /8,067 * 0,052 + 4,89/8,067 * 0,61 + 0,52/8,067 * 0,064 / 0,052 + 0,61 + 0,064 = 0,51;

Мікрогенератор ГК25 (2007 р.) = 0,293/ 26,665 * 0,011 + 12,15/26,665 * 0,456 + 0,559/ 26,665 *0,021 / 0,011+ 0,456 + 0,021 = 0,52;

Мікрогенератор ГК25 (2008 р.) = 0,161/14,242 * 0,011 + 6,5 / 14,242 * 0,456 + 0,299/14,242 * 0,021 / 0,021 + 0,011 + 0,456 = 0,52;

Розраховуємо по підприємству ЗАТ «Машина»:

Машина для висадки анкерів (2007р.) = 275/ 5428 * 0,0506 + 658/ 5428 *0,1212+ 3238,55 * 0,5965 / 0,0506+ 0,1212 + 0,5965 = 0,49;

Машина для висадки анкерів (2008 р.) = 0,49;

Верстат для нарізання арматурної сталі (2007 р.) = 158,19 / 3394,31 * 0,047 + 245/ 3394,31 * 0,072 + 2128,28/ 3394,31 * 0,627 /0,047 + 0,072 + 0,627 = 0,54

Верстат для нарізання арматурної сталі (2008 р.) = 0,4005 / 0,746 = 0,54

Установка для подовження стержнів (2007 р.) = 143,41 / 2524,74 * 0,056 + 250/ 2524,74 * 0,099 + 1390/2524,74 * 0,55 / 0,056 + 0,099 + 0,55 = 0,44

Розраховуємо по підприємству ЗАТ «Черкасимаш»:

Норії 10-ти метрові (2007 р.) = 611,2 / 3056 *0,2 + 306,5 / 3056 * 0,1 + 916,8 / 3056 * 0,3 / 0,2+ 0,1+ 0,3 = 0,23;

Норії 10-ти метрові (2008 р.) = 622/ 3100 * 0,2 + 310,6/3100 *0,1 + 930,1/3100 *0,3 / 0,2+0,1 + 0,3 = 0,23;

Норії 30-ти метрові (2007 р.) = 0,23;

Норії 30-ти метрові (2008 р.) = 0,23;

Металоконструкції дверні (2007 р.) = 16 / 158,4 * 0,1 + 31,7 / 158,4 *0,2 + 38 / 158,4 *0,25 / 0,1+ 0,2 + 0,25 = 0,2;

Металоконструкції дверні (2008 р.) = 0,2.

Таблиця 1.

Порівняльна таблиця результатів проведеного розрахунку ефективності використання ресурсів для трьох машинобудівних підприємств м. Черкаси.

Назва підприємства і виду продукції

Значення індексу ефективності використання ресурсів у 2006 році

Значення індексу ефективності використання ресурсів у 2007 році

Абсолютне відхилення значення індексу

Відносне відхилення значення індексу

ВАТ «Укр»:

Фільтр телевізійний 5. 12

0,53

0,53

-

-

Резонатор кварцевий 02

0,51

0,51

-

-

Мікрогенератор ГК 25

0,52

0,52

-

-

ЗАТ"Машина":

Машина для висадки анкерів

0,49

0,49

-

-

Верстат для нарізання арматурної сталі

0,54

0,54

-

-

Установка для подовження стержнів

0,44

0,44

-

-

ЗАТ"Черкасимаш":

Норії 10-ти метрові

0,23

0,23

-

-

Норії 30-ти метрові

0,23

0,23

-

-

Металоконструкції дверні

0,2

0,2

-

-

Після проведених розрахунків можна зробити відповідні висновки, що індекс використання ресурсів у 2007 році порівняно з 2006 роком однаковий. А це означає, що підприємства раціонально використовують грошові кошти на відповідні затрати.

2. Застосувати традиційну методику оцінки економічної ефективності для дослідження промислових підприємств ВАТ"Укр", ЗАТ «Машина» і ЗАТ «Черкасимаш» за період — з 2005 по 2008 роки

Таблиця 2.

Динаміка результативних показників діяльності на досліджуваних підприємствах м. Черкаси за 2005−2008 роки.

Назва показника

У 2005 році, грн.

У 2006 році, грн.

Абсолют-ний приріст, грн.

Темп при-росту, %

У 2007 році, грн.

Абсолют-ний приріст, грн.

Темп при-росту, %

У 2008 році, грн.

Абсолют-ний приріст, грн.

Темп при-росту, %

ВАТ «Укр»

Затрати основного виробництва

5 675 410

4 100 256

-157 515. 4

0,72

3 519 495

-580 761

0,85

2 610 782

-908 713

0,74

Реалізація за грошові кошти

5 160 345

2 487 556

-2 672 789

0,48

1 897 696

-589 860

0,76

2 405 334

507 638

1,26

Прибутки (збитки)

570 273

350 223

-220 050

0,61

105 622

-244 601

0,30

-1 250 112

— 11,8

Рентабельність діяльності

0,1

0,1

0

0

0,5

-

-0,5

0

-

ЗАТ «Машина»

Затрати основного виробництва

6 720 330

6 435 290

-285 040

0,95

3 079 680

-3 355 610

0,47

1 675 420

-1 404 260

0,54

Реалізація за грошові кошти

9 500 255

9 665 782

165 527

1,02

2 728 147

-6 937 635

0,28

930 887

-1 797 260

0,3

Прибутки (збитки)

2 779 925

3 230 492

450 567

1,16

-4164

-3 234 656

0,001

-2 111 340

Рентабельність діяльності

0,3

0,3

-

-0,001

0,301

-

-0,22

— 0,21

ЗАТ"Черкасимаш"

Затрати основного виробництва

1 210 394

1 258 513

48 119

1,03

1 369 541

111 028

1,1

1 567 925

198 384

1,14

Реалізація за грошові кошти

1 305 956

1 387 220

81 264

1,06

1 461 234

74 014

1,05

1 623 375

162 141

1,11

Прибутки (збитки)

100 100

135 667

35 567

1,35

87 914

-47 453

0,6

93 200

5286

1,06

Рентабельність діяльності

0,08

0,1

0,02

0,06

-0,04

-

0,06

0

Після проведених розрахунків можна сказати, що аналіз рівня рентабельності і причини її змін має значне для виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства. Рентабельність діяльності по ВАТ «Укр. «у 2008 році відбулось падіння показника до — 0,51 за рахунок зменшення прибутку.

Рентабельність діяльності по ЗАТ «Машина» у порівнянні 2005 з 2006 рр. показник залишився незмінним і становив 0,3. А у 2008 відбулося зменшення показника до — 0,22 у зв’язку з зменшенням прибутку підприємства.

Рентабельність ЗАТ «Черкасимаш» у 2006 році у порівнянні з 2005 роком відбулося зростання показника до 0,1 за рахунок збільшення прибутку на 35 567 грн. та збільшенням реалізації на 81 251 грн.

У 2007 році зменшився показник до 0,06, що пов’язано зі зміною прибутку. У 2008 порівняно з попереднім показник залишився незмінним і становив 0,06.

3. Зробити прогноз розвитку підприємств на перспективу, виходячи з даних про результати опитування керівництва досліджуваних машинобудівних підприємств відносно заходів, здійснених на протязі 2006 року для покращення їх діяльності

По результатах опитування та відповідних розрахунках можна зробити прогноз розвитку, що ВАТ «Укр. «буде перспективним підприємством адже, якщо буде розширено асортимент виробництва продукції, яка є конкурентноздатною, то збільшиться попит на неї. Підприємство освоїть нові ринки збуту, що принесе підприємству більше прибутку. Та й можливості занепаду не значні. Тому можна сказати, що ВАТ «Укр.» є перспективним підприємством.

З опитування керівництва можна зробити прогноз, що ЗАТ «Машина», є на грані банкрутства. Тому, що у підприємства є загроза втрати існуючих ринків збуту, послаблення мотивації до праці, а також збільшення затрат на виготовлення продукції та скорочення обсягу прибутку.

ЗАТ «Черкасимаш» є перспективним та рентабельним підприємством. Адже, підприємство розширило асортимент виготовлення продукції освоїло нові ринки збуту, скоротилися затрати на виготовлення конструкцій і цим самим збільшило обсяг прибутку.

Відповідно по всіх трьох підприємствах саме найперспективніше є ЗАТ «Черкасимаш», але ще потрібне покращення діяльності підприємства та вдосконалення технологій.

4. Можна запропонувати такі заходи для покращення діяльності машинобудівних підприємств

— технічне переоснащення галузей машинобудування;

— випуск нових високоефективних машин для всіх галузей і сфер;

— впровадження високих технологій;

— інтенсифікацією виробництва;

— правильною організацією роботи щодо матеріально — технічного забезпечення;

— недопущенням створення надлишкових і непотрібних запасів;

— вивченням платоспроможності покупців і замовників, своєчасними заходами із стягнення дебіторської заборгованості;

— недопущенням відволікання коштів у дебіторську заборгованість;

— відповідність фактичної наявності машин та обладнання щодо забезпечення виконання необхідного часу роботи, який визначається виробничою програмою підприємства;

— підвищення рівня механізації та автоматизації виробничого процесу взагалі та на окремих стадіях виготовлення продукції;

— впровадження заходів щодо досягнення максимального рівня освоєння робітниками виробничого прогресу та особливостей ефективної експлуатації використовуємого обладнання;

— досягнення світових стандартів для виходу на світові ринки.

Висновок

Після проведених розрахунків можна зробити відповідні висновки, що після застосування методики оцінки економічної ефективності можна сказати, що у ВАТ «Укр.» у 2006 році в порівнянні з 2005роком обсяги затрат скоротились на 157 515,4 грн. Прибутки скоротились у порівнянні цих років на 220 050 грн. Рентабельність діяльності по ВАТ «Укр. «у 2008 році відбулось падіння показника до — 0,51 за рахунок зменшення прибутку. У 2007 у порівнянні з 2006 збільшився показник рентабельності.

Рентабельність діяльності по ЗАТ «Машина» у порівнянні 2005 з 2006 рр. показник залишився незмінним і становив 0,3. А у 2008 відбулося зменшення показника до — 0,22 у зв’язку з зменшенням прибутку підприємства.

ЗАТ «Машина», є на грані банкрутства. Тому, що у підприємства є загроза втрати існуючих ринків збуту, послаблення мотивації до праці, а також збільшення затрат на виготовлення продукції та скорочення обсягу прибутку.

Список використаної літератури

1. Афонін А.С. Технологія реструктуризації підприємства: Навч. Посібник. — К.: Вид-во Європейського університету, 2000. — 72с.

2. Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Управління фінансовою санацією підприємств. К., 2006.

3. Салига С. Я., Дацій О.І. Управління фінансовою санацією підприємства. К., 2005

4. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. — К. :ЦУЛ, 2002. — 392 с.

5. Фінанси підприємств: Навч. посібник: курс лекцій. /За ред. Д.е.н., проф.Г.Г. Кірейцева. — К.: ЦУЛ, 2002. — 268 с.

6. Фінанси підприємств: Підручник /Керівник авт. Кол.і наук. Ред. Проф. А.М. Поддєрьогін. 2-ге вид., перероб. Та доп. — К.: КНЕУ, 1999. -384 с.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой