Оцінка якості золотих каблучок

Тип работы:
Научная работа
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торгівельно-економічний університет

Кафедра товарознавства та експертизи харчових та непродовольчих товарів

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

з дисципліни «Основи наукових досліджень»

на тему

«Оцінка якості золотих каблучок»

Київ 2012

ЗМІСТ

Вступ

1. Стан ринку ювелірних виробів в Україні

1.1 Сучасний стан ринку

1.2 Фактори впливу на ювелірну сферу

2. Значення ювелірних товарів у сучасному житті

3. Асортимент ювелірних виробів на ринку України

3.1 Львівський державний ювелірний завод

3.2 Київський ювелірний завод

3.3 Краматорський ювелірний завод «Ювелір-Еліт»

4. Методи оцінки якості ювелірних виробів

4.1 Британська і метрична системи проб

4.2 Перевірка на колір

4.3 Метод пробірного аналізу

Пропозиції та висновки

Список літератури

Додатки

ВСТУП

Ювелірні вироби — предмети прикраси та побуту з благородних металів у поєднанні з дорогоцінними, напівкоштовними каменями, а також художні вироби з недорогоцінних матеріалів, виконані з великою майстерністю і які відповідають естетичним вимогам; високохудожні вироби тонкої роботи, що найчастіше виготовляються з дорогоцінних металів (сплави золота, срібла, платини, паладію), коштовного каміння (діаманти, рубіни, опали та ін.) або інших довговічних матеріалів, таких як емаль, кераміка, роги.

Найголовніша роль, яку ці товари відіграють на цей час, є декоративна. Тобто це різні прикраси, предмети побуту, які прикрашають наші домівки або нас самих.

За призначенням ювелірні товари поділяють на такі групи:

— предмети туалету

— предмети особистих прикрас

— приладдя для паління

— письмові приладдя

— предмети сервірування столу

— годинники

— сувеніри

З цього виходить, що маючи дуже різноманітний ринок покупець стає більш вибагливим у своєму виборі, тобто звертає більшу увагу на якість товару, його цінову політику, походження, безпечність, привабливість зовнішнього вигляду та інше. Кожна людина є індивідуальна за своїми якостями, отже, для підприємців дуже важливо дослідити, згрупувати і виділити найважливіші, найбільші групи людей, що можуть стати потенційними, а потім і справжніми покупцями.

Об'єктом дослідження цієї науково-дослідницької роботи є ювелірні вироби на сучасному ринку в Україні. А у свою чергу предметом є оцінка якості цих товарів на цей час. Це обумовлено тим що, якщо товар є прогресивним, надійним, якісним, конкурентоспроможним, відповідає сучасному рівню розвитку науково-технічного прогресу, то він завжди знайде споживача.

Кожна науково-дослідна робота має мету, тож для нас вона така: дослідити різноманітність якості ювелірних товарів на сучасному ринку України. Завданням нашого дослідження є оцінка рівня якості золотих каблучок.

Науково-дослідна робота виконується за матеріалами з вітчизняної літератури, Інтернету та власних спостережень дослідника.

1. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ

1.1 Сучасний стан ринку

Щоб виявити основні тенденції розвитку українського ринку ювелірної продукції необхідно проаналізувати чинники впливу на дану сферу діяльності, провести необхідні дослідження цього ринку, здійснити аналіз процедур вироблення та реалізації державної політики.

Українська ювелірна промисловість — на підйомі. За підрахунками експертів, сумарний дохід ювелірних підприємств за минулий рік досяг 8,5 млрд. гривень. Привабливість українського ювелірного ринку оцінили багато великих компаній з Єгипту, Туреччини, Індії й Китаю, вони беруть участь у виставках на території нашої країни.

В Україні працюють близько 1000 підприємств, при цьому 86 компаній контролюють більше 80% ювелірного ринку. Дотепер український ювелірний ринок був надійно захищений від закордонної продукції високими митами. Розвиток галузі прискорило скасування в 2003 році 55-процентного акцизного збору, що істотно гальмував розвиток ювелірних фабрик.

Рис. 1.1. Золота каблучка з фіанітами

Що ми можемо побачити, це те, що зараз на ринку ювелірного бізнесу панують такі виробники як ювелірний завод «ЗОЛОТО», «БАГЕТ», також Одеський, Київський, Харківський, Львівський, Краматорський та інші ювелірні виробники.

Зрозуміло, що асортимент цих компаній дуже різний, хоч вироби подібні. Ця різноманітність основана на якості проби золота, з якого виробляються прикраси, та залежить від держави постачальника і майстерності людей, які ці вироби проектують та виготовлюють.

Багато властивостей золота залежать від його проби, проба — це міра вмісту золота в ювелірних виробах, яка розраховується так: кількість часток чистого золота на 1000 часток сплаву. У сучасній Україні було прийнято закон від 18. 11. 1997 63 797-ВР про допущення 6 проб у виробництво ювелірних товарів — 999, 958, 750, 585, 500, 375. Пробою, що користується найбільшою популярністю на територіях України, Росії та країн СНД є 585.

У наш час в умовах кризових явищ в економіці на споживчому ринку відбувається певні зміни і структурні зрушення, що стосуються як окремих видів товарів, так і сегментів ринку. Значною мірою ринок ювелірних виробів залежить від ціни на дорогоцінні метали. Аналізуючи коливання цін на дорогоцінні метали, можна відмітити, що вартість золота зростає десятий рік підряд (з 250 до майже 1800 дол. за 1 тройську унцію, або у 7 раз), а ціна срібла за той же період 2002--2011 років збільшилась з 4,5 до майже 41 дол. за 1 тройську унцію, або майже у 9 разів [1].

Основною причиною зростання вартості дорогоцінних металів є інфляція основних світових валют, в першу чергу долара США. Світові тенденції свідчать, що інвестори часто використовують золото як банківські вклади. Обсяги купівлі золота в світі в якості інвестицій у 2009 році вперше перевищили обсяги використання його в ювелірній промисловості. Експерти вважають, що впродовж наступних 2011--2012 років золото досягне 2000--2500 доларів за 1 тройську унцію.

1.2 Фактори впливу на ювелірну сферу

Отримані дані засвідчують вплив на ювелірну сферу наступних тенденцій:

Ш Скорочення у 2009 році доходів та платоспроможного попиту населення

Фінансово-економічна криза призвела до зменшення доходів громадян у 2009 році, що вплинуло на зменшення обсягів ювелірного ринку і кількості покупців ювелірних виробів як предметів розкоші.

За інформацією Державного комітету статистики України за період 2007--2010 років відбувалося поступове зростання середньої заробітної плати.

Так, у 2008 році порівняно з 2007 роком середня зарплата за місяць в розрахунку на одного працівника зросла з 1363 грн. /міс. до 1609 грн. /міс (тобто на 33,7%).

За результатами 2009 року, номінальний приріст заробітної плати відносно попереднього року становив всього 5.5%, зафіксувавши середню зарплату на рівні 1909 грн. /міс., коли у 2010 році проти 2009 середня заробітна плата додатково зросла до рівня 2247 грн. /міс., або на 17,7%. У 2010 році реальна заробітна плата порівняно з відповідним періодом попереднього року зросла, однак фактичні доходи громадян залишилися на рівні 2008 року. Враховуючи інфляційні процеси, зміна реальної заробітної плати мала наступні тенденції, наведені у таблиці 1.1.

Таблиця 1. 1

Динаміка рівня середньої заробітної плати в областях з високим економічним потенціалом (серпень-червень 2010)

Область

Рівень середньої заробітної плати (грн.)

Зменшення заробітку в червні відносно до серпня (грн.)

серпень

липень

червень

Донецька

2618

2622

2612

-6

Дніпропетровська

2432

2584

2415

-17

Київська

2414

2400

2370

-44

Луганська

2360

2379

2308

-52

Запорізька

2305

2336

2231

-74

Полтавська

2224

2223

2138

-86

Харківська

2184

2135

2076

-108

Одеська

2208

2192

2074

-134

УКРАЇНА

2373

2367

2280

-93

Так, індекс реальної заробітної плати працівників за результатами 2006 року складав 106,3%. Водночас у 2009 році відбулось різке зниження реальної зарплати, яке за результатами року становило 9,2% та було зумовлене зменшенням ділової активності суб'єктів господарювання і їх намаганням оптимізувати власні витрати (в їм. на оплату праці). [2] Ціна на золото за останні два роки зросла на 91% --- з 934 $ за 1 тройську унцію станом на 15. 08. 2009 року до 1782 $/тр. унц. станом на 15. 08. 2011 року. Водночас ціна на срібло за період 2009−2011 років зросла у 2,8 рази -- з 13,9 $/тр. унц. станом на 15. 08. 2009 року до 39,8 $/тр. унц. за станом на 15. 08. 2011 року.

Рис. 1.2. Динаміка росту цін на золото 2000−2011рр.

Що ми бачимо з графіку 1. 1, це те, що ціна на золото невпинно зростає - якщо у період 2000−2005 років цей зріст майже непомітний, то все з 2006 бачимо стрімкі скочки та перепади цін. До того ж, видно що на 2012 рік очікується така ж тенденція. Такий стрімкий ріст вартості дорогоцінних металів призвів до збільшення вартості ювелірної сировини і до зростання цін на вироби з дорогоцінних металів, що негативним чином відобразилось на попиті платоспроможного населення на ювелірну продукцію.

Ш Девальвація національної валюти

Офіційний курс національної валюти у четвертому кварталі 2008 року знизився відносно долара США з 4,86 грн. /дол. до 7,7 грн. /дол., а протягом 2009--2010 років був зафіксований на позначці 7,9--8,0 грн. /дол.

Оскільки вартість дорогоцінних металів визначається у доларах США за результатами щоденник торгів на лондонський біржі, то девальвація гривні на більш як 60%, а також ріст вартості дорогоцінних металів призвели до зростання офіційного курсу Національного банку України на золото з 4,217 грн. у листопаді 2008 року до 10,915 грн. за 1 тройську унцію чистого золота на кінець 2010 року, тобто у 2,6 рази.

Відповідно, беручи до уваги показники середньої заробітної плати (згідно даних Держкомстату) у 2008-- 2010 роках та порівнюючи з офіційним курсом Нацбанку на золото, за допомогою розрахунків можна показати, що кількість золота, яке, а середньому міг би придбати працівник на свою зарплату -- знизилась з 12--14 грамів у 2008 році до 6,6--7,6 грамів у 2010 році.

Ш Змінилась структура виробництва ювелірних виробів

Зниження платоспроможного попиту населення на ювелірні вироби спричинило переорієнтацію виробників. У 2008 році при виробництві ювелірних виробів за видами дорогоцінного металу співвідношення складало наступні пропорції -- 50% вироби із золота та 50% вироби зі срібла.

Протягом 2009−2011 років структура виробництва у зв’язку зі значною вартістю сировини із золота значно змінилась та в загальних обсягах клеймування складне 30−32% вироби із золота та 68−70% -- вироби із срібла.

Ш Зменшилась середня маса 1-го виробу

Протягом 2008−2009 років виробники ювелірних виробів почали виготовляти та розповсюджувати більш дешеву легковагову продукцію.

Так, вже у 2009 році проти 2008 року відбулось зменшення середньої маси ювелірних виробів викликане змінами торгової політики ювелірних підприємств у відповідності до купівельної спроможності громадян, зокрема середня вага виробів із золота знизилась з 2,79 до 2,58 грамів, а середня маса срібних виробів зменшилась відповідно з 5,95 грамів до 5,33 грамів.

Рис. 1.3. Золоті монети

Ш Зменшення видобутку золота у світі

Не менш важливим є те, що кількість нових родовищ золота невпинно скорочується. Витрати на розвідку в галузі досягли рекордних $ 8 млрд. попереднього року.

«По словам Сокальски, если в 1991 году было обнаружено более десятка новых месторождений золота, то в 2011 году — всего три. Ни одно из них не вошло в разряд «сверхгигантских», то есть содержащих более 20 млн. унций.

Трудно не только найти месторождение, но и начать добычу, сетует Сокальски. Теперь это занимает вдвое больше времени, чем, вероятно, было бы лет десять назад, поскольку все бюрократические процедуры теперь длятся дольше. «Кроме того, во много раз больше стоит строительство шахты и финансирование», отмечает он" [3].

Тенденціям подорожчання золота на світовому ринку поки що не видно краю, але навіть зріст ціни дорогоцінного металу, що продовжується, не буде сприяти підвищенню видобутку. На думку аналітиків у 2013 році видобуток золота збільшиться лише на 0,7% - найнижчий темп з 2008 року.

2. ЗНАЧЕННЯ ЮВЕЛІРНИХ ТОВАРІВ У СУЧАСНОМУ ЖИТТІ

Ювелірні вироби це предмети прикраси та побуту з благородних металів у поєднанні з дорогоцінними, напівкоштовними каменями, а також художні вироби з недорогоцінних матеріалів, виконані з великою майстерністю і які відповідають естетичним вимогам, що найчастіше виготовляються з дорогоцінних металів (сплави золота, срібла, платини, паладію), коштовного каміння (діаманти, рубіни, опали та ін.) або інших довговічних матеріалів, таких як емаль, кераміка, роги.

До ювелірних виробів відносять не тільки прикраси, а й ще усілякі сувеніри, приладдя для сервірування столу, для паління та деякі письмові предмети. Наприклад, набір з ручки та підставки до неї (Parker або інші) теж вважається ювелірною працею майстрів.

Кожна група ювелірних виробів складається з підгруп. Наприклад, до групи прикрас належать такі підгрупи, як прикраси для суконь, голови, шиї та рук. Виробам цієї групи властиві витонченість, багатство матеріалу та декоративної обробки, висока майстерність професіоналів. Їх особливістю є те, що вони довговічні та з роками не втрачають своєї цінності.

Ювелірні вироби поділяються:

*За матеріалом виготовлення: із сплавів золота, срібла, платини, паладію і сплавів цінних металів. Бувають із вставками і без них.

*За видом обробки: гладкі, поліровані, золочені, срібні, з гравірованим або чеканним малюнком, з покриттям таким як емаль та ін.

*За матеріалом вставки: зі штучним, дорогоцінним або напівкоштовним камінням, зі склом, пластмасою та ін.

*За формою ограновування вставок: кругла, овальна, каре, грушовидна, фантазійна та ін.

*За характером виробництва: серійні і штучні.

*За технологією єднання деталей: шляхом паяння, зварки, клейки, з рухомим та нерухомим поєднанням деталей.

*За комплексністю: парні, штучні, гарнітурні та набори.

Зрозуміло, що якщо ми маємо багатий ринок, то маємо багатий асортимент товарів у ньому. Усі люди люблять прикраси та усілякі гарні дрібнички, тож попит на цей товар величезний. Якщо ви зайдете до будь-якої ювелірної крамниці, то ви не зможете вийти звідти не захотівши щось придбати. Людей завжди приваблює усе гарне та приємне на вигляд.

Рис. 2.1. Золота каблучка з діамантом

Тож, щоб задовольнити потребу в цьому товарі усіх людей треба створити величезний асортимент, щоб кожна людина знайшла щось до її смаку.

3. АСОРТИМЕНТ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ

Зрозуміло, що якщо ми маємо багатий ринок, то маємо багатий асортимент товарів у ньому. Усі люди люблять прикраси та усілякі гарні дрібнички, тож попит на цей товар величезний. Якщо ви зайдете до будь-якої ювелірної крамниці, то ви не зможете вийти звідти не захотівши щось придбати. Людей завжди приваблює усе гарне та приємне на вигляд.

Тож, щоб задовольнити потребу в цьому товарі усіх людей треба створити величезний асортимент, щоб кожна людина знайшла щось до її смаку.

Щодо асортименту золотих каблучок, то він також дуже широкий. На стелажах магазинів ми можемо побачити найрізноманітніші кільця, починаючи від найпростіших обручок закінчуючи витворами мистецтва. Ціни на них, очевидно, теж будуть різнитися.

3.1 ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД

Цей заклад знаходиться за адресою вул. Академіка Підстригача б. № 2 у місті Львові. Його фірмовий магазин розташований за адресою м. Львів, вул. Шота Руставелі, 4 та він має багато філіалів по усій Україні.

Історія цього закладу починається з 1944 року, тоді це був просто завод металевих виробів, який у 1950 році перейменовано на Львівську ювелірну фабрику. У 2007 році брав участь у всеукраїнських та міжнародних ювелірних виставках у містах Одесі, Києві, Донецьку, Запоріжжі, де підприємство було відзначено дипломом «Ювелірний світ — 2007 рік». 2009 року було створено єдиний цех ювелірного виробництва. Організація і участь у всеукраїнських виставках у містах Харкові, Львові, Києві. Підприємство нагороджено дипломами «Золота Фортуна» «Єліт — Єкспо — 2009». 27 серпня 2009 року — 65 річчя від дня заснування заводу. Зараз це один з найрозвинутіших виробників України.

Тож, заклад має багатий асортимент каблучок з жовтого золота 585 проби, жовтого та білого 585 та також жовтого золота 750 проби. Також там є вироби з срібла різних проб.

За порівняльний зразок візьмемо золоту обручку 585 проби. Цей товар підходить людям усіх вікових категорій та здебільшого жіночої статі. Вага виробу приблизно 3 г та коштує він приблизно 750 гривень.

3.2 КИЇВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД

КЮЗ розташований у місті Києві на вулиці Голосіївський буд. 17.

ПАТ «Київський ювелірний завод» — найбільший виробник ювелірних виробів в Україні. Свою історію підприємство розпочало 75 років тому, в 1936 році, з невеликої київської майстерні з ремонту годинників та реставрації ювелірних виробів. Пізніше на її основі була створена Київська ювелірно-годинникова фабрика, а згодом, — вже завод. Багаторічними традиціями і високою якістю — саме цим славиться вітчизняне підприємство не тільки в Україні, але й за кордоном.

Київський ювелірний завод є постійним учасником найбільших міжнародних виставок. Компанія неодноразово нагороджувалася дипломами за вишуканий і модний дизайн прикрас, елегантність, красу та високий рівень художнього виконання ювелірних виробів. Підприємству надано ексклюзивне право використовувати знак «Київська якість» для маркування продукції, що отримав оцінку «Найвища якість» та відзначений Почесним дипломом Програми «Київська якість».

У асортименті наявні вироби з золота білого та жовтого 585 проби, білого та жовтого 750 проби, європейське та комбіноване 585 проби та червоне 585 проби. Також у асортименті наявні вироби з срібла.

Золота обручка вагою приблизно 3 г з золота 585 проби коштує тут приблизно 1500 грн. Воно приємне на вигляд, та задовольняє естетичні вимоги покупця.

3.3 КРАМАТОРСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД «ЮВЕЛІР-ЕЛІТ»

Завод «Ювелір-еліт» знаходиться у місті Краматорську на вулиці Лєніна буд. 14.

Краматорський ювелірний завод «Ювелір-еліт» — одне з найбільших ювелірних підприємств України, успішно працює на ринку ювелірної промисловості з жовтня 1997р. На підприємстві трудяться кращі майстри-художники, випускники Красносельської ювелірної школи.

Ювеліри-дизайнери, володіючи програмами в області тривимірного моделювання, постійно розробляють нові сучасні моделі різних напрямків, які відповідають останнім віянням ювелірної моди. Завдяки власним розробкам, співпраці з передовими зарубіжними фірмами, налагодили виробництво литва з дорогоцінними й синтетичними каменями «Signity» у воску. Фірма використовує банківське золото «Degussa», а також лігатури компанії «ProGold» cеріі «Genia», «Ювеліреліт» пропонує найширший асортимент прикрас 585 і 750 проби. На сьогоднішній день підприємство пропонує близько 10 000 різноманітних прикрас.

Якщо тут також обрати обручку вагою приблизно 3 грами, то вона буде коштувати приблизно 1000грн.

4.

4. МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗОЛОТИХ КАБЛУЧОК

ювелірний каблучка якість асортимент

Ототожнюючи золоті каблучки з іншими золотими виробами, будемо розглядати більш широкий спектр. Щоб визначити вартість ювелірного виробу, необхідне знання принципів оцінки, теорії вартості, методів наукової роботи. Оцінка дорогоцінних каменів і ювелірних виробів включає в себе знання з мінералогії дорогоцінних каменів, основ обробки дорогоцінного каміння, технологій виготовлення ювелірних виробів. При оцінці антикварних виробів необхідні знання з історії таврування ювелірних виробів, видів художньої обробки металів, історії огранки.

Для оцінки якості золота використовується спеціалізована система проб. Кожен золотий виріб, яке ви купуєте в ювелірному магазині, повинен мати пробу, клеймо і відповідний сертифікат.

4.1 Британська і метрична системи проб

В даний час існує дві основні системи проб для оцінки якості золота — британська і метрична. Британська система визначає якість золота в каратах. Один карат є однією двадцять четвертої частиною сплаву, отже, «найчистіше» золото має оцінюватися в 24 карата.

У десятковій системі визначення якості золота використовується інший принцип — враховується скільки золота міститься в 1000 одиницях сплаву. Як правило, в нашій країні продаються ювелірні вироби 375, 500, 583, 585, 750 і 958 проб.

Додавання інших хімічних елементів пов’язано, насамперед, з поліпшенням якості ювелірного сплаву, наприклад, відомо, що золото високих проб володіє низькою міцністю. До того ж для виготовлення деяких елементів ювелірних виробів, таких як замки, пред’являються особливі вимоги до міцності.

Для позначення проби на ювелірному виробі використовуються спеціалізовані клейма.

4.2 Перевірка на колір

Перевірити якість золота можна в спеціалізованих ювелірних майстернях, для перевірки якості золотих виробів використовуються призначені для цього реагенти, які краще не використовувати самостійно.

Дехто вважає, що якість золота можна перевірити за кольором. Наприклад, довгий час в нашій країні найкращим вважалося червоне золото, завдяки чому деякі шахраї почали виготовляти ювелірні вироби з великою кількістю міді, що призводило до їх окрихчуванню.

У різних країнах діють свої ювелірні школи і традиції, тому перевіряти якість золота «на колір» не зовсім правильно, тому що деякі добавки не впливають на якість золота. В даний час крім класичних жовтих виробів із золота можна придбати якісні золоті вироби білого або чорного кольору, а також різні оригінальні дизайнерські вироби.

При покупці ювелірних виробів необхідно звертати увагу на якість золота, бо в разі поломки ювелірного виробу, виготовленого з неякісного золота, його буде неможливо відремонтувати або відновити.

4. 3

4.3 Метод пробірного аналізу

Рис. 4.1. Досліджувані матеріали

Рис. 4.2. Плями від досліджуваних матеріалів на тканині

Рис. 4.3. Сліди від нанесеного реактиву на плямах

Нам знадобиться один зразок (наприклад від фабричного виробу 583 проби) і ще випробовувані вироби. Ми для прикладу взяли кілька деталей і порівняємо їх між собою (рис. 4. 1). Для цього, ми натираємо деталями камінь, дуже щільною плямою (рис. 4. 2). На отримані натираючи наносимо реактив. Реакція проходить досить швидко, зазвичай можна відразу змивати надлишок реактиву. І ось отримана картинка відразу стає зрозумілою навіть неспеціалісту. У центрі червонувата пляма — 583 проба, ліворуч — 12 карат замочок від німецької ланцюжка, внизу — 375 проба, а праворуч 750 проба (рис. 4. 3).

Реактив наступного складу: на 100 мл об'єму (мірна колба) 10 г біхромату калію, 5 г двохлористої міді і 9 мл (точно) соляної кислоти (конц.) або 6 мл (точно) сірчаної кислоти (конц.), решта — дистильована вода.

При впливі на натираючи золотих сплавів протягом 20 сек. забарвлення опадів наступна:

375 проба — темно-коричневий

500 проба — буро-коричневий

585 проба — світло-коричневий

750 проба — світло-жовтий

Для більш високих проб концентрацію двохлористої міді і кислоти треба збільшувати [4].

До того ж, для оцінки якості золотих виробів існує система ГОСТів та ДСТУ, відповідно до яких повинні вироблятися усі золотарські вироби нашої країни (детальніше у Додатку А).

ВИСНОВОК

Щодо ринку українських ювелірних виробів, то очевидно, що він дуже насичений та багатий. В Україні існує багато виробників золота, срібла, інших сплавів та виробів з коштовним камінням, також активно розвивається експорт та імпорт. Перспективи розвитку цього ринку дуже великі, тому що люди завжди любили декорували себе та використовувати для цього саме ювелірні вироби.

Окрім цього, слід зазначити, що ціни на ряд дорогоцінних металів невпинно ростуть і очікується продовження цієї тенденції у майбутньому, адже існує ряд факторів, що впливають на це -- світова фінансово-економічна криза, що призвела до скорочення обсягів вітчизняної економіки, доходів та платоспроможного попиту населення, подорожчання долара на внутрішньому ринку, девальвація національної валюти, та зменшення видобутку золота у світі, так на 2013 рік очікується найнижчий з 2008 року його темп.

Асортимент же товарів на ринку прикрас в Україні «сяє» своєю різноманітністю. Там можна знайти золоті каблучки та інші товари різних проб, держав виробників та різних заводів виготовлювачів. Багато у цій справі залежить також від бренду товару та його розповсюдженості. Якщо людина знає цей товар за багато чисельними відгуками то й сама буде обирати його, звісно ж, зробивши свій аналіз та висновки. Щодо цін на товари, то вони різняться також залежно від бренду та проби. За останні роки значно збільшився випуск ювелірних виробів, розширився їх асортимент, покращилася якість і художнє оформлення.

На цей момент ми знаємо багато методів виявлення та оцінки якості золота, таких як британська і метрична системи проб, можемо дати деяку оцінку за кольором або методом пробірного аналізу. Вони існують, щоб досліджувати якість виробів з золота та застерігати людей від підробок або неякісних товарів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Федорук В. О. Розвиток ювелірного ринку в Україні та процедури вироблення державної політики у сфері обігу дорогоцінних металів / В. О. Федорук // Інвестиції: практика та досвід. — 2011. — № 21. — С. 127−129.

2. Інформація з Державного комітету статистики України // http: //ukrstat. org/uk/operativ/oper_new. html

3. Barrick Gold: В мире заканчивается золото // «Лига-финансы» // fin. biz. ua

4. Пробирный анализ, определение пробы и качества золотого сплава ювелирных изделий // http: //helprf. com/Uvlikbez/ProbAnaliz/438. htm

Додаток А

ГОСТ 6835–80 «Золото и золотые сплавы. Марки»

Почнемо з того, що справжній стандарт встановлює марки золота та золотих сплавів, використовуючи їх для виробництва напівфабрикатів, виробів (листи, труби, проволоки, литі заготовки та ін.) методом лиття, холодної чи гарячої деформації.

Хімічний склад повинен відповідати даним у таблицях, що приведені у ГОСТі. У цих таблицях містяться дані про допустимий процент домішок у золотих сплавах, таких як золоті, золото-срібні сплави, золото-срібно-мідні сплави, золото-мідні сплави, золото-нікелеві сплави, золото-платинові сплави, золото-паладієві сплави, золото-паладієво-платинові сплави та золото-мідно-нікелево-цинкові сплави.

Хімічний склад золота і золотих сплавів повинен відповідати ГОСТ 12 562–67, ГОСТ 12 563–67, ГОСТ 12 564–67, ГОСТ 13 611. 1−79, ГОСТ 12 611. 2−79, ГОСТ 17 234–71 та іншим.

Також у цьому стандарті приведені додатки з довідковими значеннями теоретичної густини та температури плавлення і з рекомендаційною приблизною областю використання цих сплавів.

ГОСТ 27 973. 0−88 «Золото. Общие требования к методам анализа. «

Даний стандарт встановлює загальні вимоги до методів аналізу золота з масовою часткою не менше 99,9%.

Стандарт діючий з 01. 07. 1990

Спершу очищуються навіски шляхом кип’ячення золота у розчині соляної кислоти. У ході проведення аналізу отримані навіски розміщують у суміш соляної і азотної кислот та поступово нагрівають до повного розчинення металу у розчині та видалення осадів золота і оксиду азоту. Розчин, що має бути прозорим, охолоджують і фільтрують через два фільтри. Осади на фільтрах промивають, висушують та прожарюють за температурою 900 С та зважують отриману речовину. Завдяки цьому знаходять та аналізують масову частку золота у сплаві.

ГОСТ 27 973. 1−88 «Золото. Методы атомно-эмиссионного анализа» наслідок попереднього ГОСТу, де справжній стандарт встановлює методи атомно-емісійного аналізу визначення домішок: срібла, міді, заліза, платини, паладію, родію, вісмуту, свинцю, цинку, нікелю та ін. в золоті, масова частка якого не менше 99,9%.

Стандарт діючий з 01. 07. 1990

Метод заснований на випаровуванні та збудженні атомів проби з глобули в дуговому розряді, фотографування спектрів з послідуючими змінами інтенсивності спектральних ліній. Першим кроком також є очищення проб відповідно до ГОСТу 27 973.0. Спектри фотографуються на спектрографі з трьох лінзовою формою освітлення щілини. Міжелектродний проміжок визначають збільшенням на екрані спектрографу зображення дуги. Таки чином, у кожного з сплавів золота свій спектральній відбиток дуг і це дає змогу визначити різновид сплаву.

ГОСТ 27 973. 3−88 «Золото. Метод атомно-абсорбционного анализа». Встановлює атомно-абсорбційний метод визначення місткості таких самих домішок у золоті з масовою часткою 99,9%, який оснований на випаровуванні та атомізації в розчині проби в полум'ї газового пальника або при її нагріванні у графітній печі, де відбувається зміна атомного поглинання резонансних ліній.

Стандарт діючий з 01. 07. 1990.

Для здійснення аналізу необхідні дві попередньо очищені по ГОСТу 27 973.0 навіски проб золота. У ході проведення аналізу отримані навіски розміщують у суміш соляної і азотної кислот та поступово нагрівають, отриманий розчин охолоджують та переміщують до колби. На аналіз вже поступає розчин після розшарування та водної фази.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой