Проект організації робіт на будівництві одноповерхового будинку трамвайного депо в Києві

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Строительство


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

  • Вступ
  • Основні рішення по організації будівництва об'єкта
  • Визначення нормативної тривалості будівництва об'єкта
  • Вибір методів виконання основних робіт по комплексам
  • Технологія зведення об'єкта
  • Вибір монтажних кранів
  • Заходи по охороні оточуючого середовища
  • Список використаної літератури

Вступ

Згідно отриманого завдання необхідно розробити проект організації робіт на будівництві одноповерхового будинку трамвайного депо в Києві.

Схема будинку приведена на малюнку

Величина

Значення

а

3

б

1

д

18

ф

12

р

35

К

6

Проект включає в себе пояснювальну записку з розрахунками сітьових графіків, строків та способів будівництва, вибором монтажних кранів та способів монтажу, розрахунки кількості обслуговуючого персоналу на будівництві, кількості тимчасових будівель, складів, тощо.

Також проектом передбачено розробка двох аркушів креслення формату А2. На листах розробляється будгенплан об'єкту та сітковий графік.

будинок будівництво монтажний кран

Основні рішення по організації будівництва об'єкта

Проект виконання робіт складається для будівництва трамвайного депо. Район будівництва — м. Київ.

Тролейбусне депо являє собою одноповерховий будинок, 3-х прольотний з розмірами 120×204 м. Розмір прольотів 12, та 18 м, будинок розділяємо на дві ділянки температурним швом. Крок колон 6 м.

Проектом передбачено використання збірних залізобетонних конструкцій. Стіни панельні. Несучі конструкції - колони, балки покриття, плити покриття виконані з індустріального залізобетону.

В проекті виконання робіт передбачено:

· розробка сіткового графіка на весь об'єм будівельно-монтажних робіт;

· перелік та обробка робіт підготовчого періоду;

· будгенплан об'єкта з постійними та тимчасовими транспортними шляхами, мережею електропостачання, водопостачання, складами, тимчасовими будинками адміністративно-виробничого призначення та іншими спорудами необхідними для потреб будівництва.

При зведені будинку тролейбусного депо використовуються принципи індустріального методу будівництва, найважливішими складовими якого є:

· використання в будівельному виробництві збірних з/б конструкцій заводського виготовлення;

· комплексна автоматизація та механізація будівельно-монтажних робіт;

· потоковість процесів будівельного виробництва;

· виконання будівництва спеціалізованими будівельними організаціями;

· передові методи організації праці.

Визначення нормативної тривалості будівництва об'єкта

Нормативна тривалість будівництва об'єкта визначається по СНиП 1. 04. 03−85.

Об'єм будинку становить:

V1 =120*204*6,6 = 161 568 м3

V2 =120*0. 5*1. 39*12*1 =1001 м3

V3 =120*0. 5*1. 39*18*6 =9007 м3

?Vs=171 576 м3

Згідно СНиП 1. 04. 03−85

Найм-ня

об'єкту

Хар-ка

Норми тривалості будівництва міс.

Найменування показників

Норми заділу в будівництві по кварталам,% кошторисної вартості

загальна

В тому числі

Підготовчий період

Передача обладнання

Монтаж обладнання

1

2

3

4

5

6

7

8

Тролейбусне

депо

На 100

машин

Об'єм будівлі

70тис. куб. м. в т. ч. виробничий корпус на 53 тис. куб. м

19

3

10−15

6/12−17

КП

13/14

26/29

41/46

60/63

77/79

94/95

100/100

Тролейбусне

депо

На 150

машин

Об'єм будівлі

75 тис. куб. м. в т. ч. виробничий корпус на 63 тис. куб. м

20

3

11−16

6/13−18

КП

12/13

25/28

40/45

59/62

78/79

93/93

100/100

Тролейбусне

депо

На 200

машин

Об'єм будівлі

85 тис. куб. м. в т. ч. виробничий корпус на 78 тис. куб. м

22

3

13−18

6/15−20

КП

11/12

22/24

37/40

52/56

65/68

78/80

91/93

100/100

Збільшення об'єму будівлі складатиме

(171,576−78/78) *100=120%;

Приріст до норми тривалості будівництва

120*0,3=36%

або

В місяці 22 робочих дні.

Встановлення укрупненої номенклатури будівельно-монтажних робіт по об'єкту.

Питома вага окремих комплексів робіт в загальній тривалості будівництва об'єкта.

№ пп

В загальній тривалості будівництва Т= 480

В % від загальної, тривалості будівництва Т=480 дні

Очікування тривалості комлексів робіт

tot

Мах

Min

%

Дні

1.

Роботи підготовчого періоду

СНиП 1. 04. 03−85

66

2

Підземні роботи

13

8

10

46

3.

Влаштування вводів

8

5

6

27

4.

Влаштування бетонних основ

25

20

22

102

5.

Монтаж конструкцій каркаса

35

З0

32

150

6.

Влаштування покрівлі

40

35

37

172

7.

Влаштування підлоги

12

10

11

51

8.

Опоряджувальні роботи

12

9

10

46

9.

Монтаж технологічного обладнання

СНиП 1. 04. 03−85

132

10.

Внутрішні санітарно-технічні роботи

25

20

22

102

11.

Внутрішні електротехнічні роботи

25

20

22

102

12.

Наладка та пуск технологічного обладнання

15

10

12

55

13.

Здача об'єкту в експлуатацію

-

-

-

5

? = 1055

Вибір методів виконання основних робіт по комплексам

Методами виконання основних робіт призвані забезпечити здачу об'єкта в експлуатацію в найкоротші строки з мінімальними затратами матеріальних та людських ресурсів.

Об'єкт ділиться на дві однакові ділянки, межею яких являється деформаційний шов.

Роботи підготовчого періоду виконуються для ділянок в цілому (без поділу на ділянки). Планування майданчика виконується бульдозером ДЗ-110. Одночасно з плануванням майданчику починають його огородження дощатим забором висотою 2 м.

Влаштування тимчасових інженерних комунікацій (водопровід, теплопостачання та ін.) потрібно закінчити до влаштування шляхів з гравійним покриттям. При влаштуванні мережі зв’язку повинні використовуватися стопи тимчасового електропостачання.

Підземні роботи.

Розробку котлованів під фундаменти виконують екскаватором Є-651 з оберненою лопатою та ємністю ковша V = 0,5 м. Частина ґрунту транспортується автосамоскидами, а частина у відвал. Після відривки котлованів виконують доробку ґрунту вручну.

Монтаж фундаментів проводять гусеничним краном. Тип та марку крану вибираємо за техніко-економічними показниками будови.

Влаштування електротехнічних та санітарно-технічних вводів слід закінчити до зворотної засипки котлованів ґрунтом з відвалу.

Засипку виконати бульдозером ДЗ-110.

Влаштування основ під підлогу.

Ущільнити ґрунт щебенем, одночасно влаштувати обмазочну гідроізоляцію. Потім засипати шар піску, на якому влаштувати силову плиту. Після бетонування організувати догляд за вкладеною бетонною сумішшю.

Викладання основних положень ПОБ та ПВР

Склад, зміст, порядок розробки та затвердження ПОБ та ПВР встановлення інструкцією СН-47−44.

ПОБ розробляється з ціллю забезпечення своєчасного введення в дію виробничих потужностей з мінімальними затратами за рахунок підвищення організаційно-технічного рівня будівництва. Вони служать основою для обґрунтування кошторисної вартості будівництва, а також для розподілення капітальних вкладів та об'єктів БМР по етапам будівництва.

ПВР розробляються для визначення найбільш ефективних методів виконання БМР, використання яких сприяло б зниженню вартості та трудоємкості цих робіт.

ПОБ та ПВР розробляється з використанням:

Ш типової проектної документації;

Ш технологічних карт;

Ш схем на виконання окремих видів робіт;

Ш карт трудових процесів; проектів виконання робіт;

Ш етапів проектів організації будівництва;

Ш методичних посібників;

Технологія зведення об'єкта

Специфікація збірних конструкцій

Назва елементу

Марка

Затрати на 1 ел-т

Кількість

Всього

об'єм бетона, м3

Маса, т.

об'єм бетона, м3

Маса, т

1.

Фундамент

ФА1−1

1,60

2,90

164,00

262,40

475,60

ФАТ3−1

2,56

4,35

12,00

30,72

52, 20

2.

Ф — ні балки

ФБ6−1

0,52

1,60

98,00

50,96

156,80

3.

Колони

К-66−20

1, 20

3, 20

100,00

120,00

320,00

К-66−32

1,14

3,00

88,00

100,32

264,00

4.

Балки покриття

1БДР18−1К7Т

3,36

8,40

132,00

443,52

1108,80

5.

Плити покриття

2ПГ6

1,33

1,50

1440,00

1915, 20

2160,00

6.

Стінові панелі

ПС 600.9. 20-Я-1

0,63

0,80

560,00

352,80

448,00

7.

Віконні панелі

ОДР60. 12

0,14

0,24

80,00

11, 20

19, 20

Відомість підрахунку об'ємів робіт

№ п/п

Найменування робіт

Об'єм роботи

Одиниця виміру

Кількість

1

2

3

4

Роботи підготовчого періоду

1

Планування майданчику

1000мІ

26,827

2

В-ня тимчасових будівель та споруд

мІ

1194

3

Влаштування тимчасової каналізації

100 м

3,11

4

Влаштування тимчасового водопроводу

100 м

8,07

5

Влаштування тимчасових доріг

100 м

7,5

6

Влаштування тимчасових електромереж

100 м

8,76

7

Влаштування тим-вих слаботочних мереж

100 м

1,87

8

Влаштування тимчасової огорожі

100мІ

14,53

Земляні роботи

1

Розробка ґрунту екскаватором у відвал 1

1000мі

2,055

2

Розробка ґрунту екскаватором у відвал 2

1000мі

2,055

3

Роз-ка ґр екс-ром з нав-ям на тр-т. 1

1000мі

0,145

4

Роз-ка ґр екс-ром з нав-ям на тр-т. 2

1000мі

0,145

5

Доробка дна у ручну 1

100мі

2,2

6

Доробка дна у ручну 2

100мі

2,2

7

Монтаж фундаментних блоків 1

100шт.

0,88

8

Монтаж фундаментних блоків 2

100шт.

0,88

9

Монтаж фундаментних балок 1

100шт.

0,49

10

Монтаж фундаментних балок 2

100шт.

0,49

11

Зворотна засипка мех-им способом 1

1000мі

2,06

12

Зворотна засипка мех-им способом 2

1000мі

2,06

Влаштування вводів

1

Влаштування сантехнічних вводів

крб.

6635,52

3

Влаштування електротехнічних вводів

крб.

1492,992

Влаштування бетонної основи та підлоги

1

Ущільнення ґрунту щебнем 1

100мІ

64,66

2

Ущільнення ґрунту щебнем 2

100мІ

64,66

3

Влаштування гідроізоляції 1

100мІ

64,66

4

Влаштування гідроізоляції 2

100мІ

64,66

5

Влаштування підстилаючого шару 1

мі

1293,1

6

Влаштування підстилаючого шару 2

мі

1293,1

7

Влаштування бетонної силової плити 1

100мі

10,34

8

Влаштування бетонної силової плити 2

100мі

10,34

Монтаж конструкцій каркасу

1

Монтаж колон 1

100 шт.

0,94

2

Монтаж колон 2

100 шт.

0,94

3

Монтаж балок покриття 1

100 шт.

0,66

4

Монтаж балок покриття 2

100 шт.

0,66

5

Монтаж плит покриття 1

100 шт.

7,2

6

Монтаж плит покриття 2

100 шт.

7,2

7

Монтаж стінових панелей 1

100 шт.

2,8

8

Монтаж стінових панелей 2

100 шт.

2,8

9

Монтаж металевих віконних рам 1

100 шт.

0,4

10

Монтаж металевих віконних рам 2

100 шт.

0,4

Влаштування покрівлі

1

Влаштування пароізоляції 1

100мІ

66

2

Влаштування пароізоляції 2

100мІ

66

3

Влаштування цементних стяжок 1

100мІ

66

4

Влаштування цементних стяжок 2

100мІ

66

5

Влаштування рулонного килима 1

100мІ

66

6

Влаштування рулонного килима 2

100мІ

66

Опоряджувальні роботи

1

Штукатурка стіни фасаду 1

100мІ

41,16

2

Вапняне фарбування фасаду 1

100мІ

41,16

3

Штукатурка внутрішніх стін 1

100мІ

38,82

4

Вапняне фарбування внутрішніх стін 1

100мІ

38,82

5

Скління віконних перепльотів 1

100мІ

1,2

Влаштування підлоги

100мІ

129,32

Влаштування мощення

100мІ

5,88

Монтаж технологічного обладнання

крб.

62 208

Внутрішні електромережні роботи

крб.

18 662

Внутрішні сантехнічні роботи

крб.

66 355

Наладка та пуск технологічного обладнання

крб.

6220,8

Здача об'єкта в експлуатацію

днів

5

Вибір монтажних кранів

При монтажі одноповерхових промислових будинків використовуються в основному гусеничні крани. Вибір марки кранів виконується за наступними характеристиками:

1. Вага вантажу, що піднімаємо.

2. Висота підйому гака.

3. Виліт стріли.

4. Довжина стріли.

Технічні характеристика такелажних пристроїв.

№ п/п

Найменування конструкцій

Такелажні пристрої

Назва

Вантаж

Вага, т.

Висота, м.

1.

Фундаменти

Строп чотиригілковий

5

0,060

5,2

2.

Фундаментні балки

Траверса № 1

10

0, 200

2,8

3.

Колони

Траверса уніфікована

8

0,135

0,5

4.

Кроквяні балки.

Траверса № 2

10

0,455

1,8

5.

Плити покриття

Траверса № 3

4

0,396

1,6

6.

Стінові панелі, металеві віконні перепльоти.

Траверса № 4

5

0,340

1,8

Проектні характеристики залізобетонних елементів.

Назва збірних елементів

Проектні характеристики

Qе, т

Не, м

1.

Фундаменти

4,35

1,5

2.

Фундаментні балки

1,6

0,4

3.

Колони середнього ряду

3

7,5

4.

Колони зовнішнього ряду

3,2

7,5

5.

Балки покриття l=18м

8,4

2,64

6.

Плити покриття

1,5

0,45

7.

Стінові панелі

0,8

1,78

Пояснення до встановлення тривалості робіт.

Уточнення тривалості окремих робіт втілюється після визначення критичного часу будівництва. Зміна тривалості робіт критичного часу дозволяє привести його тривалість до нормативного чи заданого строку. За рахунок використання резервів часу окремих робіт можливо добитися потрібної зміни інтенсивності їх виконання.

На основі затвердження вихідного сітьового графіка визначається строки завершення окремих етапів робіт та відповідні контрольні події.

Проектування будівельного генерального плану.

При проектуванні будгенплану об'єкту враховуються основні пункти розробки генплану:

1. Раціональне використання будівельного майданчику.

2. Забезпечення рішень організації та технології зведення будівель.

3. Раціональне розміщення на майданчику устаткування, складського господарства, мереж тимчасового водопроводу, електротехнічних мереж, мереж зв’язку.

4. Забезпечення вимог санітарно-побутового обслуговування робіт.

5. Дотримання вимог техніки безпеки.

Розраховується будівельне господарство, необхідне на будівельному майданчику.

Постачання будівництва збірними залізобетонними конструкціями здійснюється централізованими шляхом із заводу ЗБР. Розчин та бетонна суміш поступає на будівельний майданчик з РВУ.

Титульні тимчасові приміщення.

Виробничі:

1. склади закриті та відкриті (крім складових);

2. майстерні;

3. трансформаторна станція.

Санітарно-побутові:

1. гардеробні (чоловічі та жіночі);

2. умивальні (чоловічі та жіночі);

3. столові;

4. приміщення для сушки робочого одягу;

5. санвузли (чоловічі та жіночі).

Адміністративні:

1. Контора начальника дільниці;

2. Табельна;

3. Диспетчерська.

Не титульні тимчасові приміщення.

Виробничі:

1. Навіси;

2. Комора виконробів;

Санітарно-побутові:

1. Приміщення для обігріву;

2. Душові.

Адміністративні:

1. Контора майстра;

2. Червоний куточок.

Кошторисна вартість об'єкту:

СБМР = Сцком = Сц+leCe+lвСв+lкСк+lаСаb

= 653 184+308*9+422*27+422*36+226*75+422*15*6 = 737 472 крб.

Строк будівництва: Т = 20,3 місяці.

Річний об'єм БМР:

крб. /рік

Тимчасові дороги

В підготовчій період до початку будівельних робіт на майданчику виконуються роботи по влаштуванню тимчасових доріг.

Дороги виконуються з гравію товщиною 10 см по піщаній основі шириною 3,5 м. Радіуси поворотів 12 м.

Витрати в період будівництва об'єкта по утриманню доріг несе генпідрядник.

Розрахунок тимчасового водопостачання, постачання електроенергією, паливом, стиснутим повітрям та киснем

№ п/п

Назва ресурсів.

Одиниця виміру

Розрахунковий норматив

Річний об'єм робіт.

Потрібна кількість

ресурсів

Розрах.

прийнят

1.

Електроенергія

кВ*А

230

0,85

165,5

165

2.

Паливо

т

-

0,85

-

-

3.

Стиснуте повітря

шт.

2,0

0,85

1,7

1,7

4.

Кисень

м3

4300

0,85

3655

3655

5.

Вода

л/с

2,2

0,85

1,87

1,9

Витрати води

N — розрахунковий норматив витрат води з урахуванням територіального коефіцієнту на 1 млн. крб. БМР.

Qпот — протипожежні витрати води, л/с.

К — територіальний коефіцієнт;

К = 0,98; Qпот = 10 л/с; N = 1,9 л/с; Срік = 435 944 крб.

л/с

Діаметр тимчасового водопроводу:

Приймаємо Dу = 100 мм; b=4,5 мм.

Розрахунок чисельності обслуговуючого контингенту

Відношення чоловіків та жінок необхідно приймати відповідно 0,7 та 0,3. Отже чоловіків — 25 жінок — 11

Враховуючи, що в основу розрахунку чисельності обслуговуючого персоналу для різних видів споруд адміністративно-побутового призначення, розрахункова чисельність робочих, можлива для отримання інформації в табличній формі, використовують наступні показники для різних видів споруд

Назва тимчасових будинків

Розрахункова численність обслуговуючого контингенту

Гардеробні чоловічі

0,7 =25

Гардеробні жіночі

0,3 =11

Душеві чоловічі

0,52 =19

Душеві жіночі

0,21 =8

Вмивальні жіночі

0,23 =8

Вмивальні чоловічі

0,535=19

Кімнати для сушки одягу

0,7 =25

Їдальні

0,7 =25

Конторські приміщення

0,128 =5

Диспетчерська

0,01 =0. 4

Приміщення для обігріву

0,4 =14

Табельна

0,05 =2

Диспетчерський зв’язок.

Диспетчерський зв’язок — це комплекс технічних засобів, що забезпечують прямий зв’язок керівництва та диспетчерів з персоналом, організаціями та керівництвом, безпосередньо беруть участь в будівельному виробництві.

Диспетчерський зв’язок призначений для передачі та прийняття оперативної інформації, необхідної при взаємодії всіх організацій (генпідрядних та субпідрядних), що беруть участь у будівництві.

Диспетчерський пункт має зв’язок з пожежною сигналізацією, швидкою медичною допомогою, організаціями суспільного спокою.

Заходи з техніки безпеки на будівництві

1. Перед початком робіт на місцевості необхідно відрити всі підземні споруди, розміщенні в зоні розробки ґрунту.

2. Забезпечити безпечність робіт у випадку влаштування електричного кабелю.

3. Територія будівельного майданчику огороджується та споряджається попереджувальними надписами, а в нічний час освітлюється.

4. Стрілову техніку допустити після її реєстрації та технічного контролю.

5. Забороняється переміщати вантажі під людьми, а також використовувати кран не по призначенню.

6. При горизонтальному переміщенні вантаж піднімати не менше ніж на 0,5 м вище зустрічних на шляху перешкод.

7. Забороняється зміщувати конструкції та інші елементи після їх встановлення та зняття захватних пристроїв.

8. Перевірити роботу сигналізації при монтажних роботах та встановити її справність

9. Робітники повинні бути спорядженні запобіжними поясами.

10. Забороняється покрівельні роботи при вітру, що досягає 6 балів, при густому тумані та сильному снігопаді.

11. Робітники працюючі з шкідливими фарбами повинні бути спорядженні респіраторами, захисними масками, спеціалізованою одежею.

12. Виділяються небезпечні зони, котрі визначаються для вантажопідйомних машин та кранів.

Заходи по охороні оточуючого середовища

При організації будівельного виробництва необхідно приймати міри та роботи по охороні оточуючого середовища, котрі повинні вимотати рекультивацію земель, попередження втрат природних ресурсів, водойми та атмосферу.

Випуск води з будівельних майданчиків безпосередньо на схилі без потрібного захисту від розливу не допускається.

При виконанні планувальних робіт ґрунтовий шар придатний для подальшого використання, повинен попередньо зніматися й складається в спеціально відведенні місця.

Тимчасові автомобільні шляхи та інші під'їзні дороги, повинні влаштовуватись з врахуванням вимог по попередженню ушкоджень сільськогосподарських земель та дерево-кущової рослинності.

При виконанні БМР на території будівництва повинні бути дотримані вимоги щодо попередження запиленості та загазованості повітря.

Не допустимо, при прибиранні відходів та сміття, скидати їх з висоти без застосування бункерів-накопичувачів.

Протипожежні заходи на будівництві

ь Небезпечні зони огороджуються та забезпечуються попереджувальними надписами.

ь В нічний час застосовуються світильники та прожектори.

ь Між будинками та спорудами дотримуватись протипожежної дистанції.

ь Будмайданчик опоряджується протипожежними щитками.

ь Серед робітників та обслуговуючого персоналу проводиться інструктаж по протипожежній безпеці.

Список використаної літератури

1. СНиП 1. 04. 03−85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений». М.: Стройиздат

2. СНиП IV-2−82 Приложение. Т. 1,2,4 «Сборник элементных сметных норм на строительные конструкции и работы». Госстрой СССР-М.: Стройиздат. 1983

3. СНиП ІІІ-4−80* «Техника безопасности в строительстве». — М.: Стройиздат. 1980

4. Методические указания по выполнению курсового проекта «Организация и планирование строительного производства». Лубенец, КИСИ 1985 год.

5. Методические указания к проектированию стройгенпланов методом игрового проектирования. Майданов В., Киев, КИСИ 1992 год.

6. «Організація будівництва». Методичні вказівки та вихідні дані до виконання курсового проекту. Тригер Г. М., КНУБА, Київ 2003рік

7. «Організація будівництва». Методичні вказівки. Шебек М. О., КНУБА, Київ 2002 рік.

8. «Технико — экономическое обоснование выбора монтажных кранов и приспособлений «автор Бороздин И. Г. и другие. Москва Стройиздат 1973 год.

9. Методические указания по выполнению курсового проекта «Организация и планирование строительного производства». автор Рудь Н. С. Киев, КИСИ

10. Лубенец «Методические указания к ручному рассчету сетевых графиков в строительстве».

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой